Skop Jawapan Soalan PSV

Embed Size (px)

Text of Skop Jawapan Soalan PSV

 • 8/19/2019 Skop Jawapan Soalan PSV

  1/18

  Skop Jawapan Soalan HBAE2103 Januari 2008

  Skop Jawapan Soalan HBAE2103 Januari 2008 

  1. Corak ialah susunan motif sama ada secara teratur, terancang atau secara bebas.

   Nyatakan DUA tujuan menghasilkan corak di dalam pendidikan seni visual.

  Skop Jawapan

  a. Perlakuan  

  i. Memilih serta menyesuaikan warna untuk tujuan tertentu.

  ii. Mengenal dan membezakan pelbagai bentuk asas.

  iii. Menyesuaikan jenis garisan dalam menghasilkan sesuatu ciptaan.

  iv. Memilih dan mendapatkan benda-benda untuk dijadikan bahan bagi menghasilkan

  gubahan seni.

  v. Melukis mengikut sifat semulajadi sesuatu benda.

  vi. Memilih jenis bahan yang diperlukan dalam sebarang kegiatan pendidikan seni.vii.Mengolah, mengubahsuai dan menggunakan bahan.

  viii.Mengenal unsur corak yang tedapat di persekitaran.

  ix. Membezakan jenis corak tertentu.

  x. Menggunakan beraneka jenis bahan dan alat untuk membuat corak.

  xi. Mengatur corak.

  xii.Mencipta sesuatu karya seni yang digemari.

  xiii.Membuat penerokaan dan ekperimentasi motif dan warna dalam mencorak.

  xiv.Mempunyai pengamatan yang tajam dan meningkatkan daya koordinasi mata dan

  tangan yang baik untuk menghasilkan karya seni.xv.Melatih kebiasaan untuk mencipta dengan teratur dan memberi perhatian secara

  terperinci terhadap ciptaan tersebut.

  b. Persepsi 

  i. Menyedari prinsip seni reka seperti imbangan, harmoni, kadar banding, penegasan,

  kepelbagaian, kesatuan, kontras dalam penghasilan corak.

  ii. Meningkatkan daya kreativiti dalam aktiviti membuat corak dan rekaan.

  iii.Memahami dan menyedari corak di alam sekitar.

  iv.Memahami konsep penyusunan motif dalam mencorak.

  v. Menyedari adanya corak dalam peralatan kegunaan harian.

  vi. Menyedari adanya perkaitan antara warna dan corak.

  vii. Memperkukuhkan cita rasa terhadap unsur-unsur seni dalam rekaan yang baik.

  viii. Menyedari adanya corak tertentu pada sesuatu bahan.

  ix. Menyedari adanya pelbagai jalinan dalam membuat corak.

  x. Menyedari adanya perkaitan antara warna dan rekaan corak.

  xi. Merujuk alam semulajadi sebagai sumber idea.

  xii. Menyedari dan menghargai keadaan persekitaran dalam suasana seni dan

  kaitannya dengan kehidupan mereka.

  1

  http://achikkini.blogspot.com/2011/03/skop-jawapan-soalan-hbae2103-januari.htmlhttp://achikkini.blogspot.com/2011/03/skop-jawapan-soalan-hbae2103-januari.html

 • 8/19/2019 Skop Jawapan Soalan PSV

  2/18

  xiii. Menyedari pertalian ciri-ciri seni yang terdapat dalam alam sekitar dan

  menghasilkan karya yang berharmoni dan bermakna.

  xiv. Memberikan pertimbangan estetika terhadap karya seni.

  c. Pengetahuan Budaya 

  i. Menyedari prinsip seni reka seperti imbangan, harmoni, kadar banding, penegasan,kepelbagaian, kesatuan, kontras dalam penghasilan corak.

  ii. Mengenal dan membuat corak-corak tradisional yang mudah.

  iii, Mengenal, mengolah, mengubahsuai dan menggunakan unsur-unsur corak kraf

  tradisional.

  iv. Mengenal dan membuat corak-corak yang mempunyai unsur tradisional pada alat

  kegunaan harian.

  v. Mengenal dan membuat pelbagai corak yang berunsurkan pelbagai corak kraf

  tradisional.

  vi. Menghargai, mengembangkan dan mengekalkan unsur-unsur kebudayaankebangsaan.

