of 29 /29
Marca Prietenii Contabilitatii este marca supusa inregistrarii la OSIM Cabinet consultant fiscal Benta Adrian, Office: Str. Aleea Posada, nr. 8, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap. 19, cod postal 051414, Sector 5, Bucuresti Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760 Revistă saptămânală transmisă electronic în fiecare miercuri. Bazele Contabilităţii ISSN 2343 – 760X ISSN-L 2343 – 760X

Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilităţii

Publicaţie electronică de contabilitate si fiscalitate

pentru un buget redus

Nr. 1 / 03 Ianuarie 2014

Marca Prietenii Contabilitatii este marca supusa inregistrarii la OSIM

Cabinet consultant fiscal Benta Adrian, Office: Str. Aleea Posada, nr. 8, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap. 19, cod postal

051414, Sector 5, Bucuresti Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Revistă saptămânală transmisă electronic în fiecare miercuri.

Bazele Contabilităţii

ISSN 2343 – 760X ISSN-L 2343 – 760X

Page 2: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

Cuprins

1. Noi modificări legislative din domeniul financiar

contabil, explicate de specialiști;

2. Monografii contabile, entry - level, 3 situații analizate de specialiști; Monografie contabilă achiziţie mijloc fix printr-un

contract de leasing financiar. Monografie contabilă achiziţie hrană pentru pisici –

este o cheltuială deductibilă? Depinde doar de argumentaţia contribuabilului.

Monografie contabilă privind închirierea unei macarale utilizată în realizarea unei construcţii proprii.

3. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate de specialiști; Este obligatorie reevaluarea construcţiilor la fiecare

dată de 31 decembrie? De ce se procedează la reevaluare?

La ce curs trebuie reevaluate datoriile şi creanţele exprimate în valută înregistrate în patrimoniul unei societăţi comerciale, cu ocazia întocmirii situaţiilor financiare? Cât este cursul valabil la data de 31 decembrie 2013?

Ce tratament contabil vom aplica în data de 31 decembrie pentru profitul realizat, regăsit în creditului contului 121 „Profit sau pierdere”? Ce se întâmplă la 01 ianuarie?

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 3: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

Cuprins

4. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe analizate de redacție; Ce obiect de activitate poate să aibă o

microîntreprindere în anul 2014 pentru a beneficia de impozit pe venitul microîntreprinderii în procent de 3%?

Ce regim fiscal au cheltuielile cu sponsorizarea şi mecenatul, începând cu 01 ianuarie 2014?

În ce condiţii se poate beneficia de scutire la plata impozitului pe profit pentru veniturile din dividende încasate de la o altă persoană juridică română în anul 2014?

5. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă, legislație comentată. Întocmirea situațiilor financiare anuale; Interviu scris – evoluţia economiei româneşti în anul

2014, domnul Dragoş Pătroi – consultant fiscal, doctor în economie.

6. Adresa cabinetului / echipa redacțională.

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 4: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

Capitolul I - Noi modificări legislative

Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte normative (click pe denumirea actului normativ pentru a-l deschide):

Ordin ANAF nr. 3806 din 17 Decembrie 2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 0833 din 24 decembrie 2013 - Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/ prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/ prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

HG nr. 1070 din 11 Decembrie 2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 0831 din 24 decembrie 2013 - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 5: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

OMFP nr. 2060 din 23 Decembrie 2013 publicat

în Monitorul Oficial nr. 0836 din 24 decembrie 2013 - Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2014

Legea nr. 377 din 19 Decembrie 2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 0826 din 23 decembrie 2013 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/ 2010

Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:

I. Prin Ordinul ANAF nr. 3806/2013 se aduce o uşoară modificare a instrucţiunilor de completare a declaraţiei informative 394 privind achiziţiile şi livrările pe teritoriul naţional, efectuate între persoane înregistrate în scopuri de TVA, începând cu anul 2014.

II. Se modifică nomenclatura combinată pentru cerealele şi plantele tehnice, supuse măsurii de taxare inversă, când livrarea se efectuează între două persoane înregistrate în scopuri de TVA în România. Procedura şi termenul de depunere al

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 6: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

declaraţiei nu se modifică. Se menţine până la data de 31 decembrie 2014, scutirea la declarare a bonurilor fiscale ce îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate.

