12
8.00-8.45 с а л а 9.00-9.45 с а л а 10.00-10.45 с а л а 11.00-11.45 с а л а 12.00-12.45 с а л а 13.00-13.45 с а л а 14.00-14.45 с а л а 15.00-15.45 с а л а 16.00-16.45 с а л а 17.00-17.45 с а л а 18.00-18.45 с а л а 19.00-19.45 с а л а 7 1 1 3 2 А М Ф Вежбе-2 гр. * ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО Почев од 06.10.2015. Вежбе-4 гр. * ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО Почев од 06.10.2015. ПРЕДАВАЊА- ОЕ,РА,БА, ПУ УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА ПРЕДУЗЕЋА Почев од 05.10.2015. У Т О Р А К ПРЕДАВАЊА- ОЕ,РА,БА,ПУ ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Почев од 05.10.2015. А М Ф Вежбе-4 гр.* УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА ПРЕДУЗЕЋА Почев од 12.10.2015. 1 ПРЕДАВАЊА-ОЕ ОСНОВИ ФИЛОЗОФИЈЕ/ ФИЛОЗОФИЈА ЕКОНОМИЈЕ Почев од 05.10.2015. 1 1 Вежбе-4 гр.* ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Почев од 05.10.2015. А М Ф 3 гр.-УПР.РЕСУРС.ПРЕД.* Почев од 06.10.2015. Вежбе-3 гр. * ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО Почев од 05.10.2015. Вежбе-1 гр. * ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Почев од 06.10.2015. РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ЗА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР Д А Н РАСПОРЕД ЧАСОВА И ПРОСТОРИЈА од 12.10.2015. П О Н Е Д Е Љ А К Вежбе-2 гр. * ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Почев од 05.10.2015. А М Ф Вежбе-3 гр. * ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Почев од 06.10.2015.

Oas Raspored Nastave.pdf

  • Upload
    -

  • View
    235

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Raspored nastave ekonomski fakultet

Citation preview

Page 1: Oas Raspored Nastave.pdf

8.00-8.45

с

а

л

а

9.00-9.45

с

а

л

а

10.00-10.45

с

а

л

а

11.00-11.45

с

а

л

а

12.00-12.45

с

а

л

а

13.00-13.45

с

а

л

а

14.00-14.45

с

а

л

а

15.00-15.45

с

а

л

а

16.00-16.45

с

а

л

а

17.00-17.45

с

а

л

а

18.00-18.45

с

а

л

а

19.00-19.45

с

а

л

а

7

1 1

3

2

А

М

Ф

Вежбе-2 гр. *ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Почев од 06.10.2015.

Вежбе-4 гр. *ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Почев од 06.10.2015.

ПРЕДАВАЊА-

ОЕ,РА,БА, ПУ

УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА

ПРЕДУЗЕЋА

Почев од 05.10.2015.

У

Т

О

Р

А

К

ПРЕДАВАЊА- ОЕ,РА,БА,ПУ

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

Почев од 05.10.2015.

А

М

Ф

Вежбе-4 гр.*УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА

ПРЕДУЗЕЋА

Почев од 12.10.2015.

1

ПРЕДАВАЊА-ОЕ

ОСНОВИ ФИЛОЗОФИЈЕ/

ФИЛОЗОФИЈА ЕКОНОМИЈЕ

Почев од 05.10.2015.

1

1

Вежбе-4 гр.*ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

Почев од 05.10.2015.

А

М

Ф

3 гр.-УПР.РЕСУРС.ПРЕД.*

Почев од 06.10.2015.

Вежбе-3 гр. *ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Почев од 05.10.2015.

Вежбе-1 гр. *ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

Почев од 06.10.2015.

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ЗА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈАШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

Д

А

Н

РАСПОРЕД ЧАСОВА И ПРОСТОРИЈА од 12.10.2015.

П

О

Н

Е

Д

Е

Љ

А

К

Вежбе-2 гр. *ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

Почев од 05.10.2015.

А

М

Ф

Вежбе-3 гр. *ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

Почев од 06.10.2015.

