Click here to load reader

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO · PDF file 3. mirjana kuliŠiĆ 4. darko cvija 5. marijana marinoviĆ 6. miŠo veraja 7. matea ŠpoljariĆ 8. vitomir Žulj 9. lina

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO · PDF file 3. mirjana kuliŠiĆ 4....

REPUBLIKE HRVATSKE
KLASA: 013-03/20-01/67 URBROJ: 507-03/01-20-17 Zagreb, 18. lipnja 2020. Na osnovi lanka 23. stavka 1. i 2. te lanka 56. toke 7. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15-proišeni tekst, 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Dravno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske sastavilo je i objavljuje
ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH LISTA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR
U X. IZBORNOJ JEDINICI
1. AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA - A - HSP 1. NENO DODOR 2. DAVOR MAJI 3. MIRJANA KULIŠI 4. DARKO CVIJA 5. MARIJANA MARINOVI 6. MIŠO VERAJA 7. MATEA ŠPOLJARI 8. VITOMIR ULJ 9. LINA LABETI 10. MARIO VELA 11. JASMINKA MAJI 12. KRISTINA ZEC ŠKALI 13. ELJKO GAVRI 14. MILAN BEKAVAC
2. MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST 1. BOO PETROV 2. ANTE KUJUNDI 3. IVANA LJULJ 4. MARO KRISTI 5. GLORIA MATULIN 6. JAKOSLAV ROJNICA 7. FRANE PLEI 8. NADA JELII 9. IVICA DAJAK 10. JULIJA ZUPI 11. MARTINA OSTOJI 12. IVAN MATAGA 13. MATEA VUKOVI 14. IVICA KUKAVICA
3. MOEMO! - POLITIKA PLATFORMA NOVA LJEVICA - NL RADNIKA FRONTA - RF ODRIVI RAZVOJ HRVATSKE - ORAH ZAGREB JE NAŠ! ZA GRAD 1. TAMARA VISKOVI 2. URO CAPOR 3. IGRA ŠAIN KOVAEVI 4. KARLO PILKO 5. ANA DANA BEROŠ 6. IGOR MIOŠI 7. PETRA MARINKO 8. MARKO PROKOPI 9. SVJETLANA JELAVI DEAN 10. NIKOLA API 11. MARIJA VUJOŠEVI CARI 12. IGOR LEGAZ 13. TAMARA GOVORKO 14. DRAGAN MARKOVINA
4. NEOVISNI ZA HRVATSKU - NHR HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP GENERACIJA OBNOVE - GO 1. BRUNA ESIH 2. MARTIN MLADEN PAUK 3. GORDANA BOIKOVI 4. IVA MAJICA 5. MARKO TOMAŠI 6. DINO LJUBI 7. MARIN KELEZ 8. JOSIP KUSI 9. ANTE KUŠETA 10. TANJA UBELI 11. PAVAO BILOBRK 12. SMILJANA MARTINOVI 13. SEBASTIAN SAMARIJA 14. MARIO GALOV
5. STRANKA S IMENOM I PREZIMENOM PAMETNO FOKUS 1. MARIJANA PULJAK 2. ANELKA TOMI 3. IVAN BARIŠI 4. NATALIA TAFRA BAZINA 5. ELJKO DOMAZET 6. KRISTIJAN KASALO 7. SABRINA PEJI 8. VEDRANA MAJSTROVI 9. JAKOV PRKI 10. GORANA ROSANDI 11. IGOR SKOKO 12. LUCIJA PULJAK 13. NIKŠA MARINOVI 14. ANTE PRANI
6. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ 1. ANTE JUKI 2. MARIJA NIKOLI-MALORA 3. IVAN BILOPAVLOVI 4. NINA BILANDI 5. MARIJA MATUSINOVI 6. DAMJAN ŠIMI 7. JASMINKA BUBI 8. VJERA MORNAR 9. MELITA PALADA 10. IVAN VUKO 11. DIJANA VIŠI-VULJAN 12. MARKO KOVAEVI 13. MARTINA MARIJANI 14. FRANKO BAROT
