Click here to load reader

Slovenščina 4, 1. del

 • View
  243

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole po posodobljenem učnem načrtu

Text of Slovenščina 4, 1. del

 • SLOVENINa 4samostojni DELoVni ZVEZEK Za

  SLOVENSkI jEzIkV EtrtEm raZrEDU osnoVnE oLE

  SLOVEN

  IN

  a 4 samostojn

  i DELoVni ZVEZEK

  (1.DEL)

  4

  www.emka.siwww.mladinska.com/sola

  10,90

  1. delSamostojni delovni zvezek Slovenina 4 upoteva vse novosti posodobljenega unega narta.Domiljen in izviren koncept: slediprocesnemuinunociljnemunartovanjupoukazuravnoteenimrazvijanjemjezikovnega,besedilnegainpragmatinegaznanja;

  tematskapoglavjasezaenjajoskratkimimotivacijskiminagovoriinzopredelitvamiunihciljevvposameznempoglavju;

  razdelkiPRAVOPISNI/PRAVORENI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIEK, SAMOSTOJNO DELOsouencemsistematinovpomopripridobivanjuznanjainpridoseganjuizobraevalnihciljev;

  velikpoudarekjenamenjentvorjenjubesedilobdomiselnemnartu,obt.i.receptu za pisanje besedil;

  nalogezautrjevanjeznanjasodiferencirane; omogoasprotnozapisovanjeinreevanjenalog; spodbujatvorjenjebesedilinpisanjetudivzvezek.

  SaMOSTOjNI DELOVNI zVEzEk (1. DEL)Za Etrti raZrED osnoVnE oLE

  SLOVENINa 4Nataa Potonik, Sonja Osterman

  Slovenina4,SamoStojnidelovnizvezek,1.del

  Slovenina4,SamoStojnidelovnizvezek,2.del

  Berilo4,raziriroke

  SLOVENINa 4UBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk

  V EtrtEm rAZrEDU OSNOVNE OLE

  SLOVEN

  IN

  a 4 UBEN

  IK

  4

  Ubenik Slovenina 4 upoteva vse novosti posodobljenega unega narta.

  Domiljen in izviren koncept: slediprocesnemuinunociljnemunartovanjupoukazuravnoteenim

  razvijanjemjezikovnega,besedilnegainpragmatinegaznanja; tematskapoglavjasezaenjajoskratkimimotivacijskiminagovoriinz

  opredelitvamiunihciljevvposameznempoglavju; razdelkiPRAVOPISNI/PRAVORENI OPOMNIK,JEZIKOVNI KOTIEK,

  SAMOSTOJNO DELOsouencemvpomoprisistematinempridobivanjuznanjainpridoseganjuizobraevalnihciljev;

  nalogezautrjevanjeznanjasodiferenciraneinspodbujajopisanjevzvezek; velikpoudarekjenamenjentvorjenjubesedilobdomiselnemnartu,

  obt.i.receptu za pisanje besedil.

  Samostojni delovni zvezek SLOVENINA 4 v dveh delih: jepopolnomausklajenspoglavjiinkonceptomistoimenovanega

  (pripadajoega)ubenika; omogoasprotnozapisovanjeinreevanjenalog; spodbujatvorjenjebesedilinpisanjetudivzvezek; vsebujevenalogzautrjevanjeinusvajanjeznanja.

  Slovenina4,SamoStojnidelovnizvezek,1.del

  Slovenina4,SamoStojnidelovnizvezek,2.del

  Berilo4,raziriroke

  www.emka.siwww.mladinska.com/sola

  13,90

  UBENIk ZA ETRTI RAZRED OSNOVNE OLE

  SLOVENINa 4Nataa Potonik

  Untitled-1 1 5/26/11 8:18 AM

  Slovenina4,UBenik

  SLOVENINa 4samostojni DELoVni ZVEZEK Za

  SLOVENSkI jEzIkV EtrtEm raZrEDU osnoVnE oLE

  SLOVEN

  IN

  a 4 samostojn

  i DELoVni ZVEZEK

  (1.DEL)