Page 2: Oas Raspored Nastave.pdf

А

М

Ф

7

*СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:- ОЕ - ОПШТА ЕКОНОМИЈА - I група

- РА - РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ - I група

- БА - ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ - II група

- ПУ – ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ - III група ( 45015-45254)и IV група(45256-45477)

*НАПОМЕНА : У ОКВИРУ ЧАСОВА ПРЕДАВАЊА / ВЕЖБИ ОБУХВАЋЕНА СУ И ОСТАЛА АНГАЖОВАЊА СТУДЕНАТА

Вежбе-1гр. *УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА

ПРЕДУЗЕЋА

Почев од 07.10.2015.

4

Вежбе-2 гр. *УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА

ПРЕДУЗЕЋА

Почев од 07.10.2015.

Вежбе-1 гр. *ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Почев од 07.10.2015.

П

Е

Т

А

К

Ч

Е

Т

В

Р

Т

А

К

С

Р

Е

Д

А

ПРЕДАВАЊА- ОЕ,РА,БА, ПУ

ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Почев од 01.10.2015.

А

М

Ф

2

ПРЕДАВАЊА- ОЕ,РА,БА,ПУ

УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА

ПРЕДУЗЕЋА

Почев од 07.10.2015.

ПРЕДАВАЊА- ОЕ,РА,БА,ПУ

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

Почев од 07.10.2015.

А

М

Ф

ПРЕДАВАЊА- РА,БА,ПУ

ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА

Почев од 01.10.2015.

А

М

Ф

А

М

Ф

А

М

Ф

7

ПРЕДАВАЊА- РА,БА,ПУ *ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА

Почев од 02.10.2015.

ПРЕДАВАЊА-ОЕ *ОСНОВИ ФИЛОЗОФИЈЕ/

ФИЛОЗОФИЈА ЕКОНОМИЈЕ

Почев од 02.10.2015.

ПРЕДАВАЊА-ОЕ

ОСНОВИ ФИЛОЗОФИЈЕ/

ФИЛОЗОФИЈА ЕКОНОМИЈЕ

Почев од 01.10.2015.

Page 3: Oas Raspored Nastave.pdf

8.00-8.45

с

а

л

а

9.00-9.45

с

а

л

а

10.00-10.45

с

а

л

а

11.00-11.45

с

а

л

а

12.00-12.45

с

а

л

а

13.00-13.45

с

а

л

а

14.00-14.45

с

а

л

а

15.00-15.45

с

а

л

а

16.00-16.45

с

а

л

а

17.00-17.45

с

а

л

а

18.00-18.45

с

а

л

а

19.00-19.45

с

а

л

а

7

3

1

А

М

Ф

М

С

Б

С

М

С

4

ПРЕДАВАЊА - РА

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ

РЕСУРСИМА

Почев од 05.10.2015.

А

М

Ф

А

М

Ф

ВЕЖБЕ- ОЕ,БА,ПУ *УПРАВЉАЊЕ ПОСЛ.ПЕР.

Почев од 06.10.2015.

2

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ЗА II ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈАШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

Д

А

Н

РАСПОРЕД ЧАСОВА И ПРОСТОРИЈА од 12.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - РА, БА, МТ

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

Почев од 05.10.2015.

У

Т

О

Р

А

К

ПРЕДАВАЊА- РА

РАЧУНОВОДСТВО ФИН.ИНСТИТУЦИЈА

Почев од 05.10.2015.

П

О

Н

Е

Д

Е

Љ

А

К

ПРЕДАВА ЊА- ОЕ, БА, МП, МА

МАКРОЕКОНОМИЈА

Почев од 05.10.2015.

1

ПРЕДАВАЊА - РА, БА, МТ

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

Почев од 06.10.2015.

1

Вежбе - РА , БА, МТ *ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

Почев од 06.10.2015.

М

С

ПРЕДАВАЊА- РА и БА

ФИН. И АКТУАР.МАТЕМАТИКА

Почев од 05.10.2015.

ПРЕДАВАЊА- ОЕ

ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА

Почев од 05.10.2015.

