43
REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET I N F O R M A C I J E O UVJETIMA UPISA U 1. GODINU REDOVNIH PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA AKADEMSKE GODINE 2019./2020. RIJEKA, SVIBANJ 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

REPUBLIKA HRVATSKA

SVEUČILIŠTE U RIJECI

FILOZOFSKI FAKULTET

I N F O R M A C I J E

O UVJETIMA UPISA U 1. GODINU

REDOVNIH PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA

AKADEMSKE GODINE 2019./2020.

RIJEKA, SVIBANJ 2019.

Page 2: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

1

SADRŽAJ

OPĆE INFORMACIJE ….......................................................………………............................................. 2

PREDDIPLOMSKI STUDIJI ........................................................................................................................ 3

KOMPETENCIJE I AKADEMSKI NAZIVI PREDDIPLOMSKIH STUDIJA …………………….…… 4

UPISNE KVOTE PREDDIPLOMSKIH STUDIJA .................................................................................... 10

UVJETI UPISA U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA ……….…….…………………..… 11

Državna matura ………………………………………………….…………………………………….… 11

Pravo prednosti pri upisu na visoka učilišta ................................................................................................. 11

VREDNOVANJE USPJEHA PO STUDIJIMA …………........................................................................... 12

Preddiplomski sveučilišni studiji ............................................................................................................ 13

Hrvatski jezik i književnost ................................................................................................................... 13

Psihologija ............................................................................................................................................. 15

Pedagogija ............................................................................................................................................. 18

Kulturologija ........................................................................................................................................ 19

Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studiji u slobodnoj kombinaciji ......................................... 20

Hrvatski jezik i književnost ................................................................................................................... 20

Engleski jezik i književnost ................................................................................................................... 22

Njemački jezik i književnost ................................................................................................................... 25

Talijanski jezik i književnost …………………………………………………………………………... 29

Filozofija ................................................................................................................................................ 33

Povijest .................................................................................................................................................. 35

Povijest umjetnosti …………………………………………..........................……………………….. 36

Pedagogija ............................................................................................................................................. 37

KALENDAR RAZREDBENOG POSTUPKA ZA UPIS U 1. GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA .. 38

PRIJAVE ZA UPIS U 1. GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA ………………………..…………… 39

RANG-LISTE PREDDIPLOMSKIH STUDIJA …………...…………………………………………...….. 39

Promjena liste prioriteta studijskih programa …………………………………………………….… 39

Objava konačnih rang-lista …………………………………………………………………………... 40

Oportunitetni troškovi ………….…………………………………………………………………..... 40

Kontrola bodovnog stanja ……………………………………………………………………………. 40

Kome se javiti u slučaju nepravilnosti / pogreške? …………………………………………………... 40

UPIS U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA ………………………………….……….…… 41

Dokumenti potrebni pri upisu .....................................................................................................… 41

JESENSKI UPISNI ROK …………………..………………………………………………………..……. 42

Page 3: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

2

OPĆE INFORMACIJE

FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI

Sveučilišna avenija 4

Rijeka INTERNETSKE STRANICE

Filozofski fakultet u Rijeci: www.ffri.uniri.hr

Sveučilište u Rijeci: www.uniri.hr

Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta: www.postani-student.hr

Agencija za znanost i visoko obrazovanje: www.studij.hr

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja: www.ncvvo.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja: www.mzo.hr

IBAN: HR9123600001101536455

OIB: 70505505759

TELEFONI:

Studentska služba:

051/265-880

051/265-881

051/265-883

051/265-611

Page 4: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

3

PREDDIPLOMSKI STUDIJI

Svi redovni preddiplomski studiji Filozofskoga fakulteta u Rijeci sveučilišni su studiji. Jednopredmetni preddiplomski studiji

Hrvatski jezik i književnost Psihologija Pedagogija Kulturologija

Dvopredmetni preddiplomski studiji u slobodnoj kombinaciji

Hrvatski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost / Njemački jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost / Talijanski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost / Filozofija Hrvatski jezik i književnost / Povijest Hrvatski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Hrvatski jezik i književnost / Pedagogija Engleski jezik i književnost / Njemački jezik i književnost Engleski jezik i književnost / Talijanski jezik i književnost Engleski jezik i književnost / Filozofija Engleski jezik i književnost / Povijest Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost / Talijanski jezik i književnost Njemački jezik i književnost / Filozofija Njemački jezik i književnost / Povijest Njemački jezik i književnost / Povijest umjetnosti Njemački jezik i književnost / Pedagogija Talijanski jezik i književnost / Filozofija Talijanski jezik i književnost / Povijest Talijanski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Talijanski jezik i književnost / Pedagogija Filozofija / Povijest Filozofija / Povijest umjetnosti Filozofija / Pedagogija Povijest / Povijest umjetnosti Povijest / Pedagogija Povijest umjetnosti / Pedagogija

Napomena:

Svi preddiplomski sveučilišni studiji na Filozofskom fakultetu u Rijeci traju 3 godine, nakon kojih se može upisati odgovarajući diplomski sveučilišni studij u trajanju od 2 godine.

Page 5: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

4

KOMPETENCIJE I AKADEMSKI NAZIVI PREDDIPLOMSKIH STUDIJA

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Trajanje Kompetencije/mogućnost zaposlenja Akademski naziv

3 godine

Određena razina općih znanja i vještina (pismenost) koja omogućuje obavljanje nekih stručnih zanimanja, ali ne i zapošljavanje u odgojno-obrazovnom sustavu (rad u školi).

Prvostupnik/prvostupnica hrvatskoga jezika i književnosti

Mogućnosti nastavka studija – Diplomski sveučilišni studij hrvatskoga jezika i književnosti

- smjerovi: nastavnički, opći kroatistički

Trajanje Kompetencije/mogućnost zaposlenja Akademski naziv

2 godine

Primjena znanstvenih i stručnih dostignuća u odgojno-obrazovnom sustavu, javnom sektoru.

Magistar/magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti

Primjena znanstvenih i stručnih dostignuća u javnom sektoru.

Magistar/magistra kroatistike

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PSIHOLOGIJE

Trajanje Kompetencije/mogućnost zaposlenja Akademski naziv

3 godine

Stjecanje temeljnih znanja psihologije i općih vještina kao što je primjena metodologije društvenih istraživanja i osnovnih statističkih analiza, ispitivanje javnoga mnijenja, primjena osnovnih računalnih kompetencija, potrebnih za rad u različitim područjima. Stečene kompetencije ne omogućavaju bavljenje psihologijom kao strukom za što je potrebno završiti diplomski sveučilišni studij.

Prvostupnik/prvostupnica psihologije

Mogućnost nastavka studija – Diplomski sveučilišni studij psihologije

Trajanje Kompetencije/mogućnost zaposlenja Akademski naziv

2 godine Stjecanje kompetencija nužnih za obavljanje različitih aspekata psihološke djelatnosti.

Magistar/magistra psihologije

Page 6: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

5

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PEDAGOGIJE

Trajanje Kompetencije/mogućnost zaposlenja Akademski naziv

3 godine Stjecanje stručnih znanja i vještina koja omogućavaju obavljanje poslova u području odgoja i obrazovanja.

Prvostupnik/prvostupnica pedagogije

Mogućnost nastavka studija – Diplomski sveučilišni studij pedagogije

Trajanje Kompetencije/mogućnost zaposlenja Akademski naziv

2 godine Stjecanje kompetencija pedagoga za bavljenje nizom odgojno-obrazovnih problema u školi, drugim ustanovama, privatnoj praksi te istraživačkom radu.

Magistar/magistra pedagogije

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KULTUROLOGIJE

Trajanje Kompetencije/mogućnost zaposlenja Akademski naziv

3 godine

Kompetencije za rad na pomoćnim poslovima u kulturnom menadžmentu i politici, u novinarstvu i medijima, te drugim poslovima koji pretpostavljaju posjedovanje znanja iz društvenih i humanističkih disciplina.

Prvostupnik/prvostupnica kulturologije

Mogućnosti nastavka studija – Diplomski sveučilišni studij kulturologije

Trajanje Kompetencije/mogućnost zaposlenja Akademski naziv

2 godine

Rad na upravljanju kulturnim resursima, medijski sektor, sektor poslovnih komunikacija, državna administracija, kulturna diplomacija, novinarstvo i publicistika, urednički poslovi i sl.

Magistar/magistra kulturologije

Page 7: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

6

DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI

U SLOBODNOJ KOMBINACIJI

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Trajanje Kompetencije/mogućnost zaposlenja Akademski naziv

3 godine

Određena razina općih znanja i vještina (pismenost) koja omogućuje obavljanje nekih stručnih zanimanja, ali ne i zapošljavanje u odgojno-obrazovnom sustavu (rad u školi).

Prvostupnik/prvostupnica hrvatskoga jezika i književnosti

Mogućnosti nastavka studija – Diplomski sveučilišni studij hrvatskoga jezika i književnosti

- smjer: nastavnički

Trajanje Kompetencije/mogućnost zaposlenja Akademski naziv

2 godine Primjena znanstvenih i stručnih dostignuća u odgojno-obrazovnom sustavu, javnom sektoru.

