of 43 /43
REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET I N F O R M A C I J E O UVJETIMA UPISA U 1. GODINU REDOVNIH PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA AKADEMSKE GODINE 2019./2020. RIJEKA, SVIBANJ 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost /...

 • REPUBLIKA HRVATSKA SVEUILITE U RIJECI

  FILOZOFSKI FAKULTET

  I N F O R M A C I J E

  O UVJETIMA UPISA U 1. GODINU

  REDOVNIH PREDDIPLOMSKIH SVEUILINIH STUDIJA

  AKADEMSKE GODINE 2019./2020.

  RIJEKA, SVIBANJ 2019.

 • 1

  SADRAJ

  OPE INFORMACIJE .................................................................................................... 2

  PREDDIPLOMSKI STUDIJI ........................................................................................................................ 3

  KOMPETENCIJE I AKADEMSKI NAZIVI PREDDIPLOMSKIH STUDIJA . 4

  UPISNE KVOTE PREDDIPLOMSKIH STUDIJA .................................................................................... 10

  UVJETI UPISA U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA .... 11

  Dravna matura .. 11 Pravo prednosti pri upisu na visoka uilita ................................................................................................. 11

  VREDNOVANJE USPJEHA PO STUDIJIMA ........................................................................... 12 Preddiplomski sveuilini studiji ............................................................................................................ 13 Hrvatski jezik i knjievnost ................................................................................................................... 13 Psihologija ............................................................................................................................................. 15 Pedagogija ............................................................................................................................................. 18 Kulturologija ........................................................................................................................................ 19 Dvopredmetni preddiplomski sveuilini studiji u slobodnoj kombinaciji ......................................... 20 Hrvatski jezik i knjievnost ................................................................................................................... 20 Engleski jezik i knjievnost ................................................................................................................... 22 Njemaki jezik i knjievnost ................................................................................................................... 25 Talijanski jezik i knjievnost ... 29 Filozofija ................................................................................................................................................ 33 Povijest .................................................................................................................................................. 35 Povijest umjetnosti ............................ 36 Pedagogija ............................................................................................................................................. 37

  KALENDAR RAZREDBENOG POSTUPKA ZA UPIS U 1. GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA .. 38

  PRIJAVE ZA UPIS U 1. GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA .. 39

  RANG-LISTE PREDDIPLOMSKIH STUDIJA ........ 39 Promjena liste prioriteta studijskih programa . 39

  Objava konanih rang-lista ... 40

  Oportunitetni trokovi ...... 40

  Kontrola bodovnog stanja . 40

  Kome se javiti u sluaju nepravilnosti / pogreke? ... 40

  UPIS U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA .. 41 Dokumenti potrebni pri upisu ..................................................................................................... 41

  JESENSKI UPISNI ROK ..... 42

 • 2

  OPE INFORMACIJE

  FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Sveuilina avenija 4 Rijeka INTERNETSKE STRANICE

  Filozofski fakultet u Rijeci: www.ffri.uniri.hr Sveuilite u Rijeci: www.uniri.hr

  Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka uilita: www.postani-student.hr

  Agencija za znanost i visoko obrazovanje: www.studij.hr Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja: www.ncvvo.hr

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja: www.mzo.hr

  IBAN: HR9123600001101536455

  OIB: 70505505759

  TELEFONI:

  Studentska sluba: 051/265-880 051/265-881 051/265-883 051/265-611

 • 3

  PREDDIPLOMSKI STUDIJI

  Svi redovni preddiplomski studiji Filozofskoga fakulteta u Rijeci sveuilini su studiji. Jednopredmetni preddiplomski studiji

  Hrvatski jezik i knjievnost Psihologija Pedagogija Kulturologija

  Dvopredmetni preddiplomski studiji u slobodnoj kombinaciji

  Hrvatski jezik i knjievnost / Engleski jezik i knjievnost Hrvatski jezik i knjievnost / Njemaki jezik i knjievnost Hrvatski jezik i knjievnost / Talijanski jezik i knjievnost Hrvatski jezik i knjievnost / Filozofija Hrvatski jezik i knjievnost / Povijest Hrvatski jezik i knjievnost / Povijest umjetnosti Hrvatski jezik i knjievnost / Pedagogija Engleski jezik i knjievnost / Njemaki jezik i knjievnost Engleski jezik i knjievnost / Talijanski jezik i knjievnost Engleski jezik i knjievnost / Filozofija Engleski jezik i knjievnost / Povijest Engleski jezik i knjievnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i knjievnost / Pedagogija Njemaki jezik i knjievnost / Talijanski jezik i knjievnost Njemaki jezik i knjievnost / Filozofija Njemaki jezik i knjievnost / Povijest Njemaki jezik i knjievnost / Povijest umjetnosti Njemaki jezik i knjievnost / Pedagogija Talijanski jezik i knjievnost / Filozofija Talijanski jezik i knjievnost / Povijest Talijanski jezik i knjievnost / Povijest umjetnosti Talijanski jezik i knjievnost / Pedagogija Filozofija / Povijest Filozofija / Povijest umjetnosti Filozofija / Pedagogija Povijest / Povijest umjetnosti Povijest / Pedagogija Povijest umjetnosti / Pedagogija

  Napomena:

  Svi preddiplomski sveuilini studiji na Filozofskom fakultetu u Rijeci traju 3 godine, nakon kojih se moe upisati odgovarajui diplomski sveuilini studij u trajanju od 2 godine.

 • 4

  KOMPETENCIJE I AKADEMSKI NAZIVI PREDDIPLOMSKIH STUDIJA

  PREDDIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJ HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIEVNOSTI

  Trajanje Kompetencije/mogunost zaposlenja Akademski naziv

  3 godine

  Odreena razina opih znanja i vjetina (pismenost) koja omoguuje obavljanje nekih strunih zanimanja, ali ne i zapoljavanje u odgojno-obrazovnom sustavu (rad u koli).

  Prvostupnik/prvostupnica hrvatskoga jezika i knjievnosti

  Mogunosti nastavka studija Diplomski sveuilini studij hrvatskoga jezika i knjievnosti

  - smjerovi: nastavniki, opi kroatistiki

  Trajanje Kompetencije/mogunost zaposlenja Akademski naziv

  2 godine

  Primjena znanstvenih i strunih dostignua u odgojno-obrazovnom sustavu, javnom sektoru.

  Magistar/magistra edukacije hrvatskoga jezika i knjievnosti

  Primjena znanstvenih i strunih dostignua u javnom sektoru. Magistar/magistra kroatistike

  PREDDIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJ PSIHOLOGIJE

  Trajanje Kompetencije/mogunost zaposlenja Akademski naziv

  3 godine

  Stjecanje temeljnih znanja psihologije i opih vjetina kao to je primjena metodologije drutvenih istraivanja i osnovnih statistikih analiza, ispitivanje javnoga mnijenja, primjena osnovnih raunalnih kompetencija, potrebnih za rad u razliitim podrujima. Steene kompetencije ne omoguavaju bavljenje psihologijom kao strukom za to je potrebno zavriti diplomski sveuilini studij.

  Prvostupnik/prvostupnica psihologije

  Mogunost nastavka studija Diplomski sveuilini studij psihologije

  Trajanje Kompetencije/mogunost zaposlenja Akademski naziv

  2 godine Stjecanje kompetencija nunih za obavljanje razliitih aspekata psiholoke djelatnosti. Magistar/magistra psihologije

 • 5

  PREDDIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJ PEDAGOGIJE

  Trajanje Kompetencije/mogunost zaposlenja Akademski naziv

  3 godine Stjecanje strunih znanja i vjetina koja omoguavaju obavljanje poslova u podruju odgoja i obrazovanja.

  Prvostupnik/prvostupnica pedagogije

  Mogunost nastavka studija Diplomski sveuilini studij pedagogije

  Trajanje Kompetencije/mogunost zaposlenja Akademski naziv

  2 godine Stjecanje kompetencija pedagoga za bavljenje nizom odgojno-obrazovnih problema u koli, drugim ustanovama, privatnoj praksi te istraivakom radu.

  Magistar/magistra pedagogije

  PREDDIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJ KULTUROLOGIJE

  Trajanje Kompetencije/mogunost zaposlenja Akademski naziv

  3 godine

  Kompetencije za rad na pomonim poslovima u kulturnom menadmentu i politici, u novinarstvu i medijima, te drugim poslovima koji pretpostavljaju posjedovanje znanja iz drutvenih i humanistikih disciplina.

  Prvostupnik/prvostupnica kulturologije

  Mogunosti nastavka studija Diplomski sveuilini studij kulturologije

  Trajanje Kompetencije/mogunost zaposlenja Akademski naziv

  2 godine

  Rad na upravljanju kulturnim resursima, medijski sektor, sektor poslovnih komunikacija, dravna administracija, kulturna diplomacija, novinarstvo i publicistika, uredniki poslovi i sl.

  Magistar/magistra kulturologije

 • 6

  DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJI U SLOBODNOJ KOMBINACIJI

  PREDDIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJ HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIEVNOSTI

  Trajanje Kompetencije/mogunost zaposlenja Akademski naziv

  3 godine

  Odreena razina opih znanja i vjetina (pismenost) koja omoguuje obavljanje nekih strunih zanimanja, ali ne i zapoljavanje u odgojno-obrazovnom sustavu (rad u koli).

  Prvostupnik/prvostupnica hrvatskoga jezika i knjievnosti

  Mogunosti nastavka studija Diplomski sveuilini studij hrvatskoga jezika i knjievnosti

  - smjer: nastavniki

  Trajanje Kompetencije/mogunost zaposlenja Akademski naziv

  2 godine Primjena znanstvenih i strunih dostignua u odgojno-obrazovnom sustavu, javnom sektoru. Magistar/magistra edukacije hrvatskoga jezika i knjievnosti

  PREDDIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJ ENGLESKOGA JEZIKA I KNJIEVNOSTI

  Trajanje Kompetencije/mogunost zaposlenja Akademski naziv

  3 godine

  Kompetencije za organizacijske i voditeljske poslove u konzularno-diplomatskim predstavnitvima, gospodarstvu (inokorespodent, odnosi s javnou), medijima, nakladnitvu i marketingu.