  4

  www.emka.siwww.mladinska.com/sola

  10,90

  1. delSamostojni delovni zvezek Slovenina 4 upoteva vse novosti posodobljenega unega narta.Domiljen in izviren koncept: slediprocesnemuinunociljnemunartovanjupoukazuravnoteenimrazvijanjemjezikovnega,besedilnegainpragmatinegaznanja;

  tematskapoglavjasezaenjajoskratkimimotivacijskiminagovoriinzopredelitvamiunihciljevvposameznempoglavju;

  razdelkiPRAVOPISNI/PRAVORENI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIEK, SAMOSTOJNO DELOsouencemsistematinovpomopripridobivanjuznanjainpridoseganjuizobraevalnihciljev;

  velikpoudarekjenamenjentvorjenjubesedilobdomiselnemnartu,obt.i.receptu za pisanje besedil;

  nalogezautrjevanjeznanjasodiferencirane; omogoasprotnozapisovanjeinreevanjenalog; spodbujatvorjenjebesedilinpisanjetudivzvezek.

  Slovenina4,SamoStojnidelovnizvezek,1.del

  Slovenina4,SamoStojnidelovnizvezek,2.del

  Berilo4,raziriroke

  SaMOSTOjNI DELOVNI zVEzEk (1. DEL)Za Etrti raZrED osnoVnE oLE

  SLOVENINa 4Nataa Potonik, Sonja Osterman

  SLOVENINa 4UBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk

  V EtrtEm rAZrEDU OSNOVNE OLE

  SLOVEN

  IN

  a 4 UBEN

  IK

  4

  Ubenik Slovenina 4 upoteva vse novosti posodobljenega unega narta.

  Domiljen in izviren koncept: slediprocesnemuinunociljnemunartovanjupoukazuravnoteenim

  razvijanjemjezikovnega,besedilnegainpragmatinegaznanja; tematskapoglavjasezaenjajoskratkimimotivacijskiminagovoriinz

  opredelitvamiunihciljevvposameznempoglavju; razdelkiPRAVOPISNI/PRAVORENI OPOMNIK,JEZIKOVNI KOTIEK,

  SAMOSTOJNO DELOsouencemvpomoprisistematinempridobivanjuznanjainpridoseganjuizobraevalnihciljev;

  nalogezautrjevanjeznanjasodiferenciraneinspodbujajopisanjevzvezek; velikpoudarekjenamenjentvorjenjubesedilobdomiselnemnartu,

  obt.i.receptu za pisanje besedil.

  Samostojni delovni zvezek SLOVENINA 4 v dveh delih: jepopolnomausklajenspoglavjiinkonceptomistoimenovanega

  (pripadajoega)ubenika; omogoasprotnozapisovanjeinreevanjenalog; spodbujatvorjenjebesedilinpisanjetudivzvezek; vsebujevenalogzautrjevanjeinusvajanjeznanja.

  Slovenina4,SamoStojnidelovnizvezek,1.del

  Slovenina4,SamoStojnidelovnizvezek,2.del

  Berilo4,raziriroke

  www.emka.siwww.mladinska.com/sola

  13,90

  UBENIk ZA ETRTI RAZRED OSNOVNE OLE

  SLOVENINa 4Nataa Potonik

  Untitled-1 1 5/26/11 8:18 AM

  Slovenina4,UBenik

  SLOVENINa 44

  www.emka.siwww.mladinska.com/sola

  10,90

  Slovenina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

  Slovenina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

  Berilo 4, raziri roke

  SaMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK (2. DEL)ZA ETRTI RAZRED OSNOVNE OLE

  SLOVENINa 4Nataa Potonik, Sonja Osterman

  SLOVENINa 4UBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk

  V EtrtEm rAZrEDU OSNOVNE OLE

  SLOVEN

  IN

  a 4 UBEN

  IK

  4

  Ubenik Slovenina 4 upoteva vse novosti posodobljenega unega narta.

  Domiljen in izviren koncept: slediprocesnemuinunociljnemunartovanjupoukazuravnoteenim

  razvijanjemjezikovnega,besedilnegainpragmatinegaznanja; tematskapoglavjasezaenjajoskratkimimotivacijskiminagovoriinz

  opredelitvamiunihciljevvposameznempoglavju; razdelkiPRAVOPISNI/PRAVORENI OPOMNIK,JEZIKOVNI KOTIEK,

  SAMOSTOJNO DELOsouencemvpomoprisistematinempridobivanjuznanjainpridoseganjuizobraevalnihciljev;

  nalogezautrjevanjeznanjasodiferenciraneinspodbujajopisanjevzvezek; velikpoudarekjenamenjentvorjenjubesedilobdomiselnemnartu,

  obt.i.receptu za pisanje besedil.

