of 49 /49
REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE DIN AGLOMERARILE VASLUI, BARLAD, HUSI SI NEGRESTI - JUDETUL VASLUI CCI : 2011 RO 161 PR 007 COD SMIS : 39734 AQUAVAS SA VASLUI 5 noiembrie 2014,Vaslui 1 Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune

REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Embed Size (px)

Text of REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE...

Page 1: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE

A APELOR UZATE DIN AGLOMERARILE VASLUI, BARLAD, HUSI SI NEGRESTI - JUDETUL VASLUI

CCI : 2011 RO 161 PR 007COD SMIS : 39734

AQUAVAS SA VASLUI 5 noiembrie 2014,Vaslui

1

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune

Page 2: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Contractul de Finantare

Pentru reglementarea termenilor si conditiilor de acordare a finantarii nerambursabile conform AxeiPrioritare 1 - Extinderea si Modernizarea Sistemelor de Apa si apa uzata, pentru implementarea Proiectului ,Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in calitate de Autoritate de Management pentruProgramul Operational Sectorial „Mediu” a incheiat cu S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui, in calitate deBeneficiar, contractul de finantare nr. 3270/09.07.2013, respectiv 163/11.07.2013

Durata contractului, in conformitate cu Cererea de Finantare este de 35 luni

Valoarea contractului este de 412.536.027 Lei, fara TVA, reprezentand 99% din valoarea eligibila a proiectului conform POS Mediu

Aria proiectului de investitii acopera principalele zone urbane din judetul Vaslui, respectiv aglomerarileVaslui, Barlad, Husi si Negresti.

Prezentarea generala a Proiectului

2

Page 3: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Obiectivele proiectului de investitii

Obiectivul general este de a imbunatati infrastructura de apa si apa uzata din Judetul Vasluipentru a fi in conformitate cu obligatiile referitoare la apa asumate prin Tratatul de Aderare siobiectivele POS Mediu si ale Axei Prioritare I.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: de a asigura conformitatea cu legislatia nationala si cea a UE in cadrul perioadelor de tranzitie

stabilite intre Romania si UE pentru sectorul de mediu; de a asigura o utilizare optima a fondurilor UE.

3

Page 4: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Noul sistem de management al apei va oferi servicii mai bune si va contribui la imbunatătirea calitătii mediului sia sanatătii umane. De asemenea, prin implementarea proiectului se vor realiza urmatoarele:

Pentru alimentarea cu apa: Furnizarea apei potabile in conformitate cu standardele Directivei UE 98/83/EC privind calitatea apei

destinate consumului uman transpusa in legislatia nationala din Legea 458/2002 privind calitatea apeipotabile, modificata de Legea 311/2004.

Asigurarea calitatii apei potabile pentru o populatie de aprox. 180.000 locuitori; Imbunatatirea securitatii alimentarii cu apa prin intermediul reabilitarii componentelor uzate moral si fizic .

Pentru apa uzata: Conformitatea cu standardele de tratare ale Directivei UE 91/271/CEE, transpuse in legislatia nationala prin

Legea HG 352/2005 care modifica HG 188/2002, cu privire la colectarea si tratarea apei uzate urbane sipentru a evita deversarea apei uzate urbane netratate in emisarii naturali;

Imbunatatirea calitatii corpurilor de apa de suprafata; Atenuarea riscului la care este supusa populatia deservita prin extinderea retelei de canalizare in vederea

reducerii riscului asociat al poluarii apei de suprafata

4

Page 5: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Proiectul propune masuri care constau in investitii in domeniul tratarii si distributiei apeipotabile si in domeniul colectarii si tratarii apei uzate in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi siNegresti si care vor conduce la:

Asigurarea unui nivel adecvat al calitatii apei potabile si a apei uzate epurate ce se descarca inemisari, in conformitate cu Directivele EU nr. 98/83/CE, respectiv 91/271/CE , respectivincadrarea in parametrii prevazuti de Legea 458/2002 si HG 188/2002

Cresterea gradului de conectare/acces la serviciile publice de apa si canalizare din aria dedeservire din cele 4 aglomerari la 99%

Cresterea gradului de siguranta in exploatarea sistemelor si furnizarii serviciilor

