5
Osnovna škola Matija Antun Reljković Cerna Raspored dežurstva nastavnika za 2011./2012. školske godine Raspored vrijedi od: 16. siječnja 2012.

raspored dežurstva nastavnika16012012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Peri Ivana ć Kat Mrkonji Ana ć Kovaevi Antun č ć Tomislav Orei čć Men uši Ivan đ ć Živkovi Jasna ć Razredna nastava Krznari Anita ć Ivanković Snježana Kamenicki Zdenka Marijanovi Mara ć Grabovac Ines Bernatovi Ljiljana ć Markovinović Ivana „R1“ Juri Iva „R1“ ć Lombarovi L. ć Mirna olakovac Franjo Č Raspored dežurstva nastavnika za 2011./2012. školske godine Osnovna škola Matija Antun Reljković Cerna Raspored vrijedi od: 16. sijenja 2012. č

Citation preview

Page 1: raspored dežurstva nastavnika16012012

Osnovna škola Matija Antun ReljkovićCerna

Raspored dežurstva nastavnika za 2011./2012. školske godine

Raspored vrijedi od: 16. siječnja 2012.

Raspored sati „R1“ - prijepodnePonedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

Prizemlje Šunjić Tomislav Grujić Silvija Kaluđer Dinka Špehar – Vratarić Verica Žuljević Damir

Perić IvanaKat Mrkonjić Ana Kovačević Antun Tomislav Orečić Menđušić Ivan Živković Jasna

Bernatović Ljiljana Markovinović Ivana „R1“ Jurić Iva „R1“ Lombarović L.

Mirna Čolakovac Franjo

Razrednanastava

Krznarić Anita Ivanković Snježana Kamenicki Zdenka Marijanović Mara Grabovac Ines

Raspored sati „R1“ - poslijepodnePrizemlje Blesić Marija Srdanović Irena

„R1“ Barukčić Marija Nataša Balić Bošković Ivana

Kat Tesla Ivana Mirjana Marković Bertić Nevenka Bošković Mato Bujadinović Domagoj

Volf LeopoldRazrednanastava Svirčević Inka Dolibašić Pirić

Marija Markuš Eva Berać Nikola Softa Ana

Page 2: raspored dežurstva nastavnika16012012

Osnovna škola Matija Antun ReljkovićCerna

Raspored dežurstva nastavnika za 2011./2012. školske godine

Raspored vrijedi od: 16. siječnja 2012.

Raspored sati „R2“ - prijepodnePonedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

Prizemlje Blesić Marija Markovinović Ivana „R2“ Barukčić Marija Nataša Balić Bošković Ivana

Kat Tesla Ivana Mirjana Marković Bertić Nevenka Bošković Mato Bujadinović Domagoj

Volf Leopold Jurić Iva „R2“Razrednanastava Svirčević Inka Dolibašić Pirić

Marija Markuš Eva Berać Nikola Softa Ana

Raspored sati „R2“ - poslijepodnePrizemlje Šunjić Tomislav Grujić Silvija Kaluđer Dinka Špehar – Vratarić

Verica Žuljević Damir

Kat Mrkonjić Ana Kovačević Antun Tomislav Orečić Menđušić Ivan Živković Jasna

Bernatović Ljiljana Srdanović Irena „R2“ Perić Ivana Lombarović L.

Mirna Čolakovac Franjo

Razrednanastava

Krznarić Anita Ivanković Snježana Kamenicki Zdenka Marijanović Mara Grabovac Ines

Page 3: raspored dežurstva nastavnika16012012

Osnovna škola Matija Antun ReljkovićCerna

Raspored vrijedi od: 16. siječnja 2012.