Click here to load reader

Raspored nastave - maia.ffzg.hrmaia.ffzg.hr/Raspored/raspored_nastave_po_dvoranama_13_14.pdf · uto 08:00-09:30 Želimir Brala Portugalske jezične vježbe 2 10:15-11:45 Raul Raunić

 • View
  230

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Raspored nastave - maia.ffzg.hrmaia.ffzg.hr/Raspored/raspored_nastave_po_dvoranama_13_14.pdf · uto...

 • Raspored nastave

  Sveuilite u ZagrebuFilozofski fakultet

  ljeto 2013/14.

  2014-02-26 12:02:51, verzija 0B Page 1 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A001 ljeto 2013/14.

  pon 09:30-11:00 Branko akovi; Hrvoje argonja Kulture prednje, jugoistone i visoke Azije

  11:00-14:00 Nevena krbi Alempijevi Kulturnoantropoloki problemi Sredozemlja

  uto 09:30-12:30 Tihana Rubi Antropologija obitelji i srodstva

  12:30-14:00 Milana erneli; Tihana Rubi Temeljni pojmovi hrvatske etnologije

  sri 09:30-11:00 Milana erneli; Tihana Rubi Temeljni pojmovi hrvatske etnologije

  12:30-15:30 Tihana Petrovi Le Hrvatsko ipkarstvo

  et 08:00-11:00 Milana erneli Prakse terenskog istraivanja

  11:00-14:00 Tihana Petrovi Le Antropologija tekstila

  pet 09:30-12:30 Jadranka Grbi Etnokulturni identitet - teorijski pristupi

  12:30-15:30 Marijana Belaj Oblici religioznosti u suvremenim sociokulturnim procesima

  2014-02-26 12:02:51, verzija 0B Page 2 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A101 ljeto 2013/14.

  pon 09:30-11:00 Lino Veljak Ontologija II

  11:00-14:00 Tanja Bukovan; Hrvoje argonja Uvod u kulturnu antropologiju

  14:00-15:30 Lino Veljak Filozofija povijesti: Osnovni problemi filozofije povijesti

  16:15-17:45 Igor Mikecin Uvod u filozofiju II i Uvod u filozofiju II - opi

  18:30-20:00 Igor Mikecin; Ljudevit Fran Jei Povijest filozofije - seminar; Fichteova transcendetalna filozofija

  uto 08:00-09:30 elimir Brala Portugalske jezine vjebe 2

  10:15-11:45 Raul Rauni Filozofija politike II

  11:45-13:15 Raul Rauni Filozofija politike - seminar: Kultura i jednakost: liberalni egalitarizam i multikulturnost

  13:15-14:45 Ankica akardi Filozofija roda - seminar: Filozofija roda

  14:45-16:15 Davor Lauc Metodologija znanstvenog rada

  16:15-18:30 Tomislav Pletenac Postkolonijalizam i rod

  18:30-20:00 Marko Toki Povijest filozofije - seminar: Spinoza, O poboljanju razuma

  sri 08:45-11:45 Ante ovi; Juri, Hrvoje; Zagorac, Ivana Bioetika

  11:45-13:15 Nadeda ainovi; Gordana kori Estetika - seminar: Percepcija i prepoznavanje

  13:15-14:45 Gordana kori Suvremena filozofska terminologija II

  15:30-17:00 Marko Toki Povijest filozofije: Spinoza

  17:00-18:30 Borislav Mikuli Filozofija i psihoanaliza

  19:15-20:45 Borislav Mikuli Teorija spoznaje - seminar: Spekulacija i kritika

  et 10:15-11:45 Marko Toki Uvod u filozofiju II i Uvod u filozofiju II - opi

  11:45-14:45 Gordana kori Suvremena estetika; Estetika - opi/izb

  14:45-16:15 Raul Rauni Filozofija odgoja

  16:15-17:45 Raul Rauni Seminar iz metodike nastave filozofije II (dipl. studij)

  17:45-19:15 Borislav Mikuli Klasini njemaki idealizam

  19:15-20:45 Goran Karda; Indijska filozofija II

  pet 11:00-12:30 Ante ovi Etika II

  12:30-14:00 Ante ovi Etika - seminar: Integrativna bioetika i nova epoha

  14:00-15:30 Hrvoje Juri Etika - seminar: Etika i seksualnost

  15:30-17:00 Hrvoje Juri; Babel, Kreimir Etika - seminar: Moralni relativizam

  17:00-18:30 Igor Mikecin Povijest filozofije: Kant - Kritika istog uma

  2014-02-26 12:02:51, verzija 0B Page 3 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A102 ljeto 2013/14.

  pon 08:00-11:00 Daliborka Sari; Daliborka Sari, S.Loure Portugalski jezik 4

  11:00-14:00 Gorana Biki-Cari Francuski jezik 2

  14:45-16:15 Draen Varga Sintaksa rumunjskog jezika

  17:45-19:15 Tina Kui Njemaki teaj 11

  19:15-20:45 Tina Kui Njemaki teaj 9

  uto 08:00-09:30 Nadeda ainovi; Arndt, Martin idovska misao i literatura od kraja razdoblja Gaonata do Mosesa Mendelsshona

  09:30-11:00 - -; Antonela Konjevod, Sonja Strmeki M Receptivna i produktivna tekstna kompetencija II

  11:00-12:30 Inja Skender Libhard Receptivna i produktivna tekstna kompetencija I (za ponavljae)

  12:30-14:00 Mirko Gojmerac Pragmalingvistiki seminar

  14:00-14:45 Mirko Gojmerac Jezik struke II

  14:45-16:15 Nina Lanovi Previenje portugalskih knjievnih tekstiva 1

  16:15-17:45 Clara Cpn Rumunjske jezine vjebe VI

  17:45-19:15 Ines Jelovi Engleski teaj 10 a

  19:15-20:45 Ines Jelovi Talijanski teaj 8

  sri 08:00-09:30 Marko Tadi; Simeon Prevoditelj i raunalo

  09:30-11:00 Ivana Frani; Vrhovac, Yvonne Mjerenje lingvistike i komunikacijske kompetencije

  11:00-12:30 Marija Papraarovski; Urien, Alice Francuske jezine vjebe 4

  12:30-14:45 Gordana Kereste; Irma Brkovi Istraivanja s djecom

  14:45-16:15 Kotel Da-Don; Kusin, Igor, Simonyi, Anna Jezine i prevodilake vjebe IV.

  16:15-17:45 Domagoj iki; Damjan Franjevi, Vesna Osnove biologije

  17:45-19:15 Tina Kui Njemaki teaj 11

  19:15-20:45 Tina Kui Njemaki teaj 9

  et 09:30-11:00 Ana Matijevi panjolski jezik za akademske potrebe 2

  11:00-12:30 elimir Brala Povijest portugalskog jezika

  12:30-15:30 Darja Dami-Boha; Urien Alice Francuski jezik 8

  15:30-17:00 Imelda Rohrbacher Iz povijest i kulture Austrije

  17:45-19:15 Ines Jelovi Engleski teaj 10 a

  19:15-20:45 Ines Jelovi Talijanski teaj 8

  pet 09:30-11:00 - -; Alexander D. Hoyt, Kristijan Nikoli Pisanje znanstvenih tekstova 2

  11:00-12:30 - -; Vesna Beli, Alexander D. Hoyt, Kristija Prijevodne vjebe

  12:30-17:00 Helena Dela Jezine vjebe II.

  2014-02-26 12:02:51, verzija 0B Page 4 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A103 ljeto 2013/14.

  pon 08:00-09:30 Sanja Seljan Primjena raunala u nastavi jezika

  08:45-09:30 Sanja Seljan Primjena raunala u nastavi jezika (NM)

  09:30-10:15 Sanja Seljan Primjena raunala u nastavi jezika

  09:30-10:15 Sanja Seljan Primjena raunala u nastavi jezika (NM)

  10:15-12:30 Radovan Vrana Knjinino upravljanje

  12:30-15:30 - -; Lauc, Tomislava Multimedijski prikaz znanja

  15:30-17:45 - -; Mateljan, Vladimir; Jurii, Vedran Web servisi

  uto 09:30-11:00 Hrvoje Stani Digitalizacija 3D objekata i prostora

  11:00-14:00 Vladimir Mateljan; Jurii, Vedran; Agi, Programiranje Web 2.0 aplikacija

  14:00-15:30 Goran Zlodi Virtualni muzej

  15:30-17:00 arka Vuji; Stubli, Helena Muzejske izlobe

  20:00-21:30 Damir Boras Obrada teksta za povjesniare

  sri 11:00-12:30 Radovan Vrana Osnove komunikacijske tehnologije

  14:00-18:30 Radovan Vrana Osnove komunikacijske tehnologije

  18:30-20:45 Zdravko Dovedan Han; Vukovi, Kristina Napredno programiranje web aplikacija

  et 08:45-10:15 Radovan Vrana Osnove komunikacijske tehnologije

  10:15-11:45 Jadranka Lasi-Lazi Sustavi za organizaciju znanja

  11:45-15:30 - -; piranec, Sonja ;Banek Zorica, Mihael Informacijska pismenost

  15:30-17:45 Mihaela Banek Zorica Elektronika obrazovna okruenja

  17:45-20:00 - -; Dovedan, Zdravko Osnove web dizajna

  pet 11:00-12:30 Mareike Layer Izgovorne vjebe - odrada nastave

  2014-02-26 12:02:51, verzija 0B Page 5 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A104 ljeto 2013/14.

  pon 11:00-12:30 arka Vuji; Babii, Darko Interpretacija batine

  12:30-14:45 Aleksandra Horvat; Tot, Marko Sveuilino knjiniarstvo

  14:45-16:15 Ana Barbari Knjiga i itanje

  16:15-17:45 Ana Barbari Zatita knjininog i arhivskog gradiva

  17:45-20:00 Aleksandra Horvat; Barbari, Ana Narodne knjinice

  uto 09:30-12:30 Draen Varga; Castilia Manea-Grgin Uvod u rumunjsku civilizaciju

  12:30-17:00 Gabriela Bagi Strani jezik

  17:45-20:45 Vjera Lopina Kriptologija

  sri 09:30-12:30 Arijela Fabrio Talijanski jezik za akademske potrebe 2

  12:30-14:00 Arijela Fabrio Talijanski jezik za akademske potrebe 4

  14:00-15:30 Jagoda Veerina Tomai panjolski jezik za akademske potrebe 4

  15:30-18:30 Aleksandra Horvat; Ivanovi, Jozo Arhivsko zakonodavstvo

  et 09:30-12:30 Jadranka Lasi-Lazi; Pavlina, Kreimir; Metodika informatike 1

  12:30-14:00 Jadranka Lasi-Lazi Radionica kreativne nastave u kolskoj knjinici

  14:00-15:30 Imelda Rohrbacher Povijest kulture i umjetnosti njemakog govornog podruja

  15:30-17:45 Ranko Matasovi Indoeuropsko itanje latinskih tekstova

  17:45-20:00 Arian Rajh Uvod u arhivsku teoriju i praksu

  20:00-21:30 Arian Rajh Sreivanje i opis arhivskog gradiva

  pet 12:30-14:45 Daliborka Sari; Mario Amorim da Silva Portugalski jezik 7

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 6 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A105 ljeto 2013/14.

  pon 08:45-11:45 - -; Ivana Bai Analiza engleskih tekstova

  14:00-15:30 Damir Agii; Brandl, Naida-Mihal Pregled idovske povijesti od emancipacije i haskale

  15:30-17:00 Svjetlan Lacko Viduli; Rikard Puh Knjievna interpretacija

  17:45-19:15 Mirela Banjavi Njemaki teaj 3

  19:15-20:45 Mirela Banjavi Njemaki teaj 5

  uto 08:45-10:15 Renata Geld; Jelena Mihaljevi Djigunovi Pouavanje engleskog kao stranog jezika

  10:15-11:45 - -; Ivana Bai Analiza engleskih tekstova

  12:30-13:15 Janja Ciglar-ani Shakespeare

  14:00-14:45 Tatjana Juki-Greguri Henry James & Edith Wharton:simptomatika amerikog modernizma

  15:30-16:15 Iva Polak; Iva Polak Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi

  16:15-17:00 Iva Polak; Iva Polak Trans/nacionalno u suvremenoj australskoj knjievnosti i filmu

  17:00-19:15 - -; Snjeana Veselica Majhut Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih drutava

  19:15-21:30 - -; Izvodilo, nije se Jezine vjebe I

  sri 11:45-13:15 Janja Ciglar-ani Englesko barokno pjesnitvo

  13:15-14:00 Tihana Klepa Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008.

