of 182 /182
SPISAK UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA, ZBIRKI I RADNIH SVESKI KOJI ĆE SE KORISTITI U OSNOVNIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2015/16. GODINI Škole su grupisane po općinama 1. O.Š. „Hamdija Kreševljaković“, Stari Grad I RAZRED PREDMET NAZIV UDžBENIKA AUTOR IZDAVAČ Čitanka H. Hajdarević, M. Bećirbašić, B. Dilberović Radna sveska B. Dilberović i dr. autori B/H/S jezik i književnost Slovarica N. Šukalo Sarajevo Publishing Matematika Matematika 1 Boško Jagodić Sarajevo Publishing Moja okolina Moja okolina 1 Zinaida Livnjak Sarajevo Publishing Muzička/Glazbena kultura Muzička kultura 1 S. Ferović, I. Meškić Sarajevo Publishing Likovna kultura Likovna kultura 1 Jasna Mujkić Sarajevo Publishing Vjeronauka Vjeronauka 1 Ibrahim Begović El-Kalem, Sarajevo II RAZRED PREDMET NAZIV UDžBENIKA AUTOR IZDAVAČ BHS jezik i književnost Čitanka 2 M. Bećirbašić, R. Pilidija, B. Dilberović Sarajevo Publishing Matematika Matematika 2 B. Jagodić Sarajevo Publishing Moja okolina Moja okolina 2 S. Lugavić, M. Pašić Sarajevo Publishing Muzička/Glazbena kultura Muzička kultura 2 S. Ferović, I. Meškić Sarajevo Publishing Likovna kultura Likovna kultura 2 J. Mujkić Sarajevo Publishing Vjeronauka Vjeronauka 2 Muamer Tinjak El-Kalem, Sarajevo III RAZRED PREDMET NAZIV UDžBENIKA AUTOR IZDAVAČ Čitanka 3 BHS jezik i književnost Radna sveska Belma Dilberović Sarajevo Publishing English Adventure 1: Pupil's Book Engleski jezik Activity Book Anne Worrall, Elizabeth Kilbey, Asmir Mešić Buybook, Sarajevo Matematika 3 (udžb.) Matematika Radna sveska Boško Jagodić Sarajevo Publishing Moja okolina Moja okolina 3 Mediha Pašić Bosanska knjiga, Sar. Muzička/Glazbena kultura Muzička kultura 3 Selma Ferović Sarajevo Publishing Likovna kultura Likovna kultura 3 Jasna Mujkić Sarajevo Publishing Vjeronauka Vjeronauka 3 M. Pleh, M. Tinjak, M. Nezirovac El-Kalem, Sarajevo IV RAZRED PREDMET NAZIV UDžBENIKA AUTOR IZDAVAČ

SPISAK UDŽBENIKA, PRIRU ČNIKA, ZBIRKI I RADNIH SVESKI …

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SPISAK UDŽBENIKA, PRIRU ČNIKA, ZBIRKI I RADNIH SVESKI …

Microsoft Word - Prilog,SPISAK UDzB. OS KS.docxSPISAK UDBENIKA, PRIRU NIKA, ZBIRKI I RADNIH SVESKI KOJI E SE KORISTITI U OSNOVNIM ŠKOLAMA KANTONA
SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2015/16. GODINI
Škole su grupisane po opinama 1. O.Š. „Hamdija Kreševljakovi“, Stari Grad
I RAZRED
itanka H. Hajdarevi, M. Beirbaši, B. Dilberovi
Radna sveska B. Dilberovi i dr. autori B/H/S jezik i knjievnost
Slovarica N. Šukalo
Moja okolina Moja okolina 1 Zinaida Livnjak Sarajevo Publishing
Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 1 S. Ferovi, I. Meški Sarajevo Publishing
Likovna kultura Likovna kultura 1 Jasna Mujki Sarajevo Publishing
Vjeronauka Vjeronauka 1 Ibrahim Begovi El-Kalem, Sarajevo
II RAZRED
PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA
BHS jezik i knjievnost itanka 2 M. Beirbaši, R. Pilidija, B. Dilberovi
Sarajevo Publishing
Matematika Matematika 2 B. Jagodi Sarajevo Publishing
Moja okolina Moja okolina 2 S. Lugavi, M. Paši Sarajevo Publishing
Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 2 S. Ferovi, I. Meški Sarajevo Publishing
Likovna kultura Likovna kultura 2 J. Mujki Sarajevo Publishing
Vjeronauka Vjeronauka 2 Muamer Tinjak El-Kalem, Sarajevo
III RAZRED
itanka 3 BHS jezik i knjievnost
Radna sveska Belma Dilberovi Sarajevo Publishing
English Adventure 1: Pupil's Book Engleski jezik
Activity Book
Buybook, Sarajevo
Moja okolina Moja okolina 3 Mediha Paši Bosanska knjiga, Sar.
Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 3 Selma Ferovi Sarajevo Publishing
Likovna kultura Likovna kultura 3 Jasna Mujki Sarajevo Publishing
Vjeronauka Vjeronauka 3 M. Pleh, M. Tinjak, M. Nezirovac
El-Kalem, Sarajevo
IV RAZRED
PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA
BHS jezik i knjievnost itanka 4 Zehra Hubijar Bosanska rije, Sa
English Adventure 2: Pupil's Book Engleski jezik
Activity Book
Buybook, Sarajevo
Moja okolina Moja okolina 4 Samira Lugavi Bosanska knjiga, Tz
Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 4 Selma Ferovi Sarajevo Publishing
Likovna kultura Likovna kultura 4 Jasna Mujki Sarajevo Publishing
Vjeronauka Vjeronauka 4 H. Ništovi, I. Ništovi, M. Valjevac
El-Kalem, Sarajevo
V RAZRED
itanka 5 Šejla i Jasminka Šehabovi BHS jezik i knjievnost
Naš jezik Šejla i JasminkaŠehabovi
Vrijeme, Zenica NAM, Tuzla
Activity Book Engleski jezik
Priroda Priroda 5 Z. Numi, N. Vidovi Bosanska rije, Sa
Društvo Društvo 5 Amina Idrizovi Vrijeme Zenica NAM, Tuzla
Osnovi tehnike 5 (udbenik)
Milan Cvijetinovi, Sulejman Ljubovi
Radna biljenica E. Korjeni, N. Brajlovi, S. Numi, N. Ahmetovi
Bosanska rije; Svjetlost, Sarajevo
Kultura ivljenja Kultura ivljenja za 5. i 6. r Subhija Kapi Bosanska rije, Tuzla
Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 5 Senad Kazi Bosanska knjiga, Tz
Likovna kultura Likovna kultura 5 Jasna Mujki Sarajevo Publishing
Vjeronauka Vjeronauka 5 M. Prljaa, N. Halilovi El-Kalem, Sarajevo
VI RAZRED
itanka 6 Zejir Hasi BHS jezik i knjievnost
Naš jezik Amira i Ismeta Dibri Bosnanska rije, Tuzla
Challenges 1: Student's Book Engleski jezik
Workbook
Buybook, Sarajevo
Njemaki jezik Njemaki jezik 6 Zlata Maglajlija Djeija knjiga; Bosanska rije, Sarajevo
Arapski jezik Arapski jezik 5 S. Sivro, A.Halilovi Kaligraf, Sarajevo
Matematika Matematika 6 (udbenik) Šefket Arslanagi, Dragoljub Miloševi
Djeija knjiga; Bosanska rije, Sa
Biologija Biologija 6 Zijad Numi, Bosanska rije;
Naida Vidovi Djeija knjiga, Sa
Geografija/Zemljopis Geografija 6 Nerminka Hadi Svjetlost, Sarajevo
Historija/Povijest Historija 6 Aida Petkovi, Marina Pocrnja
Klett, Sarajevo
Dnevnik rada
Informatika Informatika D. Vili, S. Numi NAM, Tuzla
Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 6 Senad Kazi Bosanska knjiga, Sa
Likovna kultura Likovna kultura 6 Admir Muji Sarajevo Publishing
Vjeronauka Vjeronauka 6 E. Grabus, M. Baši El-Kalem, Sarajevo
VII RAZRED
itanka 7 BHS jezik i knjievnost
Udbenik Almira Hadihrusti Sarajevo Publishing
Challenges 2: Student's Book Engleski jezik
Workbook
Buybook, Sarajevo
Njemaki jezik Njemaki jezik 7 Zlata Maglajlija Djeija knjiga; Bosanska rije, Sar.
Arapski jezik Arapski jezik 6 S. Sivro, A.Halilovi Kaligraf, Sarajevo
Matematika 7 Š. Arslanagi, D. Miloševi
Djeija knjiga; Bosanska rije, Sa Matematika
Zbirka zadataka za 7. r A. Junuzovi Sarajevo Publishing
Fizika Fizika 7 Edin Šahman, Lejla Rami
Djeija knjiga; Bosanska rije, Sa
Biologija Biologija 7 Zijad Numi, Naida Vidovi
Bosanska rije; Djeija knjiga, Sa
Geografija/Zemljopis Geografija 7 Nerminka Hadi Svjetlost, Sarajevo
Historija/Povijest Historija 7 A.Petkovi, M.Pocrnja Klett, Sarajevo
Tehnika kultura 7 Tehnika kultura
Dnevnik rada
Informatika Informatika Daliborka Vili, Amela Kazazi
Vrijeme, Zenica NAM, Tuzla
Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 7 Senad Kazi Bosanska knjiga, Sa
Likovna kultura Likovna kultura 7 Admir Muji Sarajevo Publishing
Vjeronauka Vjeronauka 7 Š. Sulejmanovi, S. Husi El-Kalem, Sarajevo
VIII RAZRED
itanka 8 BHS jezik i knjievnost
Udbenik Almira Hadihrusti Sarajevo Publishing
Challenges 3: Student's Book Engleski jezik
Workbook
Buybook, Sarajevo
Njemaki jezik Njemaki jezik 8 Zlata Maglajlija Djeija knjiga; Bosanska rije, Sa
Arapski jezik Arapski jezik 7 Saudin Sivro, Ahmed Halilovi
Kaligraf, Sarajevo
Djeija knjiga; Bosanska rije, Sa
Fizika Fizika 8 Z.Šalaka, S. Karovi Svjetlost, Sarajevo
Hemija/Kemija Hemija 8 N.Milievi,M. Musi Sarajevo Publishing
Biologija Biologija 8 Denisa Buljugi Sarajevo Publishing
Geografija/Zemljopis Geografija 8 S. Kulenovi, D. Dafi Vrijeme, Zenica
Historija/Povijest Historija 8 Leonard Valenta Bosanska rije; Djeija knjiga, Sa
Tehnika kultura 8 Tehnika kultura
Dnevnik rada
Sarajevo Publishing
NAM, Tuzla
Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 8 Senad Kazi Bosanska knjiga, Sa
Likovna kultura Likovna kultura 8 Admir Muji Sarajevo Publishing
Vjeronauka Vjeronauka 8 E. Grabus, M. Neimarlija, A. Purkovi, M. Zuki
El-Kalem, Sarajevo
IX RAZRED
itanka 9 Azra Verlaševi, Vesna Ali
Vrijeme, Zenica NAM, Tuzla
BHS jezik i knjievnost
Engleski jezik Challenges 4: Student's Book
A. Meši, M. Harris, A. Sikorzynska, D. Mower
Buybook, Sarajevo
Njemaki jezik Njemaki jezik 9 Zlata Maglajlija Djeija knjiga; Bosanska rije, Sa
Arapski jezik Arapski jezik 8 Saudin Sivro, Ahmed Halilovi
Kaligraf, Sarajevo
Grafex, Mostar
Sarajevo Publishing
Biologija Biologija 9 J. Halilovi, A. Begi Bosanska knjiga, Sa
Geografija/Zemljopis Geografija 9 Greta upani Nova djeija knjiga, Sarajevo
Historija/Povijest Historija 9 Izet Šaboti, Mirza ehaji
NAM, Tuzla Vrijeme, Zenica
Tehnika kultura Tehnika kultura 9 . Ahmetovi, S. Numi, Vrijeme, Zenica
Dnevnik rada Nahid Kulenovi NAM, Tuzla
Informatika //// //// ////
Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 9 Refik Hodi Vrijeme, Ze.,NAM, Tuzla
Likovna kultura Likovna kultura 9 Jasna Mujki Sarajevo Publishing
Vjeronauka Vjeronauka 9 E. Grabus, M. Neimarlija, A. Purkovi, M. Zuki
El-Kalem, Sarajevo
I RAZRED
BHS jezik i knjievnost
Maštalica 1 i 2 Zehra Hubijar “Djeija knjiga“ „Bosanska rije“ Sar.
Matematika
Boško Jagodi ”Sarajevo Publishing”
Sarajevo
Moja okolina Moja okolina za 1. razred Ibro Ništovi Hazema Ništovi Adisa Bijedi
„Djeija knjiga“ „Bosanska rije“ Sar.
