Click here to load reader

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine ... 8 NEJRA MESIĆ 9 ŠEJLA ŠIŠIĆ 10 HAMDIJA TOROMANOVIĆ 11 JASMINKA DURIĆ 12 SADMIR ŠKRGIĆ 13 AJIŠE ČAUŠEVIĆ 14 DENIS

 • View
  40

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine ... 8 NEJRA MESIĆ 9 ŠEJLA...

 • 2

  Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine sukladno članku 4.23 stavak (1) Izbornoga zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“ br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16)

  o b j a v l j u j e

  OVJERENE KANDIDACIJSKE LISTE

  ZA SUDJELOVANJE NA LOKALNIM IZBORIMA 2016. GODINE

  Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je sukladno članku 4.10 i 4.21 Izbornoga zakona Bosne i Hercegovine ovjerilo neovisne kandidate i kandidacijske liste političkih stranaka, koalicija i liste neovisnih kandidata za sudjelovanje na Lokalnim izborima koji se održavaju 02. listopada 2016. godine. Imena neovisnih kandidata i kandidacijske liste bit će tiskani na glasačkim listićima. Broj: 05-1-02-2-890-2/16 Predsjednik Sarajevo, 18.08.2016. godine Dr. Ahmet Šantić ________________________________________________________________________________