   2. Sejarah cetakan di Malaysia dikatakan bermula dengan proses cetakan ke atas

  kain untuk dijadikan sebagai kain batik sarung. Kini bidang cetakan tidak hanya

  tertumpu pada cetakan pada kain sahaja, malahan ianya telah berkembang melalui

   penghasilan karya seni cetakan oleh artis seni cetak moden. Senaraikan DUA orang

  artis seni cetak Malaysia dan bincangkan secara ringkas hasilan mereka.

  Skop Jawapan

  a. Latar belakang pelukis tanah air kita, Redza Piyadasa (1939)

  · Dilahirkan di Kuantan, Pahang pada tahun 1939.

  · Tahun 1958 mendapat pendidikan seni di Maktab Perguruan Brinsford Lodge,

  England.

  · Tahun 1962 menuntut di Maktab Perguruan Ilmu Khas, Kuala Lumpur.

  · Tahun 1963 – 1967 melanjutkan pengajian di Hornesy College of Art, London.

  · Tahun 1975 – 1977 menuntut di University of Hawaii, Amerika Syarikat.

  · Beliau pernah menjadi pensyarah seni di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.

  · Beliau terkenal sebagai seorang pengkritik seni halus yang sangat di segani.

  · Karya-karya beliau banyak penerokaan dan cenderung kepada aliran konstruk.

  ”Keluarga Baba” merupakan salah satu karyanya yang agung.

  b. Latar belakang Juhari Muhammad Said 

  BIODATA: • Dilahirkan pada !anuari "#" di $openg, %erak.

  PENDIDIKAN:

  "# ' "#()• Diploma *eni +alus, ajian *eni ukis dan *eni

  eka, /nstitut 0eknologi Mara 1/0M2, *hah 3lam.

  PEKERJAAN:

  "#() %elukis sepenuh masa."#(4 3hli reka bentuk di agensi pengiklanan.

  2

 • 8/19/2019 Skop Jawapan Soalan PSV

  3/18

  "#(4 '"#(# %ensyarah sambilan di ajian *eni ukis dan *eni

  eka, /nstitut 0eknologi Mara.

  "#( %elukis sepenuh masa seni cetak.

  PAMERAN:

  "#() ima pameran di /0M, 5niversiti Malaya, +otel

  +ilton, 6alai *eni ukis 7egara 1 6*7 2dan

  D6.

  "#(4 Dua pameran di 6*7 atau satu ompleks

  3ntarabangsa. Dua di 6*7 dan %esuruhjaya

  0inggi 3ustralia, 6ank 7egara dan +otel *hangri-

  a.

  "#(& %ameran *eni 8etak 1 %apan apis 2 di $aleri e

  8lassi9ue,

  %ameran 0erbuka, 6*7: %ameran *eni !emputan

  3seambankers, 6*7: %ost-;ukuoka 3rt *how,6*7: %ameran 3ntarabangsa *eni 3sian di

  ;ukuoka, !epun:

  "#(( %ameran 0an < 0an Development,

  "#(# $aleri "= ia %eng : %ameran Motivasi.

  "##= %ameran *eni 3ntarabangsa 3sian e-4 di 6*7.

  %ost-*eoul /nternational 3rt *how di %usat reatif

  .

  "##" ;iesta *eni, uala 0erengganu.

  %ameran 3sian e-> di Muzium *eniMetropolitan, *eoul, orea *elatan.

  3rt Dokumenta "##" di ?isma oke, .

   3. Resis ialah teknik menghasilkan lukisan atau reka corak dengan menggunakan

  bahan-bahan yang tidak bercampur antara satu sama lain seperti cat air dan cat

  minyak, cat air dan lilin dan sebagainya yang boleh dikatakan sebagai proses

   penolakan warna. Senaraikan DUA bahan yang boleh digunakan sebagai resis.

  Skop JawapanAlat dan Bahan Pernyataan

  Canting Mempunyai pelbagai rupa dan bentuk samada mempunyai satu

  corong atau banyak corong.

  Pemidang Kayu untuk meregangkan kain.

  Berus untuk menyapu warna, sodium silikat atau lilin.

  Periuk/kuali digunakan untuk memasak lilin.

  Bahan campuran lilin Lilin putih dan resin.

  Pewarna reaktif dan

  campuran

  remazol atau primazin (pewarna reaktif) urea atau soda ash

  (campuran).Bahan pemati warna sodium silikat.