Muzika kultura Muzika kultura Selma Ferovi, Indira
Meški ”Sarajevo Publishing”
Vjeronauka Vjeronauka Ibrahim Begovi “El – Kalem” Sarajevo
II RAZRED
PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA
BHS jezik i knjievnost itanka Leptir i cvijet Zehra Hubijar ”Tugra” Sarajevo
Matematika Matematika udbenik i radna sveska
Boško Jagodi ”Sarajevo Publishing”
Sarajevo
Moja okolina Moja okolina udbenik Ibro i Hazema Ništovi “Bosanska rije” Tuzla
Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura udbenik Selma Ferovi, Indira
Meški ”Sarajevo Publishing” S
III RAZRED
BHS jezik i knjievnost itanka Zehra Hubijar ”Bosanska rije” Sar.
Engleski jezik English Adventure 1 udbenik i radna sveska
Anne Worrall, Elizabeth Kilbey, Asmir Meši
Buybook
Moja okolina Moja okolina 3 Mediha Paši Bosanska knjiga, Sar.
Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 3 S. Ferovi, I. Meški Sarajevo Publishing
Likovna kultura
El-Kalem, Sarajevo
IV RAZRED
PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA
BHS jezik i knjievnost itanka 4 Zehra Hubijar Bosanska rije, Sa
English Adventure 2: Pupil's Book Engleski jezik
Activity Book
Buybook, Sarajevo
Moja okolina Moja okolina 4 Samira Lugavi Bosanska knjiga, Tz
Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 4 Selma Ferovi Sarajevo Publishing
Likovna kultura
El-Kalem, Sarajevo
V RAZRED
PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA
BHS jezik i knjievnost itanka Šejla i Jasminka Šehabovi Vrijeme, Zenica NAM, Tuzla
Engleski jezik Englesaki jezik udbenik i radna sveska
Stella Maidment Loren Roberts
Vildana Mujaki Dijana Kovaevi
“Nam” Tuzla/”Vrijeme” Zenica
Priroda Priroda 5 Z. Numi, N. Vidovi Bosanska rije, Sa
Društvo Društvo 5 Amina Idrizovi NAM, Tuzla
Osnove tehnike Osnovi tehnike 5 (udbenik)
Milan Cvijetinovi, Sulejman Ljubovi
Bosanska rije; Svjetlost, Sarajevo
Likovna kultura
VI RAZRED
BHS jezik i knjievnost itanka-udbenik Naš
jezik za 6. Razred- udbenik
Zejir Hasi “Bosanska rije” Tuzla
Engleski jezik CHALLENGES 1 Michael Harris, David Mower i Asmir Meši
“Buybook” Sarajevo
Njemaki jezik Njemaki jezik 6 Zlata Maglajlija Djeija knjiga; Bosanska rije, Sarajevo
Matematika Matematika udbenik za 6. razred
Edin Galijatovi i Robert Onodi
“Bosanska rije” Tuzla
Geografija/Zemljopis Geografija za 6. razred - udbenik
Enisa Kulašin “Bosanska rije” Tuzla
Historija/Povijest HISTORIJA 6.
Milan Cvijetinovi, Sulejma Ljubovi
Likovna kultura LIKOVNA KULTURA 6 B.JOKI
Vjeronauka VJERONAUKA 6. E.GRABUS, M.BAŠI
VII RAZRED
itanka 7 BHS jezik i knjievnost
Udbenik Almira Hadihrusti Sarajevo Publishing
Engleski jezik CHALLENGES 2 Asmir Meši Michael Harris, David Mower i
“Buybook” Sarajevo
Zlata Maglajlija „Djeija knjiga“ Sarajevo
Matematika Matematika udbenik za 7. razred
Atija Fako “Bosanska rije” Tuzla
Fizika Fizika-udbenik za 7. razred
Nada Gabela i Hasnija Muratovi
“Grafex”, Mostar
Tehnika kultura TEHNIKI ODGOJ 7. i
DNEVNIK RADA SAKIB I ELVIRA SELIMOVI
Informatika Informatika Lejla Dizdarevi ”Sarajevo Publishing” Sarajevo
Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura 7. Refik Hodi
Likovna kultura LIKOVNA KULTURA 7. M. BRKI
Vjeronauka VJERONAUKA-7
PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA
itanka 8 Azra Verlaševi i Vesna Ali BHS jezik i knjievnot
Bosanski jezik za 8. – udb.
Almira Hadihrusti
Njemaki jezik Njemaki jezik za 8. Razred – udbenik
Zlata Maglajlija
Historija/Povijest HISTORIJA 8. AZERINA i SAFER MUMINOVI
Geografija/Zemljopis Geografija za 8. razred Enisa Kulašin
Biologija BIOLOGIJA 8. S. AHMI, S. OAJEVI, A. ŠLJIVAR, S. BIJELI i M. KURTOVI
Fizika Fizika – udbenik za 8. Drago Tomi
Hemija/Kemija Hemija 8 N.Milievi,M. Musi
Tehnika kultura TEHNIKA KULTURA 8. i DNEVNIK RADA
E. KORJENI, N. BRAJLOVI i S. ARAPI
Hemija Hemija – udbenik za 8. Nataša Milievi i Mediha Musi
Informatika Informatika Vili/Kazazi
Vjeronauka VJERONAUKA 8. GRABUS E.
IX RAZRED
BHS jezik i knjievnot itanka za 9. raz.
Naš jezik za 9. Azra Velaševi i Vesna Ali
Amira Dibri
Engleski jezik CHALLENGES 4 M. Harris, A. Meši, A. Sikorzynska, D.
Mower
Matematika Matematika-udb. za 9. razr. Šefket Arslanagi
Historija Historija-udbenik za 9. razred Izet Šaboti i Mirza ehaji
Geografija Geografija-udb. za 9. razred Greta upani
Biologija Biologija-udbenik za 9. razred Amela Begi i Jasminka Halilovi
Hemija Hemija-udbenik za 9. razred Nataša Milievi i Mediha Musi
Fizika Fizika-udbenik za 9. razred dr. Neda Gabela i dr. Hasnija Muratovi
Tehnika kultura
AHMETOVI, NUMI, KULENOVI
Informatika Informatika Vili /Kazazi
Vjeronauka VJERONAUKA 9- GRABUS,NEIMARLIJA,PURKOVI,ZUBOVI
PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA
BHS jezik i knjievnost Maštalica I i II Zehra Hubijar Bosanska rije Djeija knjiga
Matematika Matematika - udbenik Eldina Dizdar Bosanska knjiga
Moja okolina Moja okolina - udbenik Zinaida Livnjaka Sarajevo publishing
Muzika/Glazbena kultura Muzika/glazbena kultura udbenik
Selma Ferovi, Indira Meški Sarajevo publishing
Likovna kultura Likovna kultura Jasna Mujki
Sarajevo publishing El
Vjeronauka Vjeronauka Kalem
BHS jezik i knjievnost itanka Zehra Hubjar Tugra
Matematika Matematika -udbenik Boško Jagodi Sapublisching
Moja okolina Moja okolina - udbenik Zinaida Livnjak Sapublisching
Muzika/Glazbena kultura Muzika/glazbena kultura udbenik S.Ferovi i Indira Meški Sapublisching
Likovna kultura Likovna kultura Jasna Mujki Sapublisching
Vjeronauka Vjeronauka El Kalem
BHS jezik i knjievnost itanka" ubor radosti " Zehra Hubjar
Bosanska rije Sarajevo
Engleski jezik Family and Friends 1, Class Book & Activity Book Naomi Simmons
Matematika Matematika -udbenik Boško Jagodi Sarajevo Publishing
Moja okolina Moja okolina - udbenik sa radnim listovima
Z.Numi. E.Osmandikovi
Likovna kultura
BHS jezik i knjievnost Boja sree – itanka Bosanski jezik - udbenik
Z.Hubijar Azra Verlaševi, Vesna Ali
Bosanska Rije Bosanska knjiga Tuzla
Engleski jezik Happy Street 1, Class Book & Activity Book
Stella Maidment & Lorena Roberts Oxford University Press
Matematika Matematika B.Jagodi S Publishing
Moja okolina Moja okolina-udbenik
Muzika/Glazbena kultura Muzika/glazbena kultura udbenik Selma Ferovi S Publishing
Likovna kultura Likovna kultura Jasna Mujki S Publishing
Vjeronauka Vjeronauka El Kalem
itanka Almira Hadihrusti Klett BHS jezik i knjievnost Naš jezik
Z.Zeki, .Ivankovi, M.Danko
Stella Maidment & Lorena Roberts Oxford University Press
Matematika Matematika Atija Fako
Društvo Društvo Enisa Kulašin Vrijeme
Osnove tehnike Osnovi tehnike
Cvijetinovi Milan, Sulejman Ljubovi
Muzika/Glazbena kultura Muzika/glazbena kultura udbenik
Esad Šuman Sarajevo Publishing
Vjeronauka Vjeronauka
itanka za VI razred Zejir Hasi BHS jezik i knjievnost
Naš jezik Amira, Ismeta Dibri Sa, Publishing Bosanska rije Tuzla
Engleski jezik Challenges 1, Student's Book & Workbook Michael Harris Pearson Longman
Njemaki jezik Njemaki jezik/ .2 strani jezik / Zlata Maglajlija Bosanska rije
Arapski jezik Arapski jezik 5 S.Sivro - A.Halilovi Kaligraf
Matematika Matematika za VI razred
Šefket Arslanagi, Dragoljub Miloševi
Bosanska rije Sarajevo
Biologija Biologija za VI razred Zijad Numi Bosanska rije Djeija knjiga
Geografija/Zemljopis Geografija za VI razred
Nerminka Hadi, Izeta Tumbul
Historija/Povijest Historija za VI razred Izet Šaboti, Mirza ehaji NAM Tuzla
Tehnika kultura za VI Milan C. – Sulejman Lj. Bosanska rije Tehnika kultura
Dnevnik rada Milan C. – Sulejman Lj. Bosanska rije
Informatika Informatika za VI razred Suada Numi Bosanska rije
Likovna kultura Radni udbenik Likovna kultura Admir Mujki Sarajevo publishing
Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura Refik Hodi
Vrijeme Zenica – Nam Tuzla
PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA
itanka za VII razred BHS jezik i knjievnost Naš jezik Amira Hadihrusti
Sarajevo Publishing
Engleski jezik Challenges 2, Student's Book & Workbook Michael Harris Pearson Longman
Njemaki jezik Njemaki jezik/ .2 strani jezik / Zlata Maglajlija Bosanska rije
Arapski jezik Arapski jezik 6 S.Sivro - A.Halilovi Kaligraf
Matematika Matematika za VII razred Aleksandra Junuzovi Sarajevo publishung
Fizika Fizika za VII razred Lejla Rami,Edin Šahman Bosanska rije Sarajevo
Biologija Biologija za VII razred Zijad Numi
Djeija knjiga Bosanska rije
Geografija/Zemljopis Geografija za VII
Historija/Povijest Historija - povijest za VII razred
Azerina Muminovi i Safer Muminovi Svjetlost
Tehnika kultura za VII razred Tehnika kultura
Dnevnik rada Milan C., Sulejman Lj.
