Spansk lommeordbok

 • View
  236

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Spansk lommeordbok

 • SpansklommeordbokEspaol-NoruegoNoruego-Espaol

  Signe Flydal BlichfeldtMara Luisa Villanueva Aasen

  KunnskapsforlagetAschehoug og Gyldendal

  KunnskapsforlagetAschehoug og Gyldendal

 • 1. utgave 19903. utgave 2014

  Kunnskapsforlaget H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) A/S og Gyldendal ASA, Oslo 2014

  Skrift: 6,5 pkt. Helvetica, 7 pkt. Times New RomanOmslag: Kristin Brtinghus, BokklubbenSats: Ove Olsen, Bokproduksjon SATrykk og innbinding: TBB, a.s.Printed in Slovakia

  ISBN 978-82-573-2189-5

  Materialet er vernet etter ndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt nr det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no). Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medfre erstatnings- og straffeansvar.

 • 1 abobado

  Aa til, ved, i; ~ qu hora?

  nr? ~ las tres klokka tre; est ~ 2 kilmetros det er 2 km unna; una vez ~ la semana en gang i uken; ~ la espaola p spansk manr; ~ pesar de til tross for; escribir ~ mquina skrive p maskin; ~ mano for hnd

  abad m abbed m -esa f abbedisse m/f -a f kloster n, kirke m/f

  abajo nede, nedenunder, ned; ~ los dictadores! ned med diktatorene!

  abajofirmante m/f undertegnede m

  abalanzarse kaste seg motabanderado m flaggbrer

  m, fanebrer mabandon|ado forlatt; de;

  sjuskete -ar forlate; oppgi -arse forsmme seg

  abanic|ar(se) vifte (seg) -o m vifte m/f

  abarcar omfatte, inneholdeabarrotado smekkfullabarrotar stue, fylle oppabarrotes m fl (amer)

  dagligvarer

  abastec|er forsyne, levere, skaffe -edor m leverandr m -imiento m leveranse m, forsyning m/f

  abasto: plaza (f) de ~s marked n

  abati|ble sammenslbar -do nedsltt, motls -r sl ned, rive ned

  abdicar abdisereabdom|en m mage m;

  underliv n -inal underlivs-; mage-

  abecedario m abc-bok m/fabedul m bjrk m/fabej|a f bie m/f -orro m

  humle m/faberracin f avvik nabertura f pning m/f;

  revne m/fabeto m gran m/fabiert|amente pent, fritt

  -o penabisal dypvanns-abismo m avgrunn mabjurar fornekteablandar bltgjre, mildneabnega|cin f forsakelse m

  -do uegennyttig, uten tanke p seg selv

  abobado dum, enfoldig

 • 2abochornado flauabofetear fike til, gi refikabogado m advokat m; ~

  defensor forsvarer maboli|cin f avskaffelse m,

  oppheving m/f -r avskaffe, oppheve

  abollar hamre, sl bulkerabombado konveks, buetabominable avskyeligabonar gjdsle; betaleabono m abonnement n;

  gjdsel m; (a)bono de transportes reisekort n

  abordar nrme seg, bordeabor|igen ur-; opprinnelig

  -genes m/f fl opprinnelig befolkning m

  aborrec|er avsky -ible avskyelig -imiento m avsky m; kjedsomhet m/f

  abort|ar abortere; mislykkes -ista m/f aborttilhenger m -ivo abortframkallende -o m abort m

  abotonar knappeabovedado buet, hvelvetabrasa|dor (brenn)het,

  brennende -r brenne, svi, glde

  abrasivo slipe-, pusse; m slipemiddel n, pussemiddel n

  abraz|ar(se) klemme, (om)favne, innbefatte -o m klem m, omfavnelse m

  abre|botellas m flaskepner m -cartas m brevpner

  -latas m bokspner mabrevadero m vanntrau nabrevia|cin f forkortet

  utgave m/f, kort versjon m; forkortelse m -r forkorte -tura f forkortelse m

  abrigar skjerme, beskytte -se ske ly; kle seg varmt

  abrigo m frakk m; ly mabril m april mabrillantar polere, pusse

  blanktabrir pne; esto abre el

  apetito dette skjerper appetitten

  abrochar hekte p; knappe igjen

  abruma|dor trykkende -r trykke, plage

  abrupto brattabsceso m byll mabsentismo m fravr n;