 • 001 - VELIKA KLADUŠA/ВЕЛИКА КЛАДУША

  001 NAČELNIK VELIKA KLADUŠA / НАЧЕЛНИК ВЕЛИКА КЛАДУША

  02188 SDA/SBB

  1 ASMIR ĆUFUROVIĆ

  00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ

  1 ADMIL MULALIĆ

  01898 ADEM PAJAZETOVIĆ - NEZAVISNI KANDIDAT

  01701 LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE LABURISTI BIH

  1 FIKRET ABDIĆ

  001 OPĆINSKO VIJEĆE VELIKA KLADUŠA / ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ ВЕЛИКА КЛАДУША

  01015 KLADUŠKA STRANKA PRIVREDNOG PROSPERITETA

  1 IBRAHIM (HASAN) KAJTAZOVIĆ

  2 AMELA HASANOVIĆ

  3 NASER SARAJLIJA

  4 NERMIN BAŠIĆ

  5 MELITA BAJREKTAREVIĆ

  6 SENAD OGREŠEVIĆ

  7 FERIDA BAJREKTAREVIĆ

  8 JUSUF DIZDAREVIĆ

  9 NASIHA MUSTEDANAGIĆ

  10 ENVER BAJREKTAREVIĆ

 • 11 NEJRA SARAJLIJA

  12 AMIL ĆEHIĆ

  13 FATMIRA BAŠIĆ

  14 HARIS ĐOGIĆ

  15 HASAN GALIJAŠEVIĆ

  16 AJŠA DŽANIĆ

  17 RIFET ŠAKANOVIĆ

  18 TEHVIDA KOŠTIĆ

  19 ELVIS KEKIĆ

  20 BEGO REKIĆ

  02168 POKRENIMO KLADUŠU

  1 AMIR ĆUFUROVIĆ

  2 JASMINKA MUJKIĆ

  3 IRHAD JAŠAREVIĆ

  4 HASAN ĆERIMOVIĆ

  5 OMER MEKANOVIĆ

  6 SABINA MILJKOVIĆ

  7 ERMIN BAJRAMOVIĆ

  8 EDIN BAJREKTAREVIĆ

  9 SEMIR PILIPOVIĆ

  10 DIJANA KASUMOVIĆ

  11 MIRNES KOŠTIĆ

  12 EMRAH GRAČANIN

  13 ŠEFIK PEHLIĆ

  14 ASMIRA HUŠIDIĆ

  15 ŠERIF TRALJEŠIĆ

  16 NERMIN DUDUKOVIĆ

  17 ZUMRET MELKIĆ

  18 DŽEVADA RIZVIĆ

  19 EMIR MUJANOVIĆ

  20 SINAN HUSKIĆ

  21 ALMA ALIĆ SULJANOVIĆ

  22 DAMIR JUŠIĆ

  23 HUSEIN ŠAKANOVIĆ

  24 AGAN KEKIĆ

  00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ

  1 BRACO KORDIĆ

  2 RIFETA DELIĆ

  3 DINKO LJUBIJANKIĆ

  4 NERMIN PURIĆ

  5 ADNANA BABAHMETOVIĆ

  6 HAMDIJA ABDIĆ

  7 FATIMA VELIĆ

  8 MIRSAD SEFIĆ

  9 DŽEMILA PILIPOVIĆ

  10 ZAIM TRALJEŠIĆ

  11 SUMEA HOJDANIĆ

  12 REFIK PONJEVIĆ

  13 ENA ŽALIĆ

  14 SAMIR KESEROVIĆ

  15 MIRSAD ALIBEGIĆ

  16 SAĆIME OMERAGIĆ

  17 NEZIR ŠAKANOVIĆ

  18 MINELA MUHELJIĆ

 • 19 ELMIR ĆERIMOVIĆ

  20 FIKRET IBRADŽIĆ

  21 MIRFETA ZAHIROVIĆ

  22 HARIS KUDIĆ

  23 AZRA SMLATIĆ

  24 RIFET PONJEVIĆ

  25 ZEMIR PURIĆ

  26 IZETA ABDIĆ

  27 SEAD ĆUFUROVIĆ

  28 HADŽIRA MILJKOVIĆ

  29 SEAD HUSIĆ

  30 ENIS KANTAREVIĆ

  31 SENADA MUSTAFIĆ

  32 MEHO MUHELJIĆ

  33 SELENA RAMIĆ

  01698 DEMOKRATSKA FRONTA

  1 ENVER PEHLIĆ

  2 REFIKA PURIĆ

  3 IBRAHIM (MUJO) KAJTAZOVIĆ

  4 ESMIRA ERDIĆ

  5 IBRAHIM KAMENJAŠEVIĆ

  6 SUNITA SKENDEROVIĆ

  7 HAJRUDIN KAJTAZOVIĆ

  8 ARIF HAŠIĆ

  9 RUBIJA MURTIĆ

  10 ERMIN SAMARDŽIĆ

  11 JASMINKA HUSIĆ

  12 DENIS KARAJIĆ

  13 SEDINA MUHELJIĆ

  14 RAGIB CINAC

  15 SUAD AHMETAŠEVIĆ

  16 ARMINA SELAVA

  17 IZET TRIČIĆ

  18 ZINAJDA KEKIĆ

  19 ADIS ŠABIĆ

  20 SENAD DIZDAREVIĆ

  21 VESNA HAŠIĆ

  22 IRNAD HUŠIDIĆ

  23 AJKA KANTAREVIĆ

  24 IBRO MUJAGIĆ

  25 MIRSAD AHMETAŠEVIĆ

  26 ZUMRETA TREJIĆ

  27 RENATO ĐOGIĆ

  28 ZERINA BABIĆ

  29 EKREM KARAJIĆ

  30 HAŠIM KARAJIĆ

  31 EMINA ĐOGIĆ

  32 ZORAN BATAKOVIĆ

  33 SENIJA TRIČIĆ

  01701 LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE LABURISTI BIH

  1 ELVIRA ABDIĆ JELENOVIĆ

  2 FIKRET BAŠIĆ

  3 HASAN OMANOVIĆ

  4 ASMIRA ĆERIMOVIĆ

 • 5 EMIR DELIĆ

  6 EMINA ĆEHIĆ

  7 MUHAREM KUDIĆ

  8 ISMET BEHRIĆ

  9 ŠAHA OKANOVIĆ

  10 SABAHUDIN OMERAGIĆ