Bosanska rije
Vrijeme Zenica – Nam Tuzla
Vjeronauka Vjeronauka El Kalem
itanka za VIII razred BHS jezik i knjievnost Naš jezik
Almira Hadihrusti
Sarajevo Publishing
Engleski jezik Challenges 3, Student's Book & Workbook, Michael Harris Workbook, Michael Harris (9) Pearson Longman
Njemaki jezik Njemaki jezik/ .2 strani jezik / Zlata Maglajlija Bosanska rije
Arapski jezik Arapski jezik 7 S.Sivro - A.Halilovi Kaligraf
Matematika Matematika za VIII razred Aleksandra Junuzovi Sarajevo publishing
Fizika Fizika za VIII razred Zinka Šalaka, Sanela Karovi Svjetlost
Hemija/Kemija Hemija za VIII razred Nataša Milievi, Sikiri Sarajevo publishing
Biologija Biologija za VIII razred Zijad Numi, Naida Vidovi
Bosanska rije Sarajevo
Enisa Kulašin Bosanska knjiga
Milan C. – Sulejman Lj
Likovna kultura Radni udbenik Likovna kultura Admir Mujki Sarajevo publishing
Vjeronauka Vjeronauka El Kalem
PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA
itanka za IX razred Azra Verlaševi – Vesna Ali Vrijeme Zenica – Nam Tuzla BHS jezik i knjievnost
Naš jezik Amira ibiri Bosanska rije
Engleski jezik Challenges 3, Student's Book & Workbook, Michael Harris Workbook, Michael Harris (9) Pearson Longman
Njemaki jezik Njemaki jezik/ .2 strani jezik /za IX razred Zlata Maglajlija
Bosanska rije – Djeija knjiga
Bosanska rije – Djeija knjiga
Nada Gabela, Hasnija Muratovi Grafex Mostar
Hemija/Kemija Hemija za IX razred
Nataša Milievi, Mediha Musi Sarajevo publishing
Biologija Biologija za IX razred J.H.Halilovi, Amela Begi Bosanska knjiga
Geografija/Zemljopis Geografija za IX razred Greta upani Sarajevo Publishing
Historija/Povijest Historija Izet Šaboti, Mirza ehaji
Nam Tuzla, Vrijeme Zenica
amil Ahmetovi, Suada Numi, Nahid Kulenovi
Vrijeme Zenica – Nam Tuzla
Vrijeme Zenica – Nam Tuzla
Likovna kultura Radni udbenik Likovna kultura Jasna Mujki Sarajevo publishing
Vjeronauka Vjeronauka E. Grabus, M.Neimarlija…. El Kalem
4. O.Š. „Edhem Mulabdi“, Stari Grad
I RAZRED
BHS jezik i knjievnost Maštalica I i II - udbenik
Zehra Hubijar „Bosanska rije“ Sarajevo
Matematika Matematika - udbenik Boško Jagodi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Moja okolina Moja okolina - udbenik Zinaida Livnjak „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Muzika/Glazbena kultura Muzika kultura – udbenik
Selma Ferovi, Indira Meški
Vjeronauka
itanka - udbenik BHS jezik i knjievnost
itanka - Nastavni list
Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Sabaheta Bijedi, Zinaida Livnjak
Selma Ferovi, Indira Meški
III RAZRED
itanka - „ubor radosti“ BHS jezik i knjievnost itanka - Nastavni list
„itam, znam i stvaram“ Zehra Hubijar
„Djeija knjiga“ i „Bosanska rije“ Sarajevo
Engleski jezik Engleski jezik - „Family and friends 1“ + Engleski jezik-Radni list
Naomi Simmons Šahinpaši TKD (OUP)
Matematika Matematika – udbenik + Matematika- Radna sveska
Boško Jagodi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Moja okolina Moja okolina - udbenik + Moja okolina - Radna sveska
Sabaheta Bijedi, Zinaida Livnjak
„Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Vjeronauka Vjeronauka - udbenik Mina Pleh, Muamer Tinjak i Melika Nezirovac
„El-Kalem“ Sarajevo
IV RAZRED
PREDMET NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA
BHS jezik i knjievnost itanka – „Boja sree“+ Boja sree - Nastavni list
Zehra Hubijar „Bosanska rije“ Sarajevo
Engleski jezik – „Happy street“ Engleski jezik Engleski jezik - Radni list
Stella Maidment Šahinpaši TKD (OUP)
Matematika - udbenik Matematika Matematika - Radna
sveska
Moja okolina Moja okolina – udbenik + radna sveska
Sabaheta Bijedi i Zinaida Livnjak
„Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Vjeronauka Vjeronauka - udbenik Hazema Ništovi, Ibro Ništovi i Mensur Valjevac
„EL- Kalem“ Sarajevo
itanka Almira Hadihrusti „Bosanska rije“ Tuzla BHS jezik i knjievnost
Naš jezik - udbenik Šejla Šehabovi,
Jasminka Šehabovi „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
Engleski jezik - „Dip In (5)“
Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi
Engleski jezik - Radni list
Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
Osnove tehnike - udbenik
Ešref Korjeni, Suada Numi, Nusret Ahmetovi, Nijaz Brajlovi
„Bosanska rije“ Sarajevo “Svjetlost” Sarajevo
Kultura ivljenja Kultura ivljenja - udbenik
Tatjana Neidhardt, Zijad Numi
Refik Hodi „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
Likovna kultura Likovna kultura - udbenik
Jasna Mujki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Vjeronauka Vjeronauka - udbenik Mustafa Prljaa, Nezir Halilovi
„El-Kalem“ Sarajevo
VI RAZRED
Bosanski jezik - itanka Zejir Hasi BHS jezik i knjievnost
Naš jezik - udbenik Amira Dibri, Ismeta Dibri
„Bosanska rije“ Tuzla
Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi Engleski jezik
Engleski jezik - Rani list Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi
„Sarajevo Publishing“
Zlata Maglajlija „Bosanska rije“ i „Djeija knjiga“ Sarajevo
Arapski jezik
„Bosanska rije“ Tuzla
„Bosanska knjiga“ Sarajevo
„Svjetlost“ Sarajevo
„Bosanska knjiga“Sarajevo
Tehnika kultura - udbenik
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
Vjeronauka Vjeronauka - udbenik Emina Grabus i Muamera Baši
„El-Kalem“ Sarajevo
VII RAZRED
itanka - „Svezame, otvori se“
Bosanski jezik Elvira emalovi i Edita Kevro
„Bosanska rije“ Tuzla
Engleski jezik - „Way to go (7)“ Engleski jezik Engleski jezik - Radni list
Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi
Zlata Maglajlija „Bosanska rije“ i „Djeija knjiga“ Sarajevo
Arapski jezik
„Bosanska rije“ i „Djeija knjiga“ Sar.
Fizika Fizika - udbenik Hasnija Muratovi, Nada Gabela
„Grafex“ d.o.o. Mostar
„Bosanska knjiga“ Sarajevo
Historija/Povijest Historija - udbenik Azemina Muminovi
ili Asmir Hasei
Refik Hadi „Bosanska knjiga“ Sarajevo
Informatika Informatika – udbenik (za VI razred)
Suada Numi i Daliborka Vili
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
Refik Hodi „Nam“ Tuzla i „Vrijeme“ Zenica
Likovna kultura Likovna kultura - udbenik
Admir Mujki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Vjeronauka Vjeronauka - udbenik Šefko Sulejmanovi i Safija Husi
„El-Kalem“ Sarajevo
VIII RAZRED
Bosanski jezik - itanka A.H. Duboanin, Ljiljana Miti Rori
„Bosanska rije“ Tuzla BHS jezik i knjievnost
Naš jezik Zdravka Zeki „Bosanska rije“ Sarajevo
Engleski jezik - „Project (4)“ Engleski jezik Engleski jezik - Radni list
Tom Hutchinson Šahinpaši TKD (OUP)
Njemaki jezik Njemaki jezik – udb. + radna sveska
Zlata Maglajlija „Bosanska rije“ “Djeija knjiga“ Sar.
Arapski jezik
„Bosanska rije“ i „Djeija knjiga“ Sar.
Fizika - udbenik Fizika Fizika - Zbirka zadataka
Fahreta Sijeri „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Hemija/Kemija Hemija - udbenik Nataša Milievi i Mediha Musi
„Sarajevo Publishing“ Sarajevo
„Bosanska knjiga“ Sarajevo
Historija/Povijest Historija - udbenik
A.Bajramovi, F. Midi, E. Ahmetaševi, A. Hadiabdi, A. Klepo ili Asmir Hasei
„Vrijeme“ Sarajevo „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Tehnika kultura Tehnika kultura - udbenik
Sakib Selimovi, Elvira Selimovi, Jasmin
„Sarajevo Publishing“ Sarajevo
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
Dijana Mršo, Naa Pejak
eljko Filipovi „Svjetlost“ Sarajevo
„El-Kalem“ Sarajevo
IX RAZRED
itanka Azra Verlaševi i Vesna Ali
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla BHS jezik i knjievnost
Naš jezik - udbenik Amira Dibri „Djeija knjiga“ i „Bosanska rije“ Sar.
Engleski jezik Engleski jezik - „Challenges 4-student's book“ + radni list
Rod Fricker, Michael Harris
Arapski jezik
Fizika - udbenik Nada Gabela i Hasnija Muratovi
„Grafex“ d.o.o. Mostar Fizika
„Grafex“ d.o.o. Mostar
„Sarajevo Publishing“ Sarajevo
„Bosanska knjiga“ Sarajevo
Historija/Povijest Historija - udbenik Izet Šaboti „Nam“ Tuzla
Tehnika kultura - udbenik Tehnika kultura Dnevnik rada
amil Ahmetovi,Suada Numi i Nahid Kulenovi
„Nam“ Tuzla, „Vrijeme“ Zenica
Daliborka Vili i Amela Kazazovi
„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
Refik Hodi „Nam“ Tuzla, „Vrijeme“ Zenica
Likovna kultura Likovna kultura –udb. eljko Filipovi „Svjetlost“ Sarajevo
Vjeronauka Vjeronauka - udbenik Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Almedina Burkovi, Melisa Zuki
„El-Kalem“ Sarajevo
1. RAZRED
2. Matematika - udbenik Eldina Dizdar "Bosanska knjiga" Sarajevo
3. Moja okolina - udbenik Zinaida Livnjak "Sarajevo Publishing" Sarajevo
4. Muzika kultura - udbenik S. Ferovi, I. Meški "Sarajevo Publishing" Sarajevo
5. Likovna kultura - udbenik Jasna Mujki "Sarajevo Publishing" Sarajevo
6 Vjeronauka I.Begovi /
2. Matematika - udbenik Boško Jagodi "Sarajevo Publishing" Sarajevo
3. Moja okolina - udbenik Paši, Lugavi "Bosanska knjiga" Sarajevo
4. Likovna Kultura Mujki "Sarajevo Publishing" Sarajevo
5. Muzika kultura - udbenik S. Ferovi, I. Meški "Sarajevo Publishing" Sarajevo
6 Vjeronauka M.Tinjak /
3. RAZRED
1. itanka – udbenik H. Ništovi, I. Ništovi "Djeija knjiga" Sarajevo "Bosanska rije" Sarajevo
2. Matematika - udbenik Boško Jagodi "Sarajevo Publishing" Sarajevo
3. Moja okolina - udbenik Zinaida Livnjak "Sarajevo Publishing" Sarajevo
4. Muzika kultura - udbenik S. Ferovi, I. Meški "Sarajevo Publishing" Sarajevo
5. Engleski jezik Family and friends Buybook Sarajevo
6 Vjeronauka Mina Pleh i dr /
4. RAZRED
2. Matematika - udbenik Boško Jagodi "Sarajevo Publishing" Sarajevo
3. Matematika - Radna sveska Boško Jagodi "Sarajevo Publishing" Sarajevo
4. Moja okolina - udbenik Samira Lugavi "Bosanska knjiga" Sarajevo
5. Muzika kultura - udbenik S. Ferovi "Sarajevo Publishing" Sarajevo
6. Likovna kultura - udbenik Jasna Mujki "Sarajevo Publishing" Sarajevo
7 Engleski jezik Happy street 1 Buybook Sarajevo
8. Vjeronauka Ništovi, Ništovi, Valjevac /
V RAZRED
Naš jezik Zeki, Danko, Ivankovi "Bosanska rije" Sarajevo
MATEMATIKA ATIJA FAKO "Bosanska rije" Sarajevo
MATEMATIKA-radna sveska ATIJA FAKO "Bosanska rije" Sarajevo
PRIRODA Z. NUMI N. VIDOVI "Bosanska rije" Sarajevo
MUZIKA KULTURA E.ŠUMAN /
VJERONAUKA PRLJAA HALILOVI /
HAPPY STREET 2+ i radna sveska) Stella M. i Loren R. Buybook Sarajevo
KULTURA IVLJENJA T. NEIDHARDT Z. NUMI /
OSNOVE TEHNIKE + dnevnik rada) M. CVIJETANOVI i S. LJUBOVI. /
DRUŠTVO A.VIDOVI „NAM“ Tuzla
Vjeronauka M.Prljaa i N.Halilovi /
BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST ŠESTI RAZRED ITANKA – A.HADIHRUSTI NAŠ JEZIK – A.DIBRI i I. DIBRI SEDMI RAZRED ITANKA – A. VERLAŠEVI, V. ALI NAŠ JEZIK – A. VERLAŠEVI, V. ALI OSMI RAZRED ITANKA – A. HADIHRUSTI NAŠ JEZIK – A. HADIHRUSTI DEVETI RAZRED ITANKA – A. VERLAŠEVI, V. ALI NAŠ JEZIK – A. DIBRI
ENGLESKI JEZIK ŠESTI RAZRED PROJECT 2 ( udbenik i radna sveska ) –Šahinpaši, ( autori: TOM HUTCHINSON I AMILA ISLAMOVI ) THIRD EDITION ( 2009 ) SEDMI RAZRED PROJECT 3( udbenik i radna sveska ) – Šahinpaši, TOM HUTCHINSON OSMI RAZRED PROJECT 4. ( udbenik i radna sveska ) – Šahinpaši, TOM HUTCHINSON DEVETI RAZRED ENGLESKI JEZIK prvi strani jezik „Chalelenges 4“- Buybook ENGLESKI JEZIK „Chalelenges 4“- radna sveska- Buybook