7. DEMOKRATI HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA 1. SLAVKO VLADUŠI 2. IVO SELAK 3. MIRA MOROVI 4. NIKOLA BUZOLI 5. ALEKSANDAR ZELI 6. VIVIJANA BLAEVI 7. VIŠNJA VLADUŠI 8. NIJAZ NESLANOVI 9. ZDRAVKO MALKI 10. KATARINA MEŠNJAK 11. SINIŠA MARINKOVI 12. VALENTINA DUJANI 13. MARIJA MALKI 14. ZORAN BIJELI
8. DOMOVINSKI POKRET MIROSLAVA ŠKORE - DOMOVINSKI POKRET HRVATSKI SUVERENISTI BLOK ZA HRVATSKU - BLOK HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA - HKS HRAST - POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU STRANKA UMIROVLJENIKA - SU ZELENA LISTA 1. RUA TOMAŠI 2. ROBERT PAULETI 3. NIKOLA GRABOVAC 4. MARKO SLIŠKOVI 5. SILVANA BURILOVI CRNOV 6. TUGA TARLE 7. MARKO MILANOVI LITRE 8. ANTE RAOS 9. IVANA MARI 10. DINKO DAMJANI 11. MATEO HAIMAN 12. MARIJA KATAVI 13. JELENA VUKA 14. JOZO RIBII
9. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA DEMOKRŠANSKA STRANKA - HDS 1. VILI BEROŠ 2. BRANKO BAI 3. BLAENKO BOBAN 4. ANDRO KRSTULOVI OPARA 5. MATO FRANKOVI 6. ANTE MIHANOVI 7. GORAN DODIG 8. IVAN BUDALI 9. MARIJA VUKOVI 10. PETAR ŠKORI 11. JURE BRKAN 12. DANICA BARIEVI 13. ANTE BAI 14. NIKOLA DOBROSLAVI
10. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 1. VALENTIN DUJMOVI 2. TOMISLAV ANDRIJOLI 3. TONI BOANI 4. VEDRAN KUNICA 5. SRAN GJURKOVI 6. MIRNA KOVAI 7. MARINA VUKOVI MATI 8. MIHO OBRADOVI 9. DAJANA KRESI 10. VEDRANA JOVI PULJIZ 11. IVANA PRIMI 12. RUA KOVAEVI BILI 13. SAŠA DUJMI 14. KLEMENT BAŠI
11. HRVATSKA STRANKA BUDUNOSTI - HSB 1. DANIJELA ZEKI 2. TEODORA OVI 3. MATUŠA BAKOVI 4. IVANA KAURLOTO 5. ANELA BUŠI 6. IVANA DUMANI 7. KATJA BORZI 8. MARICA APUI 9. MARIJA MAGUŠI 10. LJILJANA MATULOVI 11. KORNELIJA PODGORAC 12. EMINA POLJIAK 13. GORDANA ŠPRAJC 14. IVICA ANI
12. NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA SELJAKA STRANKA BRAE RADI - HSS BRAE RADI STRANKA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA - UMIROVLJENICI - UMIROVLJENICI 1. DARKO MARINOVI 2. MAJA DVORNIK 3. LEO PENOVI 4. IVO VIDAK 5. MAGDA MARASOVI 6. MAJA MARINI-KRAGI 7. BORIS PAI 8. JOŠKO DVORNIK 9. EDDI TRLAJA 10. SNEANA PENOVI 11. NENAD MANDI 12. MARKO MARJANI 13. MIRJANA PINTARI 14. ELJKA PONGRAI
13. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA SELJAKA STRANKA - HSS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU SNAGA - STRANKA NARODNOG I GRAANSKOG AKTIVIZMA - SNAGA GRAANSKO-LIBERALNI SAVEZ - GLAS ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS 1. ARSEN BAUK 2. KATICA GLAMUZINA 3. BRANKO GRI 4. IVANA MARKOVI 5. KUZMA TOMAŠI 6. TEO JELII 7. PERO MEMED 8. KATARINA GUGI 9. KREŠIMIR KURAN 10. GORDANA MUHTI 11. GORAN KOTUR 12. SANJA URIN 13. JADRAN BARA 14. ELEONORA MANDI
14. SOCIJALISTIKA RADNIKA PARTIJA HRVATSKE - SRP 1. MARIO VUJEVI 2. ANA LUNI 3. RIZABETA REBRONJA 4. ŠIME GULIN 5. LJILJANA GALI 6. DRAGICA ITKO 7. DRAGO MINDOLJEVI 8. MARIJANA BEDALOV 9. JADRANKA JOVANOVI 10. RATKO ROI 11. JUSTINA KORDIŠ 12. HABIBA KUANIN 13. BORIS BOGDANI 14. IVAN GRBEC
