Kyototour â€Duurzame energie’-projecten 23 oktober 2008 Projecten Eeklo

 • View
  217

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Kyototour â€Duurzame energie’-projecten 23 oktober 2008 Projecten...

 • Dia 1
 • Kyototour Duurzame energie-projecten 23 oktober 2008 Projecten Eeklo
 • Dia 2
 • Sprekers - Dirk Waelput (stad Eeklo) - 1989-2006: milieuambtenaar - 2006- : stedenbouwkundig ambtenaar - Relinde Baeten (Ecopower cvba) - bestuurder - communicatieverantwoordelijke
 • Dia 3
 • Windmolenproject Doelstelling: Ontwikkelen van een duurzaam milieu- en energiebeleid, aandacht voor hernieuwbare energie Onderzoek mogelijkheden plaatsen windturbines: -Voldoende wind? -Geschikte plaats? -Gedragen door bevolking? (informatie/communicatie/participatie)
 • Dia 4
 • Voldoende wind?
 • Dia 5
 • Geschikte plaats? Ruimtelijke context: - Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen RSV: Meetjesland Krekengebied = buitengebied Eeklo = kleinstedelijk gebied Nieuwe bakens in het landschap - Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan PRS: Krekengebied / bosgordel Maldegem Stekene Bandstructuur Eeklo Maldegem - Eeklo: Open ruimte bewaren Afstand tot woongebied > 250 m Aansluiten bij stedelijk gebied, in de buurt van infrastructuur en lijnvormige elementen Aansluitingsmogelijkheden op het net
 • Dia 6
 • Het Leen-Lembeekse bossen Bandstructuur Eeklo-Maldegem Behouden ruimtelijke-landschappelijke relatie Economisch knooppunt Structuurondersteunend Kleinstedelijk gebied Buitengebied Krachtlijnen RSV-PRS-GNOP Nieuwe bakens
 • Dia 7
 • Geschikte plaats? Algemene ruimtelijke doelstelling: - stedelijk gebied Eeklo duidelijk visualiseren binnen het open ruimte gebied Meetjesland - open ruimte vrijwaren van nieuwe infrastructuren Ruimtelijke doelstelling windmolenproject: - Ruimtelijke ondersteuning bandstructuur tussen Eeklo en Maldegem - Ondersteuning industrieel karakter industrieterrein - Solitaire turbine als nieuw balken in het landschap / neogotische kerk versus nieuwe technologie
 • Dia 8
 • Ruimtelijke context Eeklo 1 2 3
 • Dia 9
 • Gedragen door de bevolking? - Participatie: Vergroten draagvlak Nadenken over REG Ethisch investeren Stimulans voor andere initiatieven - Informatie/communicatie: Bezoek windturbines Folder Pers Gemeenteraad Milieuraad
 • Dia 10
 • Projectpartner? -Offertevraag voor recht van opstal: Projectontwikkelaar betaalt de stad een vergoeding voor het gebruik van de grond -Jury externe adviseurs: opstellen criteria + beoordeling -8 gunningscriteria o.a. -Technische kwaliteit (geluid!) -Participatie bedrijven/bevolking -Recht van opstal voordelen stad -Energieopbrengst Ecopower cvba gekozen (voorwaarde : info + participatie)
 • Dia 11
 • Windmolenproject Aandachtspunten: - Mogelijke inplantingsplaats? Ruimtelijke draagkracht? Geluidshinder? Slagschaduw? Vogels? Routes luchtvaart? - Gunningscriteria: keuze en beoordeling van diverse criteria: technische vereisten, opbrensten voor de gemeente, betrokkenheid van de inwoners,
 • Dia 12
 • Geluidshinder ? 35dB(A) 40dB(A) 45dB(A)
 • Dia 13
 • Schaduwhinder ? 10u/j 25u/j 50u/j
 • Dia 14
 • Vogeltrekroutes ?
 • Dia 15
 • Windmolenproject in cijfers Twee windturbines op industrieterrein 1,8 MW Enercon-turbine (E-66/70) Ashoogte 85 m Rotordiameter 70 m Jaarlijkse productie: ten minste 3.400.000 kWh Gondel: 10 m lang, 5 m breed Nieuw type op dat moment Sector in ontwikkeling
 • Dia 16
 • Windmolenproject in cijfers Derde windturbine bij sportterrein 600 kW Enercon-turbine (E-44) Ashoogte 65 m Rotordiameter 44 m Jaarlijkse productie: ten minste 900.000 kWh Gondel: 7 m lang, 4 m breed Wereldwijd al 1629
 • Dia 17
 • Windmolenproject Investering: ruim 4 miljoen euro. Turbines: 1.760.000 euro x 2 570.000 euro Eeklo: recht van opstal Financiering: - aandeelhouders Ecopower cvba (inwoners Eeklo) - lening duurzame bank - ondersteuning ecologiecriterium
 • Dia 18
 • Participatie: investeren Samen investeren in hernieuwbare energie Coperatieve vennootschap: 1 aandeel 250 euro iedereen stem in Algemene Vergadering aandelen staan 6 jaar vast 6% dividend (vrij van roerende voorheffing) stabiel bedrijf 15.000 aandeelhouders 10.000 klanten De wind die over ons land waait, is een rijkdom die ten goede komt aan alle inwoners van dit land