NJEMAKI JEZIK ŠESTI RAZRED NJEMAKI JEZIK (drugi strani jezik) 6. – Z. MAGLAJLIJA + RADNA SVESKA SEDMI RAZRED NJEMAKI JEZIK (drugi strani jezik) 7 – Z. MAGLAJLIJA OSMI RAZRED NJEMAKI JEZIK (drugi strani jezik) 8. – Z. MAGLAJLIJA + RADNA SVESKA DEVETI RAZRED NJEMAKI JEZIK (drugi strani jezik) 9. – Z. MAGLAJLIJA + RADNA SVESKA
MATEMATIKA ŠESTI RAZRED MATEMATIKA 6. –E.GALIJATOVI I R.ONODI SEDMI RAZRED MATEMATIKA 7. sa ZBIRKA ZADATAKA – A. JUNUZOVI OSMI RAZRED MATEMATIKA 8.- sa ZBIRKA ZADATAKA – A. JUNUZOVI DEVETI RAZRED MATEMATIKA 9.- ŠEFKET ARSLANAGI
FIZIKA SEDMI RAZRED FIZIKA VII – E. ŠAHMAN i L. RAMI OSMI RAZRED FIZIKA -8 – Z. ŠALAKA i S. KAROVI DEVETI RAZRED FIZIKA -9- Gabela, Muratovi
INFORMATIKA ŠESTI RAZRED INFORMATIKA – 6 – D. VILI, S. NUMI SEDMI RAZRED INFORMATIKA 7 – D. VILI , A. KAZAZI OSMI RAZRED i DEVETI RAZRED
INFORMATIKA 7 – S. NUMI
TEHNIKI ODGOJ ŠESTI RAZRED TEHNIKA KULTURA 6. i DNEVNIK RADA – M. CJETINOVI i S. LJUBOVI SEDMI RAZRED TEHNIKI ODGOJ 7. i DNEVNIK RADA - SAKIB I ELVIRA SELIMOVI OSMI RAZRED TEHNIKA KULTURA 8. i DNEVNIK RADA- E. KORJENI, N. BRAJLOVI i S. ARAPI DEVETI RAZRED TEHNIKA KULTURA 9 i DNEVNIK RADA – AHMETOVI, NUMI, KULENOVI,
HISTORIJA ŠESTI RAZRED HISTORIJA 6. – A.PETKOVI i M. POCRNJA SEDMI RAZRED HISTORIJA 7. – AZERINA i SAFER MUMINOVI OSMI RAZRED HISTORIJA 8. – AZERINA i SAFER MUMINOVI DEVETI RAZRED HISTORIJA 9 – ŠABOTI, EHAJI
GEOGRAFIJA ŠESTI RAZRED GEOGRAFIJA 6. – E. KULAŠIN SEDMI RAZRED GEOGRAFIJA 7. – E. KULAŠIN OSMI RAZRED GEOGRAFIJA 8. – E. KULAŠIN DEVETI RAZRED GEOGEAFIJA 9. – G.UPANI
BIOLOGIJA ŠESTI RAZRED BIOLOGIJA 6. – M. BAŠI SEDMI RAZRED BIOLOGIJA 7. – E. HASKOVI OSMI RAZRED BIOLOGIJA 8. – S. AHMI, S. NOAJEVI,A. ŠLJIVAR, S. BIJELI i M, KURTOVI DEVETI RAZRED BIOLOGIJA 9 – A.BEGI, J.HALILOVI
HEMIJA OSMI RAZRED
HEMIJA 8. – N.MILIEVI I M. MUSI DEVETI RAZRED HEMIJA 9 – MILIEVI, MUSI
LIKOVNA KULTURA ŠESTI RAZRED LIKOVNA KULTURA 6. – B.JOKI SEDMI RAZRED LIKOVNA KULTURA 7. – M. BRKI OSMI RAZRED LIKOVNA KULTURA 8. – I. JARANOVI DEVETI RAZRED LIKOVNA KULTURA 9 – J. MUJKI
MUZIKA KULTURA ŠESTI RAZRED MUZIKA KULTURA 6. – R.HODI SEDMI RAZRED
MUZIKA KULTURA 7. – R. HODI OSMI RAZRED MUZIKA KULTURA 8. – R. HODI DEVETI RAZRED MUZIKA KULTURA 9. – R. HODI
VJERONAUKA ŠESTI RAZRED VJERONAUKA 6. – E.GRABUS, M.BAŠI SEDMI RAZRED VJERONAUKA-7 – S. HUSI i Š. SULEJMANOVI OSMI RAZRED VJERONAUKA 8. – GRABUS E. DEVETI RAZRED VJERONAUKA 9-GRABUS,NEIMARLIJA,PURKOVI,ZUBOVI
TJESENI I ZDRAVSTVENI ODGOJ V – VIII RAZREDA TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ 5-8 – J. BAJRAKTAREVI
GRAANSKO OBRAZOVANJE/ DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA DEVETI RAZRED OSNOVI DEMOKRATIJE – PROJEKT GRAANIN – CIVITAS
DRUŠTVO/KULTUR/RELIGIJA Prirunik za uenike,
6. JU OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”, Stari Grad
I razred
Matematika-radni udbenik Boško Jagodi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Moja okolina-radni udbenik Samira Lugavi, Mediha Paši „Bosanska knjiga“ Sarajevo
Muzika kultura-radni udbenik Selma Ferovi, Indira Meški „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Likovna kultura-radni udbenik Jasna Mujki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Vjeronauka-udbenik Ibrahim Begovi „El -Kalem“ Sarajevo
II razred
Matematika-udbenik Boško Jagodi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Matematika-radna sveska Boško Jagodi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Moja okolina-udbenik Samira Lugavi i Mediha Paši „Bosanska knjiga“ Sarajevo
Moja okolina-radna sveska Samira Lugavi i Mediha Paši „Bosanska knjiga“ Sarajevo
itanka -Leptir i cvijet Zehra Hubijar „Tugra“ Sarajevo
Nastavni list uz itanku Zehra Hubijar „Tugra“ Sarajevo
Vjeronauka-udbenik Muamer Tinjak „El- Kalem“ Sarajevo
Likovna kultura-udbenik Jasna Mujki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
III razred NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA
Engleski jezik: Family and friends 1-class book
Naomi Simmons „Šahinpaši“ Sarajevo, „Oxford University Press“
Engleski jezik: Family and friends 1-workbook
Naomi Simmons „Šahinpaši“ Sarajevo, „Oxford University Press“
itanka-ubor radosti Zehra Hubijar „Djeija knjiga“ i „Bosanska rije“ Sar.
itam, znam i stvaram nastavni list uz itanku
Zehra Hubijar „Djeija knjiga“ i „Bosanska rije“ Sarajevo
Matematika-udbenik Boško Jagodi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Matematika-radna sveska Boško Jagodi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Moja okolina-udbenik Mediha Paši „Bosanska knjiga“ Sarajevo
Moja okolina –radna sveska Mediha Paši „Bosanska knjiga“ Sarajevo
Muzika kultura-udbenik Selma Ferovi i Indira Meški „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Vjeronauka-udbenik Mina Pleh, Muamer Tinjak i Melika Nezirovac
„El-Kalem“ Sarajevo
IV razred
Anne Worrall „Buybook“ Sarajevo, „Pearson-Longman“
Engleski jezik: English Adventure 2-activity book
Anne Worrall „Buybook“ Sarajevo, „Pearson-Longman“
itanka - Boja sree Zehra Hubijar „Bosanska rije“ Sarajevo
Boja sree-nastavni list Zehra Hubijar „Bosanska rije“ Sarajevo
Matematika-udbenik Boško Jagodi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Matematika-radna sveska Boško Jagodi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Moja okolina-udbenik Samira Lugavi „Bosanska knjiga“ Tuzla
Moja okolina-radna sveska Samira Lugavi „Bosanska knjiga“ Tuzla
Muzika kultura-udbenik Selma Ferovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Vjeronauka-udbenik Hazema Ništovi, Ibro Ništovi i Mensur Valjevac
„EL- Kalem“ Sarajevo
Napomena: Po uputi strune savjetnice za engleski jezik, te zainteresiranosti nastavnika da koriste udbenik English
Adventure 2, kao i injenici da se isti godinama koristi u Školi, na spisak smo stavili taj udbenik iako nije na spisku
odobrenih udbenika. Poetkom školske 2014/2015.godine smo naknadno dobili uputu strune savjetnice za engleski
jezik na sastanku Strunog aktiva, kao i pismenu odluku o upotrebi udbenika, ali iz školske 2008/2009.godine.
U sluaju da se ne moe koristiti gore navedeni udbenik, dostavljamo alternativni udbenik:
Reach for the stars 4-udbenik M. Novak, Joica Nu, Danica Š. Novosel „Nam“ Tuzla, „Vrijeme“ Zenica
Reach for the Stars 4-radna sv. M. Novak, Joica Nu, Danica Š. Novosel „Nam“ Tuzla, „Vrijeme“ Zenica
V razred
itanka „Svezame, otvori se!“ Grupa autora „Sezam“ Sarajevo
Naš jezik-udbenik Z. Zeki, . Ivankovi i M. Danko „Bosanska rije“ Sarajevo
Društvo-udbenik Amira Idrizovi „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
Priroda-udbenik Zijad Numi, Naida Vidovi „Bosanska rije“ Sarajevo
Engleski jezik: English Adventure 3-pupil's book
Izabella Hearn i Asmir Meši „Buybook“ Sarajevo, „Pearson-Longman“
Engleski jezik: English Adventure 3-activity book
Izabella Hearn „Buybook“ Sarajevo, „Pearson-Longman“
Vjeronauka-udbenik Mustafa Prljaa, Nezir Halilovi „El- Kalem“ Sarajevo
Matematika-udbenik Atija Fako „Bosanska rije“ Sarajevo
Matematika –radna sveska Atija Fako „Bosanska rije“ Sarajevo
Kultura ivljenja -udbenik Subhija Kapi „Bosanska rije“ Tuzla
Osnove tehnike-udbenik Milan Cvijetinovi, Sulejman Ljubovi „Bosanska rije“ Sarajevo
Osnove tehnike dnevnik rada
„Svjetlost“ Sarajevo
Likovna kultura -udbenik Jasna Mujki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
VI razred
„Buybook“ Sarajevo, „Pearson-Longman“
Informatika-udbenik Suada Numi „Bosanska rije“ i „Djeija knjiga“ Sar.
Geografija-udbenik Izeta Tumbul i Nerminka Hadi „Svjetlost“ Sarajevo
Njemaki jezik-udbenik Zlata Maglajlija „Bosanska rije“ i „Djeija knjiga“ Sar.
Njemaki jezik –radna sveska Zlata Maglajlija „Bosanska rije“ i „Djeija knjiga“ Sar.
Biologija-udbenik Zijad Numi i Naida Vidovi „Bosanska rije“ i „Djeija knjiga“ Sar.
Matematika-udbenik Šefket Arslanagi, Dragoljub Miloševi „Bosanska rije“ i „Djeija knjiga“ Sar.
Historija-udbenik Izet Šaboti i Mirza ehaji „Nam“ Tuzla
itanka Zejir Hasi „Bosanska rije“ Tuzla
Naš jezik-udbenik Amira Dibri, Ismeta Dibri „Bosanska rije“ Tuzla
Muzika kultura-udbenik Refik Hodi „Nam“ Tuzla
Likovna kultura -udbenik Admir Mujki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Vjeronauka-udbenik Emina Grabus i Muamera Baši „El-Kalem“ Sarajevo
Tehnika kultura-udbenik Esed Kari „Bosanska rije“ Tuzla
Tehnika kultura+ dn. rada Esed Kari „Bosanska rije“ Tuzla
VII razred
Bosanski jezik Elvira emalovi i Edita Kevro „Bosanska rije“ Tuzla
Matematika-udbenik Šefket Arslanagi, Dragoljub Miloševi „Bosanska rije“ i „Djeija knjiga“ Sar.
Engleski jezik: Challenges 2- student's book
Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska, Asmir Meši
„Buybook“ Sarajevo, „Pearson-Longman“
Njemaki jezik-udbenik Zlata Maglajlija „Djeija knjiga“ i „Bosanska rije“ Sar.
Njemaki jezik –radna sveska Zlata Maglajlija „Djeija knjiga“ i „Bosanska rije“ Sar.
Geografija-udbenik Izeta Tumbul i Nerminka Hadi „Svjetlost“ Sarajevo
Biologija-udbenik Zijad Numi i Naida Vidovi „Bosanska rije“ i „Djeija knjiga“ Sar.
Historija-udbenik Izet Šaboti i Mirza ehaji „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
Likovna kultura-udbenik Admir Mujki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Muzika kultura udbenik Esad Šuman „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Tehnika kultura udbenik E. Šiši, E.Kari, M. Sulji i J. Karahmet „Bosanska rije“ Tuzla
Tehnika kultura+ dnevnik rada Milan Cvijetinovi i Sulejman Ljubovi „Bosanska rije“ i „Djeija knjiga“ Sar.
Informatika-udbenik Suada Numi „Bosanska rije“ i „Djeija knjiga“ Sar.
Vjeronauka-udbenik Šefko Sulejmanovi i Safija Husi „El-Kalem“ Sarajevo
Fizika-udbenik Fahreta Sijeri „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Fizika-zbirka zadataka Fahreta Sijeri „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
VIII razred
Bosanski jezik Almira Hadihrusti „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Matematika-udbenik Aleksandra Junuzovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Matematika-zbirka zadataka Aleksandra Junuzovi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Biologija-udbenik Zijad Numi i Naida Vidovi „Bosanska rije“ i „Djeija knjiga“ Sar.
Geografija-udbenik Enisa Kulašin „Bosanska knjiga“ Sarajevo
Historija-udbenik Izet Šaboti i Mirza ehaji „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
Tehnika kultura udbenik Milan Cvijetinovi i Sulejman Ljubovi „Bosanska rije“ i „Djeija knjiga“ Sar.
Tehnika kultura+ dnevnik rada Milan Cvijetinovi i Sulejman Ljubovi „Bosanska rije“ i „Djeija knjiga“ Sar.
Hemija-udbenik Nataša Milievi i Mediha Musi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Likovna kultura udbenik Admir Mujki “Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Muzika kultura udbenik Esad Šuman „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Engleski jezik: Michael Harris, David Mower, Anna „Buybook“ Sarajevo
Challenges 3 -student's book Sikorzynska i Asmir Meši „Pearson-Longman“
Engleski jezik Challenges 3- workbook
Amanda Maris
Njemaki jezik-udbenik Zlata Maglajlija „Bosanska rije“ i “Djeija knjiga“ Sar.
