Click here to load reader

OZ-24 IZBORNO POVJERENSTVO V. IZBORNE JEDINICE

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OZ-24 IZBORNO POVJERENSTVO V. IZBORNE JEDINICE

IZBORNO POVJERENSTVO V. IZBORNE JEDINICE
Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 -
proišeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-
1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice donosi
RJEŠENJE
Opina ANDRIJAŠEVCI
OSNOVNA ŠKOLA "IVANA BRLI MAURANI", ŠKOLSKA 1
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
ROKOVCI: ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, IVANA MAURANIA, JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA, KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA, KRALJA ZVONIMIRA, MATIJE ANTUNA RELJKOVIA, PLAVI JADRAN, RATARSKA 0-8 (PARNI), RATARSKA 1-9 (NEPARNI), RIBARSKA, RUDINA STARE KREVINE, STJEPANA RADIA 22-158 (PARNI), STJEPANA
RADIA 13-173 (NEPARNI), VANJE RADAUŠA, VINKOVAKA ULICA 95, VINKOVAKA ULICA 1-85 (NEPARNI), ZAGREBAKA ULICA
2. Birako mjesto broj 2. ANDRIJAŠEVCI
OSNOVNA ŠKOLA "IVANA BRLI MAURANI", ŠKOLSKA 1
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
ROKOVCI: BLACA, BOSUTSKA, JOSIPA KOZARCA, JOZE IVAKIA, KNEZA BRANIMIRA, KRAJIŠKA, PAVINA, PLEICE, RATARSKA 10-30 (PARNI), RATARSKA 11-29 (NEPARNI), SREMAC, STJEPANA RADIA 2-20 (PARNI), STJEPANA
RADIA 1-11B (NEPARNI), TINA UJEVIA, VINKOVAKA ULICA 84, VINKOVAKA ULICA 2-70 (PARNI)
3. Birako mjesto broj 3. ANDRIJAŠEVCI
OSNOVNA ŠKOLA "IVANA BRLI MAURANI", ŠKOLSKA 1
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
ANDRIJAŠEVCI: CVJETNA ULICA, IVANA MEŠTROVIA, MATIJE GUPCA 1-201 (NEPARNI), NIKOLE TESLE, ŠKOLSKA, VLADIMIRA NAZORA
4. Birako mjesto broj 4. ANDRIJAŠEVCI
OSNOVNA ŠKOLA "IVANA BRLI MAURANI", ŠKOLSKA 1
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
ANDRIJAŠEVCI: ANTE STAREVIA, ANTUNA BRANKA ŠIMIA, ANTUNA MIHANOVIA, AUGUSTA ŠENOE, BILJANSKA, IVANA GUNDULIA, IVANA ZAJCA, KNEZA DOMAGOJA, KOLODVORSKA, KRALJA TOMISLAVA, LJUDEVITA GAJA,
MARKA MARULIA, MATIJE GUPCA 0-196 (PARNI), POLJSKA, TRI RUE, ELJEZNIKA ULICA
2
IZBORNO POVJERENSTVO V. IZBORNE JEDINICE
Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 -
proišeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-
1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice donosi
RJEŠENJE
Opina BABINA GREDA
ITAONICA "NOVA SALA", KRALJA TOMISLAVA BB
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
BABINA GREDA: BERAVA 198, BERAVA 1-13 (NEPARNI), BRAE RADI 2-40 (PARNI), CVORI, GRANICE, KRALJA TOMISLAVA, LIPOVCI, MATIJE GUPCA 2-22 (PARNI), MATIJE GUPCA 1-3 (NEPARNI), MIJATA STOJANOVIA 2-78A
(PARNI), MIJATA STOJANOVIA 1-21 (NEPARNI), SAJMIŠTE, SAVSKA, ULICA FRANJE BABI, VLADIMIRA NAZORA 1-19 (NEPARNI)
2. Birako mjesto broj 2. BABINA GREDA
ITAONICA "EVATOVO", BANA J.JELAIA BB
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