  14:00-14:45 Janja Ciglar-ani Englesko barokno pjesnitvo

  14:45-16:15 Stipe Grgas-Mufa; Sven Cvek Kulturni aspekti amerikog neoliberalizma

  17:00-17:45 Stipe Grgas-Mufa; Sven Cvek Ameriki postmodernizam i popularna kultura

  17:45-19:15 Branka Barot Ruski teaj 3

  19:15-21:30 - -; Izvodilo, nije se Jezine vjebe I

  et 08:45-10:15 Renata Geld; Jelena Mihaljevi Djigunovi Pouavanje engleskog kao stranog jezika

  10:15-11:45 Renata Geld; Jelena Mihaljevi Djigunovi Metodika nastave engleskog jezika

  11:45-12:30 Janja Ciglar-ani Shakespeare

  12:30-14:00 Borislav Kneevi Povijest i teorija engleskog romana

  14:00-15:30 Tatjana Juki-Greguri Henry James & Edith Wharton:simptomatika amerikog modernizma

  15:30-17:45 - -; Snjeana Veslica Majhut EU i meunarodne organizacije

  17:45-19:15 Mirjana njari Njemaki teaj 8

  pet 09:30-11:00 Renata Geld; Jelena Mihaljevi Djigunovi Pouavanje engleskog kao stranog jezika

  11:00-12:30 Stipe Grgas-Mufa; Sven Cvek Ameriki postmodernizam i popularna kultura

  12:30-13:15 Stipe Grgas-Mufa; Sven Cvek Kulturni aspekti amerikog neoliberalizma

  13:15-14:45 Iva Polak; Iva Polak Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi

  14:45-16:15 Stipe Grgas-Mufa Ameriko sada

  16:15-17:45 Iva Polak; Iva Polak Trans/nacionalno u suvremenoj australskoj knjievnosti i filmu

  19:15-21:30 - -; Izvodilo, nije se Jezine vjebe I

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 7 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A106 ljeto 2013/14.

  pon 11:45-13:15 Branko akovi; Hrvoje argonja Kulture prednje, jugoistone i visoke Azije

  17:00-18:30 Boko Zeni Grka filozofija II

  19:15-20:45 Branka Barot Njemaki teaj 6 a

  uto 10:15-11:45 Nevena krbi Alempijevi Kulturnoantropoloki problemi Sredozemlja

  11:45-13:15 Davor Lauc; Sandro, Skansi Logika - seminar: Logika za filozofiju II

  14:00-15:30 Nadeda ainovi Filozofija kulture : Kultura i civilizacija

  15:30-17:00 Branko akovi; Duko Petrovi Etnografija jugoistone Europe

  17:00-18:30 Borislav Mikuli; Mislav, itko Teorija spoznaje - seminar: Foucault i problemi liberalnog guvermentaliteta

  18:30-20:00 Kristina Stojanovi vedski teaj 1

  20:00-21:30 Kristina Stojanovi vedski teaj 2

  sri 09:30-11:00 Jasna iri Francuski jezik za akademske potrebe 4

  11:00-12:30 Mirjana njari Njemaki jezik za akademske potrebe 2

  12:30-15:30 Kotel Da-Don; Da-Don, Kotel Rabinska literatura od Mine do ulhan Aruha

  15:30-17:00 Mladen Labus Filozofska antropologija II

  17:00-18:30 Igor Mikecin Povijest filozofije - seminar: Platon, Parmenid

  19:15-20:45 Branka Barot Njemaki teaj 6 a

  et 09:30-11:00 Vivijana Radman Engleski jezik za akademske potrebe 2

  11:00-14:00 Goran Pavel antek Komparativna mitologija

  14:45-16:15 Nadeda ainovi; Planinc, Mladen Suvremene antropoloke teorije: Nietzscheovo tumaenje kulture

  16:15-17:45 Lino Veljak; Planinc, Mladen Filozofska antropologija - seminar: Neitzscheovo tumaenje kulture

  17:45-19:15 Kristina Stojanovi vedski teaj 1

  20:00-21:30 Kristina Stojanovi vedski teaj 2

  pet 09:30-11:00 Mareike Layer Izgovorne vjebe - odrada nastave

  11:00-12:30 Jasna iri Francuski jezik za akademske potrebe 2

  12:30-14:00 Lino Veljak; Selak, Marija Filozofija povijesti - seminar

  16:15-17:45 Ankica akardi Socijalna filozofija-seminar: Engleska revolucija, liberalizam i vlasnitvo: Hobbes i Locke

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 8 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A107 ljeto 2013/14.

  pon 09:30-12:30 Marija Papraarovski Francuski jezik 4

  12:30-14:00 Draen Varga; Delia Sarafie Konverzacijske vjebe 1 i 2

  14:00-17:00 Evaine Francoise Le Calv Ivievi; Ko Prijevodne vjebe 2: francuski-hrvatski

  uto 08:00-12:30 Darja Dami-Boha Francuski jezik 6

  12:30-15:30 Sanja otari Francuski jezik 2

  15:30-17:00 Evaine Francoise Le Calv Ivievi Uvod u prevoenje

  sri 09:30-11:00 Marija Papraarovski Poetika prevoenja

  11:00-14:00 Marija Papraarovski Francuski jezik 4

  14:00-15:30 Darja Dami-Boha Francuski jezik 6

  15:30-17:00 Evaine Francoise Le Calv Ivievi; Stan, Frankofone civilizacije 2

  et 08:00-11:00 Sanja otari; Ruet, Magali Metodologija itanja i pisanja

  11:00-14:00 Gorana Biki-Cari Francuski jezik 2

  14:00-17:00 Sanja otari Francuski jezik 2

  pet 08:00-09:30 August Kovaec Od latinskog do francuskog

  09:30-11:00 Jasna iri Francuski jezik za akademske potrebe 2

  11:00-12:30 Ingrid afranek; Zorica, Maja itanje erotske knjievnosti

  12:30-14:00 NIJE SE IZVODILO Nadoknada

  14:00-15:30 Evaine Francoise Le Calv Ivievi; Stan, Belgijska knjievnost na francuskom jeziku 2

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 9 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A111 ljeto 2013/14.

  pon 10:15-12:30 Nenad Moaanin; Kornelija Jurin-Starevi Povijest Republike Turske

  12:30-14:00 Ana Matijevi panjolski jezik za akademske potrebe 2

  14:00-15:30 Ekrem auevi; Asuman Ergun Unsal, Turski jezik: ustroj/kontrastiranje/prevoenje (II)

  15:30-17:00 Tatjana Pai Vuki Osnove arapskog jezika: morfologija

  18:30-20:45 Kotel Da-Don; Kusin, Igor Uvod u hebrejski jezik

  uto 08:00-09:30 Kotel Da-Don; Kusin, Igor, Simonyi, Anna Jezine vjebe II.

  09:30-11:00 Alena atovi; Azra Abadi Navaey Osmanska knjievnost

  11:00-12:30 Orsolya Ndor Etnika i jezina slika Karpatskog bazena

  12:30-14:00 Ekrem auevi; Asuman Ergun Unsal, Sintaksa infinitnih glagolskih formi turskog jezika

  14:00-15:30 Ekrem auevi; Asuman Ergun Unsal, Turski jezik: osnove sintakse (II)

  15:30-16:15 Tatjana Pai Vuki; Vjeran Kursar Kulturna povijest Osmanskog Carstva (II)

  16:15-18:30 Damir Horga; Ines Carovi Fonetska transkripcija + Govorne vjebe

  sri 08:00-09:30 Vivijana Radman Engleski jezik za akademske potrebe 2

  09:30-11:00 Kotel Da-Don; Kusin, Igor, Simonyi, Anna Jezine vjebe II.

  11:00-12:30 Ekrem auevi; Asuman Ergun Unsal, Turski jezik: morfologija (II)

  12:30-15:30 Ekrem auevi; Asuman Ergun Unsal, Turski jezik: osnove sintakse (II)

  15:30-17:00 Zoltan Virag; Virag, Zoltan; urkovi-Maj Madjarska knjizevnost II. ((proto)realizam)

  17:00-18:30 Ekrem auevi; Asuman Ergun Unsal, Turski jezik: fonetika, fonologija, morfonologija (II)

  et 08:00-09:30 Kotel Da-Don; Kusin, Igor, Simonyi, Anna Jezine vjebe II.

  09:30-11:00 Mirjana njari Njemaki jezik za akademske potrebe 4

  11:00-12:30 Ekrem auevi; Asuman Ergun Unsal, Turski jezik: ustroj/kontrastiranje/prevoenje (II)

  12:30-14:00 Ekrem auevi; Marta Andri Uvod u osmanski jezik (II)

  14:00-15:30 Alena atovi; Azra Abadi Navaey Uvod u suvremenu tursku knjievnost

  17:00-18:30 Ekrem auevi; Asuman Ergun Unsal, Sintaksa infinitnih glagolskih formi turskog jezika

  18:30-19:15 Tatjana Pai Vuki Osnove arapskog jezika: morfologija

  19:15-20:00 Tatjana Pai Vuki Osnove arapskog jezika: morfologija s elementima sintakse (II)

  pet 08:00-11:00 Vivijana Radman Engleski jezik struke 2

  11:00-13:15 Ekrem auevi; Asuman Ergun Unsal, Sintaksa infinitnih glagolskih formi turskog jezika

  13:15-14:45 Ekrem auevi; Asuman Ergun Unsal, Turski jezik: morfologija (II)

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 10 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A112 ljeto 2013/14.

  pon 08:45-10:15 Darko Polek Ljudska bihevioralna ekologija

  10:15-11:45 Vjekoslav Afri; Vanja Bor Evolucija kulturne svijesti

  12:30-14:00 Vjekoslav Afri; Tomislav Lauc Dentalna antropologija

  14:00-17:00 Tina Kui Engleski jezik za akademske potrebe 2

  17:00-18:30 Snjeana oli Kultura i povijest

  18:30-20:00 Darko Polek Etika i antropologija

  uto 08:00-11:00 Darko Polek Sociologija kulture II

  11:00-12:30 Ana Matijevi panjolski jezik za akademske potrebe 2

  12:30-14:00 Arijela Fabrio Talijanski jezik za akademske potrebe 4

  14:00-15:30 Ana Matijevi panjolski jezik za akademske potrebe 4

  15:30-17:00 Mirjana njari Njemaki jezik za akademske potrebe 2

  17:00-19:15 Sanja poljar Vrina Medicinska antropologija II

  19:15-21:30 Sanja poljar Vrina; Marin Andrijaevi Etnopsihijatrije medicinskih simbolikih sustava

  sri 08:00-09:30 Winton Afri Opa komunikologija

  09:30-11:00 Vivijana Radman Engleski jezik za akademske potrebe 2

  11:00-14:00 Valentina Gulin Zrni; Ana-Marija Vukui Socijalna antropologija

  14:00-15:30 Marko Pranji Antropologija svjetskih religija II

  15:30-17:00 Tina Kui Engleski jezik za akademske potrebe 4

  17:45-20:45 Emil Herak Drevne seobe II - od prvih civilizacija do kraja starog vijeka

  et 08:45-10:15 Jasna Milii ovjek i biotop

  10:15-11:45 Jasminka Lanjak Metode istraivanja u antropologiji

  11:45-13:15 Sanja Drljaa Magi Ruski jezik za akademske potrebe 2

  13:15-15:30 Mario laus Uvod u forenzinu antropologiju

  15:30-17:00 Pavao Rudan; Ana Malnar Antropoloka demografija

  pet 08:00-09:30 Pavao Rudan; Tarik Kulenovi Ekonomska antroplogija

  09:30-11:00 Sanja Drljaa Magi Ruski jezik za akademske potrebe 2

  13:15-14:45 Jasna Milii Temeljni pojmovi ekologije ovjeka

  14:45-20:45 Jagoda Veerina Tomai panjolski jezik za akademske potrebe 2

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 11 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A113 ljeto 2013/14.

  pon 08:00-10:15 Milorad Pupovac; Sekuli Razvoj i uenje jezika

  10:15-11:45 Milorad Pupovac; Jurevi Lingvistika i njezini dijalekti

  11:45-12:30 Ida Raffaelli; Katunar Semantika

  11:45-12:30 Ida Raffaelli Uvod u semantiku

  12:30-13:15 Ida Raffaelli; Katunar Semantika

  12:30-13:15 Ida Raffaelli Uvod u semantiku

  13:15-14:45 Ida Raffaelli; Katunar Semantika

  14:45-15:30 Milorad Pupovac; Katunar Semantika razumijevanja

  15:30-17:45 Boo Bekavac Formalni opisi prirodnih jezika

  17:45-20:00 Mislava Bertoa; Krsnik Povijest lingvistikih teorija

  20:00-21:30 - -; Jakovina, Tvrtko; Nazalevi uevi, I Hrvatska kultura

  uto 08:45-11:00 Ida Raffaelli; Kerovec Kognitivni modeli semantikih promjena

  11:00-13:15 Mislava Bertoa Znakovi u drutvu

  13:15-15:30 Vlasta Erdeljac; Kuva Kraljevi Mentalni leksikon

  15:30-17:45 Tena Gnjatovi Lingvistika propedeutika

  17:45-19:15 Milorad Pupovac; Simeon Primijenjena lingvistika

  19:15-20:00 Marko Tadi; Simeon Prevoditelj i raunalo

  sri 08:00-09:30 Marko Tadi; ojat Morfologija

  09:30-10:15 Marko Tadi; Simeon Prevoditelj i raunalo

  10:15-12:30 Marko Tadi Korpusna lingvistika

  12:30-14:00 Ida Raffaelli; Katunar Semantika

  14:00-15:30 Marko Tadi; ojat Algebarska lingvistika

  15:30-16:15 Mate Kapovi Indoeuropska morfologija

  16:15-17:45 Mate Kapovi Akcentologija II

  17:45-20:00 Bulcs Lszl Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike

  et 08:00-09:30 Marko Tadi; ojat Morfologija

  09:30-11:00 Marko Tadi; ojat Algebarska lingvistika

  11:00-12:30 Ranko Matasovi Ie. jezini teaj: staroirski II

  12:30-14:00 Marko Tadi; ojat Algebarska lingvistika

  14:00-15:30 Vlasta Erdeljac; Sekuli Prepoznavanje rijei

  15:30-17:45 Boo Bekavac Prepoznavanje obavijesti u tekstu

  17:45-18:30 Ranko Matasovi Uvod u tipologiju

  18:30-20:00 Ranko Matasovi Uvod u tipologiju

  pet 08:00-09:30 Milorad Pupovac; Katunar Semantika razumijevanja

  09:30-11:45 Kreimir ojat E-leksik

  11:45-13:15 Marko Tadi; Simeon Prevoditelj i raunalo

  14:00-17:00 Milorad Pupovac; Simeon Primijenjena lingvistika

  17:00-18:30 Zef Mirdita Ie. jezini teaj: albanski II

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 12 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A114 ljeto 2013/14.

