of 25 /25

Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,

  • Author
    others

  • View
    10

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna...

Page 1: Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,
Page 2: Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,

Psihoterapija pokretom i plesom (PPP)

kod ţena s karcinomom: preliminarni rezultati

Sanela Janković Marušić & Maja Boban

www.memotus.hr

.

Page 3: Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,

•Rak - značajan zdravstveni problem stanovništva

Hrvatske

•Drugi najvažniji uzrok smrti - odmah iza srčano-

žilnih bolesti (HZJZ, Registar za rak).

•Pet najčešćih sijela raka u žena: dojka (26%),

kolon (8%), traheja, bronhi i pluća (7%), tijelo

maternice (7%) i jajnik, jajovod i adneksa (5%).

•U Hrvatskoj je 2010. godine od raka umrlo 13 482

osoba, 7 751 muškaraca i 5 731 žena (godišnje

900 žena u RH umre od raka dojke).

Page 4: Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,

RAK – utjecaj na:

•Slika tijela

•Samopoštovanje

•Emocije

•Društveni odnosi

•Duhovnost

Page 5: Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,

Psihoterapija pokretom i plesom (PPP)

•Kreativna terapija

•Psihoterapijsko korištenje pokreta

zbog poboljšanja emocionalne,

kognitivne, tjelesne, i socijalne

integracije individue

•Pokret i ostali neverbalni znakovi

odražavaju unutarnje obrasce

razmišljanja i osjećaja

•Intervencije u području tjelesnog

izražavanja rezultiraju zdravim

promjenama u psihi

•Tijelo i um - nerazdvojivi dio jedne

cjeline, a stanje jednog djeluje na

drugo

Page 6: Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,

PPP u psiho-onkologiji odraslih

•Psihosocijalna potpora

•Aktivacija Body-Mind veze

•Poboljšanje kvalitete života

Page 7: Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,

Područja djelovanja PPP-a i ciljevi

SOCIJALNO

TJELESNO PSIHIČKO

Page 8: Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,

Kako PPP djeluje na sliku tijela?

•Pomicanje fokusa s oboljelog dijela tijela na cijelo

tijelo

•Osvještavanje tjelesnih senzacija (kinestetička

svijest)

•Redefinicija slike tijela biranim kreativnim

aktivnostima

•Osnaživanje tijela ugodnom tjelesnom aktivnošću

•Uspostavljanje kontrole nad tijelom

•Izražavanje emocija putem pokreta i smanjivanje

negativnih raspoloženja

Page 9: Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,

Korištene tehnike

•Bartenieff Fundamentals

•Zrcaljenje

•Chace kružna formacija

•Labanova analiza pokreta

•Strukturirana i

slobodna improvizacija

u pokretu

•Metafore u pokretu

Page 10: Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,

Struktura radionice:

•1. faza: provjera i strukturirane vježbe

•2. faza: faza iskustva

•3. faza: teme i uvidi kroz kreativne aktivnosti

•4. faza: razgovor, zatvaranje

Page 11: Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,

CILJ ISTRAŽIVANJA

Ispitati djelotvornost radionica psihoterapije

pokretom i plesom u žena oboljelih od raka

Page 12: Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,

PROBLEMI ISTRAŢIVANJA

Utvrditi razlike:

• izmeĎu pred-testiranja i post-testiranja u tretiranoj skupini

ispitanika

•izmeĎu pred-testiranja i post-testiranja u netretiranoj skupini

ispitanika

•u pred-testiranju izmeĎu tretirane i netretirane skupine

ispitanika

•u post-testiranju izmeĎu tretirane i netretirane skupine

ispitanika

Page 13: Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,

HIPOTEZE

• Postoji statistički značajna razlika izmeĎu pred-

testiranja i post-testiranja u tretiranoj skupini

ispitanika

• Ne postoji statistički značajna razlika izmeĎu

pred-testiranja i post-testiranja u netretiranoj

skupini ispitanika

• Ne postoji statistički značajna razlika u pred-

testiranju izmeĎu tretirane i netretirane skupine

ispitanika

• Postoji statistički značajna razlika u post-

testiranju izmeĎu tretirane i netretirane skupine

ispitanika

Page 14: Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,

METODA

1. Ispitanici

• Eksperimentalna skupina (N=17)

• Prosječna dob ispitanica eksperimentalne skupine je M =

60

• većina ispitanika ima srednju stručnu spremu (35%) te je u

braku (59%)

• Rak dojke (88, 2%)

• Kontrolna skupina (N= 6)

• Prosječna dob kontrolne skupine ispitanika je M = 51

• većina ispitanica ima srednju stručnu spremu (50%) te je u

braku (67%)

• Druge vrste malignog oboljenja (66,6 %)

