of 37 /37
 Reprezentarea cifricã a mişcãrilor de valori ca un bilanţ mobil: Situaţia iniţialã a unei întreprinderi se prezintã într-un bilanţ didactic cu 15  posturi in Activ si 14 in Pasiv. Sã se prezinte influenţa operaţiunilor economice asupra bilanţului, prin formularea, la liberã alegere, a unui numãr de 8 operaţiuni economice (este obligatorie precizarea egalitãţilor bilanţiere corespunzãtoare şi a  silogismului corespunzãtor). O societate comercialã prezintã urmatoarea situaţie a patrimoniului la începutul unei perioade de gestiune.  In perioada analizatã considerãm cã au avut loc urmãtoarele operaţiuni: 1. Conform extrasului de cont se ac hitã prin virament factura unui furnizor d e mãrfuri în valoare de 5000 lei. Analiza operaţiunii: A-x = P-x Operaţiuni singulare generatoare de mişcãri opuse de reducere. Elementul de Activ “conturi curente la bãnci” se reduce cu 5000 lei, iar elementul de Pasiv “furnizori” se reduce cu 5000 lei. 2. Se înregistreazã transformarea capitalului subscris nevãrsat în capital subscris vãrsat cu valoarea de 12000 lei. Analiza operaţiunii: A = P+x-x Operaţiuni singulare generatoare de mişcãri permutative în Pasiv. Elementul de Pasiv “capital subscris nevãrsat” se reduce cu 12000 lei, iar elementul de Pasiv “capital subscris vãrsat” creşte cu 12000 lei. 3. Conf orm ext rasul ui de cont s-a încasat de la un clie nt suma de 350 0 lei pentr u mãrfuri vândute. Analiza operaţiunii: A-x+x = P 1

Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 1/37

 Reprezentarea cifricã a mişcãrilor de valori ca un bilanţ mobil:

Situaţia iniţialã a unei întreprinderi se prezintã într-un bilanţ didactic cu 15 posturi in Activ si 14 in Pasiv. Sã se prezinte influenţa operaţiunilor economiceasupra bilanţului, prin formularea, la liberã alegere, a unui numãr de 8 operaţiunieconomice (este obligatorie precizarea egalitãţilor bilanţiere corespunzãtoare şi a

 silogismului corespunzãtor).

O societate comercialã prezintã urmatoarea situaţie a patrimoniului laînceputul unei perioade de gestiune.

 In perioada analizatã considerãm cã au avut loc urmãtoarele operaţiuni:

1. Conform extrasului de cont se achitã prin virament factura unui furnizor de mãrfuri învaloare de 5000 lei.

Analiza operaţiunii:A-x = P-xOperaţiuni singulare generatoare de mişcãri opuse de reducere.Elementul de Activ “conturi curente la bãnci” se reduce cu 5000 lei, iar elementul de Pasiv“furnizori” se reduce cu 5000 lei.

2. Se înregistreazã transformarea capitalului subscris nevãrsat în capital subscris vãrsat cuvaloarea de 12000 lei.

Analiza operaţiunii:A = P+x-xOperaţiuni singulare generatoare de mişcãri permutative în Pasiv.Elementul de Pasiv “capital subscris nevãrsat” se reduce cu 12000 lei, iar elementul de Pasiv“capital subscris vãrsat” creşte cu 12000 lei.

3. Conform extrasului de cont s-a încasat de la un client suma de 3500 lei pentrumãrfuri vândute.

Analiza operaţiunii:A-x+x = P

1

Page 2: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 2/37

Operaţiuni singulare generatoare de mişcãri permutative în Activ.Elementul de Activ “clienţi” se reduce cu 3500 lei, iar elementul de Activ “conturi curente la

 bãnci” creşte cu 3500 lei.

4. Se înregistreazã un împrumut-societate în extrasul de cont bancar depus de administrator în valoare de 2800 lei.

Analiza operaţiunii:A+x = P+xOperaţiuni singulare generatoare de mişcãri opuse de sporire.Elementul de Activ”conturi curente la bãnci” creşte cu 2800 lei, iar elementul de Pasiv“creditori diverşi” creşte cu 2800 lei.

5. Se încaseazã factura clientului X pentru verificare metrologicã curentã în valoare de 1500lei.

Analiza operaţiunii:A-x+x = POperaţiuni singulare generatoare de mişcãri permutative în Activ.Elementul de Activ “clienţi-facturi de încasat” scade cu 1500 lei, iar elementul de Activ “contcurent la bancã” creşte cu 1500 lei.

6. Pe baza unui contract de împrumut de la BRD, societatea înregistreazã un împrumut bancar de 7500 lei.

Analiza operaţiunii:

A+x = P+xOperaţiuni singulare generatoare de mişcãri opuse de sporire.Elementul de Activ “cont curent la bancã” creşte cu 7500 lei, iar elementul de Pasiv “credite

 bancare pe termen scurt” sporeşte cu 7500 lei.

7. O societate achiziţioneazã de la un furnizor materiale de natura obiectelor de inventar evaluate la suma de 1750 lei, plata urmând a se face ulterior.

Analiza operaţiunii:A+x = P+xOperaţiuni singulare generatoare de mişcãri opuse de sporire.

Elementul de Activ “materiale de natura obiectelor de inventar” sporeşte cu 1750 lei, iar elementul de Pasiv “furnizori” creşte cu 1750 lei.

2

Page 3: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 3/37

8. Conform facturii, se înregistreazã recepţionarea unei piese de schimb de la un furnizor neplãtitor de TVA, valoarea fiind de 2000 lei.Analiza operaţiunii:A+x = P+xOperaţiuni singulare generatoare de mişcãri opuse de sporire.Elementul de Activ “materiale consumabile” creşte cu 2000 lei, iar elementul de Pasiv“furnizori” creşte cu 2000 lei.

3

BILANŢ INIŢAL

Page 4: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 4/37

Activ Pasiv

 Nr.Crt.