ПРЕДАВАЊА- РА и БА

ФИН. И АКТУАР.МАТЕМАТИКА

Почев од 06.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - ОЕ, ММ, МТ

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА

Почев од 06.10.2015.

А

М

Ф

ПРЕДАВАЊА- ОЕ,БА,ПУ

УПРАВЉАЊЕ ПОСЛ.ПЕР.

Почев од 05.10.2015.

ПРЕДАВА ЊА- ОЕ, БА, МП, МА

МАКРОЕКОНОМИЈА

Почев од 06.10.2015.

ПРЕДАВАЊА- ОЕ *ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА

Почев од 06.10.2015.

Вежбе- РА*БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО

Почев од 06.10.2015.A

M

Ф

П Р Е Д А В А Њ А - РА

ФИЛОЗОФИЈА ЕКОНОМИЈЕ

Почев од 05.10.2015.

A

M

Ф ПРЕДАВАЊА- МА

ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

Почев од 06.10.2015.

Page 4: Oas Raspored Nastave.pdf

4 2 3

1

2

А

М

Ф

С

М

С7

А

М

Ф

А

М

Ф

2 7

ПРЕДАВАЊА -РА, БА, ПУ

МАРКЕТИНГ

Почев од 01.10.2015.

1

ПРЕДАВАЊА- ПУ

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Почев од 07.10.2015.

1

Вежбе- РА, МА,МП БА * МАРКЕТИНГ

Почев од 07.10.2015.

П Р Е Д А В А Њ А

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

РУСКИ ЈЕЗИК I

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК I

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК I

Почев од 02.10.2015.

ПРЕДАВАЊА- ПУ *ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Почев од 01.10.2015.

П Р Е Д А В А Њ А - РА

ФИЛОЗОФИЈА ЕКОНОМИЈЕ

Почев од 01.10.2015.

Вежбе ММ,МТ, БА * МАРКЕТИНГ

Почев од 07.10.2015.

3

А

М

Ф

1

М

С

7

ВЕЖБЕ - МА *ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

Почев од 08.10.2015.

С

Р

Е

Д

А

П

Е

Т

А

К

ПРЕДАВАЊА- МА

ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

Почев од 01.10.2015.

Ч

Е

Т

В

Р

Т

А

К

ПРЕДАВАЊА- ОЕ

ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА

Почев од 01.10.2015.

ПРЕДАВАЊА- ОЕ,БА,ПУ

УПРАВЉАЊЕ

ПОСЛ.ПЕРФОРМАНС.

Почев од 07.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - ОЕ,ММ,МТ

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА

Почев од 01.10.2015.

ПРЕДАВАЊА- РА, БА,ПУ

МАРКЕТИНГ

Почев од 07.10.2015.

А

М

Ф

4

ПРЕДАВАЊА- ОЕ *ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА

Почев од 02.10.2015.

П Р Е Д А В А Њ -Р А*ФИЛОЗОФИЈА ЕКОНОМИЈЕ

Почев од 02.10.2015.

ВЕЖБЕ- РА и БА *ФИН. И АКТУАР.МАТЕМАТИКА

Почев од 09.10.2015.

ПРЕДАВАЊА -РА

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ

РЕСУРСИМА

Почев од 01.10.2015.

В е ж б е - РА *РАЧ.ФИН.ИНСТИТУЦИЈА

Почев од 08.10.2015.

ПРЕДАВАЊА- РА

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО

Почев од 07.10.2015. ВЕЖБЕ-РА *УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ

РЕСУРСИМА

Почев од 07.10.2015.

А

М

Ф

1В е ж б е -ОЕ ,ММи МТ*

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМ.

Почев од 07.10.2015.

В е ж б е- ОЕ,БА,МП,МА*МАКРОЕКОНОМИЈА

Почев од 07.10.2015.

