of 2 /2
”REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ, A SISTEMULUI DE CANALIZARE ȘI A STAȚIILOR DE EPURARE ÎN AGLOMERĂRILE VASLUI, BÂRLAD, HUȘI, NEGREȘTI DIN JUDEȚUL VASLUI” PREZENTARE GENERALĂ A PROIECTULUI S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI derulează acest proiect cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013. Proiectul prevede investiții importante în dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în patru aglomerări, corespunzătoare principalelor zone urbane din județul Vaslui: aglomerarea Vaslui: mun. Vaslui, inclusiv suburbiile Viișoara, Brodoc, Moara Grecilor, Rediu; aglomerarea Bârlad: mun. Bârlad; aglom- erarea Huși: mun. Huși; aglomerarea Negrești: orașul Negrești și satul Parpanița. Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial “Mediu” 2007-2013 1 367.365.414 lei fără TVA reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune 45.170.613 lei fără TVA reprezintă finanțarea nerambursabilă de la Bugetul de Stat 4.167.033 lei fără TVA reprezintă contribuția Beneficiarului, din bugetul local 51.358.022 lei fără TVA reprezintă cheltuieli, altele decât cele eligibile conform POS Mediu Reabilitarea stațiilor de tratare din Vaslui, Bârlad și Huși Reabilitarea stațiilor de epurare din Vaslui, Bârlad și Huși Rețele de apă (extindere 54,63 km și reabilitare 11,594 km) și rețele de canalizare (extindere 56,37 km și reabilitare 9,93 km) în municipiul Vaslui Rețele de apă (extindere 36,295 km și reabilitare 8,821 km) și rețele de canalizare (extindere 29,287 km și reabilitare 10,536 km) în municipiul Bârlad Durata proiectului: iulie 2013 – decembrie 2015 Valoarea totală a proiectului: 468.061.082 lei fără TVA, împărțită pe surse de finanțare după cum urmează: Obiectivul principal al proiectului este creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la 100% în cele patru aglomerări selectate Principalele investiții fac obiectul a șapte contracte de lucrări: Rețele de apă (extindere 15 km și reabilitare 6,6 km) și rețele de canalizare (extindere 24,268 km și reabilitare 3,4 km) în municipiul Huși și rețele de apă (extindere 12,156 km și reabilitare 1,20 km) și rețele de canalizare (extindere 17,073 km) în orașul Negreşti

”REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU · PDF fileS.C. AQUAVAS S.A. VASLUI derulează acest proiect cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin ... ”Reabilitarea sistemului

  • Upload
    ngodang

  • View
    224

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ”REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU · PDF fileS.C. AQUAVAS S.A. VASLUI derulează...

Page 1: ”REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU · PDF fileS.C. AQUAVAS S.A. VASLUI derulează acest proiect cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin ... ”Reabilitarea sistemului

”REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ, A SISTEMULUI DE CANALIZARE ȘI A STAȚIILOR DE EPURARE ÎN AGLOMERĂRILE VASLUI, BÂRLAD, HUȘI, NEGREȘTI

DIN JUDEȚUL VASLUI”

PREZENTARE GENERALĂ A PROIECTULUI

S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI derulează acest proiect cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013. Proiectul prevede investiții importante în dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în patru aglomerări, corespunzătoare principalelor zone urbane din județul Vaslui: aglomerarea Vaslui: mun. Vaslui, inclusiv suburbiile Viișoara, Brodoc, Moara Grecilor, Rediu; aglomerarea Bârlad: mun. Bârlad; aglom-erarea Huși: mun. Huși; aglomerarea Negrești: orașul Negrești și satul Parpanița.

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial “Mediu” 2007-2013

1

367.365.414 lei fără TVA reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune

45.170.613 lei fără TVA reprezintă finanțarea nerambursabilă de la Bugetul de Stat

4.167.033 lei fără TVA reprezintă contribuția Beneficiarului, din bugetul local

51.358.022 lei fără TVA reprezintă cheltuieli, altele decât cele eligibile conform POS Mediu

Reabilitarea stațiilor de tratare din Vaslui, Bârlad și Huși

Reabilitarea stațiilor de epurare din Vaslui, Bârlad și Huși

Rețele de apă (extindere 54,63 km și reabilitare 11,594 km) și rețele de canalizare

(extindere 56,37 km și reabilitare 9,93 km) în municipiul Vaslui

Rețele de apă (extindere 36,295 km și reabilitare 8,821 km) și rețele de canalizare

(extindere 29,287 km și reabilitare 10,536 km) în municipiul Bârlad

Durata proiectului: iulie 2013 – decembrie 2015Valoarea totală a proiectului: 468.061.082 lei fără TVA, împărțită pe surse de finanțare după cum urmează:

Obiectivul principal al proiectului este creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la 100% în cele patru aglomerări selectatePrincipalele investiții fac obiectul a șapte contracte de lucrări:

Rețele de apă (extindere 15 km și reabilitare 6,6 km) și rețele de canalizare (extindere

24,268 km și reabilitare 3,4 km) în municipiul Huși și rețele de apă (extindere 12,156 km și

reabilitare 1,20 km) și rețele de canalizare (extindere 17,073 km) în orașul Negreşti

Page 2: ”REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU · PDF fileS.C. AQUAVAS S.A. VASLUI derulează acest proiect cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin ... ”Reabilitarea sistemului

DATE DE CONTACT

În urma acestor investiții, sistemul de management al apelor potabile și uzate va deveni mai eficient din punct de vedere economic și, totodată, va asigura respectarea cerințelor de mediu și de sănătate a populației. În plus, investițiile vor aduce beneficii semnificative calității vieții în cele patru aglomerări, astfel:

Managementul serviciilor de apă și apă uzată este în responsabilitatea Operatorului Regional S.C. AQUAVAS S.A., compania care furnizează servicii publice de alimentare cu apă, colectare și epurare a apelor uzate.

S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui, Telefon: 0235.311.600, Fax: 0235.311.900, E-mail: [email protected], Persoană de contact: Ing. Dorin Bălănescu, Manager de Proiect

”Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui” Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune, Programul Operațional Sectorial ”Mediu” 2007-2013,

Axa Prioritară 1

Editorul materialului: S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI, Ianuarie 2014Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a

Guvernului României

Investițiile propuse prin proiect vor aduce o contribuție importantă la conformarea cu standardele europene de mediu și vor avea un impact considerabil la dezvoltarea comunităților menționate.

”Existăm prin și pentru clienții noștri, le respectăm cerințele și le acordăm toată atenția prin anga-jamentul nostru ferm:

- de a-i cunoaște și de a-i înțelege cât mai bine; - de a le identifica, cât mai exact posibil, cerințele și așteptările și a le satisface pe deplin; - de a le furniza în mod consecvent produse / servicii de calitate; - de a respecta întocmai cerințele legale și cele reglementate aplica bile.”

Director General S.C. Aquavas S.A. Vaslui,

Ing. Neculai Barbu

2

Stație de tratare și stație de epurare în Negreşti

Surse, aducțiuni și refulări, stații de pompare,

rezervoare apă potabilă în Vaslui și Bârlad

Îmbunătățirea calității vieții pentru aproximativ

40% din locuitorii județului

Reducerea poluării mediului, apelor subterane și de suprafață

Atenuarea riscurilor asupra sănătății

Asigurarea calității apei potabile pentru mai mult de 145.000 de persoane

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial “Mediu” 2007-2013