BABINA GREDA: BABOGREDSKE KOMPANIJE, BANA IVANA MAURANIA, BANA JOSIPA JELAIA, CERSINE, EVATOVO, ILIRSKOG PREPORODA, J.J.STROSSMAYERA, KALILO, KLADAVAC, KLASNO
3. Birako mjesto broj 3. BABINA GREDA
ITAONICA "DONJA MALA", VLADIMIRA NAZORA 42
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
BABINA GREDA: BERAVAKA GREDA, BLATSKA GREDA, JOSIPA BLAEKOVIA, LAZE, LOA, LUICA, NOVO NASELJE, NOICE, RASTOVICA, ŠTITARSKA, VLADIMIRA NAZORA 0-192 (PARNI), VLADIMIRA NAZORA 21-393
(NEPARNI)
ITAONICA "BERAVA", BRAE RADIA 33
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
BABINA GREDA: BERAVA 15-199 (NEPARNI), BERAVA 94-196 (PARNI), BRAE RADI 3-349 (NEPARNI), BRAE RADI 42-240 (PARNI), HRVATSKIH DRAGOVOLJACA, MALI RIT, MATIJE BAI, MATIJE GUPCA 24-146 (PARNI), MATIJE
GUPCA 5-51 (NEPARNI), PETROV SOKAK
4
ITAONICA "JELAS", MIJATA STOJANOVIA 116
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
BABINA GREDA: JOSIPA KOZARCA, M.ANTUNA RELJKOVIA, MIJALJEV SOKAK, MIJATA STOJANOVIA 80-214 (PARNI), MIJATA STOJANOVIA 23-213 (NEPARNI)
KLASA: URBROJ: SLAVONSKI BROD,
IZBORNO POVJERENSTVO V. IZBORNE JEDINICE
Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 -
proišeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-
1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice donosi
RJEŠENJE
Opina BEBRINA
DRUŠTVENI DOM KANIA, KANIA 117
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
KANIA: KANIA, SAVSKA CESTA, UL.MIJE MUZEKE
2. Birako mjesto broj 2. BEBRINA
DRUŠTVENI DOM BEBRINA, BEBRINA 83
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
BEBRINA: BEBRINA
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
STUPNIKI KUTI: STUPNIKI KUTI
DRUŠTVENI DOM BANOVCI, BANOVCI 22
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
BANOVCI: BANOVCI
DRUŠTVENI DOM DUBOAC, DUBOAC BB
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
DUBOAC: DUBOAC
DRUŠTVENI DOM ŠUMEE, ŠUMEE BB
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
ŠUMEE: MILJACKA, ŠUMEE
DRUŠTVENI DOM ZBJEG, ZBJEG 86
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
ZBJEG: ZBJEG
IZBORNO POVJERENSTVO V. IZBORNE JEDINICE
Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 -
proišeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-
1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice donosi
RJEŠENJE
Opina BOGDANOVCI
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
BOGDANOVCI: MARINA DRIA, MATIJE GUPCA, ULICA BANA JOSIPA JELAIA, ULICA JOSIPA KOZARCA, ULICA NASELJE STADION, ULICA RTAVA DOMOVINSKOG RATA
2. Birako mjesto broj 2. PETROVCI
OSNOVNA ŠKOLA PETROVCI, BANA JOSIPA JELAIA 1
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
PETROVCI: JOAKIMA HARDIJA, ULICA BANA JOSIPA JELAIA, ULICA GRABIK, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA, ULICA MATIJE GUPCA, ULICA MITRA NAA, ULICA SVINJAREVAKA, VUKOVARSKA
3. Birako mjesto broj 3. SVINJAREVCI
