of 40/40

Przepływ maksymalny dobowy Q maxd -1300 m3/d

 • View
  66

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Oczyszczalnia ścieków przed przebudową i rozbudową z reaktorem wielofunkcyjnym BIOOXYBLOK typ BX 14/18. Przepływ maksymalny dobowy Q maxd -1300 m3/d Przepływ średni dobowy Q śrd - 968 m3/d. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach - PowerPoint PPT Presentation

Text of Przepływ maksymalny dobowy Q maxd -1300 m3/d

 • Oczyszczalnia ciekw przed przebudow i rozbudow

  z reaktorem wielofunkcyjnym BIOOXYBLOK typ BX 14/18

  Przepyw maksymalny dobowy Qmaxd -1300 m3/d

  Przepyw redni dobowy Qrd - 968 m3/d

  ParametrJednostkaProjektRozruch 1999 r.2008 r.BZT5mgO2/dm3250445572ChZTCRmgO2/dm34859791862Zawiesina og.mg/dm3128460937Azot og.mgN/dm36269,5118,8Fosfor og.mgP/dm312,610,420,5Przepyw Qrdm3/d1300553518,7

 • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ciekw w Brusach

  maj 2008 r. - Koncepcja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ciekw w Brusach

  8.07.2008 r. - Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ciekw w Brusach.

  15.04.2009 r. - Pozwolenie na budow.

  16.12.2009 r. - Umowa o przyznaniu pomocy w ramach dziaania Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej objtego PROW na lata 2007-2013.

  27.08.2010 r. - Przetarg na budow Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ciekw w Brusach etap I.

  14.02.2011 r. - Umowa na realizacj zadania.

  18.02.2011 r. - Przekazanie placu budowy.

  23.05.2011 r. - Umowa poyczki z WFOiGW.

  16.07.2012 r. - Zakoczenie robt budowlanych.

  27.08.2012 r. - Pozwolenie na uytkowanie.

 • Efekt ekologiczny

  Jako ciekw oczyszczonych.Przepyw maksymalny dobowy Qmaxd -1900 m3/dPrzepyw redni dobowy Qrd - 1400 m3/dRwnowana liczba mieszkacw RLM - 18200 MK

  Wskanik cieki surowecieki oczyszczoneMinimalny poziom redukcji wg pozwolenia wodnoprawnego[%] Projekt VIII, IX, X 2012 r. VIII, IX, X 2012 r. Redukcja[%] BZT5 [mgO2/dm3] 780673,72,999,690ChZTCr [mgO2/dm3] 170014133897,375Zawiesina og. [mg/dm3] 9253625,498,690Azot og. [mgN/dm3] 90112,34,895,780Fosfor og. [mgP/dm3] 1713,31,290,885Przepyw Qrd [m3/d] 14001141,31141,3--

 • Stenia zanieczyszcze w ciekach

 • Jako wody w rzece NiechwaszczBadania z sierpnia 2012 r.

  Wskanik Powyej wylotu ciekw z oczyszczalni Poniej wylotu ciekw z oczyszczalni BZT5 [mgO2/dm3]1,92,5ChZTCr [mgO2/dm3]3636Zawiesina og. [mg/dm3] 4,22Azot og. [mgN/dm3] 0,52,42Fosfor og. [mgP/dm3] 0,270,46