42
DAN SAT PREDMET VJEŽBE GODINA GRUPA PONEDJELJAK 08.00-09.30 SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 2 C PONEDJELJAK 08.00-09.30 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 4 VJEŽBE 3 BC PONEDJELJAK 08.00-09.30 SEMANTIKA 2 PREDAVANJA 4 SVI PONEDJELJAK 09.30-11.00 SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA 2 PREDAVANJA 2 SVI PONEDJELJAK 09.30-11.00 SINTAKSA ENG.JEZ. 6 VJEŽBE 4 A PONEDJELJAK 11.00-12.30 SINTAKSA ENG.JEZ. 6 VJEŽBE 4 B PONEDJELJAK 11.00-12.30 ŠEKSPIROLOGIJA VJEŽBE 2 SVI PONEDJELJAK 11.00-11.45 PEDAGOGIJA VJEŽBE 3 AB PONEDJELJAK 11.45-12.30 PEDAGOGIJA VJEŽBE 3 C PONEDJELJAK 12:30-14:00 SINTAKSA ENG.JEZ. 6 VJEŽBE 4 C PONEDJELJAK 12:30-14:45 PRIJEVODNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 3 C PONEDJELJAK 12:30-13:15 KONTRASTIVNA LINGVISTIKA 2 VJEŽBE 3 A I B PONEDJELJAK 13.15-15.30 PONEDJELJAK 14.00-15.30 FONETIKA I FONOLOGIJA ENGLESKOG JEZIKA VJEŽBE 1 C PONEDJELJAK 14:45-17:00 PRIJEVODNE VJEŽBE 4 VJEŽBE 4 C PONEDJELJAK 15.30-17.00 FONETIKA I FONOLOGIJA ENGLESKOG JEZIKA VJEŽBE 1 D PONEDJELJAK 15.30-16.15 KONTRASTIVNA LINGVISTIKA 2 VJEŽBE 3 C PONEDJELJAK 16.15-17.45 ENGLESKI JEZIK 6 (ŽURNALISTIKA) VJEŽBE 3 A PONEDJELJAK 17.00-17.45 PRAGMALINGVISTIKA VJEŽBE 3 ABC PONEDJELJAK 17.00-17.45 SAVREMENI B/H/S JEZIK PREDAVANJA 1 SVI PONEDJELJAK 17.45-19.15 PONEDJELJAK 17.45-19.15 PONEDJELJAK 17.45-20.00 UTORAK 08.00-09.30 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 2 VJEŽBE 2 BC UTORAK 08.00-09.30 JEZIČNE VJEŽBE 4 VJEŽBE 2 A UTORAK 08.00-09.30 SINTAKSA ENG.JEZ. 4 PREDAVANJA 3 SVI UTORAK 09.30-11.00 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 2 VJEŽBE 2 A UTORAK 09.30-11.00 JEZIČNE VJEŽBE 4 VJEŽBE 2 B UTORAK 09.30-11.00 KONTRASTIVNA LINGVISTIKA 2 PREDAVANJA 3 SVI UTORAK 11.00-12.30 SINTAKSA ENG.JEZ. 6 VJEŽBE 4 A UTORAK 11.00-12.30 JEZIČNE VJEŽBE 4 VJEŽBE 2 C

Raspored 2011

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Raspored 2011

DAN SAT PREDMET VJEŽBE GODINA GRUPA NASTAVNIK UČIONICA

PONEDJELJAK 08.00-09.30 SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 2 C JASMINA RASLAN DIVKOVIĆ 11PONEDJELJAK 08.00-09.30 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 4 VJEŽBE 3 BC DEMIR ALIHODŽIĆ, MR.SC. 101PONEDJELJAK 08.00-09.30 SEMANTIKA 2 PREDAVANJA 4 SVI DOC.DR. ADISA IMAMOVIĆ A1PONEDJELJAK 09.30-11.00 SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA 2 PREDAVANJA 2 SVI DOC.DR. ADISA IMAMOVIĆ 101PONEDJELJAK 09.30-11.00 SINTAKSA ENG.JEZ. 6 VJEŽBE 4 A SANJA BERBEROVIĆ, DR.SC. 11PONEDJELJAK 11.00-12.30 SINTAKSA ENG.JEZ. 6 VJEŽBE 4 B SANJA BERBEROVIĆ, DR.SC. 11PONEDJELJAK 11.00-12.30 ŠEKSPIROLOGIJA VJEŽBE 2 SVI DEMIR ALIHODŽIĆ, MR.SC. 101PONEDJELJAK 11.00-11.45 PEDAGOGIJA VJEŽBE 3 AB GABRIJEL PINKAS ?PONEDJELJAK 11.45-12.30 PEDAGOGIJA VJEŽBE 3 C GABRIJEL PINKAS ?PONEDJELJAK 12:30-14:00 SINTAKSA ENG.JEZ. 6 VJEŽBE 4 C SANJA BERBEROVIĆ, DR.SC. 11PONEDJELJAK 12:30-14:45 PRIJEVODNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 3 C TANJA PAVLOVIĆ,MR.SC. 101PONEDJELJAK 12:30-13:15 KONTRASTIVNA LINGVISTIKA 2 VJEŽBE 3 A I B JASMINA HANIĆ, MR.SC. Dom-029PONEDJELJAK 13.15-15.30 Dom-029PONEDJELJAK 14.00-15.30 FONETIKA I FONOLOGIJA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 1 C SANEL HADŽIAHMETOVIĆ-JURIDA, MR.SC. 11PONEDJELJAK 14:45-17:00 PRIJEVODNE VJEŽBE 4 VJEŽBE 4 C TANJA PAVLOVIĆ,MR.SC. 101PONEDJELJAK 15.30-17.00 FONETIKA I FONOLOGIJA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 1 D SANEL HADŽIAHMETOVIĆ-JURIDA, MR.SC. 11PONEDJELJAK 15.30-16.15 KONTRASTIVNA LINGVISTIKA 2 VJEŽBE 3 C JASMINA HANIĆ, MR.SC. Dom-029PONEDJELJAK 16.15-17.45 ENGLESKI JEZIK 6 (ŽURNALISTIKA) VJEŽBE 3 A MERIMA IBRIŠIMOVIĆ Dom-029PONEDJELJAK 17.00-17.45 PRAGMALINGVISTIKA VJEŽBE 3 ABC MIRZA DŽANIĆ, MR.SC. 11PONEDJELJAK 17.00-17.45 SAVREMENI B/H/S JEZIK PREDAVANJA 1 SVI DOC.DR. SEAD NAZIBEGOVIĆ 101PONEDJELJAK 17.45-19.15 Dom-029PONEDJELJAK 17.45-19.15 101PONEDJELJAK 17.45-20.00 11UTORAK 08.00-09.30 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 2 VJEŽBE 2 BC DEMIR ALIHODŽIĆ, MR.SC. 101UTORAK 08.00-09.30 JEZIČNE VJEŽBE 4 VJEŽBE 2 A JELENA ILIĆ, MR.SC. 11UTORAK 08.00-09.30 SINTAKSA ENG.JEZ. 4 PREDAVANJA 3 SVI DOC.DR. ADISA IMAMOVIĆ A1UTORAK 09.30-11.00 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 2 VJEŽBE 2 A DEMIR ALIHODŽIĆ, MR.SC. 101UTORAK 09.30-11.00 JEZIČNE VJEŽBE 4 VJEŽBE 2 B JELENA ILIĆ, MR.SC. 11UTORAK 09.30-11.00 KONTRASTIVNA LINGVISTIKA 2 PREDAVANJA 3 SVI DOC.DR. ADISA IMAMOVIĆ A1UTORAK 11.00-12.30 SINTAKSA ENG.JEZ. 6 VJEŽBE 4 A SANJA BERBEROVIĆ, DR.SC. 101UTORAK 11.00-12.30 JEZIČNE VJEŽBE 4 VJEŽBE 2 C JELENA ILIĆ, MR.SC. 11

