Republika Hrvatska Dr¥¾avno izborno povjerenstvo Republike ... ¾avno izborno povjerenstvo...¢  SOCIJALISTI¤’KA

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Republika Hrvatska Dr¥¾avno izborno povjerenstvo Republike ... ¾avno izborno...

 • AGENCIJA ZA PODRKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA APIS IT, D.O.O.

  Republika Hrvatska

  Dravno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

  KANDIDATURA STATISTIKI PODACI

  21. listopad 2015.

 • USPOREDNI PODACI O PREDANIM KANDIDACIJSKIM LISTAMA KAO I KANDIDATIMA NA IZBORIMA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR

  2007., 2011. I 2015. GODINE

  IZBORNA JEDINICA

  2007. 2011. 2015.

  Ukupno Stranake

  liste Samostalne Koalicije Neovisne Ukupno

  Stranake liste

  Samostalne Koalicije Neovisne Ukupno Stranake

  liste Samostalne Koalicije Neovisne

  I. 27 25 19 6 2 39 33 25 8 6 19 18 12 6 1

  II. 24 23 17 6 1 36 32 25 7 4 17 15 10 5 2

  III. 25 25 21 4 0 31 29 21 8 2 16 15 9 6 1

  IV. 23 21 18 3 2 28 26 19 7 2 14 14 9 5 0

  V. 19 19 15 4 0 23 23 17 6 0 13 13 7 6 0

  VI. 23 21 15 6 2 29 27 20 7 2 15 15 9 6 0

  VII. 24 22 18 4 2 27 25 17 8 2 17 17 11 6 0

  VIII. 24 24 18 6 0 26 25 17 8 1 15 15 9 6 0

  IX. 24 22 18 4 2 26 23 16 7 3 13 13 6 7 0

  X. 25 22 18 4 3 33 27 18 9 6 16 16 10 6 0

  XI. 13 11 10 1 2 15 15 9 6 0 11 10 5 5 1

  UKUPNO 251 235 187 48 16 313 285 204 81 28 166 161 97 64 5

  XII. IZBORNA JEDINICA 2007. 2011. 2015.

  Nacinalna manjina Broj

  kandidata Broj

  kandidata Broj

  kandidata

  SRPSKA 20 13 11

  MAARSKA 5 2 2

  TALIJANSKA 3 1 3

  EKA I SLOVAKA 9 5 2

  AUSTRIJSKA, BUGARSKA, NJEMAKA, POLJSKA, ROMSKA, RUMUNJSKA, RUSINSKA, RUSKA, TURSKA, UKRAJINSKA, VLAKA I IDOVSKA

  22 23 11

  ALBANSKA, BONJAKA, CRNOGORSKA, MAKEDONSKA I SLOVENSKA

  13 12 12

  UKUPNO 72 56 41

 • USPOREDNI PODACI O KANDIDATIMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR

  2000., 2003., 2007., 2011. I 2015. GODINE Po broju kandidata

  Po spolu

 • Usporedba kandidata po starosti

  Statistika kandidata

  Ukupno kandidata......... 2.311 - 100,00 % prosjek starosti: 44,5 god. - mukih.......... 1.354 - 58,59 % prosjek starosti: 46,2 god. - enskih......... 957 - 41,41 % prosjek starosti: 42,3 god.

  Najmlai kandidat: DALIBOR KUJUNDI, ro. 29.06.1997.

  IVI ZID - ND (V. Izborna jedinica) Najmlaa kandidatkinja: VALERIJA KOVA, ro. 13.09.1997.

  HKS, HSP, OS (IX. Izborna jedinica) Najstariji kandidat: LOVRO REI, ro. 22.06.1920.

  SOCIJALISTIKA RADNIKA PARTIJA HRVATSKE - SRP (X. Izborna jedinica) Najstarija kandidatkinja: MARIJA KNAPI, ro. 03.01.1933.

  NEOVISNA LISTA ELJKO KNAPI (III. Izborna jedinica)

 • POLITIKE STRANKE KOJE SU PODNIJELE KANDIDATURU ZA

  LISTE IZBORNIH JEDINICA

  1. AKCIJA MLADIH - AM

  2. AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAKA STRANKA - A - HSS

  3. AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA - A - HSP

  4. "BANDI MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI"

