27
BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA Bagaimanakah amalan sikap keterbukaan Indus dapat dicontohi dalam memajukan negara kita? Nyatakan iktibar yang boleh dipelajari oleh generasi muda hari ini daripada sifat keterbukaan Tamadu Indus. Peningkatan kemahiran Berlaku pertukaran teknologi Peningkatan dalam aspek seni bina Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan masyarakat Indus dalam membina bandar terancang. Bersikap inovatif Menerima pandangan dan pendapat Pertukaran teknologi Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah faktor yang membolehkan masyarakat Indus membina bandar terancang? Sifat keterbukaan masyarakat Indus Melakukan teknologi pembakaran batu bata Mempunyai ilmu pengetahuan tentang geometri Pada pendapat anda, mengapakah Tamadun Indus dianggap memberi sumbangan yang penting kepada peradaban manusia. Keamanan ialah teras kekuatan sebuah bangsa Keupayaan mewujudkan sebuah bandar terancang Sifat keterbukaan masyarakat dalam membuat hubungan luar Adakah kawasan tempat tinggal anda sebuah kawasan petempatan terancang? Berikan alasan-alasan anda. (A) Terancang Bangunan tersusun Jalan raya lurus dan tersusun Kemudahan infrastruktur yang kemas kini (B) Tidak Terancang Bangunan berserabut Jalan raya tidak tersusun Kemudahan infrastruktur yang lemah Sebagai rakyat Malaysia, bagaimanakah anda dapat memastikan keindahan bandar terpelihara? Menjaga kebersihan bandar Mengelak membuang sampah merata- rata Mengadakan kempen kebersihan Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah peranan golongan bangsawan dalam Tamadun Hwang Ho. Menguruskan pertahanan Bertanggungjawab memungut cukai Mentadbir wilayah di luar pusat pentadbiran raja Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah sumbangan penting Tamadun Hwang Ho dalam 1

Sejarah SPM

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Soalan KBAT

Citation preview

Page 1: Sejarah SPM

BAB 1KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA Bagaimanakah amalan sikap

keterbukaan Indus dapat dicontohi dalam memajukan negara kita? Nyatakan iktibar yang boleh

dipelajari oleh generasi muda hari ini daripada sifat keterbukaan Tamadu Indus. Peningkatan kemahiran Berlaku pertukaran teknologi Peningkatan dalam aspek seni bina

Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan masyarakat Indus dalam membina bandar terancang.

Bersikap inovatif Menerima pandangan dan pendapat Pertukaran teknologi

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah faktor yang membolehkan masyarakat Indus membina bandar terancang?

Sifat keterbukaan masyarakat Indus Melakukan teknologi pembakaran

batu bata Mempunyai ilmu pengetahuan

tentang geometri

Pada pendapat anda, mengapakah Tamadun

Indus dianggap memberi sumbangan yang penting

kepada peradaban manusia. Keamanan ialah teras kekuatan

sebuah bangsa Keupayaan mewujudkan sebuah

bandar terancang Sifat keterbukaan masyarakat dalam

membuat hubungan luar

Adakah kawasan tempat tinggal anda sebuah

kawasan petempatan terancang?

Berikan alasan-alasan anda. (A) Terancang

Bangunan tersusun Jalan raya lurus dan tersusun Kemudahan infrastruktur yang kemas

kini(B) Tidak Terancang

Bangunan berserabut Jalan raya tidak tersusun Kemudahan infrastruktur yang lemah

Sebagai rakyat Malaysia, bagaimanakah anda

dapat memastikan keindahan bandar terpelihara? Menjaga kebersihan bandar Mengelak membuang sampah merata-

rata Mengadakan kempen kebersihan Berdasarkan pengetahuan sejarah

anda, apakah peranan golongan bangsawan

dalam Tamadun Hwang Ho.

Menguruskan pertahanan Bertanggungjawab memungut cukai Mentadbir wilayah di luar pusat

pentadbiran raja

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah

sumbangan penting Tamadun Hwang Ho dalam

bidang pertanian kepada peradaban manusia. Memperkenalkan sistem pengairan Memperkenalkan alat pertanian

daripada besi Menggunakan cangkul dan sabit

Pada pendapat anda, mengapakah karya Sun

Tzu iaitu ’The Art of War’ popular sehingga

hari ini? Cara-cara menangani musuh Membicarakan selok-belok perang Diaplikasi dalam urusan perniagaan

1

Page 2: Sejarah SPM

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,

senaraikan faktor-faktor kemajuan sesebuah

tamadun. Lokasi yang strategik Kecekapan pemerintah Kewujudan keamanan

BAB 2: PENINGKATAN TAMADUNS: Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah tamadun Yunani mengalami pelbagai bentuk pemerintahan dan pentadbiran?

Menunjukkan orang Yunani sentiasa berusaha meningkatkan aspek pemerintahan dan pentadbiran negara kota.

Rakyat Yunani berhak menentukan sistem kerajaannya.

Untuk mengekalkan keamanan dalam negeri.

Untuk memilih sistem pemerintahan yang sesuai serta adil.

Untuk menentang kezaliman dalam pemerintahan.

Untuk kestabilan politik.

S: Pada pandangan anda, apakah kepentingan sistem perundangan terhadap sesebuah negara?

Untuk mengekalkan kedaulatan negara.

Sebagai garis panduan pemerintahan dan pentadbiran negara.

Untuk mengekalkan keamanan dalam negeri.

Untuk melicinkan pentadbiran negara.

Supaya rakyat patuh kepada peraturan.

Undang-undang dapat mendisiplinkan rakyat.

S: Pada pendapat anda, apakah kepentingan pendidikan kepada negara?

Melahirkan masyarakat yang berilmu.

Melahirkan modal insan yang berkualiti.

Asas kepada kemajuan negara. Menyediakan masyarakat minda

kelas pertama. Keperluan terhadap pasaran kerja

yang berprofil tinggi. Melahirkan masyarakat yang

seimbang dari segi jasmani,emosi, rohani dan intelek.

S: Selain mendapatkan ilmu di sekolah, terangkan cara lain untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.

Pembelajaran secara talian. Melalui pembacaan buku ilmiah. Melalui kelas-kelas

tambahan/tuisyen luar. Melalui pengalaman. Belajar secara

bersendirian/bersama guru di rumah.

Secara gaya pos.

S: Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah rakyat Yunani, Rom, India dan China mampu membina seni bina yang agung?

Sistem pendidikan yang menekankan bidang kejuruteraan dan seni bina.

Ramai jurutera-jurutera mahir. Memiliki kepakaran dalam bidang

arkitek dan seni bina. Teknologi pembinaan yang termaju

mendahului zamannya. Penekanan terhadap ilmu

matematik dan geometri. Kreatif,inovatif dan reaktif.

S: Pada pendapat anda, mengapakah masyarakat perlu kepada kehidupan beragama?

Sebagai panduan kehidupan di muka bumi.

Masyarakat perlu menyesuaikan diri dengan alam sekitar.

2

Page 3: Sejarah SPM

Untuk membentuk peribadi yang mulia.

Masyarakat beragama mudah diurus.