Page 2: Raspored 2011

UTORAK 11.00-12.30 SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 2 A JASMINA RASLAN DIVKOVIĆ Dom-029UTORAK 12:30-14:00 SINTAKSA ENG.JEZ. 6 VJEŽBE 4 B SANJA BERBEROVIĆ, DR.SC. 11UTORAK 12:30-14:00 FONETIKA I FONOLOGIJA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 1 A SANEL HADŽIAHMETOVIĆ-JURIDA, MR.SC. 101UTORAK 12:30-14:00 JEZIČNE VJEŽBE 6 VJEŽBE 3 B NERMA PEZEROVIĆ Dom-029UTORAK 13.00-14.30 JEZIČNE VJEŽBE 6 LEKTORSKE 3 A MARSHA SPRAGUE Am. kutakUTORAK 14.00-15.30 SINTAKSA ENG.JEZ. 6 VJEŽBE 4 C SANJA BERBEROVIĆ, DR.SC. 11UTORAK 14.00-15.30 FONETIKA I FONOLOGIJA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 1 B SANEL HADŽIAHMETOVIĆ-JURIDA, MR.SC. 101UTORAK 14.00-15.30 JEZIČNE VJEŽBE 6 VJEŽBE 3 C NERMA PEZEROVIĆ Dom-029UTORAK 14.30-16.00 JEZIČNE VJEŽBE 6 LEKTORSKE 3 B MARSHA SPRAGUE Am. kutakUTORAK 15.30-17.00 JEZIČNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 1 A SELMA KEŠETOVIĆ, MR.SC. 11UTORAK 15.30-17.00 MORFOSINTAKSA 2 VJEŽBE 1 C MIRZA DŽANIĆ, MR.SC. 101UTORAK 15.30-17.00 ENGLESKI JEZIK 2 (FILO/SOC) VJEŽBE 1 I NERMA PEZEROVIĆ Dom-029UTORAK 16.30-18.00 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 2 PREDAVANJA 2 SVI DOC.DR.DAMIR ARSENIJEVIĆ A1UTORAK 17.00-18.30 JEZIČNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 1 C SELMA KEŠETOVIĆ, MR.SC. 11UTORAK 17.00-18.30 MORFOSINTAKSA 2 VJEŽBE 1 D MERIMA IBRIŠIMOVIĆ 101UTORAK 17:30-18.30 ENGLESKI JEZIK 6 (ŽURNALISTIKA) VJEŽBE 3 B MERIMA IBRIŠIMOVIĆ Dom-029UTORAK 18.30-20.00 ENGLESKI JEZIK 4 (ŽURNALISTIKA) VJEŽBE 2 III MERIMA IBRIŠIMOVIĆ Dom-029UTORAK 18.00-19.30 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 6 PREDAVANJA 4 SVI DOC.DR.DAMIR ARSENIJEVIĆ A1UTORAK 18.30-20.00 11UTORAK 18.30-20.00 101SRIJEDA 08.00-10.15 11SRIJEDA 08.00-10.15 SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 2 A JASMINA RASLAN DIVKOVIĆ 101SRIJEDA 10.00-11.30 UVOD U KNJIŽ.NA ENGL. JEZIKU 2 PREDAVANJA 1 SVI DOC.DR.DAMIR ARSENIJEVIĆ A1SRIJEDA 10:15-12:30 PRIJEVODNE VJEŽBE 4 VJEŽBE 4 B SANEL HADŽIAHMETOVIĆ-JURIDA, MR.SC. 11SRIJEDA 10:15-12:30 SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 2 B JASMINA RASLAN DIVKOVIĆ 101SRIJEDA 11.00-12.30 Dom-029SRIJEDA 11.30-13.15 UVOD U AM.KULT.STUDIJE 2 PREDAVANJA 3 SVI PROF.DR.JASMINA HUSANOVIĆ A1SRIJEDA 12:30-14:00 JEZIČNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 1 D NERMA PEZEROVIĆ Dom-029SRIJEDA 12:30-14:00 JEZIČNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 1 A SELMA KEŠETOVIĆ, MR.SC. 11SRIJEDA 12.30-14.00 METODIKA NASTAVE ENGL.JEZIKA 2 VJEŽBE 4 B ALMA JAHIĆ, MR.SC. 101SRIJEDA 14.00-15.30 JEZIČNE VJEŽBE 6 LEKTORSKE 3 C MARSHA SPRAGUE Am. kutakSRIJEDA 13.15-15.00 UVOD U BRIT. KULT. STUDIJE 2 PREDAVANJA 2 SVI PROF.DR.JASMINA HUSANOVIĆ A1SRIJEDA 14.00-15.30 JEZIČNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 1 C SELMA KEŠETOVIĆ, MR.SC. 11SRIJEDA 14:00-15:30 METODIKA NASTAVE ENGL.JEZIKA 2 VJEŽBE 4 A ALMA JAHIĆ, MR.SC. 101

Page 3: Raspored 2011

SRIJEDA 14.00-15.30 JEZIČNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 1 D NERMA PEZEROVIĆ Dom-029SRIJEDA 15.30-17.45 PRIJEVODNE VJEŽBE 4 VJEŽBE 4 A SANEL HADŽIAHMETOVIĆ-JURIDA, MR.SC. 11SRIJEDA 15.30-17.00 ENGLESKI JEZIK 2 (FILO/SOC) VJEŽBE 1 II NERMA PEZEROVIĆ Dom-029SRIJEDA 15.30-17.00 UVOD U AM.KULT.STUDIJE 2 VJEŽBE 3 C SELMA VESELJEVIĆ Am. kutakSRIJEDA 15:30-17:00 METODIKA NASTAVE ENGL.JEZIKA 2 VJEŽBE 4 C ALMA JAHIĆ, MR.SC. 101SRIJEDA 16:00-17:30 JEZIČNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 1 B SELMA KEŠETOVIĆ, MR.SC. P011SRIJEDA 17.00-18.30 Dom-029SRIJEDA 17:00-18:30 UVOD U AM.KULT.STUDIJE 2 VJEŽBE 3 AB SELMA VESELJEVIĆ Am. kutakSRIJEDA 17.30-19.00 101SRIJEDA 17.45-19.15 ENGLESKI JEZIK 8 (ŽURNALISTIKA) VJEŽBE 4 B MERIMA IBRIŠIMOVIĆ 11SRIJEDA 18.30-20.00 Dom-029SRIJEDA 19.15-20.00 ENGLESKI JEZIK 2 (FILO/SOC) VJEŽBE 1 3 OLGA FOMIČOV 11ČETVRTAK 08.00-10.15 PRIJEVODNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 3 A TANJA PAVLOVIĆ,MR.SC. 11ČETVRTAK 08.00-10.15 101ČETVRTAK 08.00-09.30 SINTAKSA ENG.JEZ. 4 VJEŽBE 3 B JASMINA HANIĆ, MR.SC. Dom-029ČETVRTAK 09.30-11.00 SINTAKSA ENG.JEZ. 4 VJEŽBE 3 C JASMINA HANIĆ, MR.SC. Dom-029ČETVRTAK 10.15-11.45 MORFOSINTAKSA 2 VJEŽBE 1 A MIRZA DŽANIĆ, MR.SC. 101ČETVRTAK 10.15-12.30 PRIJEVODNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 3 B TANJA PAVLOVIĆ,MR.SC. 11ČETVRTAK 11:00-12:30 AMERIČKA KNJIŽEVNOST 2 VJEŽBE 2 AB SELMA VESELJEVIĆ Am. kutakČETVRTAK 11.00-12.30 SINTAKSA ENG.JEZ. 4 VJEŽBE 3 A JASMINA HANIĆ, MR.SC. Dom-029ČETVRTAK 12.30-14.00 MORFOSINTAKSA 2 VJEŽBE 1 B MIRZA DŽANIĆ, MR.SC. 11ČETVRTAK 12.30-14.00 Dom-029ČETVRTAK 12:30-14:00 AMERIČKA KNJIŽEVNOST 2 VJEŽBE 2 C SELMA VESELJEVIĆ Am. kutakČETVRTAK 11.45-12.30 101ČETVRTAK 12:30-14:00 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 4 VJEŽBE 3 A DEMIR ALIHODŽIĆ, MR.SC. 101ČETVRTAK 14.00-15.30 MORFOSINTAKSA 2 VJEŽBE 1 D MERIMA IBRIŠIMOVIĆ 11ČETVRTAK 14.00-15.30 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 6 VJEŽBE 4 C DEMIR ALIHODŽIĆ, MR.SC. 101ČETVRTAK 14.00-15.30 SEMANTIKA 2 VJEŽBE 4 A I B JASMINA RASLAN DIVKOVIĆ Dom-029ČETVRTAK 15.30-17.00 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 6 VJEŽBE 4 A I B DEMIR ALIHODŽIĆ, MR.SC. 101ČETVRTAK 15.30-17.00 SEMANTIKA 2 VJEŽBE 4 C JASMINA RASLAN DIVKOVIĆ Dom-029ČETVRTAK 15.30-16.15 SAVREMENI B/H/S JEZIK VJEŽBE 1 A/B DR.SC. ALMA ČIŠIĆ 11ČETVRTAK 15.30-17.00 7ČETVRTAK 16.15-17.00 SAVREMENI B/H/S JEZIK VJEŽBE 1 B/C DR.SC. ALMA ČIŠIĆ 11ČETVRTAK 17.00-17.45 SAVREMENI B/H/S JEZIK VJEŽBE 1 C/D DR.SC. ALMA ČIŠIĆ 11

