Socio-ekonomski aspekti energane na biomasu - Motori s unutarnjim izgaranjem (plinski motor) o Plinske turbine o Parni motor o ORC

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Socio-ekonomski aspekti energane na biomasu - Motori s unutarnjim izgaranjem (plinski motor) o...

 • Energetski institut Hrvoje Poar

  Socio-ekonomski aspekti energane

  na biomasu

  Draen Bali

  Odrivo gospodarenje komunalnim i poljoprivrednim otpadom i

  mogunost primjene naprednih tehnologija za iskoritavanje otpada

  Njivice, otok Krk, 14. listopada 2016.

 • Uvod

  o Energija conditio sine qua non

  o 46% ukupne finalne energije za grijanje i hlaenje(IEA)

  o Kogeneracije uinkovit nain iskoritavanja

  primarne energije

  o Drutveni kontekst

  CO2 emisije

  Utjecaj na lokalnu zajednicu

  Nusprodukti

 • Bruto potronja energije u Hrvatskoj u 2013.

  7,847,9; 7,90%

  36,689,8; 36,95%

  26,537,9; 26,73%

  101,7; 0,10%

  23,623,9; 23,79%

  4,490,5; 4,52%

  Gross inland energy consumption in Croatia in 2013

  Coal

  Oil

  Gas

  Combustiblewaste

  Renewables

  Net electricityimport

  Izvor: EIHP

 • Trend cijena fosilnih goriva

  0,0

  10,0

  20,0

  30,0

  40,0

  50,0

  60,0

  70,0

  80,0

  Euro

  /MW

  h (

  fact

  ory

  -gat

  e p

  rice

  s)

  Fuel oil (light), gross price for industry (excl.VAT)

  Heavy fuel oil, gross price for industry (excl.VAT)

  Pellets, loose (excl. VAT)

  Natural gas, gross price for industry (excl.VAT)

  Raw oil, import price

  Natural gas, import price

  Hard coal, import price

  Wood-chips, chipped (excl. VAT)

  Izvor: EIHP

 • Biomasa u Hrvatskojo ume

  42 % povrina

  0,56 ha uma per capita

  78 % u vlasnitvu drave, 22 % privatno

  o Komercijalna proizvodnja u HrvatskojVrsta 2013. Godina 2014. Godina Jedinica mjere

  Ukupno posjeeno drvo 5.436 5.926 000 m3

  Drvo za ogrjev 1.400 2.300 000 m3

  Industrijsko drvo (grubo

  obraeno drvo)

  4.037 3.626 000 m3

  Trupci (pilanski i furnirski) 2.672 2.763 000 m3

  Celulozno drvo 1.218 824 000 m3

  Ostalo industrijsko drvo 147 39 000 m3

  Izvor: DZS

 • Biomasa u Hrvatskojo ume

  42 % povrina

  0,56 ha uma per capita

  78 % u vlasnitvu drave, 22 % privatno

  o Komercijalna proizvodnja u HrvatskojVrsta 2013. Godina 2014. Godina Jedinica mjere

  Ukupno posjeeno drvo 5.436 5.926 000 m3

  Drvo za ogrjev 1.400 2.300 000 m3

  Industrijsko drvo (grubo

  obraeno drvo)

  4.037 3.626 000 m3

  Trupci (pilanski i furnirski) 2.672 2.763 000 m3

  Celulozno drvo 1.218 824 000 m3

  Ostalo industrijsko drvo 147 39 000 m3

  Izvor: DZS

 • Naini iskoritavanja biomase

  o Parne turbine

  o Motori s unutarnjim izgaranjem (plinski motor)

  o Plinske turbine

  o Parni motor

  o ORC

  Izvor: Lonar D. et al. Podrka developerima - primjeri najbolje prakse za

  kogeneraciju na drvnu biomasu, CTT, Zagreb, 2009.

 • Socioloki aspekti

  o Faktori primarne energije te emisija CO2

  EnergentFaktor primarne

  energijeCO2 emisije

  - t/MWhfuel

  Elektrina energija 1,614 0,2348

  Ogrjevno drvo 1,111 0,0291

  Peleti 1,191 0,0344

  Sjeka 1,211 0,0424

  Prirodni plin 1,097 0,2202

  ELLU 1,140 0,2996

  Kameni ugljen 1,038 0,3438

 • Socioloki aspekti

  o Dobrobiti od koritenja biomase

  Ekoloki prihvatljivo gorivo

  Ekonomski odrivo

  Razvoj znanosti i industrije

  Potie zapoljavanje u lokalnoj zajednici

  o Odriv razvoj (aditivna vs. integralna zatita)

  o Okolini aspekti

  o Poticanje svijesti o koritenju biomase

 • Socio-ekonomski aspekti

  o Sigurnost opskrbe i konkurentnost (5 A 5 P)