Masyarakat beragama mudah mengikut peraturan.

Sebagai pegangan/prinsip hidup.

BAB 3 TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA Pada pendapat anda,

mengapakah petempatan awal di Asia Tenggara tidak diiktiraf sebagai sebuah kerajaan? Pemerintahnya belum bergelar raja

Mengapakah Malaysia kini menumpukan semula

kegiatan ekonomi pertanian? Untuk keperluan sendiri Menambahkan pendapatan Tidak bergantung import makanan Memberi peluang pekerjaan Sebagai generasi muda,

bagaimanakah anda boleh membantu meningkatkan

hasil pertanian negara?

Meningkatkan ilmu di bidang pertanian

Memilih subjek berkaitan pertanian di sekolah

Membeli hasil produk berasaskan hasil pertanian

tempatan Galak rakan membeli barangan

keluaran tempatan Seandainya anda ingin

memajukan kawasan anda sebagai pusat perdagangan

antarabangsa, apakah usaha yang perlu anda

lakukan? Memberi jaminan keselamatan Mengenakan cukai yang berpatutan Tenaga buruh berkualiti Memilih tempat strategik

Menggunakan bahasa antarabangsa dalam urusan

perdagangan / bahasa Inggeris

Berdasarkan pengetahuan anda, apakah

pencapaian masyarakat awal Asia Tenggara yang menjadi kebanggaan kepada masyarakat hari ini? Rajin berusaha Tidak mudah berputus asa Mahir dalam ilmu pelayaran Berani belayar di lautan luas Mempunyai sistem pentadbiran yang

teratur

Sebagai generasi muda hari ini, mengapakah

kita wajar mempertahankan institusi beraja? Mengekalkan kestabilan negara Mematuhi undang-undang Menepati amalan demokrasi Negara sentiasa berada dalam

keadaan aman Mengekalkan kesetiaan rakyat

Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah kebebasan beragama diamalkan di negara Malaysia?

Kebebasan menyambut perayaan agama masing-

masing Perlembagaan Malaysia telah

menetapkan kebebasan beragama Kebebasan membina tempat

beribadat selagi mematuhi undang-undang Sambutan perayaan setiap kaum turut

diraikan oleh rakyat berbilang kaum Terdapat peruntukan kewangan bagi

setiap kaum untuk membina rumah ibadat

Sekiranya anda seorang pengkaji batu bersurat,

3

Page 4: Sejarah SPM

apakah maklumat yang mungkin anda peroleh

daripada batu bersurat. Agama Undang-undang Pemerintahan raja Arahan dan amaran raja

Berdasarkan pengetahuan anda, apakahkepentingan monumen dalam

kerajaan awal di Asia Tenggara.

Melambangkan orde kosmos Memperingati tokoh ternama Memperingati peristiwa penting Tempat menyimpan patung dewa

utama Melambangkan kehebatan seni

binanya Berperanan sebagai rumah ibadat

Hindu Buddha

Pada pandangan anda, mengapakah monumen seperti candi perlu dikekalkan sebagai suatu khazanah negara

Berperanan sebagai rumah ibadat Tempat menyimpan abu jenazah raja Melambangkan kehebatan seni

binanya Tempat menyimpan patung dewa

utama Melambangkan orde kosmos kerajaan

awal Melambang keagungan seseorang

pemerintah

Pada pendapat anda, apakah peranan bahasa Sanskrit kepada masyarakat awal di Asia Tenggara?

Meningkatkan pencapaian bidang intelek

masyarakat Menunjukkan arahan dan

pemberitahuan pemerintah kepada rakyat

Bahasa keagamaan dalam buku agama

Perkayakan perbendaharaan kata bahasa Melayu

Bahasa ilmu dan komunikasi kerajaan awal

Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah masyarakat Asia Tenggara berjaya mempelbagaikan kebudayaan dan membina keharmonian dalam masyarakat?

Sikap inovatif dan kreatif Mempunyai pemikiran yang terbuka Hidup bersatu padu Mengamalkan sikap kerjasama

Bagaimanakah generasi muda kini boleh memainkan peranannya untuk mengembalikan kegemilangan kerajaan-kerajaan lampau?

Berani melayari lautan luas Berani menceburi bidang

perdagangan laut Seharusnya mempunyai semangat

meneroka Berbangga dengan keturunan yang

mahir dalam kelautan

BAB 4: TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

S: Pada pendapat anda , nyatakan usaha-usaha berkesan untuk mengelakkan masyarakat terjerumus ke zaman jahiliah.

Mengamalkan kehidupan beragama.

Mementingkan ilmu pengetahuan. Minda dan sikap kelas pertama. Melahirkan modal insan yang

berkualiti. Membudayakan amalan membaca

di mana sahaja. Menghayati prinsip dalam Rukun

Negara.

4

Page 5: Sejarah SPM

S: Pada pandangan anda, apakah kelebihan yang diperoleh Nabi Muhammad s.a.w melalui kehidupan kecil baginda yang mencabar?

Memupuk sikap sabar serta tabah. Memupuk sikap berdikari. Memupuk sikap jujur dalam

perniagaan. Sebagai latihan/persediaan

sebelum dilantik menjadi Rasul. Membentuk keperibadian yang

mulia. Membentuk ketahanan fizikan dan

mental.

S: Apakah kepentingan isi kandungan Surah Al Alaq, ayat 1 hingga 5 kepada umat Islam?

Membaca jambatan ilmu. Islam menggalakkan kajian

terhadap sesuatu perkara. Bangsa yang berilmu akan berjaya

dan cemerlang. Bermula era ketamadunan Islam

dan berakhirnya zaman jahiliah. Ilmu yang dituntut akan membina

masyarakat. Dapat membina tamadun bangsa

yang cemerlang.

BAB 5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH Pada pandangan anda,

bagaimanakah cara untuk mengelakkan peperangan daripada berlaku? Saling bertolak ansur Menghormati hak asasi Mengamalkan akhlak yang mulia Kepimpinan melalui teladan

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah

iktibar yang boleh diambil apabila berlakunya

peperangan? Peperangan telah memusnahkan hasil

tanaman Ramai yang akan terkorban akibat

daripada

peperangan Peperangan akan menyebabkan

kemusnahan harta benda Timbul kesedaran tentang pentingnya

kedamaian dan keamanan

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan konsep hijrah yang

diamalkan pada hari ini?

Mereka dianggap sebagai pelarian Kehadiran mereka ke sesebuah

negara tidak diundang Mereka akan dihantar semula ke

negara tempat asal masing-masing Penghijrahan sesuatu kelompok

manusia akibat daripada peperangan

Berikan beberapa contoh yang menunjukkan

konsep hijrah boleh diamalkan oleh pelajar

untuk mencapai kecemerlangan diri dalam

kehidupan seharian. Perubahan dari tidak berdisiplin

kepada berdisiplin Perubahan dari sifat malas kepada

rajin berusaha Tidak menghormati orang tua kepada menghormati orang tua Perubahan sikap dan tingkah laku

negatif kepada yang positif

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,

nyatakan kepentingan pembukaan semula Kota Makkah oleh Nabi Muhammad s.a.w. Islam tersebar secara aman

5

Page 6: Sejarah SPM

Agama menyembah berhala dihapuskan

Kota Makkah menjadi kota suci umat Islam

Kehidupan orang Islam menjadi aman damai

BAB 6 PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA Pada pendapat anda, apakah

faktor yang menyebabkan kerajaan Bani

Umaiyah mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang.