Njemaki jezik-radna sveska Zlata Maglajlija „Bosanska rije“ i “Djeija knjiga“ Sar.
Fizika-udbenik Drago Tomi „Bosanska knjiga“ Sarajevo
Fizika-zbirka zadataka Drago Tomi „Bosanska knjiga“ Sarajevo
Vjeronauka-udbenik Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purkovi i Melisa Zuki
„El-Kalem“ Sarajevo
Suada Numi „Bosanska rije“ i „Djeija knjiga“ Sarajevo
IX razred
itanka Azra Verlaševi i Vesna Ali „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
Naš jezik-udbenik Amira Dibri „Djeija knjiga“ i „Bosanska rije“ Sar.
Matematika-udbenik Šefket Arslanagi „Djeija knjiga“ i „Bosanska rije“ Sar.
Biologija-udbenik Amela Begi i Jasminka Halilovi „Bosanska knjiga“ Sarajevo
Historija-udbenik Izet Šaboti i Mirza ehaji „Nam“ Tuzla, „Vrijeme“ Zenica
Geografija -udbenik Greta upani „Nova djeija knjiga“ Sarajevo
Tehnika kultura udbenik amil Ahmetovi,Suada Numi i Nahid Kulenovi
„Nam“ Tuzla, „Vrijeme“ Zenica
Tehnika kultura dnevnik rada amil Ahmetovi,Suada Numi i Nahid Kulenovi
„Nam“ Tuzla, „Vrijeme“ Zenica
Likovna kultura udbenik Jasna Mujki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Engleski jezik: Challenges 4- student's book
Asmir Meši, Michael Harris, Anna Sikorzynska, David Mower
„Buybook“ Sarajevo „Pearson-Longman“
Njemaki jezik udbenik
Njemaki jezik-radna sveska Zlata Maglajlija „Djeija knjiga“ i „Bosanska rije“ Sar.
Fizika-udbenik Nada Gabela i Hasnija Muratovi „Grafex“ Mostar
Fizika-zbirka zadataka Nada Gabela i Hasnija Muratovi „Grafex“ Mostar
Vjeronauka-udbenik Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purkovi i Melisa Zuki
„El-Kalem“ Sarajevo
Suada Numi „Bosanska rije“ i „Djeija knjiga“ Sarajevo
UDBENICI ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU
1. JU OŠ „Silvije Strahimir Kranjevi“, Centar
I razred
Zehra Hubijar Djeija knjiga/ Bosanska
rije
Moja okolina Radni udbenik Zinaida Livnjak Sarajevo Publishing
Likovna kultura Udbenik Jasna Mujki Sarajevo Publishing
Vjeronauka Udbenik Muamer Tinjak El-Kalem II razred
Bosan. jezik i knji. itanka+ Radna sveska
Mirsad B., B.Dilberovi Sarajevo Publishing
Matematika Udbenik + radna sv. Boško Jagodi Sarajevo Publishing
Muzika kultura Udbenik S. Ferovi, I. Meški Sarajevo Publishing
Moja okolina Udbenik S.Lugavi, Mediha Paši Bosanska rije
Likovna kultura Udbenik Jasna Mujki Sarajevo Publishing
Vjeronauka Udbenik Muamer Tinjak El-Kalem
Engleski jezik Udbenik: English Advanture Starter B
III razred
Matematika Udbenik + radna sv. Boško Jagodi Sarajevo Publishing
Muzika kultura Udbenik Selma Ferovi Sarajevo Publishing
Moja okolina Udbenik + radna sv. Mediha Paši Bosanska knjiga
Vjeronauka Udbenik Mina Pleh, M.Tinjak, M.Nezirovac
El-Kalem
IV razred
Mirsad B. Sarajevo Publishing
Likovna kultura Udbenik Jasna Mujki Sarajevo Publishing
Moja okolina Udbenik Samira Lugavi Bosanska knjiga
Vjeronauka Udbenik H.Ništovi, I. Ništovi, M.Valjevac
El-Kalem
Bosanski jezik i knjievnost
Matematika Udbenik + radna sv. Atija Fako Bosanska rije
Priroda Udbenik + radna sv. Vildana M., Dijana K. Nam/ Vrijeme
Društvo Udbenik + radna sv. Enisa Kulašin Bosanska knjiga
Muzika kultura Udbenik Esad Šuman Sarajevo Publishing
Osnove tehnike Udbenik Cvjetinovi, Ljubovi Bosanska rije, Svjetlost
Osnove tehnike Dnevnik rada Korjeni, Ahmetovi, Numi, Brajlovi
Bosanska rije, Svjetlost
Engleski jezik Udbenik + radna sveska: Dip in 5
Sarajevo Publishing
Kultura ivljenja Udbenik za V i VI Subhija Kapi Bosanska rije VI razred
Bosanski jezik i knjievnost
A.Dibri, I.Dibri
Bosanska rije
Bosanska rije
Tehnika kultura Udbenik + dn. rada Cvjetinovi, Ljubovi Djeija knjiga
Likovna kultura Udbenik Borka Joki Klett
Informatika Udbenik Suada Numi Bosanska knjiga
Vjeronauka Udbenik E.Grabus, M.Baši El-Kalem
Engleski jezik Udbenik + radna sveska: Dip in 6
Sarajevo Publishing
Geografija Udbenik N.Hadi, I.Tumbul Svjetlost
VII razred
Naš jezik A. i Ismet Dibri Bosanska rije
Matematika Udbenik Šefket Arslanagi, Miloševi
Bosanska rije
Geografija Udbenik Muriz Spahi, Haris Jahi
Sarajevo Publishing
Tehnika kultura Udbenik + dn. rada Brajlovi, Arapi Svjetlost
Informatika Udbenik Suada Numi Svjetlost
Vjeronauka Udbenik S.Husi, Š.Sulejmanovi El-Kalem
Engleski jezik Udbenik + radna sveska: Challenges 2
Baybook
Zlata Maglajlija Bosanska rije
itanka Svezame, otvori se -Grupa autora
Sarajevo Publishing Bosanski jezik i knjievnost
Naš jezik A. i Ismet Dibri Bosanska rije Matematika Udbenik Šefket Arslanagi,
Miloševi Bosanska rije
Historija Udbenik Muminovi Svjetlost Biologija Udbenik Zijad Numi, N.Vidovi Bosanska rije Fizika Udbenik + zbirka F.Sijari Sarajevo Publishing Hemija Udbenik N. Milievi, M.Musi Sarajevo Publishing Muzika kultura Udbenik Esad Šuman Sarajevo Publishing
Likovna kultura Udbenik Indira Jaranovi Bosanska knjiga Tehnika kultura Udbenik Selimovi, Smajlovi Sarajevo Publishing Vjeronauka Udbenik E.Grabus, M.Neimarlija El-Kalem Engleski jezik Udbenik + radna
sveska: Challenges 3 Baybook
Zlata Maglajlija Bosanska rije
Informatika Udbenik Suada Numi Svjetlost Geografija Udbenik Damir Dafi, S.Kulenovi Nam/Vrijeme
IX razred itanka Velaševi Azra i Vesna Ali Nam/ Vrijeme Bosanski jezik i
knjievnost Naš jezik Amira Dibri Djeija knjiga
Matematika Udbenik Šefket Arslanagi Djeija knjiga
Historija Udbenik Šaboti i ehaji Nam/ Vrijeme
Biologija Udbenik Begi i Halilovi Bosanska knjiga
Fizika Udbenik + zbirka Gabela, Muratovi Grafex-Mostar
Hemija Udbenik Mili evi i Musi Sarajevo Publishing
Muzika kultura Udbenik Refik Hodi Nam/ Vrijeme
Likovna kultura Udbenik Jasna Mujki Sarajevo Publishing
Tehnika kultura Udbenik Ahmetovi, Numi, Kulenovi
Nam/ Vrijeme
Meši, Harris, Sikorzynska, Mower
Informatika Udbenik Numi/ Vili Nam/ Vrijeme
Geografija Udbenik Greta upani Nova djeija knjiga - Sarajevo
2. JU OŠ „Musa azim ati, Centar I razred
Maštalica – radni udbenik Z. Hubijar „Djeija knjiga/Bos. rije“ Sarajevo
Matematika – radni udbenik E. Dizdar „Bos. knjiga“ Sarajevo
Moja okolina – radni udbenik Lugavi/Paši „Bos. knjiga“ Sarajevo
Muzika kultura – radni udbenik Ferovi/Meški „S. Publishing“
Likovna kultura – radni udbenik J. Mujki „S. Publishing“ Sarajevo
English Adventure Starter A (udbenik) Bruni/Reed „Buybook“
Vjeronauka 1 I. Begovi „El-Kalem“
II razred
Matematika B.Jagodi „S. Publishing“
Muzika kultura Ferovi/Meški „S. Publishing“
Likovna kultura J. Mujki „S. Publishing“ Sarajevo
English Adventure Starter B (udbenik) A. Worrall „Buybook“
Vjeronauka 2 M. Tinjak „El-Kalem“
III razred
Moja Matematika Mujaki/Kovaevi/Hamidovi „Bos. rije/Djeija knjiga“ Sarajevo
Moja okolina Z. Numi „S. Publishing“
Muzika kultura Ferovi/Meški „S. Publishing“
Likovna kultura J. Mujki „S. Publishing“ Sarajevo
English Adventure 1 + A. Worrall „Buybook“
Vjeronauka 3 grupa autora „El-Kalem“
IV razred
Matematika B.Jagodi „S. Publishing“
Muzika kultura S.Ferovi „S. Publishing“
Likovna kultura J. Mujki „S. Publishing“ Sarajevo
English Adventure 2 + Activity book Hearn/Mugglestone „Buybook“
Vjeronauka 4 grupa autora „El-Kalem“
V razred
Naš jezik Zeki/Danko/Ivankovi Bos. rije“ Sarajevo
Matematika Hamidovi/Mujaki/Kovaevi Nam“ Tuzla/“Vrijeme“ Zenica
Priroda Numi/Vidovi Bos. rije“ Sarajevo
Društvo A. Idrizovi „Nam“ Tuzla/“Vrijeme“ Zenica
Osnove tehnike Cvijetinovi/Ljubovi „Bos. rije“ Sarajevo
Muzika kultura E. Šuman „S. Publishing“
Likovna kultura I. Jaranovi „Bos. knjiga“ Tuzla
English Adventure 3 Activity book „Buybook“
Vjeronauka 5 Prljaa/Halilovi „El-Kalem“
Naš jezik A. i I. Dibri Bos. rije“ Tuzla
Matematika Arslanagi/Miloševi „Bos. rije/Djeija knjiga“ Sarajevo
Geografija Tumbul/Hadi „Svjetlost“ Sarajevo
Historija M. Fori „Bos. rije/Djeija knjiga“ Sarajevo
Tehnika kultura . Ahmetovi „Nam“ Tuzla
Informatika 6 Numi/ Vili „Vrijeme/Nam“
Muzika kultura R. Hodi „Nam“ Tuzla
Likovna kultura I. Jaranovi „Bos. knjiga“ Sarajevo
Engleski jezik, Challenges 1+ Activity book
Harris/Mower/Meši „Buybook“
Njemaki jezik + radna sveska Z. Maglajlija „Bos. rije/Djeija knjiga“ Sarajevo
Vjeronauka 5 Grabus „El-Kalem“
Naš jezik A. Hadihrusti S. Publishing“ Sarajevo
Matematika Arslanagi/Miloševi „Bos. rije/Djeija knjiga“ Sarajevo
Geografija Spahi/Jahi „S. Publishing“ Sarajevo
Biologija Skenderovi/Adrovi/Toli „Nam“ Tuzla/„Vrijeme“ Zenica
Fizika Muratovi/Gabela „Grafex“ Mostar
Tehnika kultura Ahmetovi/Suljkanovi/Halilovi /ikuši/Gazibegovi
Muzika kultura E. Šuman „S. Publishing“ Sarajevo
Likovna kultura I. Jaranovi „Bos. knjiga“ Sarajevo
Engleski jezik, Challenges 2+ Activity book
Harris/Mower/Meši „Buybook“
Njemaki jezik + radna sveska Z. Maglajlija „Bos. rije/Djeija knjiga“ Sarajevo
Vjeronauka 5 Husi/Sulejmanovi „El-Kalem“
Bosanski jezik A. Hadihrusti S. Publishing“ Sarajevo
Matematika Arslanagi/Zoli/Miloševi „Bos. rije/Djeija knjiga“ Sarajevo
Geografija Kulenovi/Dafi „Vrijeme“ Zenica/“Nam“ Tuzla
Biologija Numi/Vidovi „Bos. rije/Djeija knjiga“ Sarajevo
Hemija Milievi/Musi „S. Publishing“ Sarajevo
Fizika Šalaka/Karovi „Svjetlost“ Sarajevo
Historija Muminovi/Muminovi „Svjetlost“ Sarajevo
Muzika kultura R. Hodi „Vrijeme“ Zenica/“Nam“ Tuzla
Likovna kultura I. Jaranovi „Bos. knjiga“ Sarajevo
Engleski jezik, Challenges 3+ Activity book
Harris/Mower/Sikorzynska/Meši „Buybook“
Njemaki jezik + radna sveska Z. Maglajlija „Bos. rije/Djeija knjiga“ Sarajevo
Vjeronauka 5 Grabus/Neimarlija/Purkovi/Zuki „El-Kalem“
Naš jezik A. Dibri „Djeija knjiga“ Sarajevo
Matematika Š. Arslanagi „Bos. rije/Djeija knjiga“ Sarajevo
Geografija G. upani „Nova djeija knjiga“ Sarajevo
Biologija Begi/Halilovi „Bos. knjiga“ Sarajevo
Hemija Milievi/Musi „S. Publishing“ Sarajevo
Fizika Gabela/Muratovi „Grafex“ Mostar
Tehnika kultura Ahmetovi/Numi/Kulenovi „Nam“ Tuzla/“Vrijeme“ Zenica
Informatika 7 (udb. od prošle godine) Numi/Vili „Vrijeme“ Zenica/“Nam“
Muzika kultura R. Hodi „Vrijeme“ Zenica/“Nam“ Tuzla
Likovna kultura J. Mujki S. Publishing“ Sarajevo
Engleski jezik, Challenges 4 Meši/Harris/Sikorzynska/Mower „Buybook“
Njemaki jezik + radna sveska Z. Maglajlija „Djeija knjiga“ Sarajevo
Vjeronauka 5 Grabus/Neimarlija/Purkovi/Zuki „El-Kalem“
Raunica Ništovi, Ništovi, Bijedi
Muzika kultura Selma Ferovi, Indira Meški „S. Publishing“
Likovna kultura Miralem Brki
Napomena: Radne sveske u dogovoru sa uiteljima
II razred
Muzika kultura Ferovi/Meški „S. Publishing“
Likovna kultura J. Mujki „S. Publishing“ Sarajevo
English Adventure Starter B (udbenik) A. Worrall „Buybook“
Vjeronauka 2 M. Tinjak „El-Kalem“
Napomena: Radne sveske u dogovoru sa uiteljima
III razred
