Referentielijst uitgevoerde Referentielijst uitgevoerde projecten Grond-, Weg- en Waterbouw, Cultuurtechniek

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Referentielijst uitgevoerde Referentielijst uitgevoerde projecten Grond-, Weg- en Waterbouw,...

 • 1

  Ruinerwold bv Referentielijst uitgevoerde projecten Grond-, Weg- en Waterbouw –Cultuurtechniek – Utiliteitsbouw

  * Fietspad Havelterweg te Ruinerwold Opdrachtgever : Gemeente De Wolden Postbus 20 – 7920 AA Zuidwolde Omschrijving werk : grondwerk 1.360 m3, aanbrengen betonverharding fietspad + toegangsweg 4.400 m2, aanbrengen slijtlaag asfalt naastgelegen weg 7.000 m2, straatwerk 800 m2 Aannemingssom : € 229.000 Gefactureerd : € 241.000 Datum aanvang : maart 2020 Datum oplevering : oktober 2020

  * Fietspad Meppelerweg te Zuidwolde Opdrachtgever : Gemeente De Wolden Postbus 20 – 7920 AA Zuidwolde Omschrijving werk : grondwerk 3.600 m3, aanbrengen betonverharding fietspad 2.840 m2, aanbrengen asfalt naastgelegen weg 4.320 m2, straatwerk 350 m2, profileren oppervlakken 14.000 m2 Aannemingssom : € 369.700 Gefactureerd : € 345.000 Datum aanvang : maart 2018 Datum oplevering : oktober 2018

  * Aanleg Mullingsweg te Beilen Opdrachtgever : WMD Drinkwater BV Lauwers 3 – 9405 BL Assen Omschrijving werk : aanleg toegangsweg WMD – cunet ontgraven, aanbrengen geotextiel, aanbrengen menggranulaat, aanbrengen asfalt 1.200 m2 Datum aanvang : oktober 2020 Datum oplevering : gepland december 2020

  * Grondwerk t.b.v. aanleg reinwaterkelder WMD te Ruinerwold, Beilen en Dalen Opdrachtgever : Aannemersbedrijf van Haarst Kanaalstraat 329 – 7547 AT Enschede Omschrijving werk : ontgraven bouwput incl. verdieping, aanbrengen drainage, aanbrengen geotextiel, aanbrengen menggranulaat, aanvullen kelder, straatwerk Datum aanvang Ruinerwold : november 2019 Datum oplevering Ruinerwold : juni 2020 Datum aanvang Beilen : juni 2020 Datum oplevering Beilen : gepland december 2020 Datum aanvang Dalen : september 2020 Datum oplevering Dalen : gepland december 2020

 • Referentielijst uitgevoerde projecten Grond-, Weg- en Waterbouw –Cultuurtechniek – Utiliteitsbouw

  Ruinerwold bv

  2

  * Vervangen damwand werveloverlaat De Marsen te Zuidwolde Opdrachtgever : Gemeente De Wolden Postbus 20 – 7920 AA Zuidwolde Omschrijving werk : verwijderen oude damwand, plaatsen nieuwe damwand 15 m1, plaatsen leuning 20 m1 Aannemingssom : € 24.552 Gefactureerd : € 29.000 Datum aanvang : juni 2020 Datum oplevering : juli 2020

  * Bouwrijp maken zuidelijk deel Stationskwartier te Kampen Opdrachtgever : Gemeente Kampen Postbus 5009 – 8260 GA Kampen Omschrijving werk : grondwerk 34.000 m3, riolering PVC 2.400 m1, riolering beton 560 m1, straatwerk 10.000 m2, profileren oppervlakken 40.000 m2 Aannemingssom : € 781.000 Gefactureerd : € 904.000 Datum aanvang : november 2018 Datum oplevering : juli 2019

  * Bouwrijpmaken Oostzeestraat te Kampen Opdrachtgever : Gemeente Kampen Omschrijving werk : grondwerk 1.500 m3, riolering PVC 540 m1, straatwerk 3.000 m2 Aannemingssom : € 124.000 Gefactureerd : € 161.000 Datum aanvang : oktober 2019 Datum oplevering : oktober 2020

  * Bouw- en woonrijp maken Berggierslanden te Meppel fase 1 t/m 6 Opdrachtgever : Berggierslanden Ontwikkelingsbedrijf C.V. Postbus 10054 – 8000 GB Zwolle Directievoering : Royal Haskoning Postbus 165 – 8330 AD Steenwijk

  Omschrijving werk : grondwerk 260.000 m3 incl. geluidswal, riolering beton 1800 m1, riolering PVC 10.000 m1, drainage 18.000 m1, asfalt 12.000 ton, puinverharding 75.000 m2, straatwerk 26.000 m2, maken 9 voetgangers

  bruggen, maken 3 pompgemalen Aannemingssom : totaal € 7.501.000 Gefactureerd : € 9.450.000 incl. aanvullende opdrachten Datum aanvang : december 2004 Datum oplevering : samenvattend doorlopende opdrachten fase 1, 2,3 en 6 – december 2009 fase 4 en 5 bouw- en woonrijp – bouwrijp juni 2009 – woonrijp najaar 2020

 • Referentielijst uitgevoerde projecten Grond-, Weg- en Waterbouw –Cultuurtechniek – Utiliteitsbouw