Magistar/magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ENGLESKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Trajanje Kompetencije/mogućnost zaposlenja Akademski naziv

3 godine

Kompetencije za organizacijske i voditeljske poslove u konzularno-diplomatskim predstavništvima, gospodarstvu (inokorespodent, odnosi s javnošću), medijima, nakladništvu i marketingu.

Prvostupnik/prvostupnica engleskoga jezika i književnosti

Mogućnost nastavka studija - Diplomski sveučilišni studij engleskoga jezika i književnosti - smjer: nastavnički

Trajanje Kompetencije/mogućnost zaposlenja Akademski naziv

2 godine

Sposobnosti i znanja za poučavanje engleskoga kao stranog jezika u osnovnim i srednjim školama u RH. Znanja i kompetencije iz područja: jezik i kultura, učenici i učenje, nastavnik i podučavanje, institucije i zajednica, profesionalno usavršavanje, ali i iz primijenjene lingvistike i psiholingvistike.

Magistar/magistra edukacije engleskoga jezika i književnosti

Page 8: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

7

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ NJEMAČKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Trajanje Kompetencije/mogućnost zaposlenja Akademski naziv

3 godine

Prvostupnik je ovladao temeljnim književnoteorijskim i književnopovijesnim znanjima te normama njemačkoga standardnog jezika na razini C1 prema ZEROJ-u. Posjeduje znanja i vještine usmene i pisane komunikacije za rad u području novinstva, izdavaštva, uredništva, u kulturnim i gospodarskim institucijama, te diplomatskim i konzularnim predstavništvima.

Prvostupnik/prvostupnica njemačkoga jezika i književnosti

Mogućnosti nastavka studija – Diplomski sveučilišni studij njemačkoga jezika i književnosti

- smjer: nastavnički

Trajanje Kompetencije/mogućnost zaposlenja Akademski naziv

2 godine Mogućnost obavljanja samostalne profesionalne djelatnosti u području obrazovanja.

Magistar/magistra edukacije njemačkoga jezika i književnosti

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ TALIJANSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Trajanje Kompetencije/mogućnost zaposlenja Akademski naziv

3 godine

Poznavanje talijanskog jezika na razini C2 prema europskom portfoliju, poznavanje osnova talijanske lingvistike, književnosti, kulture i civilizacije. Osposobljenost za rad u novinarstvu, izdavaštvu, kulturalnom menadžmentu, u diplomatskim i konzularnim predstavništvima.

Prvostupnik/prvostupnica talijanskoga jezika i književnosti

Mogućnosti nastavka studija – Diplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti **

- smjerovi: nastavnički, opći

Trajanje Kompetencije/mogućnost zaposlenja Akademski naziv

2 godine

Mogućnost jezičnog posredovanja i mogućnost zapošljavanja na hrvatskom, talijanskom i općenito europskom tržištu rada u okviru novinarstva, izdavaštva, uredništva, kulturnog menadžmenta, kulturne politike, upravljanja kulturnim resursima. Nastavnički modul osposobljava i za rad u prosvjeti i obrazovanju u RH.

Magistar/magistra edukacije talijanskoga jezika i književnosti

Mogućnost jezičnog posredovanja i mogućnost zapošljavanja na hrvatskom, talijanskom i općenito europskom tržištu rada u okviru novinarstva, izdavaštva, uredništva, kulturnog menadžmenta, kulturne politike, upravljanja kulturnim resursima.

Magistar /magistra talijanistike

Page 9: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

8

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FILOZOFIJE

Trajanje Kompetencije/mogućnost zaposlenja Akademski naziv

3 godine

Stjecanje određenoga stupnja obrazovanja, informiranosti i kritičkoga rasuđivanja koji omogućava rad u medijima, izdavaštvu i ostalim djelatnostima u kojima se pretpostavlja visoki stupanj opće kulture i logičkoga i kritičkoga rasuđivanja.

Prvostupnik/prvostupnica filozofije

Mogućnosti nastavka studija – Diplomski sveučilišni studij filozofije

- smjerovi: nastavnički, opći

Trajanje Kompetencije/mogućnost zaposlenja Akademski naziv

2 godine

Osposobljenost za rad u srednjim školama kao edukator za predmete filozofija, logika, etika; osposobljenost za rad u medijima i sl. djelatnostima te za znanstveni i istraživački rad na području filozofije, logike, etike i bioetike te rad na interdisciplinarnom području.

Magistar/magistra edukacije filozofije

Osposobljenost za rad u medijima i sl. djelatnostima te za znanstveni i istraživački rad na području filozofije, logike, etike i bioetike te rad na interdisciplinarnom području.

Magistar/magistra filozofije

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POVIJESTI

Trajanje Kompetencije/mogućnost zaposlenja Akademski naziv

3 godine

Stjecanje stručnih znanja i vještina za pomoćni rad u arhivima, muzejima, zavičajnim zbirkama, galerijama, turističkim agencijama, djelatnostima za zaštitu kulturne baštine i sl.

Prvostupnik/prvostupnica povijesti

Mogućnost nastavka studija – Diplomski sveučilišni studij povijesti

- smjer: nastavnički

Trajanje Kompetencije/mogućnost zaposlenja Akademski naziv

2 godine

Stjecanje kompetencija za rad u osnovnim i srednjim školama te na stručnim i pomoćnim (suradnik) poslovima u arhivima, muzejima, galerijama, zavičajnim zbirkama, djelatnostima za zaštitu kulturne baštine, medijskih djelatnosti i sl., kao i daljnji znanstveni i istraživački rad u okviru humanističkih i društvenih znanosti.

Magistar/magistra edukacije povijesti

Page 10: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

9

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POVIJESTI UMJETNOSTI

Trajanje Kompetencije/mogućnost zaposlenja Akademski naziv

3 godine

Temeljno poznavanje razdoblja povijesti umjetnosti, temeljno poznavanje i korištenje metoda u povijesti umjetnosti, korištenje stručne terminologije, pisanih i vizualnih izvora, mogućnost interpretacije i kontekstualizacije umjetničkih djela i pojava. Mogućnost zaposlenja: u turizmu, tiskanim i elektronskim medijima, u sektoru odnosa s javnošću.

Prvostupnik/prvostupnica povijesti umjetnosti

Mogućnost nastavka studija – Diplomski sveučilišni studij povijesti umjetnosti

- smjerovi: nastavnički, opći

Trajanje Kompetencije/mogućnost zaposlenja Akademski naziv

2 godine

Poznavanje i korištenje metoda i oblika rada u nastavi likovne umjetnosti, izvođenje učioničke i izvan učioničke nastavne prakse, izvođenje izvan nastavne pedagoške prakse, poznavanje i korištenje dokumenata i tehnologija specifičnih za nastavni rad. Mogućnost zaposlenja: u srednjoškolskoj nastavi, predmet Likovna umjetnost i srodni.

Magistar/magistra edukacije povijesti umjetnosti

Napredno poznavanje područja i razdoblja povijesti umjetnosti na razini diplomskog studija, napredno poznavanje i korištenja metoda u povijesti umjetnosti, napredno poznavanje i korištenje stručne terminologije, te arhivskih, pisanih i vizualnih izvora, napredna interpretacija i kontekstualizacija umjetničkih djela i pojava, problemsko razmišljanje i samostalno izražavanje. Mogućnost zaposlenja: u muzejima i galerijama, u konzervatorskim uredima, u institucijama koje se bave restauracijom, u odjelima za kulturu pri tijelima lokalne uprave i samouprave, u istraživačkim i visokoškolskim institucijama, u turizmu, tiskanim i elektronskim medijima, u sektoru odnosa s javnošću.

Magistar/magistra povijesti umjetnosti

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PEDAGOGIJE

Trajanje Kompetencije/mogućnost zaposlenja Akademski naziv

3 godine Stjecanje stručnih znanja i vještina koji omogućavaju obavljanje poslova u području odgoja i obrazovanja.

Prvostupnik/prvostupnica pedagogije

Mogućnost nastavka studija – Diplomski sveučilišni studij pedagogije

Trajanje Kompetencije/mogućnost zaposlenja Akademski naziv

2 godine Stjecanje kompetencija pedagoga za bavljenje nizom odgojno-obrazovnih problema u školi, drugim ustanovama, privatnoj praksi te istraživačkom radu.

Magistar/magistra pedagogije

Page 11: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

10

UPISNE KVOTE PREDDIPLOMSKIH STUDIJA A) PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI

Studij Na teret

Ministarstva Strani

državljani Ukupno

Hrvatski jezik i književnost 40 2 42

Psihologija 40 2 42

Pedagogija 15 2 17

Kulturologija 37 3 40

B) DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI U SLOBODNOJ KOMBINACIJI

Studij Na teret

Ministarstva Strani

državljani Ukupno

Hrvatski jezik i književnost 38 2 40

Engleski jezik i književnost 45 2 47

Njemački jezik i književnost 30 2 32

Talijanski jezik i književnost 30 2 32

Filozofija 45 5 50

Povijest 38 2 40

Povijest umjetnosti 38 2 40

Pedagogija 13 2 15

Napomena:

Iz skupine dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija u slobodnoj kombinaciji - pristupnici MORAJU upisati dva studija koja biraju po vlastitom izboru.

PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA ŠKOLARINE

Student koji je koristio pravo studiranja na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u statusu redovitoga studenta bez plaćanja studija te mijenja studij i ponovno upisuje 1. godinu studija iste razine u statusu redovitoga studenta na Filozofskom fakultetu u Rijeci, obavezan je uplatiti puni iznos participacije u troškovima studija što iznosi 5.500 kn.

Page 12: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

11

UVJETI UPISA U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA

DRŽAVNA MATURA

Pravo upisa u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Filozofskoga fakulteta u Rijeci imaju osobe koje su položile državnu maturu, a u okviru su odobrenih upisnih kvota, uz uvjet da se za studij ne provodi dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti. U slučajevima kada se dodatna provjera provodi, za studije psihologije, engleskoga jezika i književnosti, njemačkoga jezika i književnosti te talijanskoga jezika i književnosti, uz navedene uvjete mora biti ostvaren i prag uspješnosti od 50 % na dodatnoj provjeri. Pristupnici koji nisu ostvarili prag uspješnosti od 50 % na dodatnoj provjeri NE stječu pravo upisa bez obzira na elektroničku prijavu studijskoga programa i na ostale rezultate vrednovanja uspjeha. (više na stranicama pojedinoga studija).

Prijavu u Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta moraju učiniti i oni pristupnici koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine. Državnu maturu moraju položiti ukoliko žele bodovno konkurirati ostalim pristupnicima. (više na stranici www.studij.hr)

Prijavu u Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta također moraju učiniti i oni pristupnici koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u inozemstvu. (više na stranici www.studij.hr)

PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU NA VISOKA UČILIŠTA

Temeljem Preporuke Rektorskog zbora od 11. svibnja 2016. pravo izravnog upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag (uspješnost od 50 % na dodatnoj provjeri) imaju:

- hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata, - hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata, - djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, - djeca 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata I. skupine, - djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih

i civilnih invalida rata, - djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona o

zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, - djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100-postotnim oštećenjem

organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Sukladno Odluci o broju mjesta za upis u 1. godinu sveučilišnih preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u ak. god. 2019./2020. izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag (uspješnost od 50 % na dodatnoj provjeri) imaju i osobe sa 60 %-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom).

Prijeđen razredbeni prag imaju oni pristupnici koji su položili ispite državne mature koji su uvjet za upis na pojedine studijske programe te koji su ako se za studij provodi dodatna provjera ostvarili prag uspješnosti od 50 %. Pristupnici koji na dodatnoj provjeri ne ostvare prag uspješnosti od 50 %, NE stječu pravo upisa na te studije bez obzira na pravo prednosti i ostale rezultate vrednovanja uspjeha.

Page 13: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

12

Dokumentacija potrebna za dokazivanje posebnoga statusa:

hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata status dokazuju potvrdom mjerodavnoga ureda za obranu RH, izdanom nakon 1. siječnja 2005. godine (prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva),

djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja koji se još uvijek nalaze u evidenciji nestalih branitelja te djeca 100%-tnih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata prve skupine status dokazuju potvrdom mjerodavnoga ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave,

kandidati obuhvaćeni Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata - djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8., djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. i djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100-postotnim oštećenjem organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. status dokazuju potvrdom nadležnog ureda državne uprave u županiji, odn. nadležnog upravnog tijela grada.

pristupnici sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) status dokazuju rješenjem o invaliditetu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedeni dokumenti (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) moraju biti izdani u Republici Hrvatskoj i dostavljaju se najkasnije do 10. srpnja 2019. godine isključivo preporučenom pošiljkom na adresu: Agencija za znanost i visoko obrazovanje Središnji prijavni ured Donje Svetice 38/5 10000 Zagreb

Napomena: Poslani dokumenti pristupnicima se NE vraćaju.

VREDNOVANJE USPJEHA PO STUDIJIMA

Studijski programi Filozofskoga fakulteta u Rijeci vrednuju uspjeh na sljedeći način:

1. Vrednovanje ocjena iz srednje škole: za svaki pojedini studijski program definirano je vrednovanje ocjena iz srednje škole.

2. Obavezni dio državne mature: za svaki studijski program definirano je vrednovanje ispita iz hrvatskoga jezika, matematike i stranoga jezika.

3. Izborni dio državne mature: za upis na pojedine studijske programe definirani su izborni predmeti koji se vrednuju te postotak vrednovanja.

4. Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti: na Filozofskom fakultet u Rijeci dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti provodi se za upis na jednopredmetni studij psihologije te na dvopredmetne studije engleskoga jezika i književnosti, njemačkoga jezika i književnosti i talijanskoga jezika i književnosti.

5. Posebna postignuća: podatke o međunarodnim i državnim natjecanjima u vrijeme srednjoškolskog obrazovanja koji se vrednuju pri prijavi pojedinih studija evidentirat će Središnji prijavni ured (potvrde/diplome NE šalju se na Filozofski fakultet u Rijeci). Na Filozofski fakultet u Rijeci šalju se isključivo ovjerene preslike potvrda/diploma o županijskim natjecanjima za studij hrvatskoga jezika i književnosti (jednopredmetni i dvopredmetni), njemačkoga jezika i književnosti i talijanskoga jezika i književnosti te ovjerene preslike certifikata priznatih ustanova za studij njemačkoga jezika i književnosti. Sva postignuća odnose se na ona ostvarena tijekom srednjoškolskoga obrazovanja. Više informacija nalazi se u posebnom dijelu vrednovanja svakoga studija.

Napomena: Postoci koji se navode u opisima vrednovanja pojedinih studijskih programa su maksimalni mogući. Više informacija nalazi se u posebnom dijelu vrednovanja svakoga studija.

Page 14: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

13

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI

Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij

Vrednovanje uspjeha pristupnika raspoređeno je na sljedeći način:

1. Vrednovanje ocjena iz srednje škole ..................…………......... 40 %

2. Obavezni dio državne mature:

Predmet Razina Vrednovanje

Hrvatski jezik A 40 %

Matematika B 5 %

Strani jezik B 10 %

3. Izborni dio državne mature:

Predmeti Obavezan Vrednovanje

Informatika ili Geografija ili Povijest ili Vjeronauk ili Etika ili Filozofija ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Psihologija ili Sociologija ili Glazbena umjetnost ili Likovna umjetnost ili drugi strani jezik

NE 5 %

Napomena: Pristupnik ne mora položiti niti jedan od 13 navedenih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se s 5 %.

4. Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti: NEMA

5. Posebna postignuća:

Posebno postignuće Vrednovanje

1.-3. mjesto na državnom natjecanju iz hrvatskoga jezika izravan upis

1.-3. mjesto na županijskom natjecanju iz hrvatskoga jezika 2 %

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Page 15: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

14

PRIZNANJA/DIPLOME O POSEBNIM POSTIGNUĆIMA

Ovjerene preslike sa županijskih natjecanja iz hrvatskoga jezika (odnosi se na vrijeme srednjoškolskoga obrazovanja) dostavljaju se na Filozofski fakultet u Rijeci (Sveučilišna avenija 4, Studentska služba). Neovjerene preslike priznanja/diploma NEĆE se razmatrati. Rok za slanje dokumentacije naveden je u Kalendaru razredbenoga postupka (str. 38.). Ovjerene preslike se NE vraćaju.

SLANJE DOKUMENATA POŠTOM

Ako se dokumenti šalju poštom, treba ih poslati PREPORUČENO na adresu:

Filozofski fakultet u Rijeci (za Studentsku službu – županijsko natjecanje iz HJK) Sveučilišna avenija 4 51000 Rijeka

Preporučena pošiljka mora biti poslana do roka navedenoga u Kalendaru razredbenoga postupka. (str. 38.). U suprotnom se priznanja/diplome NEĆE razmatrati.

Page 16: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

15

Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij

Vrednovanje uspjeha pristupnika raspoređeno je na sljedeći način:

1. Vrednovanje ocjena iz srednje škole ..................…………......... 30 %

2. Obavezni dio državne mature:

Predmet Razina Vrednovanje

Hrvatski jezik * A 10 %

Matematika B 10 %

Strani jezik A 5 %

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

3. Izborni dio državne mature:

Predmeti Obavezan Vrednovanje

Psihologija DA 10 %

4. Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti: OBAVEZNA - 35 % 5. Posebna postignuća: NE VREDNUJU SE

PSIHOLOGIJA

Page 17: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

16

DODATNA PROVJERA POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

ZA UPIS NA STUDIJ PSIHOLOGIJE

Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti OBAVEZNA je za sve

pristupnike prijavljene na preddiplomski studij psihologije te se pod njome podrazumijeva

provjera kognitivnih sposobnosti čiji je prag uspješnosti 50 %. Pristupnici koji nisu ostvarili

prag uspješnosti od 50 % na dodatnoj provjeri NE stječu pravo upisa bez obzira na

elektroničku prijavu studijskoga programa i na ostale rezultate vrednovanja uspjeha.

Maksimalni udio koji pristupnik može ostvariti dodatnom provjerom u odnosu na ukupnih

100 % vrednovanja uspjeha je 35 %.

PRIJAVE ZA DODATNU PROVJERU KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI

Prijava za dodatnu provjeru kognitivnih sposobnosti obavezna je i prima se u Studentskoj službi

Fakulteta u roku određenom Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.).

