Click here to load reader

DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA NATJECANJE · PDF filedrŽavno povjerenstvo za natjecanje uČenika automehaniČara pitanja i odgovori za natjecanje uČenika automehaniČara pitanja i odgovore

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA NATJECANJE · PDF filedrŽavno povjerenstvo za natjecanje uČenika...

 • DRAVNO POVJERENSTVO ZA NATJECANJE UENIKA AUTOMEHANIARA

  PITANJA I ODGOVORI ZA NATJECANJE UENIKA AUTOMEHANIARA

  Pitanja i odgovore napisali su:

  1. Anto Dela, dipl. ing. strojarstva 2. Mladen Milievi, dipl. ing. strojarstva 3. Zvonimir Vlai, dipl. ing. strojarstva

  Literatura:

  1. Tehnike motornih vozila, preveo Goran Popovi sa njemakog jezika 2. Metodike vjebe iz autotehnike, autora: Anto Dela i Zvonimir Vlai

 • PITANJA I ODGOVORI ZA NATJECANJE UENIKA AUTOMEHANIARA

  1. Na oznaena mjesta na slici napii:

  - nazive taktova, - kratice: UV, IV, GMT, DMT, UVO, UVZ, IVO, IVZ !

  Anto Dela, Mladen Milievi i Zvonimir Vlai 1

 • 2. Nepotpuni indikatorski dijagram Otto-motora dopuni: - nazivima taktova - hod klipa i - kraticama: p, p0, V, GMT, DMT, UVO, IVZ, UVZ, IVO !

  3. Na oznaena mjesta razvodnog dijagrama Otto-motora napii:

  - prekrivanje ventila - kratice: GMT, DMT, UVO, UVZ, IVO, IVZ !

  1.takt: USIS od ___ do ____ 2.takt: KOMPRESIJA od ___ do ____ 3.takt: EKSPANZIJA od ___ do ____ 4.takt: ISPUH od ___ do ____

  Anto Dela, Mladen Milievi i Zvonimir Vlai 2

 • 1.takt: USIS od UVO do UVZ 2.takt: KOMPRESIJA od UVZ do GMT 3.takt: EKSPANZIJA od GMT do IVO 4.takt: ISPUH od IVO do IVZ

  4. to je to stupanj kompresije ? Napii formulu za stupanj kompresije i objasni to je to u

  formuli ! Stupanj kompresije je omjer ukupnog volumena cilindra i kompresijskog volumena.

  k

  sk

  VV V +=

  - stupanj kompresije Vk kompresijski volumen Vs radni volumen Vk + Vs ukupni volumen cilindra 5. Napii uzroke pojave detonantnog izgaranja u Otto-motoru ! Uzroci pojave detonantnog izgaranja u Otto-motoru su:

  - premali oktanski broj goriva - prerano paljenje - prevelik stupanj kompresije - loe hlaenje - oblik izgaranog prostora - neravnomjerna raspodjela smjese u cilindru i - pogonski uvjeti

  Anto Dela, Mladen Milievi i Zvonimir Vlai 3

 • 6. to je to koeficijent punjenja cilindara koliko iznosi i kako se moe poveati ? Koeficijent punjena cilindara je omjer volumena usisane smjese i volumena cilindara to jest omjera mase usisane smjese i teorijski mogueg punjenja cilindara u kg.

  teo

  stv

  mm =p

  p koeficijent punjenja mstv stvarna koliina usisanog zraka ili smjese u kg mteo teorijski mogua koliina usisanog zraka ili smjese u kg Koeficijent punjenja cilindara iznosi 0,6 do 0,9 za atmosferske Otto-motore i 1,2 do 1,6 za Otto-motore sa prednabijanjem. Punjenje cilindara moe se poveati manjim otporom strujanja pri usisu i niom temperaturom cilindra i usisne smjese. 7. Koji su zadaci klipova ? Zadaci klipova su:

  - odvojiti prostor izgaranja od kuita radilice, - tlak izgaranja pretvoriti u silu, te ga preko klipnjae i radilice predati kao okretni

  moment, - toplinu sa ela klipa prenijeti na stjenke cilindra, - kod dvotaktnih motora upravljati izmjenom radne tvari.