Page 4: Raspored 2011

ČETVRTAK 17.00-18.30 7ČETVRTAK 17.00-18.30 ENGLESKI JEZIK 8 (ŽURNALISTIKA) VJEŽBE 4 A MERIMA IBRIŠIMOVIĆ Dom-029ČETVRTAK 18.30-19.15 ENGLESKI JEZIK 2 (NJEMAČKI JEZIK) VJEŽBE 1 A SELMA KEŠETOVIĆ, MR.SC. Dom-029ČETVRTAK 19.15-20.00 ENGLESKI JEZIK 2 (NJEMAČKI JEZIK) VJEŽBE 1 B SELMA KEŠETOVIĆ, MR.SC. Dom-029ČETVRTAK 17.45-19.15 11ČETVRTAK 19.15-20.00 11ČETVRTAK 17.00-18.30 ENGLESKI JEZIK 4 (ŽURNALISTIKA) VJEŽBE 2 I MERIMA IBRIŠIMOVIĆ 101ČETVRTAK 18.30-20.00 101PETAK 08.00-9.30 JEZIČNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 1 B SELMA KEŠETOVIĆ, MR.SC. 11PETAK 08.00-10.15 JEZIČNE VJEŽBE 8 VJEŽBE 4 A JASMINA HANIĆ, MR.SC. 101PETAK 08.00-09.30 UVOD U KNJIŽ.NA ENGL.JEZIKU 2 VJEŽBE 1 A/C SELMA VESELJEVIĆ Dom-029PETAK 09.30-11.00 UVOD U KNJIŽ.NA ENGL.JEZIKU 2 VJEŽBE 1 B/C SELMA VESELJEVIĆ Dom-029PETAK 09.30-11.00 MORFOSINTAKSA 2 VJEŽBE 1 A MIRZA DŽANIĆ, MR.SC. 11PETAK 10.15-12.30 JEZIČNE VJEŽBE 8 VJEŽBE 4 C JASMINA HANIĆ, MR.SC. 101PETAK 11.00-12.30 UVOD U KNJIŽ.NA ENGL.JEZIKU 2 VJEŽBE 1 D/obna. SELMA VESELJEVIĆ Dom-029PETAK 11.00-12.30 MORFOSINTAKSA 2 VJEŽBE 1 B MIRZA DŽANIĆ, MR.SC. 11PETAK 12:30-14:00 JEZIČNE VJEŽBE 6 VJEŽBE 3 A NERMA PEZEROVIĆ 101PETAK 12:30-14:00 JEZIČNE VJEŽBE 4 VJEŽBE 2 B JELENA ILIĆ, MR.SC. Dom-029PETAK 12:30-14:00 7PETAK 12:30-14:00 MORFOSINTAKSA 2 VJEŽBE 1 C MIRZA DŽANIĆ, MR.SC. 11PETAK 14.00-14.45 PISMENO IZRAŽAVANJE 2 VJEŽBE 1 AB NERMA PEZEROVIĆ 11PETAK 14.00-15.30 JEZIČNE VJEŽBE 4 VJEŽBE 2 C JELENA ILIĆ, MR.SC. Dom-029PETAK 14.45-15.30 PISMENO IZRAŽAVANJE 2 VJEŽBE 1 CD NERMA PEZEROVIĆ 11PETAK 14.00-15.30 SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 2 B JASMINA RASLAN DIVKOVIĆ 101PETAK 15.00-17.15 JEZIČNE VJEŽBE 8 VJEŽBE 4 B MERIMA IBRIŠIMOVIĆ 108PETAK 15.30-17.45 SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 2 C JASMINA RASLAN DIVKOVIĆ 101PETAK 15.30-17.00 JEZIČNE VJEŽBE 4 VJEŽBE 2 A JELENA ILIĆ, MR.SC. Dom-029PETAK 15.30-16.15 11PETAK 16.15-17.45 ENGLESKI JEZIK 4 (NJEMAČKI JEZIK) VJEŽBE 2 A OLGA FOMIČOV 11PETAK 17.00-17.45 RAZVOJNA PSIHOLOGIJA VJEŽBE 2 AB MIRELA ŠABANOVIĆ 101PETAK 17.15-18.45 ENGLESKI JEZIK 4 (ŽURNALISTIKA) VJEŽBE 2 II MERIMA IBRIŠIMOVIĆ Dom-029PETAK 17.45-18.30 RAZVOJNA PSIHOLOGIJA VJEŽBE 2 C MIRELA ŠABANOVIĆ 101PETAK 18.30-20.00 Dom-029PETAK 17.45-19.15 11

Page 5: Raspored 2011

PETAK 19.15-20.00 11PETAK 18.30-20.00 101

Page 6: Raspored 2011
Page 7: Raspored 2011

DAN SAT PREDMET VJEŽBE GODINA GRUPA NASTAVNIK UČIONICAPONEDJELJAK 14.00-15.30 FONETIKA I FONOLOGIJA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 1 C SANEL HADŽIAHMETOVIĆ-JURIDA, MR.SC. 11PONEDJELJAK 15.30-17.00 FONETIKA I FONOLOGIJA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 1 D SANEL HADŽIAHMETOVIĆ-JURIDA, MR.SC. 11PONEDJELJAK 17.00-17.45 SAVREMENI B/H/S JEZIK PREDAVANJA 1 SVI DOC.DR. SEAD NAZIBEGOVIĆ 101UTORAK 12:30-14:00 FONETIKA I FONOLOGIJA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 1 A SANEL HADŽIAHMETOVIĆ-JURIDA, MR.SC. 101UTORAK 14.00-15.30 FONETIKA I FONOLOGIJA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 1 B SANEL HADŽIAHMETOVIĆ-JURIDA, MR.SC. 101UTORAK 15.30-17.00 JEZIČNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 1 A SELMA KEŠETOVIĆ, MR.SC. 11UTORAK 15.30-17.00 MORFOSINTAKSA 2 VJEŽBE 1 C MIRZA DŽANIĆ, MR.SC. 101UTORAK 17.00-18.30 JEZIČNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 1 C SELMA KEŠETOVIĆ, MR.SC. 11UTORAK 17.00-18.30 MORFOSINTAKSA 2 VJEŽBE 1 D MERIMA IBRIŠIMOVIĆ 101SRIJEDA 10.00-11.30 UVOD U KNJIŽ.NA ENGL. JEZIKU 2 PREDAVANJA 1 SVI DOC.DR.DAMIR ARSENIJEVIĆ A1SRIJEDA 12:30-14:00 JEZIČNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 1 D NERMA PEZEROVIĆ Dom-029SRIJEDA 12:30-14:00 JEZIČNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 1 A SELMA KEŠETOVIĆ, MR.SC. 11SRIJEDA 14.00-15.30 JEZIČNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 1 C SELMA KEŠETOVIĆ, MR.SC. 11SRIJEDA 14.00-15.30 JEZIČNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 1 D NERMA PEZEROVIĆ Dom-029SRIJEDA 16:00-17:30 JEZIČNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 1 B SELMA KEŠETOVIĆ, MR.SC. P011ČETVRTAK 10.15-11.45 MORFOSINTAKSA 2 VJEŽBE 1 A MIRZA DŽANIĆ, MR.SC. 101ČETVRTAK 12.30-14.00 MORFOSINTAKSA 2 VJEŽBE 1 B MIRZA DŽANIĆ, MR.SC. 11ČETVRTAK 14.00-15.30 MORFOSINTAKSA 2 VJEŽBE 1 D MERIMA IBRIŠIMOVIĆ 11ČETVRTAK 15.30-16.15 SAVREMENI B/H/S JEZIK VJEŽBE 1 A/B DR.SC. ALMA ČIŠIĆ 11ČETVRTAK 16.15-17.00 SAVREMENI B/H/S JEZIK VJEŽBE 1 B/C DR.SC. ALMA ČIŠIĆ 11ČETVRTAK 17.00-17.45 SAVREMENI B/H/S JEZIK VJEŽBE 1 C/D DR.SC. ALMA ČIŠIĆ 11PETAK 08.00-9.30 JEZIČNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 1 B SELMA KEŠETOVIĆ, MR.SC. 11PETAK 08.00-09.30 UVOD U KNJIŽ.NA ENGL.JEZIKU 2 VJEŽBE 1 A/C SELMA VESELJEVIĆ Dom-029PETAK 09.30-11.00 UVOD U KNJIŽ.NA ENGL.JEZIKU 2 VJEŽBE 1 B/C SELMA VESELJEVIĆ Dom-029PETAK 09.30-11.00 MORFOSINTAKSA 2 VJEŽBE 1 A MIRZA DŽANIĆ, MR.SC. 11PETAK 11.00-12.30 UVOD U KNJIŽ.NA ENGL.JEZIKU 2 VJEŽBE 1 D/obna. SELMA VESELJEVIĆ Dom-029PETAK 11.00-12.30 MORFOSINTAKSA 2 VJEŽBE 1 B MIRZA DŽANIĆ, MR.SC. 11PETAK 12:30-14:00 MORFOSINTAKSA 2 VJEŽBE 1 C MIRZA DŽANIĆ, MR.SC. 11PETAK 14.00-14.45 PISMENO IZRAŽAVANJE 2 VJEŽBE 1 AB NERMA PEZEROVIĆ 11PETAK 14.45-15.30 PISMENO IZRAŽAVANJE 2 VJEŽBE 1 CD NERMA PEZEROVIĆ 11