ZGRADA MJESNOG ODBORA (STARA OSNOVNA ŠKOLA), CRKVENA 4
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
SVINJAREVCI: GRBAK, MATIJE GUPCA, ULICA BANA JOSIPA JELAIA, ULICA BRAE RADIA, ULICA CRKVENA, ULICA NOVA, VUKOVARSKA
KLASA: URBROJ: SLAVONSKI BROD,
IZBORNO POVJERENSTVO V. IZBORNE JEDINICE
Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 -
proišeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-
1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice donosi
RJEŠENJE
Opina BOROVO
NASELJE "CREPULJE", B.MASLARIA 46
BOROVO: BORISA KIDRIA, BOIDARA MASLARIA, BRAE MIŠLJENOVIA, BRANISLAVA NUŠIA, URE JAKŠIA, GLAVNA 180-244 (PARNI), GLAVNA 156-168 (PARNI), GLAVNA 181-243 (NEPARNI), GLAVNA 155-169 (NEPARNI), JOSIPA
CAZIJA, KONSTANTINA PEIIA, OSJEKA, VUKA KARADIA, VUKOVARSKA, ZMAJ JOVE JOVANOVIA, ELJEZNIKA STRAARA
2. Birako mjesto broj 2. BOROVO
BOROVO, GLAVNA 88C
BOROVO: GLAVNA 84-154 (PARNI), GLAVNA 79-153 (NEPARNI), MALA, NOVA, RADNIKA, RATARSKA 15-25 (NEPARNI), RATARSKA 86-102 (PARNI), RATARSKA 27-61 (NEPARNI), SREMSKA, VLADIMIRA NAZORA
3. Birako mjesto broj 3. BOROVO
OSNOVNA ŠKOLA "BOROVO", TRG PALIH BORACA 30
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
BOROVO: BULIEVA, DUNAVSKA, GAJIEVA, GLAVNA 2-82 (PARNI), GLAVNA 1-75 (NEPARNI), PARTIZANSKA, RATARSKA 26-58 (PARNI), RATARSKA 16-24 (PARNI), RATARSKA 64-84 (PARNI), RATARSKA 60-62 (PARNI), RATARSKA
7-13 (NEPARNI), RATARSKI ODVOJAK, SLOBODE, ŠKOLSKA 1-15 (NEPARNI), TRG PALIH BORACA, ELJEZNIKA
4. Birako mjesto broj 4. BOROVO
DJEJI VRTI "ZLATOKOSA", N. KOVAEVIA 2A
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
BOROVO: A. CESARCA, BRANKA RADIEVIA, ORA SREMCA, GROBLJANSKA, IVE ANDRIA, IVE LOLE RIBARA, NIKOLE KOVAEVIA, NIKOLE TESLE, PETRA KOIA, RATARSKA 2-14 (PARNI), RATARSKA 1-5 (NEPARNI), RUE
STOJANOVI, ŠKOLSKA 2-108 (PARNI), ŠKOLSKA 17-155 (NEPARNI), VESELINA STOJAKOVIA, VINOGRADSKA
9
BOROVO, OZRENSKA 37
BOROVO: URE PUCARA, OZRENSKA, SAVULJA-VIKEND NASELJE, ŠKOLSKA 110-138 (PARNI), ŠKOLSKA 157-179 (NEPARNI)
KLASA: URBROJ: SLAVONSKI BROD,
IZBORNO POVJERENSTVO V. IZBORNE JEDINICE
Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 -
proišeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-
1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice donosi
RJEŠENJE
Opina BOŠNJACI
DOM KULTURE (PROSTORIJE KUD-A), TRG FRA B.T.LEAKOVIA 10
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
BOŠNJACI: J.J.STROSSMAYERA, JOSIPA KOZARCA, SAVSKA 0-26 (PARNI), SAVSKA 1-13 (NEPARNI), TRG FRA. BERNARDINA -TOME LEAKOVIA
2. Birako mjesto broj 2. BOŠNJACI
OPINA BOŠNJACI, TRG FRA B.T.LEAKOVIA 15
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
BOŠNJACI: DUGO, KRIVAA, LJUDEVITA GAJA, PETRONJAŠ, PIVNIIŠTE, VJEROVI, VLADIMIRA NAZORA 1-183 (NEPARNI)
3. Birako mjesto broj 3. BOŠNJACI
VATROGASNI DOM, TRG FRA B.T.LEAKOVIA 12
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