Berpandangan jauh Perancangan yang baik Kebijaksanaan pemerintahan Melaksanakan pembaharuan

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah bidang penterjemahan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Memelihara warisan ilmu daripada lenyap

Mempertingkat kegiatan penyelidikan dan kajian

Mencipta dan membuat pembaharuan dalam karya

yang diterjemah ke dalam bahasa Arab

Mengikut pendapat anda, apakah peranan pihak kerajaan dalam memajukan bidang pendidikan di negara kita?

Memberi galakan berbentuk ganjaran Membina lebih banyak sekolah Membina perpustakaan yang lengkap Mewajibkan pendidikan Membina lebih banyak pusat

pengajian tinggi

Pada pendapat anda, bagaimanakah Malaysia boleh muncul sebagai pusat keilmuan?

Menubuhkan pusat-pusat pengajian tinggi

Mewujudkan pusat penyelidikan ilmu

Menjadikan pendidikan Malaysia bertaraf dunia

Perbanyakkan aktiviti penterjemahan Melahirkan ramai ilmuan tempatan Menyediakan lebih banyak

perpustakaan

Sebagai rakyat Malaysia, apakah peranan anda bagi membentuk budaya keilmuan dan intelektual yang tinggi di negara kita?

Memelihara warisan ilmu daripada lenyap

Menghargai ilmu pengetahuan Keterbukaan menerima ilmu daripada

pelbagai sumber asing Meningkatkan mutu ilmu Membudayakan tabiat suka membaca Mengamalkan sikap cuba jaya Belajar bersunguh-sungguh Membuat inovasi / rekaan baru /

bersikap inovatif Meningkatkan kemahiran berfikir

Apakah iktibar yang boleh diambil daripada kerajaan Turki Uthmaniyah demi

memperkukuhkan negara kita Malaysia. Mencintai tanah air Bertolenrasi / bertolak ansur Mewujudkan perpaduan kaum Melahirkan semangat patriotisme Menyertai pasukan sukarela / PLKN

Sekiranya anda seorang mubaligh yang menyebarkan Islam di Eropah pada abad ke-14 Masihi, apakah ciri-ciri yang mesti anda miliki bagi melaksanakan misi tersebut?

Tabah semasa menghadapi cabaran Memiliki sifat siddiq / berkata benar Memiliki sifat amanah / dipercayai Memiliki sifat fatanah / bijaksana Kebolehan berkomunikasi dengan baik

Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri kepimpinan yang

6

Page 7: Sejarah SPM

membawa kepada kejayaan dan kegemilangan sesebuah negara?

Tegas Amanah Inovatif Menguasai teknologi moden dan

terkini Optimis / berpandangan jauh /

berfikiran positif

Sekiranya anda dilantik sebagai pemimpin, bagaimanakah anda dapat mengekalkan kegemilangan negara?

Kepimpinan yang berwibawa Perpaduan dalam kalangan penduduk Dasar toleransi antara golongan

pemerintah dan diperintah Kebijaksanaan pemerintah Meningkatkan kecemerlangan /

kegemilangan ilmu

Kemunculan, perkembangan dan kejatuhan Islam dalam sejarah perkembangan tamadun manusia memberikan banyak pengajaran kepada kita hari ini. Jelaskan pernyataan di atas berdasarkan pengetahuan sejarah anda.

Sumbangan pemerintah juga sangat penting

Mengajar kita bahawa perpaduan amat penting

Sumbangan golongan cerdik pandai sangat penting

Menekankan kemajuan politik seiring dengan

perkembangan ilmu Menekankan kemajuan sosial seiring

dengan perkembangan ilmu Berdasarkan pengetahuan sejarah

anda, nyatakan faktor kelangsungan sesebuah tamadun. Menjaga keamanan Sumbangan golongan cerdik pandai Perpaduan penting untuk penerusan

sesuatu

ummah Kemampuan masyarakat menguasai

segala bidang kehidupan Kompromi dan toleransi penting

dalam sesebuah negara yang pelbagai kaum Peranan pemerintah penting untuk

menentukan jatuh bangunnya sesebuah tamadaun

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,

bagaimanakah cara-cara kehidupan sosial yang dicadangkan oleh Islam? Berasaskan kecemerlangan individu

bukan berasaskan keturunan Sifat berdisiplin sangat penting

diamalkan bagi mengawal diri dan perasaan Setiap perlakuan manusia perlu

mengikut landasan Islam yang telah ditetapkan Tidak ada perbezaan taraf antara

seseorang individu dengan individu yang lain kecuali taqwa

Pada pendapat anda, bagaimanakah sesebuah

kerajaan boleh mencapai kegemilangannya? Kemajuan ICT Rakyat yang taat setia Mempunyai teknologi Kemajuan dalam sains

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA

7

Page 8: Sejarah SPM

S: Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah Asia Tenggara menjadi lokasi kedatangan Islam?

Lokasi yang strategik di tengah-tengah China dan India.

Sejak dahulu lagi Asia Tenggara menjadi pusat perdagangan emporium dunia.

Sasaran dakwah yang luas merangkumi pelbagai bangsa.

Masyarakat Asia Tenggara mudah menerima perubahan kepercayaan/sikap keterbukaan.

Tiada tentangan oleh pemerintah terhadap dakwah Islam.

Masyarakat Asia Tenggara perlukan agama yang menyeluruh seperti Islam.

S: Sekirnya anda sebagai mubaligh Islam, apakah ciri yang perlu ada bagi seorang mubaligh untuk menyebarkan dakwah Islam.

Cekal Berdakwah dengan bijaksana. Menunjukkan keperibadian yang

mulia. Lemah lembut dalam usaha

dakwah. Jujur. Memiliki pengetahuan yang luas

dalam Islam.

S: Pada pendapat anda, apakah keistimewaan agama Islam sehingga menjadi anutan utama menggantikan agama Hindu Buddha?

Islam menganjurkan persamaan taraf.

Islam tidak menghalang adat selagi mematuhi syariat Islam.

Kemurnian ajaran Islam itu sendiri. Islam agama yang universal. Islam merangkumi semua aspek

kehidupan/lengkap. Islam juga menganjurkan kemajuan

sosial.

BAB 8 PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT Pada pendapat anda,

mengapakah undang-undang mengecualikan raja

daripada sebarang hukuman?

Melambangkan kedudukan raja Sultan sebagai kuasa tertinggi dalam

kerajaan

Pada pendapat anda, bagaimanakah sistempendidikan boleh menjana

perpaduan masyarakat Malaysia masa kini.