15. ELJKO KERUM - HRVATSKA GRAANSKA STRANKA 1. ELJKO KERUM 2. MLADEN GRDOVI 3. IGOR STANIŠI 4. SAŠA HORVAT 5. SAŠA FRANJKI 6. DAVOR GRI 7. ANTE OBAD 8. JURE BUEVI 9. MIRANDA IVANIŠEVI DVORNIK 10. LIDIJA BEKAVAC 11. IVANA SERDAREVI 12. DIJANA LIVAJA 13. NATALIJA REI 14. NEVENKA BEI
16. IVI ZID PROMIJENIMO HRVATSKU - PH HRVATSKA SELJAKA STRANKA - STJEPAN RADI - HSS - SR STRANKA IVANA PERNARA - SIP HRVATSKA STRANKA SVIH AKAVACA KAJKAVACA I ŠTOKAVACA - HSSKŠ ZAGORSKA STRANKA ZA ZAGREB - ZSZ NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA - NLSP 1. IVAN ŠIMI 2. TONKA SKRAI 3. SANJICA VLAŠI 4. DUBRAVKA RELJA 5. HRVOJE KUKULJICA 6. ZORAN JURLIN 7. FILIP SENTA 8. GORDANA MAJOR 9. MARINA NJIRI 10. MATE PLAZIBAT 11. KATARINA FISTONI 12. LANA ŠEGETIN 13. ANTE LEDENKO 14. DENIS ŠEŠELJ
Predsjednik uro Sessa
REPUBLIKE HRVATSKE
KLASA: 013-03/20-01/67 URBROJ: 507-03/01-20-01 Zagreb, 18. lipnja 2020. Na osnovi lanka 23. stavka 1. i lanka 56. toke 7. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15-proišeni tekst, 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Dravno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske odluujui o prijedlogu liste predlagatelja AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA - A - HSP, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
PRAVOVALJANU LISTU ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR
U X. IZBORNOJ JEDINICI AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA - A - HSP Kandidatkinje/kandidati 1. NENO DODOR, 11281052036; ro. 18.09.1966.; MILNA, MLIN III 25, M 2. DAVOR MAJI, 63696380943; ro. 09.11.1963.; STOMORSKA, BRKE 22A, M 3. MIRJANA KULIŠI, 00584412544; ro. 25.08.1961.; SRINJINE, POLJIKA CESTA 69,
4. DARKO CVIJA, 48465385630; ro. 23.06.1958.; VIS, UL. BISKUPA MIHE PUŠIA 20, M 5. MARIJANA MARINOVI, 72843621088; ro. 19.04.1974.; KAŠTEL SUURAC, ULICA
ELINE 24, 6. MIŠO VERAJA, 84103394801; ro. 06.01.1958.; METKOVI, ULICA PETRA
KREŠIMIRA IV 18, M 7. MATEA ŠPOLJARI, 65506031815; ro. 10.03.1995.; KAŠTEL SUURAC, ULICA
ELINE 24, 8. VITOMIR ULJ, 29568613092; ro. 27.02.1962.; SOLIN, EMANUELA VIDOVIA 5, M 9. LINA LABETI, 79202116685; ro. 25.06.1958.; MILNA, DOSICINA III 31,
10. MARIO VELA, 14502927376; ro. 06.06.1975.; MAKARSKA, VUKOVARSKA 72, M 11. JASMINKA MAJI, 26151826057; ro. 01.10.1970.; STOMORSKA, BRKE 22A, 12. KRISTINA ZEC ŠKALI, 82784404129; ro. 22.04.1984.; SOLIN, GAŠPINI 162B, 13. ELJKO GAVRI, 78617895748; ro. 10.02.1988.; KAŠTEL SUURAC, ULICA
KACETINE STINICE 19, M 14. MILAN BEKAVAC, 19890124160; ro. 17.10.1958.; SOLIN, JAJII 24, M
Predsjednik uro Sessa
REPUBLIKE HRVATSKE