BOŠNJACI: ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, JOSIPA BABOGREDCA, JOZE IVAKIA, MAJKE TEREZIJE, MATIJE GUPCA, ULICA MATIJE PAVLIIA, VLADIMIRA NAZORA 2-262 (PARNI), VLADIMIRA NAZORA 185-273 (NEPARNI), VLADIMIRA
NAZORA 273A
OS.ŠKOLA "FRA B.T. LEAKOVI", BRAE RADIA 38A
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
BOŠNJACI: ANTUNA MIHANOVIA, BRAE RADI, JASENOVAICA, MATIJE ANTUNA RELJKOVIA, MORGANJ, SAVSKA 28-106 (PARNI), SAVSKA 15-127 (NEPARNI), TOPOLA, UELJ
KLASA: URBROJ: SLAVONSKI BROD,
IZBORNO POVJERENSTVO V. IZBORNE JEDINICE
Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 -
proišeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-
1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice donosi
RJEŠENJE
Opina BRESTOVAC
BRESTOVAC, POEŠKA 45
BRESTOVAC: BARUNA TRENKA, DOLAKI PUT, MLINSKA, POEŠKA, STARI BRESTOVAC
2. Birako mjesto broj 2. VATROGASNI DOM
JAGUPLIJE, JAGUPLIJE BB
JAGUPLIJE: JAGUPLIJE
ZAVRŠJE, ZVONKA BRKIA 3A
ZAVRŠJE: DOBRIŠE CESARIA, NOVLJANSKI PUT, VINOGRADSKA, VOARSKA, ZVONKA BRKIA
4. Birako mjesto broj 4. DRUŠTVENI DOM
NURKOVAC, NURKOVAC BB
NURKOVAC: NURKOVAC
DOLAC, DOLAC BB
DOLAC: DOLAC
SKENDEROVCI, SKENDEROVCI BB
SKENDEROVCI: SKENDEROVCI
DARANOVCI, DARANOVCI BB
DARANOVCI: DARANOVCI
ZAKORENJE, ZAKORENJE BB
ZAKORENJE: ZAKORENJE
DONJI GUANI, DONJI GUANI BB
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
DONJI GUANI: DONJI GUANI, GORNJI GUANI: GORNJI GUANI
10. Birako mjesto broj 10. DRUŠTVENI DOM
BUSNOVI, BUSNOVI BB
BOLOMAE: BOLOMAE, BUSNOVI: BUSNOVI
IVANDOL, IVANDOL BB
EAVAC: EAVAC, EAVAKI VUJAK: EAVAKI VUJAK, IVANDOL: IVANDOL, JEMINOVAC: JEMINOVAC, KOPRIVNA: KOPRIVNA, OBLAKOVAC: OBLAKOVAC, RUŠEVAC: RUŠEVAC, ŠNJEGAVI: ŠNJEGAVI
12. Birako mjesto broj 12. DRUŠTVENI DOM
VILI SELO, VILI SELO BB
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
VILI SELO: VILI SELO
BORIEVCI, BORIEVCI BB
BORIEVCI: BORIEVCI, IGEROVCI: IGEROVCI
PAVLOVCI, PAVLOVCI BB
PAVLOVCI: PAVLOVCI
DEEVCI, DEEVCI BB
DEEVCI: DEEVCI, RASNA: RASNA
PERENCI, PERENCI BB
PERENCI: PERENCI, POEŠKI BRANI: POEŠKI BRANI
17. Birako mjesto broj 17. VATROGASNI DOM
ORLJAVAC, ORLJAVAC BB
AMATOVCI: AMATOVCI, BOGDAŠI: BOGDAŠI, KAMENSKA: KAMENSKA, KAMENSKI ŠEOVCI: KAMENSKI ŠEOVCI, KAMENSKI VUJAK: KAMENSKI VUJAK, KRUŠEVO: KRUŠEVO, KUJNIK: KUJNIK, MIHAJLIJE: MIHAJLIJE, MIJAI:
MIJAI, MRKOPLJE: MRKOPLJE, NOVO ZVEEVO: NOVO ZVEEVO, ORLJAVAC: ORLJAVAC, PASIKOVCI: PASIKOVCI, SAIJE: SAIJE, SLOBOŠTINA: SLOBOŠTINA, STRIJEEVICA: STRIJEEVICA, ŠUŠNJARI: ŠUŠNJARI, VRANI: VRANI
18. Birako mjesto broj 18. DRUŠTVENI DOM
PODSREE, PODSREE 2
CRLJENCI: CRLJENCI, PODSREE: PODSREE
KLASA: URBROJ: SLAVONSKI BROD,
IZBORNO POVJERENSTVO V. IZBORNE JEDINICE
Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 -
proišeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-
1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice donosi
RJEŠENJE
Opina BRODSKI STUPNIK