Denumire element: Sume:  Nr.Crt.

Denumire element:   Sume:

1. Cheltuieli de constituire (201) 3000 1. Capital subscris nevãrsat(1011) 200002. Construcţii (212) 8500

0 2. Capital subscris vãrsat (1012) 40000

3. Mobilier, ap. biroticã (214) 18000

 3. Rezerve (106) 10000

4. Materiale consumabile (302) 3500  4. Amort. chelt.de constituire(2801)

6300

5. Mat. de nat. ob. inv. (303) 4800  5. Amort. construcţiilor (2812) 2500

6. Animale şi pãsãri (361) 1700  6. Furnizori (401) 270007. Mãrfuri (371) 3000

0 7. Furnizori de imobilizãri (404) 44000

8. Clienţi (4111) 20000

 8. Salarii personal datorate (421) 53000

9. Clienţi-facturi de încasat(418) 5000  9. Alte datorii în legãturã cu personalul (4281)

2500

10.

Alte creanţe sociale (4382) 2300 10.

Asigurãri sociale (431) 13000

11. Decontãri privind capitalul(456) 20000 11. Alte datorii sociale (4381) 5500

12.

Debitori diverşi (461) 3500 12.

TVA de platã (4423) 16000

13.

Chelt. înreg. în avans (471) 4000 13.

Creditori diverşi (462) 12000

14.

Cont curent la bancã (5121) 60000

14.

Credite bancare pe termen scurt(5191)

25000

15

.

Casa în lei (5311) 1600

0

TOTAL: 276.800 lei TOTAL: 276.800 lei

4

Page 5: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 5/37

BILANŢ: operaţiune 1Activ Pasiv

 Nr.

Crt.Denumire element: Sume:  Nr.

Crt.Denumire element:   Sume:

1. Cheltuieli de constituire (201) 3000 1. Capital subscris nevãrsat(1011) 20000

2. Construcţii (212) 85000

 2. Capital subscris vãrsat (1012) 40000

3. Mobilier, ap. biroticã (214) 18000

 3. Rezerve (106) 10000

4. Materiale consumabile (302) 3500  4. Amort. chelt.de constituire(2801)

6300

5. Mat. de nat. ob. inv. (303) 4800  5. Amort. construcţiilor (2812) 2500

6. Animale şi pãsãri (361) 1700  6. Furnizori (401)27000-5000=22000

22000

7. Mãrfuri (371) 30000

 7. Furnizori de imobilizãri (404) 44000

8. Clienţi (4111) 20000

 8. Salarii personal datorate (421) 53000

9. Clienţi-facturi de încasat(418) 5000  9. Alte datorii în legãturã cu personalul (4281)

2500

10. Alte creanţe sociale (4382) 2300 10. Asigurãri sociale (431) 1300011.

Decontãri privind capitalul(456)

20000

11.

Alte datorii sociale (4381) 5500

12.

Debitori diverşi (461) 3500 12.

TVA de platã (4423) 16000

13.

Chelt. înreg. în avans (471) 4000 13.

Creditori diverşi (462) 12000

14.

Cont curent la bancã (5121)60000-5000=55000

55000

14.

Credite bancare pe termen scurt(5191)

25000

15.

Casa în lei (5311) 16000

TOTAL: 271.800 lei TOTAL: 271.800 lei

Page 6: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 6/37

5

BILANŢ: operaţiune 2Activ Pasiv

 Nr.Crt.

Denumire element: Sume:  Nr.Crt.

Denumire element:   Sume:

1. Cheltuieli de constituire (201) 3000 1. Capital subscris nevãrsat(1011)20000-12000=8000

8000

2. Construcţii (212) 85000

 2. Capital subscris vãrsat (1012)40000+12000=52000

52000

3. Mobilier, ap. biroticã (214) 18000

 3. Rezerve (106) 10000

4. Materiale consumabile (302) 3500  4. Amort. chelt.de constituire(2801) 6300

5. Mat. de nat. ob. inv. (303) 4800  5. Amort. construcţiilor (2812) 2500

6. Animale şi pãsãri (361) 1700  6. Furnizori (401) 22000

7. Mãrfuri (371) 30000

 7. Furnizori de imobilizãri (404) 44000

8. Clienţi (4111) 20000

 8. Salarii personal datorate (421) 53000

9. Clienţi-facturi de încasat(418) 5000  9. Alte datorii în legãturã cu personalul (4281)

2500

10.

Alte creanţe sociale (4382) 2300 10.

Asigurãri sociale (431) 13000

11.

Decontãri privind capitalul(456)

20000

11.

Alte datorii sociale (4381) 5500

12.

Debitori diverşi (461) 3500 12.

TVA de platã (4423) 16000

13

.

Chelt. înreg. în avans (471) 4000 13

.

Creditori diverşi (462) 12000

14.

Cont curent la bancã (5121) 55000

14.

Credite bancare pe termen scurt(5191)

25000

15.

Casa în lei (5311) 16000

Page 7: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 7/37

TOTAL: 271.800 lei TOTAL: 271.800 lei

6

BILANŢ: operaţiune 3Activ Pasiv

 Nr.Crt.

Denumire element: Sume:  Nr.Crt.

Denumire element:   Sume:

1. Cheltuieli de constituire (201) 3000 1. Capital subscris nevãrsat(1011) 8000

2. Construcţii (212) 8500

0

 2. Capital subscris vãrsat (1012) 52000

3. Mobilier, ap. biroticã (214) 18000

 3. Rezerve (106) 10000

4. Materiale consumabile (302) 3500  4. Amort. chelt.de constituire(2801)

6300

5. Mat. de nat. ob. inv. (303) 4800  5. Amort. construcţiilor (2812) 2500

6. Animale şi pãsãri (361) 1700  6. Furnizori (401) 22000

7. Mãrfuri (371) 3000

0

 7. Furnizori de imobilizãri (404) 44000

8. Clienţi (4111)20000-3500=16500

16500

 8. Salarii personal datorate (421) 53000

9. Clienţi-facturi de încasat(418) 5000  9. Alte datorii în legãturã cu personalul (4281)

2500

10.