Mempunyai satu bahasa kebangsaan Pelaksanaan Falsafah Pendidikan

Kebangsaan Mewujudkan hubungan yang sihat

antara kaum Memupuk perpaduan melalui sekolah

wawasan Melalui penyeragaman kurikulum

yang bercorak kebangsaan Pada pendapat anda, apakah

kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara? Menjamin keamanan Mengekalkan perpaduan kaum Mengawal tingkah laku masyarakat Menjamin keharmonian hidup

masyarakat Menentukan hukuman terhadap

kesalahan yang dilakukan

Pada pengetahuan sejarah anda, apakah kesan

kehadiran Islam terhadap perkembangan

undang-undang di Tanah Melayu? Hukum Islam sebagai asas

perundangan Mengembangkan undang-undang

bertulis

8

Page 9: Sejarah SPM

Undang-undang ditulis menggunakan tulisan jawi

Terdapat hukum berpegang kepada hukum syarak

Fasal-fasal dalam undang-undang menunjukkan

kekuatan agama Islam

Pada pandangan anda, apakah kepentingan

pendidikan dalam kehidupan masyarakat hari ini. Memajukan diri Pembangunan negara Selaras dengan ajaran agama Menjadi pemimpin berwibawa Mendapat peluang pekerjaan yang

baik

Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah

unsur-unsur Islam mampu membawa negara

ke arah kemajuan? Mentaati pemerintah Mementingkan perpaduan Memartabatkan ilmu pengetahuan Mengutamakan nilai-nilai Islam dalam

kehidupan Mementingkan keamanan /

peperangan Kerjasama semua golongan

masyarakat

Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri seorang

pedagang yang berjaya? Amanah Berilmu Gigih Bertolak ansur Tidak menindas

Berdasarkan pemerhatian anda, apakah fungsi

wang pada masa kini?

Kuasa membeli Lambang status Keperluan hidup Keselesaan hidup Memenuhi kehendak

BAB 9 PERKEMBANGAN DI EROPAH Pada pandangan anda, apakah

iktibar zaman gelap di Eropah kepada generasi muda hari ini?

Memajukan ekonomi Perlu kreatif dan inovatif Perlukan kerajaan yang kukuh Mewujudkan kestabilan politik Perlu mementingkan ilmu

pengetahuan

Pada pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem feudalisme di Eropah dikatakan mempunyai persamaan dengan ciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam Kesultanan Melayu Melaka?

Raja memiliki tanah secara mutlak Pentadbirannya dibantu oleh

pembesar Raja mengurniakan tanah kepada

pembesar untuk ditadbir Pembesar mendapat naungan /

tenaga dan cukai kepada raja Pembesar memberikan khidmat

tenaga dan cukai kepada raja Golongan hamba memberi khidmat

tenaga kepada golongan pembesar Terdiri daripada golongan pemerintah

(raja) dan golongan yang diperintah

Pada pendapat anda, bagaimanakah sesebuah

negara dapat mengelakkan kehidupan Zaman

Gelap di Eropah daripada berlaku. Menggalakkan kegiatan ilmu

pengetahuan

9

Page 10: Sejarah SPM

Membiayai kegiatan ilmu pengetahuan

Mewujudkan pemerintahan pusat yang kuat

Menubuhkan instituís pengajian tinggi seperti

universiti secara meluas Memastikan keamanan dan kestabilan

berlangsung dalam negara Meluaskan kegiatan ekonomi negara Memastikan sektor ekonomi meliputi

pelbagai sektor / tidak bergantung kepada satu-satu pengeluaran sahaja Berdasarkan pengetahuan sejarah

anda, apakahiktibar yang boleh diambi

daripadaperkembangan pada Zaman

Renaissance? Berani mempunyai sifat inkuiri Menggunakan minda sepenuhnya Kita harus meneroka ilmu

pengetahuan Menekankan pemikiran logik dan

saintifik Berani untuk meneroka perkara dan

bidang baru

Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari

daripada aktiviti penjelajahan dan penerokaan masyarakat Eropah. Pada pandangan anda, apakah

iktibar yangboleh diambil oleh generasi muda

hari ini daripada zaman penjelajahan dan

penerokaan Barat?

Optimistik Tidak mudah putus asa Membentuk keyakinan diri Meluaskan pengetahuan Sifat sanggup mengambil risiko Keberanian menghadapi cabaran

Kepentingan penerokaan ilmu pengetahuan

Semangat inkuiri yang tinggi untuk berjaya

BAB 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA Berdasarkan pengetahuan sejarah

anda, berikan dua kesan pengenalan sistem

birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran

Asia Tenggara Penubuhan Kerajaan Pusat Pentadbiran pusat diketuai gabenor

General Raja kehilangan kuasa Pentadbiran dijalankan melalui biro Pegawai Barat dilantik menjadi ketua

biro Beberapa jabatan ditubuhkan seperti

pelajaran Pengenalan sistem Undang-undang

Barat Pembesar tempatan kehilangan

pengaruh

Pada pandangan anda, mengapakah ciri-ciriperkembangan nasionalisme di

Asia Tenggara bertukar menjadi lebih radikal?

Pihak penjajah gagal memenuhi tuntutan yang

dibuat Tindakan kekerasan yang dilakukan

oleh penjajah Gerakan nasionalisme tahap pertama

gagal Pemimpin ingin menuntut

kemerdekaan Pemimpin ingin membentuk kerajaan

sendiri yang berdaulat Pada pandangan anda, apakah

iktibar yangdiperoleh daripada

perkembangan nasionalisme

10

Page 11: Sejarah SPM

yang berlaku di negara-negara Asia Tenggara. Perjuangan secara berorganisasi Melengkapkan diri dengan ilmu

pengetahuan Bersatu padu dalam perjuangan Sikap berdisiplin Gigih berusaha Tolong-menolong / bekerjasama Mempunyai semangat setia negara

yang tinggi Kebijaksanaan pemimpin

Pada pendapat anda, mengapakah semangat

nasionalisme perlu dipupuk sejak daripada

bangku sekolah lagi? Negara akan aman damai Rakyat hidup bersatupadu Wujud rasa sayangkan negara Mewujudkan kestabilan politik Rela mempertahankan maruah negara Memupuk perasaan bangga pada

negara Memupuk taat setia kepada

pemerintah Dapat mengekalkan kedaulatan

negara Rakyat mematuhi undang-undang

negara Memperkukuhkan taat setia rakyat

pada negara

Sebagai seorang warganegara, berikan bukti

bahawa anda cintakan negara Malaysia.Mengibarkan benderaMenghormati lagu kebangsaan / lambang-lambang negaraMengamalkan prinsip Rukun NegaraBerdisiplin / menghormati undang-undangMenghormati perlembagaan

Sebagai seorang warganegara Malaysia, apakah

peranan anda untuk mengukuhkan institusi

pemerintahan negara? Mengukuhkan kepimpinan negara Mengisi kemerdekaan dengan

kemajuan Sentiasa memberi sokongan kepada

pemerintahan

negara Membentuk permuafakatan antara

rakyat dan institusi pemerintahan Berganting bahu membantu dan

menyokong institusi pemerintahan Mewujudkan perpadaun dalam

kalangan rakyat

berbilang kaum Memupuk perasaan setia /cinta akan

negara Bersifat patriotik

BAB 2: NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA.

S: Mengapakah kuasa Barat begitu mudah menjajah negara-negara Asia Tenggara?