Matematika Boško Jagodi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Moja okolina Zinaida Livnjak „S. Publishing“
Muzika kultura Ferovi/Meški „S. Publishing“
Likovna kultura J. Mujki „S. Publishing“ Sarajevo
English Adventure 1 A. Worrall, E. Kilbey, A. Meši „Buybook“
Vjeronauka 3 M. Pleh M. Tinjak M. Nezirovac „El-Kalem“
Napomena: Radne sveske u dogovoru sa uiteljima
IV razred
Matematika B.Jagodi „S. Publishing“
Muzika kultura S.Ferovi „S. Publishing“
Likovna kultura J. Mujki „S. Publishing“ Sarajevo
English Adventure 2 Izabella Hearn „Buybook“
Vjeronauka 4 H.Ništovi, I. Ništovi, M.Valjevac
Napomena: Radne sveske u dogovoru sa uiteljima
V razred
Naš jezik Refik Buli „Klett“ Sarajevo
Matematika Hamidovi/Mujaki/Kovaevi Nam“ Tuzla/“Vrijeme“ Zenica
Priroda Hamidovi/Mujaki/Kovaevi Bos. rije“ Sarajevo
Društvo Enisa Kalušin „Bosanska knjiga“ Tuzla
Kultura ivljenja Sadeta Ajanovi, Mediha Musi IP „Svjetlost“ Sarajevo
Osnove tehnike Cvijetinovi/Ljubovi „Bos. rije“ Sarajevo
Muzika kultura Senad Kazi „Bosanska knjiga“ Tuzla
Likovna kultura I Jasna Mujki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
English Adventure 3 Activity book
Izabella Hearn „Buybook“
Naš jezik Almira Hadihrusti Sarajevo Publishing
Matematika Arslanagi/Miloševi „Bos. rije/Djeija knjiga“ Sarajevo
Geografija Tumbul/Hadi „Svjetlost“ Sarajevo
Bosanska rije, Tuzla
Tehnika kultura udb. + dnev. rada
M. Cvjetinovi, S.Ljubovi Bosanska rije Sarajevo
Informatika 6 Numi/ Vili Bosanska rije Sarajevo
Muzika kultura Senad Kazi Bosanska knjiga Sarajevo
Likovna kultura Borka Joki Klet Sarajevo
Engleski jezik, Challenges 1 Harris/Mower/Meši „Buybook“
Njemaki jezik + radna sveska Z. Maglajlija „Bos. rije/Djeija knjiga“ Sarajevo
Vjeronauka Grabus, Baši „El-Kalem“
Naš jezik A. Hadihrusti S. Publishing“ Sarajevo
Matematika Atija Fako Bosanska rije, Tuzla
Geografija Enisa Kulašin Bosanska knjiga
Biologija Zijad Numi, Naida Vidovi Bosanska rije, Sarajevo
Fizika Edin Šahman i Lejla Rami Bosanska rije, Sarajevo
Historija Aida Petkovi i Marina Pocrnja Klett, Sarajevo
Tehnika kultura+ dnevnik rada M. Cvjetinovi, S. Ljubovi Bosanska rije Sarajevo
Informatika Numi/ Vili „Vrijeme/Nam“
Likovna kultura eljko Filipovi Svjetlost Sarajevo
Engleski jezik, Challenges 2 Harris/Mower/Meši „Buybook“
Njemaki jezik Z. Maglajlija „Bos. rije/Djeija knjiga“ Sarajevo
Vjeronauka Husi/Sulejmanovi „El-Kalem“
Naš jezik A. Hadihrusti S. Publishing“ Sarajevo
Matematika Boško Jagodi Bosanska knjiga, Sarajevo
Geografija Kulenovi/Dafi „Vrijeme“ Zenica/“Nam“ Tuzla
Biologija Numi/Vidovi „Bos. rije/Djeija knjiga“ Sarajevo
Hemija Milievi/Musi „S. Publishing“ Sarajevo
Fizika Drago Tomi Bosanska knjiga, Sarajevo
Historija Leonard Valenta Bosanska rije, Sarajevo
Tehnika kultura + dnevnikrada M. Cvjetinovi, S. Ljubovi, Bosanska rije Sarajevo
Informatika 7 Suada Numi, Daliborka Vili Bosanska rije Sarajevo
Muzika kultura Senad Kazi Bosanska knjiga, Sarajevo
Likovna kultura eljko Filipovi Svjetlost Sarajevo
Engleski jezik, Challenges 3 Harris/Mower/Sikorzynska/Meši „Buybook“
Njemaki jezik Z. Maglajlija „Bos. rije/Djeija knjiga“ Sarajevo
Vjeronauka Grabus/Neimarlija/Purkovi/Zuki „El-Kalem“
Naš jezik A. Dibri „Djeija knjiga“ Sarajevo
Matematika Š. Arslanagi „Bos. rije/Djeija knjiga“ Sarajevo
Geografija G. upani „Nova djeija knjiga“ Sarajevo
Biologija A.Begi/J.Hadihalilovi Sarajevo Publishing
Fizika Gabela/Muratovi „Grafex“ Mostar
Tehnika kultura Ahmetovi/Numi/Kulenovi „Nam“ Tuzla/“Vrijeme“ Zenica
Informatika 7 (udb. od prošle godine)
Numi/Vili Bosanska rije Sarajevo
Likovna kultura J. Mujki S. Publishing“ Sarajevo
Engleski jezik, Challenges 4 Meši/Harris/Sikorzynska/Mower „Buybook“
Njemaki jezik + radna sveska Z. Maglajlija „Djeija knjiga“ Sarajevo
Vjeronauka Grabus/Neimarlija/Purkovi/Zuki „El-Kalem“
Maštalica i poetnica Z. Hubijar „Djeija knjiga/Bos. rije“ Sarajevo
Matematika Boško jagodi
Likovna kultura Jasna Mujki
II razred
Matematika+ Radna sveska Eldina Dizdar
Moja okolina Z. Livnjak „S. Publishing“
Muzika kultura Ferovi/Meški „S. Publishing“
Likovna kultura J. Mujki „S. Publishing“ Sarajevo
Vjeronauka
Matematika + Radna sveska Boško Jagodi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Moja okolina Zinaida Livnjak „S. Publishing“
Muzika kultura Ferovi/Meški „S. Publishing“
Likovna kultura J. Mujki „S. Publishing“ Sarajevo
English Adventure 1 + Activity Book
Vjeronauka 3 M. Pleh M. Tinjak M. Nezirovac „El-Kalem“
IV razred
Matematika B.Jagodi „S. Publishing“
Muzika kultura S.Ferovi „S. Publishing“
Likovna kultura J. Mujki „S. Publishing“ Sarajevo
English Adventure 2 + Activity Book
Vjeronauka „El-Kalem“
V razred
Matematika + radna sveska Atija Fako
Priroda + Radna sveska Hamidovi/Mujaki/Kovaevi Bos. rije“ Sarajevo
Društvo Enisa Kalušin
Muzika kultura Senad Kazi „Bosanska knjiga“ Tuzla
Likovna kultura Jasna Mujki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
English Adventure 3(Pupils book) + Activity book
Vjeronauka
Naš jezik Amira Dibri i Ismeta Dibri
Matematika + Radna sveska Edin Galijatovi i Robert Onodi
Geografija Enisa Kulašin
Historija Izet Šaboti i Mirza ehaji
Tehnika kultura udb. + dnev. rada
M. Cvjetinovi, S.Ljubovi
Vjeronauka 5 Grabus, Baši
Naš jezik Zdravka Zeki
Fizika Edin Šahman i Lejla Rami Bosanska rije, Sarajevo
Historija E. Dervišagi, H. Hadiabdi, A. Muli i V. Mehi
Tehnika kultura+ dnevnik rada M. Cvjetinovi, S. Ljubovi Bosanska rije Sarajevo
Informatika Daliborka Vili i Amela Kazazi
Muzika kultura Refik Hodi Bosanska knjiga, Sarajevo
Likovna kultura Admir Mujki Svjetlost Sarajevo
Engleski jezik, Challenges 2 Harris/Mower/Meši „Buybook“
Njemaki jezik Zlata Maglajlija „Bos. rije/Djeija knjiga“ Sarajevo
Vjeronauka
Naš jezik Zdravka Zeki
Hemija Milievi/Musi „S. Publishing“ Sarajevo
Fizika Fahreta Sijeri
Historija/Povijest E. Dervišagi, H. Hadiabdi, A. Muli i V. Mehi
Tehnika kultura + dnevnikrada M. Cvjetinovi, S. Ljubovi, Bosanska rije Sarajevo
Informatika 7 Daliborka Vili, Amela Kazazi
Muzika kultura Senad Kazi Bosanska knjiga, Sarajevo
Likovna kultura Admir Mujki Svjetlost Sarajevo
Engleski jezik, Challenges 3 Harris/Mower/Sikorzynska/Meši „Buybook“
Njemaki jezik Z. Maglajlija „Bos. rije/Djeija knjiga“ Sarajevo
Vjeronauka
Naš jezik A. Dibri „Djeija knjiga“ Sarajevo
Matematika Š. Arslanagi „Bos. rije/Djeija knjiga“ Sarajevo
Geografija G. upani „Nova djeija knjiga“ Sarajevo
Biologija A.Begi/J.Hadihalilovi Sarajevo Publishing Hemija Milievi/Musi „S. Publishing“ Sarajevo
Fizika + Zbirka zadataka Gabela/Muratovi „Grafex“ Mostar
Historija/Povijest Šaboti/ehaji Nam“ Tuzla/“Vrijeme“ Zenica
Tehnika kultura Ahmetovi/Numi/Kulenovi „Nam“ Tuzla/“Vrijeme“ Zenica
Informatika 7 (udb. od prošle godine)
Daliborka Vili i Amela Kazazi
Muzika kultura R. Hodi „Vrijeme“ Zenica/“Nam“ Tuzla
Likovna kultura J. Mujki S. Publishing“ Sarajevo
Engleski jezik, Challenges 4 Meši/Harris/Sikorzynska/Mower „Buybook“
Njemaki jezik + radna sveska Z. Maglajlija „Djeija knjiga“ Sarajevo
Vjeronauka
itanka – Moja poetnica Vildana Mujaki NAM, VRIJEME
Matematika Eldina Dizdar BOSANSKA KNJIGA
Moja okolina Samira Lugavi, Mediha Paši BOSANSKA KNJIGA
Muzika/Glazbena kultura Esad Šuman BOSANSKA KNJIGA
Likovna kultura Jasna Mujki SARAJEVO PUBLISHING
Vjeronauka 1 I. Begovi „El-Kalem“
Napomena: Udbenike nije potrebno kupovati. Uenici e dobiti iste u školi. II razred
itanka Z. Hubijar „Tugra“
Moja okolina Samira Lugavi, Mediha Paši BOSANSKA KNJIGA
Muzika kultura Selma Ferovi „S. Publishing“
Likovna kultura
itanka – Miris rose Zehra Hubijar BOSANSKA KNJIGA
Matematika Boško Jagodi „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
Moja okolina Mediha Paši BOSANSKA KNJIGA
Muzika kultura Selma Ferovi SARAJEVO PUBLISHING
Likovna kultura Indira Jaranovi BOSANSKA KNJIGA
English Adventure 1 A. Worrall, E. Kilbey, A. Meši „Buybook“
Vjeronauka 3 M. Pleh M. Tinjak M. Nezirovac „El-Kalem“
Napomena: Radne sveske u dogovoru sa uiteljima
IV razred Zehra Hubijar „Bos. rije“ Sarajevo itanka
Radna sveska Zehra Hubijar, Sanja Soe
Matematika B.Jagodi „S. Publishing“
Moja okolina Samira Lugavi
Likovna kultura
V razred itanka Šejla i Jasminka Šehabovi „NAM“ TUZLA
Naš jezik Šejla i Jasminka Šehabovi „NAM“ TUZLA
Matematika Hamidovi/Mujaki/Kovaevi Nam“ Tuzla/“Vrijeme“ Zenica
Priroda Zijad Numi, Naida Vidovi „BOSANSKA RIJE“ SARAJEVO
Društvo Amira Idrizovi NAM“TUZLA, „VRIJEME“ ZENICA
Kultura ivljenja Subhija Kapi
Osnove tehnike+ Radna sveska Sakib Selimovi, Elvir Nezirevi „BOSANSKA KNJIGA“
Muzika kultura Esad Šuman SARAJEVO PUBLISHING
Likovna kultura Jasna Mujki „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
English Adventure 3 Activity book
Izabella Hearn „Buybook“
itanka
KLET BOSANSKA RIJE“ Tuzla
Matematika Arslanagi/Miloševi „Bos. rije/Djeija knjiga“ Sarajevo
Geografija Tumbul/Hadi „Svjetlost“ Sarajevo
Tehnika kultura udb. + dnev. rada
M. Cvjetinovi, S.Ljubovi Bosanska rije Sarajevo
Informatika 6 Numi/ Vili ili Lejla Dizdarevi
NAM Tuzla SARAJEVO PUBLISHING“
Likovna kultura Borka Joki Klet Sarajevo
Engleski jezik, Challenges 1 Patricia Mugglestone
Njemaki jezik + radna sveska Z. Maglajlija „Bos. rije/Djeija knjiga“ Sarajevo
Vjeronauka Grabus, Baši „El-Kalem“
VII razred itanka „SVEZAME OTVORI SE“ grupa autora „NIK“ SEZAM
Naš jezik Zdravka Zeki „DJEIJA KNJIGA SARAJEVO“ Bosanska rije
Matematika + Zbirka zadataka
Geografija Greta Zupani „DJEIJA KNJIGA“ Bosanska rije Sarajevo
Biologija Zijad Numi, Naida Vidovi „DJEIJA KNJIGA“, Sarajevo
Fizika Edin Šahman i Lejla Rami Bosanska rije, Sarajevo
Historija Safer i Azerina Muminovi „SVJETLOST“ Sarajevo
Tehnika kultura+ dnevnik rada Sakib Selimovi, Elvira Selimovi „SARAJEVO PUBLISHING“
Informatika Lejla Dizdarevi ili Amela Kazazi i Daliborka Vili
„SARAJEVO PUBLISHING“ NAM Tuzla
Likovna kultura
Patricia Mugglestone
Vjeronauka Husi/Sulejmanovi „El-Kalem“ VIII razred
itanka „SVEZAME OTVORI SE“ grupa autora „NIK“ SEZAM
Naš jezik Zdravka Zeki BOSANSKA RIJE, Sarajevo
Matematika + Zbirka zadataka
Biologija Numi/Vidovi „Bos. rije/Djeija knjiga“ Sarajevo
Hemija Milievi/Musi „S. Publishing“ Sarajevo
Fizika Hasnija Muratovi, Nada Gabela „GRAFEX“ Mostar
Historija Azerina i Safer Muminovi Svjetlost Sarajevo
Tehnika kultura + dnevnikrada Sakib Selimovi, Elvira Selimovi, Jasmin Smajlovi
„SARAJEVO PUBLISHING“
Informatika 7 Lejla Dizdarevi ili Amela Kazazi i Daliborka Vili
„SARAJEVO PUBLISHING“ NAM Tuzla
Likovna kultura eljko Filipovi Svjetlost Sarajevo
Engleski jezik, Challenges 3+R.sv.
