Click here to load reader

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

KONANI SLUBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
utvreni i objavljeni 23. studenog 2015.
REPUBLIKA HRVATSKA
Zagreb, 23. studenog 2015.
Dravno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske u sastavu Branko Hrvatin, dipl. iur., predsjednik, Vesna Fabijani-Kriani, dipl. iur., potpredsjednica, Ana Lovrin, dipl. iur., potpredsjednica, Jakob Mileti, dipl. iur., potpredsjednik, Renata Šantek, dipl. iur., potpredsjednica, Slaven Hojski, dipl. iur., lan, Janja Horvat Drobnjak, dipl. iur., lanica, Emil Tomljanovi, dipl. iur., lan i Josip Vresk, dipl. iur., lan, na osnovi lanka 56. toke 9. i lanka 94. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 - proišeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I- 1397/2015 od 24. rujna 2015.), objavljuje slubene rezultate izbora zastupnika u Hrvatski sabor provedenih 7., 8. i 15. studenog 2015. godine
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR
NA TEMELJU LISTA
Od ukupno 336.961 biraa, glasovalo je (prema glasakim listiima) 235.808 biraa, odnosno 69,98%.
Vaeih glasakih listia utvreno je 233.125 odnosno 98,86%.
Nevaeih je bilo 2.683 glasakih listia, odnosno 1,14%.
II.
1.
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA
ZAGORSKA STRANKA - ZS
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
2.
HRVATSKA SELJAKA STRANKA - HSS
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
HRVATSKA DEMOKRŠANSKA STRANKA - HDS
ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
4.
"BANDI MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" 10.656 glasova 4,57%
DEMOKRATSKA PRIGORSKO - ZAGREBAKA STRANKA - DPS
DEMOKRATSKA STRANKA ENA - DS
HRVATSKA EUROPSKA STRANKA - HES
HRVATSKA RADNIKA STRANKA - HRS
MEIMURSKA STRANKA - MS
STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
prof. dr. sc. ANA STAVLJENI-RUKAVINA, dr. med. 662 glasa 6,21%
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
MONIKA ZELI, mag. educ. biol. et chem. 81 glas 2,33%
11.
12.
13.
14.
8.
NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI
STRANKA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA - UMIROVLJENICI
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
9.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
11.
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
19.
HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NACIONALNI DEMOKRATI - ND
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
III.
Liste koje su, u skladu s odredbom lanka 41. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, dobile najmanje 5% vaeih glasova biraa i sudjeluju u diobi zastupnikih mjesta su:
1.
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA
ZAGORSKA STRANKA - ZS
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
HRVATSKA DEMOKRŠANSKA STRANKA - HDS
ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS
IV.
Na osnovi lanka 40. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, zastupnika mjesta u Hrvatskom saboru osvajaju sljedee liste i kandidati:
1.
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA
ZAGORSKA STRANKA - ZS
dobila je 7 mjesta, te su s ove liste izabrani kandidati:
1. ZORAN MILANOVI (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 1.)
2. VESNA PUSI (kandidatkinja na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 2.)
3. DAVOR BERNARDI (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 3.)
4. IGOR DRAGOVAN (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 4.)
5. ORSAT MILJENI (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 5.)
6. SINIŠA VARGA (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 6.)
7. JOŠKO KLISOVI (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 7.)
2.
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
HRVATSKA DEMOKRŠANSKA STRANKA - HDS
ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS
dobila je 4 mjesta, te su s ove liste izabrani kandidati:
1. akademik ELJKO REINER (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 1.)
2. DAVORIN MLAKAR (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 2.)
3. DARINKO KOSOR (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 3.)
4. MARGARETA MAERI (kandidatkinja na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 4.)
3.
MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
dobila je 3 mjesta, te su s ove liste izabrani kandidati:
1. prof. dr. sc. DRAGO PRGOMET (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 1.)