Napomena: Dodatnu provjeru kognitivnih sposobnosti na navedeni način mogu prijaviti

ISKLJUČIVO oni pristupnici koji su se i elektronski (putem internetske stranice www.postani-

student.hr) prijavili na studij psihologije u rokovima predviđenim Kalendarom razredbenoga

postupka. Prijave za dodatnu provjeru onih pristupnika koji se elektronski ne prijave na studij

psihologije NEĆE biti razmatrane.

DOKUMENTI KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI:

- prijavnicu (obrazac koji se može preuzeti na Filozofskome fakultetu u Rijeci ako se dokumenti

predaju osobno ili putem internetske stranice www.ffri.uniri.hr ako se dokumenti šalju poštom),

- uplatnicu za troškove provedbe dodatne provjere sposobnosti u iznosu od 150 kn.

UPLATA ZA TROŠKOVE PROVEDBE DODATNE PROVJERE KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI Za troškove provedbe dodatne provjere kognitivnih sposobnosti za upis na studij psihologije svaki pristupnik na žiroračun Filozofskoga fakulteta u Rijeci uplaćuje iznos od 150 kn.

Page 18: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

17

U rubrici uplatnice «broj računa primatelja» upisuje se: IBAN HR9123600001101536455 Model 00

Poziv na broj odobrenja OIB pristupnika – 15

Opis plaćanja Dodatna provjera (PS)

SLANJE DOKUMENATA POŠTOM

Ako se dokumenti šalju poštom, treba ih poslati PREPORUČENO na adresu:

Filozofski fakultet u Rijeci (za Studentsku službu – za prijavu (Psihologija)) Sveučilišna avenija 4 51000 Rijeka

Preporučena pošiljka mora biti poslana u skladu s rokom određenim Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.). U suprotnom se NEĆE razmatrati te pristupnik neće moći pristupiti dodatnoj provjeri. Pristupnik je u slučaju slanja dokumentacije preporučenom pošiljkom dužan potvrdu o slanju pošiljke imati pri dolasku na dodatnu provjeru.

Napomena:

Ukoliko kandidat odustane od već prijavljene dodatne provjere, povrat uplaćenoga iznosa moguć je uz pisanu molbu s prilogom preslike potvrde o uplati, ali samo ako je zatražena do krajnjeg datuma roka prijave za dodatnu provjeru određenoga Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.). Molbe zatražene nakon toga roka bit će riješene negativno, tj. neće biti moguće izvršiti povrat uplaćenoga iznosa.

TERMINI DODATNE PROVJERE KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI Termin dodatne

provjere kognitivnih sposobnosti određen je Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.).

Napomena: Pristupnik je na provjeru dužan donijeti osobnu iskaznicu i pribor za pisanje. Ako pristupnik dodatnoj provjeri ne pristupi u određeno vrijeme ili ako nema osobnu iskaznicu smatrat će se da je odustao od dodatne provjere te mu se uplaćeni iznos NE vraća. Predviđeno sveukupno trajanje dodatne provjere je 240 minuta. Dodatna provjera kognitivnih sposobnosti za upis na studij psihologije održat će se u dvije grupe. Za svaku grupu ispitivanje traje 120 minuta. Točan raspored ispitivanja po grupama bit će objavljen na internetskim stranicama Fakulteta i Odsjeka za psihologiju 26. lipnja 2019.

REZULTATI DODATNE PROVJERE KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI

Rezultati dodatne provjere za studij psihologije bit će objavljeni prema Kalendaru razredbenog

postupka na internetskim stranicama Fakulteta (www.ffri.uniri.hr).

Page 19: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

18

Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij

Vrednovanje uspjeha pristupnika raspoređeno je na sljedeći način:

1. Vrednovanje ocjena iz srednje škole ..................…………......... 40 %

2. Obavezni dio državne mature:

Predmet Razina Vrednovanje

Hrvatski jezik* A 18 %

Matematika A 18 %

Strani jezik A 18 %

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

3. Izborni dio državne mature:

Predmeti Obavezan Vrednovanje

Informatika ili Etika ili Filozofija ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Psihologija ili Sociologija ili drugi strani jezik

NE 6 %

Napomena: Pristupnik ne mora položiti niti jedan od 8 navedenih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se sa 6 %.

4. Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti: NEMA

5. Posebna postignuća:

Posebno postignuće Vrednovanje

1.-3. mjesto na državnom natjecanju (podrazumijeva državna natjecanja iz područja koja su verificirana isključivo od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje i koja u sustav evidentira Središnji prijavni ured )*

izravan upis

sudjelovanje na državnom natjecanju (podrazumijeva državna natjecanja iz područja koja su verificirana isključivo od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje i koja u sustav evidentira Središnji prijavni ured )*

4 %

*Agencija za znanost i visoko obrazovanje vrednuje natjecanja iz disciplina: Hrvatski jezik, Engleski jezik, Njemački jezik (uklj. II.A i II. B), Francuski jezik, Talijanski jezik, Španjolski jezik, Latinski jezik, Grčki jezik, Matematika, Fizika, Fizika smotra, Kemija, Biologija, Geografija, Astronomija, Informatika - primjena algoritama, Informatika - razvoj softvera, Povijest, Logika, Filozofija, Vjeronauk, Likovna umjetnost.

Napomena: Maksimum bodova za dodatna postignuća iznosi 4 %.

PEDAGOGIJA

Page 20: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

19

Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij

Vrednovanje uspjeha pristupnika raspoređeno je na sljedeći način:

1. Vrednovanje ocjena iz srednje škole ..................…………......... 40 %

2. Obavezni dio državne mature:

Predmet Razina Vrednovanje

Hrvatski jezik A 18 %

Matematika B 6 %

Strani jezik A 18 %

3. Izborni dio državne mature:

Predmeti Obavezan Vrednovanje

Latinski jezik ili Povijest ili Etika ili Filozofija ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Psihologija ili Sociologija

NE 18 %

Napomena: Pristupnik ne mora položiti niti jedan od 8 navedenih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se s 18 %.

4. Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti: NEMA

5. Posebna postignuća:

Posebno postignuće Vrednovanje

1.-3. mjesto na državnom natjecanju (3. i 4. razred) iz hrvatskog jezika, engleskog jezika, njemačkog jezika, francuskog jezika, talijanskog jezika, španjolskog jezika, latinskog jezika, grčkog jezika, matematike, fizike, kemije, biologije, geografije, astronomije, informatike, povijesti, logike ili filozofije

4 %

1.-3. mjesto iz debate (3. i 4. razred) 4 %

Napomena: Maksimum bodova za dodatna postignuća iznosi 4 %.

KULTUROLOGIJA

Page 21: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

20

DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI

U SLOBODNOJ KOMBINACIJI

Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij

Vrednovanje uspjeha pristupnika raspoređeno je na sljedeći način:

1. Vrednovanje ocjena iz srednje škole ..................…………......... 40 %

2. Obavezni dio državne mature:

Predmet Razina Vrednovanje

Hrvatski jezik A 40 %

Matematika B 5 %

Strani jezik B 10 %

3. Izborni dio državne mature:

Predmeti Obavezan Vrednovanje

Informatika ili Geografija ili Povijest ili Vjeronauk ili Etika ili Filozofija ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Psihologija ili Sociologija ili Glazbena umjetnost ili Likovna umjetnost ili drugi strani jezik

NE 5 %

Napomena: Pristupnik ne mora položiti niti jedan od 13 navedenih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se s 5 %.

4. Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti: NEMA

5. Posebna postignuća:

Posebno postignuće Vrednovanje

1.-3. mjesto na državnom natjecanju iz hrvatskoga jezika izravan upis

1.-3. mjesto na županijskom natjecanju iz hrvatskoga jezika 2 %

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Page 22: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

21

PRIZNANJA/DIPLOME O POSEBNIM POSTIGNUĆIMA

Ovjerene preslike sa županijskih natjecanja iz hrvatskoga jezika (odnosi se na vrijeme srednjoškolskoga obrazovanja) dostavljaju se na Filozofski fakultet u Rijeci (Sveučilišna avenija 4, Studentska služba). Neovjerene preslike priznanja/diploma NEĆE se razmatrati. Rok za slanje dokumentacije naveden je u Kalendaru razredbenoga postupka (str. 38.). Ovjerene preslike se NE vraćaju.

SLANJE DOKUMENATA POŠTOM

Ako se dokumenti šalju poštom, treba ih poslati PREPORUČENO na adresu:

Filozofski fakultet u Rijeci (za Studentsku službu – županijsko natjecanje iz HJK) Sveučilišna avenija 4 51000 Rijeka

Preporučena pošiljka mora biti poslana do roka navedenoga u Kalendaru razredbenoga postupka. (str. 38.). U suprotnom se priznanja/diplome NEĆE razmatrati.

Page 23: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

22

Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij

Vrednovanje uspjeha pristupnika raspoređeno je na sljedeći način:

1. Vrednovanje ocjena iz srednje škole ..................…………......... 15 %

2. Obavezni dio državne mature:

Predmet Razina Vrednovanje

Hrvatski jezik * A 15 %

Matematika B 5 %

Strani jezik – Engleski jezik A 30 %

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

3. Izborni dio državne mature:

Predmeti Obavezan Vrednovanje

Drugi strani jezik NE 5 %

Napomena: Pristupnik ne mora položiti navedeni predmet. Polaganjem predmeta stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se s 5 %.

4. Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti: OBAVEZNA - 30 %

5. Posebna postignuća:

Posebno postignuće Vrednovanje

1.-3. mjesto na državnom natjecanju iz engleskog jezika u 3. ili 4. razredu srednje škole

izravan upis

ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Page 24: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

23

DODATNA PROVJERA POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

ZA UPIS NA STUDIJ ENGLESKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti OBAVEZNA je za sve

pristupnike prijavljene na preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti te se pod njome

podrazumijeva pismena provjera jezične kompetencije čiji je prag uspješnosti 50 %. Pristupnici

koji nisu ostvarili prag uspješnosti od 50 % na dodatnoj provjeri NE stječu pravo upisa bez

obzira na elektroničku prijavu studijskoga programa i na ostale rezultate vrednovanja uspjeha.

Maksimalni udio koji pristupnik može ostvariti dodatnom provjerom u odnosu na ukupnih

100 % vrednovanja uspjeha je 30 %.

PRIJAVE ZA DODATNU PROVJERU JEZIČNE KOMPETENCIJE

Prijava za dodatnu provjeru jezične kompetencije obavezna je i prima se u Studentskoj službi

Fakulteta u roku određenom Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.).

Napomena: Dodatnu provjeru jezične kompetencije mogu prijaviti ISKLJUČIVO oni

pristupnici koji su se i elektronski (putem internetske stranice www.postani-student.hr) prijavili

na studij engleskoga jezika i književnosti u rokovima predviđenim Kalendarom razredbenoga

postupka. Prijave za dodatnu provjeru onih pristupnika koji se elektronski ne prijave na studij

engleskoga jezika i književnosti NEĆE biti razmatrane.

DOKUMENTI KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI:

- prijavnicu (obrazac koji se može preuzeti na Filozofskome fakultetu u Rijeci ako se dokumenti

predaju osobno ili putem internetske stranice www.ffri.uniri.hr ako se dokumenti šalju poštom),

- uplatnicu za troškove provedbe dodatne provjere jezične kompetencije u iznosu od 150 kn.

UPLATA ZA TROŠKOVE PROVEDBE DODATNE PROVJERE JEZIČNE

KOMPETENCIJE

Za troškove provedbe dodatne provjere jezične kompetencije za upis na studij engleskoga jezika i književnosti svaki pristupnik na žiroračun Filozofskoga fakulteta u Rijeci uplaćuje iznos od 150 kn.

Page 25: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

24

U rubrici uplatnice «broj računa primatelja» upisuje se:

IBAN HR9123600001101536455 Model 00 Poziv na broj odobrenja OIB pristupnika – 15

Opis plaćanja Dodatna provjera (EJK)

SLANJE DOKUMENATA POŠTOM

Ako se dokumenti šalju poštom, treba ih poslati PREPORUČENO na adresu:

Filozofski fakultet u Rijeci (za Studentsku službu – za prijavu (Engleski jezik i književnost)) Sveučilišna avenija 4 51000 Rijeka

Preporučena pošiljka mora biti poslana u skladu s rokom određenim Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.). U suprotnom se NEĆE razmatrati te pristupnik neće moći pristupiti dodatnoj provjeri. Pristupnik je u slučaju slanja dokumentacije preporučenom pošiljkom dužan potvrdu o slanju pošiljke imati pri dolasku na dodatnu provjeru.

Napomena:

Ukoliko kandidat odustane od već prijavljene dodatne provjere, povrat uplaćenoga iznosa moguć je uz pisanu molbu s prilogom preslike potvrde o uplati, ali samo ako je zatražena do krajnjeg datuma roka prijave za dodatnu provjeru određenoga Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.). Molbe zatražene nakon toga roka bit će riješene negativno, tj. neće biti moguće izvršiti povrat uplaćenoga iznosa.

TERMINI DODATNE PROVJERE JEZIČNE KOMPETENCIJE

Termin dodatne provjere jezične kompetencije određen je Kalendarom razredbenoga postupka

(str. 38.).

Napomena: Pristupnik je na provjeru dužan donijeti osobnu iskaznicu i pribor za pisanje. Ako pristupnik dodatnoj provjeri ne pristupi u određeno vrijeme ili ako nema osobnu iskaznicu smatrat će se da je odustao od dodatne provjere te mu se uplaćeni iznos NE vraća. Predviđeno trajanje dodatne provjere je 90 minuta. REZULTATI DODATNE PROVJERE JEZIČNE KOMPETENCIJE

Rezultati dodatne provjere za studij engleskoga jezika i književnosti bit će objavljeni prema

Kalendaru razredbenog postupka na internetskim stranicama Fakulteta (www.ffri.uniri.hr).

Page 26: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

25

Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij

Vrednovanje uspjeha pristupnika raspoređeno je na sljedeći način:

1. Vrednovanje ocjena iz srednje škole ..................…………......... 40 %

2. Obavezni dio državne mature:

Predmet Razina Vrednovanje

Hrvatski jezik * B 4 %

Matematika B 2 %

Strani jezik A 12 %

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

3. Izborni dio državne mature:

Predmeti Obavezan Vrednovanje

Informatika ili Geografija ili Povijest ili Etika ili Filozofija ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Psihologija ili Sociologija ili Glazbena umjetnost ili Likovna umjetnost ili drugi strani jezik

NE 2 %

Napomena: Pristupnik ne mora položiti niti jedan od 12 navedenih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se s 2 %.

4. Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti: OBAVEZNA - 40 % 5. Posebna postignuća:

Posebno postignuće Vrednovanje

1.-3. mjesto na državnom natjecanju iz njemačkoga jezika izravan upis

1.-3. mjesto na županijskom natjecanju iz njemačkoga jezika oslobađanje pristupanja dodatnoj

provjeri te dodjela maksimalnih 40 %

certifikat Goethe-Instituta, DAAD-a, DSD-a i ÖSD-a na stupnju B2, C1 ili C2

oslobađanje pristupanja dodatnoj provjeri te dodjela maksimalnih 40 %

NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Page 27: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

26

DODATNA PROVJERA JEZIČNE KOMPETENCIJE

TE MOTIVACIJE ZA STUDIJ

Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti OBAVEZNA je za sve pristupnike

prijavljene na preddiplomski studij njemačkoga jezika i književnosti koji na županijskom

natjecanju iz njemačkoga jezika tijekom srednjoškolskoga obrazovanja nisu ostvarili 1, 2. ili 3.

mjesto ili nemaju certifikat Goethe-Instituta, DAAD-a, DSD-a i ÖSD-a na stupnju B2, C1 ili C2

te se pod njome podrazumijeva provjera jezične kompetencije te motivacije za studij čiji je prag

uspješnosti 50 %. Pristupnici koji nisu ostvarili prag uspješnosti od 50 % na dodatnoj provjeri

NE stječu pravo upisa bez obzira na elektroničku prijavu studijskoga programa i na ostale

rezultate vrednovanja uspjeha.

Maksimalni udio koji pristupnik može ostvariti dodatnom provjerom u odnosu na ukupnih

100 % vrednovanja uspjeha je 40 %.

PRIJAVA ZA DODATNU PROVJERU POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

Prijava za dodatnu provjeru jezične kompetencije i motivacije za studij obavezna je i prima se u

Studentskoj službi Fakulteta u roku određenom Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.).

Napomena: Dodatnu provjeru jezične kompetencije i motivacije za studij mogu prijaviti

ISKLJUČIVO oni pristupnici koji su se i elektronski (putem internetske stranice www.postani-

student.hr) prijavili na studij njemačkoga jezika i književnosti u rokovima predviđenim

Kalendarom razredbenoga postupka. Prijave za dodatnu provjeru onih pristupnika koji se

elektronski ne prijave na studij njemačkoga jezika i književnosti NEĆE biti razmatrane.

DOKUMENTI KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI:

- prijavnicu (obrazac koji se može preuzeti na Filozofskome fakultetu u Rijeci ako se dokumenti

predaju osobno ili putem internetske stranice www.ffri.uniri.hr ako se dokumenti šalju poštom),

- uplatnicu za troškove provedbe dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti u

iznosu od 150 kn.

Page 28: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

27

UPLATA ZA TROŠKOVE PROVEDBE DODATNE PROVJERE JEZIČNE KOMPETENCIJE I MOTIVCIJE ZA STUDIJ

Za troškove provedbe dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za studij njemačkoga jezika i književnosti svaki pristupnik na žiroračun Filozofskoga fakulteta u Rijeci uplaćuje iznos od 150 kn. U rubrici uplatnice «broj računa primatelja» upisuje se:

IBAN HR9123600001101536455 Model 00

Poziv na broj odobrenja OIB pristupnika – 15

Opis plaćanja Dodatna provjera (NJJK)

SLANJE DOKUMENATA POŠTOM

Ako se dokumenti šalju poštom, treba ih poslati PREPORUČENO na adresu:

Filozofski fakultet u Rijeci (za Studentsku službu – za prijavu (Njemački jezik i književnost)) Sveučilišna avenija 4 51000 Rijeka

Preporučena pošiljka mora biti poslana u skladu s rokom određenim Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.). U suprotnom se NEĆE razmatrati te pristupnik neće moći pristupiti dodatnoj provjeri. Pristupnik je u slučaju slanja dokumentacije preporučenom pošiljkom dužan potvrdu o slanju pošiljke imati pri dolasku na dodatnu provjeru.

