PSV : Kembara PSV

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/30/2019 PSV : Kembara PSV

  1/20

  KEMBARA

  VISUAL

 • 7/30/2019 PSV : Kembara PSV

  2/20

  Apa itu kembara visual?

  Satu aktiviti atau fenomena

  meneroka, memerhati dan

  melakukan eksplorasi terhadapunsur-unsur alam semulajadi /alam ciptaan tuhansecara

  langsung samada dalam kumpulanatau individu

 • 7/30/2019 PSV : Kembara PSV

  3/20

  Apa itu kembara visual?

  Salah satu kaedah Pengajaran danpembelajaran di luar bilik darjah

  Aktiviti PSV dilaksanakan di luar bilik

  darjah / studio

 • 7/30/2019 PSV : Kembara PSV

  4/20

  Apa itu kembara visual?

  Dikenali juga Kembara Seni

  Satu kaedah berinteraksi terus denganalam

 • 7/30/2019 PSV : Kembara PSV

  5/20

  Tujuan

  Memberi pengalaman sebenar

  mengenai sifat fizikal dan fenomena

  alam di sekeliling

 • 7/30/2019 PSV : Kembara PSV

  6/20

  Tujuan

  Meningkatkan sensitiviti pelajar terhadap

  kehadiran unsur-unsur kehidupan lain

 • 7/30/2019 PSV : Kembara PSV

  7/20

  Tujuan

  Membantu perkembangan fizikal,

  kognitif, bahasa serta sosial

 • 7/30/2019 PSV : Kembara PSV

  8/20

  Tujuan

  Memantapkan ketajaman tampak dan

  persepsi melihat alam melalui aktiviti

  melakar dan merakam

 • 7/30/2019 PSV : Kembara PSV

  9/20

  Tujuan

  Meningkatkan kesedaran estetik, daya

  imaginasi dan pengalaman deria

 • 7/30/2019 PSV : Kembara PSV

  10/20

  Tujuan

  menyediakan ruang pelajar-pelajar

  mempelajari sesuatu yang baru dan

  mencabar

 • 7/30/2019 PSV : Kembara PSV

  11/20

  Merancang Kembara Visual

  Bukan mudah menjalankan kegiatan luar

  Perlu buat perancangan awal

  Perkara utama ialah lokasi untukberaktiviti mestilah berkait dengan

  situasi dan kemudahan aktiviti

 • 7/30/2019 PSV : Kembara PSV

  12/20

  Merancang Kembara Visual

  Program mestilah mempunyai matlamat

  dan objektif

  Mesti ke arah membentuk peribadipelajar yang peka kepada

  persekitarannya

  Aktiviti dijalankan dalam persekitaran

  yang menyeronokkan

 • 7/30/2019 PSV : Kembara PSV

  13/20

 • 7/30/2019 PSV : Kembara PSV

  14/20

  Pelaksanaan Kembara Visual

  Menyediakan dokumen-dokumenyang berkaitan aktiviti e.g surat

  kebenaran ibu bapa, kelulusan pihakJPN dan permohonan menggunakan

  kenderaan semua dokumen ini

  dilengkapkan sebulan sebelum tarikh

  pelaksanaan

 • 7/30/2019 PSV : Kembara PSV

  15/20

  Pelaksanaan Kembara Visual

  Alat / bahan keperluan pelajardisediakan terlebih dahulu seperti

  khemah, first aids, bekalan makanandan lain-lain lagi

 • 7/30/2019 PSV : Kembara PSV

  16/20

  Pelaksanaan Kembara Visual

  Keselamatan mesti diberi keutamaansemasa memilih tempat dan

  melaksanakan aktiviti guru mesti memberi taklimat khas

  mengenai keselamatan

 • 7/30/2019 PSV : Kembara PSV

  17/20

  Pelaksanaan Kembara Visual

  Arahan mengenai objektif mesti diberi bagi memastikan tujuan / matlamat

  Kembara Visual tersebut tercapai

 • 7/30/2019 PSV : Kembara PSV

  18/20

  Pelaksanaan Kembara Visual

  Melaksanakan refleksi maklumbalasdaripada pelajar dan menilai tentang

  pencapaian objektif

 • 7/30/2019 PSV : Kembara PSV

  19/20

  Contoh Aktiviti 1

  Lawatan Ke Zoo

  Objektif Program:

  1. Dapat berinteraksi secara langsung dengan alam

  haiwan2. Mengenal pasti jenis, nama, rupa dan bunyi

  haiwan

  Aktiviti:

  1. Melakar rupa dan bentuk haiwan yang dilihat

  2. Melukis rupa haiwan menggunakan bahan-bahankering

  3. Merakam jenis-jenis haiwan bersifat maging

 • 7/30/2019 PSV : Kembara PSV

  20/20

  Contoh Aktiviti 2

  Eksplorasi Di Pantai

  Objektif Program:

  1. Dapat berinteraksi secara langsung dengan

  alam2. Dapat mengenal jenis-jenis haiwan yang

  hidup di laut / pantai

  Aktiviti:

  1. Membentuk istana pasir secara berkumpulan

  2. Melakar hidupan laut3. Menggambar menggunakan bahan-bahan

  pungutan di pantai dengan menggunakanteknik kolaj