  8. Od ega ovisi zranost izmeu kipa i cilindra ? Zranost izmeu klipa i cilindra ovisi od:

  - materijala od kojih su napravljeni klipovi - promjeru i konstrukciji klipova - nainu hlaenja motora - vrsti motora

  9. Kakve karakteristike mora imati materijal za klipove ? Materijali za klipove moraju imati:

  - malu specifinu teinu - visoku vrstou - dobru toplinsku vodljivost - mali koeficijent toplinskog irenja - mali koeficijent trenja - veliku otpornost protiv troenja

  10. Koji je zadatak klipnih prstena ? Zadatak klipnih prstenova je:

  - fino brtvljenje zranosti izmeu klipa i cilindra - odvoenje topline na hlaene stjenke cilindra - skidanje vika ulja sa zidova cilindra i vraanje ulja u korito

  Anto Dela, Mladen Milievi i Zvonimir Vlai 4

 • 11. Nacrtaj: zakoeni "TOP PRSTEN", uljni prsten sa zavojnom oprugom i trapezni (jednostrani) klipni prsten i napii njihove karakteristike !

  Prsten za uhodavanje novih motora.

  Vii tlak nalijeganja, bolje skidanje ulja i uska klizna povrina.

  Nakon ugradnje poprima zakoeni oblik.

  12. Nacrtaj: L-prsten, prsten s nosom i uljni prsten sa depom i napii njihove karakteristike!

  Pojaan tlak na stjenke zahvaljujui plinovima izgaranja.

  Uljni prsten s poboljanim skidanjem.

  Dodatno skidanje odvoenjem ulja kroz provrte.

  13. Koji su zadaci klipnjae, na koji se nain izrauju ? Zadaci klipnjae su:

  - povezivanje klipa i radilice, - skupa s radilicom pretvara nejednoliko pravocrtno gibanje klipa u rotaciono

  gibanje, - prenosi silu s klipa na radilicu koja pretvara silu u okretni moment.

  Klipnjae se izrauju kovanjem u ukovnjima, preanjem ili lijevanjem. 14. Koji su zadaci koljenastog vratila (radilice) ? Zadaci koljenastog vratila (radilice) su:

  - pretvaranje pravocrtnog nejednolikog gibanja u rotaciju, - silu klipnjae pretvoriti u moment, - najvei dio okretnog momenta preko zamanjaka predati spojci, - mali di okretnog momenta predati sklopovima (razvodnom mehanizmu, pumpi ulja,

  pumpi goriva itd.) 15. Iz kojih materijala i na koji nain se izrauju koljenasta vratila (radilice) ? Radilice se izrauju od:

  - legiranih elika za poboljanje, - elika za nitriranje i - nodularnog lijeva.

  eline radilice izrauju se kovanjem u ukovnjima, a od nodularnog lijeva lijevanjem.

  Anto Dela, Mladen Milievi i Zvonimir Vlai 5

 • 16. Koji je zadatak zamanjaka ? Zamanjak je dio motora koji:

  - akumulira mehaniku energiju, - omoguuje jednoliku rotaciju radilice, - smanjuje torzijske vibracije, - smanjuje optereenje radilice, - olakava upuivanje motora, - osigurava prve kompresije, - s pomou zupanikog vijenca slui za pokretanje motora elektropokretaem.

  17. Koji su zadaci cilindara i koja svojstva mora imati materijal za izradu cilindara ? Zadaci cilindara su:

  - zajedno sa klipovima tvore prostor izgaranja, - moraju izdrati visoke tlakove izgaranja , - prijenos topline na rashladno sredstvo i - voenje klipova.

  Materijal za izradu cilindara mora imati:

  - visoku vrstou i krutost, - dobru toplinsku vodljivost, - mali koeficijent toplinske rastezljivosti - visoku otpornost na troenje i - dobra klizna svojstva.

