Proiect Bazele contabilitatii(2)

 • Upload
  iqqqwww

 • View
  230

 • Download
  1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  1/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  Bazele contabilitii

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  2/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  CUPRINS

  Introducere........................................................................................................... 31. Definitia patrimoniului: ............................................................................. 32. Conceptii cu privire la patrimoniu: ............................................................ 33. Definitia Activului: .................................................................................... 34. Definitia Pasivului: .................................................................................... 35. Modelul BILANTULUI forma didactica (tabelara) .................................. 4

  Patrimoniu ........................................................................................................... 5Egaliti bilaniere ............................................................................................. 10Egalitati contabile.............................................................................................. 14Balanta de verificare.......................................................................................... 19

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  3/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  Introducere

  1. Definitia patrimoniului: Totalitatea DREPTURILOR SI OBLIGATIILOR cu valoare economica, apartinand unei

  persoane fizice sau juridice, precum si bunurile la care se refera aceste drepturi si obligatiiexprimate in bani

  2. Conceptii cu privire la patrimoniu:

  a. CONCEPTIA JURIDICA pentru care avem schema de mai jos :

  BUNURI ECONOMICE = SURSE DE PROCURARE (mod de dobandire)

  SAUBUNURI ECONOMICE = SURSE PROPRII+ SURSE IMPRUMUTATE

  SAUBUNURI ECONOMICE = DREPTURI + OBLIGATII

  b. CONCEPTIA ECONOMICA cu urmatoarea ecuatie

  UTILIZARI = RESURSE

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  4/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  5. Modelul BILANTULUI forma didactica (tabelara)

  Activ Sume Pasiv Sume

  A. Active imobilizateI. Imobilizri necorporale

  Chelt de constituire, Prog

  informatice etc

  II.Imobilizri corporale

  Terenuri, Cladiri,

  Masini, Utilaje, Mobilier

  III. Imobilizri financiare

  Actiuni la alte firme min20% interes de participare,

  imprumuturi acordatefilialelor, depozite, garantiidepuse la entitati

  D. Capital i reserve

  I. Capital subscris

  1. Capital subscris vrsat2. Capital subscris nevrsat

  II. Prime de capital

  III.Rezerve din reevaluare

  IV. Rezerve

  1. Rezerve legale2. Rezerve statutare sau contractuale

  3. Alte reserve

  IV.Profitul sau pierderea reportat()

  VI. Profitul sau pierderea exerciiului

  financiar

  E. PROVIZIOANE

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  5/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  Patrimoniu

  Exercitiu : Sa se intocmeasca 5 exemple de bilant initial pentru societati comerciale care

  sa aiba ca obiect principal de activitate:

  - 2 exemple pt societati comerciale cu profil comercializarea de bunuri

  - 2ex pt societati comerciale cu profil productia de bunuri- 1 ex pt o societate comerciala cu profil prestarea de servicii

  S.C. Electronic S.R.L.are ca obiect de activitate comercializarea marfurilor engross i en detail, a fost nfiinat la data de 12 octombrie 2005, are sediul pe str.Florilor, nr.67, Iai.

  Exemplul 1.

  ACTIV Bilant initial PASIVNr.crt.

  Denumireapostului

  Suma(lei)

  Nr.crt. Denumirea postului

  Suma(lei)

  1Cheltuieli deconstituire

  201 6.000 1Capital subscris

  nevrsat1011 20.000

  2 Terenuri 211 10.000 2 Capital subscris vrsat 1012 70.0003 Construcii 212 50.000 3 Rezerve legale 1062 16.0004 Mijloc de transport 213 1.000 4 Profit i pierdere 121 5.000

  f i 371 l l 117

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  6/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  20 Avansuri de trezorerie 542 3.000 20TOTAL ACTIV 192.800 TOTAL PASIV 192.800

  Exemplul 2.

  ACTIV Bilant initial PASIVNr.crt.

  Denumirea postuluiSuma

  (lei)Nr.crt.

  Denumireapostului

  Suma(lei)

  1

  Cheltuieli de

  constituire 201 2,000 1

  Capital social

  subscris varsat 1012 222,0002 Terenuri 211 100,000 2 Rezerve 106 90,0003 Constructii 212 150,000 3 Rezultatul reportat 117 20,000

  4

  Instalatiitehnice,mijloace detransport, animale si

  plantatii

  213 120,000 4 Profit si pierderi 121 10,000

  5

  Mobilier,aparatura

  birotica, echipamentede protectie a valorilorumane si alte activecorporale

  214 5,000 5Amortizarea privindimobilizarilecorporale

  281 95,000

  6 Materii prime 301 18,000 6 Furnizori 401 10,0007 Materiale consumabile 302 5,000 7 Clienti-creditori 419 10,000

  8

  345

  25,000 8Personal - salariidatorate (30,000- 421 0

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  7/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  S.C. MOBILUX S.A. are ca obiect de activitatea producerea i comercializareamobilei. A fost nfiinat pe 14 iulie 2002, are sediul pe str.Trandafirilor, nr.43, PiatraNeam.

  Exemplul 1.

  ACTIV Bilant initial PASIVNr.

  crt.