  pon 08:00-10:15 Marinela Aleksovski Jezine vjebe I

  10:15-12:30 Nikolina Sokoli Fonetske vjebe

  12:30-14:00 Milvia Gulei Machata Jezine vjebe III

  14:00-14:45 Milvia Gulei Machata Jezine vjebe III

  14:45-16:15 Nikolina Sokoli Fonetske vjebe

  16:15-18:30 - -; Jadrijevi, Ana Jezine vjebe I

  18:30-20:45 Aida Korajac Jezine vjebe II

  20:45-21:30 - -; Korajac, Aida Individualna nastava

  uto 08:00-10:15 Marinela Aleksovski Jezine vjebe I

  10:15-12:30 Nikolina Sokoli Fonetske vjebe

  12:30-14:45 Milvia Gulei Machata Jezine vjebe III

  14:45-16:15 Nikolina Sokoli Fonetske vjebe

  16:15-18:30 - -; Jadrijevi, Ana Jezine vjebe I

  18:30-20:45 Aida Korajac Jezine vjebe II

  20:45-21:30 - -; Korajac, Aida Individualna nastava

  sri 08:00-10:15 Marinela Aleksovski Jezine vjebe I

  10:15-12:30 Nikolina Sokoli Fonetske vjebe

  12:30-14:45 Milvia Gulei Machata Jezine vjebe III

  14:45-16:15 Nikolina Sokoli Fonetske vjebe

  16:15-18:30 - -; Jadrijevi, Ana Jezine vjebe I

  18:30-20:45 Aida Korajac Jezine vjebe II

  20:45-21:30 - -; Korajac, Aida Individualna nastava

  et 08:00-10:15 Marinela Aleksovski Jezine vjebe I

  10:15-12:30 Nikolina Sokoli Fonetske vjebe

  12:30-14:45 Milvia Gulei Machata Jezine vjebe III

  14:45-16:15 Nikolina Sokoli Fonetske vjebe

  16:15-18:30 - -; Jadrijevi, Ana Jezine vjebe I

  18:30-20:45 Aida Korajac Jezine vjebe II

  20:45-21:30 - -; Korajac, Aida Individualna nastava

  pet 08:00-10:15 Marinela Aleksovski Jezine vjebe I

  10:15-12:30 Nikolina Sokoli Fonetske vjebe

  12:30-14:45 Milvia Gulei Machata Jezine vjebe III

  14:45-16:15 Nikolina Sokoli Fonetske vjebe

  16:15-18:30 - -; Jadrijevi, Ana Jezine vjebe I

  18:30-20:45 Aida Korajac Jezine vjebe II

  20:45-21:30 - -; Korajac, Aida Individualna nastava

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 13 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A115 ljeto 2013/14.

  pon 08:00-10:15 Sanda Lucija Udier Jezine vjebe III

  10:15-12:30 Marica ila Mikuli Jezine vjebe II

  12:30-14:45 Antonio Toni Jurii Jezine vjebe III

  14:45-15:30 - -; urevi, Ranka Individualna nastava

  15:30-17:45 Ivanica Bankovi Mandi; Carovi, Ines Fonetske vjebe

  17:45-18:30 Nikolina Sokoli Fonetske vjebe

  18:30-20:45 Mia Koul Jezine vjebe I

  20:45-21:30 - -; urevi, Ranka Individualna nastava

  uto 08:00-10:15 Sanda Lucija Udier Jezine vjebe III

  10:15-12:30 Marica ila Mikuli Jezine vjebe II

  12:30-14:45 Antonio Toni Jurii Jezine vjebe III

  14:45-15:30 - -; urevi, Ranka Individualna nastava

  15:30-17:45 Ivanica Bankovi Mandi; Carovi, Ines Fonetske vjebe

  17:45-18:30 Nikolina Sokoli Fonetske vjebe

  18:30-20:45 Mia Koul Jezine vjebe I

  20:45-21:30 - -; urevi, Ranka Individualna nastava

  sri 08:00-10:15 Sanda Lucija Udier Jezine vjebe III

  10:15-12:30 Marica ila Mikuli Jezine vjebe II

  12:30-14:45 Antonio Toni Jurii Jezine vjebe III

  14:45-15:30 - -; urevi, Ranka Individualna nastava

  15:30-17:45 Ivanica Bankovi Mandi; Carovi, Ines Fonetske vjebe

  17:45-18:30 Nikolina Sokoli Fonetske vjebe

  18:30-20:45 Mia Koul Jezine vjebe I

  20:45-21:30 - -; urevi, Ranka Individualna nastava

  et 08:00-10:15 Sanda Lucija Udier Jezine vjebe III

  10:15-12:30 Marica ila Mikuli Jezine vjebe II

  12:30-14:45 Antonio Toni Jurii Jezine vjebe III

  14:45-15:30 - -; urevi, Ranka Individualna nastava

  15:30-17:45 Ivanica Bankovi Mandi; Carovi, Ines Fonetske vjebe

  17:45-18:30 Nikolina Sokoli Fonetske vjebe

  18:30-20:45 Mia Koul Jezine vjebe I

  20:45-21:30 - -; urevi, Ranka Individualna nastava

  pet 08:00-10:15 Sanda Lucija Udier Jezine vjebe III

  10:15-12:30 Marica ila Mikuli Jezine vjebe II

  12:30-14:45 Antonio Toni Jurii Jezine vjebe III

  14:45-15:30 - -; urevi, Ranka Individualna nastava

  15:30-17:45 Ivanica Bankovi Mandi; Carovi, Ines Fonetske vjebe

  17:45-18:30 Nikolina Sokoli Fonetske vjebe

  18:30-20:45 Mia Koul Jezine vjebe I

  20:45-21:30 - -; urevi, Ranka Individualna nastava

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 14 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A116 ljeto 2013/14.

  pon 17:45-19:15 - - panjolski teaj 1

  19:15-20:45 - - panjolski teaj 2 b

  uto 11:00-12:30 Mirjana Poli-Bobi; Ana avar Knjievnost u nastavi

  15:30-17:00 Mirjana Poli-Bobi; dr. sc. Antonio Huert Vokabular, itanje i tumaenje panjolskih tekstova 4

  17:45-19:15 Andrea Roi panjolski teaj 9

  19:15-20:45 Andrea Roi panjolski teaj 4

  sri 17:45-19:15 - - panjolski teaj 1

  19:15-20:45 - - panjolski teaj 2 b

  et 17:45-19:15 Andrea Roi panjolski teaj 9

  19:15-20:45 Andrea Roi panjolski teaj 4

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 15 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A118 ljeto 2013/14.

  pon 08:00-10:15 Ivana Vidovi Bolt Sintaksa poljskoga jezika

  11:00-12:30 eljka Fink-Arsovski Frazeologija

  12:30-14:00 Ivana Vidovi Bolt Poljska leksikologija i frazeologija

  14:00-15:30 Neda Pintari; Kryan-Stanojevi, Barbar Kultura poljskoga jezika

  15:30-17:00 Jolanta Sychowska-Kavedija Poljske jezine vjebe VI

  19:15-21:30 - -; Izvodilo, nije se Jezine vjebe I

  uto 08:00-09:30 Martin Machata Slovake jezine vjebe II

  09:30-11:45 Josip Uarevi Lermontov

  11:45-13:15 eljka Fink-Arsovski Frazeologija

  14:00-15:30 eljka Fink-Arsovski Sintaksa ruskog jezika 2

  15:30-18:30 Aeksandra Wena Poljske jezine vjebe II

  18:30-20:00 Jolanta Sychowska-Kavedija Poljske jezine vjebe dip.2

  sri 09:30-11:00 eljka eli Uvod u rusku civilizaciju 2

  11:00-12:30 Anita Hrnjak Jezine vjebe iz ruskog jezika 2

  12:30-14:00 eljka eli Morfologija ruskog jezika 1

  14:00-15:30 Neda Pintari Jezini svijet osjetilnosti u poljskom i hrvatskom jeziku

  15:30-17:00 Petar Vukovi eka korpusna lingvistika

  17:00-19:15 Neda Pintari Pragmatika poljskog jezika i obrada pragmatikih tekstova

  et 09:30-11:00 Josip Uarevi Pregled povijesti ruske knjievnosti 2

  11:00-12:30 Igor ivkovi; Hrnjak, Anita Lektira 4

  12:30-13:15 elimir Brala Portugalske prijevodne vjebe 2

  13:15-14:00 elimir Brala Portugalske prijevodne vjebe 4

  14:00-15:30 Katica Ivankovi eka knjievnost do kraja XIX. stoljea

  15:30-17:00 Peter Jilek Slovake jezine vjebe IV

  17:00-18:30 Peter Jilek Slovake jezine vjebe VI

  18:30-20:00 Matej Martinak eke jezine vjebe VI

  pet 09:30-11:00 Dalibor Blaina; Kozina, Filip Suvremeni poljski roman

  11:00-12:30 Katica Ivankovi; Ivai, Matija Uvod u eku knjievnost (preporua se studentima I. godine)

  12:30-14:00 Ivana Masla Poljske jezine vjebe IV

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 16 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A119 ljeto 2013/14.

  pon 08:00-11:00 Marko Aleri Teorija nastave hrvatskoga jezika 2

  11:00-13:15 Davor Duki Povijest i hrvatska knjievnost ranog novovjekovlja

  14:00-18:30 Edita Hercigonja-Mikik Jezine vjebe II.

  18:30-20:00 Anela Frani Povijest hrvatskog jezika

  uto 09:30-11:00 Kreimir Nemec Hrvatska knjievna avangarda

  11:45-16:15 Edita Hercigonja-Mikik Jezine vjebe II.

  16:15-18:30 Lahorka Pleji-Poje; Brkovi, Ivana Hrvatska knjievnost 17. i 18. stoljea

  18:30-20:45 Vlado Pandi; Muhoberac, Mira Drama i kazalite

  sri 08:00-08:45 Marina Protrka timec Novija hrvatska knjievnost - itanje tekstova

  08:45-10:15 Tvrtko Vukovi; Molvarec, Lana Novija hrvatska knjievnost - itanje tekstova

  10:15-11:45 Tvrtko Vukovi Novija hrvatska knjievnost - itanje tekstova

  11:45-14:00 Dunja Falievac Mitologemi i ideologemi u hrvatskoj knjievnoj kulturi

  14:00-17:00 Ivan Markovi; Pikovi, Tatjana Hrvatski standardni jezik - Morfologija

  17:00-18:30 Kreimir Bagi; Ryznar, Anera Stilistika

  18:30-20:45 Vlado Pandi; Muhoberac, Mira Krasnoslov i gluma

  et 08:00-09:30 Vinko Brei; Brozovi, Domagoj Uvod u noviju hrvatsku knjievnost II .

  09:30-11:00 Stipe Botica; Rudan, Evelina Iz povijesti hrvatske usmene knjievnosti

  11:00-12:30 Stjepan Damjanovi irilometodska batina u hrvatskoj kulturi i politici 19. stoljea

  12:30-14:45 Ivo Pranjkovi Jezik i kultura bosanskih franjevaca

  15:30-16:15 Stjepan Damjanovi Hrvatski jezik u srednjem vijeku

  16:15-17:45 Tanja Kutovi Hrvatski jezik u srednjem vijeku

  pet 08:00-10:15 Kreimir Bagi Od itanja do interpretacije

  10:15-11:45 Marina Protrka timec Novija hrvatska knjievnost - itanje tekstova

  11:45-14:00 Dunja Falievac Dubrovnik otvoreni i zatvoreni grad

  14:00-17:00 Ivan Markovi Hrvatski standardni jezik - Morfologija

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 17 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A122 ljeto 2013/14.

  pon 10:15-11:45 Zvonimir Novoselec; Zvonimir Novoselec, vedski jezik II

  11:45-13:15 Bodil Zalesky; Janica Tomi, Kruno Filipo Uvod u skandinavske knjievnosti

  14:00-15:30 Bodil Zalesky; Janica Tomi vedska knjievnost i film I

  15:30-16:15 Zvonimir Novoselec; Bodil Zalesky, Chris Prevoditeljski praktikum I

  15:30-16:15 Goranka Antunovi; Zvonimir Novoselec, Prevoditeljski praktikum II

  16:15-17:00 Zvonimir Novoselec; Bodil Zalesky, Chris Prevoditeljski praktikum I

  16:15-17:00 Goranka Antunovi; Zvonimir Novoselec, Prevoditeljski praktikum II

  17:45-19:15 Ana Matijevi panjolski teaj 6

  19:15-20:45 Ana Matijevi panjolski teaj 2 a

  uto 09:30-11:00 Jasna Novak Mili Kontrastivna analiza teksta

  11:00-12:30 Goranka Antunovi; Goranka Antunovi Leksikologija i leksikografija

  12:30-14:00 Goranka Antunovi; Sara Profeta Uvod u prevoditeljstvo

  14:00-17:00 Bodil Zalesky vedski jezik u drutvenom kontekstu III

  17:45-19:15 Gabriela Bagi Engleski teaj 9

  19:15-20:45 Gabriela Bagi Engleski teaj 6

  sri 10:15-11:00 Jasna Novak Mili Kontrastivna analiza teksta

  11:00-11:45 Bodil Zalesky; Janica Tomi, Kruno Filipo Uvod u skandinavske knjievnosti

  13:15-14:45 Bodil Zalesky; Janica Tomi vedska knjievnost i film I

  14:45-16:15 Goranka Antunovi; Iva Pavlakovi Kvrgi Suvremeni danski jezik I

  17:45-19:15 Ana Matijevi panjolski teaj 6

  19:15-20:45 Ana Matijevi panjolski teaj 2 a

  et 09:30-12:30 Zvonimir Novoselec; Zvonimir Novoselec, vedski jezik II

  12:30-14:00 Goranka Antunovi; Anita Skelin Horvat Sociolingvistika

  14:00-14:45 Bodil Zalesky Kuturk(r)amp

  16:15-17:45 Kotel Da-Don; Kusin, Igor, Simonyi, Anna Jezine i prevodilake vjebe IV.