  Prvostupnik/prvostupnica engleskoga jezika i knjievnosti

  Mogunost nastavka studija - Diplomski sveuilini studij engleskoga jezika i knjievnosti - smjer: nastavniki

  Trajanje Kompetencije/mogunost zaposlenja Akademski naziv

  2 godine

  Sposobnosti i znanja za pouavanje engleskoga kao stranog jezika u osnovnim i srednjim kolama u RH. Znanja i kompetencije iz podruja: jezik i kultura, uenici i uenje, nastavnik i poduavanje, institucije i zajednica, profesionalno usavravanje, ali i iz primijenjene lingvistike i psiholingvistike.

  Magistar/magistra edukacije engleskoga jezika i knjievnosti

 • 7

  PREDDIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJ NJEMAKOGA JEZIKA I KNJIEVNOSTI

  Trajanje Kompetencije/mogunost zaposlenja Akademski naziv

  3 godine

  Prvostupnik je ovladao temeljnim knjievnoteorijskim i knjievnopovijesnim znanjima te normama njemakoga standardnog jezika na razini C1 prema ZEROJ-u. Posjeduje znanja i vjetine usmene i pisane komunikacije za rad u podruju novinstva, izdavatva, urednitva, u kulturnim i gospodarskim institucijama, te diplomatskim i konzularnim predstavnitvima.

  Prvostupnik/prvostupnica njemakoga jezika i knjievnosti

  Mogunosti nastavka studija Diplomski sveuilini studij njemakoga jezika i knjievnosti

  - smjer: nastavniki

  Trajanje Kompetencije/mogunost zaposlenja Akademski naziv

  2 godine Mogunost obavljanja samostalne profesionalne djelatnosti u podruju obrazovanja. Magistar/magistra edukacije njemakoga jezika i knjievnosti

  PREDDIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJ TALIJANSKOGA JEZIKA I KNJIEVNOSTI

  Trajanje Kompetencije/mogunost zaposlenja Akademski naziv

  3 godine

  Poznavanje talijanskog jezika na razini C2 prema europskom portfoliju, poznavanje osnova talijanske lingvistike, knjievnosti, kulture i civilizacije. Osposobljenost za rad u novinarstvu, izdavatvu, kulturalnom menadmentu, u diplomatskim i konzularnim predstavnitvima.

  Prvostupnik/prvostupnica talijanskoga jezika i knjievnosti

  Mogunosti nastavka studija Diplomski sveuilini studij talijanskog jezika i knjievnosti **

  - smjerovi: nastavniki, opi

  Trajanje Kompetencije/mogunost zaposlenja Akademski naziv

  2 godine

  Mogunost jezinog posredovanja i mogunost zapoljavanja na hrvatskom, talijanskom i openito europskom tritu rada u okviru novinarstva, izdavatva, urednitva, kulturnog menadmenta, kulturne politike, upravljanja kulturnim resursima. Nastavniki modul osposobljava i za rad u prosvjeti i obrazovanju u RH.

  Magistar/magistra edukacije talijanskoga jezika i knjievnosti

  Mogunost jezinog posredovanja i mogunost zapoljavanja na hrvatskom, talijanskom i openito europskom tritu rada u okviru novinarstva, izdavatva, urednitva, kulturnog menadmenta, kulturne politike, upravljanja kulturnim resursima.

  Magistar /magistra talijanistike

 • 8

  PREDDIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJ FILOZOFIJE

  Trajanje Kompetencije/mogunost zaposlenja Akademski naziv

  3 godine

  Stjecanje odreenoga stupnja obrazovanja, informiranosti i kritikoga rasuivanja koji omoguava rad u medijima, izdavatvu i ostalim djelatnostima u kojima se pretpostavlja visoki stupanj ope kulture i logikoga i kritikoga rasuivanja.

  Prvostupnik/prvostupnica filozofije

  Mogunosti nastavka studija Diplomski sveuilini studij filozofije

  - smjerovi: nastavniki, opi

  Trajanje Kompetencije/mogunost zaposlenja Akademski naziv

  2 godine

  Osposobljenost za rad u srednjim kolama kao edukator za predmete filozofija, logika, etika; osposobljenost za rad u medijima i sl. djelatnostima te za znanstveni i istraivaki rad na podruju filozofije, logike, etike i bioetike te rad na interdisciplinarnom podruju.

  Magistar/magistra edukacije filozofije

  Osposobljenost za rad u medijima i sl. djelatnostima te za znanstveni i istraivaki rad na podruju filozofije, logike, etike i bioetike te rad na interdisciplinarnom podruju.

  Magistar/magistra filozofije

  PREDDIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJ POVIJESTI

  Trajanje Kompetencije/mogunost zaposlenja Akademski naziv

  3 godine

  Stjecanje strunih znanja i vjetina za pomoni rad u arhivima, muzejima, zaviajnim zbirkama, galerijama, turistikim agencijama, djelatnostima za zatitu kulturne batine i sl.

  Prvostupnik/prvostupnica povijesti

  Mogunost nastavka studija Diplomski sveuilini studij povijesti

  - smjer: nastavniki

  Trajanje Kompetencije/mogunost zaposlenja Akademski naziv

  2 godine

  Stjecanje kompetencija za rad u osnovnim i srednjim kolama te na strunim i pomonim (suradnik) poslovima u arhivima, muzejima, galerijama, zaviajnim zbirkama, djelatnostima za zatitu kulturne batine, medijskih djelatnosti i sl., kao i daljnji znanstveni i istraivaki rad u okviru humanistikih i drutvenih znanosti.

  Magistar/magistra edukacije povijesti

 • 9

  PREDDIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJ POVIJESTI UMJETNOSTI

  Trajanje Kompetencije/mogunost zaposlenja Akademski naziv

  3 godine

  Temeljno poznavanje razdoblja povijesti umjetnosti, temeljno poznavanje i koritenje metoda u povijesti umjetnosti, koritenje strune terminologije, pisanih i vizualnih izvora, mogunost interpretacije i kontekstualizacije umjetnikih djela i pojava. Mogunost zaposlenja: u turizmu, tiskanim i elektronskim medijima, u sektoru odnosa s javnou.

  Prvostupnik/prvostupnica povijesti umjetnosti

  Mogunost nastavka studija Diplomski sveuilini studij povijesti umjetnosti

  - smjerovi: nastavniki, opi

  Trajanje Kompetencije/mogunost zaposlenja Akademski naziv

  2 godine

  Poznavanje i koritenje metoda i oblika rada u nastavi likovne umjetnosti, izvoenje uionike i izvan uionike nastavne prakse, izvoenje izvan nastavne pedagoke prakse, poznavanje i koritenje dokumenata i tehnologija specifinih za nastavni rad. Mogunost zaposlenja: u srednjokolskoj nastavi, predmet Likovna umjetnost i srodni.

  Magistar/magistra edukacije povijesti umjetnosti

  Napredno poznavanje podruja i razdoblja povijesti umjetnosti na razini diplomskog studija, napredno poznavanje i koritenja metoda u povijesti umjetnosti, napredno poznavanje i koritenje strune terminologije, te arhivskih, pisanih i vizualnih izvora, napredna interpretacija i kontekstualizacija umjetnikih djela i pojava, problemsko razmiljanje i samostalno izraavanje. Mogunost zaposlenja: u muzejima i galerijama, u konzervatorskim uredima, u institucijama koje se bave restauracijom, u odjelima za kulturu pri tijelima lokalne uprave i samouprave, u istraivakim i visokokolskim institucijama, u turizmu, tiskanim i elektronskim medijima, u sektoru odnosa s javnou.

  Magistar/magistra povijesti umjetnosti

  PREDDIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJ PEDAGOGIJE

  Trajanje Kompetencije/mogunost zaposlenja Akademski naziv

  3 godine Stjecanje strunih znanja i vjetina koji omoguavaju obavljanje poslova u podruju odgoja i obrazovanja.

  Prvostupnik/prvostupnica pedagogije

  Mogunost nastavka studija Diplomski sveuilini studij pedagogije

  Trajanje Kompetencije/mogunost zaposlenja Akademski naziv

  2 godine Stjecanje kompetencija pedagoga za bavljenje nizom odgojno-obrazovnih problema u koli, drugim ustanovama, privatnoj praksi te istraivakom radu.

  Magistar/magistra pedagogije

 • 10

  UPISNE KVOTE PREDDIPLOMSKIH STUDIJA A) PREDDIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJI

  Studij Na teret Ministarstva Strani

  dravljani Ukupno

  Hrvatski jezik i knjievnost 40 2 42

  Psihologija 40 2 42

  Pedagogija 15 2 17

  Kulturologija 37 3 40

  B) DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJI U SLOBODNOJ KOMBINACIJI

  Studij Na teret Ministarstva Strani

  dravljani Ukupno

  Hrvatski jezik i knjievnost 38 2 40

  Engleski jezik i knjievnost 45 2 47

  Njemaki jezik i knjievnost 30 2 32

  Talijanski jezik i knjievnost 30 2 32

  Filozofija 45 5 50

  Povijest 38 2 40

  Povijest umjetnosti 38 2 40

  Pedagogija 13 2 15

  Napomena:

  Iz skupine dvopredmetnih preddiplomskih sveuilinih studija u slobodnoj kombinaciji - pristupnici MORAJU upisati dva studija koja biraju po vlastitom izboru.

  PARTICIPACIJA U TROKOVIMA KOLARINE

  Student koji je koristio pravo studiranja na nekom od visokih uilita u Republici Hrvatskoj u statusu redovitoga studenta bez plaanja studija te mijenja studij i ponovno upisuje 1. godinu studija iste razine u statusu redovitoga studenta na Filozofskom fakultetu u Rijeci, obavezan je uplatiti puni iznos participacije u trokovima studija to iznosi 5.500 kn.