Page 5: Oas Raspored Nastave.pdf

*СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:

-         ОЕ - ОПШТА ЕКОНОМИЈА

-         РА - РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ

- БА - ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ, I групa-

II група -         ПУ – ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ - модул: МП – МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА

МА – МАРКЕТИНГ ММ – МЕЂУНАРОДНИ МЕНАЏМЕНТ МТ – МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ

*НАПОМЕНА : У ОКВИРУ ЧАСОВА ПРЕДАВАЊА / ВЕЖБИ ОБУХВАЋЕНА СУ И ОСТАЛА АНГАЖОВАЊА СТУДЕНАТА

Page 6: Oas Raspored Nastave.pdf

8.00-8.45

с

а

л

а

9.00-9.45

с

а

л

а

10.00-10.45

с

а

л

а

11.00-11.45

с

а

л

а

12.00-12.45

с

а

л

а

13.00-13.45

с

а

л

а

14.00-14.45

с

а

л

а

15.00-15.45

с

а

л

а

16.00-16.45

с

а

л

а

17.00-17.45

с

а

л

а

18.00-18.45

с

а

л

а

19.00-19.45

с

а

л

а

8 3

А

М

Ф

С8

2 4

4 3

В е ж б е -2 група

ИНФОРМАТИКА

Почев од 12.10.2015.

В е ж б е - РА

СПЕЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ

Почев од 12.10.2015.

2

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ЗА III ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈАШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

Д

А

Н

РАСПОРЕД ЧАСОВА И ПРОСТОРИЈА од 12.10.2015.

П Р Е Д А В А Њ А -ММ

ПЛАНИРАЊЕ И ПОЛИТИКА

ПРЕДУЗЕЋА

Почев од 05.10.2015.

П

О

Н

Е

Д

Е

Љ

А

К

В е ж б е - 1 група

ИНФОРМАТИКА

Почев од 12.10.2015.

В е ж б е - ММ

МЕЂУНАРОДНА ЛОГИСТИКА

Почев од 12.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - ОЕ и БА

ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

Почев од 05.10.2015.

П Р Е Д А В А Њ А - МТ

ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА

Почев од 05.10.2015.

2

ПРЕДАВАЊА - БА и ОЕ

ИНФОРМАТИКА

Почев од 05.10.2015.

П Р Е Д А В А Њ А - МТ

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА

СВЕТА

Почев од 05.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - МП и МА

ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА

Почев од 05.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - РА

СПЕЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ

Почев од 05.10.2015.

3

В е ж б е -МТ

ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА

Почев од 12.10.2015.

8

П Р Е Д А В А Њ А - БА

СПЕЦИЈАЛНА РАЧУНОВОДСТВА

Почев од 05.10.2015.

ПР Е Д А В А Њ А - ОЕ

ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА

Почев од 05.10.2015.

Page 7: Oas Raspored Nastave.pdf

1 3 8 8

С

4 2

7

1

2

А

М

Ф

8 8

С3

81

31 4

ПРЕДАВАЊА - МТ

МАРКЕТИНГ

Почев од 07.10.2015.

В е ж б е - ОЕ

ЕКОНОМИКА ИНДУСТРИЈЕ

Почев од 07.10.2015.

В е ж б е - МТ

МАРКЕТИНГ

Почев од 07.10.2015.

В е ж б е - 4.група

ИНФОРМАТИКА

Почев од 13.10.2015.

В е ж б е 3. група

ИНФОРМАТИКА

Почев од 13.10.2015.

ПР Е Д А В А Њ А - ОЕ

ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА

Почев од 06.10.2015.

В е ж б е - БА

УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ

И ОСИГУРАЊЕ

Почев од 07.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - РА и ПУ

ИНФОРМАТИКА

Почев од 07.10.2015.

ВЕЖБЕ - РА

РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА

Почев од 07.10.2015.

В е ж б е - 5. група

ИНФОРМАТИКА

Почев од 14.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - МП и МА

ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА

Почев од 06.10.2015.

В е ж б е - 6.група

ИНФОРМАТИКА

Почев од 14.10.2015.

П Р Е Д А В А Њ А - МТ

ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА

Почев од 07.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - ОЕ и БА

ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

Почев од 07.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - БА и МА

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА

Почев од 06.10.2015.