  Denumirea

  postului

  Suma

  (lei)

  Nr.

  crt. Denumirea postului

  Suma

  (lei)1 Terenuri 211 17.000 1 Capital subscris vrsat 1012 100.0002 Construcii 212 12.000 2 Rezerve legale 1062 12.0003 Mijloc de transport 213 14.500 3 Profit i pierdere 121 7.000

  4Materiale

  consumabile302

  10.000 4 Rezultatul reportat117

  1.300

  5 Produse finite345 40.000 5

  Amortizri privindimobilizrile corporale

  281 2.400

  6 Mrfuri 371 33.000 6 Provizioane pentruriscuri i cheltuieli151 4.450

  7 Materii prime301

  35.000 7mprumuturi din

  emisiuni de obligaiuni161

  12.000

  8Efecte de primit de la

  clieni413 13.900 8

  Credite bancare petermen lung

  162 19.000

  9 Clieni411

  5.000 9Datorii ctre

  societile din cadrul1661

  9.000

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  8/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  Exemplul 2

  Nr.crt.

  Denumirea elementului Suma Nr.crt.

  Denumirea elementului Suma

  1 Terenuri si amenajariterenuri

  211 6.000 1 Capital subscris varsat 1012 100.000

  2 Cladiri 212 70.000 2 Amortizari privindimobilizarile corporale281 46.000

  3 Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii

  213 5.000 3 Furnizori 401 121.000

  4 Mobilier, aparaturabirotica, echipamente deprotectie a valoeilor

  umane si materiale sialte active corporale

  224 10.000 4 Efecte de platit 413 10.000

  5 Materi prime 301 25.000 5 Personal salariidatorate

  421 20.000

  6 Materiale consumabile 302 3.000 6 Drepturi de personalneridicate

  426 3.000

  7 Materiale de naturaobiectelor de inventar

  303 1.000 7 Asigurari sociale 431 12.000

  8 Marfuri 371 8 Ajutor de somaj 437

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  9/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  S.C. SERVICE S.R.L. are ca obiect de activitate reparaia i ngrijirea completa mainilor. Are sediul pe str. M. Eminescu, nr.12, Bucureti..societatea a fostnfiinat pe 25 septembrie 2005

  ACTIV Bilant initial PASIVNr.crt.

  Denumireapostului

  Suma(lei)

  Nr.crt.

  Denumirea postuluiSuma

  (lei)

  1 Cheltuieli deconstituire201 3.400 1 Capital subscrisnevrsat

  1011 60.000

  2 Fond comercial 2075 2.000 2 Capital subscris vrsat 1012 120.0003 Terenuri 211 43.000 3 Rezerve legale 1062 18.0004 Construcii 212 9.000 4 Profit i pierdere 121 2.0005 Mijloc de transport 213 24.000 5 Rezultatul reportat 117 3.630

  6Materiale

  consumabile302

  15.000 6Amortizri privind

  imobilizrile corporale281

  4.500

  7 Materiale de naturaobiectelor de inventar303 45.000 7 Provizioane pentruriscuri i cheltuieli

  151 1.200

  8 Clieni411

  16.000 8Credite bancare pe

  termen lung162

  45.980

  9Lucrari i servicii n

  curs de execuie332

  5.900 9 Furnizori401

  26.500

  10Efecte de primit de la

  clieni413

  22.000 10Furnizori deimobilizri

  404890

  456 413

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  10/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  Egaliti bilaniere

  Exercitiu: Plecand de la o situatie initiala prezentata sub forma unui bilant initial, sa se

  enunte 4 operatiuni economico-financiare care sa fie reflectate printr.o succesiune de

  bilanturi.

  Se da urmatoarea situatie a patrimoniului prezentata prin bilantul de deschidere la 01.01.2007Nrcrt

  Denumirea elementului Suma Nr.crt.

  Denumirea elementului Suma

  1 Terenuri si amenajari terenuri 7.000 1 Capital subscris varsat 95.0002 Constructii 80.000 2 Rezerve legale 30.0003 Instalatii tehnice, mijloace de

  transport, animale si plantatii22.000 3 Rezultatul reportat (profit) 75.000

  4 Mobilier, aparatura birotica,echipamente de protectie avaloeilor umane si materiale si alteactive corporale

  15.000 4 Amortizari privind imobilizarilecorporale

  21.500

  5 Materiale consumabile 2.000 5 Furnizori 75.0006 Materiale de natura obiectelor de

  inventar1.500 6 Efecte de platit 9.000

  7 Marfuri 155.500 7 Personal salarii datorate 8.0008 Ambalaje 1.000 8 Drepturi de personal neridicate 2.500

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  11/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  Nrcrt

  Denumirea elementului Suma Nr.crt.

  Denumirea elementului Suma

  1 Terenuri si amenajari terenuri 7.000 1 Capital subscris varsat 95.0002 Constructii 80.000 2 Rezerve legale 30.0003 Instalatii tehnice, mijloace de

  transport, animale si plantatii22.000 3 Rezultatul reportat (profit) 75.000

  4 Mobilier, aparatura birotica,echipamente de protectie avaloeilor umane si materiale si alteactive corporale

  15.000 4 Amortizari privind imobilizarilecorporale

  21.500

  5 Materiale consumabile 2.000 5 Furnizori 75.0006 Materiale de natura obiectelor de

  inventar1.500 6 Efecte de platit 9.000

  7 Marfuri 155.500 7 Personal salarii datorate 8.0008 Ambalaje 1.000 8 Drepturi de personal neridicate 2.5009 Clienti 40.000 9 Asigurari sociale 4.700