Alte creanţe sociale (4382) 2300 10.

Asigurãri sociale (431) 13000

11.

Decontãri privind capitalul(456)

20000

11.

Alte datorii sociale (4381) 5500

12. Debitori diverşi (461) 3500 12. TVA de platã (4423) 1600013.

Chelt. înreg. în avans (471) 4000 13.

Creditori diverşi (462) 12000

14.

Cont curent la bancã (5121)55000+3500=58500

58500

14.

Credite bancare pe termen scurt(5191)

25000

15 Casa în lei (5311) 1600

Page 8: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 8/37

. 0

TOTAL: 271.800 lei TOTAL: 271.800 lei

7

BILANŢ: operaţiune 4Activ Pasiv

 Nr.Crt.

Denumire element: Sume:  Nr.Crt.

Denumire element:   Sume:

1. Cheltuieli de constituire (201) 3000 1. Capital subscris nevãrsat(1011) 8000

2. Construcţii (212) 85000

 2. Capital subscris vãrsat (1012) 52000

3. Mobilier, ap. biroticã (214) 18000

 3. Rezerve (106) 10000

4. Materiale consumabile (302) 3500  4. Amort. chelt.de constituire(2801)

6300

5. Mat. de nat. ob. inv. (303) 4800  5. Amort. construcţiilor (2812) 2500

6. Animale şi pãsãri (361) 1700  6. Furnizori (401) 22000

7. Mãrfuri (371) 30000

 7. Furnizori de imobilizãri (404) 44000

8. Clienţi (4111) 16500

 8. Salarii personal datorate (421) 53000

9. Clienţi-facturi de încasat(418) 5000  9. Alte datorii în legãturã cu personalul (4281)

2500

10.

Alte creanţe sociale (4382) 2300 10.

Asigurãri sociale (431) 13000

11. Decontãri privind capitalul(456) 20000 11. Alte datorii sociale (4381) 550012.

Debitori diverşi (461) 3500 12.

TVA de platã (4423) 16000

13.

Chelt. înreg. în avans (471) 4000 13.

Creditori diverşi (462)12000+2800=14800

14800

Page 9: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 9/37

14.

Cont curent la bancã (5121)58500+2800=61300

61300

14.

Credite bancare pe termen scurt(5191)

25000

15.

Casa în lei (5311) 16000

TOTAL: 274.600 lei TOTAL: 274.600 lei

8

BILANŢ: operaţiune 5Activ Pasiv

 Nr.

Crt.

Denumire element: Sume:  Nr.

Crt.

Denumire element:   Sume:

1. Cheltuieli de constituire (201) 3000 1. Capital subscris nevãrsat(1011) 8000

2. Construcţii (212) 85000

 2. Capital subscris vãrsat (1012) 52000

3. Mobilier, ap. biroticã (214) 18000

 3. Rezerve (106) 10000

4. Materiale consumabile (302) 3500  4. Amort. chelt.de constituire(2801)

6300

5. Mat. de nat. ob. inv. (303) 4800  5. Amort. construcţiilor (2812) 25006. Animale şi pãsãri (361) 1700  6. Furnizori (401) 22000

7. Mãrfuri (371) 30000

 7. Furnizori de imobilizãri (404) 44000

8. Clienţi (4111) 16500

 8. Salarii personal datorate (421) 53000

9. Clienţi-facturi de încasat(418)5000-1500=3500

3500  9. Alte datorii în legãturã cu personalul (4281)

2500

10. Alte creanţe sociale (4382) 2300 10. Asigurãri sociale (431) 13000

11.

Decontãri privind capitalul(456)

20000

11.

Alte datorii sociale (4381) 5500

12.

Debitori diverşi (461) 3500 12.

TVA de platã (4423) 16000

Page 10: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 10/37

13.

Chelt. înreg. în avans (471) 4000 13.

Creditori diverşi (462) 14800

14.

Cont curent la bancã (5121)61300+1500=62800

62800

14.

Credite bancare pe termen scurt(5191)

25000

15. Casa în lei (5311) 16000

TOTAL: 274.600 lei TOTAL: 274.600 lei

9

BILANŢ: operaţiune 6Activ Pasiv

 Nr.Crt.

Denumire element: Sume:  Nr.Crt.

Denumire element:   Sume:

1. Cheltuieli de constituire (201) 3000 1. Capital subscris nevãrsat(1011) 8000

2. Construcţii (212) 85000

 2. Capital subscris vãrsat (1012) 52000

3. Mobilier, ap. biroticã (214) 18000

 3. Rezerve (106) 10000

4. Materiale consumabile (302) 3500  4. Amort. chelt.de constituire(2801)

6300

5. Mat. de nat. ob. inv. (303) 4800  5. Amort. construcţiilor (2812) 2500

6. Animale şi pãsãri (361) 1700  6. Furnizori (401) 22000

7. Mãrfuri (371) 30000

 7. Furnizori de imobilizãri (404) 44000

8. Clienţi (4111) 16500

 8. Salarii personal datorate (421) 53000

9. Clienţi-facturi de încasat(418) 3500  9. Alte datorii în legãturã cu personalul (4281)

2500

10.

Alte creanţe sociale (4382) 2300 10.

Asigurãri sociale (431) 13000

11.

Decontãri privind capitalul(456)

20000

11.

Alte datorii sociale (4381) 5500

Page 11: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 11/37

12.

Debitori diverşi (461) 3500 12.

TVA de platã (4423) 16000

13.

Chelt. înreg. în avans (471) 4000 13.

Creditori diverşi (462) 14800

14. Cont curent la bancã (5121)62800+7500=70300 70300 14. Credite bancare pe termen scurt(5191)25000+7500=32500

32500

15.