KLASA: 013-03/20-01/67 URBROJ: 507-03/01-20-02 Zagreb, 18. lipnja 2020. Na osnovi lanka 23. stavka 1. i lanka 56. toke 7. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15-proišeni tekst, 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Dravno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske odluujui o prijedlogu liste predlagatelja MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
PRAVOVALJANU LISTU ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR
U X. IZBORNOJ JEDINICI MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST Kandidatkinje/kandidati 1. BOO PETROV, 24023334485; ro. 16.10.1979.; METKOVI, O. ANTE GABRIA 17, M 2. ANTE KUJUNDI, 96226591059; ro. 31.01.1984.; IVANBEGOVINA, IVANBEGOVINA
39, M 3. IVANA LJULJ, 63729258180; ro. 09.10.1984.; SPLIT, MAGISTRALA-SOLIN 75, 4. MARO KRISTI, 51639162352; ro. 26.05.1979.; DUBROVNIK, SREBRENSKA 12, M 5. GLORIA MATULIN, 72565638941; ro. 08.02.1969.; KAŠTEL STARI, PUT BLATA 38, 6. JAKOSLAV ROJNICA, 88289465050; ro. 18.09.1956.; SPLIT, POLJIKA CESTA 65, M 7. FRANE PLEI, 58602016707; ro. 09.08.1990.; DUGI RAT, OMIŠKA 7, M 8. NADA JELII, 59406654399; ro. 11.01.1965.; HVAR, ULICA IVANA FRANE
BIUNDOVIA 2, 9. IVICA DAJAK, 82943151895; ro. 14.08.1975.; STANKOVI, SELO STANKOVI 13, M
10. JULIJA ZUPI, 28036811487; ro. 03.06.1958.; DUBROVNIK, DUNAVSKA 14, 11. MARTINA OSTOJI, 47463288185; ro. 26.04.1990.; BOL, STARA CESTA 17, 12. IVAN MATAGA, 08689285924; ro. 10.09.1988.; OPUZEN, ZAGREBAKA 23/2, M 13. MATEA VUKOVI, 06605069269; ro. 22.01.1995.; VELIKI BROANAC, KALINII-
TUCII 13, 14. IVICA KUKAVICA, 63266151762; ro. 12.12.1970.; IMOTSKI, PUT GAJA 35, M
Predsjednik uro Sessa
REPUBLIKE HRVATSKE
KLASA: 013-03/20-01/67 URBROJ: 507-03/01-20-03 Zagreb, 18. lipnja 2020. Na osnovi lanka 23. stavka 1. i lanka 56. toke 7. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15-proišeni tekst, 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Dravno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske odluujui o prijedlogu liste predlagatelja MOEMO! - POLITIKA PLATFORMA, NOVA LJEVICA - NL, RADNIKA FRONTA - RF, ODRIVI RAZVOJ HRVATSKE - ORAH, ZAGREB JE NAŠ!, ZA GRAD, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
PRAVOVALJANU LISTU ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR
U X. IZBORNOJ JEDINICI MOEMO! - POLITIKA PLATFORMA NOVA LJEVICA - NL RADNIKA FRONTA - RF ODRIVI RAZVOJ HRVATSKE - ORAH ZAGREB JE NAŠ! ZA GRAD Kandidatkinje/kandidati 1. TAMARA VISKOVI, 72296163567; ro. 20.12.1966.; SPLIT, SMILJANIEVA 21, 2. URO CAPOR, 86846474344; ro. 08.06.1978.; KOMAJI, VIGNJE 20, M 3. IGRA ŠAIN KOVAEVI, 86725544929; ro. 28.01.1979.; KORULA, PUNTA JURANA
2, 4. KARLO PILKO, 04655043737; ro. 11.05.1971.; SPLIT, OSJEKA 32, M 5. ANA DANA BEROŠ, 00953137398; ro. 16.10.1979.; ZAGREB, ULICA BRAE
DOMANY 6, 6. IGOR MIOŠI, 86243897152; ro. 08.02.1964.; KOLOEP, DONJE ELO 52, M 7. PETRA MARINKO, 69933264974; ro. 29.12.1991.; DUBROVNIK, FRANA SUPILA 49,