Crearea de noi locuri de munca in timpul fazei de implementare a proiectului

Crestere economica generata de imbunatatirea infrastructurii in aria de proiect. Existenta unorservicii de calitate de apa si apa uzata poate sa atraga noi investitori in regiunea proiectului

Rezultate asteptate ale Proiectului de investitii

5

Page 6: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Valoarea proiectului si a contractului de finantare (RON)

Valoarea totală a

proiectului fără TVA

Valoarea eligibilă a

Proiectului, conform POS

Mediu

din care: Valoarea proiectului,

alta decât cea eligibilă

conform POS Mediu, fără

TVA

TVA, din care: Valoarea TVA

aferentă valorii

eligibile a proiectului

conform POS Mediu

Valoare TVA aferentă altei

valori decât cea eligibilă

conform POS

Valoarea eligibilă nerambursabilă

din FC şi buget de stat

Contribuţia beneficiarului din

bugetul local

(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (lei) (lei) 1 = 2 + 7 2 = 3 +5 3 4=3/2 5 6=5/2 7 8 9

468.061.082 416.703.060 412.536.027 99% 4.167.033 1% 51.358.022 98.749.688 12.223.764

6

Page 7: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Stadiul derularii Proiectului

Contract de servicii

Contractul de servicii– “Asistența Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare și SupervizareaLucrarilor” , cod : VS-CS-ATMP 01Stadiu: in derulareCastigatorul licitatiei - Asocierea Transtech Global Engineers S.R.L. - Transtech Engineers INC - MetroplanMusavirlik Muhendislik Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi - Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica S.R.L.Contract: 2507 din 25.10.2013.

Activitatea principala este de derulare a procedurilor de achizitie pentru atribuirea celor 5 contracte de lucrari de tipFIDIC Rosu, ce au in vedere lucrari de executie:

VS-CL-BD-R02: ”Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Barlad”; VS-CL-HU&NE-R03: ”Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Husi si Negresti”; VS-CL-NE-R04: ”Statie de tratare si statie de epurare in Negresti”; VS -CL-VS-R01 ”Retele de apa si canalizare, statii de pompare apa, statii pompare apa uzata in Vaslui”; VS-CL-VS&BD-R05 ”Surse, aductiuni, statii de pompare apa bruta, rezervoare, refulari in Vaslui si Barlad”.

7

Page 8: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Contractele de lucrari

Contractul de proiectare si executie lucrari „Reabilitarea Statiilor de tratare din Vaslui, Barlad si Husi; SCADApe retelele de apa si canalizare din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti” , cod: VS-CL-G 01Stadiu: in derulareCastigatorul licitatiei: Asocierea Coral SRL Tulcea, SC Energomontaj SA Bucuresti si SC Urbanproiect BarladContract: 717 din 26.02.2014Valoare de Contract Acceptata : 44.611.695,93 lei (fara TVA)Termenul de finalizare al lucrarilor: 15 nov. 2015.Perioada de notificare a defectelor: 12 luni de la finalizarea lucrarilor

Au fost obtinute Autorizatiile de Construire pentru Organizarea de Santier pentru Statiile de tratare Vaslui, Barlad si Husi;

Au fost obtinute Autorizatiile de Construire pentru Statiile de tratare Vaslui , Barlad si Husi. Au fost predate de catre Antreprenor Proiecte tehnice si Detalii de Executie pe specialitati pentru obiecte

din cadrul Statiilor de tratare Vaslui, Barlad si Husi.

8

Page 9: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

9

Plan de situatie – Statia de tratare Delea - Vaslui

Page 10: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Obiectele contractului VS-CL-G01 – Reabilitarea Statiilor de Tratare Vaslui, Barlad si Husi; Sistem SCADA pe retele de apa si canalizare in Vaslui, Barlad, Husi si Negresti

A. STATIA DE TRATARE VASLUI

10

Nr.crt.