Patricia Mugglestone
Vjeronauka Grabus/Neimarlija/Purkovi/Zuki „El-Kalem“ IX razred
itanka Velaševi/Ali „Vrijeme Zenica/“Nam“ Tuzla
Naš jezik A. Dibri „Djeija knjiga“ Sarajevo
Preporuka: Prirunik za škole, Pravopis za osnovne i srednje škole, Pravopis bosanskog jezika - Senahid Halilovi
Matematika Š. Arslanagi „Bos. rije/Djeija knjiga“ Sarajevo
Geografija G. upani „Nova djeija knjiga“ Sarajevo
Biologija .................... ili A.Begi/J.Halilovi
Fizika Gabela/Muratovi „Grafex“ Mostar
Tehnika kultura Ahmetovi/Numi/Kulenovi „Nam“ Tuzla/“Vrijeme“ Zenica
Informatika 7 (udb. od prošle godine)
Lejla Dizdarevi ili Amela Kazazi i Daliborka Vili
„SARAJEVO PUBLISHING“ NAM Tuzla
Likovna kultura J. Mujki S. Publishing“ Sarajevo
Engleski jezik, Challenges 4+R.sves.
Patricia Mugglestone
Vjeronauka Grabus/Neimarlija/Purkovi/Zuki „El-Kalem“
I RAZRED NAZIV UDBENIKA AUTORI IZDAVA
MATEMATIKA BOŠKO JAGODI SARAJEVO PUBLISHING POETNICA B. KURTAGI, I. TUNOVI SVJETLOST MOJA OKOLINA SAMIRA LUGAVI, MEDIHA PAŠI BOSANSKA KNJIGA MUZIKA/GLAZBENA KULTURA
SELMA FEROVI, INDIRA MEŠKI SARAJEVO PUBLISHING
LIKOVNA KULTURA JASNA MUJKI VJERONAUKA IBRAHIM BEGOVI EL KALEM
II RAZRED „LEPTIR I CVIJET“ – UDBENIK, ITANKA
ZEHRA HUBIJAR TUGRA SARAJEVO
ZEHRA HUBIJAR TUGRA SARAJEVO
ELDINA DIZDAR BOSANSKA KNJIGA
MOJA OKOLINA - UDBENIK SAMIRA LUGAVI, MEDIHA PAŠI BOSANSKA KNJIGA MOJA OKOLINA – RAD. SVESKA
MEDIHA PAŠI BOSANSKA KNJIGA
MUZIKA KULTURA SELMA FEROVI, INDIRA MEŠKI SARAJEVO PUBLISHING LIKOVNA KULTURA JASNA MUJKI SARAJEVO PUBLISHING VJERONAUKA ISLAMSKA MUAMER TINJAK EL KALEM
III RAZRED NAZIV UDBENIKA AUTORI IZDAVA MATEMATIKA BOŠKO JAGODI SARAJEVO PUBLISHING RADNA SVESKA ZA MATEMATIKU
BOŠKO JAGODI SARAJEVO PUBLISHING
ITANKA BELMA DILBEROVI SARAJEVO PUBLISHING ENGLESKI JEZIK / FAMILY AND FRIENDS UDBENIK
NAOMI SIMMONS OXFORD ŠAHINPAŠI
MOJA OKOLINA MEDIHA PAŠI SARAJEVO PUBLISHING MUZIKA KULTURA SELMA FEROVI, INDIRA MEŠKI SARAJEVO PUBLISHING LIKOVNA KULTURA JASNA MUJKI SARAJEVO PUBLISHING VJERONAUKA - ISLAMSKA M. PLEH, M. TINJAK I . NEZIROVAC EL KALEM
IV RAZRED ITANKA – Boja sree ZEHRA HUBIJAR MATEMATIKA BOŠKO JAGODI HAPPY STREET 1+ RADNI LIST S. MAIDMENT AND L. ROBERTS MOJA OKOLINA SAMIRA LUGAVI MUZIKA KULTURA SELMA FEROVI LIKOVNA KULTURA JASNA MUJKI VJERONAUKA - ISLAMSKA HAZEMA I IBRO NIŠTOVI, M.
VALJEVAC
Grupa autora Sezam
Radna biljenica za lektiru Nadida Šukalo ‘’Bosanska rije’’, Sarajevo Naš jezik – udbenik Z. Zeki, M. Danko, . Ivankovi ‘’Bosanska rije’’, Sarajevo Matematika – udbenik V.Mujaki, .Hamidovi, D. Kovaevi Nam i Bosanska knjiga Priroda – udbenik Zijad Numi, Naida Vidovi ‘’Bosanska knjiga’’, Tuzla Društvo – udbenik Kulašin Enisa ‘’Bosanska rije’’, Sarajevo Muzika kultura – udbenik Esad Šuman Sarajevo publishing
Likovna kultura Jasna Mujki Sarajevo Publishing Kultura ivljenja S:Ajanovi – M.Musi „Svjetlost“ - Sarajevo Engleski jezik – Happy street 2 + RADNI LIST
S. Maidment i L. Roberts „Šahinpaši“ – Sarajevo
Osnove tehnike Milan Cvijetinovi i Sulejman Ljubovi „Bosanska rije“ - Sarajevo Dnevnik rada za osnove tehnike Grupa autora Bosanska rije Vjeronauka V Grupa autora „El Kalem“ - Sarajevo
VI RAZRED itanka Hasi Zejir Bos. Rije Naš jezik Dibri A.-Dibri I. Bos. Rije – Tuzla Matematika Arslanagi,Miloševi Bos. Rije Sarajevo Biologija Baši Mehmed Nam-Tuzla Geografija upani-Pobri Tehnika kultura + dnevnik rada Cvijetinovi -Ljubovi Bos.rije Sarajevo Informatika Numi Suada Muzika kultura Kazi S. Bosanska knjiga – Sa. Engleski jezik Project /Third edition i radni list
Tom Hutchinston
Sarajevo Publishing
Njemaki jezik ( II strani jezik ) Maglajlija Z. Bos. Rije Sa Vjeronauka E.Grabus- M.Baši El Kalem Historija Hadiabdi, Derviševi Bos.knjiga Likovna kultura Mujki Admir S. Publishing
VII RAZRED itanka Almira Hadihrusti Sarajevo publishing Bosanski jezik -Udbenik Almira Hadihrusti S. Publishing Matematika Arslanagi Šefket Bos. Rije Sarajevo Biologija Numi- Vidovi Bosanska knjiga Geografija Greta upani S.Publishing Tehniki kultura (udbenik i dnevnik rada)
Cvijetinovi - Ljubovi Bos.rije Sarajevo
Informatika Vili D. – Kazazi A. Nam Muzika kultura Senad Kazi Bos knjiga Sarajevo Engleski jezik
Project 3 ( third edition )
Njemaki jezik ( II strani jezika ) Maglajlija Z. Bos. Rije Sarajevo Likovna kultura Admir Mujki Sarajevo publishing Vjeronauka Safija Husi El Kalem Historija-Povijest Hadiabdi, Muhi, Dervišagi, Mehi Bos.knjiga Fizika Šahman- Rami i dr. Bosanska rije Sarajevo
VIII RAZRED NAZIV UDBENIKA AUTORI IZDAVA MATEMATIKA ŠEFKET ARSLANAGI BOSANSKA RIJE HEMIJA V.MILI EVI I M. MUSI SARAJEVO PUBLISHING TEHNIKA KULTURA M.CVIJETINOVI - BOSANSKA RIJE FIZIKA D. ŠALAKA I S. KAROVI SVJETLOST SARAJEVO ENGLESKI JEZIK PROJECT 4 THIRD EDITION
TOM HUTCHINSON ŠAHINPAŠI
MUZIKA KULTURA SENAD KAZI BOSANSKA KNJIGA GEOGRAFIJA GRETA UPANI BOSANSKA RIJE ITANKA ALMIRA HADIHRUSTI SARAJEVO PUBLISHING BOSANSKI JEZIK ALMIRA HADIHRUSTI SARAJEVO PUBLISHING LIKOVNA KULTURA ADMIR MUJKI SARAJEVO PUBLISHING VJERONAUKA GRUPA AUTORA KALEM BIOLOGIJA NAIDA VIDOVI, ZIJAD NUMI BOSANSKA KNJIGA NJEMAKI JEZIK ( DRUGI STRANI JEZIKA )
ZLATA MAGLAJLIJA BOSANSKA RIJE
HISTORIJA ŠABOTI IZET- EHAJI MIRZA NAM -VRIJEME INFORMATIKA ZA VII RAZR. D.VILI – A. KAZAZI NAM
IX RAZRED
ITANKA AZRA VELAŠEVI I VESNA ALI "VRIJEME","NAM" NAŠ JEZIK AMIRA DIBRI "DJEIJA KNJIGA" MATEMATIKA ŠEFKET ARSLANAGI "DJEIJA KNJIGA" BIOLOGIJA A. BEGI I J. HALILOVI „BOSANSKA KNJIGA“ GEOGRAFIJA GRETA UPANI DJEIJA KNJIGA HISTORIJA IZET ŠABOTI I MIRZA EHAJI "NAM" TUZLA, "VRIJEME" TEHNIKA KULTURA I DNEVNIK RADA
AHMETOVI, NUMI,KULENOVI "NAM" "VRIJEME"
HEMIJA N. MILIEVI I M. MUSI "SARAJEVO PUBLISHING" MUZIKA KULTURA REFIK HODI "NAM" TUZLA, "VRIJEME" LIKOVNA KULTURA JASNA MUJKI "SARAJEVO PUBLISHING" ENGLESKI JEZIK "CHALLENGES 4" MICHAEL HARIS, AMANDA MORIS "BUYBOOK" SARAJEVO
NJEMAKI JEZIK (UDBENIK I RADNA SVESKA)
ZLATA MAGLAJLIJA "DJEIJA KNJIGA"
FIZIKA GABELA - MURATOVI "GRAFEX" MOSTAR VJERONAUKA GRABUS - NEIMARLIJA EL KALEM INFORMATIKA 7 UDB. ZA 7 R.