  11 ZUMRETA DIZDAREVIĆ

  12 ABDULAH MEHUROVIĆ

  13 SENHIDA MURTIĆ

  14 ENVER MUNJAKOVIĆ

  15 SENAD DIDOVIĆ

  16 SENAIDA ČOVIĆ

  17 FIKRET ABDIĆ

  18 SENATA GALIJAŠEVIĆ

  19 JASMIN FERKIĆ

  20 ISMET DURMIĆ

  21 MIRSADA VELJAČIĆ

  22 ANEL GRAČANIN

  23 ALIJA ĆATIĆ

  24 ADIJAN RUŽNIĆ

  25 SENAD DIZDAREVIĆ

  26 RAMIZA MUSTEDANAGIĆ

  27 ISMET ABDIĆ

  28 MATILDA ČELEBIĆ

  29 MUJO HUŠIDIĆ

  30 ESAD DIZDAREVIĆ

  31 ALISA ALIBEGIĆ

  32 ALMIR OSMANKIĆ

  33 EMINA GRAHOVIĆ

  00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

  1 ADEL ESKIĆ

  2 ERVINA ĐOGIĆ

  3 IRMAN KENDIĆ

  4 ALE MUSTEDANAGIĆ

  5 AMRA HODŽIĆ

  6 SANEL MURIĆ

  7 ELVIR ĐOGIĆ

  8 MINKA HALIKOTIĆ

  9 ŠEMSA NUHANOVIĆ

  10 SIDIK TABAKOVIĆ

  11 SANDA PURIĆ MUSTEDANAGIĆ

  12 SANEL MURATOVIĆ

  13 ELVISA KUDUZOVIĆ

  14 IBRAHIM KASUMOVIĆ

  15 EMIL PAJAZETOVIĆ

  16 JASMINA MUSTEDANAGIĆ

  17 JASMIN PURIĆ

  18 ESMERALDA ŠABIĆ

  19 NIHAD UGARAK

  20 ADNAN KANTAREVIĆ

  21 JASMINKA PAJAZETOVIĆ

  22 ASMIR ČERKEZ

  23 ELVISA ŠABIĆ

  24 SENAD GRAČANIN

  25 AGAN MILJKOVIĆ

  26 SEVDA ŠABIĆ

  27 NAZIF ŠABIĆ

 • 28 ELVEDINA OKANOVIĆ

  29 SULEJMAN OSMANAGIĆ

  30 ALADIN KURTIĆ

  31 MEDIHA HASIĆ-MUJANOVIĆ

  32 ZLATAN KESEROVIĆ

  01889 ESAD ZUBOVIĆ - NEZAVISNI KANDIDAT

  00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

  1 FUAD SULEJMANAGIĆ

  2 EMINA MILJKOVIĆ

  3 RIFET ŠABIĆ

  4 NISVETA HODŽIĆ

  5 IZET HODŽIĆ

  6 LEJLA DŽANIĆ

  7 FATMIR MURATOVIĆ

  8 RIFET BABIĆ

  9 FADILA DOLIĆ

  10 HASAN KAJDIĆ

  11 MAJDA HOZANOVIĆ

  12 SANDIN BAJRIĆ

  13 EMINA JUŠIĆ

  14 SAMIR TOPČAGIĆ

  15 AMIR HUŠIDIĆ

  16 NERMINA KARAJIĆ

  17 SAMIR CINAC

  18 ZEMIRA TOPČAGIĆ

  19 ELVIR MURGIĆ

  20 IBRAHIM HOZANOVIĆ

  21 DIJANA OKANOVIĆ

  22 ALADIN AJDINOVIĆ

  23 BELMA SULEJMANAGIĆ

  24 SUAD RIZVIĆ

  25 NEDŽAD KEKIĆ

  01182 SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ

  1 ISMET KENDIĆ

  2 ZINETA OKIĆ

  00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

  1 EJUB KESEROVIĆ

  2 BISENIJA MUŠEDINOVIĆ

  3 MUAMER HADŽIĆ

  4 JASMINA DELIĆ

  5 ĆAMIL ČUTURIĆ

  6 INDIRA PAJAZETOVIĆ

  7 ADIS DŽAFEROVIĆ

  8 ELVIR NEZIREVIĆ

  9 MIRVETA MURATOVIĆ

  10 ALE HUŠIDIĆ

 • 11 SEMRA PAJAZETOVIĆ

  12 SENAD OKANOVIĆ

  13 SAMRA PAJAZETOVIĆ

  14 ADNAN SEFIĆ

  15 HUSEIN DŽAFEROVIĆ

  16 SAMIRA HODŽIĆ

  17 NISVET KEKIĆ

  18 AZRA HUŠIDIĆ

  19 ELMIR KENDIĆ

  20 ASIM VELADŽIĆ

  21 INDIRA MEHIĆ

  22 EMIL ĆATIĆ

  23 FAHRETA BABIĆ-ĆUFUROVIĆ

  24 HARIS DUKIĆ

  25 MIRZA ĆATIĆ

  26 LEJLA MAŠINOVIĆ

  27 RASIM KESEROVIĆ

  28 FATA MELKIĆ

  29 FERID SARAJLIJA

  02014 ZAHID KEKIĆ - NEZAVISNI KANDIDAT

  002 - CAZIN/ЦАЗИН

  002 NAČELNIK CAZIN / НАЧЕЛНИК ЦАЗИН

  02188 SDA/SBB

  1 ALMIN HANDANAGIĆ

  01701 LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE LABURISTI BIH

  1 HAKIJA BEGANOVIĆ

  00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

  1 NERMIN OGREŠEVIĆ

  002 OPĆINSKO VIJEĆE CAZIN / ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ ЦАЗИН

  00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ

  1 MUHAMED ŠKRGIĆ

  2 EMINA DIZDAREVIĆ

  3 ZLATKO SABLJAKOVIĆ

 • 4 ISMET ĐOGIĆ

  5 SEDIJA BEGIĆ

  6 SEAD PANDŽIĆ

  7 HARIS FERHATOVI