Casa în lei (5311) 16000

TOTAL: 282.100 lei TOTAL: 282.100 lei

10

BILANŢ: operaţiune 7Activ Pasiv

 Nr.Crt.

Denumire element: Sume:  Nr.Crt.

Denumire element:   Sume:

1. Cheltuieli de constituire (201) 3000 1. Capital subscris nevãrsat(1011) 8000

2. Construcţii (212) 85000

 2. Capital subscris vãrsat (1012) 52000

3. Mobilier, ap. biroticã (214) 18000

 3. Rezerve (106) 10000

4. Materiale consumabile (302) 3500  4. Amort. chelt.de constituire(2801)

6300

5. Mat. de nat. ob. inv. (303)4800+1750=6650

6650  5. Amort. construcţiilor (2812) 2500

6. Animale şi pãsãri (361) 1700  6. Furnizori (401)22000+1750=23750

23700

7. Mãrfuri (371) 3000

0

 7. Furnizori de imobilizãri (404) 44000

8. Clienţi (4111) 16500

 8. Salarii personal datorate (421) 53000

9. Clienţi-facturi de încasat(418) 3500  9. Alte datorii în legãturã cu personalul (4281)

2500

10.

Alte creanţe sociale (4382) 2300 10.

Asigurãri sociale (431) 13000

Page 12: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 12/37

11.

Decontãri privind capitalul(456)

20000

11.

Alte datorii sociale (4381) 5500

12.

Debitori diverşi (461) 3500 12.

TVA de platã (4423) 16000

13. Chelt. înreg. în avans (471) 4000 13. Creditori diverşi (462) 1480014.

Cont curent la bancã (5121) 70300

14.

Credite bancare pe termen scurt(5191)

32500

15.

Casa în lei (5311) 16000

TOTAL: 283.750 lei TOTAL: 283.750 lei

11

BILANŢ: operaţiune 8Activ Pasiv

 Nr.Crt.

Denumire element: Sume:  Nr.Crt.

Denumire element:   Sume:

1. Cheltuieli de constituire (201) 3000 1. Capital subscris nevãrsat(1011) 8000

2. Construcţii (212) 85000  2. Capital subscris vãrsat (1012) 52000

3. Mobilier, ap. biroticã (214) 18000

 3. Rezerve (106) 10000

4. Materiale consumabile (302)3500+2000=5500

5500  4. Amort. chelt.de constituire(2801)

6300

5. Mat. de nat. ob. inv. (303) 6650  5. Amort. construcţiilor (2812) 2500

6. Animale şi pãsãri (361) 1700  6. Furnizori (401)

23700+2000=25700

25700

7. Mãrfuri (371) 30000

 7. Furnizori de imobilizãri (404) 44000

8. Clienţi (4111) 16500

 8. Salarii personal datorate (421) 53000

9. Clienţi-facturi de încasat(418) 3500  9. Alte datorii în legãturã cu personalul (4281)

2500

Page 13: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 13/37

10.

Alte creanţe sociale (4382) 2300 10.

Asigurãri sociale (431) 13000

11.

Decontãri privind capitalul(456)

20000

11.

Alte datorii sociale (4381) 5500

12. Debitori diverşi (461) 3500 12. TVA de platã (4423) 1600013.

Chelt. înreg. în avans (471) 4000 13.

Creditori diverşi (462) 14800

14.

Cont curent la bancã (5121) 70300

14.

Credite bancare pe termen scurt(5191)

32500

15.

Casa în lei (5311) 16000

TOTAL: 285.750 lei TOTAL: 285.750 lei

12

Sistemul de calcul contabil digrafic. Balanţa de verificare:

Situaţia iniţialã a unei întreprinderi se prezintã într-un bilanţ didactic cu 14

 posturi în Activ şi 13 în Pasiv. Dupã deschiderea conturilor de Activ şi de Pasiv, sevor prezenta în jurnal un numãr de 10 operaţiuni economice pentru care se va indicaegalitatea contabilã corespunzãtoare. Dupã înregistrarea cronologicã, se va procedala sistematizarea soldurilor iniţiale şi a mişcãrilor din cursul lunii în Cartea Mare, pe

 baza cãreia se va întocmi balanţa de verificare cu patru serii de egalitãţi.

O societate comercialã având ca obiect de activitate comercializarea, prezintã urmãtoarea situaţie iniţialã a patrimoniului.

1. Se înregistreazã cheltuieli de înfiinţare, în valoare de 10000 lei.A(201)+x = P(404)+x x=10000lei

2. Se încaseazã în numerar suma de 3500 lei de la debitori pentru lipsã la inventar degestiune.

A(461)-x = A(5311)+x x=3500 lei

Page 14: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 14/37

3. Conform extrasului de cont s-a achitat prin virament factura unui furnizor în valoare de5500 lei.

A(5121)-x = P(401)-x x=5500 lei

4. Se încaseazã în numerar suma de 1000 lei de la creditori.P(462)+x = A(5311)+x x=1000 lei

5. S-a încasat de la acţionarii societãţii în numerar suma de 2000 lei.P(456)+x = A(5311)+x x=2000 lei

6. Conform facturii, s-a achitat factura emisã de un furnizor de materiale consumabile,valoarea totalã a facturii fiind de 1500 lei.

P(401)-x = A(5311)-x x=1500 lei

1 7. La sfârşitul lunii pe baza statului de salarii s-au înregistrat salarii în valoare de 4000 lei.A(641)-x = P(421)-x x=4000 lei

8. Se înregistreazã plata în numerar a sumelor nete în valoare de 3700 lei.A(5311)-x =P(421)-x x=3700 lei

9. Numerarul încasat din vânzarea mãrfurilor se depune în contul curent la bancã, valoarefiind de 5000 lei.A(5311)+x = A(581)-x x=5000 leiA(581)-x = A(5311)+x

10. Se înregistreazã valoarea de preţ a ambalajelor achiziţionate de la un furnizor, suma fiindde 1200 lei.

P(401)+x = A(381)+x x=1200 lei

Page 15: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 15/37

2

BILANŢ INIŢALActiv Pasiv

 Nr.Crt.

