of 27 /27
Alternativno povećanje finansijskih fondova Uputstvo o tome kako obezbediti finansijske fondove bez običnih donatora

Alternativno povećanje finansijskih fondova

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Alternativno povećanje finansijskih fondova

Uputstvo o tome kako obezbediti finansijske fondove bez obinih donatora
Uvod Finansiranje za organizacije ena, osobito onih koje rade na lokalnom nivou, postaje sve tee obezbediti na Kosovu. Stoga, prema zahtevima od strane organizacija lanica, Mrea ena Kosova (MK) je proizvela ovu kratku brošuru sa idejama o tome kako enske organizacije mogu da obezbede podršku za svoj rad iz drugih izvora osim onih tradicionalnih meunarodnih donatora. Sa meunarodnom podrškom na Kosovu koja verovatno da opada tokom vremena, vano je da lanovi MK zaponu razvoj lokalnih pristalica njihovog rada - koji ce nastaviti sa podrškom ak i nakon što donatori odu sa Kosova.
1 Organizujte gala vee
Gala vee je je sveana prilika, sofisticirana, slino sa jednim venanjem ili kojim drugim veseljem. Moete da organizujete takav dogaaj, pozivajuci ljude da budu obueni za veeru i ples. Pozovite poznate umetnike i/ili muziare na nastup te veeri. Pokušajte da razumete da li bi oni pristali da poklone svoje vreme ili smanje svoje cene, jer ce
sredstva prikupljena ici u dobre svrhe za ono što vasa organizacija radi. Objasnite im vanost ovog cilja na nain na koji e oni eleti da poklone svoje vreme. Slino tome, ubedite i one koje vam nude mesto i one koji pruaju hranu da vam pruaju sniene cene ili besplatno u cilju podrške vašeg cilja. Kasnije moete ponuditi besplatno reklamiranje i promociju ovih umetnika i biznisa u vašim materijalima za javnost, navodeci da su oni podrali vas i vaši cilj. Nakon što se
organizovali sve, napravite spisak ljudi koji mogu biti zainteresovani da uestvuju. Moete prodavati pojedinane karte ili za jedan sto za
sve pojedince, porodicu, biznise i politiare. Karte e njima ponuditi ulaz za to vee, veeru i zabavu. Osim reklamiranja veeri putem
medija i putem linih pozivnica, upoznajte se lino sa biznisima ili pojedincima koji imaju novac i koji imaju više mogunosti za kupovinu karti i stolova. Objasnite im da e vee biti zabavno i da e u isto vreme obezbediti finansiranje za znaajan rad vase organizacije. Moete ak i promovisati injenicu da su oni podrali ovo vee putem vaših materijala za javnost, a kasnije, što ce ponuditi besplatno reklamiranje preduzeca. Karte se moraju prodati u iznosu koji ce omoguciti profit za organizaciju, kada ste otplatili muziare, mesto i hranu nabavljaa. Ukoliko pozovete posebne goste, moete angaovati nekoga sa foto- aparatom kako bi slikao uesnike zajedno sa posebnim gostima, i da prodate ove slike u okviru kao jedan. Gala veeri vam mogu omoguiti da poveate finansijske fondove, povecate prikazivanje vaše organizacije i da uradite nešto zabavno - sve u isto vreme.
UPUTSVO Nemojte da zaboravite
sponzorima! Obezbedite im informacije za vaš
dogaaj I koliko je ona bila uspešna! Ovo e ih
potstaknuti da vas ponovo podre.
2 Prodajte proizvode runog rada ena
Neki od vas imate lanove koje stvaraju proizvode runih radova, tradicionalnu odeu i hranu. Zašto nebiste saraivali sa vašim lanovima kako biste plasirali u trištu i prodali ove rune radove? Deo profita moe ii vašim lanovima za proizvod ovih proizvoda, a ostatali deo se moe koristiti kako bi se podrale usluge za vaše lanove pruane od strane NVO (npr. marketing, prikupljanje, distribucija i prodaja). Moete promovisati ove proizvode na internetu, na primer, stvaranjem Facebook stranice kako biste prikazali vaše proizvode i pokazali kako kupovina ovih proizvoda podrava ene, kao i jedan dobar cilj.Takoe moete napraviti dogovor sa
razliitim prodavnicama na Kosovu ili u
inostranstvu, gde moete prodati ove proizvode. Na
primer, neke neprofitna preduzea u Evropi i SAD prodaju proizvoda od strane ena širom sveta i isporuuju ovaj profit enama, moete izgraditi
odnos sa ovim organizacijama za prodaju ovih proizvoda runih radova u vec im trištima van Kosova. Opet,mali deo prodaje moe podrati rad vaše organizacije. Ako vaši lanovi kuvaju ukusnu tradicionalnu hranu ili ostalih vrsta, moete organizovati na slian nain prodaju ovih proizvoda u razliitim prodavnicama ili restoranima.
