of 14 /14
6.5.2019. 1 Proizvodnja podržana računalom CAM 6. sem: IIM, PI, RI Zagreb, 27. ožujka 2019. 4. predavanje 2018/2019 FSB Zagreb, Proizvodno inženjerstvo, OS Proizvodnja Podjele proizvodnje i promjene u proizvodnji PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM CAM Promjena proizvodne paradigme ? Megatrendovi "Big Four" : Deloitte, PwC, EY i KPMG. Proizvodnja podržana računalom – CAM učinkovita primjena računala u proizvodnji. a) Izravna (direktna) primjena b) Posredna (indirektna) primjena Od 1950tih NC relejno upravljanje i 1. jezika za programiranje NC strojeva (APT) do INDUSTRIJE 4.0 Povijest CAMa Obradni sustav te stanje i trendovi razvoja njegovih komponenti Razvoj NC strojeva i razine NCa (NC, DNC, CNC, DNC, AC (ACC i ACO), FM (FMC, FMI, FMS), CIM, IMS, BMS, SM, AM, VM, DM, RMS, …)

Proizvodnja podržana čunalom CAMtitan.fsb.hr/~mklaic/CAM/CAM2019/4. Predavanje-w2.pdfskupina d ‐kompenzacija polumjera vrha alata G40‐poništenje kompenzacije polumjera alata

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Proizvodnja podržana čunalom CAMtitan.fsb.hr/~mklaic/CAM/CAM2019/4. Predavanje-w2.pdfskupina d...

 • 6.5.2019.

  1

  Proizvodnja podržana računalomCAM

  6. sem: IIM, PI, RI

  Zagreb, 27. ožujka 2019.

  4. predavanje 2018/2019

  FSB Zagreb, Proizvodno inženjerstvo, OS

  ProizvodnjaPodjele proizvodnje i promjene u proizvodnji

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  Promjena proizvodne paradigme ?

  Megatrendovi"Big Four" :  Deloitte, PwC, EY i KPMG.

  Proizvodnja podržana računalom – CAM učinkovita primjena računala u proizvodnji.a) Izravna (direktna) primjena b) Posredna (indirektna) primjena

  Od 1950‐tih ‐NC ‐ relejno upravljanje i 1.  jezika za programiranje NC strojeva (APT)do  INDUSTRIJE 4.0

  Povijest CAM‐a

  Obradni sustav te stanje i trendovi razvoja njegovih komponentiRazvoj NC strojeva i razine NC‐a (NC, DNC, CNC, DNC, AC (ACC i ACO), FM (FMC,  FMI, FMS), CIM, IMS, BMS, SM,  AM, VM, DM, RMS, …)

 • 6.5.2019.

  2

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

  1. Koordinatni sustav i nul‐točke2. Vrste upravljanja3. Gradnja i sintaksa programa

  Priprema za programiranje 

  Programiranje CNC strojeva je kodiranje geometrijskih i tehnoloških informacija potrebnihza izradu nekog dijela na CNC stroju.

  Programiranje NC strojevaPROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  V Y

  B

  PU

  A X

  CW R Z

  Q M

  W

  R

  nul‐točka stroja; i

  referentna točka stroja; 

  nul‐točka obratka

  P teorijski vrh alata

  Ad 1) Koordinatni sustav i nul‐točke

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

  Vrste upravljanja

 • 6.5.2019.

  3

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

  Raspored osi

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

  Raspored osi

 • 6.5.2019.

  4

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

  Raspored osi

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

  Raspored osi i vrste upravljanja

 • 6.5.2019.

  5

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

  Raspored osi i vrste upravljanja

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

  Vrste upravljanja

 • 6.5.2019.

  6

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

  Vrste upravljanja

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

  Vrste upravljanja

 • 6.5.2019.

  7

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

  Kreiranje programa 

  NC program

  Blok(naredba)

  Riječ

  Adresa Num. podatak

  N75 G1  X100.  F0.3

  N75      G1      X100.       F0.3

  %N001N5 T1  M3

  :

  N325 M30

  1. riječ 2. riječ 3. riječ 4. riječ

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

  Znakovi (characters) od kojih se grade riječi i blokovi: 

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  Adrese (tiskana slova A‐ Z)

  Znamenke 0 ‐ 9

  Znakovi +, ‐, . 

  Ostali znakovi 

 • 6.5.2019.