Denumire element: Sume:  Nr.Crt.

Denumire element:   Sume:

1. Cheltuieli de constituire (201) 130000 1. Capital subscris nevãrsat(1011) 65000

2. Construcţii (212) 80000  2. Capital subscris vãrsat (1012) 76000

3. Mijl. de transport (2133) 10000  3. Amort. chelt.de constituire(2801)

12900

4. Materiale consumabile (302) 5800  4. Furnizori (401) 30000

5. Mãrfuri (371) 41000  5. Furnizori de imobilizãri (404) 50000

6. Ambalaje (381) 8300  6. Furnizori – facturi nesosite(408)

6600

7. Clienţi (4111) 30000  7. Clienţi creditori (419) 20000

8. Debitori diverşi (461) 8000  8. Personal salarii datorate (421) 60000

9. Cont curent la bancã (5121) 78000  9. TVA de platã (4423) 8000

10. Casa în lei (5311) 24000 10. Asigurãri sociale (431) 22000

Page 16: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 16/37

11. Bilete de tratament şi odihnã(5322)

6500 11. Decont. cu asoc. privindcapitalul (456)

35000

12. Alte valori (5328) 3800 12. Creditori diverşi (462) 30000

13. Acreditive (541) 600 13. Credite bancare pe termen scurt

(5191)

16500

14. Viramente interne (581) 6000

TOTAL: 432.000 lei TOTAL: 432.000 lei

3   D 1 ianunarie 2007 C 

1. % = 891 432000201 130000212 800002133 10000302 5800371 41000381 83004111 30000461 80005121 780005311 240005322 65005328 3800

541 600581 6000

Deschiderea conturilor de Activ.

2. 891 = % 4320001011 65000

Page 17: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 17/37

1012 760002801 12900401 30000404 50000

408 6600419 20000421 60000431 220004423 8000456 35000462 300005191 16500

Deschiderea conturilor de Pasiv. 4

D 2 iaunarie 2007 C 

1. 201 = 404 10000 10000+A +P

  Inregistrarea cheltuielilor de înfiinţare.

2. 461 = 5311 3500 3500+A -A

  S-a încasat suma de 3500 lei de la debitori. 

3. 5121 = 401 5500 5500-A -P

  S-a achitat factura furnizorului.

4. 462 = 5311 1000 1000

+A +PS-a încasat numerar de la furnizori.

5. 456 = 5311 2000 2000+P +A

  S-a incasat de la acţionari suma de 2000 lei.

Page 18: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 18/37

6. 5311 = 404 1500 1500-A -P

  S-a achitat suma de 1500 lei catre furnizorului.

7. 641 = 421 4000 4000-A -P

  S-au inregistrat salarii în valoare de 4000 lei.

8. 5311 = 421 3700 3700-A -P

S-a înregistrat plata sumelor nete.

5 D 3 ianuarie 2007 C

9. 5311 = 581 5000 5000a) +A -A

   b) 581 = 5121 5000 5

   Numerarul încasat s-a depus în contulcurent la bancã.

10. 401 = 381 1200 1200S-a înregistrat valoarea de preţ a ambalajelor.

Page 19: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 19/37

6

 

D 201 C D 212 C D 2133 CSi 130000 Si 80000 Si 10000(1) 10000  Rd --- --- Rc Rd --- --- RcRd 10000 --- Rc Tsd 80000 --- Tsc Tsd 10000 --- Tsc

Tsd 140000 --- Tsc  80000 Sfd 10000 Sfd  140000 SfdD 302 C D 371 C D 381 CSi 5800 Si 41000 Si 8300Rd --- --- Rc Rd --- --- Rc 1200 (10)Tsd 5800 --- Tsc Tsd 41000 --- Tsc Rd --- 1200 Rc

Tsd 8300 1200 Tsc  5800 Sfd 41000 Sfd 7100 Sfd

D 4111 C D 461 C D 5121 CSi 30000 Si 8000 Si 78000Rd --- --- Rc (2) 3500 (3) 5500 5000 (9)Tsd 30000 --- Tsc Rd 3500 --- Rc Rd 5500 5000 Rc

30000 Sfd Tsd 11500 --- Tsc Tsd 83500 5000 Tsc11500 Sfd 78500 Sfd

D 5311 C D 5322 C D 5328 C

Page 20: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 20/37

Si 24000 Si 6500 Si 3800(6) 1500 3500 (2) Rd --- --- Rc Rd --- --- Rc(8) 3700 1000 (4)(9) 5000 2000 (5) Tsd  6500  --- Tsc Tsd 3800 --- TscRd 10200 6500 Rc 6500 Sfd 3800 SfdTsd 34200 6500 Tsc

27700 Sfd

7

D 541 C D 581 C D 641 CSi 600 Si 6000 --- ---Rd --- --- Rc (9) 5000 5000 (9) (7) 4000Tsd 600 --- Tsc Rd 5000 5000 Rc Rd 4000 --- Rc  600 Sfd Tsd 11000 5000 Tsc Tsd 4000 --- Tsc  6000 Sfd 4000 Sfd

 

D 1011 C D 1012 C D 2801 C65000 Si 76000 Si 12900 Si

Rd --- --- Rc Rd --- --- Rc Rd --- --- RcTsd --- 65000 Tsc Tsd --- 76000 Tsc Tsd --- 12900 TscSfc 65000 Sfc 76000 Sdc 12900

D 401 C D 404 C D 408 C  30000 Si 50000 Si 6600 Si(10) 1200 5500 (3) 10000 (1) Rd --- --- RcRd 1200 5500 Rc 1500 (6) Tsd --- 6600 TscTsd 1200 35500 Tsc Rd --- 11500 Rc Sfc 6600Sfc 34300 Tsd --- 61500 Tsc

