SEJARAH TINGKATAN 1

 • View
  100

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SEJARAH TINGKATAN 1. BAB 11: SABAH. MASYARAKAT SABAH. LATAR BELAKANG. NEGERI SABAH. KEGIATAN EKONOMI. KEGIATAN SOSIOBUDAYA. LATAR BELAKANG. ASAL-USUL NEGERI SABAH. SABA. PISANG SABA. PISANG JABA ( Oleh masyarakat Bajau). PERTALIAN DENGAN KESULTANAN BRUNEI DAN SULU. - PowerPoint PPT Presentation

Text of SEJARAH TINGKATAN 1

 • SEJARAH TINGKATAN 1

  BAB 11:SABAH

 • LATARBELAKANG

  MASYARAKAT SABAH

  KEGIATAN EKONOMI

  KEGIATAN SOSIOBUDAYANEGERISABAH

 • LATAR BELAKANGPISANG SABAPISANG JABA( Oleh masyarakat Bajau)SABAASAL-USUL NEGERI SABAH

 • PERTALIAN DENGAN KESULTANAN BRUNEI DAN SULU

 • PEMERINTAHAN SABAH SEBELUM ABAD KE-16POLITIK KESUKUANKETUA BEBASPOLITIK KESULTANAN

 • POLITIK KESUKUANDIPISAHKAN OLEH BANJARAN GUNUNG,BUKIT-BUKAU,DAN SUNGAIDI DAERAHPEDALAMANKADAZANDUSUN,MURUTORANG SUNGEI

 • KESULTANAN BRUNEI KESULTANAN SULUPANTAI BARATDAN TIMUR

  POLITIK KESULTANAN

 • PENEMPATAN MASYARAKAT SABAH

 • KEGIATANSOSIOBUDAYAPERATURANDAN ADATRESAMPENDIDIKANAGAMA DAN KEPERCAYAAN

 • TARIAN-TARIAN ETNIK SABAHSUMAZAU(KADAZANDUSUN)MANGALANG(MURUT)

 • TIDAK MEMATUHI UNDANG-UNDANG ADATMALAPETAKAKEROSAKAN TANAMANBENCANA ALAMWABAK PENYAKT

 • AMALAN-AMALAN ADATADAT PERTANIANMONOGITKADAZANDUZUN

  UPACARA MEMUJASEMANGAT PADIKETIKA MENANAMDAN MENUAI PADI

  PESTA MENUAITARIAN SUMAZAU ADAT PERKAHWINANKAUM BAJAU

  BERKAHWIN PADA 14 DAN 15 HARI BULAN HIJRAH

  BULAN TERANGMURAH REZEKI

  HARI RABU DAN AHADACARAMAGLAMILAMIADAT KEMATIANKAUM MURUT

  MEMUKUL TIANG RUMAHMAYAT DIBERSIHKANDAN DIPAKAIKANPAKAIANDIKEBUMIKAN POSISI DUDUKMAYAT DIBAKAR DALAM TEMBIKARDISIMPAN 7 HARI

 • AGAMA DAN KEPERCAYAANPAGAN

  ANIMISMEAGAMA ISLAMKEPERCAYAANAGAMA

 • PAGANNILAI DAN PEGANGAN KEPERCAYAAN KEPADA PERKARA GHAIB.MEMPERCAYAAI HUBUNGAN ANTARA KEHIDUPAN DENGAN ALAM SEMESTA.

 • ANIMISME

  KEPERCAYAAN SETIAP BENDA SEPERTI BATU DAN POKOK MEMPUNYAAI SEMANGAT ( ROH) ORANG MATI

  ORANG TUA MENGUATKUASAKAN UNDANG-UNDANG ADAT BAGI ETNIK YANG BUKAN BERAGAMA ISLAM

 • AGAMA ISLAMPENGARUH AGAMA ISLAM PADA ABAD KE-16 MEMBAWA PERUBAHAN DALAM KEHIDUPANNILAI-NILAI ISLAM DIAMALKAN OLEH ETNIK BAJAU DAN MELAYU-BRUNEIKETUA/IMAM BERPERANAN MENGUATKUASAKAN HUKUM AGAMA ISLAM