 • 11

  UVJETI UPISA U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA

  DRAVNA MATURA

  Pravo upisa u prvu godinu preddiplomskih sveuilinih studija Filozofskoga fakulteta u Rijeci imaju osobe koje su poloile dravnu maturu, a u okviru su odobrenih upisnih kvota, uz uvjet da se za studij ne provodi dodatna provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti. U sluajevima kada se dodatna provjera provodi, za studije psihologije, engleskoga jezika i knjievnosti, njemakoga jezika i knjievnosti te talijanskoga jezika i knjievnosti, uz navedene uvjete mora biti ostvaren i prag uspjenosti od 50 % na dodatnoj provjeri. Pristupnici koji nisu ostvarili prag uspjenosti od 50 % na dodatnoj provjeri NE stjeu pravo upisa bez obzira na elektroniku prijavu studijskoga programa i na ostale rezultate vrednovanja uspjeha. (vie na stranicama pojedinoga studija).

  Prijavu u Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka uilita moraju uiniti i oni pristupnici koji su etverogodinje srednjokolsko obrazovanje zavrili prije 2010. godine. Dravnu maturu moraju poloiti ukoliko ele bodovno konkurirati ostalim pristupnicima. (vie na stranici www.studij.hr)

  Prijavu u Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka uilita takoer moraju uiniti i oni pristupnici koji su etverogodinje srednjokolsko obrazovanje zavrili u inozemstvu. (vie na stranici www.studij.hr) PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU NA VISOKA UILITA

  Temeljem Preporuke Rektorskog zbora od 11. svibnja 2016. pravo izravnog upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, pod uvjetom da prijeu razredbeni prag (uspjenost od 50 % na dodatnoj provjeri) imaju:

  - hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata, - hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata, - djeca smrtno stradalih, zatoenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, - djeca 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata I. skupine, - djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz l. 6., 7. i 8. Zakona o zatiti vojnih

  i civilnih invalida rata, - djeca civilni invalidi rata ije je oteenje organizma nastalo pod okolnostima iz l. 8. Zakona o

  zatiti vojnih i civilnih invalida rata, - djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100-postotnim oteenjem

  organizma ije je oteenje organizma nastalo pod okolnostima iz l. 6., 7. i 8. Zakona o zatiti vojnih i civilnih invalida rata.

  Sukladno Odluci o broju mjesta za upis u 1. godinu sveuilinih preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) studija te preddiplomskih strunih studija Sveuilita u Rijeci i njegovih sastavnica u ak. god. 2019./2020. izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, pod uvjetom da prijeu razredbeni prag (uspjenost od 50 % na dodatnoj provjeri) imaju i osobe sa 60 %-tnim i veim tjelesnim oteenjem (invaliditetom).

  Prijeen razredbeni prag imaju oni pristupnici koji su poloili ispite dravne mature koji su uvjet za upis na pojedine studijske programe te koji su ako se za studij provodi dodatna provjera ostvarili prag uspjenosti od 50 %. Pristupnici koji na dodatnoj provjeri ne ostvare prag uspjenosti od 50 %, NE stjeu pravo upisa na te studije bez obzira na pravo prednosti i ostale rezultate vrednovanja uspjeha.

 • 12

  Dokumentacija potrebna za dokazivanje posebnoga statusa: hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata status dokazuju

  potvrdom mjerodavnoga ureda za obranu RH, izdanom nakon 1. sijenja 2005. godine (prema mjestu prebivalita podnositelja zahtjeva),

  djeca smrtno stradalih, zatoenih ili nestalih branitelja koji se jo uvijek nalaze u evidenciji nestalih branitelja te djeca 100%-tnih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata prve skupine status dokazuju potvrdom mjerodavnoga ureda dravne uprave u jedinici podrune (regionalne) samouprave,

  kandidati obuhvaeni Zakonom o zatiti vojnih i civilnih invalida rata - djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz l. 6., 7. i 8., djeca civilni invalidi rata ije je oteenje organizma nastalo pod okolnostima iz l. 8. i djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100-postotnim oteenjem organizma ije je oteenje organizma nastalo pod okolnostima iz l. 6., 7. i 8. status dokazuju potvrdom nadlenog ureda dravne uprave u upaniji, odn. nadlenog upravnog tijela grada.

  pristupnici sa 60%-tnim i veim tjelesnim oteenjem (invaliditetom) status dokazuju rjeenjem o invaliditetu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

  Navedeni dokumenti (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) moraju biti izdani u Republici Hrvatskoj i dostavljaju se najkasnije do 10. srpnja 2019. godine iskljuivo preporuenom poiljkom na adresu: Agencija za znanost i visoko obrazovanje Sredinji prijavni ured Donje Svetice 38/5 10000 Zagreb Napomena: Poslani dokumenti pristupnicima se NE vraaju.

  VREDNOVANJE USPJEHA PO STUDIJIMA Studijski programi Filozofskoga fakulteta u Rijeci vrednuju uspjeh na sljedei nain:

  1. Vrednovanje ocjena iz srednje kole: za svaki pojedini studijski program definirano je vrednovanje ocjena iz srednje kole.

  2. Obavezni dio dravne mature: za svaki studijski program definirano je vrednovanje ispita iz hrvatskoga jezika, matematike i stranoga jezika.

  3. Izborni dio dravne mature: za upis na pojedine studijske programe definirani su izborni predmeti koji se vrednuju te postotak vrednovanja.

  4. Dodatna provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti: na Filozofskom fakultet u Rijeci dodatna provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti provodi se za upis na jednopredmetni studij psihologije te na dvopredmetne studije engleskoga jezika i knjievnosti, njemakoga jezika i knjievnosti i talijanskoga jezika i knjievnosti.

  5. Posebna postignua: podatke o meunarodnim i dravnim natjecanjima u vrijeme srednjokolskog obrazovanja koji se vrednuju pri prijavi pojedinih studija evidentirat e Sredinji prijavni ured (potvrde/diplome NE alju se na Filozofski fakultet u Rijeci). Na Filozofski fakultet u Rijeci alju se iskljuivo ovjerene preslike potvrda/diploma o upanijskim natjecanjima za studij hrvatskoga jezika i knjievnosti (jednopredmetni i dvopredmetni), njemakoga jezika i knjievnosti i talijanskoga jezika i knjievnosti te ovjerene preslike certifikata priznatih ustanova za studij njemakoga jezika i knjievnosti. Sva postignua odnose se na ona ostvarena tijekom srednjokolskoga obrazovanja. Vie informacija nalazi se u posebnom dijelu vrednovanja svakoga studija.

  Napomena: Postoci koji se navode u opisima vrednovanja pojedinih studijskih programa su maksimalni mogui. Vie informacija nalazi se u posebnom dijelu vrednovanja svakoga studija.

 • 13

  PREDDIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJI Jednopredmetni preddiplomski sveuilini studij

  Vrednovanje uspjeha pristupnika rasporeeno je na sljedei nain:

  1. Vrednovanje ocjena iz srednje kole ........................... 40 %

  2. Obavezni dio dravne mature:

  Predmet Razina Vrednovanje

  Hrvatski jezik A 40 %

  Matematika B 5 %

  Strani jezik B 10 %

  3. Izborni dio dravne mature:

  Predmeti Obavezan Vrednovanje

  Informatika ili Geografija ili Povijest ili Vjeronauk ili Etika ili Filozofija ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Psihologija ili Sociologija ili Glazbena umjetnost ili Likovna umjetnost ili drugi strani jezik

  NE 5 %

  Napomena: Pristupnik ne mora poloiti niti jedan od 13 navedenih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stjeu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat e se s 5 %.

  4. Dodatna provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti: NEMA

  5. Posebna postignua:

  Posebno postignue Vrednovanje

  1.-3. mjesto na dravnom natjecanju iz hrvatskoga jezika izravan upis

  1.-3. mjesto na upanijskom natjecanju iz hrvatskoga jezika 2 %

  HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

 • 14

  PRIZNANJA/DIPLOME O POSEBNIM POSTIGNUIMA

  Ovjerene preslike sa upanijskih natjecanja iz hrvatskoga jezika (odnosi se na vrijeme srednjokolskoga obrazovanja) dostavljaju se na Filozofski fakultet u Rijeci (Sveuilina avenija 4, Studentska sluba). Neovjerene preslike priznanja/diploma NEE se razmatrati. Rok za slanje dokumentacije naveden je u Kalendaru razredbenoga postupka (str. 38.). Ovjerene preslike se NE vraaju.

  SLANJE DOKUMENATA POTOM

  Ako se dokumenti alju potom, treba ih poslati PREPORUENO na adresu: Filozofski fakultet u Rijeci (za Studentsku slubu upanijsko natjecanje iz HJK) Sveuilina avenija 4 51000 Rijeka

  Preporuena poiljka mora biti poslana do roka navedenoga u Kalendaru razredbenoga postupka. (str. 38.). U suprotnom se priznanja/diplome NEE razmatrati.

 • 15

  Jednopredmetni preddiplomski sveuilini studij

  Vrednovanje uspjeha pristupnika rasporeeno je na sljedei nain:

  1. Vrednovanje ocjena iz srednje kole ........................... 30 %

  2. Obavezni dio dravne mature:

  Predmet Razina Vrednovanje

  Hrvatski jezik * A 10 %

  Matematika B 10 %

  Strani jezik A 5 %

  * Kandidatima dravljanima zemalja lanica EU umjesto Hrvatskog jezika na dravnoj maturi priznaje se poloen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog zavrnog ispita.

  3. Izborni dio dravne mature:

  Predmeti Obavezan Vrednovanje

  Psihologija DA 10 %

  4. Dodatna provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti: OBAVEZNA - 35 % 5. Posebna postignua: NE VREDNUJU SE

  PSIHOLOGIJA

 • 16

  DODATNA PROVJERA POSEBNIH ZNANJA, VJETINA I SPOSOBNOSTI

  ZA UPIS NA STUDIJ PSIHOLOGIJE

  Dodatna provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti OBAVEZNA je za sve

  pristupnike prijavljene na preddiplomski studij psihologije te se pod njome podrazumijeva

  provjera kognitivnih sposobnosti iji je prag uspjenosti 50 %. Pristupnici koji nisu ostvarili

  prag uspjenosti od 50 % na dodatnoj provjeri NE stjeu pravo upisa bez obzira na

  elektroniku prijavu studijskoga programa i na ostale rezultate vrednovanja uspjeha.

