Izlazi svakih 21 dan * Besplatni primjerak * Ogledni broj ... ekoloki motori s unutarnjim izgaranjem ‡e i nakon 2030. ostati va¾an prometni i gospodarski imbenik, priop‡io
Izlazi svakih 21 dan * Besplatni primjerak * Ogledni broj ... ekoloki motori s unutarnjim izgaranjem ‡e i nakon 2030. ostati va¾an prometni i gospodarski imbenik, priop‡io
Izlazi svakih 21 dan * Besplatni primjerak * Ogledni broj ... ekoloki motori s unutarnjim izgaranjem ‡e i nakon 2030. ostati va¾an prometni i gospodarski imbenik, priop‡io

Izlazi svakih 21 dan * Besplatni primjerak * Ogledni broj ... ekoloki motori s unutarnjim izgaranjem ‡e i nakon 2030. ostati va¾an prometni i gospodarski imbenik, priop‡io

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Izlazi svakih 21 dan * Besplatni primjerak * Ogledni broj ... ekoloki motori s unutarnjim izgaranjem...

 • NewsletterElektronsko glasilo LPG grupacije Jadransko-jonske regije

  Izlazi svakih 21 dan * Besplatni primjerak * Ogledni broj * Godina I

  Powered by

  Novosti iz Rusije:ANTIMONOPOLISTI PROTIV POVEANJA TROARINA

  MOSKVA - Ruska Federalna antimonopolska sluba (FAS) oekuje da troarine (akcize) na benzin i druge naftne derivate u 2017.godini nee rasti, rekao je zamjenik direktora Saveza Antimonoplske Slube za kontrolu energetike Aleksandar Golub.Prema njegovim rijeima, u 2016. troarine su se poveavale dva puta (usijenju i travnju) i one su glavni faktor skoka maloprodajnih cijena benzina. Prema podacima Moskovske benzinske asocijacije, maloprodajne cijene u glavnom gradu Ruske federacije od 11. sijenja do 12. rujna 2016. su porasle za 2,83,3%. Prosjena cijena benzina AI-92 porasla je za 2,87%, od 34,48 do 35,47 rubalja po litri, a AI-95 za 3,31%, odnosno 37,15 do 38,38

  rubalja po litri. Prema podacima Vygon Consultinga, potronja goriva u Rusiji je opala u 2015. godini za 1,3% na 35,4 milijuna tona. U razdoblju 2016. 2017. tempo pada potronje goriva mogao bi dostii 3,9%.Golub je istakao da se za 2016. godinu oekuju rast cijena benzina ispod nivoa rasta indeksa potroakih cijena u Rusiji, ali nije precizirao detalje.U 2017. Ministarstvo financija Ruske federacije, poveanjem poreza, planira povui iz naftnih kompanija 200 milijardi rubalja. Bilo je planirano da e se poveati porez na naftu, ali je na sastanku sa vice premijerom Arkadijom Dvorkaviem reeno da e se dio dodatnih izuzea prenijeti na potroae tako to e se poveati troarine na gorivo. Sada se troarina na benzin i dizel rauna 10,13 tisua, odnosno 5,29 tisua rubalja po toni. U okviru poreznih manevara oni se moraju sniziti u 2017. na 7,43 tisua za benzin, odnosno 5,09 tisua rubalja za dizel. Naftai predlau da se u 2017. troarine ne sniavaju. To bi u budet donijelo 97-100 milijardi rubalja. Prema pisanju Komersanta, postoji varijanta rasta troarina na dizel za oko 1 rubalj po litri, to e poveati porez na otpremnine na 128 rubalja. O ukapljenom naftnom plinu i novim troarinama se trenutno ne razmilja.Dvorkovi, prema podacima Interfaksa, je povjerio specijalnim odjeljenjima i naftnim kompanijama pripremu koordiniranog stava o poreznimpitanjima za 2017. godinu. Oekuje se dae pravna komisija energetske industrije Rusije, vjerovatno, uzeti u obzir srednju varijantu. (M.R.)

 • Talijanska vlada odluila:OHRABRUJE SE PRIMJENA ALTERNATIVNIH GORIVA

  RIM - Savjet ministara Republike Italije odobrio je implementaciju Direktive 2014/94/EU s ciljem razvoja i poticaja infrastrukture za alternativna goriva. Cilj svima dobro poznate Direktive je smanjivanjeovisnosti o nafti te ublaavanje utjecaja prometa na ivotnu sredinu. Consorzio Ecogas, tijelo koje predstavlja asocijacije LPG-a i prirodnog plina, pozdravilo je tu odluku, koja jo jednom istie potrebu pravilnog pristupa svim alternativnim gorivima ne

  favorizirajui pri tome niti jedno na tetu drugog.Predsjednik Consorzio Ecogas Alessandro Tramontano predao prijedlog dfravnom tajniku Ministarstva transporta Italije prijedlog da se ta odluka ukljui u zakonodavni oblik. U tom smilsu inicijativa utvruje uvoenje viegodinjeg oslobaanja plaanja poreza za zelena vozila i proirenje obaveze za javne flote na sva alternativna goriva, uz uvjet stjecanja 25% udjela niskoemisijskog transporta.