Kuasa Barat memiliki senjata yang moden.

Perjuangan pemimpin tempatan menggunakan senjata tradisional.

Pemimpin tempatan tidak bersatu. Pemimpin tempatan terlalu

mempercayai janji manis kuasa Barat.

Kuasa Barat menggunakan tipu muslihat dalam perjanjian dengan pemimpin tempatan.

Pemimpin tempatan tidak mendapat sokongan Sultan.

Sultan yang terpaksa memihak kepada British.

11

Page 12: Sejarah SPM

S: Sekiranya anda sebagai pemimpin tempatan pada masa itu, apakah usaha anda untuk mengekalkan kedaulatan negeri daripada diceroboh oleh kuasa luar?

Mempelajari ilmu tentang selok belok pentadbiran Barat.

Memperkasakan pasukan pertahanan tempatan.

Tidak menandatangani sebarang perjanjian dengan kuasa Barat tanpa usul periksa.

Mengekalkan kestabilan politik dalam negeri.

Menyelesaikan masalah politik dalam negeri dengan segera.

Menggubal undang-undang tubuh kerajaan negeri.

S: Pada pendapat anda, mengapakah British menghalang pengaruh Kaum Muda daripada memasuki ke negeri-negeri Melayu?

Supaya orang Melayu tiada kesedaran nasionalisme.

British tidak mahu orang Melayu bangkit menentang British.

Kaum Muda dianggap aliran kiri pada mata British.

British khuatir orang Melayu akan memperoleh kesedaran kepentingan pendidikan.

British tidak mahu pemikiran Kaum Muda mempengaruhi Sultan-Sultan.

British khuatir dakwah Kaum Muda adalah bersifat politk.

British tidak mahu orang Melayu bersatu.

S: Mengapakah akhbar, majalah dan novel menjadi wadah utama sebagai penggerak kesedaran kebangsaan?

Akhbar mudah didapati. Akhbar murah. Akhbar senang diterbitkan. Merupakan saluran berkesan dalam

penyampaian kesedaran kebangsaan.

Sebagai tapak penulisan tentang semangat nasionalisme.

Berita nasionalisme dapat diterima dengan cepat.

Sebagai ejen gerakan nasionalisme.

S: Sebagai pengerusi persatuan sejarah di sekolah, cadangkan program dan aktiviti yang boleh meningkatkan semangat kebangsaan di kalangan warga sekolah.

Sambutan hari kemerdekaan. Sambutan hari pahlawan. Melawat muzium tentera/muzium

negara. Pertandingan perbarisan/kawat kaki. Lakonan perjuangan pemimpin

tempatan. Kuiz sejarah.

S: Buktikan anda juga memiliki semangat nasionalisme.

Belajar bersungguh-sungguh disekolah.

Mematuhi undang-undang. Menghormati lagu kebangsaan. Menghayati prinsip Rukun Negara. Taat dan setia kepada raja dan

negara. Menolak penjajahan bentuk baru.

BAB 3 KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA Pada pendapat anda, apakah

amalan yang patut dicontohi bagi menjamin keutuhan bangsa dan negara kita.

Bijaksana Perundingan Perundangan Pakatan Murni Amalan bekerjasama Pemuafakatan antara pemimpin

dengan pemimpin Pemuafakatan antara pemimpin

dengan rakyat

12

Page 13: Sejarah SPM

Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu

mempertahankan kedaulatan warisan Kesultanan Melayu? Mempertahankan kedaulatan negara Menjaga keamanan negara Melindungi kepentingan rakyat Menjamin kesentosaan sistem

pemerintahan Menjamin taat setia rakyat Melahirkan masyarakat bersatu padu /

perpaduan kaum / perpaduan negara Menjadi lambang/simbol/tanda

/identiti /negara

Pada pandangan anda, mengapakah institusi

Kesultanan Melayu perlu dipertahankan Lambang perpaduan Lambang taat setia rakyat Memelihara agama Islam Lambang ketuanan orang Melayu Memelihara warisan bangsa Asas pembentukan negara dan

bangsa Asas pemerintahan Raja

Berperlembagaan Memelihara keharmonian rakyat

berbilang kaum Memelihara hak istimewa orang

Melayu

Mengapakah kita perlu mengekalkan institusi

kesultanan di negara kita? Payung negara Ketuanan Melayu Ketua agama Islam Lambang perpaduan Lambang kedaulatan negara Simbol keutuhan negara Mengekalkan keharmonian Tonggak keagungan kerajaan

Malaysia Memelihara hak keistimewaan orang

Melayu

Memelihara agama Islam sebagai agama rasmi

negara Pada pandangan anda, apakah

kepentingan lambang-lambang negara kepada

kerajaan Kesultanan Melayu Melaka?

Menjadi identiti sesebuah negara Penyatuan negara dan bangsa Warisan Kerajaan Kesultanan Melaka Melambangkan kebesaran sultan Lambang kebesaran / kedaulatan

kesultanan Melayu

Mengikut pengetahuan sejarah anda

mengapakah Undang-undang Tubuh Terengganu

diwujudkan? Mengekalkan amalan sistem monarki Menjamin sistem pentadbiran yang

berkesan Menghalang British meluaskan

kuasanya di Terengganu Menggambarkan kebijaksanaan

pemerintah Terengganu Sebagai benteng untuk mengekalkan

kedaulatan negari Terengganu Mewujudkan keyakinan kepada

pemerintah yang berdasarkan keadilan

Pada pendapat anda, apakah isu-isu yang menjadi panduan untuk merangka perlembagaan yang mantap di negara kita?

Menjaga hak asasi manusia Mengukuhkan perpaduan antara

kaum Agama Islam sebagai agama rasmi

negara Bahasa Melayu sebagai bahasa

kebangsaan Mengukuhkan taat setia rakyat

kepada negara

13

Page 14: Sejarah SPM

Mengambil kira kedudukan Raja-Raja Melayu

Mengambil kira hak istimewa orang Melayu

Memantapkan sistem pentadbiran / pemerintahan

Mengutamakan kebajikan semua golongan rakyat

Sebagai generasi muda, mengapakah anda perlu

menghormati perlembagaan negara? Undang-undang tertinggi yang

menjadi asas pembentukan kerajaan Perlembagaan menjamin kestabilan

negara Perlembagaan memenuhi aspirasi

rakyat Dapat mengelak perbalahan antara

kaum Dapat mengelak perbalahan antara

agama Menjamin taat setia rakyat kepada

negara Perlembagaan menjamin hak asasi

dan kebebasan rakyat Perlembagaan dapat mengelak

berlakunya kacau bilau dalam negaraBAB 4 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Apakah iktibar yang anda peroleh

daripada pemimpin Melayu dalam merealisasikan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Kerjasama dalam kalangan raja-raja