А

М

Ф ПРЕДАВАЊА - МП и МА

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Почев од 06.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - ОЕ

ЕКОНОМИКА ИНДУСТРИЈЕ

Почев од 06.10.2015.

8

В е ж б е - БА и МА

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА

Почев од 07.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - БА

УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ И

ОСИГУРАЊЕ

Почев од 06.10.2015.

ПРЕДАВАЊА -РА,ПУ

ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ

Почев од 07.10.2015.

2

ПРЕДАВАЊА - РА

РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА

Почев од 06.10.2015.

М

С

В е ж б е - ОЕ и БА

ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

Почев од 06.10.2015.

М

СВ е ж б е - МТ

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА

СВЕТА

Почев од 06.10.2015.

4

В е ж б е - ММ

ПЛАНИРАЊЕ И ПОЛИТИКА

ПРЕДУЗЕЋА

Почев од 06.10.2015.

2

П Р Е Д А В А Њ А -ММ

ПЛАНИРАЊЕ И ПОЛИТИКА

ПРЕДУЗЕЋА

Почев од 06.10.2015.

У

Т

О

Р

А

К

С

Р

Е

Д

А

П Р Е Д А В А Њ А -ММ

МЕЂУНАРОДНА ЛОГИСТИКА

Почев од 06.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - РА

СПЕЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ

Почев од 06.10.2015.

2

П Р Е Д А В А Њ А - МТ

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА

СВЕТА

Почев од 06.10.2015.

В е ж б е - 2 група

ИНФОРМАТИКА

Почев од 14.10.2015.

Page 8: Oas Raspored Nastave.pdf

1 8 8

4

2

3

А

М

Ф

8 1 1

*СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:

-         ОЕ - ОПШТА ЕКОНОМИЈА

-         РА - РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ

-         БА - ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ

-         ПУ – ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ - модул: МП – МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА

МА – МАРКЕТИНГ ММ – МЕЂУНАРОДНИ МЕНАЏМЕНТ МТ – МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ

П Р Е Д А В А Њ А -

РА,МП,МА,ММ ,МТ

ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ

Почев од 01.10.2015.

1

ПРЕДАВАЊА -БА и МА

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА

Почев од 01.10.2015.

А

М

Ф

2

1

М

С

7

В е ж б е - БА

СПЕЦИЈАЛНА РАЧУНОВОДСТВА

Почев од 08.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - МТ

МАРКЕТИНГ

Почев од 01.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - МП и МА

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Почев од 01.10.2015.

В е ж б е - 3. група

ИНФОРМАТИКА

Почев од 08.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - БА

УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ И ОСИГ.

Почев од 01.10.2015.

Вежбе - ОЕ,РА ,МП,ММ

ЕКОНОМИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА

Почев од 08.10.2015.

8

4

В е ж б е - МП и МА

ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА

Почев од 09.10.2015.

В е ж б е - 1. група

ИНФОРМАТИКА

Почев од 09.10.2015.

В е ж б е - МП и МА

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Почев од 09.10.2015.

2

П

Е

Т

А

К

В е ж б е - 4.група

ИНФОРМАТИКА

Почев од 08.10.2015.

В е ж б е- 5. група

ИНФОРМАТИКА

Почев од 09.10.2015.

П Р Е Д А В А Њ А -

ОЕ,РА ,МП и ММ

ЕКОНОМИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА

Почев од 02.10.2015.

В е ж б е -

РА,МП,МА,ММ ,МТ

ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ

Почев од 08.10.2015.

4

В е ж б е – VI група

ИНФОРМАТИКА

Почев од 09.10.2015.

8

ПРЕДАВАЊА

Руски језик III

Почев од 02.10.2015.

П Р Е Д А В А Њ А

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК III

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК III

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК III

Почев од 01.10.2015.

33

ПРЕДАВАЊА - ОЕ,РА ,МП и ММ

ЕКОНОМИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА

Почев од 02.10.2015.