3 Organizujte sajam
Organizovanje sajma moe ponuditi zanatlijama, ukljuujuci ovde i lanove vaše organizacije, priliku da prikau svoje proizvode. Sajmovi omoguc avaju zanatlijama da identifikuju nove kupce i trguju svojim proizvodima. Sajmovi mogu biti odrani na ulicama gradova, ili u njihovom centru, gde ljudi mogu da vide i lako kupuju stvari. Budite sigurni da ste dobili dozvolu od opštinskih vlasti i policije, ako je potrebno. Tokom sajma, moete prodavati hranu spremljenu kod kuce, torte i ostale proizvode runih radova. Veoma mali procenat svake prodaje
moe podrati rad vaše organizacije za organizaciju sajma i vaš posao u buduc nosti. Organizacija ovih sajmova takoe prua jedinstven doprinos kulturnoj baštini.
4 Marširajte, hodajte ili trite
Ukljuite vase lanove, omladinu iz škola i/ili lanove zajednica za tranje ili marširaju u vašem cilju.
Oni mogu da idu od vrata do vrata i/ili lanovi njihovih porodica objasniti vam kako oni hodaju, marširaju ili tre za
dobar razlog. Onda oni mogu prikupljati obecanja iz zajednice i lanova porodica. Na primer, za svaki kilometar koji oni hodaju ili tre, ta osoba e im ponuditi jedan ili 50 evra. Oni uvaju spisak svih ljudi koji moraju ispuniti dato obeanje u ove srhe ukoliko uesnici postignu svoje ciljeve. Zatim, sredstva idu u organizaciji, pošto je osoba postigla svoj cilj. Ovo je bio veoma efikasan nain da se prikupe finansijska sredstva za istraivanja raka. Preiveli od raka, njihovi prijatelji, roaci i ostale pristalice su se okupile kako bi sakupili obeanja u vezi sa toga koliko dugo mogu hodati protiv raka. Zatim, prikupljena finansijska sredstva su podrali istraivanje raka. Medijsko praenje i zahvalna pisma nude ljudima da se osecaju kao deo tih dogaaja i naj taj nain ih ohrabruje da podravaju ovaj dogaaj svake godine. Što više, sami mars ili tranje koje je praeno od strane medija povecava javnu svest o ovom pitanju.
5 Obezbedite podršku od strane lokalnih biznisa za sponzore
Dok radite na poveanju finansijskih sredstava, moete razmotriti upotrebu lokalnih preduzec a, kao sponzore. Oni c e biti u stanju da vas podre
nudec i vam proizvode ili usluge koje su vam potrebne za tu aktivnost, bez nadoknade ili po popustu cena. Kada imate plan o tome kako da razvijete tu aktivnost, treba da zaponete istraivanja za preduzeca koja bi mogla biti vaš sponzor. Razgovarajte sa kolegama, partnerima, prijateljima i lanovima porodice kako bi shvatili kakve veze oni imaju u lokalnoj zajednici. Moda oni mogu da vas upoznaju sa ljudima koji mogu da budu sponzor vašeg dogaaja. Mediji mogu biti veoma dobar sponzor i partneri koji ce vam pomoci u razmeni informacija o vašem dogaaja za prikupljanje finansijskih sredstava. Ovo vam moe uštediti vreme i izvore za reklamiranje vašeg dogaaja. Ubacite kratak opis planiranja dogaaja i njenim ciljevima u pismu sa igom (znakom) vaše organizacije.
Uverite se da imate sa sobom ovaj dokument tokom vaših poseta potencijalnim sponzorima. Ovo ce uiniti da izgleda ozbiljnije i zvaninije. Objasnite svakom predstavniku biznisa da ete vi postii cilj vase aktivnosti i dostignuc a kojeg zahtevate putem ovog dogaaja. Marketing je vaan za vec inu preduzeca, tako da vi moete napraviti listu koristi koje ce kompanije imati kao rezultat sponzorstva vašeg dogaaja, kao što su izloenost potencijalnim klijentima i medijima putem uešc a, promocija biznisa preko vaše organizacije, reklamiranje, prezentacija proizvoda kompanije, itd. Ovo moe biti od poslovne koristi u zameni za
donaciju svojih proizvoda za vaš dobar razlog.