  5. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ

  6. BRANITELJSKO DOMOLJUBNA STRANKA HRVATSKE

  7. DEMOKRATSKA PRIGORSKO - ZAGREBAKA STRANKA - DPS

  8. DEMOKRATSKA STRANKA ENA - DS

  9. DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE - DESNO

  10. DUBROVAKI DEMOKRATSKI SABOR - DDS

  11. HRAST - POKRET ZA USPJENU HRVATSKU

  12. HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA

  13. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

  14. HRVATSKA DEMOKRANSKA STRANKA - HDS

  15. HRVATSKA EUROPSKA STRANKA - HES

  16. HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA - HKS

  17. HRVATSKA KRANSKA DEMOKRATSKA UNIJA - HKDU

  18. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

  19. HRVATSKA RADNIKA STRANKA - HRS

  20. HRVATSKA SELJAKA STRANKA - HSS

  21. HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS

  22. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

  23. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STAREVI - HSP AS

  24. HRVATSKA STRANKA REDA - HSR

  25. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

  26. HRVATSKA STRANKA ZELENIH - EKO SAVEZ - ZELENI

  27. HRVATSKA ZORA STRANKA NARODA - HZ

  28. HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB

  29. HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA

  30. ISTARSKI DEMOKRATI - DEMOCRATICI ISTRIANI - ID - DI

  31. ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS

  32. LISTA ZA RIJEKU - RI

  33. MEIMURSKA STRANKA - MS

  34. MEIMURSKI DEMOKRATSKI SAVEZ - MDS

  35. MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST

  36. NACIONALNI DEMOKRATI - ND

  37. NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ IVE JOSIPOVIA

  38. NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI

  39. NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE - NSH

  40. NOVI VAL - STRANKA RAZVOJA - NOVI VAL

  41. OBITELJSKA STRANKA - OS

  42. ODRIVI RAZVOJ HRVATSKE - ORaH

  43. PAMETNO

  44. POKRET ZAJEDNO

  45. PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS

  46. RADNIKA FRONTA - RF

  47. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS

  48. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

  49. SOCIJALISTIKA RADNIKA PARTIJA HRVATSKE - SRP

  50. STRANKA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA - UMIROVLJENICI

  51. STRANKA UMIROVLJENIKA - SU

  52. U IME OBITELJI-PROJEKT DOMOVINA

  53. UMIROVLJENIKA DEMOKRATSKA UNIJA - UDU

  54. ZA GRAD

  55. ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS

 • 56. ZAGORSKA STRANKA - ZS

  57. ZELENA STRANKA - ZS

  58. ZELENI FORUM

  59. ZELENI SAVEZ - ZELENI

  60. ELJKO KERUM - HRVATSKA GRAANSKA STRANKA

  61. IVI ZID

  NEOVISNE LISTE KOJE SU PODNIJELE KANDIDATURU ZA LISTE IZBORNIH JEDINICA

  Rbr Neovisna lista Izborna jedinica

  1. NEOVISNA LISTA - DAMIR BAJS II.

  2. NEOVISNA LISTA - MIRA DAVIDOVI I.

  3. NEOVISNA LISTA - ELJKO KNAPI III.

  4. NEOVISNA LISTA - ELJKO LACKOVI II.

  5. NEOVISNA LISTA - VESNA PINJUH XI.

 • KOALICIJE KOJE SU PODNIJELE KANDIDATURU

  ZA LISTE IZBORNIH JEDINICA

  Rbr Koalicija

  1 "BANDI MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI"

  DEMOKRATSKA PRIGORSKO - ZAGREBAKA STRANKA - DPS

  DEMOKRATSKA STRANKA ENA - DS

  HRVATSKA EUROPSKA STRANKA - HES

  HRVATSKA RADNIKA STRANKA - HRS

  HRVATSKA STRANKA ZELENIH - EKO SAVEZ - ZELENI

  ISTARSKI DEMOKRATI - DEMOCRATICI ISTRIANI - ID - DI

  MEIMURSKA STRANKA - MS

  NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE - NSH

  NOVI VAL - STRANKA RAZVOJA - NOVI VAL

  STRANKA UMIROVLJENIKA - SU

  UMIROVLJENIKA DEMOKRATSKA UNIJA - UDU

  ZELENI SAVEZ - ZELENI

  ZELENA STRANKA - ZS

  "BANDI MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI"

  ISTARSKI DEMOKRATI - DEMOCRATICI ISTRIANI - ID - DI

  DEMOKRATSKA PRIGORSKO - ZAGREBAKA STRANKA - DPS

  DEMOKRATSKA STRANKA ENA - DS

  HRVATSKA EUROPSKA STRANKA - HES

  HRVATSKA RADNIKA STRANKA - HRS

  HRVATSKA STRANKA ZELENIH - EKO SAVEZ - ZELENI

  MEIMURSKA STRANKA - MS

  NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE - NSH

  NOVI VAL - STRANKA RAZVOJA - NOVI VAL

  STRANKA UMIROVLJENIKA - SU

  UMIROVLJENIKA DEMOKRATSKA UNIJA - UDU

  ZELENI SAVEZ - ZELENI

  ZELENA STRANKA - ZS

  2 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

  HRVATSKA SELJAKA STRANKA - HSS

  HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STAREVI - HSP AS

  BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ

  HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS

  HRAST - POKRET ZA USPJENU HRVATSKU

  HRVATSKA DEMOKRANSKA STRANKA - HDS

  ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS

  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

  HRVATSKA SELJAKA STRANKA - HSS

  HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STAREVI - HSP AS

  BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ

  HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS

  HRVATSKA DEMOKRANSKA STRANKA - HDS

  ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS

  HRAST - POKRET ZA USPJENU HRVATSKU

  3 HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA - HKS

  HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

  OBITELJSKA STRANKA - OS

 • 4 HRVATSKA KRANSKA DEMOKRATSKA UNIJA - HKDU

  HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA

  NACIONALNI DEMOKRATI - ND

  HRVATSKA KRANSKA DEMOKRATSKA UNIJA - HKDU

  NACIONALNI DEMOKRATI - ND

  HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA

  5 ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS

  PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS

  LISTA ZA RIJEKU - RI

  6 NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ IVE JOSIPOVIA

  NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI

  STRANKA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA - UMIROVLJENICI

  ZELENI FORUM

  DUBROVAKI DEMOKRATSKI SABOR - DDS

  NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI

  DUBROVAKI DEMOKRATSKI SABOR - DDS

  NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ IVE JOSIPOVIA

  STRANKA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA - UMIROVLJENICI

  ZELENI FORUM

  NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI

  NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ IVE JOSIPOVIA

  STRANKA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA - UMIROVLJENICI

  ZELENI FORUM

  DUBROVAKI DEMOKRATSKI SABOR - DDS

  7 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

  HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

  HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

  HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA

  AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAKA STRANKA - A - HSS

  ZAGORSKA STRANKA - ZS

  8 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

  HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

  HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

  HRVATSKI LA