  10 Efecte de primit de la clienti 4.500 10 Ajutor de somaj 30011 Furnizori-debitori 5.000 11 T.V.A. de plata 8.000

  12 Avansuri acordate personalului 1.500 12 Impozit pe profit (venit) 16.00013 Debitori diversi

  (3000 - 1000)2.000 13 Impozit pe venituri de natura

  salariilor1.500

  14 Conturi la banci in lei(10.000+1000)

  11.000 14 Fonduri speciale taxe si varsaminteasimilate

  500

  15 Casa in lei 2.000 15 Creditori diversi 3.000

  TOTAL ACTIV 350.000 TOTAL PASIV 350.000

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  12/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  6 Materiale de natura obiectelor deinventar

  1.500 6 Efecte de platit 9.000

  7 Marfuri 155.500 7 Personal salarii datorate 8.0008 Ambalaje 1.000 8 Drepturi de personal neridicate 2.5009 Clienti 40.000 9 Asigurari sociale 4.700

  10 Efecte de primit de la clienti 4.500 10 Ajutor de somaj 30011 Furnizori-debitori 5.000 11 T.V.A. de plata 8.00012 Avansuri acordate personalului 1.500 12 Impozit pe profit (venit) 16.00013 Debitori diversi 2.000 13 Impozit pe venituri de natura

  salariilor1.500

  14 Conturi la banci in lei 11.000 14 Fonduri speciale taxe si varsaminteasimilate

  500

  15 Casa in lei 2.000 15 Creditori diversi 3.00016 Rezerve din reevaluare 5.000

  TOTAL ACTIV 350.000 TOTAL PASIV 350.000

  Operatiunea economica nr.3

  Se inregistreaza plata in numerar a unui drept salarial neridicat, in suma de 500 RON

  *conturile care intra in functiune: 5311, 426

  *caracterul conturilor Activ Pasiv

  *sensul modificari - -

  C D

  Reducerea inregistrata in debitul contului de Pasiv 426 Drepturi de personal neridicate cu 500

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  13/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  13 Debitori diversi 2.000 13 Impozit pe venituri de naturasalariilor

  1.500

  14 Conturi la banci in lei(11.000 - 500)

  10.500 14 Fonduri speciale taxe si varsaminteasimilate

  500

  15 Casa in lei 2.000 15 Creditori diversi 3.000

  TOTAL ACTIV 350.000 TOTAL PASIV 350.000

  Operatiunea economica nr.4

  Se emite un efect comerical in valoare de 1.500 RON pentru un furnizor de materiale.

  *conturile care intra in functiune: 401, 403

  *caracterul conturilor Pasiv Pasiv

  *sensul modificari + -

  D C

  Reducerea inregistrata in debitul contului de Pasiv 401Furnizori cu 1.500 RON este egala cu

  sporirea consemnata in creditul contului de Pasiv 403 Efecte de platit cu 1.500 RON.+ P = - P

  + x - x

  Nrcrt

  Denumirea elementului Suma Nr.crt.

  Denumirea elementului Suma

  1 Terenuri si amenajari terenuri 7.000 1 Capital subscris varsat 95.0002 Constructii 85.000 2 Rezerve legale 35.000

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  14/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  Egalitati contabile

  Aceeasi problema enuntata la punctul 2 sa fie inregistrata in Registrul Jurnal, apoi sa se

  intocmeasca Cartea Mare pentru conturile folosite.

  Se inregistreaza in Registrul Jurnal descompunerea bilantului initial si operatiunileeconomice inregistrate.

  Registrul-Jurnal

  1. % = 8912111 Bilant de deschidere

  Terenuri

  212Constructii

  213

  Instalatii tehnice, mijloace de transport,animale si plantatii

  214

  Mobilier,aparatura birotica, echipamentede protectie a valorilor materiale si umane

  si alte active corporale

  302

  7.000

  80.000

  22.000

  15.000

  2.000

  350.000

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  15/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  2

  891 %1012

  Capital subscris varsat

  1061

  Rezerve legale

  121

  Rezultatul reportat (profit)

  281

  Amortizari privind imobilizarilecorporale

  401

  Furnizori

  403

  Efecte de platit

  421

  Personal salarii datorate

  426

  Drepturi de personal neridicate

  431

  Asigurari sociale

  = 437

  Ajutor de somaj

  4423

  T.V.A. de plata

  441

  Impozit pe profit (venit)

  444

  Impozit pe venituri de natura

  salariilor

  446

  Fonduri speciale taxe si varsaminte

  asimilate

  462

  Creditori diversi

  350.000

  95.000

  30.000

  75.000

  21.500

  75.000

  9.000

  8.000

  2.500

  4.700

  300

  8.000

  16.000

  1.500

  500

  3.000

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  16/45

  30.000 Sic[1011] 15.000 -

  Rd 15.000 - RcTsd 15.000 - Tsc

  Sfc 15.000

  75.000 Sic- -

  Rd - - RcTsd 75.000 TscSfc 75.000

  D 2111-Terenuri C7.000

  - -- - Rc

  7.000 Tsc

  7.000

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  ntocmirea evidenei sistematice

  Registrul Cartea Mare

  D 1011- Capital subscris nevarsat C D 1012- Capital subscris varsat C- - Sic - 95.000 Sic

  15.000 [1061]10.000 [456]

  -

  Rd - 25.000 Rc Rd - - RcTsd 25.000 Tsc Tsd 95.000 TscSfc 25.000 Sfc 95.000

  D 105-Rezerve din reevaluare C D 1061-Rezerve legale C- Sic5.000[212]

