Evidensbasert fysioterapi 2016

  • View
    122

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Evidensbasert fysioterapi 2016

MT Studenter & MT Eksamen

EVIDENSBASERT FYSIOTERAPI 2016

FREDRIKSTAD 25.10.2016

Svein Kristiansen ?Maria +Tobias + Samuel + Oscar = SveinFysioterapeut University of Teesside UK 2002Mastergrad MT Curtin University Perth AUS 2006Manuellterapeut 2008, spesialist MT 2013MT, Eier & Daglig Leder MSK Klinikken AS 2011Grunnlegger av Fredrikstad Idrettsmedisin AS 2013Eier av Raskere, Sterkere, Hyere AS 2014MT veileder for masterstudenter utlandFaglig leder for MT kurs for fysioterapeuterRepresenter FFMT i IFOMPT Medlem i sentrumsgrupppen Fredrikstad NF

Hva er evidens basert fysioterapi?

Evidence Based MedicineEvidence-based medicine (EBM) is an approach to medical practice intended to optimize decision-making by emphasizing the use of evidence from well-designed and -conducted research. Although all medicine based on science has some degree of empirical support, EBM goes further, classifying evidence by its epistemologic strength and requiring that only the strongest types (coming from meta-analyses, systematic reviews, and randomized controlled trials) can yield strong recommendations; weaker types (such as from case-control studies) can yield only weak recommendations.https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_medicine

Hva er da evidens ?

Hva er evidens (bevis) #2Et matematisk bevis er en logisk pvisning av en sant utsagn p grunnlag av en rekke argumenter. Matematiske beviser kan som regel bli trukket ned til et eller flere aksiomer, alts grunnleggende og selvinnlysende utsagn..Bevis er i prosessretten noe som fremlegges av partene i en rettssak for pvirke retten til legge et spesielt faktum til grunn. En annen betegnelse p det samme er bevismiddel.Et bevis (dokument) er et dokument som inneholder en bevitnelse med underskrift og/eller stempel fra en kompetent person eller myndighet. Dokumentet kan vre laget for ulike forml:

Hva er evidens (bevis) #3Bevis innenfor naturvitenskapen kan kun fres for at en vitenskapelig hypotese eller teori ikke er korrekt. Likevel blir betegnelsen bevis benyttet om vitenskapelige resultater i media, selv om det er snakk om en tautologisme, statistisk sannsynlighet eller en begrenset korrelasjon.Poenget er at uansett hvor mange data vi har til rdighet til sttte for en hypotese, vil det kunne dukke opp nye som motsier den. Slik kan man alts ikke konkludere at en hypotese er sann eller bevist, men bare at den enn ikke er motbevist. FYSIOTERAPITautologi (logikk), et utsagn som med logisk ndvendighet er sant

Hva er evidens (bevis) #4Et anekdotisk bevis er en form for tankefeil der en viten bygger p et enkeltstende tilfelle (evt. et begrenset antall enkeltstende tilfeller) som ikke kan bestrides. Beviset er dermed i logisk forstand et ugyldig argument.Begrepet anekdotisk bevis brukes ofte som motsetning til vitenskapelig bevis. Anekdotiske bevis er ikke ndvendigvis representative for det typiske; statistiskbevisfring gir f.eks. som regel et riktigere bilde. I tillegg til den statistiske uvissheten har anekdotiske bevis normalt ogs et aspekt av menneskelig tolkning som kan pvirkes p mange vis, f.eks. konomisk egeninteresse eller kognitiv dissonans.

Moderne bevis i fysioterapi

Hva mener forbundet vrt om evidens?Kunnskapsbasert fysioterapier foreta veloverveide beslutninger som gjelder all fagutvelse og alle elementer i en terapeutisk prosess, og p en mte som bidrar til styrke mottakernes egne ressurser. Valg av fysioterapeutiske virkemidler skal vre basert p en kritisk vurdering av forskningskunnskap, systematisert erfaringskunnskap og brukerkunnskap.http://fysio.no/Hva-er-fysioterapi/Hva-er-fysioterapi-utdypet

Integrering av #kunnskap i praksis

Typer av #kunnskapCLINICAL KNOWLEDGERESEARCHKNOWLEDGEINTIUTIVEKNOWLEDGETHEORETICAL KNOWLEDGESITUATIONAL KNOWLEDGEEXPERIENCALKNOWLEDGEEXECUTIONALKNOWLEDGEETHICAL, MORAL KNOWLEDGEMODERNPHYSIOTHERAPIST

KONSEPTUALISERING AV PRAKSIS #1Klinisk praksis er utvelsen av verdilse ferdigheter, teoretisk og forskningsmessig kunnskap til lse, p en simpel mekanisk mte, forhndsintatte kliniske problemstillingerKunnskap er uproblematisk og objektiv

Eraut 1994, Fish 1998, Fish & Coles 1998

KONSEPTUALISERING AV PRAKSIS #2Klinisk praksis er utvelsen av prinsipper og kontekst baserte beslutninger gjennom improvisasjon, oppfinnelser og testing, til konstruere og lse komplekse og sammensatte usikre og ukonkrete kliniske problemstillinger. Kunnskap er sosialt konstruert, diskutert og verdifull

Eraut 1994, Fish 1998, Fish & Coles 1998

KONSEPTUALISERING AV PRAKSIS Teknisk rasjonalitet =Hard og solid grunn

Profesjonell artist = Svampete lavland

Komfortabel i grsonene?