PREDAVANJA GOSTUJUĆIH PROFESORA

Page 8: Raspored 2011

PREMA NAJAVI MORFOSINTAKSA 2 PREDAVANJA SVI DOC.DR. ŽELJKA BABIĆ PREMA NAJAVI FONETIKA I FONOLOGIJA ENG. .JEZ. 2 PREDAVANJA SVI DOC.DR. BILJANA ČUBROVIĆ PREMA NAJAVI JEZIČNE VJEŽBE 2 PREDAVANJA SVI DOC.DR. TANJA GRADEČAK-ERDELJIĆ PREMA NAJAVI UVOD U KNJIŽEVNOST 2 PREDAVANJA SVI PROF.DR. RADMILA NASTIĆ PREMA NAJAVI PISMENO IZRAŽAVANJE NA ENG. JEZ. 2 PREDAVANJA SVI DOC.DR. TANJA GRADEČAK-ERDELJIĆ PREMA NAJAVI NJEMAČKI JEZIK 2 PREDAVANJA SVI DOC.DR. MEMNUNA HASANICAPREMA NAJAVI SAVREMENA FILOZOFIJA PREDAVANJA SVI PROF.DR. ŽELJKO ŠKULJEVIĆ

Page 9: Raspored 2011

ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST RASPORED ZA STUDENTE DRUGE GODINE ZIMSKI SEMESTAR 2010/2011

DAN SAT PREDMET VJEŽBE GRUPA NASTAVNIK UČIONICA

PONEDJELJAK08.00-09.30 SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE C JASMINA RASLAN DIVKOVIĆ 1109.30-11.00 SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA 2 PREDAVANJA SVI DOC.DR. ADISA IMAMOVIĆ 10111.00-12.30 ŠEKSPIROLOGIJA VJEŽBE SVI DEMIR ALIHODŽIĆ, MR.SC. 101

UTORAK

08.00-09.30 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 2 VJEŽBE BC DEMIR ALIHODŽIĆ, MR.SC. 10108.00-09.30 JEZIČNE VJEŽBE 4 VJEŽBE A JELENA ILIĆ, MR.SC. 1109.30-11.00 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 2 VJEŽBE A DEMIR ALIHODŽIĆ, MR.SC. 10109.30-11.00 JEZIČNE VJEŽBE 4 VJEŽBE B JELENA ILIĆ, MR.SC. 1111.00-12.30 JEZIČNE VJEŽBE 4 VJEŽBE C JELENA ILIĆ, MR.SC. 1111.00-12.30 SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE A JASMINA RASLAN DIVKOVIĆ Dom-02916.30-18.00 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 2 PREDAVANJA SVI DOC.DR.DAMIR ARSENIJEVIĆ A1

SRIJEDA08.00-10.15 SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE A JASMINA RASLAN DIVKOVIĆ 10110:15-12:30 SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE B JASMINA RASLAN DIVKOVIĆ 10113.15-15.00 UVOD U BRIT. KULT. STUDIJE 2 PREDAVANJA SVI PROF.DR.JASMINA HUSANOVIĆ A1

ČETVRTAK11:00-12:30 AMERIČKA KNJIŽEVNOST 2 VJEŽBE AB SELMA VESELJEVIĆ Am. kutak12:30-14:00 AMERIČKA KNJIŽEVNOST 2 VJEŽBE C SELMA VESELJEVIĆ Am. kutak

PETAK

12:30-14:00 JEZIČNE VJEŽBE 4 VJEŽBE B JELENA ILIĆ, MR.SC. Dom-02914.00-15.30 JEZIČNE VJEŽBE 4 VJEŽBE C JELENA ILIĆ, MR.SC. Dom-02914.00-15.30 SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE B JASMINA RASLAN DIVKOVIĆ 10115.30-17.45 SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE C JASMINA RASLAN DIVKOVIĆ 10115.30-17.00 JEZIČNE VJEŽBE 4 VJEŽBE A JELENA ILIĆ, MR.SC. Dom-02917.00-17.45 RAZVOJNA PSIHOLOGIJA VJEŽBE AB MIRELA ŠABANOVIĆ 10117.45-18.30 RAZVOJNA PSIHOLOGIJA VJEŽBE C MIRELA ŠABANOVIĆ 101

PREDAVANJA GOSTUJUĆIH PROFESORA PREMA NAJAVI AMERIČKA KNJIŽEVNOST 2 PREDAVANJA SVI PROF.DR. RADMILA NASTIĆ PREMA NAJAVI JEZIČNE VJEŽBE 4 PREDAVANJA SVI DOC.DR. ŽELJKA BABIĆ PREMA NAJAVI NJEMAČKI JEZIK 4 PREDAVANJA SVI DOC.DR. MEMNUNA HASANICA

Page 10: Raspored 2011

ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST RASPORED ZA STUDENTE TREĆE GODINE ZIMSKI SEMESTAR 2010/2011

DAN SAT PREDMET VJEŽBE GRUPA NASTAVNIK UČIONICA

PONEDJELJAK

08.00-09.30 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 4 VJEŽBE BC DEMIR ALIHODŽIĆ, MR.SC. 10111.00-11.45 PEDAGOGIJA VJEŽBE AB GABRIJEL PINKAS ?11.45-12.30 PEDAGOGIJA VJEŽBE C GABRIJEL PINKAS ?12:30-14:45 PRIJEVODNE VJEŽBE 2 VJEŽBE C TANJA PAVLOVIĆ,MR.SC. 10112:30-13:15 KONTRASTIVNA LINGVISTIKA 2 VJEŽBE A I B JASMINA HANIĆ, MR.SC. Dom-02915.30-16.15 KONTRASTIVNA LINGVISTIKA 2 VJEŽBE C JASMINA HANIĆ, MR.SC. Dom-02917.00-17.45 PRAGMALINGVISTIKA VJEŽBE ABC MIRZA DŽANIĆ, MR.SC. 11