  Rd 5.000 RcTsd 5.000 Tsc

  Sfc 5.000D 121-Rezultatul reportat (profit) C

  Sid

  Rd

  Tsd

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  17/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  9.000 Sic1.500

  Rd 1.500 RcTsd 12.000 TscSfc 10.500

  Sid 40.000- -

  Rd - - RcTsd 40.000 Tsc

  40.000 Sfd

  8.000 Sic- -

  Rd - - RcTsd 8.000 TscSfc 8.000

  2.000 Sic- -

  Rd - - RcTsd 2.000 Tsc

  Tsd 155.500 Tsc Tsd 1.000 Tsc155.500 Sfd 1.000 Sfd

  D 401-Furnizori C D 403-Efecte de platit C75.000 Sic

  1.500

  Rd 1.500 RcTsd 1.500 75.000 TscSfc 73.500

  D 409-Furnizri debitori C D 4111-Clienti C

  Sid 5.000- -

  Rd - - RcTsd 5.000 Tsc

  3.500 Sfd

  D 413-Efecte de primit C D 421-Personal salarii datorate CSid 4.500

  - -

  Rd - - RcTsd 4.500 Tsc

  4.500 Sfd

  D 425-Avansuri acordate personalului C D 426-Drepturi de personal neridicate CSid 1.500

  - -Rd - - RcTsd 1.500 Tsc

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  18/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariatTsd 3.000 Tsc

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  19/45

  Sid 1.0000[411]3.500[462] 500

  -

  Rd 4.000 - RcTsd 14.000 Tsc

  14.000 Sfd

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  3.000 Sfd

  D 462-Creditori diversi C D 5121-Conturi la banci in lei C

  3.000 Sic- -

  Rd - - RcTsd 3.000 TscSfc 3.000

  D 5311-Casa in lei CSid 2.000

  1.000

  Rd 1.000 RcTsd 3.000 Tsc

  3.000 Sfd

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  20/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  Balanta de verificare

  Exercitiu: Monografie contabila se intocmeste un bilant initial, se deschid conturile deactiv si conturile de pasiv, dupa care se exemplifica prin inregistrari contabile in Registrul

  Jurnal, 20 operatiuni economico financiare, enuntate in prealabil, apoi se inchid conturile

  de cheltuieli si cele de venituri si se deconteaza TVA- ul. Se intocmeste Cartea Mare, iar

  apoi se completeaza balanta de verificare pe patru serii de egalitati.

  ACTIV Bilan iniial PASIVNr.crt

  Simbol

  contDenumire post

  Suma(lei)

  Nr.crt

  Simbol

  contDenumire post

  Suma(lei)

  1 2111Terenuri

  112.300 1 1011Capital subscris nevrsat

  95.600

  2 212Construcii

  92.000 2 1012Capital subscris vrsat

  134.400

  3 2133 Mijloace de transport 54.200 3 1061 Rezerve legale 15.400

  4 301Materii prime

  4.800 4 117Rezultatul reportat

  103.500

  5 302Materiale consumabile

  3.100 5 151Provizioane pentru riscuri i

  cheltuieli 25.300

  6 303Materiale de natura obiectelor de

  inventar 32.600 6 161mprumuturi din emisiuni de

  obligaiuni 29.874

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  21/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  n decursul lunii au avut loc urmtoarele operaii economico financiare:

  1) Deschiderea conturilor de activ i pasiv

  2) Se aduce ca aport de ctre un asociat un mijloc de transport evaluat la o sum de 50.000 lei

  i o sum de 45.600 lei care se depune n contul curent de la banc. Aportul corespunde

  capitalului social subscris i nc nevrsat. Operaiunea se efectueaz pe baza procesului

  verbal de recepie, a actelor ce dovedesc proveniena bunului i a extrasului de cont.

  3) Avnd n vedere operaiunea anterioar, se nregistreaz transferal capitalului social nevrsat

  n categoria capitalului social vrsat n sum de 95.600 lei, conform notei contabile

  4) Pe baza prospectului de emisiune, se nregistreaz emisiunea a 1500 de aciuni, cu o valoare

  nominal de 150 lei/aciune, n vederea majorrii capitalului social

  5) Aportul acionarilor, in natura si in bani, se depun imediat dupa subscriere si sunt formate

  din :

  in un teren evaluat la valoarea de. 30.000 lei

  un utilaj .. 25.000 lei

  materii prime .. 30.000 lei

  materiale consumabile .10.000 lei

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  22/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  11) Dupa 15 zile se achit contravaloarea facturii din disponibilul aflat n contul curent la

  banc , conform ordinului de plat primit de la furnizor i extrasul de cont primit de la

  banc.

  12) Se vinde un teren n valoare de 52.300 lei, TVA 19%, ncasarea facndu-se ulterior.

  13) Se nregistreaz descrcarea de gestiune a terenului la pre de achiziie de 35.000 lei.

  14) Se ncaseaz contravaloarea unei creane n valoare de 62.237 lei n contul bancar, de la

  debitori diveri. Operaiunea are la baz ordinul de plat primit de la client i extrasul de

  cont primit de la banc.

  15) Se nregistreaz cumprarea unui program informatic la un cost de achiziie de 1.000

  lei, TVA 19% , conform facturii i procesului verbal de recepie .

  16) Se nregistreaz achitarea obligaiei de 1.190 lei fa de furnizorul de imobilizri, n

  numerar pe baz de dispoziie de plat dat de casierie.