 • PENDIDIKANPENDIDIKAN TIDAK FORMALMempelajari Kemahiran

  Contoh *MEMANCING* MEMANJAT*BERBURU*MENYUMPIT*BERSAWAH*BERTERNAK

 • AMALAN UNDANG-UNDANG ADATSOGITBABASKEPANASANPERTANIANPERKAHWINANKEMATIAN

 • KESENIANTARIANMUZIKKRAF TANGANANYAMANPERTAHANAN DIRIPERTUKANGANUKIRAN DAN BINAAN

  PESTA MENUAI30 DAN 31 MEIPASAR BESAR/TAMU BESAR.MENARIK PELANCONG ASING

 • KEGIATAN EKONOMIBERGANTUNG KEPADA MUKA BUMI TEMPAT TINGGAL

  PERTANIAN SARA DIRIPERIKANAN DAN HASIL LAUTPERDAGANGGAN

 • PERTANIANPERTANIAN PINDAH PERTANIAN KEKALPADI HUMA (DI KAKI BUKIT)UBIKELEDEKSAYUR-SAYURANBUAH-BUAHANKELAPAMENTERNAKBINATANGPADI SAWAH ETNIK KADAZANDUSUNDI PENAMPANG,PAPAR,TUARANRANAU DAN KENINGAU

 • KEGIATAN EKONOMIBERGANTUNG KEPADA MUKA BUMI TEMPAT TINGGAL

  PERTANIAN SARA DIRIPERIKANAN DAN HASIL LAUTPERDAGANGGAN

 • PERDAGANGANTUKAR BARANGJUAL BELIPERDAGANGGAN DENGANORANGCINA

  PENGGUNAANMATAWANG

  ETHNIKDAMARGETAH PERCABAHAN GETAHILIN LEBAHROTANSUMBU BADAKMANIKBARANGANMAKANANDI PASAR TAMU TEMPAT BERJUAL BELI.MENGERATKAN HUBUNGAN ANTARA ETHNIKMEWUJUDKAN SEMANGAT MUHIBAH DAN HARMONI.

 • HASIL HUTANORANG MURUT MENGUSAHAKAN KERJA MEMUNGGUT HASIL HUTANHASIL HUTAN : DAMAR,ROTAN DAN MADU LEBAH

 • KESIMPULANMEMPELAJARI SABAH

  MENINGKATKAN PERPADUAN NASIONALDAN MENINGKATKAN SEMANGAT CINTAKAN NEGARA

 • LATIHAN PENGUKUHAN1. Nama negeri Sabah dikatakan berasal daripada perkataan saba.Apakah maksud perkataan tersebut?ASepohon pokok hutanBSebatang anak sungaiCSejenis buah pisangDSeekor binatang liarTingkatan 1 hlmn 193

 • 2.Sabah telah dikuasai oleh Kesultanan Brunei sejak abad ke-17.Kesultanan tersebut telah memerintah kawasan ALembahBPersisiranCPedalamanDPergununganTingkatan 1 hlmn 193

 • 3. Sabah telah diperintah oleh beberapa pihak pada abad ke-17.Antara berikut yang manakah pernah memerintah negeri tersebut?IKesultanan SuluIIKesultanan BruneiIIIKesultanan MelakaIVKesultanan KalimantanA I dan IIBII dan IIICIII dan IVDI dan IVTingkatan 1 hlmn 193

 • 4.Senarai di atas merupakan suku kaum yang tinggal di daerah pedalaman Sabah.Mereka mengamalkan sistem A Politik kesukuanBPolitik kesultananCPemerintahan bebasDPemerintahan penghuluTingkatan 1 hlmn 194

 • 5. Apakah tarian yang dipersembahkan dalam pesta di atas?ANgajatBLimbaiC SumazauDMengalangTingkatan 1 hlmn 196

  Salah satu perayaan etnik kadazandusun ialah pesta menuai