  3

 • 8/19/2019 Skop Jawapan Soalan PSV

  4/18

  Bahan pencuci soda asli, serbuk sabun atau soda ash.

  Kain jenis kain yang sesuai ialah kain kapas, poplin, rayon, drill,

  lawan lima, cotton shirting, lawan unitika dan voile.

   4. Senaraikan EMPAT jenis ikatan di dalam penghasilan corak melalui teknik ikatdan celup.

  Skop Jawapan

  Teknik ikat dan celup yang digunakan ialah

  i. Jahitan

  ii.Ikatan yang diisikan dengan pelbagai objek

  iii.Lipatan dan ikatan

  iv.Simpulan

  5. Perancis dan Sepanyol mempunyai banyak kesan tinggalan lukisan pra-sejarah di

  dalam gua. Senaraikan DUA buah gua yang terkenal terdapatnya khazanah lukisan

  purba ini dan huraikan dengan ringkas bentuk lukisan tersebut.

  Skop Jawapan

  · Gua Altamira dan Lascaux 

  Lukisan zaman Neolitik. Lukisan-lukisan pada zaman ini ada yang digayakan dan ada

  yang berbentuk simbolik. Senirupa Neolitik merupakan karya yang dibuat secara

  realisma yang semula jadi. Mereka menggunakan tangan untuk membentuk garisan

  tebal dan nipis, manakala lorekan hitam digunakan di bahagian-bahagian yang

  terdapat nilai ton.

  Karya-karya yang dibuat pada masa ini adalah bertujuan persembahan kepada

  semangat dan roh datuk nenek moyang mereka, menunjukkan ilmu sihir ketika

  memburu binatang, mendapatkan semangat haiwan seperti keberanian, kepantasan

  dan ketangkasan. Binatang-binatang yang menjadi objek lukisan mereka ialah lembu,

  rusa, seladang dan singa.

  6. Kelarai dalam proses anyaman pandan/mengkuang tertumpu kepada gubahan

  bentuk yang dijalin untuk menghasilkan suatu gaya atau ragamhias yang menarik

  sebagai motif utama. Senaraikan EMPAT Kelarai Bermotif Haiwan.

  Skop Jawapan 

  !ari edidi Mata etitir 0apak 3njing

  Mata %unai Mata /kan 0apak +arimau

  0ulang /kan *isik elah 6untut *iput

  %usat 6eranak epala alat Mata 6erkait

  6elalang 8ucuk epala $ajah 6erhati

  4

 • 8/19/2019 Skop Jawapan Soalan PSV

  5/18

  7. Pualaman adalah satu penghasilan corak teknik cetakan mono di mana warna

  dimendapkan daripada cairan yang bergelatin dan melekit. Jelaskan teknik

   penghasilan pualaman kertas yang paling mudah dan tertua pernah dihasilkan di

   Jepun.

  Skop Jawapan

  Reka bentuk yang paling mudah dan tertua pernah dihasilkan di Jepun dan dikenali

  sebagai suminagashi; iaitu sebuah bekas yang diisi dengan air dan dicampurkan

  dengan dakwat sumi sebagai dye magenta dan beni iaitu warna yang dihasilkan

  daripada Safflower. Ia kemudian digunakan dengan teliti menggunakan berus dakwat.

  Pelbagai bahan kimia digunakan untuk membantu mengapungkan dakwat. Beberapa

  titisan air dijatuhkan ke atas permukaan campuran tadi yang akan membentuk warna

  seperti cincin. Proses ini diulang sehingga semua permukaan air dipenuhi oleh warna-

  warna cincin ini.

  Warna yang terapung ini kemudiannya dimanipulasikan dengan berhati-hati dengan

  menggunakan teknik tiupan secara terus atau menggunakan straw dan boleh juga

  menggunakan rambut bagi membentuk corak yang menarik. Pada abad ke-19,

  Tokutaro Yagi seorang guru di Kyoto telah mencipta kaedah penggunaan bilah-bilah

  buluh bagi membentuk warna dan hasilnya terbentuklah corak lingkaran yang sangat

  indah. Akhir sekali sehelai kertas washi dimasukkan ke dalam bekas tadi untuk

  memerangkap corak yang terapung.

