Sejarah tingkatan 1 bab 4

  • View
    2.231

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Sejarah tingkatan 1 bab 4

  • 1. SEJARAH TINGKATAN 1 BAB 4: PENGASASANKESULTANAN MELAYUMELAKA

2. PARAMESWARA Kedatangan Parameswara.PENGASAS Faktor Melaka Dipilih Menjadi KESULTANAN Sebuah Kerajaan. MELAYU MELAKA Berasal Daripada Nama Pokok. Berasal Daripada Istilah Arab.ASAL-USULNAMA MELAKA Berasal Daripada Bahasa Sanskrit. Sistem Pemerintahan Yang Teratur. Kemudahan Pelabuhan. KEGIGIHAN Hubungan Diplomatik.PARAMESWARA Bantuan / Peranan Orang Laut. Ikatan Konsep Daulat. 3. PARAMESWARAPENGASAS KESULTANAN MELAYU MELAKA 4. KED Selepas kejatuhan kerajaan Srivijaya diA Palembang, muncul kerajaan Majapahit.TANG Majapahit kuasai Palembang dan Temasik.ANPRaja Palembang & puteranyaA (Parameswara) berusaha bebaskanR penguasaan Majapahit di Palembang.AMES Majapahit menyerang Palembang.WARParameswara berundur ke TemasikA 5. KED Di Temasik, Parameswara disambut baik Temagi.ATANG Temasik di bawah naungan Siam.ANParameswara menuntut hak pertuanan TemasikP kerana Temasik pernah jadi naungan Srivijaya.ARAMParameswara membunuh Temagi.ESWA Majukan Temasik bagi kembalikanR kegemilangan SrivijayaA 6. KE Pembunuhan Temagi menyebabkan :Di. Siam ingin menuntut bela.ATii. Majapahit ingin menakluki Temasik.AN Parameswara dan Orang Laut berpindah keG Muar untuk mengelakkan serangan Siam danA Majapahit.NP Dari Muar ke Sening Ujung dan BertamAmenuju ke utara.RAME Tiba di perkampungan nelayan.SWA Perkampungan nelayan didiami oleh orangRA Melayu,, Orang Laut dan Orang Asli. 7. FAKTOR MELAKA DIPILIH MENJADI SEBUAH KERAJAANBERHAMPIRAN DENGANBENTUK MUKA BUMI YANG LAUT YANG MENJADIBERBUKIT BUKAU MENJADILALUAN KAPAL DAGANGPETUNJUK PELAYARDAN MEMUDAHKAN URUSANMENGAWAL SELAT MELAKATERLINDUNG DARIPADA TIUPAN ANGIN MONSUNPOKOK BAKAU DAN API-APIDIJADIKAN BENTENGPERTAHANAN DAN BEKALAN AIR BERSIHPELINDUNG SEMULA JADIMUDAH DIPEROLEH 8. ASAL-USUL MELAKA 9. BERASAL DARIPADA NAMA POKOKParameswara berehat di bawah pokok Melaka- terlihat pelandukmenendang anjingperburuannya. luarPeristiwa dianggapbiasa kerana pelandukyang kecil mampu mengalahkan anjing.Tempat tersebut didirikankerajaan. Menamakan nama Melakasempena nama pokok. 10. BERASAL DARIPADAISTILAH ARABPedagang Arab Melaka Mulaqah bermaksud pertemuan.Melaka disebut Malakat bermaksud perhimpunan segala dagang. 11. BERASAL DARIPADA BAHASA SANSKRITPokok Melaka bahasa Sanskrit dikenali Amalaka. Menurut mitos Hindu, Amalakaialah pokok pertama yang hidup dialam semesta.Pokok dikaitkan tempat kediaman tuhan agama Hindu iaituBrahma, Vishnu dan Shiva.Buah pokok dikatakan mempunyai kuasa ajaib. 12. KEGIGIHANPARAMESWARA 13. SISTEM PEMERINTAHAN YANG TERATUR Biduanda kecil 40 orangbawa alat-alatbentara kebesaran jalankan diraja.perintahraja.Biduanda dikenali sebagai budak kundang, budakPembesar raja, juak-bertangungjawjuak, hambaab hal ehwal dan orang suruhanbalairung seri.raja. 14. Kemudahan di pelabuhan baiki kapal,bekalan air.KEMUDAHAN PELABUHAN Sediakan tempat penginapan. 15. HUBUNGAN DIPLOMATIK Mengelak daripada diserang.SIAM Mengiktiraf kedaulatan Melaka. Lawatan Laksamana Yin Ching(1404) Lawatan Laksamana Cheng Ho(1409) Pohon menjadi naungan China danCHINA bersetuju menghantar ufti. Melaka dianugerahkan alatkebesaran dan diiktiraf China. Jalinan hubungan dua hala. Siam dan Majapahit tidak beranimengancam Melaka. 16. BANTUAN ORANG LAUT Menjaga keselamatan Perairan Melaka. Mahir bidang kelautan dan selok- belok Selat Melaka.Taat dan setia kepada sultan dan kerajaan Melaka. Membantu bawa barang dagang kekapal pedagang. Membekalkan hasil laut untuk kegiatan perdagangan. 17. IKATAN KONSEP DAULATHubungan raja dengan rakyat umpama pokok dengan akar. Orang asli bekalkan hasil hutan. ORANG MEMBEKALKAN HASIL LAUT DAN MENJAGA KESELAMATAN SELAT MELAKA. ORANG MELAYU SEBAGAI PENTADBIR (KETUA-KETUAMASYARAKAT),HULUBALANGDAN BIDUANDA.