Click here to load reader

SOALAN SIVIK 2010 - jawapan

  • View
    101

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of SOALAN SIVIK 2010 - jawapan

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6 NAMA:_____________________ TAHUN 6 :__________

ARAHAN: Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Jawab semua soalan . ______________________________________________________________ BAHAGIAN A 30 MARKAH Pilih jawapan yang paling sesuai dan lorekkan di atas kertas jawapan yang disediakan. 1. Siva tidak pernah bersekolah. Apakah hak yang patut diperolehi oleh Siva ? A. Hak kehidupan B. Hak perkembangan C. Hak perlindungan D. Hak penyertaan

2. Ajaran _________ mengajar penganutnya hidup secara harmoni dengan masyarakat sejagat. A. Confucius B. Buddha 3. Logo ini ialah logo ____________ A. B. C. D. kitar semula Rukun Tetangga Majlis Daerah Dewan Bandar Kuala Lumpur C. Tao D. Hindu

4. Semua yang berikut cara untuk mewujudkan keluarga yang harmoni, kecuali ____________ . A. B. C. D. saling menghormati antara ahli keluarga mendengar nasihat orang yang lebih tua saling menyayangi antara anggota keluarga selalu marah dan malas membantu

5. Yang berikut merupakan cara-cara menjaga kemudahan sekolah kecuali ___________ . A. B. C. D. menggunakan perabot sekolah dengan cermat memijak-mijak bangku di kantin dengan berkasut mengepam tandas selepas menggunakannya membalut buku teks pinjaman dengan pembalut plastik

6. Jika negara bersih _________________ . I. II. III. IV. A. B. kesihatan rakyat terjamin dapat meningkatkan industri pelancongan dapat mengharumkan nama negara dapat merosakkan alam sekitar I dan II I, II dan III C. D. II dan III II, III dan IV

7. Yang manakah bukan tugas agensi di atas? A. B. C. D. Melindungi nyawa dan harta sekiranya berlaku kebakaran. Memadam, menentang, mencegah dan mengawal kebakaran. Menjalankan penyiasatan tentang sebab, punca dan hal kebakaran. Melaksanakan dasar integrasi nasional.

8. Apakah bahan-bahan yang dapat dikitar semula? I. II. A. B. ranting pokok surat khabar lama I saja I, II dan III III. IV. C. D. tin aluminium Botol kaca I, II dan IV II, III dan IV

9. Pilih kemudahan asas yang disediakan di sekolah. I. II. A. B. makmal sains kantin I dan II II dan III III. taman permainan IV telefon awam C. D. I, II dan IV I, III dan IV

Soalan 10 berdasarkan pernyataan di bawah. Azizul datang awal ke sekolah setiap hari untuk membersihkan kelas. 10. Azizul merupakan seorang pelajar yang A. berdikari. B. bertoleransi. C. bertanggungjawab. D. mementingkan diri.

11. Mengapakan kanak-kanak perlu dibimbing dan diberi perhatian? A. B. C. D. Kerana mereka Kerana mereka Kerana mereka Kerana mereka comel insan yang lemah tidak tahu apa-apa bakal memimpin negara

12. Cara cara di bawah dapat menghubungkan kita dengan ahli keluarga, kecuali A. menelefon B. menulis surat C. memberi hadiah D. memberi ugutan

Soalan 13 berdasarkan pernyataan di bawah. Menimba ilmu pengetahuan Menjadi insan yang berguna Mengaplikasikan ilmu yang dipelajari

13. Kanak-kanak boleh memperolehi semua yang tersebut di atas di A. rumah B. sekolah C. hospital D. taman permainan

14. Apakah kepentingan makanan yang seimbang kepada kanak-kanak? A. B. C. D. Untuk Untuk Untuk Untuk pembesaran yang sihat membentuk jati diri yang tinggi menikmati kehidupan yang bahagia melahirkan masyarakat penyayang

15. Bagaimanakah caranya untuk membentuk sebuah keluarga harmoni bersesuaian dengan ajaran agama ? A. B. C. D. Menyayangi ahli keluarga sepenuh jiwa Perlu ada sedikit prasangka terhadap ahli keluarga Mengamalkan suruhan agama dan meninggalkan larangan- Nya Menghormati dan mengasihi anggota keluarga berpandukan batas-batas keagamaan

16. Antara berikut, pernyataan yang manakah menggambarkan perasaan sayang ? A. B. C. D. Salmah bersalaman dengan ibunya di pagi raya. Muthu menyentuh kaki ayah dan ibunya memohon restu. Ayah berjanji untuk membawa kami sekeluarga pergi melancong. Adik memperlahankan suara radio apabila abang sedang mengulang kaji pelajaran.

17. Mengapakah kita digalakkan membongkokkan badan apabila lalu di hadapan orang tua ? A. B. C. D. Supaya dipuji oleh masyarakat Supaya orang tua boleh melihat rupa kita Merendahkan diri setaraf dengan orang tua Menunjukkan sikap hormat dan berbudi bahasa

18. Sebagai anak, mengapakah kita mesti menghargai jasa kedua-dua ibu bapa kita ? A. B. C. D. Supaya ibu bapa beri hadiah Untuk memajukan kaum masing-masing Mereka telah banyak berkorban untuk kita Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmoni

19. Pilih dua rukun yang menjadi pegangan penganut agama Islam. i. Rukun Islam ii. Rukun agama A. B. I dan II II dan III iii . Rukun beradab iv. Rukun Iman C. D. III dan IV I dan IV

Soalan 20 berdasarkan pernyataan di bawah.