  17) Se primete prin donaie aparatur de birotic evaluat la 8.000 lei, durata de amortizare

  este de 5 ani. Se nregistreaz recepia aparaturii conform facturii i procesului verbal de

  recepie

  18) Se nregistreaz amortizarea lunar. Calculatorul se amortizeaz liniar.

  19) Se nregistreaz trecerea subveniei pe venituri pe msura nregistrrii amortizrii.

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  23/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  27) S-au vndut mrfuri n numerar n cursul lunii de 15.470 lei, TVA inclus (15.470 x

  19/119 = 2.740) pre cu amnuntul,nregistrarea efectundu-se pe baza bonurilor de cas.

  28) Concomitent, se nregistreaz i descrcarea de gestiune cu marfa vndut.

  SiC 378 + Rc 378

  Kr = ------------------------------------------------------

  (SiD 371 SiC 4428) + (Rd 371 Rc 4428)

  Rd = Rc 707 x Kr

  1.350 + 2.000 3.350

  Kr = -------------------------------------------- = -------------------- = 0,2334

  (5.366 1.016) + (11.900 1.900) 4.350 + 10.000

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  24/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  35) Se constat un minus la inventar, un mijloc de transport, evaluat la 10.840 lei, amortizat

  60%(10.840 x 60% = 6.504). Se nregistreaz scderea din gestiune a mijlocului de

  transport.

  36) Se nregistreaz imputarea lipsei unui salariat, la un pre de imputare de 12.000 lei, TVA

  19%.

  37) Se nregistreaz recuperarea imputaiei prin casierie conform dispoziiei de plat.

  38) Se nregistreaz repartizarea profitului net, n exerciiul N+1, dup aprobarea

  situaiilor financiare de ctre Adunarea General a Acionarilor.

  39) Se rscumpr obligaiunile n valoare de 29.874 lei, emise cu un an n urm i ajunse la

  scaden, conform extrasului de cont i ordinului de plat.

  40) Se anuleaz mprumutul din emisiuni de obligaiuni, conform notei contabile.

  41) Se nregistreaz acordarea de avansuri din salarii angajailor, n numerar, conform

  dispoziiei de plat.

  42) Se nregistreaz salariile cuvenite angajailor pentru luna curent, conform statului de salarii.

  43) Se nregistreaz reinerile salariale conform statului de salarii. Conform Codului Fiscal,

  societatea practic urmtoarele reineri:

  - C.A.S. 9,5 %

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  25/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  % = 8912111

  212

  2133301302303341345357371

  112.30092.000

  54.2004.8003.100

  32.6002.850

  30.00010.0005.366

  556.600

  53) Se nregistreaz nchiderea conturilor de venituri, conform notei contabile.

  54) Se nregistreaz diferena de impozit pe profit aferent exerciiului financiar, conform notei

  contabile.

  Profit brut impozabil = profit brut deduceri fiscale + cheltuieli nedeductibile = 22.822

  15.400 = 7.422

  Impozit pe profit = 16% x Profit brut impozabil = 16% x 7.422 = 1.187

  55) Se nregistreaz nchiderea contului de cheltuieli, conform notei contabile.

  56) Se nregistreaz profit nerepartizat la sfritul exerciiului financiar, conform notei contabile.

  Registru jurnal

  1)

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  26/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  2) 21335121

  Depunerea la scaden a aporturilor

  de ctre acionari

  3) 1011 = 1012Evidenierea creterii capitalului

  subscris vrsat de acionari

  4) 456 = 1011Subscrierea celor 1500 de aciunide ctre noii acionariValoarea nominal: 1500 x150lei/ax = 225.000 lei

  Val. nominal = val. de emisiune

  50.00045.600

  95.600 95.600

  225.000 225.000

  5) % = 45621112131301302303

  53115121

  30.00025.00030.00010.00075.00010.00015.000

  225.000

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  27/45

  % = 4042084426

  Cumprarea unui programinformatic, conform facturii

  1.000190

  1.190

  404 = 5311Plata furnizorului din casierieconform dispoziiei de plat

  1.190 1.190

  11) 401 = 5121Achitarea obligaiei fa

  de furnizor

  9.520 9.520

  12)

  13)

  461 = %75834427

  nregistrat creana din vnzareaterenului

  62.23752.300

  9.937

  6583 = 2111Scderea din gestiune a terenului

  30.000 30.000

  14)

  15)

  16)

  17)

  5121 = 461ncasarea creanei n valoare de62.237 lei de la debitori diveri

  62.237 62.237

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  28/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  % = 4013714426

  Achiziionat mrfuri cu factura nr29/19.09.2005la un cost de

  achiziie de 8.000 lei, TVA 19%

  8.0001.520

  9.520

  371 = %3784428

  3.9002.0001.900

  23)

  24)

  413 = 4111Acceptul biletului la ordin

  5113 = 413Primirea biletului la ordin

  23.800 23.800

  23.800 23.800

  5114 = 5113Reemiterea biletului la ordin

  spre scontare

  23.800 23.800

  25)

  26)

  % = 5114627

  5121ncasarea efectului i plata

  comisionului.