  Samostojni delovni zvezek SLOVENINA 4 v dveh delih: jepopolnomausklajenspoglavjiinkonceptomistoimenovanega

  (pripadajoega)ubenika; omogoasprotnozapisovanjeinreevanjenalog; spodbujatvorjenjebesedilinpisanjetudivzvezek; vsebujevenalogzautrjevanjeinusvajanjeznanja.

  Slovenina4,SamoStojnidelovnizvezek,1.del

  Slovenina4,SamoStojnidelovnizvezek,2.del

  Berilo4,raziriroke

  www.emka.siwww.mladinska.com/sola

  13,90

  UBENIk ZA ETRTI RAZRED OSNOVNE OLE

  SLOVENINa 4Nataa Potonik

  Untitled-1 1 5/26/11 8:18 AM

  SAmOSTOjNI DELOVNI ZVEZEK ZASLOVENSKI JEZIK

  V ETRTEm RAZREDU OSNOVNE OLE

  SLOVEN

  IN

  a 4 SAmOSTOjN

  I DELOVNI ZVEZEK

  (2.DEL)

  2. delSamostojni delovni zvezek Slovenina 4 upoteva vse novosti posodobljenega unega narta.Domiljen in izviren koncept: sledi procesnemu in unociljnemu nartovanju pouka z uravnoteenim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatinega znanja;

  tematska poglavja se zaenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami unih ciljev v posameznem poglavju;

  razdelki PRAVOPISNI/PRAVORENI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIEK, SAMOSTOJNO DELO so uencem sistematino v pomo pri pridobivanju znanja in pri doseganju izobraevalnih ciljev;

  velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem nartu, ob t. i. receptu za pisanje besedil;

  naloge za utrjevanje znanja so diferencirane; omogoa sprotno zapisovanje in reevanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek.

  Slovenina 4, UBenik

  01 Oprema SLO 4_DZ 1&2.indd 1 6/16/11 9:11 AM

 • 38

  Preden je pisec napisal besedilo o cvetliarju, se je na pisanje pripravil. Preberi njegov nart za pisanje. Povej, ali so v njem vsi bistveni podatki iz besedila.

  V cvetliarni nega in prodaja cvetja. V rastlinjaku nega

  lonnic (stoje).

  Oblikuje opke, ikebane,

  vence. Nakupuje cvetje, lonnice

  in okrasni material.

  Z ostrimi vrtnarskimi karjami, s kleami za oblikovanje ice, kadar dela opke.

  S karjami, z vroim lepilom, kadar aranira darila.

  MALO POBRSKAJ PO ZVEZKIH, E NE VE.

  Preberi strip na naslednji strani.

  Slo_4_DZ_1.indd 38 16.6.11 9:51

 • 39

  Slo_4_DZ_1.indd 39 16.6.11 9:52

 • 40

  In zdaj RECEPT.

  Za dobro besedilo potrebuje:- premislek o tem, o emer bo pisal/-a, in o tem, kdo bo bral besedilo, - nart (tabelo, miselni vzorec ali kaj podobnega), - zvrhano lico zaupanja, da zmore, - ostro oko za iskanje napak.

  Odgovori.

  O em sta se pogovarjala soolca?

  Ali ima tudi ti podobne teave kot Luka?

  Kaj je Luka mislil s tem, da je vse rdee?

  Preberi Lukovo besedilo in ga popravi. Popravljeno besedilo prepii v zvezek.

  Ko velik bom, bom novinar. Postavlam vpraana rat. Najbol me zanima port, zato bom portni novinar. Nauiti se moram izraati svoje mnenje posluati druge in upotevati tudi njihova mnenja

  Katere napake pa ti najpogosteje dela?