  17:45-19:15 Gabriela Bagi Engleski teaj 9

  19:15-20:45 Gabriela Bagi Engleski teaj 6

  pet 10:15-13:15 Zvonimir Novoselec; Zvonimir Novoselec, vedski jezik II

  13:15-14:45 Bodil Zalesky; Zvonimir Novoselec vedski jezik u drutvenom kontekstu I

  14:45-16:15 Goranka Antunovi; Iva Pavlakovi Kvrgi Suvremeni danski jezik I

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 18 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A123 ljeto 2013/14.

  pon 09:30-11:00 Milena ic-Fuchs; Marina Grubii Lingvistiki seminar: Analiza teksta

  11:00-12:30 Vanja Poli Poeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljea

  12:30-13:15 Janja Ciglar-ani; Matina Domines Velik Poezija engleskog romantizma

  13:15-14:45 Janja Ciglar-ani; Vanja Poli Suvremena kanadska knjievnost na engleskom jeziku

  17:45-19:15 Gabriela Bagi Engleski teaj 12

  19:15-20:45 Gabriela Bagi Engleski teaj 7

  uto 08:45-10:15 - -; Ivana Bai Analiza engleskih tekstova

  10:15-11:45 Borislav Kneevi Viktorijanska knjievnost: anrovi i teme

  11:45-13:15 Tatjana Juki-Greguri Viktorijanski roman:poetika i kulturna politika

  13:15-14:00 Borislav Kneevi Povijest i teorija engleskog romana

  14:00-14:45 Janja Ciglar-ani Shakespeare

  14:45-16:15 - -; Alexander D. Hoyt, Kristijan Nikoli Pisanje znanstvenih tekstova 2

  16:15-17:45 - -; Vesna Beli, Alexander D. Hoyt, Kristija Prijevodne vjebe

  17:45-18:30 Milorad Pupovac; Jurevi Lingvistika i njezini dijalekti

  18:30-20:00 - -; Vesna Beli, Alexander D. Hoyt, Kristija Prijevodne vjebe

  sri 08:45-09:30 Renata Geld; Stela Letica Krevelj Praksa 2 DP

  09:30-10:15 Vanja Poli Poeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljea

  10:15-11:00 Janja Ciglar-ani; Vanja Poli Suvremena kanadska knjievnost na engleskom jeziku

  11:00-12:30 Damir Kalogjera Sociolingvistika i jezini varijeteti

  12:30-14:00 Renata Geld; Stela Letica Krevelj Praksa 2 DP

  14:00-14:45 Damir Kalogjera Sociolingvistika i jezini varijeteti

  14:45-16:15 - -; Marina Zubak Pivarski, Marko Majerov Suvremeni engleski jezik 2

  17:00-18:30 - -; Alexander D. Hoyt, Kristijan Nikoli Pisanje znanstvenih tekstova 2

  et 08:45-10:15 - -; Ivana Bai Analiza engleskih tekstova

  10:15-11:00 Borislav Kneevi Viktorijanska knjievnost: anrovi i teme

  11:45-12:30 Tatjana Juki-Greguri Viktorijanski roman:poetika i kulturna politika

  12:30-14:45 - -; Snjeana Veslica Majhut EU i meunarodne organizacije

  17:45-19:15 Jelena esni; Stipe Grgas-Mufa Povijest i paradigme amerikih studija 2

  pet 09:30-11:00 Janja Ciglar-ani; Matina Domines Velik Poezija engleskog romantizma

  11:00-12:30 - -; Vesna Beli, Alexander D. Hoyt, Kristija Prijevodne vjebe

  13:15-14:45 - -; Vesna Beli, Alexander D. Hoyt, Kristija Prijevodne vjebe

  14:45-16:15 - -; Marina Zubak Pivarski, Marko Majerov Suvremeni engleski jezik 2

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 19 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A124 ljeto 2013/14.

  pon 08:00-09:30 Martin Machata Slovake jezine vjebe II

  09:30-11:00 Martin Machata Slovaki za slaviste

  11:00-12:30 Maria Vuksanovi Kursar Slovake prijevodne vjebe IV

  12:30-14:00 Petar Vukovi eka korpusna lingvistika

  14:00-15:30 Jolanta Sychowska-Kavedija Poljske jezine vjebe dip.2

  15:30-16:15 Petar Vukovi Suvremene eke sintaktike teorije

  uto 08:00-11:00 Ivana Masla Poljske jezine vjebe IV

  11:00-12:30 Peter Jilek Slovake jezine vjebe VI

  12:30-14:00 Katica Ivankovi; Ivai, Matija Uvod u eku knjievnost (preporua se studentima I. godine)

  14:00-15:30 Matej Martinak eke jezine vjebe VI

  15:30-17:00 Jolanta Sychowska-Kavedija Poljske jezine vjebe VI

  sri 08:00-11:00 Ivana Masla Poljske jezine vjebe IV

  11:00-14:00 Zrinka Kovaevi Slovaka knjievnost do kraja XIX. stoljea

  14:00-15:30 Slavomira Ribarova eke jezine vjebe IV

  15:30-17:00 Slavomira Ribarova Prijevodne vjebe II

  17:00-18:30 Zrinka Jelaska; Marija Bonjak Hrvatski jezik

  et 08:00-09:30 Martin Machata Slovake jezine vjebe II

  09:30-11:00 Martina Grevi Fonologija slovakoga jezika

  11:00-14:00 Zrinka Kovaevi Prozaici slovakog realizma

  14:00-15:30 Maria Vuksanovi Kursar Slovake prijevodne vjebe II

  15:30-17:00 Slavomira Ribarova eke jezine vjebe IV

  17:00-19:15 Dubravka Sesar; agalj, Ivana Slovaka knjievnost na filmu

  pet 08:00-09:30 Peter Jilek Slovake jezine vjebe VI

  09:30-11:00 Peter Jilek Slovake jezine vjebe IV

  11:00-14:00 Martina Grevi Povijest slovakoga knjievnoga jezika

  14:00-15:30 Slavomira Ribarova Prijevodne vjebe II

  15:30-17:00 Ivana Masla Poljski jezik (za ne-poloniste)

  sub 12:30-14:00 Dubravka Sesar; Jaji Novogradec, Marin Metodika nastave slavenskih jezika

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 20 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A125 ljeto 2013/14.

  pon 09:30-11:00 Snjeana Koren Radionica kreativne nastave povijesti II.

  11:00-12:30 Zvjezdana Sikiri Assouline Izvori za ranonovovjekovnu povijest 2

  12:30-14:00 Boena Vranje-oljan; Anui, Nikola Povijest stanovnitva modernog i suvremenog doba

  14:00-15:30 Zrinka Nikoli Jakus Zagreb u srednjem vijeku

  15:30-20:00 Tomislav Pletenac; Tihana Rubi, Hrvoje Etnokulturna slika svijeta

  uto 09:30-11:00 Milana erneli; Tihana Rubi Temeljni pojmovi hrvatske etnologije

  11:00-12:30 Tvrtko Jakovina; Klasi, Hrvoje Europska i svjetska povijest nakon 1945. godine

  12:30-14:00 Drago Roksandi Diplomska radionica II.

  14:00-15:30 Tanja Bukovan; Hrvoje argonja Uvod u kulturnu antropologiju

  15:30-17:00 Damir Agii; Anui, Nikola; Jankovi, Br Europska i svjetska povijest 19. stoljea (1790. - 1918.)

  17:00-20:00 Branko akovi; Duko Petrovi Etnografija jugoistone Europe

  sri 08:00-09:30 Iskra Ivelji; Strecha, Mario Hrvatska povijest 19. stoljea (1790. - 1918.)

  09:30-11:00 Damir Agii Hrvatska historiografija u 20. stoljeu

  11:00-12:30 Boena Vranje-oljan; Jakovina, Tvrtko Komparatistike teme iz svjetske povijesti 20. stoljea

  12:30-15:30 Jadranka Grbi; Marijeta Rajkovi Iveta Identiteti manjinskih kultura

  15:30-18:30 Tanja Bukovan Antropologija medicinskih sustava

  18:30-20:00 Goran Pavel antek Poredbena slavenska etnografija

  et 08:00-09:30 Dunja Modri Blivajs Didaktika povijesti II.

  09:30-11:00 Ivo Banac Povijest komunistikog pokreta u Hrvatskoj

  11:00-12:30 Zrinka Blaevi Historijska imagologija

  12:30-14:00 Dunja Modri Blivajs Didaktika povijesti II.

  14:00-17:00 Nevena krbi Alempijevi; Sanja Lonar Antropologija mjesta i prostora

  17:00-20:00 Tomislav Pletenac; Jelena Markovi Antropologija djetinjstva

  pet 09:30-11:00 Mirjana Matijevi-Sokol Srednjovjekovni latinski jezik II.

  11:00-12:30 Tvrtko Jakovina; Klasi, Hrvoje Europska i svjetska povijest nakon 1945. godine

  12:30-14:00 Ivica ute Metode i tehnike istraivanja povijesti 20. stoljea

  14:00-15:30 Mirjana Matijevi-Sokol; Galovi, Tomisla Pomone povijesne znanosti I.

  15:30-17:00 Ivica ute; Aralica, Vieslav Domovinski rat kao historiografski problem

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 21 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A126 ljeto 2013/14.

  pon 09:30-11:00 Miljenko Jurkovi; Josipa Luli Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva

  11:00-12:30 Igor Fiskovi Srednjovjekovno kiparstvo i slikarstvo na istonom Jadranu

  12:30-14:45 Igor Fiskovi; Ana Marinkovi Grobni spomenici od 11. do 15. stoljea

  14:45-16:15 Ana Munk Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries

  16:15-17:45 Sanja Cvetni; Danko ourek Rim u Hrvatskoj: isusovci i likovne umjetnosti

  17:45-20:00 Miljenko Jurkovi; Jurkovi, Miljenko Starohrvatska umjetnost i kultura

  uto 08:00-09:30 Zlatko Juri Interpolacije 2

  09:30-11:45 Jasna Galjer Teorija i povijest povijesti umjetnosti

  11:45-14:00 Sanja Cvetni Ikonografija nakon Tridentskog sabora

  14:00-16:15 Ana Munk Bizantsko slikarstvo od 9. do 14. stoljea

  16:15-17:45 Zlatko Juri; Franko ori Beka kola povijesti umjetnosti i hrvatski spomenici

  17:45-19:15 Zlatko Juri; Vinja Brali Zatita pokretne batine

  sri 08:00-08:45 Zlatko Juri Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u 19. i 20. st.

  08:45-09:30 Zlatko Juri Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u 19. i 20. st.

  09:30-11:00 Predrag Markovi Gotika arhitektura Istre

  11:00-12:30 Miljenko Jurkovi Karolinka Istra

  12:30-14:00 Igor Fiskovi Kiparstvo 15. i 16. st. u Hrvatskoj

  14:00-16:15 Marko piki Arhitektonsko rekonstruiranje u Europi u 20. i 21. stoljeu

  16:15-18:30 Dubravka Botica Arhitektura renesanse i baroka

  18:30-20:00 Sanja Cvetni; Danko ourek Zagreb u 17. i 18. stoljeu: naruitelji, umjetnici, obrtnici

  et 08:45-09:30 Predrag Markovi Gotika arhitektura Istre

  09:30-11:45 Dragan Damjanovi; Lovorka Maga Bila Umjetnost 19. i 20. stoljea u Parizu

  11:45-14:00 Zlatko Juri Zatita spomenika kulture

  14:00-15:30 Nikolina Marakovi; Maja Zeman Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta

  15:30-17:00 Dubravka Botica Pluralizam stilova u arhitekturi 17. i 18. stoljea

  17:00-19:15 Predrag Markovi Sakralna arhitektura 15. i 16. stoljea u Dalmaciji

  pet 08:45-09:30 Frano Dulibi; Jasmina Nesti Praktikum i izvoenje nastave II

  09:30-10:15 Frano Dulibi; Jasmina Nesti Praktikum i izvoenje nastave II

  10:15-11:00 Sanja Cvetni; Tanja Trka Mikloi "Oratores et scriptores": slika i rije od Albertija do Paleottija

  11:00-12:30 Sanja Cvetni; Tanja Trka Mikloi "Oratores et scriptores": slika i rije od Albertija do Paleottija

  12:30-14:00 Nikolina Marakovi Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. stoljea

  14:00-14:45 Miljenko Jurkovi; Nikolina Marakovi Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka

  14:45-16:15 Frano Dulibi; Jasmina Nesti Interdisciplinarnost u srednjokolskoj nastavi likovne umjetnosti

  16:15-17:00 Sanja Cvetni; Danko ourek, Tanja Trk Likovne umjetnosti renesanse i baroka

  17:00-18:30 Frano Dulibi; Josipa Alvi Hospitacije

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 22 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A128 ljeto 2013/14.

  pon 09:30-11:00 Klara Gnc-Moaanin Indijska knjievnost: Uvod u novoindoarijske i dravidske knjievnosti 2

  11:00-12:30 Gabriella Kiss; Katalini, Kristina Jezine i prevoditeljske vjebe iz maarskog jezika VI.