Melayu Kerjasama mempertahankan bahasa

Melayu Kerjasama antara pemimpin-

pemimpin Melayu Mengukuhkan perpaduan dalam

kalangan pemimpin

Berpegang kepada peribahasa seperti aur dengan

tebing Mempercepatkan semangat

perjuangan menuntut kemerdekaan

Mengapakah perlu wujudnya kerjasama antara

Raja-raja dan pemimpin pada hari ini? Menjamin keadilan sejagat Menggalakkan perpaduan kaum Mengelakkan rasa tidak puas hati

antara kaum Supaya pembangunan dinikmati

bersama Mewujudkan semangat kebersamaan Mewujudkan kestabilan politik Mewujudkan keamanan negara

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah

manfaat yang diperolehi oleh orang Melayu hasil

pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Kuasa raja-raja Melayu dikembalikan Kedudukan istimewa orang Melayu

dikekalkan Status quo negeri-negeri Melayu

dilindungi Syarat kerakyatan kepada orang

dagang diperketatkan

Pada pandangan anda, mengapakah orang

Melayu boleh menerima Persekutuan Tanah

Melayu 1948? Kuasa dan kedudukan sultan

dipulihkan Pembahagian kuasa yang jelas antara

kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Kerakyatan tidak diberi sewenang-

wenangnya Orang Melayu diakui ketuanannya

14

Page 15: Sejarah SPM

Negeri-negeri Melayu mendapat perlindungan

Memartabatkan kedudukan Islam Adat istiadat Melayu dimartabatkan

Pada pendapat anda, apakah yang akan terjadi

ke atas Tanah Melayu sekiranya Persekutuan Tanah Melayu 1948 tidak dibentuk? Orang Melayu memberontak Kedudukan agama Islam dicabar Tanah Melayu menjadi jajahan British Raja-raja Melayu kehilangan

kedudukan Pendidikan orang Melayu semakin

terabai Ekonomi negara dikuasai oleh orang

dagang Status quo orang Melayu sebagai

peribumi tercabar

BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA Berdasarkan pengetahuan anda,

mengapakah pemimpin Melayu dan bukan

Melayu menyokong Pakatan Murni di Persekutuan

Tanah Melayu yang merdeka.

Mereka menyedari bahawa pakatan ini akan

mewujudkan perpaduan yang jitu antara kaum di Persekutuan Tanah Melayu Menerusi Pakatan Murni keharmonian

kaum dapat

dicapai Membolehkan sebuah kerajaan

demokrasi dengan

konsep Raja Berperlembagaan dibentuk

Pada pendapat anda, bagaimanakah kita bolehmenerapkan unsur-unsur pakatan

murni dalam kehidupan seharian?

Menghasilkan perpaduan kaum Wujudkan kerjasama dalam kalangan

masyarakat berbilang kaum Wujud permuafakatan politik antara

kaum Wujud parti berbilang bangsa Menyokong pelaksanaan sekolah

wawasan Menggunakan bahasa kebangsaan Mengamalkan budaya kebangsaan

Sebagai warganegara Malaysia, bagaimanakah

kita dapat mengekalkan kemerdekaan negara? Menghargai kebijaksanaan pemimpin

negara Mendukung konsep kerjasama

/toleransi Kemakmuran negara dipelihara Bersatupadu / perpaduan Taat kepada pemerintah / kerajaan Mengamalkan rasa hormat

menghormati Mengadakan rundingan /

pemuafakatan Saling faham memahami

Pada pandangan anda, apakah tanggungjawab

warganegara dalam memelihara kemerdekaan negara? Menjaga keamanan negara Menjaga nama baik negara Menjaga keamanan negara Menjaga keharmonian kaum Mengharumkan nama negara Mewujudkan perpaduan kaum Meningkatkan kemajuan ekonomi Merealisasikan konsep satu Malaysia

15

Page 16: Sejarah SPM

Jelaskan peranan generasi muda hari ini dalam

mengukuhkan perpaduan masyarakat berbilang

kaum. Menyertai aktiviti sukan Saling kunjung-mengunjung semasa

perayaa kaum Pengaulan / aktiviti melibatkan

pelbagai kaum Menyertai Program Latihan Khidmat

Negara (PLKN) Menghayati perjuangan tokoh-tokoh

terdahulu dalam meningkatkan perpaduan

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah

tindakan Tunku Abdul setelah memenangi

pilihanraya pada tahun 1955 sehingga mencapai

kemerdekaan Membentuk kabinet Menuntut kemerdekaan Berunding dengan pihak British Mengetuai rombongan ke London Membuat pengisytiharan tarikh

kemerdekaan

Kemerdekaan Tanah Melayu 1957 adalah hasil

kebijaksanaan pemimpin nagara.Pada pandangan anda, apakah

pendekatan terbaik dalam memastikan

kemerdekaan yang kita nikmati akan terus

dipelihara? Mendukung konsep kerjasama Tolak ansur / toleransi antara pelbagai

kaum Memelihara perpaduan antara kaum Menyelesaikan masalah hubungan

antara kaum melalui meja rundingan Bulat air kerana pembentung, bulat

kata kerana muafakat

Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung

BAB 6: PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA.

S: Apakah kebaikan pembentukan Malaysia?

Ancaman komunis dapat dihapuskan.

Dapat menyeimbangkan kependudukan.

Dapat memerdekakan negeri-negeri anggota.

Negeri-negeri anggota dapat mempelajari hal ehwal pentadbiran.

Ekonomi negara dapat dipelbagaikan.

Sumber kekayaan negara bertambah.

Dapat menjalinkan kerjasama dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

S: Sebagai pemimpin negara, bagaimanakah anda menghadapi tentangan daripada pihak-pihak tertentu yang tidak bersetuju dengan pembentukan gagasan Malaysia?

Berunding dengan pihak yang tidak bersetuju dengan gagasan Malaysia.

Menyelesaikan masalah melalui orang tengah iaitu PBB.

Tidak menunjukkan permusuhan sebaliknya menunjukkan persahabatan.

Mengerahkan pasukan keselamatan bersedia sebilang masa.

Mengambil pendekatan diplomasi terlebih dahulu.

Mengambil tindakan ketenteraan sebagai langkah yang terakhir.

S: Apakah iktibar yang anda dapat pelajari daripada peristiwa pembentukan gagasan Malaysia?

16

Page 17: Sejarah SPM

Menerusi diplomasi, sebarang masalah dapat diatasi.

Kepimpinan tokoh tempatan PTM, Sabah, Sarawak dan Singapura.

Bekerjasama dan tolak ansur demi kesejahteraan bersama.

Perpaduan asas kekuatan bangsa. Tabah menghadapi cabaran. Bijak menyelesaikan masalah.

BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA Bagaimanakah perlembagaan

negara dapat memperkukuhkan perpaduan dan

keamanan negara kita, Malaysia?