  Slo_4_DZ_1.indd 40 16.6.11 9:52

 • 41

  Postopek:Najprej se odloi, o em bo pisal/-a, kdo bo bral tvoje besedilo (po navadi ga bere uitelj/-ica, vasih pa bralci olskega asopisa, tvoji stari ).Nato se loti pisanja narta: napie kljune besede ali vpraanja za glavne dele besedila (kaj dela, s im dela, kje dela). Doda vse pomembne podatke, da bo besedilo razumljivo. Nato zane pisati. Med pisanjem vekrat preveri, ali nisi dodal/-a preve enakih besed in ali pravilno uporablja loila in velike zaetnice.

  Ko je besedilo gotovo, preveri, e mu e kaj manjka ali e si dodal/-a kakno napano sestavino. e je napak veliko, svoj prvi poskus besedila prepii. e ti ni treba veliko popraviti, napake odpravi tako, da ne nastane zmazek. Besedilo naj bo itljivo.

  Bi bilo tebi vseeno, e bi namesto linega ubenika ali uiteljevega unega lista dobil-/a kup prertanih ak?

  rEcEPt ZA PISANJE BESEdIL1. O em bom pisal/-a?2. Kdo bo bral?3. Naredim nart s kljunimi besedami in z bistvenimi podatki.4. Napiem naslov in podnaslov (vrsta besedila).5. S pomojo narta piem besedilo.6. Besedilo pregledam in popravim.7. Besedilo prepiem (e je veliko napak).

  Slo_4_DZ_1.indd 41 16.6.11 9:52

 • 3KAZALO

  KLEPETALNICA 7Neuradni in uradni pogovor

  SIZAMARATON? 13Prijavnica, novica, zapis tevnikov do 100

  VREMENSKAPOSTAJA 25Vremenska napoved, besedna druina

  EVE,KAJBOPOPOKLICU? 34Opis poklica, vejica pri natevanju

  KAJSIPOHOROSKOPU? 49Glas/rka e

  GREMOVKNJINICO 59Pripoved, poved

  MISCUSI,CHEORESONO? 70OPROSTITE,KOLIKOJEURA?Besedno/nebesedno sporazumevanje,

  materni/tuji jezik, s/z, k/h, poved, beseda

  KAZA

  LO

  Slo_4_DZ_1.indd 3 16.6.11 9:47

 • SLOVENINa 4samostojni DELoVni ZVEZEK Za

  SLOVENSkI jEzIkV EtrtEm raZrEDU osnoVnE oLE

  SLOVEN

  IN

  a 4 samostojn

  i DELoVni ZVEZEK

  (1.DEL)

  4

  www.emka.siwww.mladinska.com/sola

  10,90

  1. delSamostojni delovni zvezek Slovenina 4 upoteva vse novosti posodobljenega unega narta.Domiljen in izviren koncept: slediprocesnemuinunociljnemunartovanjupoukazuravnoteenimrazvijanjemjezikovnega,besedilnegainpragmatinegaznanja;

  tematskapoglavjasezaenjajoskratkimimotivacijskiminagovoriinzopredelitvamiunihciljevvposameznempoglavju;

  razdelkiPRAVOPISNI/PRAVORENI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIEK, SAMOSTOJNO DELOsouencemsistematinovpomopripridobivanjuznanjainpridoseganjuizobraevalnihciljev;

  velikpoudarekjenamenjentvorjenjubesedilobdomiselnemnartu,obt.i.receptu za pisanje besedil;

  nalogezautrjevanjeznanjasodiferencirane; omogoasprotnozapisovanjeinreevanjenalog; spodbujatvorjenjebesedilinpisanjetudivzvezek.

  SaMOSTOjNI DELOVNI zVEzEk (1. DEL)Za Etrti raZrED osnoVnE oLE

  SLOVENINa 4Nataa Potonik, Sonja Osterman

  Slovenina4,SamoStojnidelovnizvezek,1.del

  Slovenina4,SamoStojnidelovnizvezek,2.del

  Berilo4,raziriroke

  SLOVENINa 4UBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk

  V EtrtEm rAZrEDU OSNOVNE OLE

  SLOVEN

  IN

  a 4 UBEN

  IK

  4

  Ubenik Slovenina 4 upoteva vse novosti posodobljenega unega narta.