Obiecte Stadiufizic

1 Recipient amestec surse – obiect nou lucrari incepute

2 Cladire si bazin omogenizare/ contact, statie cu microfiltre si instalatie de preozonare si by-pass- obiecte ce se reabiliteaza

lucrari incepute

3 Camera de amestec reactivi si distribuitor-obiecte ce se reabiliteaza

4 Decantoare suspensionale si camerele vanelor-obiecte ce se reabiliteaza lucrari incepute

5 Statie de filtre rapide cu nisip (inclusiv cladire aferenta)-obiect ce se reabiliteaza

lucrari incepute

6 Statie de pompare, birouri si laborator analize biologice (inclusiv cladire aferenta)-obiect ce se reabiliteaza

lucrari incepute

7 Camera conducte-obiect ce se reabiliteaza

8 Statie de filtre rapide cu carbune activ-obiect nou (cladirea se reabiliteaza)

Page 11: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Obiectele contractului VS-CL-G01 – Reabilitarea Statiilor de Tratare Vaslui, Barlad si Husi; Sistem SCADA pe retele de apa si canalizare in Vaslui, Barlad, Husi si Negresti

A. STATIA DE TRATARE VASLUI

11

Nr. crt.

Obiecte Stadiufizic

9 Instalatie de dezinfectie UV- obiect nou

10 Statie de stocare-dozare reactivi- obiect nou lucrari incepute

11 Depozit clor-obiect nou

12 Statie de preparare - dozare clor-obiect nou

13 Rezervor stocare si statie de pompare apa de la spalarea filtrelor-obiect ce se reabiliteaza

14 Bazin ingrosare / stocare namol-obiect ce se reabiliteaza

15 Statie de deshidratare namol si spatiu depozitare containere- obiect nou

16 Statie de pompare supernatant- obiect nou

Page 12: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Obiectele contractului VS-CL-G01 – Reabilitarea Statiilor de Tratare Vaslui, Barlad si Husi; Sistem SCADA pe retele de apa si canalizare in Vaslui, Barlad, Husi si Negresti

A. STATIA DE TRATARE VASLUI

12

Nr. crt. Obiecte

17 Pavilion administrativ, dispecer si laborator analize chimice (inclusiv cladire statie filtre cu carbune activ)-obiect ce se reabiliteaza

18 Atelier- obiect ce se reabiliteaza

19 Retele in incinta si conducta apa pentru alimentare rezervoare-obiect ce se reabiliteaza

20 Lucrari pentru alimentare cu energie statie

21 Drumuri, alei , imprejmuiri si amenajare peisagistica

22 Dotări laborator

23 SCADA Sistem de monitorizare (inclusiv masurare debite si prelevare probe)-obiect nou

Page 13: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Lucrarile executate:Statia de Tratare Vaslui - la data de 31.10.2014

13

Denumire obiect Lucrari executate Progres

A01 – Recipient amestec surse Lucrari civile:-Armat planseu-Cofrat planseu-Turnat beton planseu-Decofrat planseu-Chituit buloane cofrag

100%100%100%100%100%

A02.1 – Bazin ozonare Lucrari civile:-Montat armaturi pereti, pana la cota -6.00-Montat cofrag pereti, pana la cota -6.00-Turnat beton pereti pana la cota -6.00

100%100%100%

A02.2 – Statie cu microfiltre Lucrari civile:-Decapat tencuieli interioare si exterioare-Hidrosablare pereti de caramida-Montat plasa ø4/100 pe peretii exteriori

100%100%100%

A04.1 – Decantor suspensional Lucrari civile:-Desfacere fisuri aparente-Inchidere fisuri aparente

70%70%

Page 14: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Lucrarile executate:Statia de tratare Vaslui - la data de 31.10.2014

14

Denumire obiect Lucrari executate Progres

A05- Statie filtre rapide cu nisip Lucrari civile:-Montat schela pentru executie termosistem 90%

A06- Statie de pompare, birouri silaborator analize biologice

Lucrari civile:-Montat schela pentru executie termosistem 90%

A11- Clădire reactivi A11.1- Staţie de stocare-dozare reactiv A11.2 - Depozit Cl2 A11.3 - Staţie de preparare - dozare Cl2

Lucrari civile:-Dezafectare Magazie;-Executie sapatura fundatii;-Executie incapere statie de dozare sulfat de aluminiu

100%90%90%

A19 – Instalatie de dezinfectie cu UV Lucrari civile:-Executie camine canalizare 90%

Page 15: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

15

Obiect A01 - Bazin de amestec – armare planseu (plan indepartat)Obiect A02.1 – Bazin de ozonare – armare + cofraj (plan apropiat)

Page 16: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Obiect A01 - Bazin de amestec

16

Page 17: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Obiect A01 - Bazin de amestec

