Workshop: Fysioterapi som alternativ til kirurgi Workshop: Fysioterapi som alternativ til kirurgi ¢â‚¬¢

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Workshop: Fysioterapi som alternativ til kirurgi Workshop: Fysioterapi som alternativ til kirurgi...

 • Workshop: Fysioterapi som alternativ til kirurgi

  • "I den senere tid har pressen referert til studien som hevder at fysioterapi er vel så effektivt som kirurgi. For at du skal kunne gi pasienten et reelt alternativ til kirurgi er det viktig å ha kunnskap om hvordan.

  • Kom på workshop å få en oppdatert gjennomgang av litteraturen på effekt av fysioterapi sammenliknet med kirurgi ved degenerative meniskskader og kne- og hofteartrose.

  • Du vil i tillegg få en praktisk gjennomgang av øvelser som har vist seg å være effektive som alternativ til kirurgi. "

  Fremtidens fysioterapi - er du klar?

 • • Introduksjon

  • Kort oppsummering av kunnskapsgrunnlaget for 1. line behandling av kneartrose, hofteartrose og degenerativ menisk

  • Implementering av kunnskapsbasert behandling – AktivA modellen

  • Praktisk gjennomgang av basis øvelser med vekt på progresjon og dosering

  Workshop Fysioterapi som alternativ til kirurgi

  Kneartrose, hofteartrose og degenerativ menisk

  May Arna Risberg, professor og fysioterapeut,

  Inger Holm, professor og fysioterapeut,

  Celine Tryggestad, fysioterapeut

  Ortopedisk klinikk, Oslo Universitetssykehus

 • Skal alle med vonde knær opereres? Sept 2014

  BMJ juli 2016

  Juli 2016: nrk.no, med.uio.no, dr.dk, politikken.dk, forskning.no, Time, New York Times, Reuters

 • Riksrevisjonens rapport jan 2018 - altfor mange henvises! -

  Ortopedisk avdeling

 • Artrose • Prevalens 13%

  – Omlag 300.000 i Norge har artrose

  – Økende forekomst

  • Doblet i forekomst siden midten av 20ende åh

  • En revmatisk leddsykdom - ikke bare "slitasjegikt"

  • Forskningsbasert effekt av behandling av symptomer og funksjon

  • Paradigme skifte: mer fokus på primær og sekundær forebygging av mild til moderat kne- og hofteartrose

  • Overbehandling med kirurgi – tidlig artrose; degenerativ menisk – Antall kneartroskopier >20.000 pr år

  – Hofteartroskopi for impingement (FAI) – er det tidlig artrose?

  • Vi må implementer ny kunnskap – AktivA - modellen

  Grotle M et al J Rheumatol 2008, Wallace IJ et al 2017

  Artrose pasientene må tas på alvor – vi kan tilby symptomlindrende og funksjonsforbedrende behandling-

 • Evidensbasert fysioterapi - kunnskapspyramiden

  → det er vist at…

  → det er sannsynlig at…

  → det er tegn på at..

  7

  Systematic reviews,

  meta- analyses

  RCTs

  Cohort studies

  Case-control studies

  Case series, case reports

  Expert opinions

  Le ve

  l o f

  ev id

  e n

  ce

 • Education, exercise and weight control

  Pharmacological pain relief, aids and orthosis treatments

  All

  Some

  Few

  First line treatment

  First+second line

  treatment

  First+second +third line treatment

  Roos & Juhl. Osteoarthritis and Cartilage 2012

  Surgery

  The Osteoarthritis (OA) Treatment Pyramid

 • Er trening god artrosemedisin?

 • OARSI recommendatios - Part III. Zhang et al 2010, Tanaka et al 2013 – systematic review and meta-analysis,

  Fransen et al Chocrane Review 2014 , 2015, Ottawa Panel Guidelines 2016

  Level 1a evidens – effekt av trening på behandling av kne og hofteartrose

  Veiledet trening virker på smerte og funksjon

  Brosseau L et al Clinical Rehabil 2016, 2017

 • The Ottawa panel clinical practice guidelines for knee osteoarthritis

  Kne

  Brosseau L et al Clinical Rehabil 2017

  Kne

 • The Ottawa panel clinical practice guidelines for hip osteoarthritis

  Hofte

  Brosseau L et al Clinical Rehabil 2016

 • Er trening god artrosemedisin?

 • Artrose og overvekt

  Vekt

  • Mean weight loss (18 months):

  – 11 kg (diet +exercise)

  – 2 kg (exercise)

  – 9 kg (diet)

  Smerte

  • Womac Pain (18 months):

  – 40% (diet+ exercise group)

  – 20% (diet group)

  – 28% (exercise group)

  Messier SP et al JAMA 2013

  Vektreduksjon og trening virker best

 • Er trening god artrosemedisin også for degenerativ menisk?