OŠ "DR. STJEPAN ILIJAŠEVI" ORIOVAC, PODRUNA ŠKOLA BRODSKI STUPNIK, BRODSKI STUPNIK, ULICA STJEPANA RADIA 119
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
BRODSKI STUPNIK: BUDIN DOL, CRLJENCI I, CRLJENCI II, CRLJENCI III, CRLJENCI IV, LOVANSKI PUT, ULICA ANTUNA RAŠIA - BAJICE, ULICA STJEPANA RADIA 2-172 (PARNI), ULICA STJEPANA RADIA 1-169 (NEPARNI),
ULICA SVETOG NIKOLE, ULICA VINOGRADSKA, VIJENAC
2. Birako mjesto broj 2. BRODSKI STUPNIK
ŠPORTSKI DOM BRODSKI STUPNIK, BRODSKI STUPNIK, OMLADINSKA ULICA BB
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
BRODSKI STUPNIK: "SLAVONSKA ULICA", HRVATSKOG PROLJEA, OMLADINSKA ULICA, RIINO POLJE, ULICA BANA JELAIA, ULICA PETRA ZRINSKOG, ULICA RADNIKO NASELJE, ULICA STJEPANA RADIA 174-286 (PARNI), ULICA
STJEPANA RADIA 171-275 (NEPARNI)
DRUŠTVENI DOM STARI SLATINIK, STARI SLATINIK, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA 187
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
STARI SLATINIK: "A.G. MATOŠ", DRAGE MATKOVIA, HRVATSKIH BRANITELJA, JOSIPA KOZARCA, PETRA SVAIA, ULICA ALOJZIJA STEPINCA, ULICA ILIJE MARTINOVIA, ULICA KRALJA TOMISLAVA, ULICA STJEPANA RADIA
4. Birako mjesto broj 4. LOVI
DRUŠTVENI DOM LOVI, LOVI 25
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
LOVI: ULICA LOVI
DRUŠTVENI DOM KRAJAII, KRAJAII
KRAJAII: ULICA KRAJAII
IZBORNO POVJERENSTVO V. IZBORNE JEDINICE
Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 -
proišeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-
1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice donosi
RJEŠENJE
Opina BUKOVLJE
DRUŠTVENI DOM BUKOVLJE, BUKOVLJE, JOSIPA KOZARCA 20
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
BUKOVLJE: STADIONSKA ULICA, ULICA BLAJBURŠKIH RTAVA, ULICA DRAGUTINA RAKOVCA, ULICA DRAENA MAJIA, ULICA GAJEVI I, ULICA GAJEVI II, ULICA GAJEVI III, ULICA HRVATSKIH ISELJENIKA, ULICA JOSIPA KOZARCA,
ULICA MATICE HRVATSKE, ULICA MILANA JELIA, ULICA STJEPANA RADIA, ULICA SVETE TEREZIJE
2. Birako mjesto broj 2. BUKOVLJE
DRUŠTVENI DOM BUKOVLJE, BUKOVLJE, JOSIPA KOZARCA 20
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
BUKOVLJE: DOMOBRANSKA ULICA, FIROV KRAJ, ULICA ANTUNA AKŠAMOVIA, ULICA ANTUNA MATIJE RELKOVIA, ULICA BANA JOSIPA JELAIA, ULICA BANA JOSIPA ŠOKEVIA, ULICA BRUNE BUŠIA, ULICA DOMOVINSKOG
RATA, ULICA HRVATSKIH RTAVA, ULICA IGRA, ULICA IGRA II, ULICA IGRA III, ULICA IGRA IV, ULICA IGRA V, ULICA IGRA VI, ULICA JOSIPA JOVIA, ULICA JOSIPA JUŠAKA, ULICA KARLOVAC, ULICA KRALJEVAC, ULICA
MARIJANA ALKOVIA, ULICA MARKA PRGOMETA, ULICA MASLENIKIH VITEZOVA, ULICA MATE BABIA, ULICA MIRE UJIA, ULICA SVETOG JOSIPA, ULICA SVETOG VINKA, ULICA ŠTOF, ULICA ZBORA NARODNE GARDE, ULICA
ELJKA ROSANDIA, VINOGRADSKA ULICA
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
