of 5 /5
LATIHAN Lembaran Kerja 1 Nama : T arikh : Nyatakan ciri yang terdapat pada haiwan di bawah. Haiwan Litupan Badan  Anggota Badan ara !embiak Habitat

soalan intervensi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CONTOH SOALANTHN 3 KAJIAN TINDAKAN

Text of soalan intervensi

Page 1: soalan intervensi

7/17/2019 soalan intervensi

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-intervensi 1/4

LATIHAN

Lembaran Kerja 1

Nama : Tarikh :

Nyatakan ciri yang terdapat pada haiwan di bawah.

Haiwan Litupan

Badan

 Anggota

Badan

ara

!embiak

Habitat

Page 2: soalan intervensi

7/17/2019 soalan intervensi

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-intervensi 2/4

 

Lembaran kerja "

Page 3: soalan intervensi

7/17/2019 soalan intervensi

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-intervensi 3/4

Nama : ################# Tarikh : ################# 

Ke$a%kan haiwan&haiwan berikut kepada kumpu$an yang betu$

  Burung he$ang 'iput Buaya Itik 'inga Arnab ($ar 

  Ketam Tenggi$ing Beruang Ang%a Beruang Kura&kura

Haiwan ber%i%ik

1.##################### 

".##################### 

). ##################### 

Haiwan berbu$u

1. ################### 

". ################### 

). ################### 

Haiwan berbu$u pe$epah

1.##################### 

".###################### 

).###################### 

Haiwan bercangkerang

1. #################### 

". #################### 

). #################### 

Lembaran kerja )

Page 4: soalan intervensi

7/17/2019 soalan intervensi

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-intervensi 4/4

Nama : ######################## Tarikh : ########### 

'uaikan haiwan berikut dengan jeni% $itupan

1.

Haiwan berbu$u pe$epah

 

". Haiwan berbu$u

 

). Haiwan bercangkerang

*.

  Haiwan ber%i%ik