6 Organizujte aukciju
Pozovite puno ljudi koje imaju potencijalno zainteresovanje I lanove zajednica u ovom dogaaju. Finansijska sredstva mogu biti donirana od strane razliitih biznisa (omoguujui im besplatno reklamiranje), ili moete zahtevati od ljudi da prisustvuju dogaaju sa kojim predmetom koji ele pokloniti u aukciju. Potom vi moete organizovati kratku aukciju, gde ljudi mogu napisati na papiru vrednost za koju imaju elju da kue svaki proizvod, nudei na taj nain visoke vrednosti dok ponuda ne bude zatvorena i pobednik naplati i uzme za taj predmet. Kao alternativa vi moete odrati verbalnu
aukciju sa gde poznati, energini i zanimljivi voditelj postavlja na aukciji predmete sve dok se ne postigne ponuava sa najvišom cenom. Prikupljena finansijska sredstva mogu ii kao podrška vašoj organizaciju.
UPUTSVO Nemojte zaboraviti da
biti jednostavne, ali privlane, ak i ako su
na belom papiru stvorene od strane lanova vaše NVO.
7
Vreme za kafu!
Makiato, moka, kapuino i turksa kafa … Kafici širom Kosova su mesta gde prolazi slobodno vreme. Ova metoda za poveanje finansijskih sredstava funkcioniše za udo i pogodna je za sve uzraste.
Za manje grupe, vidite ako neko ima aparat za kafu koja se moe pozajmiti za ovo vee. Oni bi sigurno bili veoma zadovoljni da igra ulogu barmena (osoba koja pravi kafu) tokom veeri ili moete vi to uraditi sami. Moraete imati kafu, šecer, krem okoladu i razliite vrste aja. Ako je velika grupa ljudi, onda cete sigurno morati nai nekoga da vam pozajmi svu opremu i materijal. Oni ce verovatno eleti vam dfati popust u zamenu za besplatno reklamiranje u vašem dogaaju. Oni vam ak mogu ponuditi barmena. Poveanje finansijskih sredstva ce doci od prodaje pica. Uverite se da imate na meniju i pie bez kofeina (kao što su mleko i sirupi sa razliitim ukusima) i toplu okoladu. Morate da imate vone sokove ako oekujete da deca prisustvuju dogaaju. Kako bi se zabavili prisutni, obezbedite razliite igre na stolovima.
8
Kursevi kulinarstva
Koristite vaše predivne sposobnosti za poveanje finansijskih. Postoje razliiti naini. Vi moete organizovati kurs koji pokriva teme kao što su osnove kuvanja, kako kuvati specifinu etniku hranu, ili ideju jedinstvene hrane za odmor. Moda vaš kurs kulinrastva se moe fokusirati na jednu vrstu hrane, kao što su vegetarijanska jela, sveano predjelo, ili indijska hrana. Alternativno,kurs moe da se usredsredi na metodu kuvanja, kao što su peenje. Za zaposlene ene,kurs kulinarstva moe im ponuditi lekcije kuvanja o tome kako da kuvati kalorinu hranu, pristupane za njih i njihove porodice za 30 minuta ili manje. Kada organizujete kurs kulinarstva, ograniite broj uesnika na osnovu prostora koji imate na raspolaganju. Postavite malu naknadu za uešce, koja ce pokriti troškove za obezbeenje potrošnihi artikla kao i malu korist za podršku vaše organizacije. Za malu cenu, vi moete dozvoliti posmatrae koji nisu u stanju da kuvaju, ali mogu uzimati beleške i recepte. Nakon toga, svi mogu izloiti pripremljenu hrane u toku asova kursa. Izmenom predmeta i
metoda kuvanja, vi nikada nec ete ostati bez rešenja za naredne asove kursa. Ove kurseve moete odrati u prostorijama vaše organizacije i/ili u vašoj kuhinji kako biste smanjili troškove. U meuvremenu, potrošni material se moe obezbediti kao donaciju od bilo koje kompanije.