  godseiers fravr fra eiendomabsolucin f syndsforlatelse

  m; frifinning m/fabsoluto absolutt,

  ubetinget; en ~ overhodet ikke, slett ikke

  absolver frikjenne; gi syndsforlatelse

  absorber suge til seg, absorbere

  absorto fordypet, oppsluktabste|mio m avholdsmann

  m -ncin f avholdenhet m/f -ncionismo m det la vre stemme -nerse avholde seg (fra)

  abochornado

 • 3abstinencia f avholdelse m, abstinens m

  abstra|ccin f abstraksjon m, abstrahering m/f -cto abstrakt -er abstrahere -erse vre (nds)fravrende; avholde seg (fra)

  absuelto frifunnetabsurdo absurdabuch|ear pipe ut, bue -eo

  m utpiping m/f, buing m/fabuel|a f bestemor m/f

  -o m bestefar m -os m fl besteforeldre m fl

  abultar forstrre; svulme; fylle, ta stor plass

  abunda|ncia f overflod m -nte rikelig -r finnes i rikelige mengder

  aburguesarse bli satt, bli besteborgerlig

  aburri|do kjedelig -miento m kjedsomhet m/f -r(se) kjede (seg)

  abus|ar misbruke -o m misbruk n -n egenmektig; m maktmisbruker m

  a.C. = antes de Cristo f.Kr.ac her, hitacabar (av)slutte, bli ferdig;

  acabo de comer jeg har nettopp spist -se vre slutt

  acad|emia f akademi n, skole m; ~ de baile danseskole -mico akademisk; m akademimedlem n

  acallar dempe, hysje ned, f til tie

  acalora|do svrt varm; opphisset -rse blusse, bli begeistret; bli opphisset

  acamp|ada f: estar de ~ vre p telttur -anado klokkeformet -ar sl leir m

  acantilado m klippe m/f, skrent m

  acaparar hamstre, kjpe opp; ~ el poder skaffe seg makt; ~ la atencin tiltrekke seg oppmerksomhet

  acariciar kjrtegnecaro m midd macarrear dra med seg,

  medfre; frakte bortacaso: por si ~ snn i tilfelleacatarrarse bli forkjletacaudalado velbesltt, rikacaudillar anfreacce|der imtekomme,

  gi etter, g med (p) -sible tilgjengelig, imtekommende -so m tilgang m; adgang m

  accesorios m fl tilbehr naccident|ado forulykket;

  ujevn; full av hindringer -al tilfeldig -e m uhell n; ulykke m/f; tilfeldighet m/f; por ~ tilfeldigvis

  acci|n f handling m/f; aksjon m; virkning m; aksje m -onar handle, g til verks, gjre noe, sette i

  accin

 • 4acebo

  gang, trykke p -onista m/f aksjonr m

  acebo m kristtorn macechar iakttaacedera f syre(plante)

  m/f(m/f)aceit|e m olje m/f; ~ de

  hgado de bacalao tran m; ~ lubrificante smreolje m/f; ~ de oliva olivenolje m/f; ~ de desperdicio spillolje m/f -una f oliven m

  acelera|dor m gasspedal m -r akselerere; sette opp farten

  acelga f mangold macent|o m aksent m; trykk

  n; hovedvekt m/f -uar understreke, legge vekt p, framheve

  acepcin f betydning macepta|ble akseptabel;

  som kan godtas -r ta imot; erkjenne; akseptere; g med p

  acequia f vanningskanal macera f fortau nacerca: ~ de angende, om

  -miento m tilnrming m/f -r(se) nrme (seg)

  acerico m nlepute m/facero m stl nacerta|do treffende;

