Sejarah Spm Cikgu Renu

 • View
  483

 • Download
  16

Embed Size (px)

Text of Sejarah Spm Cikgu Renu

 • TAJUK-TAJUK FOKUS SEJARAH SPM 1249/2 2015

  1 GC & JU SEJARAH SELANGOR.

  TAJUK-TAJUK FOKUS

  SEJARAH [KERTAS 2]

  SPM 2015

  Disediakan oleh :

  GURU-GURU CEMERLANG

  & JURULATIH UTAMA SEJARAH

  SELANGOR DARUL EHSAN.

  JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

 • TAJUK-TAJUK FOKUS SEJARAH SPM 1249/2 2015

  2 GC & JU SEJARAH SELANGOR.

  TINGKATAN 4

  BAB 1

  KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

  SUB TAJUK : TAMADUN HWANG HO(m/s 28-33)

  1. Dimanakah lokasi tamadun Hwang Ho?

  Di lembah Hwang Ho yang subur iaitu Sungai Kuning

  Sungai ini mengalir dari kawasan tanah tinggi di sebelah barat ke Teluk Bo Hai di sebelah timur

  Ciri-ciri fizikalnya yang bergunung ganang dan berpadang pasir menyebabkan tamadun ini bersifat setempat

  .

  2. Senaraikan dinasti yang wujud dalam tamadun Hwang Ho.

  Dinasti Hsia

  Dinasti Shang

  Dinasti Chou

  Dinasti Ching

  Dinasti Chin

  3. Senaraikan ciri negara kota Anyang dalam tamadun Hwang-Ho.

  Petempatan awal berasaskan pertanian membawa kepada kemunculan bandar Anyang

  Terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan

  Terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran

  Didiami oleh raja, golongan pembesar dan golongan agama tinggal di bandar

  Dilengkapi tembok untuk menghalang pencerobohan musuh

  Bandarnya dikelilingi perkampungan yang didiami oleh golongan petani

  4. Nyatakan struktur sosial masyarakat tamadun Hwang Ho.

  Terbahagi kepada dua golongan iaitu golongan atasan dan bawahan

  Golongan atasan terdiri daripada raja dan golongan pembesar

  Golongan pembesar mempunyai tentera masing-masing

  Tentera terdiri daripada tentera berkereta kuda dan berjalan kaki

  Golongan bawahan terdiri daripada petani

  Golongan petani mendiami kawasan luarbandar di sekeliling negara kota

  Petani memenuhi keperluan golongan

  Terdapat juga golongan artisan

  Artisan menghasilkan senjata, perhiasan dan peralatan upacara keagamaan

  Golongan bawahan tunduk kepada pembesar

  Golongan paling bawah ialah hamba

  Golongan hamba sebagai tentera paksaan

  Golongan hamba digunakan untuk membantu kerja-kerja perburuhan

  Golongan hamba juga dijadikan korban dalam upacara penyembahan

 • TAJUK-TAJUK FOKUS SEJARAH SPM 1249/2 2015

  3 GC & JU SEJARAH SELANGOR.

  5. Jelaskan ciri-ciri pengkhususan pekerjaan masyarakat Tamadun Hwang Ho.

  Golongan pembesar mempunyai tentera masing-masing iaitu tentera berkuda dan tenteraberjalan kaki

  Petani sebagai tonggak ekonomi dan pentadbiran berperanan memenuhi keperluan golongan atasan

  Golongan artisan mencipta pelbagai barangan tembaga seperti bekas minuman dan makanan, senjata dan barang tembikar

  Golongan hamba sebagai tentera paksaan

  Golongan hamba digunakan untuk membantu kerja-kerja perburuhan

  Golongan hamba juga dijadikan korban dalam upacara penyembahan

  6. Apakah sistem pemerintahan Dinasti Shang?

  Sistem pemerintahan berbentuk beraja / berkuasa mutlak

  Pengganti raja dilantik daripada kalangan saudara yang lebih muda atau anak lelaki raja

  Raja mempunyai wibawa politik, ekonomi, sosial dan agama

  Raja berkuasa di kawasan pusat pentadbiran

  Kuasa raja merupakan mandat daripada tuhan

  Tidak perlu mendapat pengesahan politik kerana mereka adalah daripada keturunan pemerintah agama

  Raja dibantu oleh bangsawan dan pegawai kerajaan yang berhak mentadbir wilayahnya

  Golongan bangsawan berhak mewujudkan pentadbiran sendiri seperti pungutan cukai, pertahanan dan undang-undang

  7. Apakah sistem pentadbiran Dinasti Chou?

  Diketuai oleh raja

  Dibantu oleh ketua menteri

  Raja-Raja Chou membahagikan pemilikan tanah kepada wilayah-wilayah

  Melantik pembesar tempatan di setiap wilayah

  Dibantu oleh enam badan yang menguruskan soal pertanian, tentera, kerja awam, upacara agama, hal ehwal monarki dan undang-undang

  Raja-Raja Chou mengikat pembesar tempatan melalui ikrar taat setia kepada pemerintah, memberikan hadiah seperti kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan

  binatang

  Mereka juga diminta melindungi raja dan memberikan bantuan tentera pada masa Perang

  Pembesar tempatan juga diberikan hak untuk bertindak sebagai ketua agama untuk menjalankan upacara pengorbanan

  8. Nyatakan peranan golongan bangsawan di Dinasti Chou.

  Pembesar tempatan dilantik di setiap wilayah

  Pembesar tempatan melalui ikrar taat setia kepada pemerintah

  Pembesar menerima hadiah seperti kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang daripada raja

  Pembesar diminta melindungi raja

 • TAJUK-TAJUK FOKUS SEJARAH SPM 1249/2 2015

  4 GC & JU SEJARAH SELANGOR.

  Memberikan bantuan tentera pada masa perang

  Pembesar tempatan diberikan hak untuk bertindak sebagai ketua agama untuk menjalankan upacara pengorbanan

  9. Apakah maksud konsep mandat daripada Tuhan?

  Percaya bahawa jika raja memerintah dengan adil

  Kerajaan dan rakyat akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup

  Pemerintah direstui tuhan.