  Domiljen in izviren koncept: slediprocesnemuinunociljnemunartovanjupoukazuravnoteenim

  razvijanjemjezikovnega,besedilnegainpragmatinegaznanja; tematskapoglavjasezaenjajoskratkimimotivacijskiminagovoriinz

  opredelitvamiunihciljevvposameznempoglavju; razdelkiPRAVOPISNI/PRAVORENI OPOMNIK,JEZIKOVNI KOTIEK,

  SAMOSTOJNO DELOsouencemvpomoprisistematinempridobivanjuznanjainpridoseganjuizobraevalnihciljev;

  nalogezautrjevanjeznanjasodiferenciraneinspodbujajopisanjevzvezek; velikpoudarekjenamenjentvorjenjubesedilobdomiselnemnartu,

  obt.i.receptu za pisanje besedil.

  Samostojni delovni zvezek SLOVENINA 4 v dveh delih: jepopolnomausklajenspoglavjiinkonceptomistoimenovanega

  (pripadajoega)ubenika; omogoasprotnozapisovanjeinreevanjenalog; spodbujatvorjenjebesedilinpisanjetudivzvezek; vsebujevenalogzautrjevanjeinusvajanjeznanja.

  Slovenina4,SamoStojnidelovnizvezek,1.del

  Slovenina4,SamoStojnidelovnizvezek,2.del

  Berilo4,raziriroke

  www.emka.siwww.mladinska.com/sola

  13,90

  UBENIk ZA ETRTI RAZRED OSNOVNE OLE

  SLOVENINa 4Nataa Potonik

  Untitled-1 1 5/26/11 8:18 AM

  Slovenina4,UBenik

  SLOVENINa 4samostojni DELoVni ZVEZEK Za

  SLOVENSkI jEzIkV EtrtEm raZrEDU osnoVnE oLE

  SLOVEN

  IN

  a 4 samostojn

  i DELoVni ZVEZEK

  (1.DEL)

  4

  www.emka.siwww.mladinska.com/sola

  10,90

  1. delSamostojni delovni zvezek Slovenina 4 upoteva vse novosti posodobljenega unega narta.Domiljen in izviren koncept: slediprocesnemuinunociljnemunartovanjupoukazuravnoteenimrazvijanjemjezikovnega,besedilnegainpragmatinegaznanja;

  tematskapoglavjasezaenjajoskratkimimotivacijskiminagovoriinzopredelitvamiunihciljevvposameznempoglavju;

  razdelkiPRAVOPISNI/PRAVORENI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIEK, SAMOSTOJNO DELOsouencemsistematinovpomopripridobivanjuznanjainpridoseganjuizobraevalnihciljev;

  velikpoudarekjenamenjentvorjenjubesedilobdomiselnemnartu,obt.i.receptu za pisanje besedil;

  nalogezautrjevanjeznanjasodiferencirane; omogoasprotnozapisovanjeinreevanjenalog; spodbujatvorjenjebesedilinpisanjetudivzvezek.

  Slovenina4,SamoStojnidelovnizvezek,1.del

  Slovenina4,SamoStojnidelovnizvezek,2.del

  Berilo4,raziriroke

  SaMOSTOjNI DELOVNI zVEzEk (1. DEL)Za Etrti raZrED osnoVnE oLE

  SLOVENINa 4Nataa Potonik, Sonja Osterman

  SLOVENINa 4UBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk

  V EtrtEm rAZrEDU OSNOVNE OLE

  SLOVEN

  IN

  a 4 UBEN

  IK

  4

  Ubenik Slovenina 4 upoteva vse novosti posodobljenega unega narta.

  Domiljen in izviren koncept: slediprocesnemuinunociljnemunartovanjupoukazuravnoteenim

  razvijanjemjezikovnega,besedilnegainpragmatinegaznanja; tematskapoglavjasezaenjajoskratkimimotivacijskiminagovoriinz

  opredelitvamiunihciljevvposameznempoglavju; razdelkiPRAVOPISNI/PRAVORENI OPOMNIK,JEZIKOVNI KOTIEK,

  SAMOSTOJNO DELOsouencemvpomoprisistematinempridobivanjuznanjainpridoseganjuizobraevalnihciljev;

  nalogezautrjevanjeznanjasodiferenciraneinspodbujajopisanjevzvezek; velikpoudarekjenamenjentvorjenjubesedilobdomiselnemnartu,

  obt.i.receptu za pisanje besedil.