8. MARKO PROKOPI, 11761406597; ro. 13.09.1983.; TUEPI, KRAJ 99, M 9. SVJETLANA JELAVI DEAN, 21464880500; ro. 17.09.1942.; DUBROVNIK, SUNANA
2, 10. NIKOLA API, 05111218923; ro. 19.12.1975.; MAKARSKA, NIKOLE TESLE 5, M 11. MARIJA VUJOŠEVI CARI, 76892186241; ro. 09.07.1950.; SPLIT, KRIEVA 9, 12. IGOR LEGAZ, 30072032365; ro. 26.04.1960.; DUBROVNIK, OD BATALE 23, M 13. TAMARA GOVORKO, 69121594074; ro. 31.07.1977.; PODSTRANA - STROANAC
GORNJI, RASTOVAC 14,
14. DRAGAN MARKOVINA, 04048734180; ro. 06.02.1981.; SPLIT, STONSKA 14, M
Predsjednik uro Sessa
REPUBLIKE HRVATSKE
KLASA: 013-03/20-01/67 URBROJ: 507-03/01-20-04 Zagreb, 18. lipnja 2020. Na osnovi lanka 23. stavka 1. i lanka 56. toke 7. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15-proišeni tekst, 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Dravno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske odluujui o prijedlogu liste predlagatelja NEOVISNI ZA HRVATSKU - NHR, HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP, GENERACIJA OBNOVE - GO, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
PRAVOVALJANU LISTU ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR
U X. IZBORNOJ JEDINICI NEOVISNI ZA HRVATSKU - NHR HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP GENERACIJA OBNOVE - GO Kandidatkinje/kandidati 1. BRUNA ESIH, 88432302552; ro. 20.05.1975.; ZAGREB, I. LUBENJAKI 5, 2. MARTIN MLADEN PAUK, 83113668591; ro. 09.09.1992.; SPLIT, VRANIEVA 3, M 3. GORDANA BOIKOVI, 00169625060; ro. 03.04.1961.; PODSTRANA - GRLJEVAC,
GRLJEVAKA 38, 4. IVA MAJICA, 41787182128; ro. 28.04.1998.; METKOVI, ULICA PAŠKA BABURICE
11, 5. MARKO TOMAŠI, 98074507187; ro. 30.03.1994.; SMOKVICA, BRNA 426, M 6. DINO LJUBI, 04167044812; ro. 29.03.1989.; SPLIT, ŠIBENSKA 47, M 7. MARIN KELEZ, 01516573049; ro. 14.08.1964.; SPLIT, LJUBIEVA 21, M 8. JOSIP KUSI, 88070775702; ro. 13.03.1955.; SPLIT, VRGORAKA 31, M 9. ANTE KUŠETA, 80461218582; ro. 29.10.1963.; SPLIT, BAN BERISLAVIEVA 8, M
10. TANJA UBELI, 55125885138; ro. 20.08.1972.; IMOTSKI, GUBCA MATIJE 11, 11. PAVAO BILOBRK, 94338735757; ro. 30.05.1970.; STOBRE, HERCEGOVAKA 14,
M 12. SMILJANA MARTINOVI, 82468093060; ro. 19.07.1961.; SPLIT, ODESKA 15, 13. SEBASTIAN SAMARIJA, 88846703140; ro. 24.09.1991.; SPLIT, PAPANDOPULOVA
17, M 14. MARIO GALOV, 28267291488; ro. 13.08.1973.; METKOVI, SLATINE 31, M
Predsjednik uro Sessa
REPUBLIKE HRVATSKE
KLASA: 013-03/20-01/67 URBROJ: 507-03/01-20-05 Zagreb, 18. lipnja 2020. Na osnovi lanka 23. stavka 1. i lanka 56. toke 7. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15-proišeni tekst, 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Dravno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske odluujui o prijedlogu liste predlagatelja STRANKA S IMENOM I PREZIMENOM, PAMETNO, FOKUS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
PRAVOVALJANU LISTU ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR
