Rapportering av poliklinisk fysioterapi til Norsk pasientregister: nye krav fra 2011

 • View
  38

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rapportering av poliklinisk fysioterapi til Norsk pasientregister: nye krav fra 2011. Presentasjon utarbeidet av KITH og Helsedirektoratet for brukes i opplringen Versjon 1.0/10.12.2010. Forml med presentasjonen. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Rapportering av poliklinisk fysioterapi til Norsk pasientregister: nye krav fra 2011Presentasjon utarbeidet av KITH og Helsedirektoratet for brukes i opplringenVersjon 1.0/10.12.2010

  | Innlegg for NAKS

 • Forml med presentasjonen gjre nye krav til registrering og rapportering av poliklinisk fysioterapi kjent

  gi introduksjon i helsefaglig koding i tilknytning til fysioterapi

  informere om hvor man finner mer kunnskap og hjelp til koding

 • Innhold i presentasjonenNye krav fra 1.1.2011 og forml med disseMer konkret om registreringen Hva skal registreresHva skal ikke registreres

  Bruk av helsefaglige kodeverkDiagnosekodingProsedyrekoding

  Viktige adresser og nettsteder

 • Gjeldende krav fra 1. januar 2011:

  Poliklinisk fysioterapi skal registreres elektronisk i PASManuell registrering er ikke tilstrekkelig.

  Registrerte opplysninger om fysioterapi skal rapporteres til Norsk pasientregister (NPR) sammen med vrig aktivitet.Dette skjer automatisk hvert tertial

  Jfr. brev fra Helsedirektoratet den 01.11.2010: Rapportering av poliklinisk fysioterapi i spesialisthelsetjenesten.

  NPRPAS

 • Forml med registreringen Hensikten er f komplett oversikt over poliklinisk fysioterapi, herunder hvorfor pasienter mottar fysioterapihvilken type fysioterapi som gisomfanget av aktiviteten i ulike helseregioner

  Innsamlede opplysninger lagres i Norsk pasientregister og brukes blant annet til planlegging, styring, evaluering og forskning.

  Samme datagrunnlag brukes ogs ved eventuell senere inkludering av fysioterapi i Innsatsstyrt finansiering.

 • Hva skal registreres og hvor? kontakter hvor polikliniske pasienter vurderes av fysioterapeut eller mottar fysioterapi

  hver kontakt skal registreres i PAS (PAS = pasientadministrativt datasystem, fagsystem, for eksempel DIPS)

 • Hva skal ikke registreres/rapporteres? innlagte pasienter som vurderes av fysioterapeut eller mottar fysioterapi poliklinisk skal ikke rapporteres som egne kontakter!

  utfrt fysioterapi for innlagte kan registreres som prosedyrekoder og rapporteres som en del av oppholdet

  bassengtrening kreves ikke rapportertX

 • Hvilken informasjon skal registreres for hver kontakt? For fysioterapi gjelder samme krav som for vrig somatisk poliklinisk aktivitet Jfr. kontakter med annet helsepersonellSe www.helsedirektoratet.no/ Norsk pasientregister/ registrering og rapportering

  Hvilken informasjon som registreres og hvordan, er avhengig av applikasjonen som sykehuset bruker (EPJ/PAS)

  Eksempler p informasjon som skal registreres:

  Dato, tidUtfrende helsepersonell (kode)

  Diagnose (kode)

  Type fysioterapi (kode)

 • Utfrende helsepersonellVed poliklinisk fysioterapi skal man angi fysioterapeut som Utfrende helsepersonell. Kodeverdi 14 = fysioterapeutannet er ikke fysioterapeut!