Hva mener forbundet vrt om evidens?Kunnskapsbasert fysioterapier foreta veloverveide beslutninger som gjelder all fagutvelse og alle elementer i en terapeutisk prosess, og p en mte som bidrar til styrke mottakernes egne ressurser. Valg av fysioterapeutiske virkemidler skal vre basert p en kritisk vurdering av forskningskunnskap, systematisert erfaringskunnskap og brukerkunnskap.http://fysio.no/Hva-er-fysioterapi/Hva-er-fysioterapi-utdypet

ForskningskunnskapValg av fysioterapeutiske virkemidler skal vre basert p en kritisk vurdering av forskningskunnskap

Problemet med #forskningskunnskap

Systematisert erfaringskunnskapErfaring er den kunnskap eller viten man fr gjennom egne opplevelser. Det er dog vesentlig skilne mellom opplevelsen i seg selv og den erfaring som dannes nr opplevelsen er satt i forhold til tidligere erfaringer ved tankemessig bearbeidning. Nr man ofte later som om opplevelse og erfaring er n og samme ting, skyldes det at bearbeidningen nesten alltid skjer ubevisst.Erfaringsbasert viten settes ofte i motsetning til den viten man har oppndd gjennom sin kultur, det vil si gjennom gjensidig pvirkning, samtaler, oppdragelse, skolegang og medieformidlede opplysninger.

Problemet med #erfaringskunnskap?

Brukerkunnskap

IT WORKS FOR ME

Problemet med #brukerkunnskap

WHO IS YOUR SUSPECT???

Smarte kliniske beslutninger(the original defintion of evidence based practise)

Mulig vre Evidens Basert ..peaut?About 64 scientific journal articles pr monthAbout 30 articles in each journalAbout 15,360 pages with evidence each month

Orker jeg tenke?

Kan vi drifte gjennom 40 r i klinikken og gjre det helt ok?

@lennart.bentsen

Hva mener NFF fysioterapi er?Kunnskapsbasert fysioterapier foreta veloverveide beslutninger som gjelder all fagutvelse og alle elementer i en terapeutisk prosess, og p en mte som bidrar til styrke mottakernes egne ressurser. Valg av fysioterapeutiske virkemidler skal vre basert p en kritisk vurdering av forskningskunnskap, systematisert erfaringskunnskap og brukerkunnskap.http://fysio.no/Hva-er-fysioterapi/Hva-er-fysioterapi-utdypet

I havnt got a clue what physiotherapy isI think its massage, ice and some needles

Hva mener fysioterapeuter #fysioterapi er?

NFF har 13 ulike faggrupper som representerer fysioterapi i Norge

S hvorfor finnes s mye av dette?

Fordi vi kan vre helt sikre p dette

#argumentAutorisert Helsepersonell kan ikke / br ikke tilby behandlingsformer, tiltak eller produkter nr:

Nr det ikke har en naturvitenskaplig eller biomedisinsk plausibilitetNr vitenskaplig forskning har dokumentert manglende effekt#argument 2 fordi vi har en mengde tiltak som har bde punkt 1 og punkt 2

Hva mener HDir fysioterapi er?Forsvarlighet:Helsepersonell skal utfre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes utfra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for vrig.Ressursbruk:Helsepersonell skal srge for at helsehjelpen ikke pfrer pasienter, helseinstitusjoner, trygden eller andre undvendig tidstap eller utgift.

Hva mener HDir fysioterapi #ikke er?Forsvarlighet:Fysioterapeuter som bruker alternativ behandling som supplement til ordinr fysioterapi m informere pasienten om at dette ikke er en del av fysioterapibehandlingen og at alternativ behandling ikke gir rett til refusjon.Ressursbruk:Fysioterapeuter som benytter alternativ behandling m skille klart mellom fysioterapi og alternativ behandling. Dette skillet skal ogs gjres klart for pasienten. Fysioterapeuten m informere pasienten om hva som er alternativ behandling, pris p tjenesten og at tjenesten ikke er refusjonsberettiget. Det er opp til pasienten velge om han vil motta og betale for alternativ behandling.

Manuelle intervensjoners myter

Positional fault?Subluksasjon teorier?River opp adheranser?Meniskoide teorier?ker blodgjennomstrmning

Zusman & Edwards 1989, Bialosky et al 2009, Zusman 2010 , Choudry 2008, Nyberg 2013, Menke 2014ker ikke blodsirkulasjonLager ingen release av fascieTyning av ledd skaper ingen strukturell endringPalpasjon av triggerpunkter, ledd, muskler etc er 100% subjektivtRetning og vinkler har lite eller ingenting si

40

Manuelle intervensjoners sannheter?

41

En resonneringsmodell Sveins empiriNormalt nervesystemInput = Output (hy variasjon)Ingen inflammasjon melding reiser fort langs A delta AMPA (glutamate)Litt ettervrk litt C fiber slipper litt substance P (neurokinin) - WDR - Bls / stryk litt (A beta) + inhibisjon fra CNS = normal status DRG (bakhornet) Mangel p aktivitet for NMDA (Mg)Gi pasienten grnt lys til alt

Sensitivisert nervesystemOutput strre en inputSvak eller ikke eksisterende inhiberingSub P, CGRP, Neurokininer, GlutamateNMDA reseptor bananas (Mg) Ca++Ione kanaler har fri flyt av signaler fra periferien mot sentrale strukturerUnng manuell mekanisk ogsensorisk bensin p bletHva er driveren bak?

Undertrykt nervesystemInput er strre enn outputFinnes menger p eksempler Safari i