REPUBLIKA HRVATSKA IZBORNO POVJERENSTVO VIII IZBORNE 2015. 10. 28.¢  REPUBLIKA HRVATSKA IZBORNO POVJERENSTVO

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of REPUBLIKA HRVATSKA IZBORNO POVJERENSTVO VIII IZBORNE 2015. 10. 28.¢  REPUBLIKA HRVATSKA...

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  IZBORNO POVJERENSTVO

  VIII IZBORNE JEDINICE

  Klasa: 013-02/15-1/33

  Urbroj: 0-15-01-86

  Pazin, 22. listopada 2015.g.

  Na temelju 61. točka 2. i članka 68. točka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski

  sabor ("Narodne novine" br. 66/15 – pročišćeni tekst i 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog

  suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/15, dalje Zakon) Izborno povjerenstvo VIII Izborne

  jedinice donosi Izborno povjerenstvo VIII Izborne jedinice, donosi

  R J E Š E N J E

  O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

  Za područje VIII. Izborne jedinice i XII Izborne jedinice (za birače koji glasuju na

  području VIII Izborne jedinice) određuju se biračka mjesta:

  GRAD CRES

  1. Biračko mjesto broj 1: Gradska vijećnica, Cres, Creskog statuta 15, koje obuhvaća birače s

  prebivalištem u ulicama: Creskog statuta, Drevenik, Lošinjska, Lubenička, Lungomare Sv.

  Mikule, Osorska, Palada, Put fortece, Rialto, Riva creskih kapetana, Svetog Jurja, Trg Frane

  Petrića, Turion, Varozina, Zagrebačka, Žrtava fašizma;

  2. Biračko mjesto broj 2: Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića, Cres, Trg Sv. Frane 8,

  koje obuhvaća birače s prebivalištem u ulicama i trgovima: Alberto Fortis, Cons, Družbe sv.

  Ćirila i Metoda, Melin I, Melin II, Melin III, Melin IV, Melin V, Peškera, Trg sv. Frane,

  Zazid;

  3. Biračko mjesto broj 3: Dječji vrtić Girice, Cres, Šetalište 20. travnja 54, koje obuhvaća

  birače s prebivalištem u ulicama i trgovima: Ante Tentora, Bernardino Rizzi, Giovanni Moise,

  Kapetana Nikole Draže, Klančić rov, Kovačine, Kuntrada creskih kopača, Kuntrada pećarica,

  Kutonjina, Pjaceta, Pod urom, Ribarska, Sv. Sidar, Šetalište 20. travnja, Trg Veli dvor, Ulica

  hrvatskih branitelja, Zagrad;

  4. Biračko mjesto broj 4: Dom za odgoj djece, Cres, Jadranska obala 15, koje obuhvaća birače

  s prebivalištem u ulicama i naseljima: Grabar, Jadranska obala, Obala Sv. Benedikta, Put

  Brajdi, Skalnica, Loznati, Merag, Vodice.

 • 5. Biračko mjesto broj 5: Beli, prostor Mjesnog odbora Beli, koje obuhvaća birače s

  prebivalištem u naseljima: Beli, Dragozetići, Filozići, Frantin, Ivanje, Niska, Porozina,

  Predošćica, Sveti Petar, Važminež, Žanjevići;

  6. Biračko mjesto broj 6: Orlec, Orlec br. 4, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima:

  Hrasta, Orlec, Krčina, Stanić, Vrana-Vodovod;

  7. Biračko mjesto broj 7: Valun, Osnovna škola – Područni odjel, koje obuhvaća birače s

  prebivalištem u naseljima: Lubenice, Mali Podol, Pernat, Valun, Zbičina;

  8. Biračko mjesto broj 8: Martinšćica, prostor Mjesnog odbora, koje obuhvaća birače s

  prebivalištem u naseljima: Grmov, Marašćica, Martinšćica, Miholašćica, Stivan, Vidovići,

  Zaglav I, Zaglav II i Zbišina.