  Ruinerwold bv

  3

  * Aanbrengen ondergrondse containers te Meppel Opdrachtgever : Gemeente Meppel Postbus 501 – 7940 AM Meppel Omschrijving werk : aanbrengen 78 ondergrondse afvalcontainers grondwerk en straatwerk Aannemingssom : € 82.100 Gefactureerd : € 508.000 ( incl. 117 extra containers en extra werkzaamheden ) Datum opdracht : 12 mei 2010 Start werk : juli 2011 Datum oplevering : voorjaar 2019

  * Inrichting ecologische verbindingszone Laaghalerveen Opdrachtgever : Provincie Drenthe ( Prolander ) Postbus 50040 – 9400 LA Assen Directievoering : Sweco Nederland B.V. Rozenburglaan 11, 9727 DL Groningen Omschrijving werk : realiseren ecologische verbindingszone – grondwerk, aanleggen duikers,

  drainage aanleggen, beplantingswerk en aanbrengen landhekken Aannemingssom : € 273.500 Gefactureerd : € 241.000 Datum opdracht : 8 februari 2017 Datum oplevering : maart 2017

  * Onderhoud schouwsloten Gemeente De Wolden Opdrachtgever : Gemeente De Wolden Postbus 20 – 7920 AA Zuidwolde Omschrijving werk : jaarlijkse onderhoud schouwsloten Gemeente De Wolden vanaf 2010 tot en met 2017 en opnieuw opdracht vanaf 2018. Het betreft circa 160 km klepelen en maaikorfen watergangen Aannemingssom : ca € 80.000 per jaar.

  * Herinrichting Swette-De Burd Opdrachtgever : Provincie Fryslȃn Postbus 20120 – 8900 HM Leeuwarden Directievoering : Arcadis Omschrijving werk : herinrichting van het eiland De Burd nabij Grou. circa 14 km dijken aanleggen + ophogen, 400.000 m3 grondverzet incl. een meer ontgraven, sloten ontgraven en verbreden, plas- dras bermen maken, 14 stuwen bouwen, 10 inlaten maken en diverse dammen incl. duikers maken Aannemingssom : € 3.410.000 Gefactureerd : € 4.064.000 Datum aanvang : juli 2015 Datum oplevering : zomer 2018

 • Referentielijst uitgevoerde projecten Grond-, Weg- en Waterbouw –Cultuurtechniek – Utiliteitsbouw

  Ruinerwold bv

  4

  * Uitloopgebied Assenrade Fase 1 te Hattem Opdrachtgever : Gemeente Hattem Postbus 93 - 8050 AB Hattem Omschrijving werk : Realiseren natuurijsbaan, skatebaan en landschapspark grondwerk, ( pers ) riolering, pompinstallatie, drainage, straatwerk, beplantingswerk, aanbrengen bentonietmat, plaatsen lichtmasten Aannemingssom : € 476.000 Gefactureerd : € 580.000 Datum opdracht : november 2015 Datum oplevering : februari 2017

  * Vechtoevers fase 2 te Ommen Opdrachtgever : Waterschap Vechtstromen Postbus 5006 – 7600 GA Almelo Directievoering : Antea Group Postbus 24 – 8440 AA Heerenveen Omschrijving werk : grondwerk circa 34.000 m3, aanbrengen betonverharding 1.180 m2, straatwerk 2.600 m2, persleiding 110 m1, aanbrengen/afzinken kraagstukken 11.620 m2 + bestorting 5.230 ton, aanbrengen damwand- planken + gordingen 350 m1, aanbrengen kanotrap. Omvang werk : > € 750.000 Datum opdracht : 4 juni 2014 Datum oplevering : december 2014

  * Inrichtingsmaatregelen kwelderherstel Groningen Opdrachtgever : Stichting Het Groninger Landschap Postbus 199 – 9750 AD Haren Directievoering : Projectbureau Kwelderherstel Groningen Postbus 125 – 9750 AC Haren Omschrijving werk : sloten ontgraven, herprofileren en opschonen 180.000 m1 grondwerk – ontgraven en vervoeren en verwerken 130.000 m3 betonduikers vierkant 250 x 150 cm 600 m1 betonnen damliggers 7 x 1,5 m1 ca. 1.000 st. betonblokkenmatten 25.000 m2 vangkralen 33 st. + afrastering 1.500 m1 bruggen beton VK 45 5 st. vlonders 700 m1 + taludtrappen 2 st. hekwerken 3.000 m1 Aannemingssom : € 2.581.000 Gefactureerd : € 5.635.000 Datum opdracht : 27 april 2011 Datum oplevering : 20 september 2013

 • Referentielijst uitgevoerde projecten Grond-, Weg- en Waterbouw –Cultuurtechniek – Utiliteitsbouw

  Ruinerwold bv

  5

  * Toegangspoort Oerlandschap en Schaapskooi Holtingerveld Opdrachtgever : Gemeente Westerveld Postbus 50 – 7970 AB Havelte Directievoering : Grontmij Nederland bv Postbus 29 – 9400 AA Assen Omschrijving werk : grondwerk 30.000 m3, straatwerk 15.000 m2, schanskorfen 1.800 m1, riolering 2.000 m1 Aannemingssom : € 880.000 Gefactureerd : € 909.000 Datum opdracht : 27 december 2010 Datum aanvang : 15 oktober 2012 Datum oplevering : 28 augustus 2013