U X. IZBORNOJ JEDINICI STRANKA S IMENOM I PREZIMENOM PAMETNO FOKUS Kandidatkinje/kandidati 1. MARIJANA PULJAK, 33953706254; ro. 19.08.1971.; SPLIT, VINOGRADSKA 80, 2. ANELKA TOMI, 65082496447; ro. 07.07.1994.; SIVERI, ULICA 142. BRIGADE 41,
3. IVAN BARIŠI, 41787158072; ro. 19.10.1975.; OMIŠ, FRA STJEPANA VRLIA 71, M 4. NATALIA TAFRA BAZINA, 01591406001; ro. 04.05.1972.; SPLIT, D. ŠIMUNOVIA 5, 5. ELJKO DOMAZET, 54959584477; ro. 04.05.1954.; SPLIT, TIJARDOVIEVA 12, M 6. KRISTIJAN KASALO, 93045114564; ro. 28.04.1973.; SPLIT, BREGOVITA 13, M 7. SABRINA PEJI, 42876608627; ro. 25.01.1975.; SVETA NEDELJA, STARI PUT 2, 8. VEDRANA MAJSTROVI, 41363091354; ro. 06.08.1984.; MAKARSKA, VLADIMIRA
NAZORA 6, 9. JAKOV PRKI, 03696270057; ro. 26.01.1973.; SPLIT, ŠIGORIEVA 14, M
10. GORANA ROSANDI, 99511591019; ro. 15.12.1978.; SOLIN, ULICA "DR. FRANJE TUMANA" 7,
11. IGOR SKOKO, 69608940684; ro. 24.08.1986.; KAŠTEL STARI, ŠIBENSKA ULICA 4, M 12. LUCIJA PULJAK, 87663265704; ro. 21.10.1952.; PUIŠA, NOVO RIVA 1, 13. NIKŠA MARINOVI, 62660676799; ro. 08.12.1972.; SPLIT, GUNDULIEVA 14, M 14. ANTE PRANI, 47849740448; ro. 06.12.1987.; VRGORAC, TINA UJEVIA 3, M
Predsjednik uro Sessa
REPUBLIKE HRVATSKE
KLASA: 013-03/20-01/67 URBROJ: 507-03/01-20-06 Zagreb, 18. lipnja 2020. Na osnovi lanka 23. stavka 1. i lanka 56. toke 7. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15-proišeni tekst, 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Dravno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske odluujui o prijedlogu liste predlagatelja BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
PRAVOVALJANU LISTU ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR
U X. IZBORNOJ JEDINICI BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ Kandidatkinje/kandidati 1. ANTE JUKI, 00557476795; ro. 10.11.1941.; SPLIT, PAPANDOPULOVA 18, M 2. MARIJA NIKOLI-MALORA, 91524631887; ro. 09.03.1955.; SINJ, ULICA
DOMOVINSKOG RATA 120, 3. IVAN BILOPAVLOVI, 62293410307; ro. 24.02.1950.; DONJI VINJANI, VINJANI
DONJI 506, M 4. NINA BILANDI, 93078195708; ro. 12.02.1969.; SPLIT, GRADIŠANSKIH HRVATA
10, 5. MARIJA MATUSINOVI, 27663707726; ro. 25.10.1941.; SPLIT, MOSEKA 54, 6. DAMJAN ŠIMI, 39172355113; ro. 17.07.1937.; SPLIT, KROZ SMRDEAC 27, M 7. JASMINKA BUBI, 51229386688; ro. 18.09.1946.; SPLIT, DOBRILINA 7, 8. VJERA MORNAR, 83976891696; ro. 26.11.1939.; SPLIT, DRNIŠKA 5, 9. MELITA PALADA, 18519330803; ro. 22.08.1958.; TROGIR, DR. ANTE STAREVIA
16, 10. IVAN VUKO, 19703013345; ro. 09.01.1948.; SPLIT, MOSEKA 103A, M 11. DIJANA VIŠI-VULJAN, 96566868963; ro. 07.02.1965.; SPLIT, HARAMBAŠIEVA 23,
12. MARKO KOVAEVI, 80910233808; ro. 25.04.1939.; SPLIT, GRADIŠANSKIH
HRVATA 22, M 13. MARTINA MARIJANI, 52952487724; ro. 18.10.1981.; ZAGREB, VIŠNJICA 23, 14. FRANKO BAROT, 67631246602; ro. 11.11.1940.; SPLIT, MOSEKA 113, M