  8. Catan merupakan suatu medium yang membolehkan pelukis meluahkan

   perasaannya, membuat interpretasi pandangannya ataupun merakamkan gambaran

   yang dirasai atau dilihatnya dalam bentuk imej visual. Senaraikan EMPAT teknik

   penghasilan catan minyak.

  Skop Jawapan

  0itik +ard @dges $lazing

  /mpasto *cambling 3lla %rima

   9. Mozek adalah seni hiasan dengan menggunakan kepingan kecil kaca, batu dan pelbagai bahan yang berwarna. Jubin atau kepingan seramik yang dikenali sebagai

  “tesserae” atau kaca berwarna atau lut sinar dengan bersalutkan besi digunakan

  bagi menghasilkan corak pada gambar. Nyatakan DUA fungsi mozek.

  Skop Jawapan

  · menghiasi latar belakang sesuatu kawasan.

  · menghiasi dinding bangunan.

  · untuk tujuan keagamaan.

  · membentuk suasana yang lebih cerah dan memantulkan cahaya.

  5

 • 8/19/2019 Skop Jawapan Soalan PSV

  6/18

  10. Teknik renjisan dan percikan merupakan teknik penghasilan karya menggunakan

  berus, semburan atau berus gigi yang melibatkan renjisan dan percikan secara

  sengaja menggunakan warna cair, cat atau cairan yang dapat meninggalkan kesan

  ke atas  permukaan sesuatu bahan. Senaraikan DUA orang artis barat yang

  menggunakan teknik ini di dalam penghasilan karya mereka.Skop Jawapan

  Paul Jackson Pollock dan dua orang abangnya, iaitu Charles dan Sanford dibentuk

  menjadi artis. Charles, abangnya yang sulung, pergi ke New York untuk belajar

  dengan pelukis Regionalist Thomas Hart Benton di Art Students League, dan dia

  mencadangkan bahawa Jackson harus menyertainya. Dalam 1930 Pollock pergi ke

  timur dan didaftarkan oleh Benton di League.

  Di bawah tunjuk ajar Benton, Pollock belajar menganalisa lukisan-lukisan lama dan

  ilmu mengenai asas-asas lukisan dan komposisi. Dia juga belajar melukis lukisandinding bersama Benton. Pengalaman Pollock yang pertama menghasilkan lukisan

  dinding yang kontemporari telah menyemarakkan lagi semangat beliau bagi

  menghasilkan lukisan yang berskala besar. Albert Pinkham Ryder merupakan tokoh

  yang amat dikagumi oleh Pollock. Karya-karya Polock juga dipengaruhi oleh

  kebudayaan masyarakat asli Amerika. Pollock kemudian mengahwini Lee Krasner

  yang juga merupakan seorang artis dan pelukis. Beliau meninggal pada tahun 1956

  dalam usia 44 tahun akibat pengambilan alkohol yang keterlaluan.

  11. Cetakan ialah proses terapan blok atau plat. Proses ini melibatkan penciptaan

   plat yang dapat menghasilkan pelbagai imej. Kesan permukaan yang dicetak itu

  boleh dilakukan ke atas bahan seperti linoleum, styrofoam, logam, kadbod dan

  bahan-bahan lain.

  (a) Apakah yang dimaksudkan dengan ”edisi” di dalam cetakan?

  Skop Jawapan 

  Cetakan mempunyai keistimewaan iaitu dapat menghasilkan beberapa keping hasilan

  yang sama disebut edisi. Tiga atau empat cetakan yang pertama, biasanya berbeza

  dengan edisi cetakan selepas itu. Cetakan pertama ini dinamakan 'artist’s proofs'  

  (AP). Bilangan siri cetakan ini dinamakan edisi dan proses cap-mengecap ini boleh

  menyebabkan blok atau plat rosak dan bilangan edisi dalam cetakan berakhir. Pada

  setiap bahagian bawah cetakan, akan terdapat bilangan edisi cetakan yang dihasilkan.

  Simbol yang mewakili cetakan adalah berupa simbol nombor seperti 5/25 yang

  merujuk kepada cetakan ke 5 daripada 25 cetakan. Di bahagian tengah ditulis tajuk

  cetakan dan di bahagian kanan tercatat nama artis dan tarikh cetakan itu dilakukan.