Napomena:

Ukoliko kandidat odustane od već prijavljene dodatne provjere, povrat uplaćenoga iznosa moguć je uz pisanu molbu s prilogom preslike potvrde o uplati, ali samo ako je zatražena do krajnjeg datuma roka prijave za dodatnu provjeru određenoga Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.). Molbe zatražene nakon toga roka bit će riješene negativno, tj. neće biti moguće izvršiti povrat uplaćenoga iznosa.

TERMINI DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

Termin dodatne provjere jezične kompetencije i motivacije za studij određen je Kalendarom

razredbenoga postupka (str. 38.).

Napomena: Pristupnik je na provjeru dužan donijeti osobnu iskaznicu i pribor za pisanje. Ako pristupnik dodatnoj provjeri ne pristupi u određeno vrijeme ili ako nema osobnu iskaznicu smatrat će se da je odustao od dodatne provjere te mu se uplaćeni iznos NE vraća. Predviđeno trajanje dodatne provjere je 15 minuta (podrazumijeva vrijeme ispitivanja svakoga pojedinog pristupnika, a prema rasporedu koji će biti objavljen na dan provođenja dodatne provjere).

Page 29: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

28

Dodatna provjera podrazumijeva pitanja koja obuhvaćaju područje njemačke gramatike, književnosti te kulture i civilizacije. REZULTATI DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

Rezultati dodatne provjere za studij njemačkoga jezika i književnosti bit će objavljeni prema

Kalendaru razredbenog postupka na internetskim stranicama Fakulteta (www.ffri.uniri.hr).

PRIZNANJA/DIPLOME O POSTIGNUTOM USPJEHU

OD 1. DO 3. MJESTA NA ŽUPANIJSKOM NATJECANJU IZ NJEMAČKOGA JEZIKA

ILI STEČENI CERTIFIKATI PRIZNATIH INOZEMNIH INSTITUCIJA

Ovjerene preslike sa županijskih natjecanja iz njemačkoga jezika (odnosi se na vrijeme srednjoškolskoga obrazovanja) ili ovjerene preslike certifikata Goethe-Instituta, DAAD-a, DSD-a i ÖSD-a na stupnju B2, C1 ili C2 dostavljaju se na Filozofski fakultet u Rijeci (Sveučilišna avenija 4, Studentska služba). Neovjerene preslike priznanja/diploma/certifikata NEĆE se razmatrati. Rok za slanje priznanja/diplome/certifikata naveden je u Kalendaru razredbenoga postupka (str. 38.). Ovjerene preslike se NE vraćaju.

Pristupnik je uz slanje ovjerene preslike priznanja/diplome ili certifikata dužan poslati i ispunjenu prijavnicu za dodatnu provjeru jezičnih kompetencija i motivacije za studij. Takav pristupnik NE pristupa dodatnoj provjeri jezičnih kompetencija i motivacije za studij i NE uplaćuje 150 kn za troškove dodatne provjere.

SLANJE DOKUMENATA POŠTOM

Ako se dokumenti šalju poštom, treba ih poslati PREPORUČENO na adresu:

Filozofski fakultet u Rijeci (za Studentsku službu – priznanje/diploma/certifikat (NJJK)) Sveučilišna avenija 4 51000 Rijeka

Preporučena pošiljka mora biti poslana do roka navedenoga u Kalendaru razredbenoga postupka. (str. 38.). U suprotnom se priznanja/diplome/certifikati NEĆE razmatrati.

Page 30: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

29

Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij

Vrednovanje uspjeha pristupnika raspoređeno je na sljedeći način:

1. Vrednovanje ocjena iz srednje škole ..................…………......... 30 %

2. Obavezni dio državne mature:

Predmet Razina Vrednovanje

Hrvatski jezik * A 10 %

Matematika B 5 %

Strani jezik A 15 %

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

3. Izborni dio državne mature:

Predmeti Obavezan Vrednovanje

Talijanski jezik ili Talijanski jezik i književnost (materinski u školama na talijanskom jeziku)

NE 40 %

Napomena: Pristupnik ne mora položiti niti jedan od 2 navedena predmeta. Polaganjem jednoga od 2 navedena predmeta stječe se maksimalnih 40 % uspješnosti na dodatnoj provjeri. U tom slučaju pristupnik NE pristupa dodatnoj provjeri.

4. Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti: OBAVEZNA (ako na

državnoj maturi nije položen niti jedan od 2 navedena izborna predmeta) - 40 % 5. Posebna postignuća:

Posebno postignuće Vrednovanje

1.-3. mjesto na državnom natjecanju iz talijanskog jezika izravan upis

1.-3. mjesto na županijskom natjecanju iz talijanskog jezika oslobađanje pristupanja dodatnoj

provjeri te dodjela maksimalnih 40 %

TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Page 31: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

30

DODATNA PROVJERA JEZIČNE KOMPETENCIJE

Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti OBAVEZNA je za sve pristupnike

prijavljene na preddiplomski studij talijanskoga jezika i književnosti koji na državnoj maturi

nisu položili predmet Talijanski jezik (odn. Talijanski jezik i književnost) ili koji na županijskom

natjecanju iz talijanskoga jezika tijekom srednjoškolskoga obrazovanja nisu ostvarili 1, 2. ili 3.

mjesto te se pod njome podrazumijeva provjera jezične kompetencije čiji je prag uspješnosti

50 %. Pristupnici koji nisu ostvarili prag uspješnosti od 50 % na dodatnoj provjeri NE stječu

pravo upisa bez obzira na elektroničku prijavu studijskoga programa i na ostale rezultate

vrednovanja uspjeha.

Maksimalni udio koji pristupnik može ostvariti dodatnom provjerom u odnosu na ukupnih

100 % vrednovanja uspjeha je 40 %.

PRIJAVA ZA DODATNU PROVJERU POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

Prijava za dodatnu provjeru jezične kompetencije obavezna je i prima se u Studentskoj službi

Fakulteta u roku određenom Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.).

Napomena: Dodatnu provjeru jezične kompetencije mogu prijaviti ISKLJUČIVO oni

pristupnici koji su se i elektronski (putem internetske stranice www.postani-student.hr) prijavili

na studij talijanskoga jezika i književnosti u rokovima predviđenim Kalendarom razredbenoga

postupka. Prijave za dodatnu provjeru onih pristupnika koji se elektronski ne prijave na studij

talijanskoga jezika i književnosti NEĆE biti razmatrane.

DOKUMENTI KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI:

- prijavnicu (obrazac koji se može preuzeti na Filozofskome fakultetu u Rijeci ako se dokumenti

predaju osobno ili putem internetske stranice www.ffri.uniri.hr ako se dokumenti šalju poštom),

- uplatnicu za troškove provedbe dodatne provjere jezičnih kompetencija u iznosu od 150 kn.

UPLATA ZA TROŠKOVE PROVEDBE DODATNE PROVJERE JEZIČNE

KOMPETENCIJE

Za troškove provedbe dodatne provjere jezične kompetencije za studij talijanskoga jezika i književnosti svaki pristupnik na žiroračun Filozofskoga fakulteta u Rijeci uplaćuje iznos od 150 kn.

Page 32: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

31

U rubrici uplatnice «broj računa primatelja» upisuje se:

IBAN HR9123600001101536455 Model 00

Poziv na broj odobrenja OIB pristupnika – 15

Opis plaćanja Dodatna provjera (TJK)

SLANJE DOKUMENATA POŠTOM

Ako se dokumenti šalju poštom, treba ih poslati PREPORUČENO na adresu:

Filozofski fakultet u Rijeci (za Studentsku službu – za prijavu (Talijanski jezik i književnost)) Sveučilišna avenija 4 51000 Rijeka

Preporučena pošiljka mora biti poslana u skladu s rokom određenim Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.). U suprotnom se NEĆE razmatrati te pristupnik neće moći pristupiti dodatnoj provjeri. Pristupnik je u slučaju slanja dokumentacije preporučenom pošiljkom dužan potvrdu o slanju pošiljke imati pri dolasku na dodatnu provjeru.

Napomena:

Ukoliko kandidat odustane od već prijavljene dodatne provjere, povrat uplaćenoga iznosa moguć je uz pisanu molbu s prilogom preslike potvrde o uplati, ali samo ako je zatražena do krajnjeg datuma roka prijave za dodatnu provjeru određenoga Kalendarom razredbenoga postupka (str. 38.). Molbe zatražene nakon toga roka bit će riješene negativno, tj. neće biti moguće izvršiti povrat uplaćenoga iznosa.

TERMINI DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

Termin dodatne provjere jezične kompetencije određen je Kalendarom razredbenoga postupka

(str. 38.).

Napomena: Pristupnik je na provjeru dužan donijeti osobnu iskaznicu i pribor za pisanje. Ako

pristupnik dodatnoj provjeri ne pristupi u određeno vrijeme ili ako nema osobnu iskaznicu smatrat

će se da je odustao od dodatne provjere te mu se uplaćeni iznos NE vraća.