 • Dia 19
 • Participatie: investeren Investeren in draagvlak Elektriciteitsleverancier: 'nieuw' element Prijsstructuur ondersteunt besparing Communicatie met aandeelhouders en klanten Communicatie met omwonenden projecten Grotere gevoeligheid voor besparing Aandeelhouders begeleiden bij REG Aandeelhouders begeleiden bij PV-panelen De wind die over ons land waait, is een rijkdom die ten goede komt aan alle inwoners van dit land
 • Dia 20
 • Participatie en communicatie
 • Dia 21
 • Vragen ?
 • Dia 22
 • Energiek, eigenzinnig, echt.
 • Dia 23
 • Windmolenproject : motor voor nieuwe initiatieven! - 2004: samenaankoop PV-panelen inwoners Eeklo - 2007: Warmtekrachtkoppeling op pure plantaardige olie - 2007: PV-luifel Sociaal Huis - 2008: Kringwinkel Meetjesland - 2009: Windenergieproject N41 samenwerking Maldegem, Eeklo, Izegem 2004 PV aankoop 2007 WKK 2008 PV luifel
 • Dia 24
 • WarmteKrachtKoppeling WKK - Brandstof motor: pure plantaardige olie (koolzaadolie) - Productie elektriciteit (200 kW): groene stroom naar distributienet - Productie warmte (220 kW): kantoren + magazijnen stadsgebouwen verwarmen
 • Dia 25
 • WarmteKrachtKoppeling WKK - WKK-installatie: noodgenerator voor het gebouw - Verhuur grond stad aan Ecopower - Aankoop van geproduceerde warmte door de stad - Toekomstige ontwikkeling: Plaatsen van warmtebuffer: - Kringwinkel Meetjesland kan ook aansluiten - Warmte wordt opgeslagen WKK kan ook buiten de kantooruren in werking worden gesteld - Aandachtpunt: Goede afstelling en monitoring van installatie is noodzakelijk !
 • Dia 26
 • WarmteKrachtKoppeling WKK Experimenteel project: tijd en energie Leerproces Partnerschap met de stad Overdraagbaar naar andere locaties
 • Dia 27
 • WKK in energiescenario Kleine, decentrale elektriciteitsproductie naast en deels in plaats van grote centrales Scenario: heel huishoudelijk Belgi hernieuwbaar Modulair (dus snel, rendabel, laatste stand techniek) Dicht bij verbruiker Intelligent elektriciteitsnet - plaats - tijdstip - hoeveelheid
 • Dia 28
 • Van de huidige netwerken...
 • Dia 29
 • ... naar 'slimme' netwerken
 • Dia 30
 • Energiebesparing in elk geval belangrijk Tegen 2020: - 2000 MW wind - 800 MW PV - 120 MW waterkracht - 280 MW biogas - 1100 MW WKK en buffer 5 MW/gemeente (4000u) Energiescenario toekomst
 • Dia 31
 • Simulatie
 • Dia 32
 • Dia 33
 • WKK op plantenolie? Lokaal geteeld Diversificatie boeren Korte keten (pers) Perskoeken = veevoeder ALS biomassa gebruikt wordt: hoogwaardige toepassing & maximaal rendement: WKK Kan rol spelen in toekomstscenario
 • Dia 34
 • Projecten hernieuwbare energie Aanbevelingen naar gemeenten: - Aandacht voor Rationeel Energie Gebruik! Het groenste kWh is een uitgespaard kWh - Mogelijkheden hernieuwbare energie analyseren! Zonne-energie Windenergie Waterkrachtcentrale Biomassa-installaties - Betrokkenheid inwoners: ook gemeenten hebben een verantwoordelijkheid
 • Dia 35
 • Projecten hernieuwbare energie Link met Samenwerkingsovereenkomst: Onderscheidingsniveau: Op onderscheidingsniveau worden punten toegekend van zodra minimaal 20% van het totale gemeentelijke elektriciteitsverbruik bestaat uit groene elektriciteit. ( art.4 titel 6.3) Opmerking: Het is niet omdat een gemeente windmolens plaatst of andere energieprojecten realiseert dat ze daarom automatisch van die groene stroom geniet voor de elektriciteitsvoorziening in de stad.
 • Dia 36
 • Projecten hernieuwbare energie Link met Samenwerkingsovereenkomst: Projectniveau: De gemeente kan het initiatief en de cordinatie op zich nemen voor de realisatie van participatieprojecten voor grotere hernieuwbare energie-installaties zoals de installatie van windmolens, biomassa-installaties (art. 1.3 - titel 6.4.1.) De gemeente realiseert een hernieuwbare energie installatie. (art. 1.3 - titel 6.4.1) Mogelijke installaties zijn: fotovoltasche zonnepanelen; zonneboiler; warmtepomp (niet voor koeling); ...
 • Dia 37
 • Vragen ?
 • Dia 38
 • Meer info? Ecopower: Relinde Baeten info@ecopower.beinfo@ecopower.be www.ecopower.be tel 03 287 37 79 Stad Eeklo: Dirk Waelput stedenbouwkundig ambtenaar dirk.waelput@stad.eeklo.bedirk.waelput@stad.eeklo.be - tel 09 218 28 42 Nele Vanassche milieuambtenaar nele.vanassche@stad.eeklo.benele.vanassche@stad.eeklo.be - tel 09 218 28 36