  (b) Huraikan jenis-jenis cetakan berikut :

  Skop Jawapan

  i. Cetakan Stensil atau Skrin

  6

 • 8/19/2019 Skop Jawapan Soalan PSV

  7/18

  ii. Cetakan Benaman ( Intaglio)

  7

 • 8/19/2019 Skop Jawapan Soalan PSV

  8/18

  (c) Huraikan LIMA Langkah Penghasilan Cetakan Lino

  Skop Jawapan

  12. Lukisan merupakan bentuk seni halus tertua sekali. Lukisan adalah proses

  melukis dengan menggunakan teknik lorekan ton, melakar garisan dan gosokan

  menggunakan alat tulis yang kering ke atas sesuatu permukaan.

  (a) Senaraikan DUA media tertua yang sering digunakan bagi menghasilkan lukisan.

  Skop Jawapan

  i. Pensel

  Pensel dicipta oleh Nicolas Jacques Conte pada tahun 1795. Pensel diperbuat daripada

  arang dan tanah liat. Pensel jenis keras iaitu jenis H sesuai digunakan untuk melakar

  8

 • 8/19/2019 Skop Jawapan Soalan PSV

  9/18

  garisan yang tajam manakala pensel jenis lembut iaitu jenis B sesuai digunakan untuk

  membuat lorekan atau ton.

  ii. Arang

  Arang (charcoal) yang digunakan untuk melukis pada mulanya merupakan batang

  kayu yang terbakar. Ia adalah media melukis tertua sekali. Arang sangat populardigunakan oleh pelukis pada abad yang ke–17 dan ke–18. Pada mulanya, arang

  digunakan oleh orang gua untuk melukis haiwan dan pemburu pada dinding gua.

  Arang yang digunakan untuk melukis pada masa kini adalah batang arang yang

  dibakar dengan cara khas supaya seluruh arang dapat menghasilkan garisan yang

  sama rata dengan kegelapan yang sekata pada semua kawasan yang dilukis.

  (b) Jelaskan TIGA teknik lukisan berikut.

  Skop Jawapan

  i) Teknik Garisan Silang

  Himpunan garisan-garisan yang bersilang menghasilkan kesan ton.

  ii) Teknik Lorekan

  Biasa digunakan dengan melorek kawasan objek yang gelap untuk menunjukkan ton.

  iii) Teknik Gosokan

  9

 • 8/19/2019 Skop Jawapan Soalan PSV

  10/18

  Meletakkan kertas lukisan di atas permukaan yang mempunyai jalinan yang diingini

  dan menggosoknya menggunakan alat melukis.

  (c) Sejarah seni lukis dunia bermula dan berkembang semenjak zaman pra sejarah.

   Bincangkan.

  Skop Jawapan

  Terdapat tiga peringkat perkembangan iaitu:

  a. Zaman Paleolitik

  Zaman ini bermula pada tahun 2,500 SM hingga 1,500 SM. Pada zaman ini orang-

  orang Paleolitik tinggal di dalam gua-gua batu pada musim sejuk. Mereka

  menghabiskan masa dengan meniru cakaran yang dibuat oleh beruang pada dinding

  gua semasa menajamkan kukunya. Mereka melukis garisan-garisan selari dan

  berbelok-belok dengan menekankan jari dan alat-alat yang tajam di bahagian-

  bahagian dinding gua yang lembut. Cetakan berwarna dibuat dengan menggunakan

  tapak tangan atau melukis garisan luar tangan mereka dengan warna merah dan hitam.

  Lukisan yang dibuat pada zaman ini kebanyakannya menggunakan imej bintang

  seperti gajah, rusa, seladang, babi hutan, dan kuda. Setiap gambaran mencerminkan

  semangat binatang yang luar biasa. Binatang-binatang itu digambarkan dengan

  pelbagai gerak laku seperti lemah-lembut, kegagahan, kedamaian dan keikhlasan.

  Lukisan ini kadangkala ada juga menunjukkan figura orang memburu atau berlawan.

  Figura yang dilukis adalah dengan bentuk seperti ‘orang lidi’ atau ‘stick figures’.

  b. Zaman Mesolitik

  10

 • 8/19/2019 Skop Jawapan Soalan PSV

  11/18

  Zaman ini bermula daripada tahun 15,000 SM hingga 10,000 SM. Pada masa zaman

  Paleolitik telah mengalami glasier, manusia primitif ini telah meninggalkan gua –gua

  yang mereka diami dan berpindah untuk mencari kawasan yang tanah-tanihnya lebih

  subur untuk bercucuk-tanam. Peralatan-peralatan batu telah dihalusi. Beberapa

  lukisan telah ditemui yang membuktikan wujudnya kebudayaan di utara Afrika dantimur Sepanyol.