  GRAD CRIKVENICA

  1. Biračko mjesto broj 1. u Crikvenici, „Thalassotherapia“, Gajevo šetalište 21 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Crikvenici, u ulicama: Dr. Ivana Kostrenčića, Braće dr.

  Sobol, Milovana Muževića neparni broj 7 i parni brojevi od br. 2 do br. 20, Miroslava Krleže,

  Marije Steyskalove, Trg Duga, Vukovarska, Julija Klovića, Drage Gervaisa, Gajevo šetalište

  do kbr. 23b, Tina Ujevića, Viktora Finderlea, Marka Marulića, Prolaz braće Urbanetz, Braće

  Buchoffer, Zvonka Cara, Josipa Košuljandića Tome.

  2. Biračko mjesto broj 2. u Crikvenici, zgrada Grada Crikvenice, Tomislavova 85 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Crikvenici, u ulicama: Pavla Radića, Prćavac, Sad,

  Sopaljska, Matkovići, Franje Cara, Ante Starčevića, Put sopaljske, Ivana Pahlića, Gromačine,

  Kralja Tomislava.

  3. Biračko mjesto broj 3. u Crikvenici, Osnovna škola Vladimira Nazora, Vinodolska 12 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Crikvenici, u ulicama: Vinodolska, Školska,

  Jurišićeva, Basaričekova, Žimider, Tončićevo, Tončićev odvojak, Braće Car Uračić, Gorica

  Braće Cvetić, Ivana Gundulića, Stubište Ivana Paljage.

  4. Biračko mjesto broj 4. u Crikvenici, zgrada gradske vijećnice, Preradovićeva 1 na kojem

  će glasovati birači s prebivalištem u Crikvenici, u ulicama: Kala Svetog Antona, Dvorac,

  Kala Grgura Ninskog, Vrtna, Kralja Zvonimira, Kala Andrije Kačića, Kotorska, Petak,

  Preradovićeva, Ivana Skomerže, Frankopanska, Braće Brozičević, Nike Veljačića, Trg

  Stjepana Radića, Strossmayerovo šetalište, Bana Jelačića, Ključecov prilaz, Ljube Stipanića,

  Prolaz Danijela Kneza, Stube Mate Dvorinčića, Stube Ivana Polića, Stube Ede Lovrića, Prolaz

  Ivana Andresa, Stube Johannessa Frischhaufa i Put Dragutina Raljušića.

  5. Biračko mjesto broj 5. u Crikvenici, Srednja škola dr. A. Barca, Zidarska 4 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Crikvenici, u ulicama: Turistički put, Zagrebačka, Ulica

  glagoljaša, Nikole Cara Črnog, Dr. Antuna Barca, Dvorska, Ribarska , Šetalište Vladimira

  Nazora, Čakavska, Vatroslava Lisinskog, Primorska, Goranska, Zidarska, Goranski odvojak,

  Ladvić, Kotor, Dolac, Put Dolcu, Zoričići, Gornja draga, Donja draga, Studenca, Pavlinska,

  Marušićev zajam, Kalac, Lunkovo.

 • 6. Biračko mjesto broj 6. u Crikvenici, Srednja škola dr. A. Barca, Zidarska 4 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Crikvenici, u ulicama: Hrusta, Hrusta - II. odvojak,

  Hrusta - III. odvojak, Hrusta - IV. odvojak, Šupera, Podšupera, Židine, Benići.

  7. Biračko mjesto broj 7. u Dramlju, Zadružni dom, Dramaljsko selce 30 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Dramlju, u ulicama: Gajevo šetalište od kbr.24, Braće Car,

  Milovana Muževića od neparnog broja 9 i od parnog broja 58, Braće Košuljandić,

  Vukovarska, Zagrebačka, Šetalište braće Domijan, Milovana Muževića - I. prilaz, Milovana

  Muževića - II. prilaz. Milovana Muževića – III. prilaz, Prilaz braće Košuljadić, Prilaz obali,

  Dramaljsko selce, Manestri, Lokvica, Kačjak, Dirakovica, Klanfari, Dramalj, Blažići,

  Omladinska, Josipa Košuljandića - Tome, Cari, Bože Domijana, Katrica.