  Maksimalni udio koji pristupnik moe ostvariti dodatnom provjerom u odnosu na ukupnih

  100 % vrednovanja uspjeha je 35 %.

  PRIJAVE ZA DODATNU PROVJERU KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI

  Prijava za dodatnu provjeru kognitivnih sposobnosti obavezna je i prima se u Studentskoj slubi

  Fakulteta u roku odreenom Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.).

  Napomena: Dodatnu provjeru kognitivnih sposobnosti na navedeni nain mogu prijaviti

  ISKLJUIVO oni pristupnici koji su se i elektronski (putem internetske stranice www.postani-

  student.hr) prijavili na studij psihologije u rokovima predvienim Kalendarom razredbenoga

  postupka. Prijave za dodatnu provjeru onih pristupnika koji se elektronski ne prijave na studij

  psihologije NEE biti razmatrane.

  DOKUMENTI KOJE JE POTREBNO PRILOITI:

  - prijavnicu (obrazac koji se moe preuzeti na Filozofskome fakultetu u Rijeci ako se dokumenti

  predaju osobno ili putem internetske stranice www.ffri.uniri.hr ako se dokumenti alju potom),

  - uplatnicu za trokove provedbe dodatne provjere sposobnosti u iznosu od 150 kn.

  UPLATA ZA TROKOVE PROVEDBE DODATNE PROVJERE KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI Za trokove provedbe dodatne provjere kognitivnih sposobnosti za upis na studij psihologije svaki pristupnik na iroraun Filozofskoga fakulteta u Rijeci uplauje iznos od 150 kn.

 • 17

  U rubrici uplatnice broj rauna primatelja upisuje se: IBAN HR9123600001101536455 Model 00

  Poziv na broj odobrenja OIB pristupnika 15

  Opis plaanja Dodatna provjera (PS)

  SLANJE DOKUMENATA POTOM

  Ako se dokumenti alju potom, treba ih poslati PREPORUENO na adresu: Filozofski fakultet u Rijeci (za Studentsku slubu za prijavu (Psihologija)) Sveuilina avenija 4 51000 Rijeka

  Preporuena poiljka mora biti poslana u skladu s rokom odreenim Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.). U suprotnom se NEE razmatrati te pristupnik nee moi pristupiti dodatnoj provjeri. Pristupnik je u sluaju slanja dokumentacije preporuenom poiljkom duan potvrdu o slanju poiljke imati pri dolasku na dodatnu provjeru.

  Napomena:

  Ukoliko kandidat odustane od ve prijavljene dodatne provjere, povrat uplaenoga iznosa mogu je uz pisanu molbu s prilogom preslike potvrde o uplati, ali samo ako je zatraena do krajnjeg datuma roka prijave za dodatnu provjeru odreenoga Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.). Molbe zatraene nakon toga roka bit e rijeene negativno, tj. nee biti mogue izvriti povrat uplaenoga iznosa.

  TERMINI DODATNE PROVJERE KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI Termin dodatne

  provjere kognitivnih sposobnosti odreen je Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.).

  Napomena: Pristupnik je na provjeru duan donijeti osobnu iskaznicu i pribor za pisanje. Ako pristupnik dodatnoj provjeri ne pristupi u odreeno vrijeme ili ako nema osobnu iskaznicu smatrat e se da je odustao od dodatne provjere te mu se uplaeni iznos NE vraa. Predvieno sveukupno trajanje dodatne provjere je 240 minuta. Dodatna provjera kognitivnih sposobnosti za upis na studij psihologije odrat e se u dvije grupe. Za svaku grupu ispitivanje traje 120 minuta. Toan raspored ispitivanja po grupama bit e objavljen na internetskim stranicama Fakulteta i Odsjeka za psihologiju 26. lipnja 2019.

  REZULTATI DODATNE PROVJERE KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI

  Rezultati dodatne provjere za studij psihologije bit e objavljeni prema Kalendaru razredbenog

  postupka na internetskim stranicama Fakulteta (www.ffri.uniri.hr).

 • 18

  Jednopredmetni preddiplomski sveuilini studij

  Vrednovanje uspjeha pristupnika rasporeeno je na sljedei nain:

  1. Vrednovanje ocjena iz srednje kole ........................... 40 %

  2. Obavezni dio dravne mature:

  Predmet Razina Vrednovanje

  Hrvatski jezik* A 18 %

  Matematika A 18 %

  Strani jezik A 18 %

  * Kandidatima dravljanima zemalja lanica EU umjesto Hrvatskog jezika na dravnoj maturi priznaje se poloen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog zavrnog ispita.

  3. Izborni dio dravne mature:

  Predmeti Obavezan Vrednovanje

  Informatika ili Etika ili Filozofija ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Psihologija ili Sociologija ili drugi strani jezik

  NE 6 %

  Napomena: Pristupnik ne mora poloiti niti jedan od 8 navedenih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stjeu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat e se sa 6 %.

  4. Dodatna provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti: NEMA

  5. Posebna postignua:

  Posebno postignue Vrednovanje

  1.-3. mjesto na dravnom natjecanju (podrazumijeva dravna natjecanja iz podruja koja su verificirana iskljuivo od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje i koja u sustav evidentira Sredinji prijavni ured )*

  izravan upis

  sudjelovanje na dravnom natjecanju (podrazumijeva dravna natjecanja iz podruja koja su verificirana iskljuivo od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje i koja u sustav evidentira Sredinji prijavni ured )*

  4 %

  *Agencija za znanost i visoko obrazovanje vrednuje natjecanja iz disciplina: Hrvatski jezik, Engleski jezik, Njemaki jezik (uklj. II.A i II. B), Francuski jezik, Talijanski jezik, panjolski jezik, Latinski jezik, Grki jezik, Matematika, Fizika, Fizika smotra, Kemija, Biologija, Geografija, Astronomija, Informatika - primjena algoritama, Informatika - razvoj softvera, Povijest, Logika, Filozofija, Vjeronauk, Likovna umjetnost.

  Napomena: Maksimum bodova za dodatna postignua iznosi 4 %.

  PEDAGOGIJA

 • 19

  Jednopredmetni preddiplomski sveuilini studij

  Vrednovanje uspjeha pristupnika rasporeeno je na sljedei nain:

  1. Vrednovanje ocjena iz srednje kole ........................... 40 %

  2. Obavezni dio dravne mature:

  Predmet Razina Vrednovanje

  Hrvatski jezik A 18 %

  Matematika B 6 %

  Strani jezik A 18 % 3. Izborni dio dravne mature:

  Predmeti Obavezan Vrednovanje

  Latinski jezik ili Povijest ili Etika ili Filozofija ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Psihologija ili Sociologija

  NE 18 %

  Napomena: Pristupnik ne mora poloiti niti jedan od 8 navedenih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stjeu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat e se s 18 %.

  4. Dodatna provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti: NEMA

  5. Posebna postignua:

  Posebno postignue Vrednovanje

  1.-3. mjesto na dravnom natjecanju (3. i 4. razred) iz hrvatskog jezika, engleskog jezika, njemakog jezika, francuskog jezika, talijanskog jezika, panjolskog jezika, latinskog jezika, grkog jezika, matematike, fizike, kemije, biologije, geografije, astronomije, informatike, povijesti, logike ili filozofije

  4 %

  1.-3. mjesto iz debate (3. i 4. razred) 4 %

  Napomena: Maksimum bodova za dodatna postignua iznosi 4 %.

  KULTUROLOGIJA

 • 20

  DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJI U SLOBODNOJ KOMBINACIJI

  Dvopredmetni preddiplomski sveuilini studij

  Vrednovanje uspjeha pristupnika rasporeeno je na sljedei nain:

  1. Vrednovanje ocjena iz srednje kole ........................... 40 %

  2. Obavezni dio dravne mature:

  Predmet Razina Vrednovanje

  Hrvatski jezik A 40 %

  Matematika B 5 %

  Strani jezik B 10 % 3. Izborni dio dravne mature:

  Predmeti Obavezan Vrednovanje

  Informatika ili Geografija ili Povijest ili Vjeronauk ili Etika ili Filozofija ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Psihologija ili Sociologija ili Glazbena umjetnost ili Likovna umjetnost ili drugi strani jezik

  NE 5 %

  Napomena: Pristupnik ne mora poloiti niti jedan od 13 navedenih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stjeu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat e se s 5 %.

  4. Dodatna provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti: NEMA

  5. Posebna postignua:

  Posebno postignue Vrednovanje

  1.-3. mjesto na dravnom natjecanju iz hrvatskoga jezika izravan upis

  1.-3. mjesto na upanijskom natjecanju iz hrvatskoga jezika 2 %

  HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

 • 21

  PRIZNANJA/DIPLOME O POSEBNIM POSTIGNUIMA

  Ovjerene preslike sa upanijskih natjecanja iz hrvatskoga jezika (odnosi se na vrijeme srednjokolskoga obrazovanja) dostavljaju se na Filozofski fakultet u Rijeci (Sveuilina avenija 4, Studentska sluba). Neovjerene preslike priznanja/diploma NEE se razmatrati. Rok za slanje dokumentacije naveden je u Kalendaru razredbenoga postupka (str. 38.). Ovjerene preslike se NE vraaju.

  SLANJE DOKUMENATA POTOM

  Ako se dokumenti alju potom, treba ih poslati PREPORUENO na adresu: Filozofski fakultet u Rijeci (za Studentsku slubu upanijsko natjecanje iz HJK) Sveuilina avenija 4 51000 Rijeka

  Preporuena poiljka mora biti poslana do roka navedenoga u Kalendaru razredbenoga postupka. (str. 38.). U suprotnom se priznanja/diplome NEE razmatrati.