III. Prin HG nr. 1070/2013 se reglementează plata impozitelor şi taxelor utilizând cardurile bancare Hotărârea aduce două modificări principale, astfel: 1. instituţiile publice ce vor încasa taxe şi impozite trebuie să îşi adapteze tehnologiile astfel încât să poată accepta toate mijloacele de plată online – internet banking, mobile banking etc., iar dacă plătitorii de taxe şi impozite decid achitarea sumelor prin cardul bancar, instituţia publică are obligaţia să selecteze o bancă prin care se vor efectua transferurile; 2. comisioanele percepute de furnizorii de servicii vor fi suportate astfel: de către plătitor, pentru comisioanele

percepute la plată de către furnizorul de servicii al acestuia ( comisioanele băncii proprii sunt suportate de acesta);

de către beneficiarul plăţii, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată, percepute de furnizorul de servicii al instituţiei publice – comisioanele aferente băncii cu care instituţia publică îşi desfăşoară activitatea, sunt

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 7: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

suportate de instituţia publică.

IV. Prin ordin comun al Ministrului Finanţelor Publice, Ministrului Comunicaţiilor şi Ministrului Administraţiei şi Internelor, se va adopta în termen de 45 de zile, procedura efectivă de transpunere în practică a acestui act normativ.

V. Prin OMFP nr. 2060/2013 se aprobă pentru luna ianuarie 2014 prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.030 milioane lei.

VI. Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei, iar metoda de vânzare este licitaţia, adjudecarea făcându-se după metoda cu preţ multiplu.

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice, iar ofertele de cumpărare pot fi competitive şi necompetitive. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

VII. Ofertele de cumpărare se transmit la BNR ce

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 8: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

are calitatea de administrator al pieţei primare, în ziua licitaţiei, iar rezultatul se va stabilii în aceeaşi zi şi va fi dat publicităţii.

VIII.Se anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3, 5, 10 şi 15 ani, precum şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON).

Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora, iar valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

IX. Şi pentru acestea, ofertele de cumpărare se transmit la BNR, în ziua licitaţiei, iar rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.

X. Legea nr. 377/2013 modifică punctual Legea responsabilităţii fiscal bugetare nr. 69/2010, act normativ ce a introdus câteva restricţii cu privire la deficitele bugetare.

Dintre prevederile actului normativ amintim: datoria publică a României calculată conform

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 9: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

metodologiei UE nu va depăşii 60% din produsul intern brut;

dacă datoria publică este între 45% şi 55% din produsul intern brut, se stabileşte un grafic de măsuri de diminuare şi îngheţare a cheltuielilor bugetare.

XI. Redăm în continuare câteva dintre aceste măsuri: îngheţarea cheltuielilor cu salariile din sistemul

public; adoptarea unui program guvernamental de

reducere a datoriei publice. dacă datoria publică depăşeşte 60% din

produsul intern brut, devine urgentă şi imperativă aplicarea măsurilor de reducere a datoriei publice, atât prin reducerea cheltuielilor publice, cât şi prin alte măsuri fiscale.

XII. Legea conţine şi câteva măsuri punctuale, cum ar fi corectarea eventualelor diferenţe de opinie între prognozele consiliului fiscal şi prognozele Guvernului cu privire la evoluţia macroeconomică a ţării.

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 10: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

Capitolul II – Monografii contabile

I. Monografie contabilă achiziţie mijloc fix printr-un contract de leasing financiar.

Societatea Prietenii Contabilităţii SRL, persoană juridică română, înregistrată în scopuri de TVA, utilizând sistemul de TVA cu exigibilitate normală ( nu aplică sistemul de TVA la încasare), achiziţionează un mijloc de transport persoane în sumă de 45.000 lei + TVA 24%, în luna ianuarie 2014. În data de 10 ianuarie 2014, societatea semnează contractul de leasing şi achită un avans de 10.000 lei + TVA 24%, iar diferenţa de 30.000 lei + TVA 24% este finanţată printr-un contract de leasing financiar, cu o durată de 36 luni, valoarea reziduală fiind de 5.000 lei. Ce monografie contabilă este aplicabilă la contractarea leasingului? Ca şi primă observaţie, cadrul normativ privind leasingul este dat de OG nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing, cu modificări ulterioare, conform căruia contractul de leasing trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: durata contractului de leasing trebuie să fie

mai mare de 12 luni; trebuie să existe o valoare reziduală,

considerată preţul de achiziţie al activului;

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 11: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

este considerat leasing financiar contractul prin care utilizatorul preia riscul asupra activului;

este considerat leasing operaţional contractul de leasing prin care riscul asupra activului rămâne la finanţator ( societatea de leasing).