UTORAK

08.00-09.30 SINTAKSA ENG.JEZ. 4 PREDAVANJA SVI DOC.DR. ADISA IMAMOVIĆ A109.30-11.00 KONTRASTIVNA LINGVISTIKA 2 PREDAVANJA SVI DOC.DR. ADISA IMAMOVIĆ A112:30-14:00 JEZIČNE VJEŽBE 6 VJEŽBE B NERMA PEZEROVIĆ Dom-02913.00-14.30 JEZIČNE VJEŽBE 6 LEKTORSKE A MARSHA SPRAGUE Am. kutak14.00-15.30 JEZIČNE VJEŽBE 6 VJEŽBE C NERMA PEZEROVIĆ Dom-02914.30-16.00 JEZIČNE VJEŽBE 6 LEKTORSKE B MARSHA SPRAGUE Am. kutak

SRIJEDA

11.30-13.15 UVOD U AM.KULT.STUDIJE 2 PREDAVANJA SVI PROF.DR.JASMINA HUSANOVIĆ A114.00-15.30 JEZIČNE VJEŽBE 6 LEKTORSKE C MARSHA SPRAGUE Am. kutak15.30-17.00 UVOD U AM.KULT.STUDIJE 2 VJEŽBE C SELMA VESELJEVIĆ Am. kutak17:00-18:30 UVOD U AM.KULT.STUDIJE 2 VJEŽBE AB SELMA VESELJEVIĆ Am. kutak

ČETVRTAK

08.00-10.15 PRIJEVODNE VJEŽBE 2 VJEŽBE A TANJA PAVLOVIĆ,MR.SC. 1108.00-09.30 SINTAKSA ENG.JEZ. 4 VJEŽBE B JASMINA HANIĆ, MR.SC. Dom-02909.30-11.00 SINTAKSA ENG.JEZ. 4 VJEŽBE C JASMINA HANIĆ, MR.SC. Dom-02910.15-12.30 PRIJEVODNE VJEŽBE 2 VJEŽBE B TANJA PAVLOVIĆ,MR.SC. 1111.00-12.30 SINTAKSA ENG.JEZ. 4 VJEŽBE A JASMINA HANIĆ, MR.SC. Dom-02912:30-14:00 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 4 VJEŽBE A DEMIR ALIHODŽIĆ, MR.SC. 101

PETAK 12:30-14:00 JEZIČNE VJEŽBE 6 VJEŽBE A NERMA PEZEROVIĆ 101

PREDAVANJA GOSTUJUĆIH PROFESORA PREMA NAJAVI PRIJEVODNE VJEŽBE 2 PREDAVANJA SVI MR.SC. SNJEŽANA VESELICA MAJHUTPREMA NAJAVI ENGLESKA KNJIŽEVNOST 4 PREDAVANJA SVI DOC.DR.BILJANA DOJČINOVIĆ NEŠIĆPREMA NAJAVI JEZIČNE VJEŽBE 6 PREDAVANJA SVI DOC.DR. GABRIJELA BULJAN PREMA NAJAVI PRAGMALINGVISTIKA PREDAVANJA SVI DOC.DR. DANIJELA MAJSTOROVIĆPREMA NAJAVI NJEMAČKI JEZIK 6 PREDAVANJA SVI DOC.DR. MEMNUNA HASANICAPREMA NAJAVI DIDAKTIKA PREDAVANJA SVI PROF.DR. DŽEVDETA AJANOVIĆ

Page 11: Raspored 2011

ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST RASPORED ZA STUDENTE ČETVRTE GODINE ZIMSKI SEMESTAR 2010/2011

DAN SAT PREDMET VJEŽBE GRUPA NASTAVNIK UČIONICA

PONEDJELJAK

08.00-09.30 SEMANTIKA 2 PREDAVANJA SVI DOC.DR. ADISA IMAMOVIĆ A109.30-11.00 SINTAKSA ENG.JEZ. 6 VJEŽBE A SANJA BERBEROVIĆ, DR.SC. 1111.00-12.30 SINTAKSA ENG.JEZ. 6 VJEŽBE B SANJA BERBEROVIĆ, DR.SC. 1112:30-14:00 SINTAKSA ENG.JEZ. 6 VJEŽBE C SANJA BERBEROVIĆ, DR.SC. 1114:45-17:00 PRIJEVODNE VJEŽBE 4 VJEŽBE C TANJA PAVLOVIĆ,MR.SC. 101

UTORAK

11.00-12.30 SINTAKSA ENG.JEZ. 6 VJEŽBE A SANJA BERBEROVIĆ, DR.SC. 10112:30-14:00 SINTAKSA ENG.JEZ. 6 VJEŽBE B SANJA BERBEROVIĆ, DR.SC. 1114.00-15.30 SINTAKSA ENG.JEZ. 6 VJEŽBE C SANJA BERBEROVIĆ, DR.SC. 1118.00-19.30 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 6 PREDAVANJA SVI DOC.DR.DAMIR ARSENIJEVIĆ A1

SRIJEDA

10:15-12:30 PRIJEVODNE VJEŽBE 4 VJEŽBE B SANEL HADŽIAHMETOVIĆ-JURIDA, MR.SC. 1112.30-14.00 METODIKA NASTAVE ENGL.JEZIKA 2 VJEŽBE B ALMA JAHIĆ, MR.SC. 10114:00-15:30 METODIKA NASTAVE ENGL.JEZIKA 2 VJEŽBE A ALMA JAHIĆ, MR.SC. 10115.30-17.45 PRIJEVODNE VJEŽBE 4 VJEŽBE A SANEL HADŽIAHMETOVIĆ-JURIDA, MR.SC. 1115:30-17:00 METODIKA NASTAVE ENGL.JEZIKA 2 VJEŽBE C ALMA JAHIĆ, MR.SC. 101

ČETVRTAK

14.00-15.30 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 6 VJEŽBE C DEMIR ALIHODŽIĆ, MR.SC. 10114.00-15.30 SEMANTIKA 2 VJEŽBE A I B JASMINA RASLAN DIVKOVIĆ Dom-02915.30-17.00 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 6 VJEŽBE A I B DEMIR ALIHODŽIĆ, MR.SC. 10115.30-17.00 SEMANTIKA 2 VJEŽBE C JASMINA RASLAN DIVKOVIĆ Dom-029

PETAK08.00-10.15 JEZIČNE VJEŽBE 8 VJEŽBE A JASMINA HANIĆ, MR.SC. 10110.15-12.30 JEZIČNE VJEŽBE 8 VJEŽBE C JASMINA HANIĆ, MR.SC. 10115.00-17.15 JEZIČNE VJEŽBE 8 VJEŽBE B MERIMA IBRIŠIMOVIĆ 108

PREDAVANJA GOSTUJUĆIH PROFESORA PREMA NAJAVI SINTAKSA ENG. JEZ. 6 PREDAVANJA SVI PROF.DR. MARIO BRDAR PREMA NAJAVI PRIJEVODNE VJEŽBE 4 PREDAVANJA SVI MR.SC. SNJEŽANA VESELICA MAJHUTPREMA NAJAVI JEZIČNE VJEŽBE 8 PREDAVANJA SVI DOC.DR. GABRIJELA BULJAN PREMA NAJAVI METODIKA NASTAVE ENG. JEZ. 2 PREDAVANJA SVI DOC.DR. ŽELJKA BABIĆ

Page 12: Raspored 2011

RASPORED ODSJEKA ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA UČIONICU BR. 11