Sfc 61500

Page 21: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 21/37

D 419 C D 421 C D 431 C  20000 Si 60000 Si

4000 (7) 22000 SiRd --- --- Rc 3700 (8) Rd --- --- RcTsd --- 20000 Tsc Rd --- 7700 Rc Tsd --- 22000 TscSfc 20000 Tsd --- 67700 Tsc Sfc 22000  Sfc 67700

8 D 4423 C D 456 C D 462 C

8000 Si 35000 Si 30000 Si(5) 2000 (4) 1000

Rd --- --- Rc Rd 2000 --- Rc Rd 1000 --- RcTsd --- 8000 Tsc Tsd 2000 35000 Tsc Tsd 1000 30000 TscSfc 8000 Sfc 33000 Sfc 29000

D 5191 C  16500 Si

Rd --- --- RcTsd --- 16500 Tsc

Sfc 16500

Page 22: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 22/37

9

Simbol Denumire element Si Rj Ts Sf D C D C D C D C

1011  Cap. subscris nevãrsat --- 65000 --- --- --- 65000 --- 65000

1012 Cap. subscris vãrsat --- 76000 --- --- --- 76000 --- 76000

201 Chelt. constituire 130000 --- 10000 --- 140000 --- 140000 ---

212 Construcţii 80000 --- --- --- 80000 --- 80000 ---

2133 Mijl. de transport 10000 --- --- --- 10000 --- 10000 ---

2801 Amort. chelt. constituire --- 12900 --- --- --- 12900 --- 12900

302 Mat. consumabile 5800 --- --- --- 5800 --- 5800 ---

371 Mãrfuri 41000 --- --- --- 41000 --- 41000 ---

381 Ambalaje 8300 --- --- 1200 8300 1200 7100 ---

401 Furnizori --- 30000 1200 5500 1200 35500 --- 34300 

404 Furnizori de imobilizãri --- 50000 --- 11500 --- 61500 --- 61500

408 Furnizori-facturi nesosite --- 6600 --- --- --- 6600 --- 6600

4111 Clienţi 30000 --- --- --- 30000 --- 30000 ---

Page 23: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 23/37

419 Clienţi creditori --- 20000 --- --- --- 20000 --- 20000421 Personal salarii datorate --- 60000 --- 7700 --- 67700 --- 67700

431 Asigurãri sociale --- 22000 --- --- --- 22000 --- 22000

4423 TVA de platã --- 8000 --- --- --- 8000 --- 8000456 Dec. cu asoc. priv. cap. --- 35000 2000 --- 2000 35000 --- 33000

461 Debitori diverşi 8000 --- 3500 --- 11500 --- 11500 ---

10

Simbol Denumire element Si Rj Ts Sf D C D C D C D C

462 Creditori diverşi --- 30000 1000 --- 1000 30000 --- 29000

5121 Cont la bancã în lei 78000 --- 5500 5000 83500 5000 78500 ---

5191 Credite banc. term. scurt --- 16500 --- --- --- 16500 --- 16500

5311 Casa în lei 24000 --- 10200 6500 34200 6500 27700 ---

5322 Bilete tratament, odihnã 6500 --- --- --- 6500 --- 6500 ---

  5328 Alte valori 3800 --- --- --- 3800 --- 3800 ---

541 Acreditive 600 --- --- --- 600 --- 600 ---

581 Viramente interne 6000 --- 5000 5000 11000 5000 6000 ---

641 Chelt. salarii personal --- --- 4000 --- 4000 --- 4000 ---

TOTAL: 432000 432000 42400 42400 474400 474400 452500 452500

Page 24: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 24/37

11

Clasificarea conturilor:Situaţia unei înteprinderi se prezintã într-un bilanţ didactic cu 15 posturi în

Activ şi 14 posturi în Pasiv. În cursul perioadei au loc minimum 50 de operaţiuni încare sunt implicate conturi din urmãtoarele categorii:

• conturi de Active imobilizate şi circulante;• conturi de Resurse (proprii şi strãine);• conturi rectificative şi conturi de regularizare (de A şi de P);•

conturi de venituri şi cheltuieli ale perioadei curente;• sã se închidã conturile de cheltuieli şi de venituri.

Se cere:1. sã se formuleze articolele contabile corespunzãtoare pentru deschiderea

conturilor de Activ şi de Pasiv;2. sã se prezinte în Registru-jurnal articolele contabile corespunzãtoa-re

operaţiunilor din cursul perioadei;3. sa se regularizeze la sfârşitul lunii TVA-ul;4. sã se închidã conturile de cheltuieli şi de venituri.

O societate comercialã prezintã urmãtoare situaţie a patrimoniului laînceputul unei perioade de gestiune.

1. Se înregistreazã valoarea terenurilor achiziţionate în valoare de 20000 lei.2111 = 404

Page 25: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 25/37

2. S-a încasat de la asociaţi numerar în valoare de 5000 lei reprezentând pãrţile socialesubscrise dar încã nevãrsate.

5311 = 456

3. Conform extrasului de cont şi contractului de împrumut se primeşte de la BCR un credit pe termen scurt în valoare de 8000 lei.

5121 = 5191

12

4. Conform extrasului de cont se achitã prin virament factura unui furnizor de mãrfurii învaloare de 4500 lei.

5121 = 401

5. Se înregistreazã justificarea avansului de trezorerie primit de la angajat al asociaţiei învaloare de 3800 lei prin achitarea unei obligaţii cãtre un furnizor de mãrfuri în valoare de3800 lei.

542 = 401

6. În favoarea unui furnizor de mãrfuri se emite un billet cu suma de 3000 lei prin caresocietatea stinge obligaţiile avute de acesta.

401 = 4037. Conform semnãturilor din statul de salarii se înregistreazã achitarea din sumele cuvenite

salariaţiilor în valoare de 20000 lei, a sumei de 19000 lei, diferenţa de 1000 leireprezentând salariile neridicate la termen.