Predsjednik uro Sessa
REPUBLIKE HRVATSKE
KLASA: 013-03/20-01/67 URBROJ: 507-03/01-20-07 Zagreb, 18. lipnja 2020. Na osnovi lanka 23. stavka 1. i lanka 56. toke 7. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15-proišeni tekst, 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Dravno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske odluujui o prijedlogu liste predlagatelja DEMOKRATI, HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
PRAVOVALJANU LISTU ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR
U X. IZBORNOJ JEDINICI DEMOKRATI HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA Kandidatkinje/kandidati 1. SLAVKO VLADUŠI, 55140791959; ro. 11.09.1971.; SPLIT, MAURANIEVO
ŠETALIŠTE 7, M 2. IVO SELAK, 79791047405; ro. 22.11.1959.; MAKARSKA, PUT MOE 13, M 3. MIRA MOROVI, 77834294830; ro. 17.01.1950.; SPLIT, KAMENITA 32A, 4. NIKOLA BUZOLI, 99925779170; ro. 27.04.1967.; MILNA, IZA CRIKVE 12, M 5. ALEKSANDAR ZELI, 08439087528; ro. 27.02.1961.; OMIŠ, ETVRT RIBNJAK 11, M 6. VIVIJANA BLAEVI, 56531846157; ro. 02.10.1975.; KORELII, MESARII 31, 7. VIŠNJA VLADUŠI, 81286088001; ro. 21.01.1986.; SPLIT, MAURANIEVO
ŠETALIŠTE 7, 8. NIJAZ NESLANOVI, 26310898612; ro. 10.11.1950.; SPLIT, FRA BONINA 5, M 9. ZDRAVKO MALKI, 21788783580; ro. 28.10.1957.; SINJ, ULICA KNEZA BRANIMIRA
5, M 10. KATARINA MEŠNJAK, 04955143680; ro. 09.08.2001.; FARKAŠEVAC, FARKAŠEVAC
72A, 11. SINIŠA MARINKOVI, 75306118947; ro. 26.05.1972.; SPLIT, POEŠKA 9, M 12. VALENTINA DUJANI, 84448028971; ro. 15.03.2000.; BUZET, SPORTSKA 1/2, 13. MARIJA MALKI, 82877989476; ro. 05.10.1957.; SINJ, ULICA KNEZA BRANIMIRA 5,
14. ZORAN BIJELI, 48237940332; ro. 14.08.1969.; KAŠTEL KAMBELOVAC, CESTA
PAPE IVANA PAVLA II 146, M
Predsjednik uro Sessa
REPUBLIKE HRVATSKE
KLASA: 013-03/20-01/67 URBROJ: 507-03/01-20-08 Zagreb, 18. lipnja 2020. Na osnovi lanka 23. stavka 1. i lanka 56. toke 7. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15-proišeni tekst, 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Dravno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske odluujui o prijedlogu liste predlagatelja DOMOVINSKI POKRET MIROSLAVA ŠKORE - DOMOVINSKI POKRET, HRVATSKI SUVERENISTI, BLOK ZA HRVATSKU - BLOK, HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA - HKS, HRAST - POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU, STRANKA UMIROVLJENIKA - SU, ZELENA LISTA, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
PRAVOVALJANU LISTU ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR
U X. IZBORNOJ JEDINICI DOMOVINSKI POKRET MIROSLAVA ŠKORE - DOMOVINSKI POKRET HRVATSKI SUVERENISTI BLOK ZA HRVATSKU - BLOK HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA - HKS HRAST - POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU STRANKA UMIROVLJENIKA - SU ZELENA LISTA Kandidatkinje/kandidati 1. RUA TOMAŠI, 53921141887; ro. 10.05.1958.; SMOKVICA, BRNA 341, 2. ROBERT PAULETI, 48466722069; ro. 10.07.1965.; SPLIT, POD KOSOM 33A, M 3. NIKOLA GRABOVAC, 05761538649; ro. 02.06.1990.; DONJI PROLOAC, ULICA