  7523.725

  23.800

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  29/45

  % = 401371

  4426nregistrat contravaloareaprelucrrii mrfurilor care

  determin ncorporarea de valoare

  30057

  357

  % = 21332813 6 504

  10.840

  30)

  31)

  32)

  33)

  34)

  35)

  408 = 401Primirea facturii de la furnizorul

  de materii prime

  4426 = 4428Transformarea TVA neexigibil n

  TVA deductibil

  371 = 357Recepia mrfurilor trimise la teripentru recondiionare

  % = 4016074426nregistrat recondiionarea

  mrfurilor

  13.490 13.490

  2.154 2.154

  10.000 10.000

  11910019

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  30/45

  40) obligaiunilor emise cu un an nurm i ajunse la scaden

  41)

  42)

  425 = 5311Se acord salariailor n numerar

  avansuri din salarii

  641 = 421nregistrat salariile pentru luna

  curent

  5.000 5.000

  17.520 17.520

  43) 421 = %425

  431243144372

  444nregistrat reinerile din salarii

  reprezentnd: avansuri acordate,C.A.S.(9,5%), C.A.S.S.(6,5%),C.F.S.(1%), impozit pe salarii

  10.8215.0001.9481.333

  175

  2.365

  44)6451 = 4311

  nregistrat C.A.S.(22%)4.512 4.512

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  31/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  121 = %607626

  627635641

  64516452645365836811

  74.61110.066

  100

  75154

  17.5204.512

  6151.436

  30.000133

  49) scurt

  50)

  51)

  52)

  53)

  % = 4016264426

  nregistrat factura telefonic

  4427 = %

  44264423nregistrat decontul de TVA

  ntocmit la sfritul lunii

  10019

  18.757

  119

  9.8158.942

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  32/45

  SiD 95.600 SiCRD 320.600 225.000 RCTsD 320.600

  320.600 TsC

  SiD SiC

  RD - 8.000 RCTsD - 8.000 TsCSfC 8.000 SfD

  SiD 103.500 SiCRD 103.500 21.635 RC

  TsD 103.500 125.135 TsCSfC 21.635 SfD

  SiD SiCRD 21.635 - RCTsD 21.635 - TsC

  REGISTRU CARTEA MARED 1011 C

  D 1012 C

  SiD 134.400 SiCRD - 320.600 RCTsD - 455.000 TsCSfC 455.000 SfD

  D 1061 C D 1063 CSiD 15.400 SiC

  RD - - RCTsD - 15.400 TsCSfC 15.400 SfD

  D 1068 C D 117 CSiD SiCRD - 22.500 RC

  TsD - 22.500 TsCSfC 22.500 SfD

  D 121 C D 129 CSiD SiCRD 74.611 97.433 RCTsD 74.611 97.433 TsC

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  33/45

  SiD SiCRD 25.000 - RCTsD 25.000 - TsC

  SfC 25.000 SfD

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  34/45

  D 214 C D 2812 C

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  35/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  SiD 18.400 SiCRD - - RCTsD - 18.400 TsC

  SfC 18.400 SfD

  SiD SiCRD - 133 RCTsD - 133 TsCSfC 133 SfD

  SiD 3.100 SiCRD 10.000 - RCTsD 13.100 - TsCSfC 13.100 SfD

  SiD 2.850 SiCRD - - RCTsD 2.850 - TsCSfC 2.850 SfD

  SiD 10.000 SiC

  SiD SiCRD 8.000 - RCTsD 8.000 - TsC

  SfC 8.000 SfD

  D 2813 C D 2814 CSiD 32.520 SiCRD 6.504 - RCTsD 6.504 32.520 TsCSfC 26.016 SfD

  D 301 C D 302 CSiD 4.800 SiCRD 38.000 - RCTsD 42.800 - TsCSfC 42.800 SfD

  D 303 C D 341 CSiD 32.600 SiCRD 75.000 - RCTsD 107.600 - TsCSfC 107.600 SfD

  D 345 C D 357 CSiD 30.000 SiC

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  36/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  D 413 C D 418 CSiD SiCRD 23.800 23.800 RCTsD 23.800 23.800 TsC

  SiD SiCRD - 17.000 RC

  TsD - 17.000 TsCSfC 17.000 SfD

  SiD SiCRD 14.280 14.280 RCTsD 14.280 14.280 TsC

  SiD SiCRD 1.948 1.948 RCTsD 1.948 1.948 TsC

  SiD SiCRD 23.800 23.800 RCTsD 23.800 23.800 TsC

  D 421 C D 424 CSiD SiCRD 10.821 17.520 RC

  TsD 10.821 17.520 TsCSfC 6.699 SfD

  D 425 C D 4282 CSiD SiCRD 5.000 5.000 RCTsD 5.000 5.000 TsC

  D 4311 C D 4312 CSiD SiCRD 4.512 4.512 RCTsD 4.512 4.512 TsC

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  37/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  D 413 C D 418 CSiD SiC

  RD 9.815 9.815 RCTsD 9.815 9.815 TsC

  l d ii i i d i i i bli

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  38/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  D 4428 C D 444 CSiD SiCRD 2.365 2.365 RCTsD 2.365 2.365 TsC

  SiD 95.600 SiCRD 225.000 320.600 RC

  TsD 320.600 320.600 TsC

  SiD SiCRD 62.237 62.237 RCTsD 62.237 62.237 TsC

  SiD SiCRD 23.800 23.800 RCTsD 23.800 23.800 TsC

  SiD 1.016 SiC

  RD 6.270 7.854 RCTsD 6.270 8.870 TsCSfC 2.600 SfD

  D 447 C D 456 CSiD SiCRD 154 154 RC

  TsD 154 154 TsC

  D 457 C D 461 CSiD SiCRD - 56.000 RCTsD - 56.000 TsC

  SfC 56.000D 505 C D 5113 CSiD SiCRD 29.874 29.874 RCTsD 29.874 29.874 TsC

  F l d ii i i Ad i i i bli

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  39/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  D 4428 C D 444 CSiD SiC