 • 22

  Dvopredmetni preddiplomski sveuilini studij

  Vrednovanje uspjeha pristupnika rasporeeno je na sljedei nain:

  1. Vrednovanje ocjena iz srednje kole ........................... 15 %

  2. Obavezni dio dravne mature:

  Predmet Razina Vrednovanje

  Hrvatski jezik * A 15 %

  Matematika B 5 %

  Strani jezik Engleski jezik A 30 %

  * Kandidatima dravljanima zemalja lanica EU umjesto Hrvatskog jezika na dravnoj maturi priznaje se poloen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog zavrnog ispita.

  3. Izborni dio dravne mature:

  Predmeti Obavezan Vrednovanje

  Drugi strani jezik NE 5 %

  Napomena: Pristupnik ne mora poloiti navedeni predmet. Polaganjem predmeta stjeu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat e se s 5 %.

  4. Dodatna provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti: OBAVEZNA - 30 %

  5. Posebna postignua:

  Posebno postignue Vrednovanje

  1.-3. mjesto na dravnom natjecanju iz engleskog jezika u 3. ili 4. razredu srednje kole izravan upis

  ENGLESKI JEZIK I KNJIEVNOST

 • 23

  DODATNA PROVJERA POSEBNIH ZNANJA, VJETINA I SPOSOBNOSTI

  ZA UPIS NA STUDIJ ENGLESKOGA JEZIKA I KNJIEVNOSTI

  Dodatna provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti OBAVEZNA je za sve

  pristupnike prijavljene na preddiplomski studij engleskoga jezika i knjievnosti te se pod njome

  podrazumijeva pismena provjera jezine kompetencije iji je prag uspjenosti 50 %. Pristupnici

  koji nisu ostvarili prag uspjenosti od 50 % na dodatnoj provjeri NE stjeu pravo upisa bez

  obzira na elektroniku prijavu studijskoga programa i na ostale rezultate vrednovanja uspjeha.

  Maksimalni udio koji pristupnik moe ostvariti dodatnom provjerom u odnosu na ukupnih

  100 % vrednovanja uspjeha je 30 %.

  PRIJAVE ZA DODATNU PROVJERU JEZINE KOMPETENCIJE

  Prijava za dodatnu provjeru jezine kompetencije obavezna je i prima se u Studentskoj slubi

  Fakulteta u roku odreenom Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.).

  Napomena: Dodatnu provjeru jezine kompetencije mogu prijaviti ISKLJUIVO oni

  pristupnici koji su se i elektronski (putem internetske stranice www.postani-student.hr) prijavili

  na studij engleskoga jezika i knjievnosti u rokovima predvienim Kalendarom razredbenoga

  postupka. Prijave za dodatnu provjeru onih pristupnika koji se elektronski ne prijave na studij

  engleskoga jezika i knjievnosti NEE biti razmatrane.

  DOKUMENTI KOJE JE POTREBNO PRILOITI:

  - prijavnicu (obrazac koji se moe preuzeti na Filozofskome fakultetu u Rijeci ako se dokumenti

  predaju osobno ili putem internetske stranice www.ffri.uniri.hr ako se dokumenti alju potom),

  - uplatnicu za trokove provedbe dodatne provjere jezine kompetencije u iznosu od 150 kn.

  UPLATA ZA TROKOVE PROVEDBE DODATNE PROVJERE JEZINE

  KOMPETENCIJE

  Za trokove provedbe dodatne provjere jezine kompetencije za upis na studij engleskoga jezika i knjievnosti svaki pristupnik na iroraun Filozofskoga fakulteta u Rijeci uplauje iznos od 150 kn.

 • 24

  U rubrici uplatnice broj rauna primatelja upisuje se: IBAN HR9123600001101536455 Model 00 Poziv na broj odobrenja OIB pristupnika 15

  Opis plaanja Dodatna provjera (EJK)

  SLANJE DOKUMENATA POTOM

  Ako se dokumenti alju potom, treba ih poslati PREPORUENO na adresu: Filozofski fakultet u Rijeci (za Studentsku slubu za prijavu (Engleski jezik i knjievnost)) Sveuilina avenija 4 51000 Rijeka

  Preporuena poiljka mora biti poslana u skladu s rokom odreenim Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.). U suprotnom se NEE razmatrati te pristupnik nee moi pristupiti dodatnoj provjeri. Pristupnik je u sluaju slanja dokumentacije preporuenom poiljkom duan potvrdu o slanju poiljke imati pri dolasku na dodatnu provjeru.

  Napomena:

  Ukoliko kandidat odustane od ve prijavljene dodatne provjere, povrat uplaenoga iznosa mogu je uz pisanu molbu s prilogom preslike potvrde o uplati, ali samo ako je zatraena do krajnjeg datuma roka prijave za dodatnu provjeru odreenoga Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.). Molbe zatraene nakon toga roka bit e rijeene negativno, tj. nee biti mogue izvriti povrat uplaenoga iznosa.

  TERMINI DODATNE PROVJERE JEZINE KOMPETENCIJE

  Termin dodatne provjere jezine kompetencije odreen je Kalendarom razredbenoga postupka

  (str. 38.).

  Napomena: Pristupnik je na provjeru duan donijeti osobnu iskaznicu i pribor za pisanje. Ako pristupnik dodatnoj provjeri ne pristupi u odreeno vrijeme ili ako nema osobnu iskaznicu smatrat e se da je odustao od dodatne provjere te mu se uplaeni iznos NE vraa. Predvieno trajanje dodatne provjere je 90 minuta. REZULTATI DODATNE PROVJERE JEZINE KOMPETENCIJE

  Rezultati dodatne provjere za studij engleskoga jezika i knjievnosti bit e objavljeni prema

  Kalendaru razredbenog postupka na internetskim stranicama Fakulteta (www.ffri.uniri.hr).

 • 25

  Dvopredmetni preddiplomski sveuilini studij

  Vrednovanje uspjeha pristupnika rasporeeno je na sljedei nain:

  1. Vrednovanje ocjena iz srednje kole ........................... 40 %

  2. Obavezni dio dravne mature:

  Predmet Razina Vrednovanje

  Hrvatski jezik * B 4 %

  Matematika B 2 %

  Strani jezik A 12 %

  * Kandidatima dravljanima zemalja lanica EU umjesto Hrvatskog jezika na dravnoj maturi priznaje se poloen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog zavrnog ispita.

  3. Izborni dio dravne mature:

  Predmeti Obavezan Vrednovanje

  Informatika ili Geografija ili Povijest ili Etika ili Filozofija ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Psihologija ili Sociologija ili Glazbena umjetnost ili Likovna umjetnost ili drugi strani jezik

  NE 2 %

  Napomena: Pristupnik ne mora poloiti niti jedan od 12 navedenih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stjeu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat e se s 2 %.

  4. Dodatna provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti: OBAVEZNA - 40 % 5. Posebna postignua:

  Posebno postignue Vrednovanje

  1.-3. mjesto na dravnom natjecanju iz njemakoga jezika izravan upis

  1.-3. mjesto na upanijskom natjecanju iz njemakoga jezika oslobaanje pristupanja dodatnoj provjeri te dodjela maksimalnih 40 %

  certifikat Goethe-Instituta, DAAD-a, DSD-a i SD-a na stupnju B2, C1 ili C2

  oslobaanje pristupanja dodatnoj provjeri te dodjela maksimalnih 40 %

  NJEMAKI JEZIK I KNJIEVNOST

 • 26

  DODATNA PROVJERA JEZINE KOMPETENCIJE

  TE MOTIVACIJE ZA STUDIJ

  Dodatna provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti OBAVEZNA je za sve pristupnike

  prijavljene na preddiplomski studij njemakoga jezika i knjievnosti koji na upanijskom

  natjecanju iz njemakoga jezika tijekom srednjokolskoga obrazovanja nisu ostvarili 1, 2. ili 3.

  mjesto ili nemaju certifikat Goethe-Instituta, DAAD-a, DSD-a i SD-a na stupnju B2, C1 ili C2

  te se pod njome podrazumijeva provjera jezine kompetencije te motivacije za studij iji je prag

  uspjenosti 50 %. Pristupnici koji nisu ostvarili prag uspjenosti od 50 % na dodatnoj provjeri

  NE stjeu pravo upisa bez obzira na elektroniku prijavu studijskoga programa i na ostale

  rezultate vrednovanja uspjeha.

  Maksimalni udio koji pristupnik moe ostvariti dodatnom provjerom u odnosu na ukupnih

  100 % vrednovanja uspjeha je 40 %.

  PRIJAVA ZA DODATNU PROVJERU POSEBNIH ZNANJA, VJETINA I SPOSOBNOSTI

  Prijava za dodatnu provjeru jezine kompetencije i motivacije za studij obavezna je i prima se u

  Studentskoj slubi Fakulteta u roku odreenom Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.).

  Napomena: Dodatnu provjeru jezine kompetencije i motivacije za studij mogu prijaviti

  ISKLJUIVO oni pristupnici koji su se i elektronski (putem internetske stranice www.postani-

  student.hr) prijavili na studij njemakoga jezika i knjievnosti u rokovima predvienim

  Kalendarom razredbenoga postupka. Prijave za dodatnu provjeru onih pristupnika koji se

  elektronski ne prijave na studij njemakoga jezika i knjievnosti NEE biti razmatrane.

  DOKUMENTI KOJE JE POTREBNO PRILOITI:

  - prijavnicu (obrazac koji se moe preuzeti na Filozofskome fakultetu u Rijeci ako se dokumenti

  predaju osobno ili putem internetske stranice www.ffri.uniri.hr ako se dokumenti alju potom),

  - uplatnicu za trokove provedbe dodatne provjere posebnih znanja, vjetina i sposobnosti u

  iznosu od 150 kn.