  10. Jelaskan bentuk kepercayaan tamadun Hwang Ho yang berkekalan sehingga

  kini.

  Animisme

  Penyembahahan roh nenek moyang

  Politeisme

  Menyembah tuhan syurga . Contoh Shang-Ti

  Menyembah tuhan bumi. Contoh Tu

  Penyembahan sungai, bukit dan gunung

  Percaya kepada ramalan / tilikan/tulang oracle

  Upacara penyembahan melibatkan permainan muzik, tarian dan upacara korban

  Diketuai oleh golongan bomoh

  Unsur korban manusia tidak lagi diamalkan

  Diganti dengan unsur makanan, duit kertas dan barang perhiasan

  Konsep Yin dan Yang iaitu kepercayaan kejadian alam semesta daripada dua unsur yangsaling melengkapi

  Konsep Feng Shui berlandaskan falsafah alam yang merujuk kepada hubungan antara manusia dan alam sekitar

  11. Terangkan sumbangan/ kepentingan tamadun Hwang Ho pada peradaban

  dunia.

  Bidang politik/pemerintahan o Sistem pemerintahan berbentuk monarki diteruskan hingga ke zaman Dinasti

  Ching

  o Gelaran raja ditukar kepada maharaja o Raja dikaitkan dengan konsep anak syurga dan mandat dari syurga o Amalan dinasti diteruskan hingga abad ke-20

  Bidang ekonomi o Pembinaan sistem pengairan dengan membina terusan untuk mengairi o Kawasan pertanian dan mengelakkan berlakunya banjir o Kemajuan dalam teknologi pembajakan o Penciptaan cangkul dan sabit o Penggunaan batas untuk tujuan penanaman o Petani menggantikan alat pertanian yang dibuat daripada kayu dengan yang

  dibuat daripada besi

 • TAJUK-TAJUK FOKUS SEJARAH SPM 1249/2 2015

  5 GC & JU SEJARAH SELANGOR.

  Sistem Tulisan o Berkembang secara evolusi dan masih digunakan oleh orang China sehingga

  hari ini

  o Pengunaan tulisan ini adalah meluas dan digunakan dalam bidang penulisan dan

  o percetakan o Tulisan ini juga diajar di sekolah-sekolah China o Terus berkembang dengan penggunaannya oleh orang Korea dan Jepun

  Bidang agama dan kepercayaan o Pemujaan roh nenek moyang o Unsur pemujaan yang dijalankan sejak zaman Shang telah diteruskan

  mengikut kesesuaian masa

  o Unsur korban manusia tidak lagi diamalkan dan digantikan dengan unsur makanan, duit kertas dan barangan perhiasan

  o Konsep Yin dan Yang serta Feng Hsui diteruskan hingga ke hari ini o Orang Cina mempercayai alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada unsur

  saling melengkapi iaitu Yin dan Yang

  o Konsep Feng Hsui berlandaskan falsafah Taoisme yang berlandaskan falsafah alam semesta yang merujuk pada hubungan antara manusia dengan alam

  sekitar

  Sistem kalendar o Kalendar dicipta semasa Dinasti Shang. o 30 hari dalam sebulan dan 360 hari setahun. o Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam dan menuai

  untuk menjalankan aktiviti harian.

  o Amalan menggunakan kalendar diteruskan untuk upacara perkahwinan, perburuan danpengkebumian.

  Pengamalan falsafah perang Sun Tzu o Karyanya the Art of War o Membincangkan selok belok perang dan cara menangani musuh dalam

  pelbagai bahasa

  o Falsafah tersebut diaplikasikan sebagait aktik dalam perniagaan

  SOALAN KBAT

  1. Apakah kesan/impak/sumbangan/manfaat/kepentingan peninggalan tamadun

  Hwang Ho kepada peradaban manusia kini?

  Mengamalkan sistem pemerintahan monarki/beraja

  Memperkenalkan gelaran maharaja

  Memperkenalkan sistem pengairan dan terusan

  Memperkenalkan teknologi pembajakan

  Penciptaan peralatan pertanian/cangkul/sabit/besi

  Penggunaan batas untuk pertanian

  Sistem tulisan digunakan oleh orang Korea danJepun

  Mengamalkan pemujaan roh nenek moyang

 • TAJUK-TAJUK FOKUS SEJARAH SPM 1249/2 2015

  6 GC & JU SEJARAH SELANGOR.

  Memperkenalkan konsep Yin dan Yang dan FengHsui

  Pengamalan falsafahperang Sun Tzu diaplikasi dalam urusan perniagaan (Mana-mana jawapan munasabah)

  2. Bagaimanakah anda menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara?

  Mengamalkan sikap rajin bekerja

  Menguasai teknologi moden seperti ICT dan jentera moden

  Mengamalkan perpadua