  12:30-14:00 Bharat Singh Hindske jezine vjebe 8

  14:00-15:30 Tatjana Pai Vuki Osnove arapskog jezika: morfologija s elementima sintakse (II)

  15:30-17:00 Orsolya agar Szentesi; Katalini, Kristin Jezine vjebe iz maarskog jezika II.

  18:30-20:00 Mislav Jei Prakrtski seminar 2

  20:00-21:30 Mislav Jei Avestiki seminar 2

  uto 08:45-10:15 Orsolya agar Szentesi Suvremeni maarski jezik IV. (sintaksa)

  10:15-11:45 Orsolya agar Szentesi; agar Szentesi, Suvremeni maarski jezik II. (skupine imenskih i relacijskih rijei)

  11:45-13:15 Kreimir Krnic Temelji indijske civilizacije 2

  14:00-15:30 Tatjana Pai Vuki; Vjeran Kursar Kulturna povijest Osmanskog Carstva (II)

  15:30-17:00 Ekrem auevi Suvremeni turkijski narodi i jezici

  17:45-19:15 Mirjana njari Njemaki teaj 8

  19:15-20:45 Bharat Singh Hindska konverzacija 2

  sri 08:00-10:15 Ivan Andrijani Osnove sanskrtske gramatike 2

  10:15-11:00 Goran Karda Osnove hindske gramatike 2

  11:00-12:30 Klara Gnc-Moaanin Indijska umjetnost 2

  12:30-14:00 Slaan Turkovi; Aleksandra ukanec Metode studiranja jezikoslovlje

  14:00-14:45 Goran Karda Osnove hindske gramatike 2

  15:30-17:00 Orsolya agar Szentesi; Katalini, Kristin Jezine vjebe iz maarskog jezika II.

  17:00-18:30 Orsolya agar Szentesi; Katalini, Kristin Fonologija maarskog jezika

  18:30-20:00 Goran Karda Sanskrtski seminar struni: Candrakirti: Prasannapada 2

  20:00-21:30 Mislav Jei; Krnic, Kreimir Indologija: metode, podruja, pomagala, zadatci 2

  et 08:00-09:30 Vinja Grabovac Hindske jezine vjebe 2

  09:30-11:00 Gabriella Kiss Jezine i prevoditeljske vjebe IV.

  12:30-13:15 Nenad Moaanin; Abadi Navaey, Azra Islamska civilizacija (II)

  14:00-15:30 Ekrem auevi; Asuman Ergun Unsal, Turski jezik: morfologija (II)

  15:30-17:00 Gabriella Kiss Jezine i prevoditeljske vjebe II.

  17:00-20:00 Zoltan Virag; Virag, Zoltan; Mann, Joln Maarska knjievnost IV.(postmodernizam)

  pet 11:00-12:30 Kristian Novak Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika

  12:30-15:30 Zoltan Virag; Virag, Zoltan; Mann, Joln Tokovi i autorske poetike 20. st. u maarskoj knjievnosti

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 23 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A201 ljeto 2013/14.

  pon 09:30-11:00 Drago Roksandi Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljea (1790. - 1918.)

  11:00-12:30 Borislav Grgin Srednjovjekovno seljatvo

  12:30-14:00 Neven Budak; Matijevi-Sokol, Mirjana; G Diplomska radionica II.

  14:00-15:30 Neven Budak; Nikoli Jakus, Zrinka; Vedr Hrvatska povijest srednjeg vijeka

  15:30-17:00 Trpimir Vedri Kranstvo u srednjem vijeku I.

  17:00-18:30 Borislav Grgin; Graanin, Hrvoje Europska i svjetska povijest srednjega vijeka

  uto 08:00-09:30 Neven Budak; Nikoli Jakus, Zrinka; Vedr Hrvatska povijest srednjeg vijeka

  09:30-12:30 Bruna Kunti Makvi; Osterman, Jasmina Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II.

  12:30-15:30 Boris Oluji; Osterman, Jasmina Historijska antropologija staroga svijeta II

  15:30-17:00 Boena Vranje-oljan; Ograjek Gorenj Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti ena 19. i 20. stoljea

  17:00-18:30 Dunja Modri Blivajs Didaktika povijesti II.

  19:15-21:30 - -; Izvodilo, nije se Jezine vjebe I

  sri 08:00-09:30 Marko ari Socijalna historija: pravne ustanove i prakse

  09:30-11:00 Iskra Ivelji; Strecha, Mario Hrvatska povijest 19. stoljea (1790. - 1918.)

  11:00-12:30 Damir Agii; Anui, Nikola; Jankovi, Br Europska i svjetska povijest 19. stoljea (1790. - 1918.)

  12:30-14:00 Boena Vranje-oljan; Aralica, Vieslav Diplomska radionica II.

  14:00-15:30 Boena Vranje-oljan; Jakovina, Tvrtko Komparatistike teme iz svjetske povijesti 20. stoljea

  15:30-17:00 Snjeana Koren Diplomska radionica II.

  18:30-19:15 Bruna Kunti Makvi; Selem, Petar; Vilog Drutvene grupe u klasinom svijetu i antika prozopografija II.

  19:15-20:00 Bruna Kunti Makvi; Selem, Petar; Vilog Drutvene grupe u klasinom svijetu i antika prozopografija II.

  et 08:00-09:30 Ivica ute; Hutinec, Goran Zagreb u dvadesetom stoljeu

  09:30-11:00 Ivo Banac; Hutinec, Goran; Previi, Mart Hrvatska povijest nakon 1945. godine

  11:00-12:30 eljko Holjevac Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljea (1790. - 1918.)

  12:30-14:00 Damir Agii Poljska u 19. i 20. stoljeu

  14:00-15:30 eljko Holjevac Prvi svjetski rat

  15:30-18:30 Ivica Prlender; Pisk, Silvija Europske regije i hrvatska povijest srednjega vijeka

  18:30-20:00 Tvrtko Jakovina; Klasi, Hrvoje Europska i svjetska povijest nakon 1945. godine

  pet 09:30-11:00 Iskra Ivelji; Strecha, Mario Hrvatska povijest 19. stoljea (1790. - 1918.)

  11:00-12:30 Damir Agii Hrvatska historiografija u 20. stoljeu

  12:30-14:00 Ivica ute; Aralica, Vieslav Konstrukcija identiteta Hrvata 1918. - 1945.

  14:00-15:30 Iskra Ivelji; Strecha, Mario Hrvatska povijest 19. stoljea (1790. - 1918.)

  15:30-17:00 Neven Budak; Pisk, Silvija Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji

  17:00-18:30 Mirela Alti Kartografski izvori za hrvatsku povijest

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 24 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A202 ljeto 2013/14.

  pon 08:00-09:30 Neven Budak; Nikoli Jakus, Zrinka; Vedr Hrvatska povijest srednjeg vijeka

  09:30-11:00 Borislav Grgin; Graanin, Hrvoje Europska i svjetska povijest srednjega vijeka

  11:00-12:30 Drago Roksandi Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljea (1790. - 1918.)

  12:30-14:00 Drago Roksandi Vojna i vojnokrajika povijest

  14:00-15:30 Borislav Grgin Srednjovjekovna Venecija

  15:30-17:00 Borislav Grgin; Graanin, Hrvoje Europska i svjetska povijest srednjega vijeka

  17:00-17:45 Ivica Prlender; Pisk, Silvija Europske regije i hrvatska povijest srednjega vijeka

  17:45-18:30 Ivica Prlender; Pisk, Silvija Europske regije i hrvatska povijest srednjega vijeka

  19:15-21:30 - -; Izvodilo, nije se Jezine vjebe I

  uto 09:30-11:00 Tvrtko Jakovina; Klasi, Hrvoje Europska i svjetska povijest nakon 1945. godine

  11:00-14:00 Ivo Banac; Hutinec, Goran; Previi, Mart Hrvatska povijest nakon 1945. godine

  14:00-15:30 Zvjezdana Sikiri Assouline Izvori za ranonovovjekovnu povijest 4

  15:30-17:00 Zvjezdana Sikiri Assouline Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest

  17:00-18:30 Nenad Moaanin Turska Hrvatska

  sri 09:30-11:00 Bruna Kunti Makvi; Selem, Petar; Vilog Drutvene grupe u klasinom svijetu i antika prozopografija II.

  11:00-12:30 Bruna Kunti Makvi; Oluji, Boris; Oster Diplomska radionica II.

  12:30-14:00 Marko ari Mletaka Republika: imperijalna batina

  14:00-15:30 Boris Oluji; Osterman, Jasmina Sumerska povijest kroz jezik i pismo

  15:30-17:00 Nenad Moaanin; Kursar, Vjeran Osmansko Carstvo II (1600-1922)

  17:00-18:30 Borislav Grgin; Graanin, Hrvoje Europska i svjetska povijest srednjega vijeka

  19:15-21:30 - -; Izvodilo, nije se Jezine vjebe I

  et 08:00-09:30 Boena Vranje-oljan; Ograjek Gorenj Nova ena u novoj dravi: ene u Kraljevini Jugoslaviji

  09:30-11:00 Trpimir Vedri Kristijanizacija Rimskog carstva

  11:00-12:30 Mirjana Matijevi-Sokol Latinska paleografija

  12:30-14:00 eljko Holjevac Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljea (1790. - 1918.)

  14:00-15:30 Ivo Banac; Hutinec, Goran; Previi, Mart Hrvatska povijest nakon 1945. godine

  15:30-17:00 Tvrtko Jakovina; Klasi, Hrvoje Europska i svjetska povijest nakon 1945. godine

  17:00-18:30 eljko Holjevac Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije

  19:15-21:30 - -; Izvodilo, nije se Jezine vjebe I

  pet 08:00-09:30 Boena Vranje-oljan; Aralica, Vieslav Diplomska radionica II.

  09:30-11:00 Mirjana Matijevi-Sokol; Galovi, Tomisla Pomone povijesne znanosti I.

  11:00-12:30 Mirjana Matijevi-Sokol; Galovi, Tomisla Hrvatska heraldika batina

  12:30-14:00 Iskra Ivelji; Strecha, Mario Hrvatska povijest 19. stoljea (1790. - 1918.)

  15:30-17:00 Nataa tefanec; Lazanin, Sanja Uvod u njemaku paleografiju II.

  19:15-21:30 - -; Izvodilo, nije se Jezine vjebe I

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 25 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A203 ljeto 2013/14.

  pon 10:15-11:45 Milivoj Jovanevi; Romana Gjergja Jura Zdravstvena zatita predkolske djece

  11:45-13:15 Robert Faber Tehnologije i odrivi razvoj

  15:30-17:45 eljko Jernei; Branimir verko, Zvonimir Odabir i razvoj osoblja

  18:30-20:00 Zvonimir Knezovi Vojna psihologija

  uto 08:45-14:45 Gordana Kereste; Irma Brkovi Psihologija djetinjstva i adolescencije

  14:45-17:00 Meri Tadinac; Svjetlana Salkievi Bioloka psihologija II

  17:00-19:15 Anita Lauri-Korajlija; Daniel Rafaeli Psihopatologija u filmu

  sri 09:30-14:00 Predrag Zarevski Uenje i vii kognitivni procesi

  14:45-16:15 Vesna Buko; Bla Rebernjak Multivarijatne metode: prediktivni i klasifikacijski modeli

  16:15-19:15 Margareta Jeli Grupni rad

  et 08:00-12:30 eljko Jernei; Branimir verko, Zvonimir Odabir i razvoj osoblja

  13:15-15:30 eljko Jernei; Branimir verko, Zvonimir Odabir i razvoj osoblja

  15:30-16:15 Vlasta Erdeljac; Sekuli Prepoznavanje rijei

  16:15-17:45 Jasna iri Francuski jezik za akademske potrebe 4

  pet 08:45-11:00 Goranka Lugomer Armano Primijenjena razvojna psihologija

  11:45-14:00 Lidija Arambai Psiholoko savjetovanje u kriznim situacijama

  14:00-17:00 Anita Lauri-Korajlija Zdravstvena psihologija

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 26 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A204 ljeto 2013/14.

  uto 11:00-12:30 Drago Roksandi Vjerska povijest

  14:00-15:30 Draen Varga Uvod u balkansku arealnu lingvistiku

  16:15-17:45 Kreimir Krnic Nii sanskrtski seminar 2

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 27 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A205 ljeto 2013/14.

  pon 08:00-09:30 Vinja Grabovac Hindske jezine vjebe 2

  09:30-11:00 Ekrem auevi; Asuman Ergun Unsal, Turski jezik: osnove sintakse (II)

  11:00-12:30 Vinja Grabovac Hindske jezine vjebe 4

  12:30-14:00 Ekrem auevi; Asuman Ergun Unsal, Turski jezik: morfologija (II)

  14:00-15:30 Ekrem auevi; Asuman Ergun Unsal, Turski jezik: fonetika, fonologija, morfonologija (II)

  15:30-17:00 Kusakabe Satoshi Japanese Linguistics 2

  17:00-18:30 Kusakabe Satoshi Japanese Reading and Writing 4

  uto 08:00-09:30 Svjetlan Lacko Viduli Knjievni seminar za diplomande

  09:30-11:00 Klara Gnc-Moaanin Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi 2