17

Page 18: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

18

Obiect A01 - Bazin de amestec – cofraj

Page 19: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

19

Obiect A01 - Bazin de amestec – turnare beton

Page 20: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

20

Obiect A02.1 - Bazin de ozonare – armare + cofrare

Page 21: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Obiect A01 – Decofrare – Bazinul de amestec

21

Page 22: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Obiect A02 .1- Armare pereti - Bazinul de ozonare

22

Page 23: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

23

Obiect A02.1 – Armare pereti – Bazinul de ozonare

Page 24: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

24

Obiect A04.1 – Decantor suspensional reabilitare

Page 25: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Obiect A05 - Statia de filtre cu nisip

25

Page 26: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

26

Plan de situatie – Statia de tratare Barlad

Page 27: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

27

Obiectele contractului VS-CL-G01 – Reabilitarea Statiilor de Tratare Vaslui, Barlad si Husi; Sistem SCADA pe retele de apa si canalizare in Vaslui, Barlad, Husi si Negresti

B. STATIA DE TRATARE BARLADNr. crt. Obiecte

1 Bazin omogenizare/ contact, statie cu microfiltre si instalatie de preozonare, inclusiv cladire- obiect ce se reabiliteaza

2 Camine admisie apa bruta si by-pass- obiect ce se reabiliteaza

3 Camera de amestec reactivi si distribuitor- obiect ce se reabiliteaza

4 Decantoare suspensionale si camerele vanelor- obiect ce se reabiliteaza

5 Statie de filtre rapide cu nisip- obiect ce se reabiliteaza

6 Statii de pompare, camera dispecer si laboratoare (inclusiv cladire filtre cu nisip si cu carbune activ)- obiect ce se reabiliteaza

7 Statie de filtre rapide cu carbune activ-obiect nou (cladirea se reabiliteaza)

8 Instalatie de dezinfectie UV- obiect nou

9 Atelier- obiect ce se reabiliteaza

10 Spatiu reparatii curente- obiect ce se reabiliteaza

11 Statie reactivi (policlorura de aluminiu)- obiect ce se reabiliteaza

12 Statie dozare – stocare clor- obiect nou

Page 28: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

28

Obiectele contractului VS-CL-G01 – Reabilitarea Statiilor de Tratare Vaslui, Barlad si Husi; Sistem SCADA pe retele de apa si canalizare in Vaslui, Barlad, Husi si Negresti

B. STATIA DE TRATARE BARLAD

Nr. Crt. Obiecte13 Extindere magazie- obiect nou

14 Statie de pompare apa de la spalarea filtrelor si rezervor colectare- obiect nou

15 Bazin ingrosare / stocare namol- obiect ce se reabiliteaza

16 Recipient amestec surse – obiect nou

17 Statie de deshidratare namol si spatiu depozitare containere- obiecte noi

18 Statie de pompare supernatant- obiect nou

19 Birouri, vestiare- obiect ce se reabiliteaza

20 Retele noi in incinta

21 Drumuri, alei si amenajare incinta

22 Lucrari pentru alimentare cu energie statie

23 Reabilitare cladire pavilion administrativ- obiect ce se reabiliteaza

24 Dotari laborator

25 SCADA (Sistem de monitorizare inclusiv masurare debite si prelevare probe)-obiect nou

26 Rezervor de apa potabila de 7500 mc- obiect ce se reabiliteaza

Page 29: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

29

Statia de tratare BARLAD – Organizarea de santier

Page 30: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

30

Plan de situatie – Statia de tratare Husi

Page 31: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

31

Obiectele contractului VS-CL-G01 – Reabilitarea Statiilor de Tratare Vaslui, Barlad si Husi; Sistem SCADA pe retele de apa si canalizare in Vaslui, Barlad, Husi si Negresti

C. STATIA DE TRATARE HUSI

Nr. crt.