VRANOVCI: DOMOBRANSKA ULICA, SLAVONSKA ULICA, ŠKOLSKA ULICA, ULICA DANKA MATAIA, ULICA IIŠTE, ULICA JADRANKA VALIA, ULICA KRATINA, ULICA LUAK, ULICA SELIŠTE I, ULICA SELIŠTE II, ULICA SVETOG IVANA, ULICA SVETOG JOSIPA, ULICA SVETOG MARTINA, ULICA VINIŠTA, ULICA VINKOVAC, ULICA ELJKA BOE DRELIA,
VINCILIRSKA ULICA
DRUŠTVENI DOM KORDUŠEVCI, KORDUŠEVCI 34
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
KORDUŠEVCI: KORDUŠEVCI
DRUŠTVENI DOM JEEVIK, JEEVIK 24
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
JEEVIK: JEŠEVIK
DRUŠTVENI DOM ŠUŠNJEVCI, ŠUŠNJEVCI, TRG SVETOG MIHOVILA 1
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
ŠUŠNJEVCI: KRALJA TOMISLAVA, MATIJE GUPCA, SLAVONSKA, STJEPANA RADIA, TRG SVETOG MIHOVILA
KLASA: URBROJ: SLAVONSKI BROD,
IZBORNO POVJERENSTVO V. IZBORNE JEDINICE
Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 -
proišeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-
1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice donosi
RJEŠENJE
Opina CERNA
OSN. ŠKOLA "MATIJA ANTUN RELJKOVI", ŠETALIŠTE DR. FRANJE TUMANA 3
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
CERNA: ANTE STAREVIA, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, JOSIPA KOZARCA, KOLODVORSKA, KRALJA ZVONIMIRA 4-68 (PARNI), KRALJA ZVONIMIRA 0-2 (PARNI), KRALJA ZVONIMIRA 2B, KRALJA ZVONIMIRA 2C-2F
(PARNI), KRALJA ZVONIMIRA 1-109 (NEPARNI), MARIJA JURAIA, MILANA MATKOVIA, MIRE BORIIA, MIROSLAVA TIŠLJARA, OBALA GORJANSKIH
2. Birako mjesto broj 2. ŠIŠKOVCI
DRUŠTVENI DOM U ŠIŠKOVCIMA, J.KOZARCA 1
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
ŠIŠKOVCI: ANTUNA - TUNJE JEMRIA, BRAE RADI, DRAGE MAJSTROVIA, FRANJE JURIA, J.J.STROSSMAYERA, JOSIPA KOZARCA, KRALJA TOMISLAVA, MARINKA ŠIMUNAC, MARTINA MARTIA, MATIJE
GUPCA, RIBIKA ULICA, STJEPANA RADIA, ELJKA JUREVIA
3. Birako mjesto broj 3. CERNA
OSN. ŠKOLA "MATIJA ANTUN RELJKOVI", ŠETALIŠTE DR. FRANJE TUMANA 3
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
CERNA: ANTUNA MIHANOVIA, CRKVIŠTE, IVANA MEŠTROVIA, JURIŠIEVA, LJUDEVITA GAJA, MALA CERNA, MATIJE GUPCA, NIKOLE JURIŠIA
4. Birako mjesto broj 4. CERNA
OSN. ŠKOLA "MATIJA ANTUN RELJKOVI ", ŠETALIŠTE DR.FRANJE TUMANA 3
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
CERNA: BRAE RADI, KNEZA DOMAGOJA, KRALJA TOMISLAVA, LOVAKA, LJUDEVITA POSAVSKOG, ŠETALIŠTE DR. FRANJE TUMANA, ULICA JAKOBOVCI, ULICA MLAKA, VELIKA CERNA, VIKEND NASELJE BLATO, VUKOVARSKA
KLASA:
20
IZBORNO POVJERENSTVO V. IZBORNE JEDINICE
Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 -
proišeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-
1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice donosi
RJEŠENJE
Opina CERNIK
DRUŠTVENI DOM OPATOVAC, OPATOVAC
OPATOVAC: OPATOVAC
DRUŠTVENI DOM PODVRŠKO, PODVRŠKO
GOLOBRDAC: GOLOBRDAC, PODVRŠKO: PODVRŠKO
DRUŠTVENI DOM BANIEVAC, BANIEVAC
BANIEVAC: BANIEVAC, OPRŠINAC: OPRŠINAC, SINLIJE: SINLIJE
4. Birako mjesto broj 4. BAIN DOL
DRUŠTVENI DOM BAIN DOL, BAIN DOL
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