  11:00-12:30 Nenad Moaanin Osmansko-turska paleografija i diplomatika

  12:30-14:00 Ivan Andrijani Sanskrtski seminar epski: Nalopakhyana 2

  14:00-15:30 Kreimir Krnic Nii hindski seminar 2

  15:30-17:00 Hazuki Mori Introduction to the Japanese history and culture 2

  17:00-18:30 Kusakabe Satoshi Japanese Exercise 2

  20:00-21:30 Ivana Buljan itanje klasinog kineskog teksta 2

  sri 08:00-09:30 Vinja Grabovac Hindske jezine vjebe 4

  09:30-11:00 Alica Knezovi; Alica Knezovi panjolski jezik 6

  11:00-12:30 Vinja Grabovac Uvod u buddhistiki hibridni sanskrt

  13:15-14:45 Bharat Singh Hindske jezine vjebe 6

  14:45-15:30 Mate Kapovi Akcentologija II

  15:30-17:00 Kusakabe Satoshi Japanese Exercise 2

  17:00-18:30 Kusakabe Satoshi Japanese Exercise 4

  18:30-20:00 Kamelija Kauzlari Introduction to the Japanese Literature 4

  et 08:00-09:30 Bharat Singh Hindske jezine vjebe 6

  09:30-11:00 Bharat Singh Hindske jezine vjebe 8

  11:00-12:30 Maja Anel Psiholingvistika

  12:30-14:00 Milka Car Priji Seminar iz njemake knjievnosti 20. st. II B

  14:00-15:30 Kreimir Krnic Vii hindski seminar 2

  17:00-18:30 Hazuki Mori History of Japanese religions and ideas 2

  18:30-20:00 Kamelija Kauzlari Introduction to the Japanese Literature 2

  pet 11:45-14:00 Marina Protrka timec; Hamerak, Marija Hrvatska djeja knjievnost

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 28 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A208 ljeto 2013/14.

  pon 08:45-10:15 Ninoslav Zubovi Grka sintaksa 2

  10:15-11:45 Ninoslav Zubovi Grka morfologija 2

  11:45-12:30 Marina Bricko; Bricko, otari Grka knjievnost helenistikoga i carskoga razdoblja

  11:45-12:30 Marina Bricko Grka knjievnost helenistikoga i carskoga razdoblja

  12:30-13:15 Marina Bricko; Bricko, otari Grka knjievnost helenistikoga i carskoga razdoblja

  12:30-13:15 Marina Bricko Grka knjievnost helenistikoga i carskoga razdoblja

  13:15-15:30 Vladimir Rezar; otari Povijest grkoga jezika: Homer i homerski dijalekt

  15:30-17:00 Xanthi Zafeiraki Novogrki jezik 8

  17:00-18:30 Xanthi Zafeiraki Novogrki jezik 2

  18:30-20:00 Teo Radi Latinska sintaksa 2

  uto 08:00-09:30 Vladimir Rezar; Bratievi, poljari Latinska stilistika

  09:30-11:45 Darko Novakovi; Novakovi, Rezar Hrvatska novolatinska knjievnost

  11:45-12:30 Darko Novakovi; Novakovi, Bratievi Rimska knjievnost: Rimsko bukolsko pjesnitvo

  11:45-12:30 Darko Novakovi; Novakovi, Bratievi Rimska knjievnost: Rimsko bukolsko pjesnitvo

  12:30-13:15 Darko Novakovi; Novakovi, Radi Rimska knjievnost carskoga razdoblja

  12:30-13:15 Darko Novakovi Rimska knjievnost carskoga razdoblja

  13:15-14:00 Darko Novakovi; Novakovi, Radi Rimska knjievnost carskoga razdoblja

  13:15-14:00 Darko Novakovi Rimska knjievnost carskoga razdoblja

  14:45-16:15 Marina Bricko; Bricko, otari Grka knjievnost helenistikoga i carskoga razdoblja

  16:15-17:45 Xanthi Zafeiraki Novogrki jezik II

  17:45-19:15 Xanthi Zafeiraki Novogrki jezik 4

  19:15-20:45 Gorana Todorovi Engleski teaj 10 b

  sri 08:00-10:15 Darko Novakovi; Novakovi, Bratievi Rimska knjievnost: Rimsko bukolsko pjesnitvo

  10:15-11:45 Ninoslav Zubovi Grki teaj II

  11:45-14:45 Darko Novakovi Rimska knjievnost: Rimska historiografija

  14:45-16:15 Darko Novakovi; Novakovi, Bratievi Rimska knjievnost: Rimsko bukolsko pjesnitvo

  16:15-17:45 Teo Radi Latinska sintaksa 2

  17:45-18:30 Teo Radi Osnove latinskoga 2

  17:45-19:15 Teo Radi Osnove latinskoga 2

  18:30-19:15 Teo Radi Osnove latinskoga 2

  et 08:45-11:45 Marina Bricko Grka knjievnost: Grka lirika

  11:45-13:15 Ninoslav Zubovi Grka morfologija 2

  13:15-14:45 Vladimir Rezar Vulgarni latinitet

  14:45-16:15 Vladimir Rezar; Bratievi, poljari Latinska stilistika

  16:15-17:45 Xanthi Zafeiraki Novogrki jezik II

  17:45-19:15 Xanthi Zafeiraki Novogrki jezik 6

  19:15-20:45 Gorana Todorovi Engleski teaj 10 b

  pet 09:30-11:00 Voljena Mari Teaj latinskoga jezika 2

  11:00-13:15 Mate Kriman Povijest grkoga jezika: Veze meu grkim reenicama - parataksa i hipotaksa

  14:00-15:30 Teo Radi Osnove latinskoga 2

  15:30-17:00 Darko Novakovi; Novakovi, Radi Rimska knjievnost carskoga razdoblja

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 29 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A209 ljeto 2013/14.

  pon 09:30-11:00 Vesna Mildner; Arnalda Dobri Sluanje i govor

  11:00-14:00 Vanda Mari-Sabali Talijanski jezik I. 2

  14:00-15:30 Alica Knezovi; Alica Knezovi, Antonio panjolski jezik 8

  15:30-17:00 Nikolaj Lazi Govorna tehnologija

  17:00-18:30 Maslina Ljubii Talijanska leksikologija

  18:30-19:15 Marko Liker Proizvodnja govora (NM)

  uto 09:30-12:30 Jelena Vlai Dui Lingvistika govora

  12:30-14:00 Gordana Varoanec-kari; Gabrijela Kii Govornitvo

  14:00-15:30 Elenmari Pletikos Olof Opa fonetika

  15:30-17:00 Ingrid Damiani Einwalter; Reverberi Usmena i pismena kompetencija I.2 (strani lektor)

  17:00-18:30 Vanda Mari-Sabali; Reverberi Usmena i pismena kompetencija II. 2 (strani lektor)

  18:30-19:15 Mirjana Poli-Bobi; Gordana Mati, Boja Octavio Paz i Jorge Luis Borges

  19:15-20:00 Mirjana Poli-Bobi; dr. sc. Ivana Krpan, Unamuno i njegovo vrijeme

  sri 08:00-09:30 Damir Horga; Ines Carovi, Milo Juda Neurofonetika

  09:30-11:00 Vesna Mildner; Arnalda Dobri Sluanje i govor

  11:00-12:30 Mirjana Poli-Bobi; dr.sc. Ivana Krpan Pregled panjolske knjievnosti XX. stoljea

  12:30-14:00 Alica Knezovi; Alica Knezovi, Antonio panjolski jezik 8

  14:00-15:30 Mirjana Poli-Bobi; dr. sc. Ivana Krpan, Unamuno i njegovo vrijeme

  15:30-17:45 Mirjana Poli-Bobi; dr. sc. Gorana Biki Povijest panjolskog jezika

  17:45-19:15 Mirela Banjavi Njemaki teaj 3

  19:15-20:45 Mirela Banjavi Njemaki teaj 5

  et 08:45-11:00 Elenmari Pletikos Olof Opa fonetika

  11:00-12:30 Mirjana Poli-Bobi; Gordana Mati, Boja Afirmacija hispansko-amerike knjievnosti u svijetu (XX. stoljee)

  12:30-14:00 Petra Barbari Engleski jezik za akademske potrebe 2

  14:00-15:30 Gordana Varoanec-kari; Gabrijela Kii Govornitvo

  15:30-17:00 Marko Liker Koartikulacija

  17:00-18:30 Ingrid Damiani Einwalter; Mardei Studentska praksa 1 (vjebe)

  pet 09:30-11:45 Gordana Varoanec-kari; Iva Pavi Neverbalna komunikacija

  14:00-16:15 Smiljka Malinar; Kovai Talijanska dijalektologija

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 30 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A212 ljeto 2013/14.

  pon 08:00-10:15 Dinka Pasini Jezine vjebe I

  10:15-12:30 - -; Baji, Daniela Jezine vjebe II

  12:30-14:45 Ana Grgi Jezine vjebe I

  14:45-17:00 Jelena Cvitanui Tvico Jezine vjebe I

  17:00-19:15 Barbara Buri Jezine vjebe I

  19:15-21:30 Iva Dragievi Jezine vjebe I

  uto 08:00-10:15 Dinka Pasini Jezine vjebe I

  10:15-12:30 - -; Baji, Daniela Jezine vjebe II

  12:30-14:45 Ana Grgi Jezine vjebe I

  14:45-17:00 Jelena Cvitanui Tvico Jezine vjebe I

  17:00-19:15 Barbara Buri Jezine vjebe I

  19:15-21:30 Iva Dragievi Jezine vjebe I

  sri 08:00-10:15 Dinka Pasini Jezine vjebe I

  10:15-12:30 - -; Baji, Daniela Jezine vjebe II

  12:30-14:45 Ana Grgi Jezine vjebe I

  14:45-17:00 Jelena Cvitanui Tvico Jezine vjebe I

  17:00-19:15 Barbara Buri Jezine vjebe I

  19:15-21:30 Iva Dragievi Jezine vjebe I

  et 08:00-10:15 Dinka Pasini Jezine vjebe I

  10:15-12:30 - -; Baji, Daniela Jezine vjebe II

  12:30-14:45 Ana Grgi Jezine vjebe I

  14:45-17:00 Jelena Cvitanui Tvico Jezine vjebe I

  17:00-19:15 Barbara Buri Jezine vjebe I

  19:15-21:30 Iva Dragievi Jezine vjebe I

  pet 08:00-10:15 Dinka Pasini Jezine vjebe I

  10:15-12:30 - -; Baji, Daniela Jezine vjebe II

  12:30-14:45 Ana Grgi Jezine vjebe I

  14:45-17:00 Jelena Cvitanui Tvico Jezine vjebe I

  17:00-19:15 Barbara Buri Jezine vjebe I

  19:15-21:30 Iva Dragievi Jezine vjebe I

  2014-02-26 12:02:52, verzija 0B Page 31 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A212A ljeto 2013/14.

  pon 09:30-11:00 Hrvoje Stani; Ivanjko, Tomislav Informatika za arheologe

  11:00-12:30 Nives Mikeli Preradovi; Mikeli, Nives Uvod u obradu prirodnog jezika

  12:30-14:45 Damir Boras; Kiiek, Sanja Nastava s primjenom raunala

  uto 11:00-14:00 Damir Boras; Boras, Damir Raunalne mree

  14:00-15:30 - -; Seljan, Sanja; Stani, Hrvoje; Mikeli Osnove digitalne obrade teksta i slike

  15:30-20:00 Mihaela Banek Zorica; Ivanjko, Tomislav Klasifikacijski sustavi

  sri 08:00-09:30 Vesna Buko; Bla Rebernjak Multivarijatne metode: prediktivni i klasifikacijski modeli

  09:30-11:00 Radovan Vrana Osnove komunikacijske tehnologije

  12:30-14:00 Goran Zlodi Metapodaci za upravljanje gradivom

  14:00-17:00 Sanja Seljan Raunalni gramatiki modeli

  18:30-21:30 Sonja piranec Sustavi za oznaivanje i pretraivanje II

  et 08:00-09:30 Aleksandar Durman; Miloglav, Ina Uvod u digitalnu obradu arheoloke dokumentacije

  09:30-12:30 Zdravko Dovedan Han; Dovedan, Zdravk Objektno i vizualno programiranje

  12:30-15:30 Zdravko Dovedan Han Teorija sintaksne analize i primjene

  15:30-17:45 Zdravko Dovedan Han Algoritmi i strukture podataka

  pet 08:00-11:00 - -; Lauc, Tomislava Multimedijski prikaz znanja

  2014-02-26 12:02:53, verzija 0B Page 32 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A213 ljeto 2013/14.

  pon 08:45-09:30 Ivica Pea Matracki; Reverberi Fonetske vjebe

  09:30-12:30 Bogdanka Pavelin Lei; Spaji, Marija Francuske korektivne fonetske vjebe 2

  14:00-15:30 Bogdanka Pavelin Lei Lingvistika teorija Petra Guberine i njezine primjene