Obiecte Stadiu fizic

1 Bazin de recuperare apa de la spalarea filtrelor- obiect nou lucrari incepute

2 Bazin de ingrosare namol- obiect nou lucrari incepute

3 Statie de deshidratare namol si platforma de depozitarecontainere- obiecte noi

4 Statie de pompare apa de namol- obiect nou lucrari incepute

5 Drumuri, alei si amenajare zona afectata de lucari

6 Retele in incinta

7 Lucrari pentru alimentare cu energie statie

8 Reabilitare cladire administrativa statie de tratare si atelier

9 Instalatie interioara pentru neutralizare clor gazos

10 Dotari laborator

11 SCADA (Sistem de monitorizare)

Page 32: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Lucrarile executate:Statia de Tratare Husi - la data de 31.10.2014

32

Denumire obiect Lucrari executate Progres

C14 - Bazin de recuperare apa de la spalarea filtrelorC14a - Statie de pompare apa de namolC14b - Staţie pompare apă decantată

Lucrari civile:-Sapatura fundatie-Montat armatura pereti

100%

C15 – Bazin de ingrosare – stocare namol

Lucrari civile:-Terasamente, sapaturi 100%

Page 33: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

33

Obiect C14 - Bazin de recuparare apa de la spalarea filtrelor+Statie de pompare apa de namol+Statie pompare apa decantata - armare pereti bazin

Page 34: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

34

Obiect C14 - Bazin de recuparare apa de la spalarea filtrelor+Statie de pompare apa de namol+Statie pompare apa decantata - armare pereti bazin

Page 35: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

35

Radierul Obiectului C14/C14.a/C14.b

Page 36: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Obiectivul lucrarilor de executie si de reabilitare este imbunatatirea substantiala a serviciilor de tratare a apei si a calitatii apei potabile furnizate in aglomerarile Vaslui, Barlad si Husi. Aceste lucrari au ca scopuri principale:

Respectarea standardelor in vigoare referitoare la apa potabila si a cerintelor de calitate stabilite prin Directiva Europeana 98/83/CE si transpusa in legislatia din Romania prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata;

Introducerea unor trepte suplimentare de tratare avansata pentru imbunatatirea calitatii apei potabile (ozonizare, filtrare cu carbune activ, dezinfectie cu UV);

Asigurarea unui management eficient al namolului rezultat din procesul de tratare al apei pentru a permite depozitarea acestuia in conformitate cu normele actuale, prin asigurarea unui continut de substanta uscata de 35%;

Imbunatatirea securitatii serviciilor in statiile de tratare reabilitate prin introducerea echipamentelor mecanice si electrice noi si performante si inlocuirea echipamentelor mecanice si electrice uzate;

Imbunatatirea sigurantei exploatarii statiei de tratare; Automatizarea proceselor de tratare – sistem SCADA; Sisteme SCADA pe sistemele de alimentare cu apa si canalizare din aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si

Negresti.

36

Rezultate asteptate specifice Contractului VS-CL-G-01

Page 37: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Contractul de proiectare si executie lucrări „Reabilitarea Statiilor de epurare din Vaslui, Bârlad şiHuşi” cod: VS-CL-G 02Stadiu: in derulareCastigatorul licitatiei: Asocierea S.C. IASICON S.A. (lider de asociere) – EMITGROUP Ercole Marelli ImpiantiTecnologici S.R.L. (asociat)Contract: 3231 / 31.07.2014Valoare de Contract Acceptata : 89.201.290,43 lei (fara TVA)Termen de finalizare a lucrarilor :15 nov. 2015.Perioada de notificare a defectelor: 12 luni de la finalizarea lucrarilor

Sunt in curs de elaborare, de catre Antreprenor, Documentatiile tehnice pentru DTOS, DTAD si DTAC si documentatia aferenta avizelor de la Romtelecom, RDS-RCS, E-on, Gaz-Est, E-on Gaz, Serviciile de telecomunicatii speciale, Politia de Frontiera si Directia de Sanatate Publica;

Au fost realizate Proiectele Tehnologice -Revizia 0 pentru Statiile de epurare Vaslui, Barlad si Husi;

Sunt in curs de elaborare si finalizare, de catre Antreprenor, documentatiile privind Proiectele Tehnologice -Revizia 01 si a Proiectelor Tehnice si a Detaliilor de Executie pentru Statiile de epurare Vaslui, Barlad si Husi;

Sunt in curs de elaborare si finalizare de catre Antreprenor a documentatiilor privind:

- Planul de asigurare si control al calitatii, Planul de management al mediului, Planul de securitate si sanatate in munca, Raport geotehnic, Raport topografic, Studiu de inundabilitate, Graficul fabricare si livrare echipamente.