  vellykket -r treffe, gjetteacertijo m gte m/f,

  vanskelig ntt m/f, (overfrt) hodepine m/f

  achac|ar tillegge; ~ la culpa a alguien gi noen skylden, skylde p noen -oso skral, skrpelig

  achaparrado tettvokst, knubben

  achaque m anfall nachicar se; pumpe; lense;

  forminskeachicharrar brenne; svi;

  plageachu|char presse sammen,

  dytte, klemme -chn m klemming m/f

  aciano m kornblomst macicate m spore macidez f surhet m/f; ~ de

  estmago halsbrann mcido sur, syrlig; m syre m/f;

  ~ carbnico kullsyre m/f; ~ rico urinsyre m/f

  acierto m fullklaffer m, lykketreff n

  aclama|cin f akklamasjon m; applaus m -r hylle

  aclara|cin f oppklaring m/f; retting m/f -r bringe klarhet i; klar(n)e -rse klarne; forst; ahora me aclaro n skjnner jeg det

  aclimata|cin f akklimatisering m; tilvenning m/f -rse akklimatisere seg; tilvennes

  acobardar skremme, f til feige ut -se bli skremt, bli motls, bli feig

  acog|edor innbydende;

 • 5 acta

  gjestfri -er ta imot -erse sttte seg (til), dekke seg bak -ida f mottakelse m; madre (f) de ~ fostermor m/f, padre (m) de ~ fosterfar m, padres (m fl) de ~ fosterforeldre m fl

  acojonante skremmende; imponerende

  acomet|er g ls p; angripe -ida f angrep n

  acomoda|do beleilig; bekvem; velstende -r(se) tilpasse (seg); komme i orden; installere (seg), finne seg til rette

  acompaa|miento m ledsagelse m, akkompagnement n -nte m ledsager m; akkompagnatr m -r ledsage, flge, akkompagnere

  acompleja|do full av komplekser -r gi komplekser

  acondiciona|do: aire (m) ~ air-conditioning m -dor m hrbalsam m; air-condition m -r utstyre, gjre egnet

  acongojar(se) engste (seg), bekymre (seg)

  aconseja|ble tilrdelig, (som) kan anbefales -r tilr

  acontec|er hende, skje -imiento m begivenhet m/f; hendelse m

  acopio m: hacer ~ hamstreacopla|miento m

  sammenfying m/f, kobling m/f, paring m/f -r (sammen)koble; innpasse, tilpasse -rse pare seg, passe sammen (med)

  acordar beslutte, bli enige (om) -se huske

  acorde m akkord macorden m trekkspill n,

  akkordeon macordonar lage lenke rundt,

  omringe, avsperreacorralar samle i

  innhegning; sette til veggsacortar forkorteacos|ar forflge -o m

  mobbing m/f, trakassering m/f

  acostar(se) legge (seg)acostumbra|do vant til

  -r pleie, ha for vane -rse venne seg til

  acotar tegne koter; avmerke; innhegne; forby; reservere; bevitne; velge

  acrecentar keacredita|cin f akkreditering

  m/f, akkrediteringsbevis n -do velsett, som har tillit m, akkreditert -r gi anseelse; bevise; akkreditere; kreditere

  acreedor m kreditor macribillar gjennomhulle; (om

  insekt) stikkeacrlico akryl-; av kunstfiberacrbata m/f akrobat macta f referat n, protokoll

 • 5NORGE, SPANSKSPRKLIGE LAND NORUEGA, PASES HISPANOHABLANTES

  Spania / EspaaAreal: 504 782 kmFolketall: 46,8 millionerHovedstad: MadridValuta: euroNasjonaldag: 12. oktober

  ArgentinaAreal: 2 766 889 kmFolketall: 41,1 millioner Hovedstad: Buenos AiresValuta: pesoNasjonaldag: 25. mai

  BoliviaAreal: 1 098 581 kmFolketall: 10,2 millionerHovedstad: Sucre;

  regjeringssete La PazValuta: bolivianoNasj