VILI D. – KAZAZI A. NAM
QUICK BASIC PRIRUNIK SA RIJEŠENIM PRIMJERIMA
NUMI S. – EMO S. Svjetlost Fojnica
7. JU OŠ "Nafija Sarajli ", Centar
I RAZRED Naziv udbenika Autor Izdava Maštalica Zehra Hubijar „Bosanska rije“, Sarajevo Matematika Boško Jagodi „Publishing“, Sarajevo Moja okolina Zinaida Livnjak „Publishing“, Sarajevo Muzika kultura Selma Ferovi „Publishing“, Sarajevo Likovna kultura Jasna Mujki „Publishing“, Sarajevo Vjeronauka Ibrahim Begovi „El Kalem“
II RAZRED itanka Zehra Hubijar ''Tugra'', Sarajevo Matematika Boško Jagodi ''Sarajevo Publishing'', Sarajevo Muzika kultura Selma Ferovi, Indira Meški ''Sarajevo Publishing'', Sarajevo Moja okolina Samira Lugavi, Mediha Paši ''Bosanska knjiga'', Sarajevo Vjeronauka Muamer Tinjak “El Kalem” itanka Zehra Hubijar ''Tugra'', Sarajevo
III RAZRED itanka Zehra Hubijar “Djeija knjiga, Bosanska rije”, Sar. Matematika Atija Fako “Djeija knjiga, Bosanska rije”, Sar. Moja okolina Zijad Numi “Djeija knjiga, Bosanska rije”, Sar. Muzika/glazbena kult. Selma Ferovi ''Sarajevo Publishing”, Sarajevo Vjeronauka - 3 M. Pleh, M. Tinjak, M. Nezirovac “El Kalem” Engleski jezik Family and friends 1
Naom i Simmons „Šahinpaši“, Sarajevo
IV RAZRED itanka Zehra Hubijar “Bosanska rije”, Sarajevo Matematika Atija Fako “Bosanska rije”, Sarajevo „Radna sveska 4“ – Matem. Atija Fako “Bosanska rije”, Sarajevo Moja okolina – udbenik Samira Lugavi “Bosanska knjiga”, Tuzla Muzika/glazbena kultura Selma Ferovi “Sarajevo Publishing”, Sarajevo Happy street 1 – udbenik i radna sveska
Stella Maidment and Lorena Roberts “Oxford”
Vjeronauka 4 Hazema i I. Ništovi, MensurValjevac “El Kallem” V RAZRED
itanka Almira Hadihrusti “Klett”, Sarajevo Naš jezik Zdravka Z., eljko I., Muhidin D. “Bosanska rije”, Sarajevo Engleski jezik - Happy street 2 udbenik i rad. Sv.
Stella Maidment and Lorena Roberts “Oxford”
Matematika Atija Fako ''Bosanska rije'' Sarajevo Priroda Zijad Numi i Naida Vidovi “Bosanska rije”, Sarajevo Priroda – Radna sveska Zijad Numi “Bosanska rije”, Sarajevo Društvo Amira Idrizovi “Vrijeme”, Tuzla Osnove tehnike Esref Korjeni, Nusret Ahmetovi,
Suada Numi, Nijaz Brajlovi “Bosanska rije”, “Svjetlost”, Sarajevo
Osnove tehnike – Dn. rada Milan Cvijetinovi, Sulejman Ljubovi “Bosanska rije”, “Svjetlost”, Sarajevo Kultura ivljenja Zijad Numi i Tatjana Najthart “Bosanska rije”, Sarajevo Muzika kultura Esad Šuman “Sarajevo, Publishing”, Sarajevo Likovna kultura Indira Jaranovi Sarajevo, “Moja knjiga” Vjeronauka Mustafa Prljaa, Nezir Haliliovi “El Kallem”
VI RAZRED Naziv udbenika Autor Izdava itanka Zejir Hasi „Bosanska rije“, Tuzla Naš jezik Amira Dibri i Ismeta Dibri „Bosanska rije“, Tuzla Engleski jezik Project-2 Tom Hutchinson “Šahinpaši”, Sarajevo Njemaki jezik Zlata Maglajlija “Bosanska rije”, Sarajevo Matematika Šefket Arslanagi, Dragoljub Miloševi “Bosanska rije”, Sarajevo Historija Aida Petkovi,M.Pocrnja “Klett”, Sarajevo Geografija Izeta Tumbul,N.Hadi “Svjetlost”,,Sarajevo Biologija Zijad Numi, Naida Vidovi “Bosanska rije”, Sarajevo Informatika Suada Numi,Daliborka Vili “Nam”,Tuzla Muzika kultura Senad Kazi “Bosanska knjiga”, Sarajevo Tehnika kultura Milan Cvijetinovi, S.Ljubovi “Bosanska rije,Djeija knjiga”, Sar. Likovna kultura Borka Joki “Klett”, Sarajevo Naš jezik Amira Dibri,Ismeta Dibri “Bosanska rije”, Tuzla Vjeronauka 6 Emina Grabus, Muamera Baši „El Kallem“
VII RAZRED itanka Almira Hadihrusti “Sarajevo Publishing” Sarajevo Bosanski jezik Almira Hadihrusti " “Sarajevo Publishing” Sarajevo Matematika Šefket Arslanagi, Dragoljub Miloševi“ „Bosanska rije“,“Djeija knjiga“ Sar. Biologija Zijad Numi i Naida Vidovi „Bosanska rije“,“Djeija knjiga“ Sar. Geografija Izeta Tumbul i Nerminka Hadi „Svjetlost“ Sarajevo Historija Aida Petkovi i Marina Pocrnja „Klett“ Sarajevo Tehnika kultura Milan Cvijetinovi i Sulejman Ljubovi „Bosanska rije“, „Djeija knjiga“ Sar. Informatika Daliborka Vili i Amela Kazazi „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla Likovna kultura Admir Mujki „Sarajevo Publishing“, Sarajevo Muzika kultura Refik Hodi „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla Engleski jezik Tom Hutchinson „Šahinpaši“, Sarajevo Njemaki jezik Zlata Maglajlija „Bosanska rije“, „Djeija knjiga“ Sar. Fizika Edin Šahman i Lejla Rami „Bosanska rije“,“Djeija knjiga“ Sar.
Zbirka zadataka iz fizike Edin Šahman , Lejla Rami „Bosanska rije“,“Djeija knjiga“ Sar. Bosanski jezik Almira Hadihrusti „Sarajevo Publishing“, Sarajevo Vjeronauka Ševko Sulejmanovi, Safija Husi „El Kallem“
VIII RAZRED itanka Alija Hasagi Duboanin, Ljilana Miti-
Rori „Bosanska rije“, „Bosanska rije“, Sar.
Naš jezik Almira Hadihrusti Sarajevo, „Publishing“ Matematika Š. Arslanagi, A. Zoli, D. Miloševi „Bosanska rije” „„Dje ija knjiga“, Sar. Historija Leonard Valenta „Bosanska rije“, Sarajevo Geografija Salih Kulenovi i Damir Dafi „Vrijeme „ Zenica, “Nam“ Tuzla Tehniki odgoj Sakib Selimovi, Jasmin Smajlovi Sarajevo, „Publishing“ Biologija Zijad Numi, Naida Vidovi „Bosanska rije“,„Djeija knjiga“, Sar. Hemija Nataša Milievi,Mediha Musi Sarajevo, „Publishing“
Muzika kultura Refik Hodi „Nam“Tuzla, Vrijeme“ Zenica Likovna kultura Indira Jaranovi „Bosanska knjiga“, Sarajevo Fizika Fahreta Sijeri Sarajevo, „Publishing“ Zbirka zadataka iz fizike Hasnija Muratovi “Grafex”, Mostar Njemaki jezik Zlata Maglajlija „Bosanska rije“, Sarajevo Engleski jezik – Project 4
Tom Hutchinson „Šahinpaši“, Sarajevo
Informatika 7 Daliborka Vili – Amela Kazazi „Nam“ Tuzla, „Vrijeme“ Zenica Vjeronauka 8 Emina Grabus, Muamer Neimarlija,
Almedina Purkovi, Melisa Zuki „El- Kalem“
IX RAZRED itanka Azra Verlaševi i Vesna Ali „Vrijeme“ Zenica; „Nam“ Tuzla Naš jezik Amira Dibri „Djeija knjiga“, „Bosanska rije“ Sar. Matematika Šefket Arslanagi „Djeija knjiga“, Sarajevo Biologija Amela Begi i Jasminka Halilovi „Bosanska knjiga“ Sarajevo Geografija Izrada udbenika u toku Historija Izet Šaboti i Mirza ehaji „Vrijeme“ Zenica; „Nam“ Tuzla Tehnika kultura . Ahmetovi, S. Numi i N. Kulenovi „Vrijeme“ Zenica; „Nam“ Tuzla
Hemija Nataša Milievi i Mediha Musi „Sarajevo Publishing“ Muzika kultura Refik Hodi „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla Likovna kultura Jasna Mujki „Sarajevo Publishing“ Engleski jezik- Challenges 4
Asmir Meši, Michael Harris, Anna Sikorzynska, David Mower
„Buybook“, Sarajevo
Njemaki jezik Zlata Maglajlija „Djeija knjiga“, „Bosanska rije“ Sar.
Fizika Nada Gabela „Grafex“, Mostar Zbirka zadataka iz fizike Nada Gabela „Grafex“, Mostar Vjeronauka Emina Grabus, Muamer Neimarlija,
Almedina Purkovi i Melisa Zuki „El-Kalem“
Informatika VII Daliborka Vili, Amela Kazazi „Nam“ Tuzla, Vrijeme“ Zenica
8. JU OŠ „Safvet-beg Bašagi “, Centar I razred ,
PREDMET/ NAZIV UDBENIKA AUTOR IZDAVA
Matematika – Radni udbenik; Boško Jagodi, Sarajevo Publishing
itanka – Radni udbenik; H. Hajdarevi, M. Beirbaši, B. Dilberovi, Sarajevo Publishing
Moja okolina – Radni udbenik; Zinaida Livnjak, Sarajevo Publishing
Muzika kultura – Radni udbenik; Selma Ferovi, Indira Meški, Sarajevo Publishing
Likovna kultura – Radni udbenik; Jasna Mujki, Sarajevo Publishing
Vjeronauka Ibrahim Begovi El- Kalem
TiZO Bijela majica, crni šorc i tene
II razred
Muzika kultura Ferovi Publishing, Sarajevo
Moja okolina Kovaevi, Mujaki, Hamidovi Nam d.o.o. Tuzla
Vjeronauka Muamer Tinjak El- Kalem
TiZO Bijela majica, crni šorc i tene
III razred itanka-udbenik Altijana Ali, Alma Mašala-Ahmetagi „svjetlost“ sarajevo Matematika-udbenik Boško Jagodi „sarajevo publishing“ sarajevo Moja okolina-udbenik Mediha Paši „bosanska knjiga „ sarajevo Muzika kultura- udbenik Selma Ferovi, Indira Meški „sarajevo publishing“ sarajevo
Vjeronauka - udbenik Mina Pleh, Muamer Tinjak, Melika Nezirovac
El- kalem
Engleski jezik – udbenik i rad. sv. Mirela Vasi, Maja Mardeši, Olinka Breka Sarajevo publishing“ sarajevo
Tizo Bijela majica, crni šorc i tene IV RAZRED
itanka -udbenik Zehra Hubijar Bosanska rije Sarajevo
Matematika - udbenik Boško Jagodi, Sarajevo Publishing
Moja okolina - udbenik Samira Lugavi Sarajevo Publishing
Muzika kultura - udbenik Selma Ferovi Sarajevo Publishing
Likovna kultura - udbenik Jasna Mujki Sarajevo Publishing
Vjeronauka - udbenik Hazema Ništovi, Ibro Ništovi, Mensur Valjevac
El- kalem
Engleski jezik - dip in 4 – udbenik sa cd-om i radna sveska
Mirela Vasi, Zarifa Kazazovi Sarajevo Publishing
Tizo Bijela majica, crni šorc i tene
V RAZRED
itanka – udbenik „SVEZAME, OTVORI SE!“
L. Begagi, E. Bruli, N. Ibrahimovi, S. Juri, A. Tikveša, A. Rizvanbegovi, Nenad Velikovi
„SEZAM“ Sarajevo
PRIRODA Zijad Numi, Naida Vidovi ''Bosanska rije'' Sarajevo
DRUŠTVO Amira Idrizovi Vrijeme'' Zenica ''Nam'' Tuzla
MUZIKA KULTURA Refik Hodi Vr