37

Page 38: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Plan de situatie – Statia de epurare Vaslui

38

Page 39: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Contractul de proiectare si executie lucrări „Reabilitarea Statiilor de epurare din Vaslui, Bârlad şiHuşi” cod: VS-CL-G 02

OBIECTELE CONTRACTULUIA. STATIA DE EPURARE VASLUI

39

Nr. crt. Obiecte1 Bazin omogenizare incarcari si egalizare debite – obiect nou

2 Hala gratare rare –obiect nou

3 Statie de pompare apa uzata – obiect nou

4 Camin debitmetru apa uzata – obiect nou

5 Hala de pretratare mecanica – obiect nou

6 Camera de distributie decantoare primare – obiect nou

7 Decantoare primare – obiect nou

8 Camera de distributie bazine de aerare – obiect nou

9 Bazine de aerare si statie de suflante – obiect nou

10 Camera de distributie la decantoarele secundare – obiect nou

Page 40: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Contractul de proiectare si executie lucrări „Reabilitarea Statiilor de epurare din Vaslui, Bârlad şiHuşi” cod: VS-CL-G 02

OBIECTELE CONTRACTULUIA. STATIA DE EPURARE VASLUI

40

Nr. crt. Obiecte11 Decantoare secundare – obiect nou

12 Camin debitmetru apa epurata si statie de pompare apa de spalare siconducta evacuare apa epurata in emisar – obiect nou

13 Statie de pompare namol activat – obiect nou

14 Bazin stocare namol primar, namol in exces, grasimi si spuma –obiect nou

15 Statie de ingrosare si deshidratare mecanica a namolului – obiect nou

16 Bazin de stocare namol ingrosat – obiect nou

17 Rezervoare de fermentare a namolului – obiect nou

18 Bazin stocare namol fermentat – obiect nou

19 Platforma de depozitare containere namol – obiect nou

20 Depozit de namol pentru 6 luni – obiect nou

Page 41: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Contractul de proiectare si executie lucrări „Reabilitarea Statiilor de epurare din Vaslui, Bârlad şiHuşi” cod: VS-CL-G 02

OBIECTELE CONTRACTULUI

A. STATIA DE EPURARE VASLUI

41

Nr. crt. Obiecte21 Pavilion administrativ, magazie, post de transformare –

obiecte ce se reabiliteaza

22 Instalatie de clorura ferica– obiect nou

23 Centrala termica si racord de gaz– obiect nou

24 Retele in incinta

25 Racord electric si alimentare cu energie statie

26 Drumuri, alei, platforme si amenajare incinta

27 Colector de evacuare, gura deversoare si amenajare albie

28 Dotari laborator

29 SCADA (Sisteme de monitorizare)

Page 42: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

42

Plan de situatie – Statia de epurare Barlad

Page 43: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Contractul de proiectare si executie lucrări „Reabilitarea Statiilor de epurare din Vaslui, Bârlad şiHuşi” cod: VS-CL-G 02

OBIECTELE CONTRACTULUIB. STATIA DE EPURARE BARLAD

43

Nr. crt. Obiecte1 Hala gratare rare si camin de intrare – obiect nou

2 Statie de pompare apa uzata – obiect nou

3 Camin debitmetru apa uzata – obiect nou

4 Hala de pretratare mecanica – obiect nou

5 Camera de distributie decantoare primare – obiect nou

6 Decantoare primare – obiect nou

7 Camera de distributie bazine de aerare – obiect nou

8 Bazine de aerare si statie de suflante – obiect nou

9 Camera de distributie la decantoarele secundare – obiect nou

10 Decantoare secundare – obiect nou

Page 44: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Contractul de proiectare si executie lucrări „Reabilitarea Statiilor de epurare din Vaslui, Bârlad şiHuşi” cod: VS-CL-G 02

OBIECTELE CONTRACTULUIB. STATIA DE EPURARE BARLAD

44

Nr. crt. Obiecte11 Camin debitmetru apa epurata si statie de pompare apa de spalare si

conducta evacuare apa epurata in emisar – obiect nou

12 Statie de pompare namol activat – obiect nou

13 Bazin stocare namol primar, namol in exces, grasimi si spuma –obiect nou

14 Statie de ingrosare si deshidratare mecanica a namolului – obiect nou

15 Bazin de stocare namol ingrosat – obiect nou

16 Rezervoare de fermentare a namolului – obiect nou

17 Bazin stocare namol fermentat – obiect nou

18 Platforma de depozitare containere namol – obiect nou

19 Depozit de namol pentru 6 luni – obiect nou

20 Pavilion administrativ, magazie, post de transformare - obiecte ce se reabiliteaza

Page 45: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Contractul de proiectare si executie lucrări „Reabilitarea Statiilor de epurare din Vaslui, Bârlad şiHuşi” cod: VS-CL-G 02