 • 27

  UPLATA ZA TROKOVE PROVEDBE DODATNE PROVJERE JEZINE KOMPETENCIJE I MOTIVCIJE ZA STUDIJ

  Za trokove provedbe dodatne provjere posebnih znanja, vjetina i sposobnosti za studij njemakoga jezika i knjievnosti svaki pristupnik na iroraun Filozofskoga fakulteta u Rijeci uplauje iznos od 150 kn. U rubrici uplatnice broj rauna primatelja upisuje se:

  IBAN HR9123600001101536455 Model 00 Poziv na broj odobrenja OIB pristupnika 15

  Opis plaanja Dodatna provjera (NJJK)

  SLANJE DOKUMENATA POTOM

  Ako se dokumenti alju potom, treba ih poslati PREPORUENO na adresu: Filozofski fakultet u Rijeci (za Studentsku slubu za prijavu (Njemaki jezik i knjievnost)) Sveuilina avenija 4 51000 Rijeka

  Preporuena poiljka mora biti poslana u skladu s rokom odreenim Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.). U suprotnom se NEE razmatrati te pristupnik nee moi pristupiti dodatnoj provjeri. Pristupnik je u sluaju slanja dokumentacije preporuenom poiljkom duan potvrdu o slanju poiljke imati pri dolasku na dodatnu provjeru.

  Napomena:

  Ukoliko kandidat odustane od ve prijavljene dodatne provjere, povrat uplaenoga iznosa mogu je uz pisanu molbu s prilogom preslike potvrde o uplati, ali samo ako je zatraena do krajnjeg datuma roka prijave za dodatnu provjeru odreenoga Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.). Molbe zatraene nakon toga roka bit e rijeene negativno, tj. nee biti mogue izvriti povrat uplaenoga iznosa.

  TERMINI DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJETINA I SPOSOBNOSTI

  Termin dodatne provjere jezine kompetencije i motivacije za studij odreen je Kalendarom

  razredbenoga postupka (str. 38.).

  Napomena: Pristupnik je na provjeru duan donijeti osobnu iskaznicu i pribor za pisanje. Ako pristupnik dodatnoj provjeri ne pristupi u odreeno vrijeme ili ako nema osobnu iskaznicu smatrat e se da je odustao od dodatne provjere te mu se uplaeni iznos NE vraa. Predvieno trajanje dodatne provjere je 15 minuta (podrazumijeva vrijeme ispitivanja svakoga pojedinog pristupnika, a prema rasporedu koji e biti objavljen na dan provoenja dodatne provjere).

 • 28

  Dodatna provjera podrazumijeva pitanja koja obuhvaaju podruje njemake gramatike, knjievnosti te kulture i civilizacije. REZULTATI DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJETINA I SPOSOBNOSTI

  Rezultati dodatne provjere za studij njemakoga jezika i knjievnosti bit e objavljeni prema

  Kalendaru razredbenog postupka na internetskim stranicama Fakulteta (www.ffri.uniri.hr).

  PRIZNANJA/DIPLOME O POSTIGNUTOM USPJEHU

  OD 1. DO 3. MJESTA NA UPANIJSKOM NATJECANJU IZ NJEMAKOGA JEZIKA

  ILI STEENI CERTIFIKATI PRIZNATIH INOZEMNIH INSTITUCIJA

  Ovjerene preslike sa upanijskih natjecanja iz njemakoga jezika (odnosi se na vrijeme srednjokolskoga obrazovanja) ili ovjerene preslike certifikata Goethe-Instituta, DAAD-a, DSD-a i SD-a na stupnju B2, C1 ili C2 dostavljaju se na Filozofski fakultet u Rijeci (Sveuilina avenija 4, Studentska sluba). Neovjerene preslike priznanja/diploma/certifikata NEE se razmatrati. Rok za slanje priznanja/diplome/certifikata naveden je u Kalendaru razredbenoga postupka (str. 38.). Ovjerene preslike se NE vraaju. Pristupnik je uz slanje ovjerene preslike priznanja/diplome ili certifikata duan poslati i ispunjenu prijavnicu za dodatnu provjeru jezinih kompetencija i motivacije za studij. Takav pristupnik NE pristupa dodatnoj provjeri jezinih kompetencija i motivacije za studij i NE uplauje 150 kn za trokove dodatne provjere.

  SLANJE DOKUMENATA POTOM

  Ako se dokumenti alju potom, treba ih poslati PREPORUENO na adresu: Filozofski fakultet u Rijeci (za Studentsku slubu priznanje/diploma/certifikat (NJJK)) Sveuilina avenija 4 51000 Rijeka

  Preporuena poiljka mora biti poslana do roka navedenoga u Kalendaru razredbenoga postupka. (str. 38.). U suprotnom se priznanja/diplome/certifikati NEE razmatrati.

 • 29

  Dvopredmetni preddiplomski sveuilini studij

  Vrednovanje uspjeha pristupnika rasporeeno je na sljedei nain:

  1. Vrednovanje ocjena iz srednje kole ........................... 30 %

  2. Obavezni dio dravne mature:

  Predmet Razina Vrednovanje

  Hrvatski jezik * A 10 %

  Matematika B 5 %

  Strani jezik A 15 %

  * Kandidatima dravljanima zemalja lanica EU umjesto Hrvatskog jezika na dravnoj maturi priznaje se poloen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog zavrnog ispita.

  3. Izborni dio dravne mature:

  Predmeti Obavezan Vrednovanje

  Talijanski jezik ili Talijanski jezik i knjievnost (materinski u kolama na talijanskom jeziku) NE 40 %

  Napomena: Pristupnik ne mora poloiti niti jedan od 2 navedena predmeta. Polaganjem jednoga od 2 navedena predmeta stjee se maksimalnih 40 % uspjenosti na dodatnoj provjeri. U tom sluaju pristupnik NE pristupa dodatnoj provjeri.

  4. Dodatna provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti: OBAVEZNA (ako na

  dravnoj maturi nije poloen niti jedan od 2 navedena izborna predmeta) - 40 % 5. Posebna postignua:

  Posebno postignue Vrednovanje

  1.-3. mjesto na dravnom natjecanju iz talijanskog jezika izravan upis

  1.-3. mjesto na upanijskom natjecanju iz talijanskog jezika oslobaanje pristupanja dodatnoj provjeri te dodjela maksimalnih 40 %

  TALIJANSKI JEZIK I KNJIEVNOST

 • 30

  DODATNA PROVJERA JEZINE KOMPETENCIJE

  Dodatna provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti OBAVEZNA je za sve pristupnike

  prijavljene na preddiplomski studij talijanskoga jezika i knjievnosti koji na dravnoj maturi

  nisu poloili predmet Talijanski jezik (odn. Talijanski jezik i knjievnost) ili koji na upanijskom

  natjecanju iz talijanskoga jezika tijekom srednjokolskoga obrazovanja nisu ostvarili 1, 2. ili 3.

  mjesto te se pod njome podrazumijeva provjera jezine kompetencije iji je prag uspjenosti

  50 %. Pristupnici koji nisu ostvarili prag uspjenosti od 50 % na dodatnoj provjeri NE stjeu

  pravo upisa bez obzira na elektroniku prijavu studijskoga programa i na ostale rezultate

  vrednovanja uspjeha.

  Maksimalni udio koji pristupnik moe ostvariti dodatnom provjerom u odnosu na ukupnih

  100 % vrednovanja uspjeha je 40 %.

  PRIJAVA ZA DODATNU PROVJERU POSEBNIH ZNANJA, VJETINA I SPOSOBNOSTI

  Prijava za dodatnu provjeru jezine kompetencije obavezna je i prima se u Studentskoj slubi

  Fakulteta u roku odreenom Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.).

  Napomena: Dodatnu provjeru jezine kompetencije mogu prijaviti ISKLJUIVO oni

  pristupnici koji su se i elektronski (putem internetske stranice www.postani-student.hr) prijavili

  na studij talijanskoga jezika i knjievnosti u rokovima predvienim Kalendarom razredbenoga

  postupka. Prijave za dodatnu provjeru onih pristupnika koji se elektronski ne prijave na studij

  talijanskoga jezika i knjievnosti NEE biti razmatrane.

  DOKUMENTI KOJE JE POTREBNO PRILOITI:

  - prijavnicu (obrazac koji se moe preuzeti na Filozofskome fakultetu u Rijeci ako se dokumenti

  predaju osobno ili putem internetske stranice www.ffri.uniri.hr ako se dokumenti alju potom),

  - uplatnicu za trokove provedbe dodatne provjere jezinih kompetencija u iznosu od 150 kn.

  UPLATA ZA TROKOVE PROVEDBE DODATNE PROVJERE JEZINE

  KOMPETENCIJE

  Za trokove provedbe dodatne provjere jezine kompetencije za studij talijanskoga jezika i knjievnosti svaki pristupnik na iroraun Filozofskoga fakulteta u Rijeci uplauje iznos od 150 kn.

 • 31

  U rubrici uplatnice broj rauna primatelja upisuje se:

  IBAN HR9123600001101536455 Model 00

  Poziv na broj odobrenja OIB pristupnika 15

  Opis plaanja Dodatna provjera (TJK)

  SLANJE DOKUMENATA POTOM

  Ako se dokumenti alju potom, treba ih poslati PREPORUENO na adresu: Filozofski fakultet u Rijeci (za Studentsku slubu za prijavu (Talijanski jezik i knjievnost)) Sveuilina avenija 4 51000 Rijeka

  Preporuena poiljka mora biti poslana u skladu s rokom odreenim Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.). U suprotnom se NEE razmatrati te pristupnik nee moi pristupiti dodatnoj provjeri. Pristupnik je u sluaju slanja dokumentacije preporuenom poiljkom duan potvrdu o slanju poiljke imati pri dolasku na dodatnu provjeru.

  Napomena:

  Ukoliko kandidat odustane od ve prijavljene dodatne provjere, povrat uplaenoga iznosa mogu je uz pisanu molbu s prilogom preslike potvrde o uplati, ali samo ako je zatraena do krajnjeg datuma roka prijave za dodatnu provjeru odreenoga Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.). Molbe zatraene nakon toga roka bit e rijeene negativno, tj. nee biti mogue izvriti povrat uplaenoga iznosa.

  TERMINI DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJETINA I SPOSOBNOSTI

  Termin dodatne provjere jezine kompetencije odreen je Kalendarom razredbenoga postupka

  (str. 38.).

  Napomena: Pristupnik je na provjeru duan donijeti osobnu iskaznicu i pribor za pisanje. Ako

  pristupnik dodatnoj provjeri ne pristupi u odreeno vrijeme ili ako nema osobnu iskaznicu smatrat

  e se da je odustao od dodatne provjere te mu se uplaeni iznos NE vraa.