  Lukisan-lukisan pada zaman ini kelihatan lebih detail daripada zaman Paleolitik. Di

  mana lukisan-lukisan di zaman Paleolitik dilukis di hujung-hujung gua, lukisan-

  lukisan pada zaman ini kebanyakkannya dilukis di bahagian pintu masuk gua sahaja.

  Pada zaman ini, lukisan lebih berbentuk manusia daripada bentuk-bentuk binatang.

  Lukisan yang dilukis adalah menggambarkan kehidupan dalam masyarakat samada

  sewaktu berburu, berlawan atau dalam upacara istiadat. Lukisan juga lebih

  mementingkan gerakan daripada bentuk.

  Lukisan yang dihasilkan adalah menunjukkan pergerakan rentak binatang danmanusia. Tumpuan pada setiap pergerakkan adalah untuk menunjukkan bentuk

  semulajadi binatang. Terdapat juga bentuk-bentuk yang digayakan yang

  melambangkan perasaan mereka. Mesej yang cuba disampaikan adalah tentang

  pemburuan dan pengumpulan binatang di samping adat dan kehidupan kaum mereka.

  Lukisan-lukisan juga dibuat agar mendapat satu kuasa ghaib atau luar biasa dalam

  pemburuan mereka. Karya-karya juga mula memperlihatkan corak-corak untuk

  menambah lagi kesan-kesan kuasa ghaib. Pada zaman ini juga, mereka menggunakan

  pelbagai bahan semulajadi yang ada di sekitar mereka untuk menghasilkan bahan

  catan. Untuk mendapatkan warna merah mereka menggunakan darah manakala warnahitam diperolehi daripada biji-bijian yang dihancurkan. Untuk mendapatkan warna

  hijau, tumbuhan dan lemak binatang telah digunakan.

  c. Zaman Neolitik

  Zaman ini bermula sekitar tahun 7,000 SM hingga 1,500 SM. Tumpuan penduduk

  adalah tempat tinggal di kawasan yang subur. Terdapat sistem buruh dan sistem

  perdagangan. Aktiviti kehidupan mereka adalah mengikut peredaran musim. Mereka

  berfahaman animisma. Pada masa ini telah wujud perkampungan dan perbandaran

  dan kehidupan berpindah-randah mula berkurangan.Binatang-binatang yang menjadi objek lukisan mereka ialah lembu, rusa, seladang

  dan singa. Lukisan-lukisan pada zaman ini ada yang digayakan dan ada yang

  berbentuk simbolik. Senirupa Neolitik merupakan karya yang dibuat secara realisma

  yang semula jadi. Mereka menggunakan tangan untuk membentuk garisan tebal dan

  nipis, manakala lorekan hitam digunakan di bahagian-bahagian yang terdapat nilai

  ton. Karya-karya yang dibuat pada masa ini adalah bertujuan persembahan kepada

  semangat dan roh datuk nenek moyang mereka, menunjukkan ilmu sihir ketika

  memburu binatang, mendapatkan semangat haiwan seperti keberanian, kepantasan

  dan ketangkasan.Mereka beranggapan karya-karya yang dihasilkan dapat menentukan nasib pemburu

  11

 • 8/19/2019 Skop Jawapan Soalan PSV

  12/18

  dan menyakitkan musuh, memperolehi kesaktian sewaktu memburu, menggambarkan

  corak cara hidup dan nilai budaya kaum mereka.

  Pada zaman ini, mereka menggunakan darah untuk menghasilkan warna merah

  manakala warna hitam diperolehi daripada manganam oksid, jelaga lemak atau arang.

  Warna coklat dan jingga diperolehi daripada biji-bijian yang dihancurkan dengan batudan dicampurkan dengan darah haiwan, madu tumbuh-tumbuhan dan lemak haiwan.

  Warna-warna yang digunakan pada zaman ini adalah kebanyakkannya daripada

  kategori ‘earth colours’ seperti perang, kuning, merah, hitam dan sebagainya yang

  dicampurkan dengan lemak binatang. Warna ungu hitam diperolehi daripada oksid

  manganam yang terdapat dalam tanah liat. Manakala warna putih pula diperolehi

  daripada batu kapur.