OBIECTELE CONTRACTULUI

B. STATIA DE EPURARE BARLAD

45

Nr. crt. Obiecte21 Instalatie de clorura ferica– obiect nou

22 Centrala termica– obiect nou

23 Retele in incinta

24 Racord electric si alimentare cu energie statie

25 Drumuri, alei, platforme si amenajare incinta

26 Canal deschis de evacuare, gura deversoare siamenajare albie

27 Lucrari de demolare

28 Dotari laborator

29 SCADA (Sistem de monitorizare)

Page 46: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

46

Plan de situatie – Statia de epurare Husi

Page 47: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Contractul de proiectare si executie lucrări „Reabilitarea Statiilor de epurare din Vaslui, Bârlad şiHuşi” cod: VS-CL-G 02

OBIECTELE CONTRACTULUIC. STATIA DE EPURARE HUSI

D. MASINI DE TRANSPORT SI IMPRASTIERE NAMOL – 2 bucati

47

Nr. crt. Obiecte1 Lucrari la deznisipator – obiect nou

2 Lucrari la separatorul de grasimi – obiect nou

3 Statie de pompare apa pluviala – obiect nou

4 Instalatie de tratare cu var – obiect nou

5 Retele incinta necesare noilor lucrari

6 Racord electric pana la statia de tratare si alimentare cu energie

7 Debitmetre electromagnetice apa uzata

8 Dotari – instalatii prelevare probe apa uzata si apa epurata

Page 48: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

Obiectivul lucrarilor de executie si de reabilitare este imbunatatirea substantiala a serviciilor de epurare a apei uzate din Aglomerarile Vaslui, Barlad si Husi. Aceste lucrari au ca scopuri principale:

Asigurarea unei epurari eficiente a apelor uzate provenite de la aglomerari cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenti, asa cum este definita in Directiva europeana 91/271/EEC;

Indeplinirea de catre efluentul statiei de epurare a conditiilor de evacuare in emisari a apelor epurate, prevazute de NTPA 001/2002 si de Directiva 91/271/EEC pentru zone sensibile;

Introducerea unor trepte suplimentare de epurare tertiara (eliminarea azotului si fosforului din apa uzata). Asigurarea unui management eficient al namolului rezultat din procesul de epurare al apei uzate, pentru a

permite valorificarea/eliminarea acestuia in conformitate cu legislatia in vigoare, prin asigurarea unui continut de substanta uscata de 35%;

Furnizarea de echipamente pentru transportul si/sau imprastierea namolurilor; Utilizarea biogazului obtinut in procesul de epurare in instalatii de cogenerare, in vederea obtinerii energiei

electrice si termice, care vor fi utilizate in cadrul proceselor tehnologice aferente statiilor de epurare; Imbunatatirea securitatii serviciilor in statiile de epurare noi si reabilitate prin introducerea echipamentelor

mecanice si electrice noi si performante si inlocuirea echipamentelor mecanice si electrice uzate; Imbunatatirea sigurantei exploatarii statiei de epurare; Automatizarea proceselor de epurare – sistem SCADA.

48

Rezultate asteptate specifice Contractului VS-CL-G-02

Page 49: REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA · PDF fileREABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE ... Proiect cofinantat

REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE DIN AGLOMERARILE

VASLUI, BARLAD, HUSI SI NEGRESTI - JUDETUL VASLUICCI : 2011 RO 161 PR 007

COD SMIS : 39734

Va multumim pentru atentie!

Date de contact:AQUAVAS S.A. Vaslui, Telefon: 0235.311.600, Fax: 0235.311.900

E-mail: [email protected]ă de contact: Ing. Dorin Bălănescu, Manager de Proiect

AQUAVAS SA VASLUI 5 Noiembrie 2014,Vaslui

49

Proiect cofinanţat prin Fondul de Coeziune