  Samostojni delovni zvezek SLOVENINA 4 v dveh delih: jepopolnomausklajenspoglavjiinkonceptomistoimenovanega

  (pripadajoega)ubenika; omogoasprotnozapisovanjeinreevanjenalog; spodbujatvorjenjebesedilinpisanjetudivzvezek; vsebujevenalogzautrjevanjeinusvajanjeznanja.

  Slovenina4,SamoStojnidelovnizvezek,1.del

  Slovenina4,SamoStojnidelovnizvezek,2.del

  Berilo4,raziriroke

  www.emka.siwww.mladinska.com/sola

  13,90

  UBENIk ZA ETRTI RAZRED OSNOVNE OLE

  SLOVENINa 4Nataa Potonik

  Untitled-1 1 5/26/11 8:18 AM

  Slovenina4,UBenik

  SLOVENINa 44

  www.emka.siwww.mladinska.com/sola

  10,90

  Slovenina 4, SamoStojni delovni zvezek, 1. del

  Slovenina 4, SamoStojni delovni zvezek, 2. del

  Berilo 4, raziri roke

  SaMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK (2. DEL)ZA ETRTI RAZRED OSNOVNE OLE

  SLOVENINa 4Nataa Potonik, Sonja Osterman

  SLOVENINa 4UBENIK ZA SLOVENSkI jEzIk

  V EtrtEm rAZrEDU OSNOVNE OLE

  SLOVEN

  IN

  a 4 UBEN

  IK

  4

  Ubenik Slovenina 4 upoteva vse novosti posodobljenega unega narta.

  Domiljen in izviren koncept: slediprocesnemuinunociljnemunartovanjupoukazuravnoteenim

  razvijanjemjezikovnega,besedilnegainpragmatinegaznanja; tematskapoglavjasezaenjajoskratkimimotivacijskiminagovoriinz

  opredelitvamiunihciljevvposameznempoglavju; razdelkiPRAVOPISNI/PRAVORENI OPOMNIK,JEZIKOVNI KOTIEK,

  SAMOSTOJNO DELOsouencemvpomoprisistematinempridobivanjuznanjainpridoseganjuizobraevalnihciljev;

  nalogezautrjevanjeznanjasodiferenciraneinspodbujajopisanjevzvezek; velikpoudarekjenamenjentvorjenjubesedilobdomiselnemnartu,

  obt.i.receptu za pisanje besedil.

  Samostojni delovni zvezek SLOVENINA 4 v dveh delih: jepopolnomausklajenspoglavjiinkonceptomistoimenovanega

  (pripadajoega)ubenika; omogoasprotnozapisovanjeinreevanjenalog; spodbujatvorjenjebesedilinpisanjetudivzvezek; vsebujevenalogzautrjevanjeinusvajanjeznanja.

  Slovenina4,SamoStojnidelovnizvezek,1.del

  Slovenina4,SamoStojnidelovnizvezek,2.del

  Berilo4,raziriroke

  www.emka.siwww.mladinska.com/sola

  13,90

  UBENIk ZA ETRTI RAZRED OSNOVNE OLE

  SLOVENINa 4Nataa Potonik

  Untitled-1 1 5/26/11 8:18 AM

  SAmOSTOjNI DELOVNI ZVEZEK ZASLOVENSKI JEZIK

  V ETRTEm RAZREDU OSNOVNE OLE

  SLOVEN

  IN

  a 4 SAmOSTOjN

  I DELOVNI ZVEZEK

  (2.DEL)

  2. delSamostojni delovni zvezek Slovenina 4 upoteva vse novosti posodobljenega unega narta.Domiljen in izviren koncept: sledi procesnemu in unociljnemu nartovanju pouka z uravnoteenim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatinega znanja;

  tematska poglavja se zaenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami unih ciljev v posameznem poglavju;

  razdelki PRAVOPISNI/PRAVORENI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIEK, SAMOSTOJNO DELO so uencem sistematino v pomo pri pridobivanju znanja in pri doseganju izobraevalnih ciljev;

  velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem nartu, ob t. i. receptu za pisanje besedil;

  naloge za utrjevanje znanja so diferencirane; omogoa sprotno zapisovanje in reevanje nalog; spodbuja tvorjenje besedil in pisanje tudi v zvezek.

  Slovenina 4, UBenik

  01 Oprema SLO 4_DZ 1&2.indd 1 6/16/11 9:11 AM