DAN SAT PREDMET VJEŽBE GODINA GRUPA NASTAVNIK UČIONICAPONEDJELJAK 08.00-09.30 SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 2 C JASMINA RASLAN DIVKOVIĆ 11PONEDJELJAK 09.30-11.00 SINTAKSA ENG.JEZ. 6 VJEŽBE 4 A SANJA BERBEROVIĆ, DR.SC. 11PONEDJELJAK 11.00-12.30 SINTAKSA ENG.JEZ. 6 VJEŽBE 4 B SANJA BERBEROVIĆ, DR.SC. 11PONEDJELJAK 12:30-14:00 SINTAKSA ENG.JEZ. 6 VJEŽBE 4 C SANJA BERBEROVIĆ, DR.SC. 11PONEDJELJAK 14.00-15.30 FONETIKA I FONOLOGIJA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 1 C SANEL HADŽIAHMETOVIĆ-JURIDA, MR.SC. 11PONEDJELJAK 15.30-17.00 FONETIKA I FONOLOGIJA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 1 D SANEL HADŽIAHMETOVIĆ-JURIDA, MR.SC. 11PONEDJELJAK 17.00-17.45 PRAGMALINGVISTIKA VJEŽBE 3 ABC MIRZA DŽANIĆ, MR.SC. 11UTORAK 08.00-09.30 JEZIČNE VJEŽBE 4 VJEŽBE 2 A JELENA ILIĆ, MR.SC. 11UTORAK 09.30-11.00 JEZIČNE VJEŽBE 4 VJEŽBE 2 B JELENA ILIĆ, MR.SC. 11UTORAK 11.00-12.30 JEZIČNE VJEŽBE 4 VJEŽBE 2 C JELENA ILIĆ, MR.SC. 11UTORAK 12:30-14:00 SINTAKSA ENG.JEZ. 6 VJEŽBE 4 B SANJA BERBEROVIĆ, DR.SC. 11UTORAK 14.00-15.30 SINTAKSA ENG.JEZ. 6 VJEŽBE 4 C SANJA BERBEROVIĆ, DR.SC. 11UTORAK 15.30-17.00 JEZIČNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 1 A SELMA KEŠETOVIĆ, MR.SC. 11UTORAK 17.00-18.30 JEZIČNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 1 C SELMA KEŠETOVIĆ, MR.SC. 11SRIJEDA 10:15-12:30 PRIJEVODNE VJEŽBE 4 VJEŽBE 4 B SANEL HADŽIAHMETOVIĆ-JURIDA, MR.SC. 11SRIJEDA 12:30-14:00 JEZIČNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 1 A SELMA KEŠETOVIĆ, MR.SC. 11SRIJEDA 14.00-15.30 JEZIČNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 1 C SELMA KEŠETOVIĆ, MR.SC. 11SRIJEDA 15.30-17.45 PRIJEVODNE VJEŽBE 4 VJEŽBE 4 A SANEL HADŽIAHMETOVIĆ-JURIDA, MR.SC. 11SRIJEDA 17.45-19.15 ENGLESKI JEZIK 8 (ŽURNALISTIKA) VJEŽBE 4 B MERIMA IBRIŠIMOVIĆ 11SRIJEDA 19.15-20.00 ENGLESKI JEZIK 2 (FILO/SOC) VJEŽBE 1 3 OLGA FOMIČOV 11ČETVRTAK 08.00-10.15 PRIJEVODNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 3 A TANJA PAVLOVIĆ,MR.SC. 11ČETVRTAK 10.15-12.30 PRIJEVODNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 3 B TANJA PAVLOVIĆ,MR.SC. 11ČETVRTAK 12.30-14.00 MORFOSINTAKSA 2 VJEŽBE 1 B MIRZA DŽANIĆ, MR.SC. 11ČETVRTAK 14.00-15.30 MORFOSINTAKSA 2 VJEŽBE 1 D MERIMA IBRIŠIMOVIĆ 11ČETVRTAK 15.30-16.15 SAVREMENI B/H/S JEZIK VJEŽBE 1 A/B DR.SC. ALMA ČIŠIĆ 11ČETVRTAK 16.15-17.00 SAVREMENI B/H/S JEZIK VJEŽBE 1 B/C DR.SC. ALMA ČIŠIĆ 11ČETVRTAK 17.00-17.45 SAVREMENI B/H/S JEZIK VJEŽBE 1 C/D DR.SC. ALMA ČIŠIĆ 11PETAK 08.00-9.30 JEZIČNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 1 B SELMA KEŠETOVIĆ, MR.SC. 11PETAK 09.30-11.00 MORFOSINTAKSA 2 VJEŽBE 1 A MIRZA DŽANIĆ, MR.SC. 11PETAK 11.00-12.30 MORFOSINTAKSA 2 VJEŽBE 1 B MIRZA DŽANIĆ, MR.SC. 11PETAK 12:30-14:00 MORFOSINTAKSA 2 VJEŽBE 1 C MIRZA DŽANIĆ, MR.SC. 11PETAK 14.00-14.45 PISMENO IZRAŽAVANJE 2 VJEŽBE 1 AB NERMA PEZEROVIĆ 11

Page 13: Raspored 2011

RASPORED ODSJEKA ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA UČIONICU BR. 11

PETAK 14.45-15.30 PISMENO IZRAŽAVANJE 2 VJEŽBE 1 CD NERMA PEZEROVIĆ 11PETAK 16.15-17.45 ENGLESKI JEZIK 4 (NJEMAČKI JEZIK) VJEŽBE 2 A OLGA FOMIČOV 11

Page 14: Raspored 2011

RASPORED ODSJEKA ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA UČIONICU BR. 101

DAN SAT PREDMET VJEŽBE GODINA GRUPA NASTAVNIK UČIONICAPONEDJELJAK 08.00-09.30 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 4 VJEŽBE 3 BC DEMIR ALIHODŽIĆ, MR.SC. 101PONEDJELJAK 09.30-11.00 SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA 2 PREDAVANJA 2 SVI DOC.DR. ADISA IMAMOVIĆ 101PONEDJELJAK 11.00-12.30 ŠEKSPIROLOGIJA VJEŽBE 2 SVI DEMIR ALIHODŽIĆ, MR.SC. 101PONEDJELJAK 12:30-14:45 PRIJEVODNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 3 C TANJA PAVLOVIĆ,MR.SC. 101PONEDJELJAK 14:45-17:00 PRIJEVODNE VJEŽBE 4 VJEŽBE 4 C TANJA PAVLOVIĆ,MR.SC. 101PONEDJELJAK 17.00-17.45 SAVREMENI B/H/S JEZIK PREDAVANJA 1 SVI DOC.DR. SEAD NAZIBEGOVIĆ 101UTORAK 08.00-09.30 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 2 VJEŽBE 2 BC DEMIR ALIHODŽIĆ, MR.SC. 101UTORAK 09.30-11.00 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 2 VJEŽBE 2 A DEMIR ALIHODŽIĆ, MR.SC. 101UTORAK 11.00-12.30 SINTAKSA ENG.JEZ. 6 VJEŽBE 4 A SANJA BERBEROVIĆ, DR.SC. 101UTORAK 12:30-14:00 FONETIKA I FONOLOGIJA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 1 A SANEL HADŽIAHMETOVIĆ-JURIDA, MR.SC. 101UTORAK 14.00-15.30 FONETIKA I FONOLOGIJA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 1 B SANEL HADŽIAHMETOVIĆ-JURIDA, MR.SC. 101UTORAK 15.30-17.00 MORFOSINTAKSA 2 VJEŽBE 1 C MIRZA DŽANIĆ, MR.SC. 101UTORAK 17.00-18.30 MORFOSINTAKSA 2 VJEŽBE 1 D MERIMA IBRIŠIMOVIĆ 101SRIJEDA 08.00-10.15 SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 2 A JASMINA RASLAN DIVKOVIĆ 101SRIJEDA 10:15-12:30 SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 2 B JASMINA RASLAN DIVKOVIĆ 101SRIJEDA 12.30-14.00 METODIKA NASTAVE ENGL.JEZIKA 2 VJEŽBE 4 B ALMA JAHIĆ, MR.SC. 101SRIJEDA 14:00-15:30 METODIKA NASTAVE ENGL.JEZIKA 2 VJEŽBE 4 A ALMA JAHIĆ, MR.SC. 101SRIJEDA 15:30-17:00 METODIKA NASTAVE ENGL.JEZIKA 2 VJEŽBE 4 C ALMA JAHIĆ, MR.SC. 101ČETVRTAK 10.15-11.45 MORFOSINTAKSA 2 VJEŽBE 1 A MIRZA DŽANIĆ, MR.SC. 101ČETVRTAK 12:30-14:00 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 4 VJEŽBE 3 A DEMIR ALIHODŽIĆ, MR.SC. 101ČETVRTAK 14.00-15.30 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 6 VJEŽBE 4 C DEMIR ALIHODŽIĆ, MR.SC. 101ČETVRTAK 15.30-17.00 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 6 VJEŽBE 4 A I B DEMIR ALIHODŽIĆ, MR.SC. 101ČETVRTAK 17.00-18.30 ENGLESKI JEZIK 4 (ŽURNALISTIKA) VJEŽBE 2 I MERIMA IBRIŠIMOVIĆ 101PETAK 08.00-10.15 JEZIČNE VJEŽBE 8 VJEŽBE 4 A JASMINA HANIĆ, MR.SC. 101PETAK 10.15-12.30 JEZIČNE VJEŽBE 8 VJEŽBE 4 C JASMINA HANIĆ, MR.SC. 101PETAK 12:30-14:00 JEZIČNE VJEŽBE 6 VJEŽBE 3 A NERMA PEZEROVIĆ 101PETAK 14.00-15.30 SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 2 B JASMINA RASLAN DIVKOVIĆ 101PETAK 15.30-17.45 SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 2 C JASMINA RASLAN DIVKOVIĆ 101PETAK 17.00-17.45 RAZVOJNA PSIHOLOGIJA VJEŽBE 2 AB MIRELA ŠABANOVIĆ 101PETAK 17.45-18.30 RAZVOJNA PSIHOLOGIJA VJEŽBE 2 C MIRELA ŠABANOVIĆ 101