  18. Iz kojeg materijala i kako se rade cilindarske kouljice i napii karakteristike mokrih i

  suhih kouljica ? Cilindarske kouljice izrauju se iz sivog lijeva koji ima sitnozrnatu strukturu centrifugalnim lijevanjem. Mokre kouljice:

  - dobro odvode toplinu, - u izravnom su kontaktu sa rashladnom tekuinom, - mogu se ugraivati pojedinano, - manja krutost bloka motora.

  Suhe kouljice:

  - nisu u izravnom kontaktu sa rashladnom tekuinom, - loiji je prijelaz topline od mokrih kouljica, - vea krutost bloka motora.

  19. Koji je zadatak cilindarske glave motora i to sve moe biti smjeteno u cilindarskoj glavi

  motora ? Cilindarska glava motora zatvara prostor izgaranja, a u njoj mogu biti smjeteni:

  - kanali za smjesu ili zrak, - ispuni kanali, - svjeice ili brizgaljke, - dijelovi razvodnog mehanizma (ventili, opruge i bregasto vratilo)

  Anto Dela, Mladen Milievi i Zvonimir Vlai 6

 • 20. Koji je zadatak brtve glave motora i od kojih materijala se rade ? Zadatak brtve glave motora je:

  - sprijeiti prodor plinova izgaranja, - sprijeiti prodor rashladne tekuine, - sprijeiti prodor ulja i - sprijeiti meusobno mijeanje rashladne tekuine i ulja.

  Brtve glave motora rade se od:

  - azbestnih vlakana povezanih vezivom i ojaana na rubovima tankim bakrenim limom i

  - vie slojeva elinih limova. 21. Napii ega se mora pridravati pri zamjeni brtve glave motora ! Pri zamjeni brtve glave motora treba se pridravati slijedeeg:

  - prije poputanja vijaka i skidanja glave motor mora biti hladan, - ostaci stare brtve moraju biti uklonjeni, - brtvene plohe glave i bloka moraju biti ravne, - debljinu nove brtve propisuje proizvoa, - provjeriti okrenutost brtve da ne bi prekrili otvore za podmazivanje i hlaenje, - obrub brtve ne smije ni malo prekriti prostor izgaranja, - vijci glave priteu se tono odreenim redoslijedom i to moment kljuem, a ponekad

  i sa dodatnom kutomjerom. 22. Napii pravila za provjeru kompresije kompresiometrom ! Pri provjeri kompresije treba se pridravati slijedeeg:

  - mjerenje izvoditi samo pri radnoj temperaturi motora, - filtar zraka ne smije biti prljav, - sve svjeice izvaditi i elektropokretaem pokrenuti motor kako bi se cilindri

  propuhali, - ako je Otto-motor leptir gasa (zaklopka za snagu) potpuno otvoriti, - gumeni konus kompresiometra pritisnuti na otvor svjeice i - za svaki cilindar provesti mjerenje kompresije jednakim brojem okretaja radilice

  23. Pri tlanoj provjeri nakon utvrenog pada kompresije u nekom cilindru, napii na emu je

  kvar ako zrak proputa na:

  ZRAK PROPUTA NA: KVAR JE NA: rasplinjau ispunoj cijevi otvoru ipke za kontrolu ulja epu hladnjaka otvoru svjeice susjednog cilindra

  ZRAK PROPUTA NA: KVAR JE NA: rasplinjau usisnom ventilu ispunoj cijevi ispunom ventilu otvoru ipke za kontrolu ulja klipnim prstenima epu hladnjaka brtvi glave motora otvoru svjeice susjednog cilindra bloku motora

  Anto Dela, Mladen Milievi i Zvonimir Vlai 7

 • 24. Koji je zadatak razvodnog mehanizma motora i kakav poloaj ventila moe biti ? Zadatak razvodnog mehanizma motora je upravljanje izmjenom radnog medija kroz otvore za usis i ispuh to jest razvodni mehanizam odreuje trenutak otvaranja i zatvaranja usisnog i ispunog otvora. Poloaj ventila moe biti:

  - visei pri emu ventili zatvaraju gibanjem prema gore i - leei ili stojei pri emu ventili zatvaraju gibanjem prema dolje.

  25. Napii vrste razvodnog mehanizma prema poloaju bregastog vratila ! Razvodni mehanizam prema poloaju b

Search related