Ern¦ring ABG Fysioterapi 120213 ?ring ABG...  Fysioterapi 2013 Bergen AB Guttormsen 13.02.2013 1

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ern¦ring ABG Fysioterapi 120213 ?ring ABG...  Fysioterapi 2013 Bergen AB Guttormsen...

 • Fysioterapi 2013 Bergen AB Guttormsen 13.02.2013

  1

  Anne Berit Guttormsen Kirurgisk serviceklinikk

  Haukeland Universitetssykehus

  Ernæring 2013 - Fysioterapi 0

  Anne Berit GuttormsenAnne Berit GuttormsenAnne Berit GuttormsenAnne Berit Guttormsen Kirurgisk serviceklinikkKirurgisk serviceklinikkKirurgisk serviceklinikkKirurgisk serviceklinikk

  Haukeland UniversitetssykehusHaukeland UniversitetssykehusHaukeland UniversitetssykehusHaukeland Universitetssykehus

  Ernæring av intensivpasienten

  Ernæring 2013 - Fysioterapi 1

  Ernæring 2013 - Fysioterapi 2

  InteressekonflikterInteressekonflikter

  • Har mot godtgjørelse forelest i regi av – Fresenius Kabi

  – Braun

  – Baxter

  Ernæring 2013 - Fysioterapi 3

  Ernæring 2013 - Fysioterapi 4

  Intensiv og BSA Haukeland Universitetssykehus

  • ca 450 pasienter pr år (ca 10% reinnleggelser)

  • Gj. sn alder er ca 50 år

  • Liggetid gj. sn ca 5 døgn

  • ca 80% av pasientene behøver pustehjelp

  • Ca 15% av pasientene dør under oppholdet Ernæring 2013 - Fysioterapi

  • ca 70 innleggelser i året

  • Gj. sn alder er ca 30 år

  • Gj. sn liggetid er ca 20 døgn (1 dag/% skadet hud)

  • ca 10% av pasientene dør under oppholdet

  Intensiv BSA

  5

 • Fysioterapi 2013 Bergen AB Guttormsen 13.02.2013

  2

  • Forbedre mattilbudet

  • Forbedre ernæringsbehandlingen

  • Øke kunnskapsnivået

  • Innføre verktøy for å identifisere

  risiko, for å måle effekt av

  ernæringsbehandling

  Visjon: -optimal ernæring til alle

  Ernæring 2013 - Fysioterapi 6 Ernæring 2013 - Fysioterapi 7

  Nettsteder

  • http://www.nske.no

  • http://www.espen.org

  • http://www.criticalcarenutrition.com/

  Pato-Fysiologi

  Ernæring 2013 - Fysioterapi 8

  Studier viser at underernæring:

  • Er alvorlig og virker inn på flere organsystem – Keys A, Brozek J, Hensel A et al. The biology of human starvation. University of Minnesota Press, Minneapolis: 1950

  • Fører til tap av kroppsmasse. Vekttap i hjerte, lunger og skjellettmuskulatur (Etter døden studier)

  – Mijan A, Ruiz P, Juarros C, Velasco JL, de Meato B. The effect of undernutrition and age on cardiac muscle structure in eating disorders in patients. Clinical Nutrition 2000; 19: suppl 5), Branlio VB, castro CL, Vaisman F, Cavalcanti AC, Conti LA, Emigdio RF, Marschausen N. Clinical Nutrition 2001;20: suppl 3, Vernon DR, Hill GL. The relationship between tissue loss and function: recent developments. Current Opinion in Clin Nutr and Metab care 1998; 1: 5-8,

  – Hebuterne X, Bermon S, Schneisom SM. Ageing and muscle: the effects of malnutrition, re-nutrition, and physical exercise. Current Opinion in Clin Nutr and Metab Care; 2001: 4: 295-300

  • Fører til svekket immunforsvar og redusert sårtilheling

  – Parkin J, Cohen B. An overview of the immune system. Lancet 2001; 357:1777-89

  • Kan føre til til psykiske forandringer – Keys A, Brozek J, Hensel A et al. The biology of human starvation. University of Minnesota Press, Minneapolis: 1950.Ernæring 2013 - Fysioterapi 9

  forts

  • Kan føre til økt sykelighet med forlenget liggetid

  og økt dødelighet – Robinson G, Goldstein M, Levine G M. Impact of nutritional status on DRG length of stay.

  JPEN 1987; II: 49-51 Akner G, Cesomholm T. Treatment of protein-energy malnutrition in chronic non-malignant diseases. Am J Clin Nutr 2001; 74: 6-24

  • Fører til økte helsekostnader – Tucker HN, Miguel SG. Cost containment through nutrition intervention. Nutr Rev 1996; 54: 111-21

  Ernæring 2013 - Fysioterapi 10 Keys et al. The Biology of Human Starvation; 1950

  Psykiske konsekvenser av moderat sult

  Depresjon

  Dårlig humør

  Apati

  Redusert kognitiv funksjon

  Konsentrasjons-vansker

  Ernæring 2013 - Fysioterapi 11

 • Fysioterapi 2013 Bergen AB Guttormsen 13.02.2013

  3

  Konsekvenser av underernæring

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  Normal Moderat Alvorlig

  LIGGETID

  Mowé M, Bøhmer T. ClinNutr -2000

  Konsekvenser

  Dager

  Grad av underernæring 12Ernæring 2013 - Fysioterapi Ernæring 2013 - Fysioterapi

  Sykdom fører til stressmetabolisme

  • Hensikten er å øke energiproduksjonen

  • Dette krever

  –Mer oksygen

  –Mer substrat

  13

  Ernæring 2013 - Fysioterapi 14

  • Vekttap

  • Mobilisering av katekolaminer og stresshormoner og produksjon av cytokiner

  • Resultat; nedbryting av muskulatur og fett (lipolyse)