BAIN DOL: BAIN DOL
DRUŠTVENI DOM ŠUMETLICA, ŠUMETLICA
ŠUMETLICA: STRMAC NASELJE, ŠUMETLICA
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
ŠAGOVINA CERNIKA: ŠAGOVINA CERNIKA
DRUŠTVENI DOM GILETINCI, GILETINCI
GILETINCI: GILETINCI
ZGRADA OPINE CERNIK, CERNIK
CERNIK: INDUSTRIJSKA ULICA, POEŠKA, ULICA F. KULMERA, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA
9. Birako mjesto broj 9. CERNIK
OŠ "MATIJA GUBEC", CERNIK
CERNIK: URIEVA, POTONA, SVETOG ROKA, ULICA ALOJZIJA STEPINCA, ULICA AUGUSTINA KAOTIA, ULICA FRA. JULIJA JANULE
10. Birako mjesto broj 10. CERNIK
ZGRADA OPINE CERNIK, CERNIK
CERNIK: FRANKOPANSKA, ŠKOLSKA, ULICA DR. FRANJE TUMANA, VOARSKA ULICA
KLASA: URBROJ: SLAVONSKI BROD,
IZBORNO POVJERENSTVO V. IZBORNE JEDINICE
Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 -
proišeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-
1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice donosi
RJEŠENJE
Opina AGLIN
1. Birako mjesto broj 1. OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIA, AGLIN
AGLIN, VLADIMIRA NAZORA 3
AGLIN: ALOJZIJA STEPINCA, BRAE RADIA, AGLIN, GAJ, KOLODVORSKA, KRALJA TOMISLAVA, MATIJE GUPCA, VLADIMIRA NAZORA, UKOVAC, JURKOVAC: JURKOVAC
2. Birako mjesto broj 2. DRUŠTVENO VATROGASNI DOM
RUŠEVO, RUŠEVO BB
RUŠEVO: RUŠEVO
DJEDINA RIJEKA, DJEDINA RIJEKA BB
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
DJEDINA RIJEKA: DJEDINA RIJEKA
VELIKI BILA, VELIKI BILA BB
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
DRAGANLUG: DRAGANLUG, VELIKI BILA: VELIKI BILA
5. Birako mjesto broj 5. SEOSKI DOM
LATINOVAC, LATINOVAC BB
IVANOVCI: IVANOVCI, LATINOVAC: LATINOVAC
NOVA LIPOVICA, NOVA LIPOVICA 9B
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
NOVA LIPOVICA: NOVA LIPOVICA
VLATKOVAC, VLATKOVAC BB
DOBROGOŠE: DOBROGOŠE, VLATKOVAC: VLATKOVAC
KNEEVAC, KNEEVAC BB
KNEEVAC: KNEEVAC
STARI ZDENKOVAC, STARI ZDENKOVAC 13
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
STARI ZDENKOVAC: STARI ZDENKOVAC
MOKREŠ, MOKREŠ 24
MOKREŠ: MOKREŠ, NOVI ZDENKOVAC: NOVI ZDENKOVAC
11. Birako mjesto broj 11. SEOSKI DOM
SIBOKOVAC, SIBOKOVAC BB
SIBOKOVAC: SIBOKOVAC
JEZERO, JEZERO 23
13. Birako mjesto broj 13. SEOSKI DOM
SOVSKI DOL, SOVSKI DOL BB
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
SOVSKI DOL: SOVSKI DOL
PAKA, PAKA BB
PAKA: PAKA
IMRIJEVCI, IMRIJEVCI BB
IMRIJEVCI: IMRIJEVCI
MIGALOVCI, MIGALOVCI BB
MIGALOVCI: MIGALOVCI
SAPNA, SAPNA BB
DARKOVAC: DARKOVAC, SAPNA: SAPNA
NOVA LJESKOVICA, JOSIPA KNEEVIA BB
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
NOVA LJESKOVICA: JOSIPA KNEEVIA, STARA LJESKOVICA: STARA LJESKOVICA
19. Birako mjesto broj 19. DRUŠTVENO VATROGASNI DOM (BIVŠI LAKTOFRIZ)
MILANLUG, MILANLUG BB
JASIK: JASIK, MILANLUG: MILANLUG
VUKOJEVICA, VUKOJEVICA BB
VUKOJEVICA: VUKOJEVICA
DUBOKA, DUBOKA 50A
DUBOKA: DUBOKA
IZBORNO POVJERENSTVO V. IZBORNE JEDINICE
Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 -
proišeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-
1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice donosi
RJEŠENJE
Opina DAVOR
SALA OPINE DAVOR, DAVOR
DAVOR: ANDRIJE KAIA MIOŠIA 0-28 (PARNI), ANDRIJE KAIA MIOŠIA 1-23 (NEPARNI), BANA IVANA MAURANIA 0-14 (PARNI), BANA IVANA MAURANIA 1-19 (NEPARNI), DUDINJAK, FRANKOPANSKA, IVANA GUNDULIA, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, KRALJA DMITRA ZVONIMIRA 0-16 (PARNI), KRALJA DMITRA
ZVONIMIRA 1-15 (NEPARNI), KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV, KRALJA PETRA SVAIA, KRALJA TOMISLAVA, SAVSKA, STJEPANA RADIA, TRG MATIJE ANTUNA RELKOVIA, VLADIMIRA KRENA, VLADIMIRA NAZORA 0-20 (PARNI),
VLADIMIRA NAZORA 1-15 (NEPARNI)
DRUŠTVENI DOM U DAVORU, DAVOR
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
DAVOR: ANDRIJE KAIA MIOŠIA 30-70 (PARNI), ANDRIJE KAIA MIOŠIA 25-69 (NEPARNI), ANTE STAREVIA, ANTUNA MIHANOVIA, BANA IVANA MAURANIA 16-70 (PARNI), BANA IVANA MAURANIA 21-69 (NEPARNI), BANA
JOSIPA JELAIA, IGNJATA BRLIA, IVE KERDIA, KOMI, KRALJA DMITRA ZVONIMIRA 18-70 (PARNI), KRALJA DMITRA ZVONIMIRA 17-69 (NEPARNI), LAARSKA, LJUDEVITA GAJA, MATIJE GUPCA, STRMA, ŠKOLSKA, ŠPORTSKA,
VATROSLAVA LISINSKOG, VLADIMIRA NAZORA 22-70 (PARNI), VLADIMIRA NAZORA 17-69 (NEPARNI)
3. Birako mjesto broj 3. ORUBICA
OSNOVNA ŠKOLA U ORUBICI, ORUBICA
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
ORUBICA: JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, MATIJE ANTUNA RELKOVIA, MATIJE GUPCA, SAVSKA, STJEPANA RADIA
KLASA: URBROJ: SLAVONSKI BROD,
IZBORNO POVJERENSTVO V. IZBORNE JEDINICE
Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 -
proišeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-
1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo V. izborne jedinice donosi
RJEŠENJE
Opina DONJI ANDRIJEVCI
1. Birako mjesto broj 1. STARO TOPOLJE
OŠ "V.C.EMIN", PODRUNA ŠKOLA STARO TOPOLJE, STARO TOPOLJE, IVE LOLE RIBARA 71
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
STARO TOPOLJE: DALMATINSKA, I.RIBARA LOLE
2. Birako mjesto broj 2. NOVO TOPOLJE
DRUŠTVENI DOM NOVO TOPOLJE, NOVO TOPOLJE 21
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
NOVO TOPOLJE: NOVO TOPOLJE
OSNOVNA ŠKOLA "V.C. EMIN" DONJI ANDRIJEVCI, DONJI ANDRIJEVCI, TRG KRALJA TOMISLAVA 8
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
DONJI ANDRIJEVCI: GROBLJANSKA, HRVATSKIH BRANITELJA, TRNAVAKA ULICA, ZAGREBAKA ULICA
4. Birako mjesto broj 4. DONJI ANDRIJEVCI
OSNOVNA ŠKOLA "V.C. EMIN" DONJI ANDRIJEVCI, DONJI ANDRIJEVCI, TRG KRALJA TOMISLAVA 8
na kojem e glasovati birai s prebivalištem u
DONJI ANDRIJEVCI: 30. SVIBNJA, BRAE RADI, KOLODVORSKA, RADNIKO NASELJE, SAJAMSKA ULICA, SAJMIŠTE, ŠKOLSKA ULICA, TRG KRALJA TOMISLAVA, ULICA DOMOVINSKOG RATA, ULICA DR. MIJE PIŠLA, ULICA STJEPANA
BABUNOVIA, ELJEZNIKA ULICA
na…

Search related