  Tempat-tempat yang banyak ditemui lukisan zaman Neolitik ialah seperti di gua-gua

  di Perancis dan Sepanyol manakala gua-gua yang terkenal didapati kesan-kesan

  seperti ini adalah seperti gua Altamira dan Lascaux.

  13. (a) Senaraikan DUA jenis corak anyaman.

  Skop Jawapan

  a. Corak Tapak Catur

  Dianyam dalam dua atau tiga warna dengan mencantum warna cerah dan gelap.

  b. Corak Mata BilisDua warna dipilih iaitu terang dan gelap. Kedua-dua warna timbul seperti mata bilis.

  c. Corak Beras Patah

  Hampir sama dengan mata bilis. Warna cerah dianyam tiga mata diselangi dengan

  satu mata gelap. Gambarannya seakan beras patah.

  d. Corak Palembang

  Asalnya dari Palembang. Petak empat segi biru atau biji kundang dianyam dengan

  warna hijau dan dikelilingi pula jalur-jalur dua warna – merah dan putih.

  e. Corak Bugis

  Asal daripada Bugis. Penggunaan dua warna yang berdekatan hijau dan putih,

  misalnya. Petak-petaknya lebih kecil dari corak Muar. Ia juga dianyam dalam bentuk

  berdiri dan serong.

  f. Corak Muar

  Berasal daripada Muar, Johor. Motif-motif berpetak empat segi. Anyaman dua warna

  antara merah dan biru. Dikelilingi dengan jalur-jalur putih, hijau dan kuning. Antarapetak-petak digunakan adalah campuran dan biru.

  12

 • 8/19/2019 Skop Jawapan Soalan PSV

  13/18

  g. Corak Selang – seli

  Penggunaan dua warna gelap dan cerah. Kedua-dua bahagian dianyam mata sama

  banyak dan selari.

  h. Corak Berdiri

  Kurang mendapat sambutan daripada pengusaha. Penggunaan dua warna tetapi untuk

  mendapatkan corak yang betul-betul lurus adalah amat sukar.

  i. Corak Serong

  Corak yang mudah. Bermacam kelarai boleh dianyam melalui contoh corak ini. Amat

  digemari oleh para penganyam.

   j. Corak Ketapang Gilir KacangSeakan-akan corak selang-seli dan susunan yang rapat. Dianyam dengan dua warna

  cerah dan gelap.

  k. Corak Malaysia

  Corak selang-seli, dikelilingi dengan warna merah, putih, hijau dan biru. Petaknya

  seakan-akan bendera Malaysia.

  (b) Jelaskan TIGA alat kelengkapan yang perlu disediakan sebelum proses

  menganyam dimulakan.

  Skop Jawapan

  Terdapat beberapa alatan yang diperlukan untuk menyediakan bahan untuk

  menganyam seperti:

  13

 • 8/19/2019 Skop Jawapan Soalan PSV

  14/18

  (c) Proses anyaman adalah proses yang rumit dan perlu dilakukan dengan teliti.

   Huraikan LIMA peringkat penghasilan anyaman.

  14. (a)  Apakah yang dimaksudkan dengan mozek?

  Skop Jawapan

  Mozek adalah seni hiasan dengan menggunakan kepingan kecil kaca, batu dan

  pelbagai bahan yang berwarna. Ia merupakan salah satu teknik membuat dekorasi

  dalam reka bentuk hiasan dalaman yang ada hubungkaitnya dengan kebudayaan dankepercayaan seperti yang banyak dilihat terdapat di dewan – dewan sembahyang di

  14

 • 8/19/2019 Skop Jawapan Soalan PSV

  15/18

  dalam gereja. Jubin atau kepingan seramik yang dikenali sebagai “tesserae” atau kaca

  berwarna atau lut sinar dengan bersalutkan besi digunakan bagi menghasilkan corak

  pada gambar.