  • Gir; substrat til glukoneogenesen (alanin)

  • Gir; hyperglykemi pga redusert insulinproduksjon og perifer insulinresistens

  Ernæring 2013 - Fysioterapi 15

  Metabolsk respons hos intensivpasienter

  Tid

  100%

  REE

  Sjokkfasen Hypermetabol katabol Hypermetabol anabol

  Ernæring 2013 - Fysioterapi 16 Ernæring 2013 - Fysioterapi 17

  • Energiforbruket – Etter ca en uke stiger dette

  til ca 190% av REE

  – Sepsis gruppen – Uke 1: 25±5 kcal/kg

  – Uke 2: 47±6 kcal/kg

  – Traume gruppen – Uke 1: 31±6 kcal/kg

  – Uke 2: 59±7 kcal/kg

  Traume

  Sepsis

  Uehara M, Plank LD, Hill GL. Components of energy expenditure in patients with severe sepsis and major trauma:

  a basis for clinical care. Crit Care Med. 1999 Jul;27(7):1295-302.

 • Fysioterapi 2013 Bergen AB Guttormsen 13.02.2013

  4

  Forskningsspørsmål • Hvordan kan klinisk relevant underernæring diagnostiseres?

  • Bedrer ernæringsbehandling ernæringsstatus i en gitt situasjon?

  • Påvirker ernæring den underliggende sykdommsprosessen på en god måte eller fører den til forverring?

  • Betyr korte perioder ( 10 kg

  Vekttap Antall

  0-5 kg 43

  5-10 kg 38

  10-15 kg 26

  >15 kg 29

  Sum 136

  • Grad av vekttap var ikke relatert til – Oppholdets lengde

  – Tid på respirator

  – Hvordan motvirke et slikt vekttap?

  Kvåle R, Ulvik A, Flaatten A. Follow-up after intensive care, a single center study, Intensive Care Med (2003)29:2149-2156.

  Litteratur - retningslinjer

  • Div. artikler – ofte av dårlig kvalitet

  – små studier uten tilstrekkelig styrke – dvs for få pasienter til å vise forskjell mellom to intervensjoner

  • ESPEN Guidelines (http://www.espen.org)

  • Canadian guidelines (http://www.criticalcarenutrition.com)

  • Nasjonale retningslinjer

  • Lokale retningslinjer

  Ernæring 2013 - Fysioterapi 23

 • Fysioterapi 2013 Bergen AB Guttormsen 13.02.2013

  5

  Evidens Design

  I Randomiserte kontrollerte studier(metaanalyser, systematisk review)

  II Prospektive kohortstudier

  III Case-kontrollstudier

  IV Små studier, kasuistikker

  V Ekspertuttalelser, editorials

  Anbefaling Studiedesign

  A To studier på nivå I

  B En studie på nivå I

  C Studier på nivå II

  D Minst to studier på nivå III

  E Studier på nivå IV og V

  Nivå A anbefalinger – Ikke parenteral ernæring til

  pas. som kan ernæres enteralt

  – Immunmodulerende ernæring til traumepasienter

  – Brannskadepasienter skal ha høyere tilførsel av sporstoffer

  – Glutamin bør tilføres i standard enteral ernæring til brannskade – og traumepasienter

  – Glutamin i.v til alle intensivpasienter

  Clin Nutr 2006 25:210-223 24

  ESPEN guidelines

  • “The present guidelines are the result of the analysis of the available literature, and acknowledging these limitations, our recommendations are intentionally largely expressed as expert opinions.”

  Ernæring 2013 - Fysioterapi 25

  ……It is therefore not a scientific question if nutritional support is necessary in starvation but rather

  to which degree may a patient be starved without increasing his risk or what is an adequate balance between the risks of artificial nutrition and the risks of starvation.

  Ernæring 2013 - Fysioterapi 26 Ernæring 2013 - Fysioterapi 27

  I.V ernæring

  Ernæring 2013 - Fysioterapi 28

  Enteral ernæring

  Ernæring 2013 - Fysioterapi 29

  Nasjonale retningslinjer

 • Fysioterapi 2013 Bergen AB Guttormsen 13.02.2013

  6

  Hans Flaatten, Innføring i Klinisk ernæring,2005

  Ernæring 2013 - Fysioterapi 30

  «Metodeboken er vårt overordnede dokument» http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/anestesi/intensivmedisin-metodebok-for-intensivmedisinsk-seksjon-haukeland-universitetssykehus

  31Ernæring 2013 - Fysioterapi

  Nye studier

  • Forvirring

  • Masse diskusjon

  • Usikkerhet

  • Endringer av retningslinjer

  Ernæring 2013 - Fysioterapi 32 Ernæring 2013 - Fysioterapi 33

  Ernæring 2013 - Fysioterapi 34 Ernæring 2013 - Fysioterapi 35

 • Fysioterapi 2013 Bergen AB Guttormsen 13.02.2013

  7

  The OMEGA trial (terminated due to futility)

  Ernæring 2013 - Fysioterapi 36 Ernæring 2013 - Fysioterapi 37

  Bolus Kontroll inneholder ikke fett

  Ernæring 2013 - Fysioterapi 38