2. prof. dr. sc. GORDANA RUSAK (kandidatkinja na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 2.)
3. dr. sc. IRENA PETRIJEVANIN VUKSANOVI (kandidatkinja na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 3.)
PREDSJEDNIK
Zagreb, 23. studenog 2015.
Dravno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske u sastavu Branko Hrvatin, dipl. iur., predsjednik, Vesna Fabijani-Kriani, dipl. iur., potpredsjednica, Ana Lovrin, dipl. iur., potpredsjednica, Jakob Mileti, dipl. iur., potpredsjednik, Renata Šantek, dipl. iur., potpredsjednica, Slaven Hojski, dipl. iur., lan, Janja Horvat Drobnjak, dipl. iur., lanica, Emil Tomljanovi, dipl. iur., lan i Josip Vresk, dipl. iur., lan, na osnovi lanka 56. toke 9. i lanka 94. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 - proišeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I- 1397/2015 od 24. rujna 2015.), objavljuje slubene rezultate izbora zastupnika u Hrvatski sabor provedenih 7., 8. i 15. studenog 2015. godine
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR
NA TEMELJU LISTA
Od ukupno 380.485 biraa, glasovalo je (prema glasakim listiima) 233.160 biraa, odnosno 61,28%.
Vaeih glasakih listia utvreno je 229.289 odnosno 98,34%.
Nevaeih je bilo 3.871 glasakih listia, odnosno 1,66%.
II.
1.
HRVATSKA SELJAKA STRANKA - HSS
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
HRVATSKA DEMOKRŠANSKA STRANKA - HDS
ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
2.
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA
ZAGORSKA STRANKA - ZS
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
4.
"BANDI MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" 18.164 glasa 7,92%
DEMOKRATSKA PRIGORSKO - ZAGREBAKA STRANKA - DPS
DEMOKRATSKA STRANKA ENA - DS
HRVATSKA EUROPSKA STRANKA - HES
HRVATSKA RADNIKA STRANKA - HRS
MEIMURSKA STRANKA - MS
STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
2.
3.
4.
5.
6.
7.
dr. sc. ZDRAVKO VORC, dr. vet. med. 30 glasova 0,17%
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
10.
NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI
STRANKA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA - UMIROVLJENICI
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12.
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
III.
Liste koje su, u skladu s odredbom lanka 41. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, dobile najmanje 5% vaeih glasova biraa i sudjeluju u diobi zastupnikih mjesta su:
1.
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
HRVATSKA DEMOKRŠANSKA STRANKA - HDS
ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA
ZAGORSKA STRANKA - ZS
DEMOKRATSKA PRIGORSKO - ZAGREBAKA STRANKA - DPS
DEMOKRATSKA STRANKA ENA - DS
HRVATSKA EUROPSKA STRANKA - HES
HRVATSKA RADNIKA STRANKA - HRS
MEIMURSKA STRANKA - MS
STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
IV.
Na osnovi lanka 40. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, zastupnika mjesta u Hrvatskom saboru osvajaju sljedee liste i kandidati:
1.
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
HRVATSKA DEMOKRŠANSKA STRANKA - HDS
ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS
dobila je 6 mjesta, te su s ove liste izabrani kandidati:
1. MIROSLAV TUMAN (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 1.)
2. BRANKO HRG (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 2.)
3. ANDRIJA MIKULI (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 3.)
4. MIRO KOVA (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 4.)
5. DARKO SOBOTA (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 5.)
6. DARIO HREBAK (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 6.)
2.
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA
ZAGORSKA STRANKA - ZS
dobila je 5 mjesta, te su s ove liste izabrani kandidati:
1. JOSIP LEKO (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 1.)
2. ANKA MRAK-TARITAŠ (kandidatkinja na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 8.)
3. GORDAN MARAS (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 2.)
4. VEDRAN BABI (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 3.)
5. GORDANA SOBOL (kandidatkinja na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 4.)
3.
MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
dobila je 2 mjesta, te su s ove liste izabrani kandidati:
1. prof. dr. sc. IVAN LOVRINOVI (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 1.)
2. LJUBICA AMBRUŠEC, stru. spec. ing. agr. (kandidatkinja na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 2.)
4.
DEMOKRATSKA PRIGORSKO - ZAGREBAKA STRANKA - DPS
DEMOKRATSKA STRANKA ENA - DS
HRVATSKA EUROPSKA STRANKA - HES
HRVATSKA RADNIKA STRANKA - HRS
MEIMURSKA STRANKA - MS
STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
ZELENI SAVEZ - ZELENI
ZELENA STRANKA - ZS
dobila je 1 mjesto, te je s ove liste izabran kandidat:
1. MILAN BANDI, dipl. polit. (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 1.)
PREDSJEDNIK
Zagreb, 23. studenog 2015.
Dravno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske u sastavu Branko Hrvatin, dipl. iur., predsjednik, Vesna Fabijani-Kriani, dipl. iur., potpredsjednica, Ana Lovrin, dipl. iur., potpredsjednica, Jakob Mileti, dipl. iur., potpredsjednik, Renata Šantek, dipl. iur., potpredsjednica, Slaven Hojski, dipl. iur., lan, Janja Horvat Drobnjak, dipl. iur., lanica, Emil Tomljanovi, dipl. iur., lan i Josip Vresk, dipl. iur., lan, na osnovi lanka 56. toke 9. i lanka 94. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 - proišeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I- 1397/2015 od 24. rujna 2015.), objavljuje slubene rezultate izbora zastupnika u Hrvatski sabor provedenih 7., 8. i 15. studenog 2015. godine
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR
NA TEMELJU LISTA
Od ukupno 348.082 biraa, glasovalo je (prema glasakim listiima) 211.283 biraa, odnosno 60,70%.
Vaeih glasakih listia utvreno je 206.711 odnosno 97,84%.
Nevaeih je bilo 4.572 glasakih listia, odnosno 2,16%.
II.
1.
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA
ZAGORSKA STRANKA - ZS
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
2.
HRVATSKA SELJAKA STRANKA - HSS
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
HRVATSKA DEMOKRŠANSKA STRANKA - HDS
ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
4.
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ IVE JOSIPOVIA
STRANKA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA - UMIROVLJENICI
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
6.
"BANDI MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" 4.066 glasova 1,97%
DEMOKRATSKA PRIGORSKO - ZAGREBAKA STRANKA - DPS
DEMOKRATSKA STRANKA ENA - DS
HRVATSKA EUROPSKA STRANKA - HES
HRVATSKA RADNIKA STRANKA - HRS
MEIMURSKA STRANKA - MS
STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12.
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
NACIONALNI DEMOKRATI - ND
HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
III.
Liste koje su, u skladu s odredbom lanka 41. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, dobile najmanje 5% vaeih glasova biraa i sudjeluju u diobi zastupnikih mjesta su:
1.
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA
ZAGORSKA STRANKA - ZS
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
HRVATSKA DEMOKRŠANSKA STRANKA - HDS
ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS
STRANKA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA - UMIROVLJENICI
IV.
Na osnovi lanka 40. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, zastupnika mjesta u Hrvatskom saboru osvajaju sljedee liste i kandidati:
1.
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA
ZAGORSKA STRANKA - ZS
dobila je 8 mjesta, te su s ove liste izabrani kandidati:
1. SINIŠA HAJDAŠ DONI (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 1.)
2. MATIJA POSAVEC (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 4.)
3. PREDRAG ŠTROMAR (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 14.)
4. MILORAD BATINI (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 2.)
5. DRAGICA ZGREBEC (kandidatkinja na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 3.)
6. MARIJA PUH (kandidatkinja na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 5.)
7. TOMISLAV KONEVSKI (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 6.)
8. MARIO HABEK (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 7.)
2.