  Mozek dalam pendidikan seni sekolah rendah pula didefinisikan sebagai susunan

  bahan kutipan yang ditampal di atas sesuatu permukaan kertas, kad atau permukaanlain secara sebelah – menyebelah dan tidak bertindihan antara satu sama lain. Antara

  bahan yang sesuai ialah kertas berwarna-warni. Kertas tersebut dipotong mengikut

  bentuk segiempat, segitiga atau bentuk-bentuk yang lain. Potongan kertas ini ditampal

  mengikut lakaran bentuk asal gambar. Selain daripada kertas, mozek juga dapat

  dihasilkan dengan menggunakan butang, batu-batu kecil, jubin kecil, biji-bijian, kulit

  kerang, kepingan plastik dan kayu. Gam atau simen digunakan untuk melekatkan

  bahan-bahan tersebut.

  (b) Arkitektur Islam menggunakan teknik mozek dalam konsep reka bentuk geometrikdan matematik yang rumit. Nama dan jelaskan proses ini.

  Skop Jawapan

  (c) Huraikan sejarah awal penggunaan mozek.

  Skop Jawapan 

  Sejarah penggunaan mozek dikatakan bermula seawal 4,000 tahun atau lebih dengan

  penggunaan bata merah bagi menghiasi latar belakang sesuatu kawasan. Pada abad kelapan sebelum masihi, terdapat batu-batu kerikil digunakan disusun di lorong-lorong

  dengan menggunakan pelbagai saiz dan warna. Rakyat Greece telah mengubah

  keadaan ini dengan memperkenalkan satu bentuk seni baru dengan menghasilkan

  bentuk-bentuk geometri yang lebih tersusun dan teratur. Mereka juga menampakkan

  adegan tertentu dan menyusun mozek ini seperti gambar binatang dan sebagainya. Di

  Bandar Pompeii, kebanyakan artis zaman Yunani purba menggunakan teknik ini

  untuk menghiasi dinding bangunan di dalam kota mereka. Mozek telah mula

  digunakan sejak zaman kuno sebagai hiasan dalaman rumah. Mozek abad ke 4

  sebelum masihi dijumpai di istana Macedonia di bandar Aegean. Mozek VillaRomana del Casale di bandar Sicily merupakan koleksi terbesar mozek zaman akhir

  15

 • 8/19/2019 Skop Jawapan Soalan PSV

  16/18

  Roman dan telah diwartakan sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO.

  Pada abad tersebut, mozek pada dinding dan siling bangunan diadaptasi untuk tujuan

  keagamaan seperti yang terdapat pada bangunan St. Peter dan St. Paul yang telah

  musnah tetapi mozek Santa Constanza dan Santa Pudenziana terus kekaldiselamatkan. Begitu juga dengan beberapa tugu peringatan yang kaya dengan kualiti

  seni mozek. Mozek pejalan kaki yang menggambarkan manusia, binatang dan

  tumbuhan abad ke-4 pada cathedral Aquileia dikekalkan untuk tujuan keagamaan.

  Mozek Rom British adalah lebih mudah daripada segi reka bentuknya dan

  menggambarkan teknik yang tidak berkemahiran tinggi. Lazimnya mozek Rom

  bertemakan ketuhanan dalam kepercayaan beragama.

  Pada abad ke-5 masihi, Ravenna, bandar bagi Empayar Roman Barat telah menjadipusat bagi seni mozek Roman. Ini dibuktikan dengan terdapatnya hiasan mozek

  berkualiti tinggi di Galla – Placidia. Selepas tahun 539, Ravenna telah ditakluki oleh

  Empayar Byzantine.

  15. (a) Dalam tahun 1911, teknik ikat dan celup pernah diusahakan oleh seorang

  tokoh batik di negeri Terengganu iaitu tuan Haji Che Su Bin Haji Ishak. Apakah

  nama lain bagi penghasilan batik menggunakan teknik ikat dan celup ini yang sering

  digunakan pada ketika itu.

  Skop Jawapan 

  Teknik mencorak menggunakan ikatan dan celupan juga dikenali sebagai batik

  pelangi.

  (b) Jelaskan proses penyediaan kain di dalam teknik menghasilkan corak dengan

  menggunakan teknik ikat dan celup.

  Skop Jawapan

  16

 • 8/19/2019 Skop Jawapan Soalan PSV

  17/18

  (c) Huraikan LIMA langkah penghasilan ikatan dan celupan menggunakan ikatan

  dengan menggunakan objek. Anda boleh menggunakan ilustrasi bagi

  menggambarkan proses tersebut

  Skop Jawapan 

  17

 • 8/19/2019 Skop Jawapan Soalan PSV

  18/18

  18