  - To je prilika za odrivu mobilnost jer projekt sadri niz mjera koje promoviraju upotrebu alternativnih

  goriva i spremni smo dati svoj doprinos, rekao je Tramontano te je dodao da talijanski dravni dekret takoer sadri eksplicitni ukaz za irenje i primjenu LPG-a u pomorskom sektoru.

  Prema Ecogasu, prihvaena mjera vrlo je pozitivna i omoguava postizanje masovnije upotrebe alternativnih goriva u urbanim podrujima. Lokalne vlasti oekuju da se dozvoli kretanje vozila na alternativna goriva i u podrujima koja su ograniena prometom, ukljuujui i izuzimanje i iz privremenih zabrana prometovanja tijekom vrhunca zagaenja zraka u pojedinim gradovima. (M. Rauo)

  Newsletter 2

  Iz HGK pokrenuta inicijativaEU STANDARD ZA AUTOPLIN

  ZAGREB - Zajednica za ukapljeni naftni plin Hrvatske gospodarske komore pokrenula je inicijativu za standardizaciju kvalitete autoplina u Hrvatskoj, a prema europskoj normi EN 589. U tom smislu osnovana je radna skupina koja e do kraja ove godine pripremiti prijedlog nadlenim tijelima javne vlasti. Time bi se i Hrvatska, kao lanica EU, svrstala u sam vrh europskih zemalja koje skrbe o kvaliteti autoplina, odnosno o potroaima ukapljenog naftnog plina. U Hrvatskoj, iako to nije propisano, distributeri i proizvoa UNP-a ulau napore u to bolju kvalitetu autoplina i uhodavaju se u obvezu koja na snagu mora stupiti najkasnije do 2020.godine,

  kao i cijeloj EU. Meutim, zbog povremenog uvoza UNP-a iz treih zemalja, kvaliteta zna pomalo oscilirati pa se prema izvijeu Drutva za zatitu potroaa Potroa sami kupci nezadovoljni koliinom olefina i drugih tvari koje prema normi EN 589 ne bi smjele biti toliko zastupljene u autoplinu. Taj problem nije toliko oit ljeti, ali predstavlja problem zimi, kada se distributeri UNP-a maksimalno trude smanjiti te tvari ubacivanjem vee koliine istog propana i namjeavanjem. Inicijativa za uvoenje EN 589 norme za autoplin jednoglasno je prihvaena, a radna skupina na ijem je elu Borna Breyer iz Crodux plina, treba pripremiti odgovarajue prijedloge dravnim tijelima koja daju suglasnost i propisuju takve tehnike norme. (R)

 • Newsletter 3

  okantan zahtjev iz Njemake:ZABRANA REGISTRIRANJA MOTORA SA UNUTARNJIM SAGORIJEVANJEM?

  BERLIN - Zastupnici drugog doma njemakog parlamenta predloili su Europskoj komisiji da se nakon 2030. zabrani registriranje vozila koja pokreu motori na unutarnje izgaranje, prenosi Spiegel Online. Potrebno je preispitati dosadanju poreznu politiku kako bi se potaknula prometna rjeenja koja ne uzrokuju oneienje i postigao cilj po kojem bi se nakon 2030. u Europskoj uniji registrirala samo vozila bez emisija, stoji u zahtjevu Bundesrata upuenom Europskoj komisiji. Kako javlja Spiegel Online, oko ovog zahtjeva su se suglasile i savezne pokrajine u kojima su na vlasti demokrani i pokrajine sa socijaldemokratskim vladama. Savezni ministar prometa Alexander Dobrindt (Kransko-socijalna unija CSU) odbacio je meutim inicijativu Bundesrata rekavi da je nerealna.

  Motori s unutarnjim izgaranjem e se kao prijelazna tehnologija razvijati usporedno s razvojem elektrinog automobila, rekao je Dobrindt koji vjeruje da e se trite elektroautomobila dalje razvijati zahvaljujui poticajima. Najvei europski automobilski klub, njemaki ADAC takoer je kritizirao inicijativu Bundesrata. Uinkoviti i ekoloki motori s unutarnjim izgaranjem e i nakon 2030. ostati vaan prometni i gospodarski imbenik, priopio je ADAC te zakljuio kako jednostrane zabrane tehnologija ne donose nita. ADAC takoer smatra da bi

  prijevremeno ukidanje tih motora ugrozilo radnike u njemakoj automobilskoj industriji s obzirom na to da je za proizvodnju elektromotora potrebno viestruko manje radne snage nego pri proizvodnji motora s unutarnjim izgaranjem. K tome, samo u tzv.plinsku eko- tehnologiju Njemaka je u prolih deset godina uloila preveliki novac koji se poeo vraati i dolazivati da je takva odluka bila vrlo dobra. Primjenom takve odluke devastirao bi se prostor za alternativna goriva, a to je u suprotnosti i s Direktivom 94/14 EU. (R)