 • Arthroscopic surgery for degenerative tears of the meniscus: a systematic review and meta-analysis

  Khan M et al 2014

  Ingen effekt av artroskopisk meniskreseksjon for degenerativ menisk skade sammenlignet med sham kirurgi eller trening

 • Gruppe 1

  Gruppe 2

  Stensrud S et al 2012

  Kise N et al 2016

  Ingen effekt av artroskopisk meniskreseksjon for degenerativ menisk skade sammenlignet med trening

 • 314 280

  174

  258

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  SOUTH-EAST OTHER

  R A

  TE P

  ER 1

  0 0

  0 0

  0 RATE REDUCTION 2012-16 KNEE

  ARTHROSCOPY SOUTH-EAST HR VS OTHER REGIONS

  2012 2016

  2016:

  > 50 % > 40 y

 • “Mindre kniv, mer rehabilitering”

 • “Mindre kniv, mer rehabilitering”

  Implementering av kunnskapsbaserte retningslinjer

 • Neste skritt?

  • Implementering av kunnskap!

 • Aktiv med artrose (AktivA) – en nasjonal modell for implementering

  av kunnskapsbaserte retningslinjer for pasienter med mild til moderat kne- og hofteartrose (inkludert degenerativ menisk)

  www.aktivmedartrose.no

 • En nasjonal modell for behandling av pasienter med lett til moderat kne og/eller hofte artrose

  Utdanning - kurs • Forskningsbasert • Synliggjøring • Ferdig utarbeidet

  artroseskole •Opplæring i

  elektronisk registrering

  Behandling •Artroseskole – læring

  og mestring •Veiledet trening •Dosering og

  progresjon

  Kvalitet

  •Kvalitetsregister

 • www.aktivmedartrose.no

 • Brukermedvirkning i AktivA • Bruker med på alle kurs

  • Brukerrepr. ved Revmaskola ved LMS Nordlandssykehuset i Bodø, Edgar Wammervold:

  – "Nest etter biologiske medisiner er AktivA, etter min mening, det største fremskrittet i revmabehandlingen i Norge de siste 20-30 år"

 • Veiledet trening

  Henvisning eller direkte kontakt

  Artroseskole

  Første gangs testing

  Fysioterapi vurdering, tester og spørreskjema

  Tester og spørreskjema3 måneder

  1 års oppfølging - kun spørreskjema1 år

  2 års oppfølging – kun spørreskjema2 år

 • Elektronisk spørreskjema

  • Demografiske data • Plager (symptomer) • Arbeid • Livskvalitet (EQ-5D) • Fysisk aktivitet • HOOS/KOOS • Mestring • Pasientspesifikk funksjons skala (PSFS)

  Funksjonstester

  • 30 sekunder reise-seg/ sette-seg testen

  • 6 minutters gangtest • Trappetest

  Kvalitet

  •Kvalitets- register

 • 30-sek reise-seg/sette-seg test

 • 30 sekunder reise og sette seg

  18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80-90 år

  Kvinner 26 (23-29) 24 (22-27) 25 (23-27) 24 (22-26) 21 (18-23) 17 (16-19) 14 (13-16)

  Menn 27 (25-30) 27 (25-30) 29 (27-32) 25 (23-27) 24 (22-27) 19 (17-21) 17 (15-18)

  (Tveter et al 2014)

  Referanseverdier: Gjennomsnittlig antall repetisjoner (med 95% konfidensintervall) vist for 10 års aldersgrupper og kjønn.

 • Funksjonstester

  Oppstart

  Etter behandling

  0 100 200 300 400 500 600

  24

  22

  20

  18

  16

  14

  12

  10

  8

  6

  4

  2

  0

  Meter

  R ep

  et is

  jo n

  er

  O p

  p st

  ar t

  Et te

  r b

  e h

  an d

  lin g

  43 meter

  3 repetisjoner

  © Anne Therese Tveter

  © Anne Therese Tveter

  © Anne Therese Tveter

 • Artrose og trening – mål, dosering og oppfølging -

  • Sette mål sammen med pasienten – Involver pasienten – Brukermedvirkning

  – Bruk pasient spesifikk funksjonsskala (PSFS)

  • Total belastning – Veiledet trening og belastningen resten av døgnet

  • Start lavdosert, men progresjon er helt sentralt – Følg anbefalinger for styrke og utholdenhetstrening*- tilpasset

  smerter og hevelse

  • Booster sesjoner med trening viktig for vedlikehold/ opprettholde trening

  Bove AM et al 2018, Zacharias A et al Osteo & Cartil 2014, Juhl C et al 2014, Eduardo Saez-Saez de Villarreal et al 2010, a meta-analysis, *Exercise prescriptions for muscle rehabilitation

  in knee OA: Retningslinjer fra AGS og ACSM: 40-60% 1 RM 8-12 reps, 2-3 t/w

 • BASISØVELSER

  33

 • KNEBØY

  34

  Knebøy to ben: hantler, vektstang, frontbøy, fitnessball bak rygg mot vegg, strikk rundt lår

  Utfallsknebøy: fremover, bakover, gående

  Et bens knebøy: put