  Predvieno trajanje dodatne provjere je 60 minuta za pismeni dio dodatne provjere te po 15 minuta usmeni dio za svakoga pojedinog pristupnika. REZULTATI DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJETINA I SPOSOBNOSTI

  Rezultati dodatne provjere za studij talijanskoga jezika i knjievnosti bit e objavljeni prema

  Kalendaru razredbenog postupka na internetskim stranicama Fakulteta (www.ffri.uniri.hr).

 • 32

  PRIZNANJA/DIPLOME O POSTIGNUTOM USPJEHU

  OD 1. DO 3. MJESTA NA UPANIJSKOM NATJECANJU IZ TALIJANSKOGA JEZIKA

  Ovjerene preslike sa upanijskih natjecanja iz talijanskoga jezika (odnosi se na vrijeme srednjokolskoga obrazovanja) dostavljaju se na Filozofski fakultet u Rijeci (Sveuilina avenija 4, Studentska sluba). Neovjerene preslike priznanja/diploma NEE se razmatrati. Rok za slanje priznanja/diplome naveden je u Kalendaru razredbenoga postupka (str. 38.). Ovjerene preslike se NE vraaju. Pristupnik je uz slanje ovjerene preslike priznanja/diplome duan poslati i ispunjenu prijavnicu za dodatnu provjeru jezinih kompetencija. Takav pristupnik NE pristupa dodatnoj provjeri jezinih kompetencija i NE uplauje 150 kn za trokove dodatne provjere.

  SLANJE DOKUMENATA POTOM

  Ako se dokumenti alju potom, treba ih poslati PREPORUENO na adresu: Filozofski fakultet u Rijeci (za Studentsku slubu priznanje/diploma (TJK)) Sveuilina avenija 4 51000 Rijeka

  Preporuena poiljka mora biti poslana do roka navedenoga u Kalendaru razredbenoga postupka. (str. 38.). U suprotnom se priznanja/diplome/certifikati NEE razmatrati.

 • 33

  Dvopredmetni preddiplomski sveuilini studij

  Vrednovanje uspjeha pristupnika rasporeeno je na sljedei nain:

  1. Vrednovanje ocjena iz srednje kole ........................... 40 %

  2. Obavezni dio dravne mature:

  Predmet Razina Vrednovanje

  Hrvatski jezik * A 18 %

  Matematika B 18 %

  Strani jezik A 18 %

  * Kandidatima dravljanima zemalja lanica EU umjesto Hrvatskog jezika na dravnoj maturi priznaje se poloen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog zavrnog ispita.

  3. Izborni dio dravne mature:

  Predmeti Obavezan Vrednovanje

  Povijest ili Etika ili Filozofija ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Psihologija ili Sociologija ili Likovna umjetnost ili drugi strani jezik

  NE 6 %

  Napomena: Pristupnik ne mora poloiti niti jedan od 9 navedenih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stjeu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat e se sa 6 %.

  4. Dodatna provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti: NEMA

  FILOZOFIJA

 • 34

  5. Posebna postignua:

  Posebno postignue Vrednovanje

  1.-10. mjesto na meunarodnoj filozofskoj olimpijadi (3. i 4. razred) izravan upis

  1.-3. mjesto na dravnom natjecanju iz filozofije ili logike (3. i 4. razred) izravan upis

  4.-10. mjesto na dravnom natjecanju iz filozofije ili logike (3. i 4. razred) 4 %

  1.-3. mjesto na dravnom natjecanju iz engleskog jezika, njemakog jezika, francuskog jezika, talijanskog jezika, panjolskog jezika, povijesti, geografije, kemije, biologije, matematike, fizike ili informatike (3. i 4. razred)

  4 %

  Napomena: Maksimum bodova za dodatna postignua iznosi 4 %.

 • 35

  Dvopredmetni preddiplomski sveuilini studij

  Vrednovanje uspjeha pristupnika rasporeeno je na sljedei nain:

  1. Vrednovanje ocjena iz srednje kole ........................... 40 %

  2. Obavezni dio dravne mature:

  Predmet Razina Vrednovanje

  Hrvatski jezik * A 20 %

  Matematika B 10 %

  Strani jezik B 20 %

  * Kandidatima dravljanima zemalja lanica EU umjesto Hrvatskog jezika na dravnoj maturi priznaje se poloen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog zavrnog ispita.

  3. Izborni dio dravne mature:

  Predmeti Obavezan Vrednovanje

  Povijest ili Geografija ili Filozofija ili Sociologija ili Likovna umjetnost ili drugi strani jezik NE 10 %

  Napomena: Pristupnik ne mora poloiti niti jedan od 6 navedenih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stjeu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat e se sa 10 %.

  4. Dodatna provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti: NEMA

  5. Posebna postignua:

  Posebno postignue Vrednovanje

  1.-3. mjesto na dravnom ili meunarodnom natjecanju iz povijesti (3. i 4. razred) izravan upis

  sudjelovanje na dravnom ili meunarodnom natjecanju iz povijesti (3. i 4. razred) 4 %

  POVIJEST

 • 36

  Dvopredmetni preddiplomski sveuilini studij

  Vrednovanje uspjeha pristupnika rasporeeno je na sljedei nain:

  1. Vrednovanje ocjena iz srednje kole ........................... 40 %

  2. Obavezni dio dravne mature:

  Predmet Razina Vrednovanje

  Hrvatski jezik A 15 %

  Matematika B 10 %

  Strani jezik A 15 % 3. Izborni dio dravne mature:

  Predmeti Obavezan Vrednovanje

  Informatika ili Povijest ili Filozofija ili Sociologija ili Likovna umjetnost ili drugi strani jezik NE 20 %

  Napomena: Pristupnik ne mora poloiti niti jedan od 6 navedenih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stjeu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat e se s 20 %.

  4. Dodatna provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti: NEMA

  5. Posebna postignua:

  Posebno postignue Vrednovanje

  1.-3. mjesto na meunarodnom ili dravnom natjecanju iz informatike, latinskoga jezika, povijesti, filozofije, likovne umjetnosti, stranog jezika

  izravan upis

  1.-3. mjesto na dravnom natjecanju (podrazumijeva dravna natjecanja iz podruja koja su verificirana iskljuivo od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje i koja u sustav evidentira Sredinji prijavni ured )*

  4 %

  *Agencija za znanost i visoko obrazovanje vrednuje natjecanja iz disciplina: Hrvatski jezik, Engleski jezik, Njemaki jezik (uklj. II.A i II. B), Francuski jezik, Talijanski jezik, panjolski jezik, Latinski jezik, Grki jezik, Matematika, Fizika, Fizika smotra, Kemija, Biologija, Geografija, Astronomija, Informatika - primjena algoritama, Informatika - razvoj softvera, Povijest, Logika, Filozofija, Vjeronauk, Likovna umjetnost.

  Napomena: Maksimum bodova za dodatna postignua iznosi 4 %.

  POVIJEST UMJETNOSTI

 • 37

  Dvopredmetni preddiplomski sveuilini studij

  Vrednovanje uspjeha pristupnika rasporeeno je na sljedei nain:

  1. Vrednovanje ocjena iz srednje kole ........................... 40 %

  2. Obavezni dio dravne mature:

  Predmet Razina Vrednovanje

  Hrvatski jezik * A 18 %

  Matematika A 18 %

  Strani jezik A 18 %

  * Kandidatima dravljanima zemalja lanica EU umjesto Hrvatskog jezika na dravnoj maturi priznaje se poloen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog zavrnog ispita.

  3. Izborni dio dravne mature:

  Predmeti Obavezan Vrednovanje

  Informatika ili Etika ili Filozofija ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Psihologija ili Sociologija ili drugi strani jezik

  NE 6 %

  Napomena: Pristupnik ne mora poloiti niti jedan od 8 navedenih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stjeu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat e se sa 6 %.

  4. Dodatna provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti: NEMA

  5. Posebna postignua:

  Posebno postignue Vrednovanje

  1.-3. mjesto na dravnom natjecanju (podrazumijeva dravna natjecanja iz podruja koja su verificirana iskljuivo od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje i koja u sustav evidentira Sredinji prijavni ured )*

  izravan upis

  sudjelovanje na dravnom natjecanju (podrazumijeva dravna natjecanja iz podruja koja su verificirana iskljuivo od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje i koja u sustav evidentira Sredinji prijavni ured )*

  4 %

  *Agencija za znanost i visoko obrazovanje vrednuje natjecanja iz disciplina: Hrvatski jezik, Engleski jezik, Njemaki jezik (uklj. II.A i II. B), Francuski jezik, Talijanski jezik, panjolski jezik, Latinski jezik, Grki jezik, Matematika, Fizika, Fizika smotra, Kemija, Biologija, Geografija, Astronomija, Informatika - primjena algoritama, Informatika - razvoj softvera, Povijest, Logika, Filozofija, Vjeronauk, Likovna umjetnost.

  Napomena: Maksimum bodova za dodatna postignua iznosi 4 %.

  PEDAGOGIJA

 • 38

  KALENDAR RAZREDBENOG POSTUPKA

  ZA UPIS U 1. GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA

  U LJETNOM UPISNOM ROKU

  AKTIVNOST DATUM

  Elektronske prijave studija u sustavu NISpVU za studije koji provode dodatnu provjeru (PS, EJK, NJJK, TJK) do 7. lipnja 2019.

  Prijave za dodatnu provjeru* (PS, EJK, NJJK, TJK) od 3. do 7. lipnja 2019.

  Slanje ovjerenih preslika priznanja/diploma ili certifikata (HJK, NJJK, TJK) od 3. do 7. lipnja 2019.

  Dod

  atna

  prov

  jera

  **

  Psihologija 1. srpnja 2019. u 9,00 sati

  Engleski jezik i knjievnost 2. srpnja 2019. u 9,00 sati

  Njemaki jezik i knjievnost 2. srpnja 2019. u 11,30 sati

  Talijanski jezik i knjievnost 2. srpnja 2019. u 14,00 sati

  Rok za prigovor na evidenciju posebnih postignua 2. srpnja 2019.