  RD 25.470 25.470 RCTsD 25.470 25.470 TsC

  F lt t d tii t i i Ad i i t i bli

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  40/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  D 626 C D 627 CSiD SiC

  RD 75 75 RCTsD 75 75 TsC

  SiD SiCRD 17.520 17.520 RC

  TsD 17.520 17.520 TsC

  SiD SiCRD 615 615 RCTsD 615 615 TsC

  SiD SiCRD 30.000 30.000 RCTsD 30.000 30.000 TsC

  SiD SiC

  RD 100 100 RCTsD 100 100 TsC

  D 635 C D 641 CSiD SiCRD 154 154 RC

  TsD 154 154 TsC

  D 6451 C D 6452 CSiD SiCRD 4.512 4.512 RCTsD 4.512 4.512 TsC

  D 6453 C D 6583 CSiD SiCRD 1.436 1.436 RCTsD 1.436 1.436 TsC

  F lt t d tii t i i Ad i i t i bli

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  41/45

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

  D 626 C D 627 CSiD SiC

  RD 12.100 12.100 RCTsD 12.100 12.100 TsC

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  42/45

  Asisten managerial si secretariat

  37

  BALANTA DE VERIFICARENr.Crt

  Simbolcont

  Denumire postSolduri initiale Rulaje Total sume Solduri finale

  Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare CreditoareClasa 1

  1 1011 Capital subscris nevrsat 0 95.600 320.600 225.000 320.600 320.600 0 0

  2 1012 Capital subscris vrsat 0 134.400 0 320.600 0 455.000 0 455.0003 1061 Rezerve legale 0 15.400 0 0 0 15.400 0 15.4004 1063 Rezerve statutare sau contractuale 0 0 0 8.000 0 8.000 0 8.0005 1068 Alte rezerve 0 0 0 22.500 0 22.500 0 22.5006 117 Rezultatul reportat 0 103.500 103.500 21.635 103.500 125.135 0 21.6357 121 Profit i pierdere 0 0 75.798 97.433 75.798 97.433 0 21.6358 129 Repartizarea profitului 0 0 21.635 0 21.635 0 21.635 09 131 Subvenii pentru investiii 0 0 133 8.000 133 8.000 0 7.867

  10 151 Provizioane pentru riscuri i 0 25.300 0 0 0 25.300 0 25.300

  11 161 mprumuturi din emisiuni de 0 29.874 29.874 0 29.874 29.874 0 0

  12 1621 Credite bancare pe termen lung 0 51.500 0 0 0 51.500 0 51.500Total clasa 1 0 455.574 551.540 703.168 551.540 1.158.742 21.635 628.837 Clasa 2

  13 2111 Terenuri 112.300 0 30.000 30.000 142.300 30.000 112.300 014 212 Construcii 92.000 0 0 0 92.000 0 92.000 0

  15 2131 Echipamente tehnologice (maini, 0 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0

  16 2133 Mijloace de transport 54.200 0 50.000 10.840 104.200 10.840 93.360 0

  17 214Mobilier, aparatur birotic,

  echipamente de protecie a valorilorumane i materiale i alte active

  corporale

  0 0 9.270 0 9.270 0 9.270 0

  18 2812 Amortizarea construciilor 0 18.400 0 0 0 18.400 0 18.40019 2813 Amortizarea instalaiilor, mijloacelor 0 32.520 6.504 0 6.504 32.520 0 26.016

  20 2814 Amortizarea altor imobilizri 0 0 0 133 0 133 0 133Total clasa 2 258.500 50.920 120.774 40.973 379.274 91.893 331.930 44.549

  cheltuieli

  obligaiuni

  utilaje i instalaii de lucru)

  de transport, animalelor i plantaiilor

  corporale

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  43/45

  Clasa 3

  21 301 Materii prime 4.800 0 38.000 0 42.800 0 42.800 022 302 Materiale consumabile 3.100 0 10.000 0 13.100 0 13.100 0

  23 303 Materiale de natura obiectelor de 32.600 0 75.000 0 107.600 0 107.600 0

  24 341 Semifabricate 2.850 0 0 0 2.850 0 2.850 025 345 Produse finite 30.000 0 0 10.000 30.000 10.000 20.000 026 357 Mrfuri aflate la teri 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000 0 027 371 Mrfuri 5.366 0 22.200 15.470 27.566 15.470 12.096 028 378 Diferene de pre la mrfuri 0 1.350 3.034 2.000 3.034 3.350 0 46

  Total clasa 3 88.716 1.350 148.234 37.470 236.950 38.820 198.446 46Clasa 4

  29 401 Furnizori 0 19.200 28.720 33.125 28.720 52.325 0 23.60530 404 Furnizori de imobilizari 0 0 1.190 1.190 1.190 1.190 0 031 408 Furnizori - facturi nesosite 0 13.490 13.490 0 13.490 13.490 0 032 4111 Clieni 21.300 0 23.800 23.800 45.100 23.800 21.300 0

  33 413 Efecte de primit de la clieni0 0

  23.800 23.800 23.800 23.8000 0

  34 418 Clieni - facturi de ntocmit 0 0 23.800 23.800 23.800 23.800 0 035 421 Personal salarii datorate 0 0 10.821 17.520 10.821 17.520 0 6.69936 424 Participarea personalului la profit 0 0 0 17.000 0 17.000 0 17.00037 425 Avansuri acordate personalului 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 038 4282 Alte creane n legtur cu personalul 0 0 14.280 14.280 14.280 14.280 0 0