421 = %4265311

8. Se înregistreazã achiziţionarea de la un furnizor de materiale de natura obiectelor deinventar apreciate la suma de 1000 lei, plata urmând a se face ulterior.

303 = 401

9. Se acordã unui angajat un avans spre decontare în valoare de 500 lei, în vedereaacoperirii cheltuielior de deplasare în interesul societãţii.

5311 = 542

Page 26: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 26/37

10.Conform extrasului de cont s-a încasat de la un client suma de 1100 lei pentru mãrfurilevândute ale acelei luni.

5121 = 4111

11.Conform facturii se înregistreazã recepţinarea unor piese de schimb de la un furnizorneplãtitor de TVA, valoarea fiind de 600 lei.

302 = 401

13 12. S-a înregistrat creşterea capitalului subscris vãrsat de acţionari cu valoarea pãrţilorsubscrise şi vãrsate în numerar în valoare de 2050 lei.

1011 = 1012

13. Conform extrasului de cont se înregistreazã plata unei facturi emisã de un furnizor deimobilizãri în valoare de 5100 lei.5121 = 404

14. Se achitã obligaţiuni ce vor fi deţinute pe termen scurt la un cost de achiziţie de 1000 lei, plata fãcându-se astfel: 60% în numerar, iar 40% se plãteşte în 15 zile.506 = %

53115092

15. Administratorul societãţii justificã avansul de trezorerie primit de 2000 lei prin achitareaunei facturi scadente în valoare de 1600 lei şi depunerea la caserie a sumei neutilizate de 400lei conform chitanţei emise.542 = %

4015311

16. Conform semnãturilor de primire din statul de plata ale ajutoarelor materiale, casierul justificã achitarea sumei de 300 lei din totalul de 400 lei, diferenţa de 100 lei reprezentândajutoare materiale neridicate la termen.% = 4234265311

Page 27: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 27/37

17. Se achitã în numerar, din totalul salariilor nete de 15000 lei, suma de 14500, diferenţa de500 lei reprezentând salarii neridicate la termen.421 = %

5311426

18. Conform semnãturilor din lista de avans s-a achitat în numerar angajaţiilor 19000 dintotalul avansurilor stabilite de 20000 lei, diferenţa de 1000 reprezentând avansuri neridicate

14 la termen.425 = %

5311426

19. Se înregisreazã achiziţia de materiale de natura obiectelor de inventar din avans latrezorerie cu un cost de achiziţie de 500 lei, TVA 19%.% = 5423034426

20. Se achiziţioneazã pe baza unui avans de trezorerie cu facturã fiscalã 10 buc din categoriamaterialelor consumabile la un cost de achiziţie de 100 lei/buc, TVA 19%.% = 5423024426

21. Se achitã de la un furnizor neplãtitor de TVA 20 buc. Materiale auxiliare la un costefectiv de achiziţie de 50 lei/buc.302 = 401

22. Conform extrasului de cont s-a înregistrat suma de 800 lei primitã de la un client pentruserviciile prestate.512 = 4111

23. S-a înregistrat decontarea sumelor achitate asociaţilor cu ocazia reducerii capitalului, învaloare de 2300 lei.456 = 2111

Page 28: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 28/37

24. Se înregistreazã valoarea adaosului comercial aferent mãrfurilor intrate în gestiune,valoare fiind de 2000 lei.378 = 37125. S-a înregistrat valoarea datoratã pentru investiţii financiare pe termen scurt cumpãrate învaloare de 900 lei.5092 = 506

26. Se constatã valoarea mãrfurilor vândute, ieşite lipsã la inventariere, depreciabil irever-sibil în valoare de 2300 lei.607 = 371

15 27. S-a înregistrat valoarea mãrfurilor aflate la terţi pentru care au fost emise documentele devânzare în valoare de 3600 lei.

607 = 357

28. Se constatã valoarea contrucţiilor achiziţionate, primite în regim de leasing financiar de25000 lei.212 = 404

29. Se înregistreazã valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile reprezentândaportul în naturã, al acţionarilor şi asociaţilor suma fiind de 1100 lei.

30. S-au încasat sumele depuse ca aport în numerar la capitalul social în valoare de 15000 lei.456 = 51215121 = 5311

31. S-a încasat valoarea la cost de achiziţie a obligaţiunilor cumpãrate în valoare de 3000 lei.506 = 5121

32. S-a încasat în numerar suma de 3250 de la un client ce a beneficiat de serviciile societãţii.5311 = 4111

33. S-a încasat în numerar suma de 10000 lei, reprezentând imobilizãri financiare pe termenscurt cedate.5311 = 506

34. S-a înregistrat valoarea amortizãrii investiţiilor effectuate de chiriaşi la imobilizãrilecorporale primite cu chirie şi restituite proprietarului în valoare de 12000 lei.2812 = 212

Page 29: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 29/37

35. S-a efectuat încasarea valorii materialelor consumabile, a mãrfurilor achiziţionate, în cazulfolosirii metodei inventarului intermittent în valoare de 2500 lei.607 = 401

36. S-a efectuat înregistrarea valorii imobilizãrilor facturate de furnizori, a serviciilor prestatede terţi pentru realizarea acestor imobilizãri în valoare de 3300 lei.404 = 2111

37. S-a înregistrat valoarea la cost de achiziţie a altor investiţii financiare pe termen scurt şi

16 creanţe asimilate cumpãrate cu suma de 8300 lei.508 = 509

38. Conform extrasului de cont s-a încasat suma de 4400 necuvenitã de la un creditor X.5121 = 462

39. S-a încasat în numerar suma de 1000 lei de la un creditor.5311 = 462

40. S-a înregistrat suma de 1200 lei figurând ca datorie privind achizionarea titlurilor de plasament.

506 = 46241. Conform extrasului de cont s-a încasat taxa pe valoarea adãugatã de recuperat, încasatã de la

 bugetul statului în valoare de 100 lei.5121 = 4424

42. S-a încasat de la asociaţi numerar în valoare de 1660 lei reprezentând pãrţile sciale subscrisedar încã nevãrsate.531 = 456