Foarte important: din punctul de vedere al TVA, societatea poate să îşi deducă integral TVA de la achiziţie sau ulterior pe măsura plăţii ratelor, dacă autoturismul este utilizat în activitatea economică a societăţii. În cazul în care mijlocul de transport va fi utilizat şi în alte activităţi decât cele economice, deducerea TVA şi a cheltuielilor în legătură cu mijlocul de transport se va efectua în procent de 50%, conform art. 145^1 din Codul fiscal.

Notă: în exemplul nostru, vom considera că mijlocul de transport este utilizat în mod exclusiv în activităţi economice cu drept de deducere.

Înregistrări contabile: 1. la data semnării contractului de leasing, se efectuează înegistrările contabile: 2133 „Mijloace de transport” = 167

„Împrumuturi şi datorii asimilate” cu suma de 45.000 lei.

De reţinut: dacă contractul de leasing ar fi fost

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 12: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

în valută, cursul de schimb pentru valoarea în lei a mijlocului fix este cursul valabil la data semnării contractului, iar documentul justificativ este contractul.

2. plata avansului în sumă de 10.000 lei + TVA 24%, în baza unei facturi emisă de societatea de leasing: 2322 „Avansuri imobilizări corporale” = 404

„Furnizori de imobilizări” cu suma de 10.000 lei 4426 „TVA deductibilă” = 404 „Furnizori de

imobilizări” cu suma de 2.400 lei 404 „Furnizori de imobilizări” = 5121 „Conturi

la bănci în lei” cu suma de 12.400 lei 167 „Împrumuturi şi datorii asimilate” = 2322

„Avansuri imobilizări corporale” cu suma de 10.000 lei.

Atât din punct de vedere contabil, cât şi fiscal, în cadrul contractului de leasing financiar, utilizatorul va calcula şi înregistra amortizarea activului. Astfel, se necesită următoarele: - în luna ianuarie 2014, se va efectua recepţia

mijlocului de transport, prin întocmirea Procesului verbal de recepţie, în formatul adoptat de OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile. Comisia are

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 13: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

dreptul de a stabilii o durată de amortizare între 4 şi 6 ani, conform catalogului privind duratele normate ale mijlocelor fixe, adoptat prin HG nr. 2139/2004.

- în termen de 30 de zile, se declară mijlocul de transport la direcţia de impozite şi taxe locale.

În exemplul nostru, comisia a stabilit o durată normată de 4 ani, prin urmare, începând cu luna februarie 2014, societatea va înregistra amortizarea lunară în sumă de 45.000 lei / 4 ani / 12 luni = 937,5 lei.

Înregistrare contabilă: 6811 „Cheltuieli de exploatare privind

amortizările” = 2813 „Amortizarea mijloacelor de transport” cu suma de 937,5 lei / lună.

Notă: dacă cheltuiala cu amortizarea mijlocului de transport ar fi depăşit suma de 1.500 lei/lună, atunci cheltuiala ce depăşeşte acest plafon este nedeductibilă la calculul impozitului pe profit.

II. Monografie contabilă achiziţie hrană pentru pisici – este o cheltuială deductibilă? Depinde doar de argumentaţia contribuabilului.

Societatea Depozitul de Marfă SRL, persoană juridică română, înregistrată în scopuri de TVA şi

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 14: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

plătitoare de impozit pe profit, deţine un depozit de mărfuri. Periodic, societatea achiziţionează hrană pentru pisici, pe care o dă în consum înregistrând-o în cheltuielile perioadei. În luna ianuarie 2014, societatea a achiziţionat hrană în sumă de 2.000 lei + TVA 24%. Cu această ocazie, societatea a fost verificată de ANAF în baza unui control de fond, ce a admis deducerea cheltuielii. Ce monografie contabilă este aplicabilă şi ce argumentaţie a avut contribuabilul pentru justificarea deducerii?

Desigur, este o parte amuzantă a monografiei, însă este o situaţie reală, iar justificarea contribuabilului a fost că scopul cheltuielii este realizarea de venituri impozabile.

La data controlului, s-a constatat că există câteva feline, adăpostite în patrimoniul acestui contribuabil.

Mongrafie contabilă: 1. achiziţie hrană, aplicând sistemul de TVA la încasare: 3026 „Furaje” = 401 „Furnizori” cu suma de

2.000 lei 4428 „TVA neexigibilă” = 401 „Furnizori” cu

suma de 480 lei.

Notă: societatea efectuează recepţia hranei, întocmind Nota de intrare recepţie.

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 15: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

2. plata furnizorului şi deducerea TVA: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la bănci în lei”

cu suma de 2.480 lei 4426 „TVA deductibilă” = 4428 „TVA

neexigibilă” cu suma de 480 lei.