Page 15: Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,

2. Mjerni instrumenti

• Opći upitnik

• Serlin Kinaesthetic Imagery Profile SKIP Part I

TIJELO Izjava Ocjena: 1 2 3 4 5

1 Slušam svoje tijelo

2 Osjećam se bliskom sa svojim tijelom

3 Poštujem svoje tijelo

4 Sviđa mi se moje tijelo

5 Moje tijelo je fleksibilno

1 Osjećam se punom nade

2 Osjećam se puteno (čulno)

3 Osjećam se relaksirano

4 Osjećam se depresivno

5 Pokret mi pomaže doći u dodir sa svojim vlastitim osjećajima

EMOCIJE 1 2 3 4 5

Page 16: Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,

DUHOVNOST 1 2 3 4 5

1 Osjećam se povezano s ostalim članovima grupe

2 Osjećam unutarnji mir

3 Osjećam se osnaženo

4 Cijenim ono što imam u životu

5 Osjećam da imam svoj centar

SAMOPOŠTOVANJE I BRIGA ZA SEBE

1 2 3 4 5

1 Osjećam sposobnost samoiscijeljenja

2 Živim svoj život na svoj vlastiti način

3 Nježna sam prema sebi

4 Osjećam snažnu vezu između tijela, uma i duha

5 Vjerujem intuiciji svoga tijela

Page 17: Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,

3. NACRT ISTRAŢIVANJA

O1 T O2

----------------------------

O1 O2

4. NAČIN PROVOĐENJA ISTRAŢIVANJA

• 14 radionica PPP

• SKIP upitnik samoprocjene (prije i poslije ciklusa PPP intervencije)

• Opservacija pokreta

• VoĎenje dnevnika opažanja

5. METODE ANALIZE PODATAKA

• Frekvencijska analiza

• Shapiro-Wilk test

a) Wilcoxonov test ekvivalentnih parova (za zavisne uzorke) - kako bismo testirali razliku izmeĎu prvog i drugog mjerenja unutar iste skupine ispitanika

b) Mann-Whitney U-test (za nezavisne uzorke) - kako bismo ispitali razlike izmeĎu tretirane i netretirane skupine

Page 18: Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,

REZULTATI Slika 1. Razlika između pred-testiranja i post-testiranja u tretiranoj

skupini ispitanika

SIBOS

Z =-2,018

p< 0,05

Z =-3,184

p< 0,05

Z=-2,512

p<0,05

Z=-1,367

p>0,05

Z=-2,701

p<0,05

Page 19: Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,

Slika 2. Razlika između pred-testiranja i post-testiranja u

netretiranoj skupini ispitanika

Z=-0,135

p>0,05

Z=-0,271

p>0,05

Z=-0,420

p>0,05

Z=-0,135

p>0,05

Z=-0,314

p>0,05

UKUPNO

Page 20: Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,

Slika 3. Utvrđivanje razlika u pred-testiranju između

tretirane i netretirane skupine ispitanika

Z=-0,701

p>0,05

Z= 0,386

p>0,05

Z=-0,845

p>0,05

Z=-0,772

p>0,05

Z=-0,385

p>0,05

Page 21: Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,

Slika 4. Utvrđivanje razlika u post-testiranju između tretirane i

netretirane skupine ispitanika

Z=-0,632

p>0,05

Z=-0,877

p>0,05

Z=-1,368

p>0,05

Z=-0,245

p>0,05

Z=-0,070

p>0,05

UKUPNO

Page 22: Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,

ZAKLJUČAK

•Postoji statistički značajna razlika izmeĎu pred-

testiranja i post-testiranja u tretiranoj skupini

ispitanika

•Ne postoji statistički značajna razlika izmeĎu pred-

testiranja i post-testiranja u netretiranoj skupini

ispitanika

•Ne postoje statistički značajne razlike u fazi pred-

testiranju izmeĎu tretirane i netretirane skupine

ispitanika

•Ne postoji statistički značajna razlika u post-

testiranju izmeĎu tretirane i netretirane skupine

ispitanika

Page 23: Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,

NEDOSTACI ISTRAŽIVANJA

•Neujednačene skupine ispitanika

•Mali broj ispitanika

•Nepostojanje metrijskih karakteristika SKIP-Part 1

upitnika (niti priručnika)

•Nekorištenje SKIP-Part 2 upitnika

•Nedostatak financijskih sredstava za adekvatno

provoĎenje i dovršavanje projekta

Page 24: Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) · Psihoterapija pokretom i plesom (PPP) •Kreativna terapija •Psihoterapijsko korištenje pokreta zbog poboljšanja emocionalne, kognitivne,

LITERATURA

•Bartenieff, I. i Lewis, D. (1980). Body Movement: Coping with the

Environment. New York: Gordon and Breach.

•Dibbell-Hope, S. (1989). Moving Toward Health: A study of the use of

dance-movement therapy int he psychological adaptation to breast cancer.

(Doctoral dissertation, California School of Professional Psychology)

•Goodwill, S. W. (2005) An Introduction to Medical Dance/Movement

Therapy Health Care in Motion. London: Jessica Kingsley Publisher.

•HZJZ, Registar za rak preuzeto 04.10.2013. s:

http://www.hzjz.hr/rak/novo.htm

•Mannheim, E. i Weiss, J. (2006). Dance/Movement Therapy with Cancer

Inpatients: evaluation of process and outcome parametars. U: Koch, S.C. i

Bräuninger, I. (ur.). Advances in dance/movement therapy. Theoretical

perspectives and empirical findings, str: 61-72.