  Objava rezultata dodatnih provjera u sustav NISpVU*** 8. srpnja 2019.

  Rok za prigovor na rezultate dodatnih provjera 9. srpnja 2019.

  Upisi u 1. godinu preddiplomskih studija 17. i 18. srpnja 2019. od 11 do 13 sati

  * Prijave se mogu: - zajedno s uplatnicom poslati preporuenom poiljkom (vie navedeno u posebnim dijelovima Informacija, za svaki studij posebno), ili

  - u radno vrijeme (skupa s uplatnicom) donijeti osobno u Studentsku slubu (pon, uto, et, pet: od 11 do 13 sati; sri: od 13 do 15 sati).

  ** Dodatna provjera za svaki pojedini studij detaljnije je opisana u posebnim dijelovima Informacija.

  *** Rezultati dodatnih provjera bit e objavljeni unutar Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka

  uilita (NISpVU).

 • 39

  PRIJAVE ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA

  Prijave za upis na preddiplomske studije obavljaju se elektronskim putem - koristei internetsku stranicu www.postani-student.hr. Prijave su zapoele 1. veljae 2019. godine, a zavravaju zakljuno sa 15. srpnjem 2019. godine u 14:59, uz iznimku za studente koji se prijavljuju na jednopredmetni studij psihologije ili na dvopredmetne studije engleskoga jezika i knjievnosti, njemakoga jezika i knjievnosti te talijanskoga jezika i knjievnosti elektronska gdje prijave traju do 7. lipnja 2019. godine.

  Tijekom toga razdoblja mogu se mijenjati prioriteti i eljeni studiji (mogue je dodavati i brisati prijavljene studije), ali je zadnji rok za promjene za jednopredmetni studij psihologije te dvopredmetne studije engleskoga jezika i knjievnosti, njemakoga jezika i knjievnosti i talijanskoga jezika i knjievnosti 7. lipnja 2019. godine, a za ostale studije Filozofskoga fakulteta u Rijeci 15. srpnja 2019. godine do 14:59.

  RANG-LISTE PREDDIPLOMSKIH STUDIJA

  Postavljeni redosljed prioriteta studijskih programa iznimno je vaan. Pristupnici e se, objavom konanih rang-lista, nai samo na rang-listi onoga studijskoga programa koji je najvii na njegovoj listi prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo upisa. S ostalih rang-lista pristupnik e biti obrisan.

  U sluaju prijave dvopredmetnih studijskih programa, optimalnom se smatra kombinacija studija kod koje je prosjeni prioritet najvii. Ako su prosjeni prioriteti jednaki, optimalnom e se smatrati kombinacija kod koje je prvi studijski program vie na listi prioriteta.

  Detaljnija objanjenja vezana za izradu rang-lista mogu se proitati na internetskoj stranici www.studij.hr.

  PROMJENA LISTE PRIORITETA STUDIJSKIH PROGRAMA

  U sluaju da pristupnik eli promijeniti svoju listu prioriteta, to moe uiniti sve do 15. srpnja 2019. godine do 14:59. Osim promjene liste prioriteta, pristupnik do toga trenutka moe izbrisati neki studijski program s liste, dodati novi studijski program te odustati od prijave svih studijskih programa.

  Pristupnici su duni izbrisati studijske programe koje su prijavili, a na kojima ne namjeravaju studirati. U tom sluaju potrebno je obrisati samo one prijavljene studijske programe koje pristupnik nema, ni u kome sluaju, namjeru studirati, ak ni onda kada bi na njemu ostvario pravo upisa.

 • 40

  OBJAVA KONANIH RANG-LISTA

  Konane rang-liste bit e objavljene 15. srpnja 2019. godine. iza 16 sati. Trenutkom objave konanih rang-lista pristupnici stjeu pravo na upis studijskoga programa na kojemu se nalaze unutar upisne kvote. Konane rang-liste nakon toga se vie ne mijenjaju. Pravo upisa mogue je ostvariti samo na jednom jednopredmetnom ili dva dvopredmetna studija.

  Pristupnici se mogu upisati samo na studijski program za koji su u sustavu NISpVU (Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka uilita) nakon objave konanih rang-lista ostvarili pravo upisa i dobili UPISNI BROJ. Dodjelom upisnoga broja za odreeni studijski program nastaje obveza pristupnika da se upie na taj studijski program.

  Objavom konanih-rang-lista pristupnik e se nai samo na rang-listi onoga studijskoga programa na kojemu je stekao pravo upisa, odnosno naao se unutar upisne kvote, a koji je najvie na njegovoj listi prioriteta.

  OPORTUNITETNI TROKOVI

  Kandidatima koji se ne upiu na studijski program na kojemu su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj, odnosno u sluaju prijavljenog, a neupisanog i neodjavljenog studijskog programa, naplatiti e se oportunitetni trokovi nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu ne manjem od jedne godinje kolarine ovisno o studijskome programu. Obveza odjave studijskog programa na koji se student ne namjerava upisati propisana je Opim uvjetima sudjelovanja u postupku prijave na studijske programe objavljenima na linku https://www.postani-student.hr/Ucenici/OpciUvjeti.aspx.

  KONTROLA BODOVNOGA STANJA Tijekom cijeloga postupka prijava na studijske programe na internetskoj stranici www.postani-

  student.hr mogu se pratiti do tada prikupljeni bodovi za svaki prijavljeni studijski program. Najprije e to biti samo bodovi steeni na temelju ocjena iz srednje kole te nekih natjecanja, a kasnije e se evidentirati i rezultati dravne mature te rezultati dodatnih provjera posebnih znanja, vjetina i sposobnosti, za studije za koje e se provoditi.

  KOME SE JAVITI U SLUAJU NEPRAVILNOSTI / POGREKE ? U sluaju sumnje na nepravilnosti u bodovanju dodatnih provjera posebnih znanja,

  vjetina i sposobnosti, potrebno je kontaktirati Filozofski fakultet u Rijeci u propisanom roku - 24 sata od objave rezultata (prema Pravilniku o studiju Sveuilita u Rijeci).

  U ostalim sluajevima pogreki (kod upisa ocjena ili rezultata dravne mature) pristupnik se treba informirati na internetskoj stranici www.studij.hr.

 • 41

  UPIS U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA

  Upis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote i dobili upisni broj obavljat e se 17. i 18. srpnja 2019. godine od 11 do 13 sati na adresi Sveuilina avenija 4 (pristupnici e pri dolasku na Fakultet biti obavijeteni o prostoriji u kojoj e se obavljati upis).

  PRISTUPNIK KOJI JE PREKO SUSTAVA DOBIO UPISNI BROJ PREMA OPIM UVJETIMA KORITENJA SUSTAVA NISpVU OBVEZAN JE REALIZIRATI UPIS NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U RIJECI. (Vie na stranici https://www.postani-student.hr/Ucenici/OpciUvjeti.aspx).

  Napomena:

  Ako kandidat stekne pravo upisa te dobije upisni broj, a sprijeen je osobno doi na upis, kompletu upisnih dokumenata potrebno je priloiti i punomo ovjerenu kod javnog biljenika u kojem kandidat ovlauje drugu osobu da za njega obavi upis na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

  DOKUMENTI POTREBNI PRI UPISU

  - domovnica (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neogranien;

  domovnica moe biti generirana iz baze e-Graani), Hrvat koji nije dravljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti,

  - rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neogranien; rodni list moe biti generiran iz baze e-Graani), strani dravljanin mora donijeti potvrdu o dravljanstvu odreene drave,

  - jedna osobna fotografija (bilo koje veliine za osobne dokumente), - originalna priznanica o uplati trokova upisnine i participacije ako student participira u

  trokovima studiranja: - pristupnik uplauje na iroraun Fakulteta iznos od 380 kn s naznakom opisa plaanja Upisnina za ak. god. 2019./2020. , - pristupnik koji se upisuje uz participiranje u trokovima studiranja* uplauje na iroraun Fakulteta 5.500 kn* + 380 kn s naznakom opisa plaanja Upisnina i participacija za ak. god. 2019./2020., - ispisnica za pristupnika koji je bio upisan na drugo visoko uilite u Republici Hrvatskoj.** * Student koji je koristio pravo studiranja na nekom od visokih uilita u Republici Hrvatskoj u statusu redovitoga studenta bez plaanja studija te mijenja studij i ponovno upisuje 1. godinu studija iste razine u statusu redovitoga studenta na Filozofskom fakultetu u Rijeci, obavezan je uplatiti puni iznos participacije u trokovima studija to iznosi 5.500 kn. ** Pristupnik koji je ve bio upisan na drugo visoko uilite u Republici Hrvatskoj, a nee tamo zavriti preddiplomski studij, duan je dostaviti ispisnicu ukoliko ne eli plaati puni iznos participacije na SVIM godinama studija (za 1. godinu participacija je obavezna (vidi*)). Ispisnicu je potrebno dostaviti pri upisu, a najkasnije do poetka ak. god. 2019./2020. Napomena:

  Student strani dravljanin iz zemlje koja nije lanica Europske unije obvezan je plaati participaciju u iznosu od 11.000 kn.

 • 42

  U rubrici uplatnice broj rauna primatelja upisuje se:

  IBAN HR9123600001101536455 Model 00 Poziv na broj odobrenja OIB pristupnika 18

  Opis plaanja (za studente koji se 1. put upisuju u 1. godinu studija)

  Upisnina za ak. god. 2019./2020. Opis plaanja (za studente koji ponovno upisuju 1. godinu studija)

  Upisnina i participacija za ak. god. 2019./2020.

  JESENSKI UPISNI ROK

  Jesenski upisni rok provodi se samo za one studijske programe ije se upisne kvote ne popune u ljetnom upisnom roku. Sve informacije vezane za jesenski upisni rok koje nisu sadrane u ovoj brouri bit e naknadno objavljene na internetskoj stranici Filozofskoga fakulteta u Rijeci (www.ffri.uniri.hr) te na internetskim stranicama www.postani-student.hr i www.studij.hr.