9
Slikarstvo lica Deca oboavaju da slikaju svoja lica. Ovo je popularna aktivnost u karnevalima i sajmovima. Podignite štand za bojenje lica u narednoj emisiji vaših zanata ili u sledecem sajmu. Zaposlite neke talentovane umetnike kako bi vam pomogli u slikanju lica. Odrite sednicu prakse pre dogaaja kako bi nauili i znali šta radite. Bie vam potrebna sedišta, voda za išenje etki, vlane maramice, boje za lice i primerci za bojenje lica iz kojih deca mogu da biraju. Moete traiti samo jedan evro za lakša umetnika dela pa do pet evra ili više za komplikovanija crtanje lica. Dok vaši mali klijenti šetaju naokolo, oni c e privuci više klijenata za vas. Moete obezbediti trenutni sliku bojenje lica za jedan i više evra, koje e imati kao uspomenu. Ovo c e biti zabavan nain da prikupite finansijska sredstva. Takoe, ovo moe biti deo sajma ili drugih dogaaja za prikupljanje finansijske podrške koje organizujete.
10
00
Takmienje fotografije, crtea ili poezije
Ovo je prilika za ambiciozne umetnike kako bi izlaili svoje radove i za mlade pesnike da pokau svoje veštine pisanja. Odrite takmienje fotografija i crtea i/ili takmienje kratke poezije i objavite konkurs.
Organizujte izlobu umetnosti gde moete prikazati fotografije, crtee i pesme u okvirima ili jednostavnim slojevima. Ukljuite i kratku biografiju spomenutih umetnika / pesnika. U cilju prikupljanja novca, aktivirajte prisutan iri. Postavite kutiju ili kasu pored svake slike, crtea ili poezije, gde e ljudi moii bacati novac ili beleške kao nain glasanja za omiljene radove. Jedna od ideja moe biti da je jedan evro je jednak sa jednim glasom. Moete ponuditi pice i kolae za posetioce, koja mogu biti besplatna ili prodana za simbolian novani iznos kako bi se uveali više finansijskih sredstava. Razmotrite mogucnost odravanja ove izlobe na javnom mestu, kao što su u lokalnom trnom centru ili na glavnom putu
da bi povecali saobracaj vaših glasova. Drite otvorenu izlobu za nedelju dana ili vikend. Posebna druga alternativa, ili koja bi se mogla primenite na kraju ove spomenute
nedelje, je postaviti ove slike, crtea i pesme na aukciji za najbolji rad i najvišu cenu.
11 Seminar sa gostujuc im govornicima
Svaka zajednica ima svoje poznate ljudi koji se razlikuju. Moda su oni novinari u lokalnim vestima, sportisti ili uspešni lokalni poslovni vlasnici. Razmotrite mogucnost poveanja finansijskih
fondova organizovanjem sastanka sa gostujuc e govornike. Potraite od poznatih lanova zajednice da posvete malo vremena (oko sat vremena) da razgovaraju sa grupama ljudi o svojim profesijama, kako su prevazišli nesrece u ivotu, kako dostigli tamo gde su, kao i druge inspirativne teme. Onda prodajte ulaznice ljudima u zajednici da dou i slušaju kada oni govore. Da bi smo ohrabrili
uešce i da se poveca oduševljenje za dogaaj, prodajte odreeni broj ulaznica i recite svima da je broj ulaznica ogranien. Takoe moete prodavati ulaznice sa razliitim ponudama, ali za takve dogaaje, sigurno je bolje da prodate malo skupljije ulaznice i obezbedite dodatnu hranu i pic e. Nemojte izabrati govornike samo od visokog profila zajednice. Potraite od vatrogasaca da govore o onome što rade i vrtvovanje koje njihov posao zahteva. Pozovite roditelje nosioce porodica koji rade i uspešno upravljaju porodicom da daju upustva drugim roditeljima. Svako ima dogaaje i informacije da deli sa drugim ljudima, bez obzira na to ko su ili šta rade. Mogucnosti su beskrajne.
UPUTSTVO Zapamtite da lokalne
novine, TV iI radio esto zahtevaju
mogunost angaovanje zajednice u emisiji direktnog prenosa, tako da je uestvo u vašem dogaaju ono
što oni trae, u zameni za besplatno
reklamiranje za vas! Vi im dajete poast!
12
Prodaja cvea tokom odmora
Lale, ljiljani ili rue su sve sezonski cvetovi koji bi mogli biti dobra prilika da se prikupe sredstva za vašu grupu. Naite lokalnog cvecara koji ce prodavati cvece na veliko vašoj grupi kako biste imali koristi od niih cena. Ovaj nain povea ja finansijskog fonda funksioniše najbolje ako ih naruite unapred. Ovo je prilika poveanja financijski fondova koja moe da se organizuje mnogo puta tokom godine kako biste imali koristi od godišnjih doba. Vi morate da se dogovorite sa cvearom ukoliko e vam on doneti cvee ili vi morate otii po njih. Uverite se da ste ih dobili sa zagrejanim vozilom kako se nebi oštetilo cvece od hladnoe. Reklamirajte vašu prodaju preko flajera koja se šalju preko studenata ili lokalnih novina. Odredite dan i vreme koko bi svi uzeli svee cvee. Pošaljite cvee u odgovarajuce kuce sa naznakom zahvalnosti i papirom koji objašnjava brigu za cvee.