  15:30-16:15 Daa Grkovi; Antonio Huertas Korektivne vjebe panjolskog jezika

  17:45-19:15 Marija Rubil Engleski teaj 4

  19:15-20:45 Jana Merlin Engleski teaj 3

  uto 09:30-11:00 Bogdanka Pavelin Lei; Orekovi Dvor Francuska ortoepija 2

  12:30-14:00 Bogdanka Pavelin Lei; Orekovi Dvor Francuska ortoepija 2

  14:00-15:30 Ivica Pea Matracki; Reverberi Fonetske vjebe

  17:45-19:15 Igor ivkovi Ruski teaj 2

  19:15-20:45 Igor ivkovi Ruski teaj 1

  sri 11:00-12:30 Bogdanka Pavelin Lei; Orekovi Dvor Francuska fonetika 2

  12:30-14:00 Bogdanka Pavelin Lei; Orekovi Dvor Francuska ortoepija 2

  17:45-19:15 Marija Rubil Engleski teaj 4

  19:15-20:45 Jana Merlin Engleski teaj 3

  et 09:30-11:00 Marija Papraarovski; Urien, Alice Francuske jezine vjebe 4

  11:00-12:30 Zvonko Kova; Ivana Latkovi Slovenski povijesni roman u junoslavenskom kontekstu

  12:30-14:00 Ivanica Bankovi Mandi; Carovi, Ines Fonetske vjebe

  14:00-15:30 Draen Varga; Petar Radosavljevi Morfologija rumunjskog jezika

  17:45-19:15 Igor ivkovi Ruski teaj 2

  19:15-20:45 Igor ivkovi Ruski teaj 1

  pet 15:30-17:45 elimir Brala Portugalska fonetika i fonologija 2

  2014-02-26 12:02:53, verzija 0B Page 33 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A214 ljeto 2013/14.

  pon 08:00-10:15 David porer Opa povijest knjievnosti: Povijest knjige i povijest knjievnosti

  10:15-12:30 Pavao Pavlii; kopljanac, Lovro Teorija knjievnosti: Empirijski pristupi knjievnosti

  12:30-14:45 Slaven Juri; Bekavac, Luka Teorija knjievnosti: Suvremene knjievne teorije

  14:45-17:00 Cvijeta Pavlovi; Grgi, Kristina Komparativna knjievnost: Hrvatski postmodernizam

  17:45-19:15 eljka Matijaevi Teorija knjievnosti: Lacan i lakanovci

  uto 08:00-10:15 Lada ale Feldman Teatrologija i dramatologija: Teatrologija i feministika kritika

  10:15-12:30 Pavao Pavlii Komparativna knjievnost: Hrvatski knjievni barok

  12:30-14:45 Lada ale Feldman; Grdei, Maa Teorija knjievnosti: enski anrovi

  14:45-17:00 Lada ale Feldman; Grdei, Maa Teorija knjievnosti: Uvod u naratologiju

  17:00-18:30 eljka Matijaevi Opa povijest knjievnosti: Realizam

  18:30-20:45 Slaven Juri; Obluar, Branislav Opa povijest knjievnosti: Avangarda

  sri 08:00-10:15 David porer Opa povijest knjievnosti: Renesansni autori i pojava tiska

  10:15-12:30 Boris Senker Teatrologija i dramatologija: Dramski konflikt

  12:30-14:45 Pavao Pavlii; kopljanac, Lovro Komparativna knjievnost: Hrvatski knjievni kanon II

  14:45-17:00 Boris Senker; Rogoi, Vinja Teatrologija i dramatologija: Off-Off-Broadway

  17:00-19:15 Tomislav Brlek Opa povijest knjievnosti: Singularnost: Beckett, Bernhard, Albahari

  19:15-21:30 Nikica Gili; Lui, Krunoslav Filmologija: Uvod u filmologiju

  et 08:00-10:15 Lada ale Feldman Teatrologija i dramatologija: Kazalina publika

  10:15-12:30 Pavao Pavlii Komparativna knjievnost: Poezija i proza Antuna oljana

  12:30-14:45 Slaven Juri Opa povijest knjievnosti: Romantika proza

  14:45-17:00 Nikica Gili Filmologija: Kinematografija SAD-a

  17:00-19:15 Slaven Juri Teorija knjievnosti: Analiza lirske pjesme

  pet 08:00-10:15 Cvijeta Pavlovi Opa povijest knjievnosti: Razdoblja knjievne povijesti II

  10:15-12:30 Boris Senker Teatrologija i dramatologija: Renesansna komedija

  12:30-14:45 Tomislav Brlek Teorija knjievnosti: Suverenitet diskursa: Foucault i knjievnost

  14:45-17:00 Nikica Gili Filmologija: Filmske stilske epohe

  2014-02-26 12:02:53, verzija 0B Page 34 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A215 ljeto 2013/14.

  pon 11:00-14:00 Ines Jelovi Engleski jezik za akademske potrebe 2

  14:00-15:30 Jevgenij Paenko Ukrajinsko-hrvatske knjievne veze

  15:30-18:30 Azra Pliani Mesi Njemaki jezik za akademske potrebe 2

  18:30-20:00 Azra Pliani Mesi Njemaki teaj 4a

  20:00-21:30 Azra Pliani Mesi Njemaki teaj 4b

  uto 09:30-11:00 Arijela Fabrio Talijanski jezik za akademske potrebe 2

  11:00-12:30 Ines Jelovi Engleski jezik za akademske potrebe 2

  12:30-14:00 Nikolaj Lazi Govorna tehnologija

  16:15-19:15 Azra Pliani Mesi Njemaki jezik za akademske potrebe 2

  19:15-20:45 Azra Pliani Mesi Njemaki konverzacijski

  sri 08:00-11:00 Ines Jelovi Engleski jezik za akademske potrebe 2

  11:00-12:30 Jasna iri Francuski jezik za akademske potrebe 4

  12:30-14:00 Jagoda Veerina Tomai panjolski jezik za akademske potrebe 4

  14:00-15:30 Mareike Layer Iz suvremene povijesti Njemake II

  15:30-18:30 Azra Pliani Mesi Njemaki jezik za akademske potrebe 4

  18:30-20:00 Azra Pliani Mesi Njemaki teaj 4a

  20:00-21:30 Azra Pliani Mesi Njemaki teaj 4b

  et 11:00-12:30 Ivan Andrijani sanskrtski seminar kavya: Meghaduta 2

  12:30-14:00 Clara Cpn Rumunjske jezine vjebe IV

  14:00-15:30 Nikolaj Lazi Govorna tehnologija

  16:15-17:45 Mirjana njari Njemaki jezik za akademske potrebe 4

  17:45-19:15 Mirela Landsman Vinkovi Njemaki teaj 1

  19:15-20:45 Mirela Landsman Vinkovi Njemaki teaj 2b

  pet 11:45-14:45 Nikolaj Lazi Govorna tehnologija

  2014-02-26 12:02:53, verzija 0B Page 35 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A216 ljeto 2013/14.

  pon 10:15-13:15 - -; Marina Zubak Pivarski, Marko Majerov Suvremeni engleski jezik 2

  13:15-14:45 Zvonimir Novoselec; Zvonimir Novoselec, vedski jezik II

  17:45-19:15 Vinja piljak Njemaki teaj 7

  19:15-20:45 Vinja piljak Njemaki teaj 6 b

  uto 08:45-11:45 - -; Marina Zubak Pivarski, Marko Majerov Suvremeni engleski jezik 2

  14:45-17:45 - -; Vesna Beli, Alexander D. Hoyt, Kristija Prijevodne vjebe

  17:45-19:15 Arijela Fabrio Talijanski teaj 1

  19:15-20:45 Arijela Fabrio Talijanski teaj 2

  sri 08:45-11:45 - -; Vesna Beli, Alexander D. Hoyt, Kristija Prijevodne vjebe

  11:45-13:15 - -; Marina Zubak Pivarski, Marko Majerov Suvremeni engleski jezik 2

  13:15-14:45 - -; Vesna Beli, Alexander D. Hoyt, Kristija Prijevodne vjebe

  17:45-19:15 Vinja piljak Njemaki teaj 7

  19:15-20:45 Vinja piljak Njemaki teaj 6 b

  et 11:00-12:30 - -; Marina Zubak Pivarski, Marko Majerov Suvremeni engleski jezik 2

  12:30-14:00 Ana Matijevi panjolski jezik za akademske potrebe 4

  17:45-19:15 Arijela Fabrio Talijanski teaj 1

  19:15-20:45 Arijela Fabrio Talijanski teaj 2

  pet 08:00-12:30 - -; Marina Zubak Pivarski, Marko Majerov Suvremeni engleski jezik 2

  2014-02-26 12:02:53, verzija 0B Page 36 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A217 ljeto 2013/14.

  pon 08:00-11:00 Zoltan Virag; Virag, Zoltan; urkovi-Maj Madjarska knjizevnost II. ((proto)realizam)

  11:00-12:30 Ekrem auevi; Asuman Ergun Unsal, Turski jezik: fonetika, fonologija, morfonologija (II)

  12:30-14:00 Zoltan Virag; Virag, Zoltan; Mann, Joln Tokovi i autorske poetike 20. st. u maarskoj knjievnosti

  14:00-15:30 Gabriella Kiss Jezine vjebe iz maarskog jezika IV.

  15:30-17:00 Orsolya Ndor Povijest maarskog jezika

  17:00-18:30 Zoltan Virag; Virag, Zoltan; Mann, Joln Maarska knjievnost IV.(postmodernizam)

  18:30-20:00 Kamelija Kauzlari Japanese Reading and Writing 6

  uto 08:45-10:15 Orsolya agar Szentesi; agar Szentesi, Suvremeni maarski jezik II. (skupine imenskih i relacijskih rijei)

  10:15-11:45 Ekrem auevi; Asuman Ergun Unsal, Turski jezik: fonetika, fonologija, morfonologija (II)

  12:30-14:00 Ekrem auevi; Asuman Ergun Unsal, Turski jezik: fonetika, fonologija, morfonologija (II)

  14:00-15:30 Gabriella Kiss Jezine vjebe iz maarskog jezika IV.

  15:30-17:00 Kusakabe Satoshi Japanese Exercise 4

  17:00-18:30 Hazuki Mori Introduction to the Japanese history and culture 6

  sri 09:30-11:00 Gabriella Kiss Jezine i prevoditeljske vjebe IV.

  11:00-12:30 Gabriella Kiss Jezine vjebe iz maarskog jezika IV.

  12:30-14:00 Ekrem auevi; Asuman Ergun Unsal, Turski jezik: fonetika, fonologija, morfonologija (II)

  14:00-15:30 Gabriella Kiss; Katalini, Kristina Jezine i prevoditeljske vjebe iz maarskog jezika VI.

  15:30-17:00 Emi Murata Japanese conversartion

  17:00-18:30 Emi Murata Japanese Exercise 6

  et 08:45-11:00 Tetyana Fuderer Stilistika suvremenoga ukrajinskog jezika

  11:00-12:30 Ekrem auevi; Asuman Ergun Unsal, Turski jezik: fonetika, fonologija, morfonologija (II)

  12:30-14:00 Gabriella Kiss; Katalini, Kristina Jezine i prevoditeljske vjebe iz maarskog jezika VI.

  14:00-15:30 Gabriella Kiss Jezine vjebe iz maarskog jezika IV.

  15:30-17:00 Emi Murata Japanese Exercise 6

  17:00-20:00 Orsolya agar Szentesi; Katalini, Kristin Jezine vjebe iz maarskog jezika II.

  pet 08:00-11:00 Sndor Bene Stara maarska knjievnost

  11:00-12:30 Sndor Bene Uvod u maarsku knjievnost

  2014-02-26 12:02:53, verzija 0B Page 37 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A218 ljeto 2013/14.

  pon 09:30-11:00 Draen Varga; Delia Sarafie Rumunjske jezine vjebe II

  11:00-12:30 Bogdanka Pavelin Lei Francuska lingvistika 2

  12:30-13:15 Ivana Frani; Berlengi, Vedrana Praksa 1

  13:15-14:45 Marija Papraarovski Francuski jezik 4

  14:45-16:15 Nenad Ivi Francuska knjievnost : 17. st.