43. S-a achiziţionat marfã în valoare de 1000 lei de la un furnizor plãtitor de TVA.% = 4013714426

44. S-a înregistrat diferenţa de preţ a adaosului comercial şi se cumpãrã marfã la preţ de vânzareîn valoare de 200 lei.

Page 30: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 30/37

371 = 372

45. S-au înregistrat încasãri din vânzarea mãrfurilor.531 = %

7074427

46. S-a înregistrat decontarea la sfârşit de lunã scãzându-se marfa vândutã.% = 3716073784428 17 47.S-a înregistrat creşterea capitalului vãrsat de asociaţi cu 3800 lei.1011 = 1012

48. Se înregistreazã regularizarea TVA-ului la sfârşit de lunã.4427 = %

44264423

Vânzãri > Cumpãrãri = TVA de platã 36 lei.

49. Se realizeazã închiderea contului de cheltuieli.121 = 607

50. Se înregistreazã închiderea contului de venituri.707 = 121 Pierdere = 164 lei.

 

Page 31: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 31/37

18

BILANŢ INIŢAL

Activ Pasiv Nr.Crt.

Denumire element: Sume:  Nr.Crt.

Denumire element:   Sume:

1. Terenuri (2111) 40000

1. Capital subscris nevãrsat(1011) 51000

2. Construcţii (212) 70000

 2. Capital subscris vãrsat (1012) 65000

3. Materiale consumabile (302) 3000  3. Profit sau pierdere 100

4. Mat. de nat. ob. inv. (303) 5000  4. Amort. construcţiilor (2812) 188005. Mãrfuri aflate la terţi (357) 8100  5. Furnizori (401) 540006. Mãrfuri (371) 4000

0 6. Efecte de plãtit (403) 6000

7. Diferenţe de preţ la mãrfuri(378)

2500  7. Furnizori de imobilizãri (404) 31000

8. Clienţi (4111) 18000

 8. Personal salarii datorate (421) 3500

9. Avansuri acordate personalului (425)

3000  9. Personal ajutoare materialedatorate (423)

1800

10.

Decontãri cu asociaţii privindcapitalul (456)

21000

10.

Drepturi de personal neridicate(426)

2000

11.

Obligaţiuni (506) 7000 11.

Alte datorii sociale (4381) 200

12 Cont curent la bancã (5121) 2000 12 Creditori diverşi (462) 4000

Page 32: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 32/37

. 0 .

13.

Casa în lei (5311) 14000

13.

Vãrs. pe termen scurt (5092) 7800

14

.

Alte valori (5328) 7600 14

.

Credite bancare pe termen scurt

(5191)

22000

15.

Avansuri la trezorerie (542) 8000

TOTAL: 267.200 lei TOTAL: 267.200 lei

19   D  C 

1. % = 891 2672002111 40000212 70000302 3000303 5000357 8100371 40000378 25004111 18000425 3000456 21000506 70005121 200005311 140005328 7600

542 8000Deschiderea conturilor de Activ.

2. 891 = % 2672001011 510001012 65000121 100

Page 33: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 33/37

2812 18800401 54000403 6000404 31000421 3500423 18004381 200426 2000462 40005092 78005191 22000

 Deschiderea conturilor de Pasiv.

20 1. 2111 = 404 20000 20000

2. 531 = 456 5000 5000

3. 5121 = 5191 8000 8000

4. 5121 = 401 4500 4500

5. 542 = 401 3800 3800 6. 401 = 403 3000 3000

7. 421 = % 20000426 10005311 19000

 8. 303 = 401 1000 1000

9. 5311 = 542 500 500

10. 5121 = 4111 1100 1100

11. 302 = 401 600 600

12. 1011 = 1012 2050 2050

Page 34: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 34/37

13. 5121 = 404 5100 5100

14. 506 = % 10005311 6005092 400

 15. 542 = % 2000

401 16005311 400

16. % = 423 400426 100

5311 300

21 17. 421 = % 15000

5311 14500426 500

18. 425 = % 200005311 19000426 1000

 

19. % = 542 595303 5004426 95

20. % = 542 1190302 1000

4426 19010 buc x 100 lei/buc = 1000 leiTVA= 1000 x 19% = 190 lei

21. 302 = 401 1000 100020 buc x 50 lei/buc = 1000 lei

22. 5121 = 4111 800 800 

23. 2111 = 456 2300 2300 

Page 35: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 35/37

24. 378 = 371 2000 2000 

25. 5092 = 506 900 900

26. 607 = 371 2300 2300

27. 607 = 357 3600 3600

28. 212 = 404 25000 25000 

29. 302 = 456 1100 1100

22  

30a. 456 = 5121 15000 15000

 30b. 5121 = 5311 15000 15000

31. 506 = 5121 3000 3000 

32. 5311 = 4111 3250 3250

33. 5311 = 506 10000 10000

34. 212 = 2812 12000 12000

35. 607 = 401 2500 2500

36. 2111 = 404 3300 3300

37. 508 = 509 8300 8300

38. 5121 = 462 4400 4400

39. 5311 = 462 1000 1000

Page 36: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 36/37

40. 506 = 462 1200 1200 

41. 5121 = 4424 100 100

 42. 531 = 456 1660 1660

43. % = 401 1190371 1000

4426 190 

44. 371 = 378 200 200

23 45. 531 = % 1390

707 11644427 226

46. % = 371 1390607 1000378 200

4428 190

  47. 1011 = 1012 3800 3800

48. 4427 = % 2264426 1904423 36

 49. 121 = 607 1000 1000

50. 707 = 121 1164 1164

Page 37: Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

8/3/2019 Proiect Bazele Contabilitatii Partea 1+2

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-bazele-contabilitatii-partea-12 37/37

24