3. darea în consum a hranei, prin întocmirea Bonului de consum: 6026 „Cheltuieli privind furajele” = 3026

„Furaje” cu suma de 2.000 lei.

Cum a admis echipa de inspecţie deductibilitatea cheltuielii?

Societatea are ca obiect de activitate depozitarea mărfurilor, iar foarte des, se regăsesc mărfurile alimentare şi cerealele. În ciuda faptului că societatea a efectuat mai multe dezinsecţii periodice, justificate prin facturi şi certificate de dezinsecţie, singura soluţie pentru combaterea rozătoarelor a fost deţinerea unor pisici.

Prin urmare, societatea a considerat pe bună dreptate că hrănirea acestor animale este cheltuială deductibilă la calculul impozitului pe profit.

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 16: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

III. Monografie contabilă privind închirierea unei macarale utilizată în realizarea unei construcţii proprii.

Societatea Exploatări Pietrişuri SRL este o persoană juridică română, are ca obiect de activitate producţia de dale, utilizând nisipul pluvial al râurilor. Aceasta ridică în regie proprie o hală de depozitare pentru care închiriază o macara de la un terţ. Valoarea chiriei este de 15.000 lei, iar această macara este utilizată la ridicarea halei. Ce monografie contabilă este aplicabilă pentru această închiriere? Din punctul de vedere al unei monografii contabile, trebuie să reţinem două aspecte: cheltuielile se înregistrează în contabilitate

după natura acestora; în situaţia din întrebare, cheltuiala cu închirierea

este o componentă a costului cu realizarea construcţiei şi trebuie reflectată în mod corespunzător.

Înregistrări contabile: 1. înregistrarea facturii de chirie: 612 „Cheltuieli cu chirii” = 401 „Furnizori” cu

suma de 15.000 lei 2. concomitent, se va efectua articolul contabil:

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 17: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

231 „Imobilzări corporale în curs de execuţie” =

722 „Venituri din realizarea de imobilizări corporale” cu suma de 15.000 lei.

3. închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli: 121 „Profit sau pierdere” = 612 „Cheltueili cu

chirii” cu suma de 15.000 lei 722 „Venituri din realizarea de imobilizări

corporale” = 121 „Profit sau pierdere” cu suma de 15.000 lei.

Notă: la finalizarea construcţiei, se va efectua înregistrarea contabilă: 212 „Construcţii” = 231 „Imobilizări corporale

în curs de execuţie”.

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 18: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

Capitolul III – Soluţii de consultanţă contabilă

I. Este obligatorie reevaluarea construcţiilor la fiecare dată de 31 decembrie? De ce se procedează la reevaluare?

Ca regulă generală, prezentarea în situaţiile financiare anuale a construcţiilor se efectuează la costul de achiziţie sau de producţie al acestora, influenţat de eventuale deprecieri şi de amortizarea calculată până la data bilanţului. Acest principiu general este regăsit la pct. 54 alin. (2) din OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea.

Prin urmare, răspunsul la prima întrebare este că reevaluarea nu este o procedură obligatorie.

Şi totuşi, de ce efectuăm reevaluări? Unul dintre dezideratele contabilităţii este imaginea fidelă, în sensul că valoarea activelor reflectate în situaţiile financiare anuale, trebuie să fie o sumă corectă, fapt pentru care în situaţiile financiare anuale, activele imobilizate sunt reevaluate la valoarea de piaţă existentă la data bilanţului.

Notă: procedura contabilă a reevaluării este dată de cap. 8.2.5 Reguli de evaluare alternativă din OMFP nr. 3055/2009.

Desigur, având în vedere faptul că impozitul ce

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 19: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

se achită la bugetul local pentru construcţiile reevaluate este mai mic decât cel pentru construcţiile ce nu au fost supuse reevaluării în ultimii 3 ani, entităţile procedează la reevaluare şi din acest considerent. II. La ce curs trebuie reevaluate datoriile şi creanţele exprimate în valută înregistrate în patrimoniul unei societăţi comerciale, cu ocazia întocmirii situaţiilor financiare? Cât este cursul valabil la data de 31 decembrie 2013?

Potrivit art. 56 alin. (3) din OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea, evaluarea la bilanţ a creanţelor şi datoriilor se efectuează astfel: „(...) Evaluarea la bilanţ a creanţelor şi a

datoriilor exprimate în valută şi a celor cu decontare în lei în funcţie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.”