KRINOG PUTA 15, M 4. MARKO SLIŠKOVI, 34921338457; ro. 13.08.1984.; TRILJ, PUT GARDUNA 16, M 5. SILVANA BURILOVI CRNOV, 92548267984; ro. 24.11.1978.; SPLIT, DOVERSKA 21,
6. TUGA TARLE, 10383222164; ro. 17.02.1947.; ZAGREB, ULICA STJEPANA LADIŠA
11, 7. MARKO MILANOVI LITRE, 64602883985; ro. 26.01.1988.; ZAGREB, ULICA VILIMA
KORAJCA 14, M 8. ANTE RAOS, 23599205237; ro. 03.04.1962.; MASTRINKA, ULICA KNEZA TRPIMIRA
3, M 9. IVANA MARI, 52630147396; ro. 29.03.1982.; ROAT, ROAT GORNJI 32,
10. DINKO DAMJANI, 69886538532; ro. 20.06.1972.; SPLIT, LISINSKOGA 2, M 11. MATEO HAIMAN, 38077560704; ro. 11.02.1970.; SREBRENO, VUKOVARSKA 28, M
12. MARIJA KATAVI, 06029388767; ro. 12.12.1965.; MAKARSKA, KIPARA MEŠTROVIA 12,
13. JELENA VUKA, 88462241468; ro. 05.03.1987.; PLOE, ULICA STJEPANA RADIA 1,
14. JOZO RIBII, 05035492178; ro. 27.12.1960.; PODSTRANA - STROANAC DONJI, DOMOVIN. RATA 6, M
Predsjednik uro Sessa
REPUBLIKE HRVATSKE
KLASA: 013-03/20-01/67 URBROJ: 507-03/01-20-09 Zagreb, 18. lipnja 2020. Na osnovi lanka 23. stavka 1. i lanka 56. toke 7. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15-proišeni tekst, 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Dravno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske odluujui o prijedlogu liste predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, HRVATSKA DEMOKRŠANSKA STRANKA - HDS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
PRAVOVALJANU LISTU ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR
U X. IZBORNOJ JEDINICI HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA DEMOKRŠANSKA STRANKA - HDS Kandidatkinje/kandidati 1. VILI BEROŠ, 81257688451; ro. 13.12.1964.; ZAGREB, POLJANA BORISA
HANEKOVIA 78, M 2. BRANKO BAI, 32569296585; ro. 07.06.1959.; BLATO, 47. ULICA 10, M 3. BLAENKO BOBAN, 45547801740; ro. 27.08.1960.; SOLIN, TOPINI 8, M 4. ANDRO KRSTULOVI OPARA, 61892497545; ro. 22.05.1967.; SPLIT, MARASOVIA
6, M 5. MATO FRANKOVI, 90005862762; ro. 23.02.1982.; MOKOŠICA, UZ JADRANSKU
CESTU 40A, M 6. ANTE MIHANOVI, 63105277322; ro. 29.04.1984.; SPLIT, CESTA MIRA 11, M 7. GORAN DODIG, 67539457973; ro. 26.05.1947.; SEGET DONJI, ULICA HRVATSKIH
RTAVA 102, M 8. IVAN BUDALI, 67730191295; ro. 12.07.1971.; IMOTSKI, UL.HRVATSKOG
PROLJEA 14, M 9. MARIJA VUKOVI, 84710088443; ro. 03.07.1974.; PLOE, ULICA KRALJA PETRA
SVAIA 10A, 10. PETAR ŠKORI, 93136611791; ro. 01.05.1972.; SPLIT, ULICA ANTUNA BRANKA
ŠIMIA 27, M 11. JURE BRKAN, 56175726027; ro. 16.11.1979.; MAKARSKA, ZRINSKO-
FRANKOPANSKA 24, M 12. DANICA BARIEVI, 08439902410; ro. 17.07.1972.; SUPETAR, PUT GUSTIRNE
LUKE 15, 13. ANTE BAI, 71408729268;…