  Noen PAS/EPJ-systemer betegner dette som (personal)ressurs. Ved rapportering skal registreringen bli konvertert til fysioterapeut

 • Om diagnosekoding (1)Diagnosekoder registreres for f informasjon om hvorfor pasienten har vrt i kontakt med helsevesenetdet er obligatorisk registrere minst n diagnosekode for hver kontakt ogs for fysioterapi

  Ofte finner fysioterapeuten den aktuelle diagnosekoden i journalen, men ikke alltidI disse tilfellene brukes n bestemt kode

  ICD-10-boken omfatter alle kodene

 • Om diagnosekoding ved fysioterapi, eksemplerFysioterapi ved akutt sykdom eller etter kirurgiske inngrep: bruk koden for den aktuelle sykdommen hvis medisinsk behandling fortsatt pgr. Etter avsluttet behandling bruk Z50.1 Annen fysikalsk behandling.Fysioterapi ved kronisk sykdom: bruk koden for den aktuelle sykdommen (fra journalen)Fysioterapi i behandling av flgetilstander av sykdom: bruk koden for flgetilstanden som du finner i journalenHofteprotese, utskrevet:Z50.1 Annen fysikalsk behandlingLymfdem som skyldes cancer: I89.0 Lymfdem, ikke klassifisert annet stedKOLS: J44.9 Uspesifisert kronisk obstruktiv lungesykdomFysioterapi for kreftpasienter: bruk kreftdiagnosen fra journalen

 • Er det tilstrekkelig kode n tilstand hva med bidiagnoser?Ved poliklinisk fysioterapi er det koding av hovedtilstand (hoveddiagnose) nok dvs. n kode valgt etter tidligere regler

  Andre tilstander (bidiagnoser) skal normalt ikke kodes ved poliklinisk fysioterapi

 • Diagnosekoding: koder som ikke skal brukesFlgende koder i ICD-10 skal ikke brukes ved poliklinisk fysioterapi

  Z.50.0 Rehabilitering etter hjertesykdom Z50.2 Rehabilitering av alkoholikerZ50.3 Rehabilitering av legemiddelmisbrukerZ50.6 Ortoptisk treningZ50.7 Arbeidsterapi og yrkesrettet rehabilitering, ikke klassifisert annet stedZ50.8 Behandling som omfatter bruk av annet spesifisert rehabiliteringstiltak, herunder Z50.80 eller Z50.89Z50.9 Behandling som omfatter bruk av uspesifisert rehabiliteringstiltak

  Z50.1 Annen fysikalsk behandling kan derimot brukes.

 • Om prosedyrekoding (1)Prosedyrer skal kodes nr disse er utfrt

  Det som er kodet skal vre dokumentert i pasientens journal samsvar mellom kode og journal

 • Om prosedyrekoding (2)Alle prosedyrekoder er samlet i Klassifikasjon av helsefaglige prosedyrermange koder som er aktuelle for fysioterapi finnes i kapittel W men ogs i andre kapitler

  Det aktuelle kodeverket heter NCMP (medisinske prosedyrekoder)

  Samme publikasjon omfatter ogs kodeverket NCSP (kirurgiske prosedyrekoder)

 • Aktuelle prosedyrekoder ved poliklinisk fysioterapi (1)Eksempler av koder i kapittel W WNDA00 Instruert fysisk treningWNFQ00 ElektroterapiWNFP00 Termoterapi av bltdelsvev/leddWNFS00 Massasje/bltvevsbehandling av kroppenWNFT00 ManipulasjonsbehandlingWNFU00 Mobilisering eller traksjon av leddWNFV00 Manuell lymfdembehandlingWNFZ00 Lungeventilering eller -drenasje (fysioterapi)

  Eksempler av koder fra andre kapitlerGDFC00 Spirometri. FYFX05 Fysisk belastningstest

 • Hvor nyaktig skal en kode prosedyrer?WNDA05Instruert utholdenhetstreningWNDA10Instruert bevegelighetstrening/-tyingWNDA15Instruert styrketreningWNDA20Instruert ferdighetstreningWNDA25Instruert motorisk treningWNDA30Instruert sansestimuleringWNDA35Instruert koordinasjonstreningWNDA45Instruert CI-treningWNDA50Instruert balansetrening

  WNDA00 Instruert fysisk treningskal ndvendig nivkan hvis en nsker spesifisere nrmere

 • Koding av fysioterapi i gruppeHver pasient skal registreres hver gangtype fysioterapi angis med aktuell prosedyrekodeat det dreier seg om gruppebehandling angis med relevant tilleggskode