  17:00-18:30 Nenad Ivi Francuska knjievnost: srednjovjekovlje

  18:30-20:00 Draen Varga Sintaksa sloene reenice

  uto 09:30-11:00 Daliborka Sari; D. Sari, S. Loureno Portugalski jezik 2

  11:00-12:30 Bogdanka Pavelin Lei Francuska lingvistika 2

  12:30-14:00 Daliborka Sari; D. Sari, S. Loureno Portugalski jezik 2

  14:00-15:30 Clara Cpn Rumunjske jezine vjebe IV

  15:30-18:30 Draen Varga Sintaksa sloene reenice

  18:30-21:30 Daliborka Sari; D.Sari, S. Loureno, N. Portugalski jezik 6 (sintaksa suvremenog portugalskog jezika 2)

  sri 08:00-09:30 Marija Papraarovski; Urien, Alice Francuske jezine vjebe 4

  09:30-12:30 Daliborka Sari; D. Sari, S. Loureno Portugalski jezik 2

  12:30-14:00 Sanja otari; Stan, Sorin Francuske jezine vjebe 2

  14:00-15:30 Gorana Biki-Cari Francuski jezik 2

  15:30-18:30 Darja Dami-Boha Francuski jezik 6

  18:30-20:00 NIJE SE IZVODILO Nadoknada

  et 08:00-09:30 Darja Dami-Boha; Urien Alice Francuski jezik 8

  09:30-11:00 Nikica Talan Povijest portugalske knjievnosti 2

  11:00-12:30 Sanja otari Francuski jezik 2

  12:30-14:00 Ivana Frani; Berlengi, Vedrana Glotodidaktika

  14:00-15:30 Nina Lanovi Portugalska leksikologija i semantika

  15:30-17:00 Ingrid afranek Francuska knjievnost : 19. st. (poezija-drama)

  17:00-18:30 Evaine Francoise Le Calv Ivievi Kanadska kultura i knjievnost 2

  18:30-20:00 Evaine Francoise Le Calv Ivievi Prijevodne vjebe 2: hrvatski-francuski

  pet 08:00-09:30 Nenad Ivi; Zorica, Maja Uvod u teoriju knjizevnosti

  09:30-11:00 Ingrid afranek; Zorica, Maja Francuska knjievnost: 20. st. (poezija-drama)

  11:00-14:00 Evaine Francoise Le Calv Ivievi Prijevodne vjebe 2: hrvatski-francuski

  14:00-15:30 elimir Brala Portugalska fonetika i fonologija 2

  15:30-17:00 Ingrid afranek Od romantizma do simbolizma

  2014-02-26 12:02:53, verzija 0B Page 38 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A219 ljeto 2013/14.

  uto 11:00-12:30 Vesna Ivanevi-Jeek Vjebe konsekutivnog prevoenja IV

  12:30-14:00 Vesna Ivanevi-Jeek Vjebe simultanog prevoenja IIII

  et 12:30-14:00 Goranka Antunovi; Zvonimir Novoselec, Prevoditeljski praktikum II

  2014-02-26 12:02:53, verzija 0B Page 39 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A220 ljeto 2013/14.

  pon 08:00-11:00 Hajrudin Hromadi Mediji i drutvo

  11:00-12:30 Krunoslav Nikodem Sociologija cyber kulture

  12:30-14:00 Anton Vukeli Hrvatsko drutvo

  14:00-15:30 Kreimir Kufrin Metoda ankete

  15:30-20:00 Jasminka Lanjak Ekonomska sociologija

  uto 08:45-11:00 Margareta Jeli Osnove socijalne psihologije

  11:00-12:30 Vjekoslav Afri; Kreimir aar, znan. nov Izgradnja modela u sociologiji

  12:30-15:30 Milan Mesi Sociologija drutvenih pokreta

  15:30-17:45 Benjamin ulig; Ksenija Klasni, znan. no Osnove socioloke statistike 2

  17:45-19:15 Dragan Bagi Klasine socioloke teorije 2

  sri 08:00-11:00 Ognjen aldarovi; Jana arini, via asi Suvremene socioloke teorije 2

  11:00-12:30 Darja Masli-Seri; Jasmina Tomas Ljetna psihologijska kola

  12:30-14:00 Marijan Bobinac Poglavlja iz njemake knjievnosti - Ekspresionizam

  14:00-17:00 Vesna Pusi; Dragan Bagi, docent Sociologija politike

  17:45-21:30 Zvonimir Bonjak Metodika nastave sociologije

  et 08:00-11:00 Vjeran Katunari; Kreimir aar, znan. n Izgradnja teorije u sociologiji

  11:00-14:00 Nenad Karaji Hrvatsko drutvo 2

  14:00-15:30 Mirko Bilandi Sociologija poslovnog odluivanja

  15:30-17:00 Kreimir Kufrin Metoda ankete

  17:00-18:30 Benjamin ulig; Ksenija Klasni, znan. no Osnove socioloke statistike 2

  18:30-20:00 Ognjen aldarovi; Jana arini, via asi Suvremene socioloke teorije 2

  pet 08:45-11:00 Ivan Cifri; Tijana Trako Poljak, znan. nov Etika okolia

  11:45-14:45 Ozren unec; Kruno Kardov, vii asistent Socijalna povijest ideja

  14:45-17:45 Mirko Bilandi Terorizam i drutvo

  2014-02-26 12:02:53, verzija 0B Page 40 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A223 ljeto 2013/14.

  pon 09:30-12:30 eljka Fink-Arsovski; Mironova Blaina, Ir Stilistika ruskog jezika

  12:30-14:00 Damir Agii; Brandl, Naida-Mihal Pregled idovske povijesti od emancipacije i haskale

  14:45-17:00 eljka Fink-Arsovski Sintaksa ruskog jezika 2

  17:00-18:30 Mate Kapovi Indoeuropska morfologija

  uto 09:30-11:00 Josip Uarevi; Lugari Vukas, Danijela itanje odabranih tekstova 2

  11:00-12:30 Igor ivkovi; Hrnjak, Anita Govorne vjebe 4

  12:30-14:00 Igor ivkovi; Hrnjak, Anita Lektira 4

  14:00-15:30 Vinja Josipovi Smojver Fonetika i fonologija

  15:30-17:00 Stipe Botica; Rudan Kapec, Evelina Tipologija malih literarnih formi i usmenost

  17:45-19:15 Jasmina Vojvodi; Vojvodi, Jasmina; Lu Uvod u studij ruske knjievnosti 2

  20:00-21:30 - -; Jakovina, Tvrtko; Nazalevi uevi, I Hrvatska kultura

  sri 09:30-11:00 Darija Pavleen Jezine vjebe 8

  11:00-12:30 iva Beni-Primc Poeci ruske beletristike

  12:30-14:00 Igor ivkovi; Hrnjak, Anita Govorne vjebe 4

  14:45-16:15 Kreimir Bagi; Ryznar, Anera Stilistika

  16:15-17:45 eljka Fink-Arsovski; Barot, Branka; ivk Ruski jezik za kroatiste i ostale slaviste

  17:45-20:00 Ivo Pranjkovi; Nazalevi uevi, Iva Sintaksa padea

  20:00-21:30 - -; Jakovina, Tvrtko; Nazalevi uevi, I Hrvatska kultura

  et 08:00-09:30 Jasmina Vojvodi Nikolaj Gogol'

  09:30-12:30 Irina Mironova Blaina Jezine vjebe iz ruskog jezika 8

  12:30-14:45 Josip Uarevi; Peruko, Ivana Sovjetska civilizacija kroz knjievnost i film

  15:30-17:00 iva Beni-Primc Ruski modernizam 4 (simbolizam)

  17:45-19:15 Josip Uarevi; Lugari Vukas, Danijela itanje odabranih tekstova 2

  20:00-21:30 - -; Jakovina, Tvrtko; Nazalevi uevi, I Hrvatska kultura

  pet 08:00-11:00 Kreimir Nemec; Drenjanevi, Ivana Uvod u noviju hrvatsku knjievnost II.

  11:00-12:30 Jasmina Vojvodi; Vojvodi, Jasmina; Lu Uvod u studij ruske knjievnosti 2

  12:30-14:00 Kreimir Nemec; Drenjanevi, Ivana Uvod u noviju hrvatsku knjievnost II.

  16:15-18:30 Zrinka Boi-Blanua; kvorc, Boris Perspektive postkolonijalne teorije

  2014-02-26 12:02:53, verzija 0B Page 41 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A224 ljeto 2013/14.

  pon 09:30-11:00 Raisa Trostinska Ukrajinska knjievnost 7

  11:00-12:30 Oksana Timko itko Poglavlja iz slavistike

  12:30-14:45 Oksana Timko itko; Graljuk, Silvija Fonetika, fonologija i morfologija ukrajinskoga jezika

  15:30-17:00 eljka eli; Ratkovi, Elvira Vjebe iz morfologije 1

  17:00-18:30 Elvira Ratkovi Jezine vjebe iz ruskog jezika 2

  uto 09:30-12:30 Irina Mironova Blaina Prijevodne vjebe iz ruskog jezika

  12:30-14:00 Darija Pavleen Jezine vjebe 6

  14:00-15:30 Darija Pavleen Lektira 2

  15:30-17:00 Raisa Trostinska Ukrajinska knjievnost 7

  17:00-17:45 Jevgenij Paenko; Kliek, Domagoj Ukrajinska knjievnost 3

  17:45-19:15 Mirela Landsman Vinkovi Njemaki teaj 1

  19:15-20:45 Mirela Landsman Vinkovi Njemaki teaj 2b

  sri 08:45-11:00 Oksana Timko itko; Graljuk, Silvija Fonetika, fonologija i morfologija ukrajinskoga jezika

  11:00-12:30 Jevgenij Paenko; Pavleen, Darija Ukrajinska knjievnost 1

  12:30-14:00 Ana Dugandi; Pavleen, Darija Teaj ukrajinskog 2

  14:00-15:30 eljka eli; Ratkovi, Elvira Vjebe iz morfologije 1

  15:30-17:00 Elvira Ratkovi Jezine vjebe iz ruskog jezika 2

  17:45-19:15 Gabriela Bagi Engleski teaj 12

  19:15-20:45 Gabriela Bagi Engleski teaj 7

  et 09:30-10:15 Jasmina Vojvodi Nikolaj Gogol'

  11:00-12:30 eljka eli; Ratkovi, Elvira Vjebe iz morfologije 1

  12:30-14:00 Elvira Ratkovi Jezine vjebe iz ruskog jezika 2

  16:15-17:45 Ana Dugandi Jezine vjebe 4

  17:45-19:15 Ana Dugandi Ortografski praktikum 1

  pet 09:30-11:45 Darija Pavleen Jezine vjebe 8

  11:45-14:00 Darija Pavleen Jezine vjebe 6

  16:15-17:00 Jevgenij Paenko; Kliek, Domagoj Ukrajinska knjievnost 3

  17:00-17:45 Jevgenij Paenko; Kliek, Domagoj Ukrajinska knjievnost 5

  2014-02-26 12:02:53, verzija 0B Page 42 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A225 ljeto 2013/14.

  pon 09:30-11:45 Mateo agar Hrvatska irilika batina

  11:45-12:30 Kreimir Nemec Hrvatska knjievna avangarda

  12:30-14:00 Stjepan Damjanovi; Eterovi, Ivana Hrvatski jezik u srednjem vijeku

  14:00-16:15 Suzana Coha anrovi hrvatske preporodne knjievnosti

  17:00-20:00 Stipe Botica; Nikoli, Davor Vjebe iz knjievne analize i interpretacije

  uto 08:00-10:15 Lahorka Pleji-Poje Knjievna topografija Dubrovnika

  10:15-12:30 Tvrtko Vukovi Psihoanalitiko itanje hrvatskog romana

  12:30-14:45 Dean Slavi Biblija kao knjievnost

  14:45-16:15 Milan Mihaljevi Praslavenska morfologija

  16:15-17:45 Ekrem auevi; Asuman Ergun Unsal, Turski jezik: ustroj/kontrastiranje/prevoenje (II)

  17:45-20:45 Stipe Botica; Nikoli, Davor Iz povijesti hrvatske usmene knjievnosti

  sri 09:30-11:45 Vinko Brei Hrvatska kratka proza

  11:45-14:00 Leo Rafolt Introduction to Literary Anthropology

  14:00-18:30 Ivo Pranjkovi Sintaksa sloenih struktura

  et 08:00-11:00 Zrinka Boi-Blanua; Milanko, Andrea Uvod u teoriju knjievnosti

  12:30-14:00 Zrinka Boi-Blanua; Milanko, Andrea Uvod u teoriju knjievnosti

  14:00-18:30 Helena Dela Jezine vjebe II.

  18:30-21:30 Kreimir Bagi; Koak, Nikola Stilistika

  pet 08:00-09:30 Anela Frani Antroponimija u matinim knjigama

  09:30-11:00 Kreimir Bagi; Koak, Nikola Stilistika

  11:00-14:00 Kreimir Mianovi Teorija standardnog jezika

  16:15-18:30 Bernardina Petrovi; Mihaljevi, Milica Nazivoslovlje i nazivlje na hrvatskome jeziku

  2014-02-26 12:02:53, verzija 0B Page 43 / 95Sustav za evidenciju nastave, Sluba za informatiku FF

 • dan vrijeme nastavnici naziv kolegija

  Raspored nastaveSveuilite u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  A226 ljeto 2013/14.

  pon 08:00-11:00 Edita Slunjski Pedagoka dijagnostika

  11:00-12:30 Neven Hrvati; Ana BlaeviSimi Domski odgoj

  12:30-14:00 Neven Hrvati; Marija Bartulovi Interkulturalni kurikulum

  uto 09:30-12:30 Ante Kolak; Ivan Marki, asistent kolski podsustavi

  12:30-14:00 Koraljka Posavec; Komar Zvonimir Andragogija

  14:00-17:00 Krunoslav Matei Psihologija odgoja i obrazovanja (NM)

  17:00-20:00 Vlatko Previi; Marija Bartulovi, asistent Osnove interkulturalne pedagoije

  sri 09:30-11:00 Vlatko Previi; Sandra Car Alternativne pedagoke ideje i kole

  11:00-12:30 Koraljka Posavec; Komar Zvonimir Andragogija

  12:30-15:30 Vlatko Previi; Pavii-Vukievi, Jelena Teorije kurikuluma

  15:30-17:00 Vedrana Spaji-Vrka; Rajkovi, Monika Interkulturalizam i obrazovanje

  17:00-18:30 Zvonimir Komar Sistematska pedagogija

  18:30-20:00 Vedrana Spaji-Vrka; Rajkovi, Monika Interkulturalizam i obrazovanje

  et 09:30-12:30 Koraljka Posavec Obrazovne politike

  12:30-14:00 Mirjana agud; Barbara Kuevi Pedagogija cjeloivotnog obrazovanja

  14:00-17:00 Ana Sekuli-Majurec; mr.sc. Ante Kolak Obrazovanje darovitih

  17:00-18:30 Marko Juri; Miroslav Miljkovi Struno razvojne slube i upravljanje

  pet 08:00-09:30 Mirjana agud Modeli obrazovanja uitelja

  09:30-12:30 Marko Juri; Vanja Praznik Temeljna nastavna umijea

  12:30-15:30 Dubravka Male Pedagoko savjetovanje i profesionalna orijentacija

  15:30-17:00 Mirjana agud Modeli obrazov