Page 15: Raspored 2011

RASPORED ODSJEKA ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST U AMERIČKOM KUTKU (BIBLIOTEKA)

DAN SAT PREDMET VJEŽBE GODINA GRUPA NASTAVNIK UČIONICAUTORAK 13.00-14.30 JEZIČNE VJEŽBE 6 LEKTORSKE 3 A MARSHA SPRAGUE Američki kutak, BibliotekaUTORAK 14.30-16.00 JEZIČNE VJEŽBE 6 LEKTORSKE 3 B MARSHA SPRAGUE Američki kutak, BibliotekaSRIJEDA 14.00-15.30 JEZIČNE VJEŽBE 6 LEKTORSKE 3 C MARSHA SPRAGUE Američki kutak, BibliotekaSRIJEDA 15.30-17.00 UVOD U AM.KULT.STUDIJE 2 VJEŽBE 3 C SELMA VESELJEVIĆ Američki kutak, BibliotekaSRIJEDA 17:00-18:30 UVOD U AM.KULT.STUDIJE 2 VJEŽBE 3 AB SELMA VESELJEVIĆ Američki kutak, BibliotekaČETVRTAK 11:00-12:30 AMERIČKA KNJIŽEVNOST 2 VJEŽBE 2 AB SELMA VESELJEVIĆ Američki kutak, BibliotekaČETVRTAK 12:30-14:00 AMERIČKA KNJIŽEVNOST 2 VJEŽBE 2 C SELMA VESELJEVIĆ Američki kutak, Biblioteka

Page 16: Raspored 2011

RASPORED ODSJEKA ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA UČIONICU 29 (DOM)

DAN SAT PREDMET VJEŽBE GODINA GRUPA NASTAVNIK UČIONICAPONEDJELJAK 12:30-13:15 KONTRASTIVNA LINGVISTIKA 2 VJEŽBE 3 A I B JASMINA HANIĆ, MR.SC. Dom-029PONEDJELJAK 15.30-16.15 KONTRASTIVNA LINGVISTIKA 2 VJEŽBE 3 C JASMINA HANIĆ, MR.SC. Dom-029PONEDJELJAK 16.15-17.45 ENGLESKI JEZIK 6 (ŽURNALISTIKA) VJEŽBE 3 A MERIMA IBRIŠIMOVIĆ Dom-029UTORAK 11.00-12.30 SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA 2 VJEŽBE 2 A JASMINA RASLAN DIVKOVIĆ Dom-029UTORAK 12:30-14:00 JEZIČNE VJEŽBE 6 VJEŽBE 3 B NERMA PEZEROVIĆ Dom-029UTORAK 14.00-15.30 JEZIČNE VJEŽBE 6 VJEŽBE 3 C NERMA PEZEROVIĆ Dom-029UTORAK 15.30-17.00 ENGLESKI JEZIK 2 (FILO/SOC) VJEŽBE 1 I NERMA PEZEROVIĆ Dom-029UTORAK 17:30-18.30 ENGLESKI JEZIK 6 (ŽURNALISTIKA) VJEŽBE 3 B MERIMA IBRIŠIMOVIĆ Dom-029UTORAK 18.30-20.00 ENGLESKI JEZIK 4 (ŽURNALISTIKA) VJEŽBE 2 III MERIMA IBRIŠIMOVIĆ Dom-029SRIJEDA 12:30-14:00 JEZIČNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 1 D NERMA PEZEROVIĆ Dom-029SRIJEDA 14.00-15.30 JEZIČNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 1 D NERMA PEZEROVIĆ Dom-029SRIJEDA 15.30-17.00 ENGLESKI JEZIK 2 (FILO/SOC) VJEŽBE 1 II NERMA PEZEROVIĆ Dom-029ČETVRTAK 08.00-09.30 SINTAKSA ENG.JEZ. 4 VJEŽBE 3 B JASMINA HANIĆ, MR.SC. Dom-029ČETVRTAK 09.30-11.00 SINTAKSA ENG.JEZ. 4 VJEŽBE 3 C JASMINA HANIĆ, MR.SC. Dom-029ČETVRTAK 11.00-12.30 SINTAKSA ENG.JEZ. 4 VJEŽBE 3 A JASMINA HANIĆ, MR.SC. Dom-029ČETVRTAK 14.00-15.30 SEMANTIKA 2 VJEŽBE 4 A I B JASMINA RASLAN DIVKOVIĆ Dom-029ČETVRTAK 15.30-17.00 SEMANTIKA 2 VJEŽBE 4 C JASMINA RASLAN DIVKOVIĆ Dom-029ČETVRTAK 17.00-18.30 ENGLESKI JEZIK 8 (ŽURNALISTIKA) VJEŽBE 4 A MERIMA IBRIŠIMOVIĆ Dom-029ČETVRTAK 18.30-19.15 ENGLESKI JEZIK 2 (NJEMAČKI JEZIK) VJEŽBE 1 A SELMA KEŠETOVIĆ, MR.SC. Dom-029ČETVRTAK 19.15-20.00 ENGLESKI JEZIK 2 (NJEMAČKI JEZIK) VJEŽBE 1 B SELMA KEŠETOVIĆ, MR.SC. Dom-029PETAK 08.00-09.30 UVOD U KNJIŽ.NA ENGL.JEZIKU 2 VJEŽBE 1 A/C SELMA VESELJEVIĆ Dom-029PETAK 09.30-11.00 UVOD U KNJIŽ.NA ENGL.JEZIKU 2 VJEŽBE 1 B/C SELMA VESELJEVIĆ Dom-029PETAK 11.00-12.30 UVOD U KNJIŽ.NA ENGL.JEZIKU 2 VJEŽBE 1 D/obna. SELMA VESELJEVIĆ Dom-029PETAK 12:30-14:00 JEZIČNE VJEŽBE 4 VJEŽBE 2 B JELENA ILIĆ, MR.SC. Dom-029PETAK 14.00-15.30 JEZIČNE VJEŽBE 4 VJEŽBE 2 C JELENA ILIĆ, MR.SC. Dom-029PETAK 15.30-17.00 JEZIČNE VJEŽBE 4 VJEŽBE 2 A JELENA ILIĆ, MR.SC. Dom-029PETAK 17.15-18.45 ENGLESKI JEZIK 4 (ŽURNALISTIKA) VJEŽBE 2 II MERIMA IBRIŠIMOVIĆ Dom-029