20. Apakah faedah yang akan diperoleh melalui aktiviti di atas? I. II. III. IV. A. B. Merapatkan hubungan silaturahim Menarik kedatangan pelancong asing Menaikkan imej penduduk di kawasan berkenaan Mewujudkan suasana bersih dan ceria I dan II II dan III C. D. III dan IV I dan IV

21. pilih jawapan yang tidak benar. Kemudahan Awam Perhentian Bas Taman rekreasi Perpustakaan awam Telefon awam Kepentingan Dapat menunggu kenderaan awam dengan selesa Senang berjumpa dengan rakan yang ponteng sekolah Dapat membaca dan meminjam buku Dapat menghubungi pihak apabila ada hal kecemasan tertentu

A B C D

Soalan 22 berdasarkan pernyataan di bawah.

22. Apakah kesan yang akan timbul berikutan perbuatan yang dilakukan seperti gambar di atas? A. Menimbulkan perselisihan faham dalam kalangan masyarakat B. Menyusahkan penduduk untuk menghubungi pihak tertentu apabila berlaku kecemasan C. Meningkatkan jumlah penggunaan bil elektrik D. Membahayakan nyawa orang yang ingin menggunakannya 23. Mengapakah kita perlu menggunakan kemudahan dengan baik? A. B. C. D. Dapat digunakan dalam jangka masa yang lama Kemudahan untuk pelancong asing yang datang melawat ke negara kita Mengurangkan kos untuk membaiki kemudahan awam yang rosak Dapat menghargai jasa pihak yang menyediakannya

24. Konsep Sekolah dalam Taman bertujuan untuk A. B. C. D. memupuk minat murid-murid untuk bercucuk tanam. Menanam pelbagai jenis sayur-sayuran di kawasan sekolah. Menceriakan kawasan sekolah dengan menanam pelbagai jenis pokok bunga. Memberi kesedaran kepada murid-murid untuk menjaga kebersihan sekolah.

25. Apakah bentuk penderaan yang biasa berlaku terhadap kanak-kanak? A. Penderaan emosi B. Penderaan fizikal 26. Konsep keluarga harmoni ialah A. semua ahli keluarga yang sudah berkahwin tinggal di rumah yang sama. B. keluarga yang hidup dalam suasana yang aman dan saling menyayangi antara satu sama lain. C. anggota keluarga yang melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kemasyarakatan. D. Keluarga yang mempunyai bilangan ahli keluarga yang ramai. 27. Sekiranya berlaku sesuatu kebakaran, kita akan menghubungi pihak bomba dab penyelamat di talian A. 991 B. 994 C. 999 D. 993 C. Penderaan mental D. Penderaan seksual

Soalan 28 berdasarkan pernyataan di bawah. Mengadakan upacara sembahyang bagi memperingati nenek moyang yang telah meninggal dunia.

28. Pernyataan di atas merupakan amalan yang terdapat dalam masyarakat A. Cina B. India C. Sikh D. melayu

29. Apakah yang akan berlaku sekiranya aktivti gotong royong tidak dijalankan di sebuah kawasan tempat tinggal ? A. B. C. D. Banyak pokok-pokok hutan yang akan tumbuh Suasana persekitaran akan menjadi kotor dan tidak ceria Menyebabkan pelbagai penyakit berjangkit mudah merebak Mengurangkan jumlah penduduk di sesebuah kawasan

30. Tujuan awal penubuhan rukun tetangga adalah untuk A. B. C. D. Membersihkan kawasan tempat tinggal. Menjaga keselamatan penduduk setempat. Memberi bantuan kepada penduduk miskin. Mengeratkan hubungan penduduk pelbagai kaum.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6 NAMA:_____________________ TAHUN 6:______________ ______________________________________________________________ BAHAGIAN B (20 MARKAH) A. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 1. Anggota keluarga perlu saling menyayangi untuk membina sebuah keluarga yang ______________ . 2. Ibu bapa perlu menekankan nilai-nilai ____________ dalam mendidik anak-anak. 3. Pertengkaran ibu bapa di hadapan anak-anak boleh menyebabkan anak-anak Mengalami gangguan __________ . 4. Ibu bapa perlu menunjukkan ___________ yang baik kepada anak-anak. 5. Sikap ________________ dan sayang-menyayangi dapat mengeratkan hubungan antara anggota keluarga. ( 5 markah ) B. Berdasarkan gambar di bawah, nyatakan kebaikan mengamalkan amalan seperti gambar tersebut. 1. _______________________ _______________________ _______________________

2.

_______________________ _______________________ _______________________

3.

_______________________ _______________________ _______________________

4.

_______________________ _______________________ _______________________

5.

_______________________ _______________________ _______________________

( markah )

5

C. Tuliskan agama yang memberikan pandangan yang berikut tentang mewujudkan keluarga harmoni. 1. Tonggak keharmonian keluarga ialah kasih Sayang. Agama _____________

2. Kasih sayang boleh dipupuk melalui dharma iaitu tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga. 3. Kita hendaklah bersederhana dalam aspek pemikiran, pertuturan, dan tingkah laku. 4. Kasih sayang ialah sifat terpuji dalam kehidupan. Sifat ini menjadikan kita lebih prihatin, bertolak ansur, dan menghormati anggota keluarga.

Agama

_____________

Agama Agama

_____________ _____________

( 4 markah) D. Isikan tempat kosong dengan jawpan yang palinh sesuai. 1. Senaraikan tiga kepelbagaian warisan budaya negara kita. A. ________________________________________________________ B. _______