  8. Biračko mjesto broj 8. u Jadranovu, zgrada Osnovne škole, Vladimira Nazora 5, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Jadranovu, u ulicama: Drage Ahela Lukca, Budići,

  Branimira Grbčić Ice, Havišće, Ivana Gorana Kovačića, Ivani, Ive Lole Ribara, Karlovačka,

  Mali dol, Matetići, Matići, Mokri, Nikole Tesle, Obala, Omladinska, Perhati, Ivice Perhata

  Ricića, Popovići, Primorska, Put perčin, Ružmarinska, Šegulje, Šepci, Šiljevica, Školska, Trg

  palih boraca, Vicići, Vladimira Nazora, Zagrebačka, 13. primorsko-goranske divizije,

  Vidikovac, Pionirska, Vodna, Smokovo, Vele skale, Male skale, Karola Woytile i Kloštar.

  9. Biračko mjesto broj 9. u Selcu, Dom prosvjete Selce, Šetalište I. Jeličića 7, na kojem će

  glasovati birači s prebivalištem u Selcu, u ulicama: Emila Antića, Mihovila Jeličića, Ive

  Lole Ribara, Ive Lole Ribara – I. prilaz, Ive Lole Ribara – II. prilaz, Prilaz Ive Lole Ribara,

  Knežina, Španskih boraca, Prilaz španskih boraca, Partizanska, Prilaz Partizanskoj, Trg palih

  boraca, Trg palih boraca - I. prilaz, Trg palih boraca – II. prilaz, Dvorac, Omladinska, 13.

  divizije, Maršala Tita, Rade Končara, Stjepana Brozovića, Dranče, Slavka Jeličića, Prilaz

  Slavka Jeličića, Andrije Kršula, Brdo, Matkino, Jesenova, Valentina Lončarića, Andrije

  Antića, Šetalište Ivana Jeličića, Studenčić.

  GRAD KRALJEVICA

  1. Biračko mjesto broj 1. Kraljevica, I. kat – Vijećnica, Frankopanska 1a, na kojem će

  glasovati birači s prebivalištem u: Kraljevica: Bakarački Put, Carovo, Fara, Filipa Pavešića,

  Homolićevo, Kavranić, Klančina, Obala Kralja Tomislava, Podfara, Preradovićeva,

  Randićeva, Sisačka, Škabrlovo, Turkovićeva, Vršina, Zrinjski Trg

  2. Biračko mjesto broj 2. Kraljevica, Dom kulture i sporta, Prostorija Udruge umirovljenika,

  Strossmayerova 29, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u: Kraljevica: Arčaninova,

  Banj, Braće Radića, Dražina, Faranski Progon, Frankopanska, Ivana Jakovčića, Javorišće,

  Kalina, Kovačnica, Marijana Jurkovića, Mate Valjata, Milana Šenoe, Milutina Cihlara, Oštro,

  Palih Boraca, Podbanj, Rovina, Strossmayerova, Sušilo, Šetalište Vladimira Nazora, Uglica,

  Vrtić, Zahrustica

  3. Biračko mjesto broj 3. Bakarac, Prostorije Društvenog doma, Bakarac 8, na kojem će

  glasovati birači s prebivalištem u: Bakarac: Bakarac, Turinovo Selo

  4. Biračko mjesto broj 4. Križišće, Prostorije Društvenog doma, Križišće 27, na kojem će

  glasovati birači s prebivalištem u: Križišće: Križišće, Mali Dol: Mali Dol, Veli Dol: Veli Dol

 • 5. Biračko mjesto broj 5. Šmrika, Prostorije Društvenog doma „Ivica Turina“, Burićeva 38, na

  kojem će glasovati birači s prebivalištem u: Šmrika: Bobuši, Brajci, Burićeva, Burići,

  Čabrijani, Dolnje Selo, Dvori, Gornje Selo, Grmani, Hrustina, Kovačići, Modrčini,

  Modrčinski Put, Neriz, Plovančić