Predviđeno trajanje dodatne provjere je 60 minuta za pismeni dio dodatne provjere te po 15 minuta usmeni dio za svakoga pojedinog pristupnika. REZULTATI DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

Rezultati dodatne provjere za studij talijanskoga jezika i književnosti bit će objavljeni prema

Kalendaru razredbenog postupka na internetskim stranicama Fakulteta (www.ffri.uniri.hr).

Page 33: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

32

PRIZNANJA/DIPLOME O POSTIGNUTOM USPJEHU

OD 1. DO 3. MJESTA NA ŽUPANIJSKOM NATJECANJU IZ TALIJANSKOGA JEZIKA

Ovjerene preslike sa županijskih natjecanja iz talijanskoga jezika (odnosi se na vrijeme srednjoškolskoga obrazovanja) dostavljaju se na Filozofski fakultet u Rijeci (Sveučilišna avenija 4, Studentska služba). Neovjerene preslike priznanja/diploma NEĆE se razmatrati. Rok za slanje priznanja/diplome naveden je u Kalendaru razredbenoga postupka (str. 38.). Ovjerene preslike se NE vraćaju.

Pristupnik je uz slanje ovjerene preslike priznanja/diplome dužan poslati i ispunjenu prijavnicu za dodatnu provjeru jezičnih kompetencija. Takav pristupnik NE pristupa dodatnoj provjeri jezičnih kompetencija i NE uplaćuje 150 kn za troškove dodatne provjere.

SLANJE DOKUMENATA POŠTOM

Ako se dokumenti šalju poštom, treba ih poslati PREPORUČENO na adresu:

Filozofski fakultet u Rijeci (za Studentsku službu – priznanje/diploma (TJK)) Sveučilišna avenija 4 51000 Rijeka

Preporučena pošiljka mora biti poslana do roka navedenoga u Kalendaru razredbenoga postupka. (str. 38.). U suprotnom se priznanja/diplome/certifikati NEĆE razmatrati.

Page 34: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

33

Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij

Vrednovanje uspjeha pristupnika raspoređeno je na sljedeći način:

1. Vrednovanje ocjena iz srednje škole ..................…………......... 40 %

2. Obavezni dio državne mature:

Predmet Razina Vrednovanje

Hrvatski jezik * A 18 %

Matematika B 18 %

Strani jezik A 18 %

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

3. Izborni dio državne mature:

Predmeti Obavezan Vrednovanje

Povijest ili Etika ili Filozofija ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Psihologija ili Sociologija ili Likovna umjetnost ili drugi strani jezik

NE 6 %

Napomena: Pristupnik ne mora položiti niti jedan od 9 navedenih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se sa 6 %.

4. Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti: NEMA

FILOZOFIJA

Page 35: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

34

5. Posebna postignuća:

Posebno postignuće Vrednovanje

1.-10. mjesto na međunarodnoj filozofskoj olimpijadi (3. i 4. razred)

izravan upis

1.-3. mjesto na državnom natjecanju iz filozofije ili logike (3. i 4. razred)

izravan upis

4.-10. mjesto na državnom natjecanju iz filozofije ili logike (3. i 4. razred)

4 %

1.-3. mjesto na državnom natjecanju iz engleskog jezika, njemačkog jezika, francuskog jezika, talijanskog jezika, španjolskog jezika, povijesti, geografije, kemije, biologije, matematike, fizike ili informatike (3. i 4. razred)

4 %

Napomena: Maksimum bodova za dodatna postignuća iznosi 4 %.

Page 36: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

35

Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij

Vrednovanje uspjeha pristupnika raspoređeno je na sljedeći način:

1. Vrednovanje ocjena iz srednje škole ..................…………......... 40 %

2. Obavezni dio državne mature:

Predmet Razina Vrednovanje

Hrvatski jezik * A 20 %

Matematika B 10 %

Strani jezik B 20 %

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

3. Izborni dio državne mature:

Predmeti Obavezan Vrednovanje

Povijest ili Geografija ili Filozofija ili Sociologija ili Likovna umjetnost ili drugi strani jezik

NE 10 %

Napomena: Pristupnik ne mora položiti niti jedan od 6 navedenih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se sa 10 %.

4. Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti: NEMA

5. Posebna postignuća:

Posebno postignuće Vrednovanje

1.-3. mjesto na državnom ili međunarodnom natjecanju iz povijesti (3. i 4. razred)

izravan upis

sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz povijesti (3. i 4. razred)

4 %

POVIJEST

Page 37: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

36

Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij

Vrednovanje uspjeha pristupnika raspoređeno je na sljedeći način:

1. Vrednovanje ocjena iz srednje škole ..................…………......... 40 %

2. Obavezni dio državne mature:

Predmet Razina Vrednovanje

Hrvatski jezik A 15 %

Matematika B 10 %

Strani jezik A 15 %

3. Izborni dio državne mature:

Predmeti Obavezan Vrednovanje

Informatika ili Povijest ili Filozofija ili Sociologija ili Likovna umjetnost ili drugi strani jezik NE 20 %

Napomena: Pristupnik ne mora položiti niti jedan od 6 navedenih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se s 20 %.

4. Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti: NEMA

5. Posebna postignuća:

Posebno postignuće Vrednovanje

1.-3. mjesto na međunarodnom ili državnom natjecanju iz informatike, latinskoga jezika, povijesti, filozofije, likovne umjetnosti, stranog jezika

izravan upis

1.-3. mjesto na državnom natjecanju (podrazumijeva državna natjecanja iz područja koja su verificirana isključivo od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje i koja u sustav evidentira Središnji prijavni ured )*

4 %

*Agencija za znanost i visoko obrazovanje vrednuje natjecanja iz disciplina: Hrvatski jezik, Engleski jezik, Njemački jezik (uklj. II.A i II. B), Francuski jezik, Talijanski jezik, Španjolski jezik, Latinski jezik, Grčki jezik, Matematika, Fizika, Fizika smotra, Kemija, Biologija, Geografija, Astronomija, Informatika - primjena algoritama, Informatika - razvoj softvera, Povijest, Logika, Filozofija, Vjeronauk, Likovna umjetnost.

Napomena: Maksimum bodova za dodatna postignuća iznosi 4 %.

POVIJEST UMJETNOSTI

Page 38: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

37

Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij

Vrednovanje uspjeha pristupnika raspoređeno je na sljedeći način:

1. Vrednovanje ocjena iz srednje škole ..................…………......... 40 %

2. Obavezni dio državne mature:

Predmet Razina Vrednovanje

Hrvatski jezik * A 18 %

Matematika A 18 %

Strani jezik A 18 %

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

3. Izborni dio državne mature:

Predmeti Obavezan Vrednovanje

Informatika ili Etika ili Filozofija ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Psihologija ili Sociologija ili drugi strani jezik

NE 6 %

Napomena: Pristupnik ne mora položiti niti jedan od 8 navedenih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se sa 6 %.

4. Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti: NEMA

5. Posebna postignuća:

Posebno postignuće Vrednovanje

1.-3. mjesto na državnom natjecanju (podrazumijeva državna natjecanja iz područja koja su verificirana isključivo od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje i koja u sustav evidentira Središnji prijavni ured )*

izravan upis

sudjelovanje na državnom natjecanju (podrazumijeva državna natjecanja iz područja koja su verificirana isključivo od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje i koja u sustav evidentira Središnji prijavni ured )*

4 %

*Agencija za znanost i visoko obrazovanje vrednuje natjecanja iz disciplina: Hrvatski jezik, Engleski jezik, Njemački jezik (uklj. II.A i II. B), Francuski jezik, Talijanski jezik, Španjolski jezik, Latinski jezik, Grčki jezik, Matematika, Fizika, Fizika smotra, Kemija, Biologija, Geografija, Astronomija, Informatika - primjena algoritama, Informatika - razvoj softvera, Povijest, Logika, Filozofija, Vjeronauk, Likovna umjetnost.

Napomena: Maksimum bodova za dodatna postignuća iznosi 4 %.

PEDAGOGIJA

Page 39: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

38

KALENDAR RAZREDBENOG POSTUPKA

ZA UPIS U 1. GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA

U LJETNOM UPISNOM ROKU

AKTIVNOST DATUM

Elektronske prijave studija u sustavu NISpVU za studije koji provode dodatnu provjeru (PS, EJK, NJJK, TJK)

do 7. lipnja 2019.

Prijave za dodatnu provjeru* (PS, EJK, NJJK, TJK) od 3. do 7. lipnja 2019.

Slanje ovjerenih preslika priznanja/diploma ili certifikata (HJK, NJJK, TJK)

od 3. do 7. lipnja 2019.

Dod

atn

a

p

rovj

era

** Psihologija 1. srpnja 2019. u 9,00 sati

Engleski jezik i književnost 2. srpnja 2019. u 9,00 sati

Njemački jezik i književnost 2. srpnja 2019. u 11,30 sati

Talijanski jezik i književnost 2. srpnja 2019. u 14,00 sati

Rok za prigovor na evidenciju posebnih postignuća 2. srpnja 2019.

Objava rezultata dodatnih provjera u sustav NISpVU*** 8. srpnja 2019.

Rok za prigovor na rezultate dodatnih provjera 9. srpnja 2019.

Upisi u 1. godinu preddiplomskih studija 17. i 18. srpnja 2019.

od 11 do 13 sati

* Prijave se mogu:

- zajedno s uplatnicom poslati preporučenom pošiljkom (više navedeno u posebnim dijelovima Informacija, za svaki studij posebno), ili

- u radno vrijeme (skupa s uplatnicom) donijeti osobno u Studentsku službu (pon, uto, čet, pet: od 11 do 13 sati; sri: od 13 do 15 sati).