  39 4311 Contribuia unitii la asigurrile 0 0 4.512 4.512 4.512 4.512 0 0

  40 4312 Contribuia personalului la asigurrile 0 0 1.948 1.948 1.948 1.948 0 0

  41 4313 Contribuia angajatorului pentru 0 0 1.436 1.436 1.436 1.436 0 0

  42 4314 Contribuia angajailor pentru 0 0 1.333 1.333 1.333 1.333 0 0

  43 4371 Contribuia unitii la fondul de 0 0 615 615 615 615 0 0

  44 4372 Contribuia personalului la fondul de 0 0 175 175 175 175 0 0

  45 441 Impozitul pe profit/venit 0 0 0 1.187 0 1.187 0 1.187

  38

  Asisten managerial si secretariat

  inventar

  sociale

  sociale

  asigurrile sociale de sntate

  asigurrile sociale de sntate

  omaj

  omaj

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  44/45

  46 4423 TVA de plat 0 0 0 8.942 0 8.942 0 8.94247 4426 TVA deductibil 0 0 9.815 9.815 9.815 9.815 0 048 4427 TVA colectat 0 0 18.757 18.757 18.757 18.757 0 049 4428 TVA neexigibil 0 1.016 6.270 7.854 6.270 8.870 0 2600

  50 444 Impozitul pe venituri de natura 0 0 2.365 2.365 2.365 2.365 0 0

  51 447 Fonduri speciale - taxe i varsminte 0 0 154 154 154 154 0 0

  52 456 Decontri cu acionarii/asociaii 95.600 0 225.000 320.600 320.600 320.600 0 0

  53 457 Dividende de plat 0 0 0 56.000 0 56.000 0 56.00054 461 Debitori diveri 0 0 62.237 62.237 62.237 62.237 0 0

  Total clasa 4 116.900 33.706 479.518 657.445 596.418 691.151 21.300 116.033Clasa 5

  55 505 Obligaiuni emise i rscumprate 0 0 29.874 29.874 29.874 29.874 0 056 5113 Efecte de ncasat 0 0 23.800 23.800 23.800 23.800 0 057 5114 Efecte remise spre scontare 0 0 23.800 23.800 23.800 23.800 0 0

  58 5121 Conturi la bnci n lei 57.684 0 162.032 66.982 219.716 66.982 162.464 059 5124 Conturi la bnci n valut 0 0 30.000 0 30.000 0 30.000 060 5191 Credite bancare pe termen scurt 0 15.050 15.050 0 15.050 15.050 0 061 5311 Casa n lei 29.000 0 39.750 50.860 68.750 50.860 17.890 062 542 Avansuri de trezorerie 5.800 0 0 0 5.800 0 5.800 063 581 Viramente interne 0 0 25.470 25.470 25.470 25.470 0 0

  Total clasa 5 92.484 15.050 349.776 220.786 442.260 235.836 216.154 0Clasa 6

  64 607 Cheltuieli privind marfurile 0 0 10.066 10.066 10.066 10.066 0 0

  65 626 Cheltuieli potale i taxe de 0 0 100 100 100 100 0 0

  66 627Cheltuieli cu serviciile bancare i

  0 0 75 75 75 75 0 0

  67 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i 0 0 154 154 154 154 0 0

  68 641 Cheltuieli cu salariile personalului 0 0 17.520 17.520 17.520 17.520 0 0

  69 6451 Contribuia unitii la asigurrile 0 0 4.512 4.512 4.512 4.512 0 0

  39

  Asisten managerial si secretariat

  salariilor

  asimilate

  privind capitalul

  telecomunicaii

  asimilate

  vrsminte asimilate

  sociale

  Facultatea de tiinte economice si Administraie publicAsisten managerial si secretariat

 • 7/28/2019 Proiect Bazele contabilitatii(2)

  45/45

  70 6452 Contribuia unitii pentru fondul de 0 0 615 615 615 615 0 0

  71 6453 Contribuia angajatorului pentru 0 0 1.436 1.436 1.436 1.436 0 0

  72 6583 Cheltuieli privind activele cedate i 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0

  73 6811

  Cheltuieli de exploatare privind0 0 133 133 133 133 0 0

  74 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 0 0 1.187 1.187 1.187 1.187 0 0Total clasa 6 0 0 65.798 65.798 65.798 65.798 0 0Clasa 7

  75 701 Venituri din vanzarea produselor 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0

  76 707 Venituri din vanzarea marfurilor 0 0 13.000 13.000 13.000 13.000 0 077 711 Variaia stocurilor 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0

  78 7583 Venituri din vanzarea activelor i alte 0 0 52.300 52.300 52.300 52.300 0 0

  79 7584 Venituri din subvenii pentru 0 0 133 133 133 133 0 0

  80 7588 Alte venituri din exploatare0 0

  12.000 12.000 12.000 12.0000 0

  Total clasa 7 0 0 107.433 107.433 107.433 107.433 0 0

  TOTAL GENERAL 556.600 556.600 1.823.073 1.823.073 2.379.673 2.379.673 789.465 789.465

  40

  g

  omaj

  asigurrile sociale de sntate

  alte operaiile de capital.

  amortizarea imobilizrilor

  finite

  operaii de capital

  investiii