Projecten in de onderbouw Overzicht projecten in leerjaar 1 t/m 3 Waarom projecten in buiteNLand

  • View
    45

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projecten in de onderbouw Geert van den Berg, auteur buiteNLand en Maarten Boddaert, uitgever buiteNLand. Projecten in de onderbouw Overzicht projecten in leerjaar 1 t/m 3 Waarom projecten in buiteNLand Opzet van de projecten in buiteNLand Differentiatiemogelijkheden - PowerPoint PPT Presentation

Text of Projecten in de onderbouw Overzicht projecten in leerjaar 1 t/m 3 Waarom projecten in buiteNLand

Slide 1Projecten in de onderbouw
Geert van den Berg, auteur buiteNLand en Maarten Boddaert, uitgever buiteNLand
Projecten in de onderbouw
Waarom projecten in buiteNLand
Differentiatiemogelijkheden
Vakoverstijgende projecten
Deel 1:
Hoofdstuk 3 Brandhaarden. 2/3 inhoud, 1/3 project
Hoofdstuk 6 Ruimte, kiezen of delen. 1/3 inhoud en 2/3 project
Waarom projecten in buiteNLand
Kennis opdoen op een andere manier
Integratie van vaardigheden
Projectonderwijs komt tegemoet aan de leerstijl van veel leerlingen:
Leerlingen eigen keuzes kunnen maken
Komt tegemoet aan doe-gerichte leerlingen
Stimuleert coöperatief ingestelde leerlingen
Het uitvoeren van een onderzoek
Samenwerkend leren met andere leerlingen
Werken aan een product
Manier om zinvolle onderwerpen waarvoor minder ruimte is toch aan de orde te stellen
Opzet van de projecten in buiteNLand
Twee keer per jaar aan het eind van een ‘semester’
Start met aanbrengen van voorkennis
Keuze voor een bepaald thema dat onderzocht wordt
Uitwerking op basis van de stappen van onderzoek
In het werkboek strak voorgestructureerd met hulpmiddelen en duidelijke eisen m.b.t. het product
Onderzoeken zijn complementair, gezamenlijk vormen de uitkomsten een overzicht
Differentiatiemogelijkheden
Een projecthoofdstuk helemaal uitvoeren
Beide projecthoofdstukken helemaal uitvoeren
De leerlingen onderzoeken allerlei aspecten van hun eigen omgeving
Er wordt gebruik gemaakt van vrijwel alle leerstof in de eerste twee leerjaren
Belangrijke begrippen komen terug, worden herhaald en worden gebruikt als kapstok voor het onderzoek
Vakoverstijgende projecten
Online in schoolwise
Leerjaar 2: Tuvalu en het beleg van Leiden
Leerjaar 3: Energie en mensenrechten
Projecten: van onder- tot bovenbouw
Teunis Bloothoofd, auteur buiteNLand
Stramien vaardigheden
Project Europa
Project energie
Waar werk ik?
De leerlingen een actueel wereldbeeld bij brengen,
waarbij geografische verschijnselen en processen de spil
vormen.
Met behulp van de methode buiteNLand die als een rode
draad door mijn lessen loopt.
Vooral  “Jouw wereld”, “Keuze stof”  en David Leat opdrachten lenen  zich prima voor projectmatig werken.
Klassikaal
Doel?
Projectonderwijs
Ruwe opzet voor een stramien vaardighedenlijn klas 1 en 2 SGL
Kennis en Sleutelbegrippen
Vaardigheden voor verwerving
Vaardigheden voor verwerking
Vaardigheden voor presentatie
docent
materiaal
ligt vast
aanbeveling door docent
docent schrijft voor
1 vak 1 docent
afhankelijk van thema in of buiten de school/ ti jd
gedeeltelijk buiten school of schooltijd
in schooltijd mogelijk buiten vakuren
in leslokaal
medebeslissend deels zelfs. werkend / actief
medebeslissend / kiezend / actief en passief wisselend
passief
sterk structurerend / geeft bindende aanwijzingen
dominant alles beslissend
Te construeren Subbegrippen
Vaardigheden voor verwerving
Vaardigheden voor verwerking
Vaardigheden voor presentatie
Media analyseren (ervaren, benoemen, kijken) Kijkverslag maken Draaiboek maken
Multimediale presentatievormen Filmen Monteren
Reflecteren Evalueren Werkplan opstellen
MODE
Tijdsbesef Mensen passen zich met hun kleding aan de tijd, de plaats en de maatschappelijke situaties aan tussen prehistorie en onze tijd
Prehistorie, Oudheid, Middeleeuwen, Renaissance, Gouden eeuw, Pruikentijd, 19de eeuw, Klimaat, Productieproces, Globalisering, Rijk en arm, Industrialisering Uitvindingen
Internet Brainstorm Interview Enquete E-mailen Mediatheek
Modeshow
Informatie uit verschillende vakgebieden integreren (ZW,ON en PO)
Collage en sfeerblad maken Forum-/lagerhuis -discussie houden
Argumenteren Opkomen voor je mening Nee zeggen Conflicthantering
TOEKOMST/LOB
Bronnenmap aanleggen Excel gebruiken
Brainstorm Interview Enquete E-mailen Mediatheek Internet Corresponderen
Stappen van onderzoek Samenvatten
Samenwerken en consensus bereiken met samenwerkingsspel Werkafspraken maken
Er op uit
Enquete Formele brief schrijven Mediatheek Internet
Verslaglegging Samenvatten Kaarproductie
Reisgids met binnenlandse en buitenlandse vakanties Maken van een webquest
Werkplan opstellen
Project Europa