** Dodatna provjera za svaki pojedini studij detaljnije je opisana u posebnim dijelovima Informacija.

*** Rezultati dodatnih provjera bit će objavljeni unutar Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka

učilišta (NISpVU).

Page 40: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

39

PRIJAVE ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA

Prijave za upis na preddiplomske studije obavljaju se elektronskim putem - koristeći internetsku stranicu www.postani-student.hr. Prijave su započele 1. veljače 2019. godine, a završavaju zaključno sa 15. srpnjem 2019. godine u 14:59, uz iznimku za studente koji se prijavljuju na jednopredmetni studij psihologije ili na dvopredmetne studije engleskoga jezika i književnosti, njemačkoga jezika i književnosti te talijanskoga jezika i književnosti elektronska gdje prijave traju do 7. lipnja 2019. godine.

Tijekom toga razdoblja mogu se mijenjati prioriteti i željeni studiji (moguće je dodavati i brisati prijavljene studije), ali je zadnji rok za promjene za jednopredmetni studij psihologije te dvopredmetne studije engleskoga jezika i književnosti, njemačkoga jezika i književnosti i talijanskoga jezika i književnosti 7. lipnja 2019. godine, a za ostale studije Filozofskoga fakulteta u Rijeci 15. srpnja 2019. godine do 14:59.

RANG-LISTE PREDDIPLOMSKIH STUDIJA

Postavljeni redosljed prioriteta studijskih programa iznimno je važan. Pristupnici će se, objavom konačnih rang-lista, naći samo na rang-listi onoga studijskoga programa koji je najviši na njegovoj listi prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo upisa. S ostalih rang-lista pristupnik će biti obrisan.

U slučaju prijave dvopredmetnih studijskih programa, optimalnom se smatra kombinacija studija kod koje je prosječni prioritet najviši. Ako su prosječni prioriteti jednaki, optimalnom će se smatrati kombinacija kod koje je prvi studijski program više na listi prioriteta.

Detaljnija objašnjenja vezana za izradu rang-lista mogu se pročitati na internetskoj stranici www.studij.hr.

PROMJENA LISTE PRIORITETA STUDIJSKIH PROGRAMA

U slučaju da pristupnik želi promijeniti svoju listu prioriteta, to može učiniti sve do 15. srpnja 2019. godine do 14:59. Osim promjene liste prioriteta, pristupnik do toga trenutka može izbrisati neki studijski program s liste, dodati novi studijski program te odustati od prijave svih studijskih programa.

Pristupnici su dužni izbrisati studijske programe koje su prijavili, a na kojima ne namjeravaju studirati. U tom slučaju potrebno je obrisati samo one prijavljene studijske programe koje pristupnik nema, ni u kome slučaju, namjeru studirati, čak ni onda kada bi na njemu ostvario pravo upisa.

Page 41: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

40

OBJAVA KONAČNIH RANG-LISTA

Konačne rang-liste bit će objavljene 15. srpnja 2019. godine. iza 16 sati. Trenutkom objave konačnih rang-lista pristupnici stječu pravo na upis studijskoga programa na kojemu se nalaze unutar upisne kvote. Konačne rang-liste nakon toga se više ne mijenjaju. Pravo upisa moguće je ostvariti samo na jednom jednopredmetnom ili dva dvopredmetna studija.

Pristupnici se mogu upisati samo na studijski program za koji su u sustavu NISpVU (Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta) nakon objave konačnih rang-lista ostvarili pravo upisa i dobili UPISNI BROJ. Dodjelom upisnoga broja za određeni studijski program nastaje obveza pristupnika da se upiše na taj studijski program.

Objavom konačnih-rang-lista pristupnik će se naći samo na rang-listi onoga studijskoga programa na kojemu je stekao pravo upisa, odnosno našao se unutar upisne kvote, a koji je najviše na njegovoj listi prioriteta.

OPORTUNITETNI TROŠKOVI

Kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojemu su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj, odnosno u slučaju prijavljenog, a neupisanog i neodjavljenog studijskog programa, naplatiti će se oportunitetni troškovi nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu ne manjem od jedne godišnje školarine ovisno o studijskome programu.

Obveza odjave studijskog programa na koji se student ne namjerava upisati propisana je Općim uvjetima sudjelovanja u postupku prijave na studijske programe objavljenima na linku https://www.postani-student.hr/Ucenici/OpciUvjeti.aspx.

KONTROLA BODOVNOGA STANJA Tijekom cijeloga postupka prijava na studijske programe na internetskoj stranici www.postani-

student.hr mogu se pratiti do tada prikupljeni bodovi za svaki prijavljeni studijski program. Najprije će to biti samo bodovi stečeni na temelju ocjena iz srednje škole te nekih natjecanja, a kasnije će se evidentirati i rezultati državne mature te rezultati dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti, za studije za koje će se provoditi.

KOME SE JAVITI U SLUČAJU NEPRAVILNOSTI / POGREŠKE ? U slučaju sumnje na nepravilnosti u bodovanju dodatnih provjera posebnih znanja,

vještina i sposobnosti, potrebno je kontaktirati Filozofski fakultet u Rijeci u propisanom roku - 24 sata od objave rezultata (prema Pravilniku o studiju Sveučilišta u Rijeci).

U ostalim slučajevima pogreški (kod upisa ocjena ili rezultata državne mature) pristupnik se treba informirati na internetskoj stranici www.studij.hr.

Page 42: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

41

UPIS U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA

Upis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote i dobili upisni broj obavljat će se 17. i 18. srpnja 2019. godine od 11 do 13 sati na adresi Sveučilišna avenija 4 (pristupnici će pri dolasku na Fakultet biti obaviješteni o prostoriji u kojoj će se obavljati upis).

PRISTUPNIK KOJI JE PREKO SUSTAVA DOBIO UPISNI BROJ PREMA OPĆIM UVJETIMA KORIŠTENJA SUSTAVA NISpVU OBVEZAN JE REALIZIRATI UPIS NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U RIJECI. (Više na stranici https://www.postani-student.hr/Ucenici/OpciUvjeti.aspx).

Napomena:

Ako kandidat stekne pravo upisa te dobije upisni broj, a spriječen je osobno doći na upis, kompletu upisnih dokumenata potrebno je priložiti i punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika u kojem kandidat ovlašćuje drugu osobu da za njega obavi upis na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

DOKUMENTI POTREBNI PRI UPISU

- domovnica (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen;

domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti,

- rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti potvrdu o državljanstvu određene države,

- jedna osobna fotografija (bilo koje veličine za osobne dokumente),

- originalna priznanica o uplati troškova upisnine i participacije ako student participira u troškovima studiranja:

- pristupnik uplaćuje na žiroračun Fakulteta iznos od 380 kn s naznakom opisa plaćanja “Upisnina za ak. god. 2019./2020.“ , - pristupnik koji se upisuje uz participiranje u troškovima studiranja* uplaćuje na žiroračun Fakulteta 5.500 kn* + 380 kn s naznakom opisa plaćanja “Upisnina i participacija za ak. god. 2019./2020.“,

- ispisnica za pristupnika koji je bio upisan na drugo visoko učilište u Republici Hrvatskoj.** * Student koji je koristio pravo studiranja na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u statusu redovitoga studenta bez plaćanja studija te mijenja studij i ponovno upisuje 1. godinu studija iste razine u statusu redovitoga studenta na Filozofskom fakultetu u Rijeci, obavezan je uplatiti puni iznos participacije u troškovima studija što iznosi 5.500 kn. ** Pristupnik koji je već bio upisan na drugo visoko učilište u Republici Hrvatskoj, a neće tamo završiti preddiplomski studij, dužan je dostaviti ispisnicu ukoliko ne želi plaćati puni iznos participacije na SVIM godinama studija (za 1. godinu participacija je obavezna (vidi*)). Ispisnicu je potrebno dostaviti pri upisu, a najkasnije do početka ak. god. 2019./2020. Napomena:

Student strani državljanin iz zemlje koja nije članica Europske unije obvezan je plaćati participaciju u iznosu od 11.000 kn.

Page 43: REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI … · Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti Engleski jezik i književnost / Pedagogija Njemački jezik i književnost

42

U rubrici uplatnice «broj računa primatelja» upisuje se:

IBAN HR9123600001101536455 Model 00

Poziv na broj odobrenja OIB pristupnika – 18

Opis plaćanja (za studente koji se 1. put upisuju u 1. godinu studija)

Upisnina za ak. god. 2019./2020.

Opis plaćanja (za studente koji ponovno upisuju 1. godinu studija)

Upisnina i participacija za ak. god. 2019./2020.

JESENSKI UPISNI ROK

Jesenski upisni rok provodi se samo za one studijske programe čije se upisne kvote ne popune u ljetnom upisnom roku. Sve informacije vezane za jesenski upisni rok koje nisu sadržane u ovoj brošuri bit će naknadno objavljene na internetskoj stranici Filozofskoga fakulteta u Rijeci (www.ffri.uniri.hr) te na internetskim stranicama www.postani-student.hr i www.studij.hr.