Page 17: Raspored 2011

RASPORED ODSJEKA ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA A1

DAN SAT PREDMET VJEŽBE GODINA GRUPA NASTAVNIK UČIONICAPONEDJELJAK 08.00-09.30 SEMANTIKA 2 PREDAVANJA 4 SVI DOC.DR. ADISA IMAMOVIĆ A1UTORAK 08.00-09.30 SINTAKSA ENG.JEZ. 4 PREDAVANJA 3 SVI DOC.DR. ADISA IMAMOVIĆ A1UTORAK 09.30-11.00 KONTRASTIVNA LINGVISTIKA 2 PREDAVANJA 3 SVI DOC.DR. ADISA IMAMOVIĆ A1UTORAK 16.30-18.00 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 2 PREDAVANJA 2 SVI DOC.DR.DAMIR ARSENIJEVIĆ A1UTORAK 18.00-19.30 ENGLESKA KNJIŽEVNOST 6 PREDAVANJA 4 SVI DOC.DR.DAMIR ARSENIJEVIĆ A1SRIJEDA 10.00-11.30 UVOD U KNJIŽ.NA ENGL. JEZIKU 2 PREDAVANJA 1 SVI DOC.DR.DAMIR ARSENIJEVIĆ A1SRIJEDA 11.30-13.15 UVOD U AM.KULT.STUDIJE 2 PREDAVANJA 3 SVI PROF.DR.JASMINA HUSANOVIĆ A1SRIJEDA 13.15-15.00 UVOD U BRIT. KULT. STUDIJE 2 PREDAVANJA 2 SVI PROF.DR.JASMINA HUSANOVIĆ A1

Page 18: Raspored 2011

RASPORED ODSJEKA ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA UČIONICU P011

DAN SAT PREDMET VJEŽBE GODINA GRUPA NASTAVNIK UČIONICASRIJEDA 16:00-17:30 JEZIČNE VJEŽBE 2 VJEŽBE 1 B SELMA KEŠETOVIĆ, MR.SC P011

Page 19: Raspored 2011

DAN SAT PREDMET VJEŽBE GODINA GRUPA NASTAVNIK UČIONICAPETAK 7

Page 20: Raspored 2011

RASPORED SARADNIKA I NASTAVNIKA ODSJEKA ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST NA DRUGIM ODSJECIMA/FAKULTETIMA

DAN SAT PREDMET VJEŽBE GODINA GRUPA NASTAVNIK UČIONICA

PONEDJELJAK 14.00-15.30 ENGLESKI JEZIK 5 (ŽURNALISTIKA) VJEŽBE 3 A MERIMA INRIŠIMOVIĆ ?

PONEDJELJAK 15.30-17.00 ENGLESKI JEZIK 5 (ŽURNALISTIKA) VJEŽBE 3 B MERIMA INRIŠIMOVIĆ ?

UTORAK 14.00-15.30 ENGLESKI JEZIK 1 (NJEMAČKI) VJEŽBE 1 MERIMA INRIŠIMOVIĆ ?

UTORAK 14.00-14.45 ENGLESKI JEZIK (ODSJEK ZA TURSKI JEZIK) VJEŽBE 1 A SELMA KEŠETOVIĆ, MR.SC. ?

UTORAK 14.45-15.30 ENGLESKI JEZIK (ODSJEK ZA TURSKI JEZIK) VJEŽBE 1 B SELMA KEŠETOVIĆ, MR.SC. ?

UTORAK 15.30-17.00 ENGLESKI JEZIK 1 (RAZREDNA NASTAVA) VJEŽBE 2 OLGA FOMIČOV ?

UTORAK 15.30-17.00 ENGLESKI JEZIK 1 (FILOZOFIJA /SOCIOLOGIJA) VJEŽBE 1 1 NERMA PEZEROVIĆ ?

SRIJEDA 09.30-11.00 ENGLESKI JEZIK 5 (NJEMAČKI) VJEŽBE 3 TANJA PAVLOVIĆ,MR.SC. 7

SRIJEDA 11.00-12.30 ENGLESKI JEZIK 7 (NJEMAČKI) VJEŽBE 4 TANJA PAVLOVIĆ,MR.SC. 7

SRIJEDA ENGLESKI JEZIK 1 (RAZREDNA NASTAVA I FILOZOFIJA I SOCIOLOGIJA) PREDAVANJA 1 SVI DOC. DR. ADISA IMAMOVIĆ A2

SRIJEDA ENGLESKI JEZIK 1 (FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT) PREDAVANJA 1 SVI DOC. DR. ADISA IMAMOVIĆ ?

SRIJEDA 14.00-15.30 ENGLESKI JEZIK 3 (ŽURNALISTIKA) VJEŽBE 2 A JASMINA RASLAN - DIVKOVIĆ ?

SRIJEDA 16:00-17:30 ENGLESKI JEZIK 1 (FILOZOFIJA /SOCIOLOGIJA) VJEŽBE 1 2 NERMA PEZEROVIĆ ?

SRIJEDA 16.00-17.30 ENGLESKI JEZIK 3 (ŽURNALISTIKA) VJEŽBE 2 B MERIMA INRIŠIMOVIĆ ?

SRIJEDA 16.00-17.30 ENGLESKI JEZIK 1 (FILOZOFIJA /SOCIOLOGIJA) VJEŽBE 1 3 OLGA FOMIČOV ?

ČETVRTAK 08.30-10.00 ENGLESKI JEZIK (FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT) VJEŽBE ALMA JAHIĆ, MR.SC. ?

ČETVRTAK 12.00-13.30 ENGLESKI JEZIK 1 (ŽURNALISTIKA) VJEŽBE 1 OLGA FOMIČOV ?

ČETVRTAK 13.30-15.00 ENGLESKI JEZIK 1 (ŽURNALISTIKA) VJEŽBE 1 OLGA FOMIČOV ?

ČETVRTAK 12.00-13.30 ENGLESKI JEZIK (FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT) VJEŽBE JASMINA RASLAN - DIVKOVIĆ ?

12:30-14:00 SVAKE DRUGE SEDMICE12:30-14:00 SVAKE DRUGE SEDMICE

Page 21: Raspored 2011

RASPORED SARADNIKA I NASTAVNIKA ODSJEKA ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST NA DRUGIM ODSJECIMA/FAKULTETIMA

ČETVRTAK 12:30-14:00 ENGLESKI JEZIK 7 (ŽURNALISTIKA) VJEŽBE 4 A MERIMA INRIŠIMOVIĆ ?

ČETVRTAK 14.00-15.30 ENGLESKI JEZIK 7 (ŽURNALISTIKA) VJEŽBE 4 B MERIMA INRIŠIMOVIĆ ?

ČETVRTAK 15.30-17.00 ENGLESKI JEZIK 3 (NJEMAČKI) VJEŽBE 2 A MERIMA INRIŠIMOVIĆ ?

ČETVRTAK 17.00-18.30 ENGLESKI JEZIK 3 (NJEMAČKI) VJEŽBE 2 B MERIMA INRIŠIMOVIĆ ?

Nema rasporeda za predmet Engleski jezik na PMF - Geografija jer se jos uvijek pravi raspored na njihovom fakultetu (Nerma Pezerović i Olga Fomičov)

Page 22: Raspored 2011

RASPORED SARADNIKA I NASTAVNIKA ODSJEKA ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST NA DRUGIM ODSJECIMA/FAKULTETIMA

Page 23: Raspored 2011

ZIMSKI SEMESTAR 2010/2011. TERMINI KONSULTACIJA - PROF.DR. JASMINA HUSANOVIĆ

PONEDJELJAK 13.00-15.00 KONSULTACIJE PROF.DR.JASMINA HUSANOVIĆ KABINET 123UTORAK 13.00-15.00 KONSULTACIJE PROF.DR.JASMINA HUSANOVIĆ KABINET 123

D

ZIMSKI SEMESTAR 2010/2011. TERMINI KONSULTACIJA - PROF.DR. JASMINA HUSANOVIĆ

PONEDJELJAK 13.00-15.00 KONSULTACIJE PROF.DR.JASMINA HUSANOVIĆ KABINET 123UTORAK 13.00-15.00 KONSULTACIJE PROF.DR.JASMINA HUSANOVIĆ KABINET 123

ZIMSKI SEMESTAR 2010/2011. TERMINI KONSULTACIJA - PROF.DR. JASMINA HUSANOVIĆ

PONEDJELJAK 13.00-15.00 KONSULTACIJE PROF.DR.JASMINA HUSANOVIĆ KABINET 123UTORAK 13.00-15.00 KONSULTACIJE PROF.DR.JASMINA HUSANOVIĆ KABINET 123