  8

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

  Adrese kod programiranja NC strojeva

  Adresa ZnačenjeA rotacija oko osi XB rotacija oko osi YC rotacija oko osi ZD korekcija alataE dopunska adresaF posmakG uvjeti putaH dopunska adresaI interpolacijski parametar za os XJ interpolacijski parametar za os YK interpolacijski parametar za os ZL podprogramiM pomoćne funkcije

  Adresa ZnačenjeN broj blokaP dopunsko gibanje u smjeru osi XQ dopunsko gibanje u smjeru osi YR dopunsko gibanje u smjeru osi ZS broj okretaja ili brzina obradeT alatU dopunsko gibanje u smjeru osi XV dopunsko gibanje u smjeru osi YW dopunsko gibanje u smjeru osi ZXYZ

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  Ostali znakovi

  Pored slova (definicija adresa) i znamenaka (numerički podaci), za gradnju programa se koriste i posebni znakovi koji imaju sljedeća značenja:

  a) znak “%” ‐ početak programaZa program se također može reći da se sastoji od:

  ‐ znaka za početak programa‐ niza blokova‐ i kraja programa.

  b) znak  “: “ ‐ znak za glavni blok (naredbu) programa

  c) znakovi  “(“   i   “ )”  ‐ znakovi za početak i kraj komentara

  d) znak “ / ” ‐ znak za uvjetno izvođenje bloka

  Drugi znakovi iz skupine posebnih znakova rjeđe se koriste, a jedan broj tih znakova generira samo upravljačkoračunalo.

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

 • 6.5.2019.

  9

  Programiranje ‐ kreiranje programa

  Riječ s adresom G ili G‐funkcije

  G funkcijama se definiraju uvjeti puta. Zajedno s adresama za koordinatne osi i interpolacijskeparametre čine geometrijski dio bloka. Format zadavanja G‐funkcija je slovo, adresa, G i dvadekadska mjesta, što znači da na rapolaganju stoji 100 G‐funkcija. 

  Format zadavanja G funkcija: G(0) . | . ‐ 2 dekadska mjesta ; ako je na prvom mjestu 0 može se izostaviti

  (današnja upravljačka računala nude 3 dekadska mjesta) 

  Podjela G funkcija:1. modalne ili memorirane G‐funkcije,2. blok‐aktivne (rečenično aktivne) G‐funkcije i3. slobodne G‐funkcije.

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

  Modalne (memorirane) G‐funkcije

  Modalne G‐funkcije ostaju memorirane u UR i ostaju aktivne (djelotvorne) dok se ne ponište snekom od funkcija iz iste skupine ili s naredbom za kraj programa koja aktivira inicijalne funkcije.

  Modalne G‐funkcije dijele se u sljedeće skupine:Skupina a ‐ vrste interpolacijeSkupina c ‐ izbor ravnine obradeSkupina d ‐ kompenzacija polumjera vrha alataSkupina f ‐ pomaci nul‐točkeSkupina e ‐ radni ciklusiSkupina j ‐ unošenje dimenzija apsolutno ili inkrementalnoSkupina k ‐ definiranje posmakaSkupina l ‐ definiranje broja okretajaSkupina m ‐mjerni sustav

  Programiranje ‐ kreiranje programa

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

 • 6.5.2019.

  10

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  Modalne G funkcije – skupina a – vrste interpolacije

  G0 ili G00 pozicioniranje (pravocrtno, linearno, gibanje u brzom hodu; izvodi se najvećom posmičnom brzinom; ne smije bitikontakta alata i obratka)

  G1 ili G01 pravocrtno (linearno) gibanje u radom hodu(izvodi se zadanim, programiranim, posmakom ili posmičnom brzinom)

  G2 ili G02 kružno gibanje (u radnom hodu) u smjeru kazaljke na satu

  G3 ili G03 kružno gibanje (u radnom hodu) u smjeru suprotno od smjera kazaljki sata

  G33 obrada navoja

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  Modalne G funkcije – skupina afunkcije G01 i G02

 • 6.5.2019.

  11

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  Primjer 1.

  Obrada dijela konture uz korištenje G funkcija kojima se definira vrsta interpolacije.

  Modalne G funkcije – skupina a

  Napomena: Primjer se radi korištenjem samo onih G‐funkcija kojima se definira vrsta interpolacije (zadanom putanjom putuje teorijski vrh alata).

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  Primjer G0 i G1 funkcija na FLEXMATIC‐u

  Modalne G funkcije – skupina a

 • 6.5.2019.

  12

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  Modalne G funkcije – skupina a

  W

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  Modalne G funkcije – skupina aW

  W

 • 6.5.2019.

  13

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  G17 izbor radne ravnine XY

  G18 izbor radne ravnine XZ

  G19 izbor radne ravnine YZ

  Modalne G funkcije – skupina c – ravnina obrade

  G17  ravnine XY G18  ravnina XZ G19  ravnine YZ

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  Ako se funkcije G2 i G3 izvode na CNC glodalici u više ravnina, funkcije G17, G18 i G19 se moraju uskladiti s adresama koje se koriste u definiciji kružne interpolacije, odnosno definirati ravninu u kojoj se izvodi kružna interpolacja.

  Modalne G funkcije – skupina c – ravnina obrade

 • 6.5.2019.

  14

  FSB Zagreb, PI, IIM, RI, CAM

  PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM ‐ CAM

  Modalne G funkcije  skupina d ‐ kompenzacija polumjera vrha alata

  G40 ‐ poništenje kompenzacije polumjera alataG41 ‐ kompenzacija polumjera alata “lijeva”G42 ‐ kompenzacija polumjera alata “desna”

  Za korištenje ovih funkcija potrebna je da upodacima o alatu (dio memorije) postoje podacio polumjeru alata i orijentaciji oštrice.

  Tokarenje