Ч

Е

Т

В

Р

Т

А

К

П Р Е Д А В А Њ А - ММ

МЕЂУНАРОДНА ЛОГИСТИКА

Почев од 01.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - ОЕ

ЕКОНОМИКА ИНДУСТРИЈЕ

Почев од 01.10.2015.

Page 9: Oas Raspored Nastave.pdf

8.00-8.45

с

а

л

а

9.00-9.45

с

а

л

а

10.00-10.45

с

а

л

а

11.00-11.45

с

а

л

а

12.00-12.45

с

а

л

а

13.00-13.45

с

а

л

а

14.00-14.45

с

а

л

а

15.00-15.45

с

а

л

а

16.00-16.45

с

а

л

а

17.00-17.45

с

а

л

а

18.00-18.45

с

а

л

а

19.00-19.45

с

а

л

а

3

А

М

Ф

Б

С4

8

2 3

А

М

Ф

4

2 2 7 7 4

ПРЕДАВАЊА -МП,МА,МТ

МЕЂУНАРОДНА ЛОГИСТИКА

Почев од 06.10.2015.

3

В е ж б е - ОЕ и МА

ПЛАНИРАЊЕ И ПОЛИТИКА

ПРЕДУЗЕЋА

Почев од 06.10.2015.

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ЗА IV ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈАШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

Д

А

Н

РАСПОРЕД ЧАСОВА И ПРОСТОРИЈА од 12.10.2015.

П Р Е Д А В А Њ А OE и MА

ПЛАНИРАЊЕ И ПОЛИТИКА

ПРЕДУЗЕЋА

Почев од 05.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - МТ

ТЕОРИЈА И ПОЛИТИКА ЦЕНА

Почев од 05.10.2015.

П Р Е Д А В А Њ А - МП,ММ и МТ

ФИЛОЗОФИЈА ЕКОНОМИЈЕ

Почев од 05.10.2015.

7

ПРЕДАВАЊА РА и ПУ

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВ.

Почев од 05.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - БА

СПЕЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ

Почев од 05.10.2015.

П Р Е Д А В А Њ А - ОЕ

СПЕЦИЈАЛНА РАЧУНОВОДСТВА

Почев од 05.10.2015.

У

Т

О

Р

А

К

ПРЕДАВАЊА - РА

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА

Почев од 06.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - БА

СПЕЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ

Почев од 06.10.2015.

3

ПРЕДАВАЊА - РА и ПУ

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Почев од 05.10.2015.

8

П

О

Н

Е

Д

Е

Љ

А

К

П Р Е Д А В А Њ А - РА

ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА

Почев од 05.10.2015.

2

В е ж б е - МП и ММ

УПРАВЉАЊЕ

ИНТЕЛЕКТЕЛЕКТУАЛНИМ

КАПИТАЛОМ

Почев од 13.10.2015.

ПРЕДАВАЊА -МА и ММ

ПРАВО ЕУ

Почев од 06.10.2015.

В е ж б е - БА

СПЕЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ

Почев од 12.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - РА, БА, ММ

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Почев од 06.10.2015.

В е ж б е - МП,МА и МТ

МЕЂУНАРОДНА ЛОГИСТИКА

Почев од 12.10.2015.

В е ж б е - РА

ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА

Почев од 12.10.2015.

В е ж б е –

ОЕ,РА ,БА,МП,МА и МТ

ЕКОНОМИЈА КАПИТАЛА И

ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА

Почев од 06.10.2015.

М

С

В е ж б е

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Почев од 06.10.2015.

8

ПРЕДАВАЊА -МП и ММ

УПРАВЉАЊЕ

ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ

КАПИТАЛОМ

Почев од 06.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - БА и МП

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ

РЕСУРСИМА

Почев од 05.10.2015.

4

П Р Е Д А В А Њ А -

ОЕ,РА ,БА,МП,МА и МТ

ЕКОНОМИЈА КАПИТАЛА И

ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА

Почев од 06.10.2015.

4

П Р Е Д А В А Њ А - ОЕ и МА

ПЛАНИРАЊЕ И ПОЛИТИКА

ПРЕДУЗЕЋА

Почев од 06.10.2015.