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
HRVATSKA DEMOKRŠANSKA STRANKA - HDS
ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS
dobila je 4 mjesta, te su s ove liste izabrani kandidati:
1. ARKO TUŠEK (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 1.)
2. DARKO HORVAT (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 2.)
3. ANELKO STRIAK (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 3.)
4. LADISLAV ILI (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 4.)
3.
MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
dobila je 1 mjesto, te je s ove liste izabran kandidat:
1. prof. dr. sc. ROBERT PODOLNJAK (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 1.)
4.
STRANKA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA - UMIROVLJENICI
DUBROVAKI DEMOKRATSKI SABOR - DDS
dobila je 1 mjesto, te je s ove liste izabran kandidat:
1. RADIMIR AI (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 1.)
V.
Lista koja je, u skladu s odredbom lanka 41. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, dobila najmanje 5% vaeih glasova biraa te je sudjelovala u diobi zastupnikih mjesta, ali s koje liste nije izabran niti jedan kandidat je
1.
Zagreb, 23. studenog 2015.
Dravno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske u sastavu Branko Hrvatin, dipl. iur., predsjednik, Vesna Fabijani-Kriani, dipl. iur., potpredsjednica, Ana Lovrin, dipl. iur., potpredsjednica, Jakob Mileti, dipl. iur., potpredsjednik, Renata Šantek, dipl. iur., potpredsjednica, Slaven Hojski, dipl. iur., lan, Janja Horvat Drobnjak, dipl. iur., lanica, Emil Tomljanovi, dipl. iur., lan i Josip Vresk, dipl. iur., lan, na osnovi lanka 56. toke 9. i lanka 94. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 - proišeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I- 1397/2015 od 24. rujna 2015.), objavljuje slubene rezultate izbora zastupnika u Hrvatski sabor provedenih 7., 8. i 15. studenog 2015. godine
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR
NA TEMELJU LISTA
Od ukupno 303.173 biraa, glasovalo je (prema glasakim listiima) 191.974 biraa, odnosno 63,32%.
Vaeih glasakih listia utvreno je 188.368 odnosno 98,12%.
Nevaeih je bilo 3.606 glasakih listia, odnosno 1,88%.
II.
1.
HRVATSKA SELJAKA STRANKA - HSS
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
HRVATSKA DEMOKRŠANSKA STRANKA - HDS
ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
2.
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA
ZAGORSKA STRANKA - ZS
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
3.
HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB 21.849 glasova 11,60%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
mr. sc. DANIJELA LOVOKOVI, dipl. ing. arh. 345 glasova 1,58%
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
MARIJA AI, mag. bibl. et mag. educ. philol. croat. 698 glasova 3,46%
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
8.
"BANDI MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" 1.992 glasa 1,06%
DEMOKRATSKA PRIGORSKO - ZAGREBAKA STRANKA - DPS
DEMOKRATSKA STRANKA ENA - DS
HRVATSKA EUROPSKA STRANKA - HES
HRVATSKA RADNIKA STRANKA - HRS
MEIMURSKA STRANKA - MS
STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
9.
NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI
STRANKA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA - UMIROVLJENICI
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
11.
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
III.
Liste koje su, u skladu s odredbom lanka 41. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, dobile najmanje 5% vaeih glasova biraa i sudjeluju u diobi zastupnikih mjesta su:
1.
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
HRVATSKA DEMOKRŠANSKA STRANKA - HDS
ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA
ZAGORSKA STRANKA - ZS
4.
IV.
Na osnovi lanka 40. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, zastupnika mjesta u Hrvatskom saboru osvajaju sljedee liste i kandidati:
1.
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
HRVATSKA DEMOKRŠANSKA STRANKA - HDS
ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS
dobila je 6 mjesta, te su s ove liste izabrani kandidati:
1. MILIJAN BRKI (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim…

Search related