Wujud pakatan murni Keharmonian kaum dapat dicapai Negara dapat dibentuk tanpa

pertumpahan darah Wujud sebuah negara yang berdaulat Bertoleransi dalam kalangan

masyarakat Mengutamakan keamanan

Berikan cadangan kepada generasi muda hari ini

supaya mereka menjadi warganegara Malaysia

yang berupaya mendaulatkan institusi Parlimen

Malaysia. Setia kepada raja dan negara Memperkasa perpaduan kaum Menjadi manusia berilmu

pengetahuan Patuh kepada undang-undang negara Tidak menghina instituís beraja dalam

negara

Bagaimanakah anda menunjukkan ketaatan

kepada raja dan negara Malaysia? Tidak memburuk-buruk nama negara Sanggup berkorban untuk tanah air Tidak menderhaka kepada raja dan

negara Bersatupadu / bertoleransi /

bekerjasama Mematuhi undang-undang dan

perlembagaan negara Sentiasa bersyukur pada kemakmuran

negara Mengibarkan bendera Malaysia pada

bangunan kerajaan

Pada pandangan anda, mengapakah perlu

wujudnya hubungan baik antara Kerajaan

Persekutuan dengan Kerajaan Negeri? Membantu mengurangkan perbalahan

antara etnik Hubungan baik perlu dipupuk untuk

menjamin keharmonian Sentiasa mengamalkan toleransi

untuk kepentingan bersama Satu kaedah menyatupadukan

pelbagai wilayah dan berasingan Dapat membentuk Kerajaan

Persekutuan yang stabil dan berwibawa

Mengapakah pemerintah Malaysia memilih untuk

membentuk negara persekutuan. Menyatukan wilayah yang berasingan Membentuk kerajaan yang stabil Mewujudkan kecekapan pentadbiran Mengukuhkan pentadbiran Memajukan ekonomi

17

Page 18: Sejarah SPM

”Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan”

adalah merujuk kepada hasrat YAB Perdana

Menteri Malaysia untuk melahirkan ’Konsep

Satu Malaysia’Jelaskan peranan generasi muda

Malaysia dalam merealisasikan hasrat tersebut.

Saling menghormati Mewujudkan perpaduan Mempunyai sahsiah yang baik Bertanggungjawab / akauntabiliti Melahirkan persaingan yang sihat Menjalinkan kerjasama / saling

membantu

Pada pendapat anda, apakah kepentingan Jata

Negara kepada kita? Bersatu padu Sanggup berkorban Kecintaan terhadap tanah air Supaya rakyat sentiasa bersemangat Mempertahankan kedaulatan negara

Mengapakah lambang-lambang negara perlu

diwujudkan? Menunjukkan kesetiaan Supaya rakyat bersatu padu Supaya rakyat sentiasa bersemangat Membangkitkan semangat perjuangan Menunjukkan kecintaan terhadap

tanah air Menunjukkan kesanggupan untuk

berkorban

Sebagai generasi masa kini, bagaimanakah anda

menghayati dan menghormati lambang-lambang

negara Malaysia? Menghayati maksud lambang-

lambang Mengibarkan jalur gemilang dalam

majlis rasmi Sentiasa berbangga dengan lambang-

lambang

Berdiri tegak apabila lagu kebangsaan dinyanyikan

Menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh

semangat Memelihara kedudukan jalur gemilang

supaya tidak dihina

Sebagai seorang warganegara yang setia

kepada negara, apakah tindakan yang perlu

diambil terhadap mereka yang membakar

bendera negara? Melucutkan kewarganegaraan Menjalani sesi kaunseling Dikenakan denda Mengenakan perkhidmatan

masyarakat Dibuang daerah / negeri Dikenakan hukuman penjara

PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Dasar-dasar pendidikan yang

dilaksanakan di negara kita adalah bermatlamatkan

perpaduan. Berdasarkan pengetahuan sejarah

anda, bagaimanakah perpaduan boleh dicapai melalui dasar-dasar pendidikan? Belajar di sekolah yang sama Menggunakan bahasa pengantar yang

sama Menggunakan kurikulum yang sama Pelajar daripada kaum berlainan boleh berinteraksi melalui kokurikulum

Jelaskan peranan generasi muda hari ini dalam

usaha memperkasa perpaduan bangsa. Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun

Negara Mengamalkan dasar Pendidikan

Kebangsaan

18

Page 19: Sejarah SPM

Mengamalkan dasar kebudayaan kebangsaan

Merealisasikan sukan sebagai alat perpaduan

Menyemarakkan semangat patriotisme melalui

sukan / kokurikulum

Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah

semangat perpaduan dapat dipupuk

melalui aktiviti kokurikulum di sekolah? Menggunakan bahasa kebangsaan

semasa berkomunikasi Mengamalkan budaya yang baik Menghormati aktiviti kebudayaan

kaum lain Mengadakan aktiviti perkhemahan

pelbagai kaum

Sebagai pelajar, apakah peranan anda dalam

merealisasikan wawasan 2020? Belajar bersungguh-sunggu Menyanjung tinggi budaya bangsa Patuh kepada ajaran agama yang

dianuti Berusaha mengekalkan kemajuan

negara Mewujudkan perpaduan pelajar

pelbagai kaum Pelajar perlu melibatkan diri dalam

pengisian Wawasan

BAB 8: PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN.

S: Apakah kejayaan yang dikecapi Malaysia selepas melaksanakan Rancangan Pembangunan Ekonomi 5 Tahun?

KDNKK negara meningkat. Peluang pekerjaan bertambah. Penurunan paras kemiskinan. Pendapatan negara bertambah.

Negara berorientasikan industri. Dapat mengekalkan keharmonian

kaum.

S: Buktikan Malaysia berpotensi menjadi kuasa ekonomi dunia.

Ramai pelabur asing ternama melabur di Malaysia.

Malaysia merupakan negara hab halal, hab elektronik, hab pelancongan dan industri yang mapan.

Nilai ringgit yang kukuh/stabil berbanding mata wang lain di dunia.

Penggunaan teknologi termaju dalam bidang pembangunan ekonomi serta sosial.

Kemudahan di Malaysia yang bertaraf dunia seperti PWTC, KLIA, Putrajaya, MSC, Litar Sepang, MAS dsb.

Malaysia diiktiraf dunia sebagai negara paling selamat untuk didiami.

Malaysia kaya dengan hasil bumi seperti petroleum, kayu dsb.

S: Cadangkan kepada pemimpin ekonomi anda untuk memajukan sektor ekonomi negara supaya dapat menghasilkan negara yang berpendapatan tinggi.

Mewujudkan 1 daerah 1 industri. IPTA menyediakan kursus dalam

bidang berkaitan ekonomi. Mewujudkan bank yang dapat

membantu usahawan. Menyediakan pinjaman modal dan

bantuan teknologi serta konsultansi.

Mengenalpasti sumber negara yang berpotensi untuk dimajukan. Contoh: sektor pelancongan.

Menghasilkan produk tempatan yang bertaraf dunia.

S: Cabaran-cabaran ekonomi Malaysia.

Rakyat miskin.

19

Page 20: Sejarah SPM

Kekurangan peruntukan. Dikuasai oleh golongan tertentu. Rasuah. Rakyat yang membazir. Bekalan bahan mentah yang

semakin berkurangan.

S: Langkah-langkah mengatasi cabaran tersebut.

Mengadakan program pembangunan untuk rakyat miskin seperti FELDA dan FELCRA.

Membuat pinjaman dari Bank Dunia.

Penetapan kuota/khas untuk bumiputera.

SPRM sebagai badan berkuasa menangani rasuah ekonomi.

Rakyat perlu berjimat cermat menggunakan kemudahan sedia ada.

Menggunakan teknologi hijau dalam pembagunan ekonomi.

BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA Sekiranya anda dilantik menjadi

pemimpin Malaysia, apakah tindakan yang

perlu anda lakukan untuk mengelakkan

berlakunya peperangan?

Mematuhi dan mengamalkan undang-undang

Menghormati dan tidak mencabar hak orang lain

Menanam kesedaran pentingnya keamanan

Berbaik-baik dengan semua negara Mengadakan hubungan diplomatik

dengan negara luar

Andaikan anda menjadi pemimpin negara pada

hari ini, berikan cadangan untuk mengelakkan

berlakunya Perang Dunia Ketiga. Penggunaan atom kimia diharamkan

Krisis antarabangsa diselesaikan di meja

rundingan Hubungan perdagangan yang adil

wajib dilaksanakan Hubungan diplomatik yang baik

sentiasa dijalin antara negara Tiada negara boleh campur tangan

dalam hal negara lain

Pada pengetahuan sejarah anda, nyatakan

empat sumbangan Malaysia kepada Pertubuhan Persidangan Islam (OIC). Bantuan OIC untuk menubuhkan

UIAM Mendapat pinjaman daripada Bank

Pembangunan Islam Menjadi tuan rumah Persidangan

OIC pada tahun 1974 dan 2004 Mengesyorkan penggunaan dinar

emas dalam urusan perdagangan Tunku Abdul Rahman menjadi

Setiausaha Agung OIC yang pertama

Pada pengetahuan sejaran anda, apakah usaha-

usaha yang diambil untuk mengatasi masalah

Negara-Negara Selatan? Meningkatkan kerjasama antara

negara Membantu ekonomi negara yang

miskin Meningkatkan pasaran / jual beli

antara negara Meningkatkan kemudahan dan

infrastruktur

Pada pendapat anda, mengapakah Malaysia

20

Page 21: Sejarah SPM

menentang Dasar Aparteid di Afrika Selatan? Menyalahgunakan hak asasi manusia Menafikan hak sama rata Bersifat perkauman Dasar menindas Pemerintahan yang zalim Tidak berperikemanusiaan

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,

mengapakah Malaysia perlu mengadakan

hubungan yang baik dengan negara jiran

di rantau Asia Tenggara? Memajukan sektor pelancongan Menyediakan latihan dan penyelidikan Menyemarakkan lagi bidang

kebudayaan Menjamin keselamatan daripada

ancaman luar Meningkatkan kerjasama dalam

bidang pendidikan Mengekalkan kestabilan politik di

rantau Asia Tenggara

Pada pandangan anda, apakah kelebihan

Malaysia menjalin hubungan luar dengan semua negara. Memelihara kesejahteraan rakyat Memelihara kestabilan politik negara Membangunkan ekonomi negara Meningkatkan kemajuan sosial Menjamin keselamatan negara Meningkatkan kemajuan perdagangan

Pada pendapat anda, mengapakah Malaysia

perlu menyertai pertubuhan-pertubuhan

antarabangsa / dunia? Mengapakah negara kita perlu

memupuk hubungan luar dengan negara-negara di peringkat antarabangsa?

Mengekalkan kedaulatan negara Memupuk kesejahteraan dunia Memelihara kepentingan nasional Berbaik-baik dengan semua negara Menjamin keselamatan rakyat dan

negara

Pada pandangan anda, mengapakah Malaysia

mengambil pendekatan yang berhati-hati dalam

menentukan dasar luarnya? Menjamin keselamatan rakyat Memelihara kepentingan nasional Menggalakkan pembangunan Mengekalkan kedaulatan negara Menggalakkan kemajuan ekonomi Mengekalkan keamanan sejagat

Pada pandangan anda, apakah kepentingan

k-masyarakat kepada rakyat Malaysia? Mampu bersaing di peringkat

antarabangsa Mampu menguasai ilmu terkini Menjadi masyarakat yang kreatif Mencipta teknologi baru Menguasai bahasa asing Melahirkan masyarakat yang

bermaklumat Negara akan mencapai taraf negara

maju

Pada pendapat anda, mengapakah kerajaan

memperkenalkan projek Koridor Raya

Multimedia. Memanfaatkan perkembangan

teknologi maklumat Memulakan e-pendidikan, pemasaran

tanpa

21

Page 22: Sejarah SPM

sempadan, e-dagang dan penyiaran digital Menggalakkan perkembangan ICT Menggalakkan penggunaan ICT secara

positif Pelaksanaan ekonomi berlandaskan

pengetahuan (K-ekonomi) berjalan lancar Membangunkan ekonomi negara Meletakkan Malaysia dalam posisi

yang lebih baik pada era globalisasi Melahirkan masyarakat yang

bermaklumat

Sebagai pelajar, apakah langkah-langkah yang

perlu anda lakukan bagi menghadapi cabaran

globalisasi? Menambah ilmu Memperkukuhkan jati diri Menghindari gejala buruk Memajukan / mempelajari ICT Mengamalkan gaya hidup yang sihat Bermotivasi tinggi / kemahiran tinggi Bersifat inovatif / kreatif / dinamis /

kritis Melakukan penyelidikan dan

pembangunan (R&D) Mementingkan agama / akhlak dalam

kehidupan

Berdasarkan pengetahuan anda, apakah langkah

yang diambil oleh Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi. Menggalakkan penciptaan baru Menyediakan peruntukan kewangan

yang besar Menyediakan prasarana untuk

pertumbuhan k- masyarakat Membangunkan dan menyusun

semula sistem pendidikan Perlaksanaan ekonomi berlandaskan

pengetahuan

(k-ekonomi) Menggalakkan aktiviti penyelidikan

dan pembangunan (R&D)

Era globalisasi memperlihatkan hubungan

antarabangsa menjadi lebih giat dan penuh

cabaran.Sebagai seorang pelajar, apakah usaha yang perlu anda lakukan supaya Malaysia terus bersaing dari segi ekonomi dan sosial di peringkat dunia?

Mencari ilmu pengetahuan berkaitan teknologi

maklumat dan komunikasi / Information and Communicatioan Technology (ICT) Mendalami ilmu perniagaan dalam

skop yang luas / dunia tanpa sempadan Menyediakan diri untuk menceburi diri

dalam pelaburan modal intelek Melibatkan diri dalam perkembangan

teknologi Meneroka ilmu teknologi untuk

mendapat maklumat Mempunyai jati diri / nilai

kemanusiaan yang tinggi Sentiasa bersedia menerima

perubahan

Apakah tindakan yang sepatutnya diambil oleh

generasi muda Malaysia untuk memastikan

mereka terus menguasai Teknologi Maklumat

dan Komunikasi (ICT)? Memperkaya diri dengan ilmu

pengetahuan Menguasai segala bidang kemahiran

tinggi / teknologi Memelihara jati diri

22

Page 23: Sejarah SPM

Meningkatkan disiplin diri Membina semangat / daya saing yang

tinggi Mengamalkan konsep pembelajaran

sepanjang hayat Memanfaatkan prasarana ICT dalam

sekolah / Sekolah bestari Melahirkan generasi yang inovatif Merangsang ciptaan / penemuan baru

23