4

Page 10: Oas Raspored Nastave.pdf

4 2М

С

1

2 3

1 4

А

М

Ф

3

4 3 7

3 7 8

1

7

ПРЕДАВАЊА - ОЕ,РА,ММ

ЕКОНОМИКА ТРАНЗИЦИЈЕ

Почев од 02.10.2015.

2

В е ж б е - МТ

ТЕОРИЈА И ПОЛИТИКА ЦЕНА

Почев од 08.10.2015.

ПРЕДАВАЊА -МП и ММ

УПРАВЉАЊЕ

ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ

КАПИТАЛОМ

Почев од 07.10.2015.

П Р Е Д А В А Њ А - РА

ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА

Почев од 07.10.2015.

2

8

ПРЕДАВАЊА - ОЕ

МАРКЕТИНГ

Почев од 01.10..2015.

ПРЕДАВАЊА - РА, БА, ММ

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Почев од 01.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - ОЕ,РА,ММ

ЕКОНОМИКА ТРАНЗИЦИЈЕ

Почев од 01.10.2015.

В е ж б е

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Почев од 08.10.2015.

П Р Е Д А В А Њ А - МП,ММ и МТ

ФИЛОЗОФИЈА ЕКОНОМИЈЕ

Почев од 01.10.2015.

4

8

2

ПРЕДАВАЊА - ОЕ и БА

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВ.

Почев од 07.10.2015.

В е ж б е - ОЕ,РА,ММ

ЕКОНОМИКА ТРАНЗИЦИЈЕ

Почев од 07.10.2015.

П

Е

Т

А

К

Ч

Е

Т

В

Р

Т

А

К

ПРЕДАВАЊА - ОЕ и БА

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Почев од 07.10.2015.

В е ж б е - РА, БА и ММ

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Почев од 09.10.2015.

2

ПРЕДАВАЊА -РА

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА

Почев од 01.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - ОЕ

МАРКЕТИНГ

Почев од 07.10.2015.

А

М

Ф

С

Р

Е

Д

АПРЕДАВАЊА -МА и ММ

ПРАВО ЕУ

Почев од 07.10.2015.

В е ж б е - МА и ММ

ПРАВО ЕУ

Почев од 07.10.2015.

Вежбе - БА ,МА,МТ

ЕКОНОМИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА

Почев од 08.10.2015.

ПРЕДАВАЊА - МП,МА,МТ

МЕЂУНАРОДНА ЛОГИСТИКА

Почев од 01.02.2015.

ПРЕДАВАЊА - БА и МП

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ

РЕСУРСИМА

Почев од 01.10.2015.В е ж б е - ОЕ

СПЕЦИЈАЛНА РАЧУНОВОДСТВА

Почев од 08.10.2015.

А

М

Ф

П Р Е Д А В А Њ А -

ОЕ,РА ,БА,МП,МА и МТ

ЕКОНОМ. КАПИТАЛА И

ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА

Почев од 01.10.2015.

Вежбе - ОЕ

МАРКЕТИНГ

Почев од 07.10.2015.

В е ж б е - РА

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА

Почев од 07.10.2015. В е ж б е - БА и МП

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ

РЕСУРУРСИМА

Почев од 07.10.2015.

ПРЕДАВАЊА -БА ,МА,МТ

ЕКОНОМИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА

Почев од 02.10.2015.

1

ПРЕДАВАЊА -БА ,МА,МТ

ЕКОНОМИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА

Почев од 02.10.2015.

П Р Е Д А В А Њ А - МП,ММ и МТ

ФИЛОЗОФИЈА ЕКОНОМИЈЕ

Почев од 02.10.2015.

Page 11: Oas Raspored Nastave.pdf

*СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:

-         ОЕ - ОПШТА ЕКОНОМИЈА

-         РА - РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ

-         БА - ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ

-         ПУ – ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ - модул: МП – МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА

МА – МАРКЕТИНГ ММ – МЕЂУНАРОДНИ МЕНАЏМЕНТ МТ – МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ

Page 12: Oas Raspored Nastave.pdf