  availability - pridobivost, dostupnost, raspoloivost

  accesibility - pristupanost

  adaptability - prilagodljivost

  affordability - priutivost

  acceptability - prihvatljivost

  10

 • Planiranje i provedba projekta7,63% Graevinski objekti i pomona

  postrojenja12,72%

  elina konstrukcija 1,96%

  Generator pare32,29%

  Kogeneracijski modul12,23%

  Rekuperacija topline 2,35%

  Strojarski radovi10,27%

  Elektrotehnika oprema7,34%

  Sustav obrade dimnih plinova3,91%

  Gospodarenje gorivom2,94%

  Sustav gospodarenja pepelom1,22% Spremnik za

  gorivo4,89%

  Ostalo0,24%

  Struktura troka

  Ekonomski aspekti

 • Mogunosti koritenja biomase

  te smanjenja CO2 emisija

  o Primjer velikog kogeneracijskog postrojenja

  o Maksimalno toplinsko optereenje 323 MW

  o Snage promatranih tehnologija

  CHP 200 MW

  HP 200 MW

  GB 80 MW

  EB n.d.

  12

 • Proizvodni mix optimizacijska

  procedura Cost-CO2-PE

  13

  Smanjenje CO26 %

  Smanjenje CO211 %

  Smanjenje CO237 %

  Smanjenje CO235 %

 • Proizvodni mix optimizacijska

  procedura CO2-Cost-PE

  14

  Smanjenje CO239%

  Smanjenje CO239 %

  Smanjenje CO240 %

  Smanjenje CO237 %

 • Cijena proizvedene topline

  o CAPEX

  o OPEX

  o Troak CO2 emisija

  o Utjecaj broja sati rada tijekom godine

  t

  CCCRFPtHC

  CCCC

  iFOMiCap

  iel

  ih

  iVOMiCOifuel

  iheat

  ,,

  .

  ,

  ,,2,

  ,

  Godina Cijena CO2 emisija

  EUR10/tCO2

  2012 10

  2020 10

  2030 35

  2050 100

 • Cijena proizvedene toplineo Karakteristike proizvodnih tehnologija

  Tehnologija t e PtH CCap CFOM CVOM

  % % - EUR/MWt EUR/MWt/y EUR/MWhfuel

  Kombi ciklus

  (CCGT)41,5 50,5 1,217 1.300.000 27.000 0,90

  Plinski motor (GE) 40,0 48,0 1,200 600.000 40.000 2,00

  Biomasa kombi

  ciklus (BCCGT)51,0 37,0 0,725 2.500.000 55.000 4,00

  Biomasa plinski

  motor (BGE)48,0 42,0 0,875 2.700.000 67.000 4,20

  Plinski kotao (GB) 90,0 - - 180.000 2.800 0,70

  Elektrini kotao (EB) 99,5 - - 22.299 2.000 0,50

  Toplinska pumpa HP

  (COP=2.1)210,0 - - 400.000 3.700 0,20

  Toplinska pumpa HP

  (COP=3.5)350,0 - - 400.000 3.700 0,20

 • Cijena proizvedene topline

  o s

 • Cijena proizvedene topline

  o s

 • MOGUNOSTI / IZAZOVI ZA

  KOGENERACIJSKA POSTROJENJA NA

  BIOMASU

 • FLEKSIBILNOST

 • FLEKSIBILNOST

  to je to?

 • FLEKSIBILNOST

  to je to?

  Trebamo li je?

 • FLEKSIBILNOST

  to je to?

  Trebamo li je?

  I koliko?

 • o EES - prekapacitiranost

  Poveanje udjela OIE

  Smanjenje potronje el. energije

  Primjena mjera EnU

  o Trite elektrine energije merit order

  25Izvor: graphic EnBW, VGB, www.vgb.org

  Izvor: entso-e

 • o Pruanje pomonih usluga

  Sekundarna rezerva

  Tercijarna rezerva

  o Ostvarivanje dodatnih prihoda

  o Plinski motori

  26

 • Zakljuak

  o Suvremeni energetski sustav drutveno

  prihvatljive tehnologije

  o Naglasak na integralnom pristupu i smislenom

  koritenju toplinske energije

  o Nuan broj pogonskih sati rada godinje

  o Adekvatno postupanje s nusproduktima

  o Holistiki pristup pri razvoju projekata

  o Ostvarivanje sinergijskih uinaka

 • Hvala na panji

  Draen Bali

  Energetski institut Hrvoje Poar

  Savska cesta 163, Zagreb, Hrvatska

  T: + 385 1 6326 286

  F: + 385 1 6040 599

  dbalic@eihp.hr

  www.eihp.hr