PRODAJA
13
Razglednice odmora i posebnih dogaaja
Iako elektronske metode su zamenile svakodnevu komikaciju, mnogi ljudi i dalje vole da šalju razglednice za praznike ili posebne dogaaje. ve razglednice mogu biti za svakoga: lanove porodice, prijatelje,
lege ili komšije. Takoe mogu pokloniti razglednice osobama koje pruaju usluge kao što su lekari ili stomatolozi. Vaša organizacija moe nai neku kompaniju koja prodaje razglednice ili moe angaovati svoje lanove da naprave kreativne rune razglednice.
Vi moete prodati vaše razglednice d vrata do vrata, preko prijatelja i lanova porodice, na sajmovima ili putem lokalnih prodavnica.
14 Veeri filma Smanjite svetla – vreme je za prezentaciju! Prikupite novca, uivajte i omoguite zabavno vee za vašu zajednicu prikazivajui film. Zahtevae malo planiranje i vremena za reklamiranje, ali to moe da bude zabavano i ubedlijvi nain da se prikupe finansijska sredstva za vašu grupu. Raspitajtese da li vaš lokalni bioskop (ako postoji u vašem gradu) e vam omoguiti da koristite njihovu salu ili ako neka od lokalnih škola ima odgovarajuu dvoranu. Izaberite neki novi popullaran film, kako biste ukljuili što je mogue više ljudi. Neko vam moe
pomoi u prodaji karata. Podelite flajere u vašoj zajednici i reklamirajte dogaaj na facebook-u.
Cilj je da se pokae dobar film i povea finansijski fond za dorbrotvorne svrhe. Ako uspete, ovaj dogaaj moete organizovati meseno ili godišnje. Bravo!
15
Prodaja knjiga i asovi knjievnosti
Traite od svakog lana vaše organizacije ili bilo koga poznanika da donese neku staru knjigu na prodaju. Organizujte "Dan rasprodaje knjiga " u lokalnoj školi, ustanovi ili javnom prostoru gde ima puno prolaznika. Tokom ovog dogaaja, moete reklamirati drugi kasniji dogaaj: "as Knjievnosti". Tokom asa knjievnoti, svako moe da uestvuje u razmeni mišljenja u vezi odree knjige ili razliitih knjiga. Kao gost moe biti pozvan neki poznati pisac. Ljudi mogu da plate simbolinu cenu za ueše u ovom dogaaju jer e biti odran u školi ili drugom javnom mestu koji e vam ponuditi bezplatan prostor. Ako elite, moete da posluite uesnicima pie, aj i kolae, koji vas nee koštati mnogo ili moete pitati nekoga da vam daju kao donaciju.
16 Organizujte zabavu
Na poetku MK nije imala financijske fondove i delovala je tri godine bez donatorskog finansiranja. Kako smo uspeli? Osim malih doprinosa u korpi tokom MK sastanaka, organizovali smo zabave! Izaberite svoje omiljene pesme i ponesite operemu za muziku. Još bolje ako ubedite umetnike i lokalne muzike grupe da pevaju besplatonida bi podrali vaš cilj. Obezbedite proctor koji moete koristit bezplatno. Zatim zamolite ljude da plate simbolian iznos za ueše u zabavi (npr. 2-5 evra). Takoe moete prodati pia koje mogu poveati dodatne financijske fondove. Ako im
objasnite vanost vašeg
nastojanja moda e firme dati pia sa cenom na veliko kako biste vi od toga imali male koristi.
Šta mislite?
Da li je ova brošura korisna ?
Da li ste pokušali bilo koju od ovih mogunosti za poveanje finacijski fondova i kakvi su rezultati delovali na vas?
Da li imate ideje i iskustva koje elite da delite sa ostalim lanovima MK?
Molimo vas pišite nam na [email protected] ili zovite na 038 245 850 da nam kaete!
Mrea ena Kosova Ul. Hajdar Dushi C-2 II/8
10000 Pristina, Kosova +381 (0) 38 245 850
www.womensnetwork.org [email protected]