  Gruppeterapi, eksempel p koding: WNDA00 Instruert fysisk trening +ZWWA30 Prosedyre rettet mot en gruppe av pasienter

  registrere gruppeterapi uten bruke tilleggskode anses som feilkoding

 • Koding av fysioterapi for innlagte?utfrt fysioterapi for innlagte kan registreres som prosedyrekoder og rapporteres som en del av oppholdet prosedyrekoderDet er tilstrekkelig rapportere den enkelte kode n gang selv om fysioterapien er gitt gjentatte ganger

  Unntak: bassengtrening kreves ikke rapportert. Dette gjelder selv om det finnes en prosedyrekode for bassengtrening. (eventuell bassengtrening for polikliniske pasienter trenger ikke heller registreres eller rapporteres)

 • Eksempel 1: Pasient med hofteleddsartrose er operativt behandlet med hofteleddsprotese. Diagnosekode i journalen er M16.1 Primr hofteleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon. Pasienten deltar gruppetrening i poliklinikken.

  Koding ved poliklinisk fysioterapi:Diagnosekode (ICD-10)= Z50.1 Annen fysikalsk behandlingAktuelle prosedyrekoder (NCMP): WNDA00 Instruert fysisk trening + ZWWA30 Prosedyre rettet mot gruppe pasienter

 • Eksempel 2:Pasient er ferdig behandlet etter akutt hjerteinfarkt. Diagnosekode i journalen = I21.9 Uspesifisert akutt hjerteinfarkt, 1. gang. Pasienten mottar poliklinisk fysioterapi i gruppe.

  Koding ved poliklinisk fysioterapi:Diagnosekode (ICD-10) = Z50.1 Annen fysikalsk behandlingAktuelle prosedyrekoder (NCMP): WNDA00 Instruert fysisk trening + ZWWA30 Prosedyre rettet mot gruppe pasienter

 • Eksempel 3:Pasient med varig funksjonssvikt. Diagnosekode i journalen: F82 Spesifikk utviklingsforstyrrelse motoriske ferdigheter . Konsultasjon hos fysioterapeut poliklinisk.Koding ved poliklinisk fysioterapi:Diagnosekode (ICD-10) = F82 Aktuelle prosedyrekoder: WMCM00 Strukturert kartlegging av motorikk +WPBP00 Rdgivning /opplring av prrende i hndtering/stimulering av barn (tilleggskode ZWWA40 brukes for definere objekt)

  Varig tilstand, samme kode

 • Eksempel 4:Pasient med polyartritt. Diagnosekode i journalen er M13.0 Uspesifisert polyartritt.

  Koding av poliklinisk fysioterapiDiagnosekode (ICD-10) = M13.0 Aktuell prosedyrekode (NCMP): WPAA00 Individuell rdgivningKronisk tilstand, samme kode

 • Henvendelser og informasjon p nettInformasjon om helsefaglige kodeverk (diagnoser og prosedyrer): www.kith.no/kodeverk og terminologiRetningslinjer for helsefaglig koding: www.kith.no/kodeveiledningSkeverkty for helsefaglige kodeverk: finnkode.kith.noSprsml om koding/brukersttte: kodehjelp@kith.noNyheter fra KITH p nett: www.kith.no/kodenytt

 • Bestilling av bokutgave av prosedyrekoder

  NCMP og NCSP: Klassifikasjon av helsefaglige prosedyrer 2011

  Boken kan bestilles (og forhndsbestilles p): ordre@fagbokforlaget.no Tlf: 55 38 88 38 Faks: 55 38 88 39 (pris 225,- + frakt)

  ***Norsk pasientregister: http://www.helsedirektoratet.no/norsk_pasientregister/

  *Norsk pasientregister: http://www.helsedirektoratet.no/norsk_pasientregister/

  *Norsk pasientregister: http://www.helsedirektoratet.no/norsk_pasientregister/

  *Norsk pasientregister: http://www.helsedirektoratet.no/nors