Observăm aşadar că sintagma este „valabil” la data de 31 decembrie. Acest curs este cursul ultimelei zile lucrătoare din luna decembrie, anterior datei de 31 decembrie, valabil în această zi.

În anul 2013, ultima zi lucrătoare din an a fost

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 20: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

ziua de 30 decembrie 2013, iar cursul afişat în această zi de BNR este de 1 euro = 4, 4639 lei.

Acesta este cursul de schimb la care vor fi evaluate datoriile şi creanţele la data de 31 decembrie 2013, pentru prezentarea în situaţiile financiare anuale. III. Ce tratament contabil vom aplica în data de 31 decembrie pentru profitul realizat, regăsit în creditului contului 121 „Profit sau pierdere”? Ce se întâmplă la 01 ianuarie?

Potrivit actualelor prevederi de la pct. 248 din OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea, cu ocazia încheierii exerciţiului financiar, din punctul de vedere al înregistrărilor contabile, trebuie aplicată următoarea procedură: 1. se analizează dacă societatea are obligaţia constituirii rezervei legale.

În cazul în care societatea constituie rezerva legală, pentru suma aferentă acesteia, se va efectua la data de 31 decembrie înregistrarea contabilă: 129 „Repartizarea profitului” = 1061 „Rezerva

legală”. 2. soldul creditor al contului 121 „Profit sau pierdere” rămâne nemodificat la data de 31

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 21: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

decembrie şi va fi regăsit în situaţiile financiare în poziţia de capitaluri proprii.

În data de 01 ianuarie, se va efectua înregistrarea: 121 „Profit sau pierdere” = 129 „Repartizarea

profitului” 121 „Profit sau pierdere” = 117 „Rezultatul

reportat”.

Observăm aşadar că în data de 01 ianuarie se va închide soldul contului 121 „Profit sau pierdere”, când acesta se repartizează în rezultatul reportat.

Notă: neefectuarea înregistrării în această dată este cea mai frecventă eroare cu privire la rezultatul reportat.

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 22: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

Capitolul IV – Soluţii de consultanţă si optimizare fiscală

I. Ce obiect de activitate poate să aibă o microîntreprindere în anul 2014 pentru a beneficia de impozit pe venitul microîntreprinderii în procent de 3%?

Începând cu 01 ianuarie 2014, se modifică art. 112^1 din Codul fiscal, ce reglementează noţiunea de microîntreprindere, în sensul că aceasta este societatea comercială ce realizează venituri impozabile de până la 65.000 euro şi îndeplineşte următoarele condiţii privind obiectul de activitate: 1) realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale. Reţinem astfel că o modificare faţă de anul precedent constă în faptul că o microîntreprindere poate realiza venituri din consultanţă şi management de până la 20% din total venituri. În anii anteriori, nu a beneficiat de această prevedere. 2) o microîntreprindere nu poate avea obiect de activitate următoarele: activităţi în domeniul bancar; activităţi în domeniile asigurărilor şi

reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 23: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

de intermediere în aceste domenii;

activităţi în domeniile jocurilor de noroc.

De reţinut: cursul de schimb pentru determinarea plafonului de 65.000 euro este cursul de la data de 31 decembrie a anului precedent. II. Ce regim fiscal au cheltuielile cu sponsorizarea şi mecenatul, începând cu 01 ianuarie 2014?

Potrivit art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, sunt cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit, cheltuielile de sponsorizare şi mecenat.

Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos: a. 3 la mie din cifra de afaceri; pentru situaţiile în

care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul «cifra de afaceri» această limită se determină potrivit normelor;

b. 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 24: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Foarte important: faţă de anii precedenţi, noutatea constă în faptul că se pot efectua sponsorizări şi în perioadele de pierdere fiscală şi se beneficiază de scutirea de impozit, cu respectarea parametrilor mai sus amintiţi, prin reportarea sumelor la perioadele când se datorează impozit pe profit. III. În ce condiţii se poate beneficia de scutire la plata impozitului pe profit pentru veniturile din dividende încasate de la o altă persoană juridică română în anul 2014?

Începând cu 01 ianuarie 2014, art. 20 lit. a) din Codul fiscal, se modifică în sensul că se consideră venituri neimpozabile veniturile din dividende încasate de la o persoană juridică română, după cum urmează: „dividendele primite de la o persoană juridică

română sau de la o persoană juridică străină plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situată într-un stat terţ, astfel cum acesta este definit la art. 20^1 alin. (3) lit. c), cu care România are

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 25: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele deţine, la persoana juridică română sau la persoana juridică străină din statul terţ, la data înregistrării acestora potrivit reglementărilor contabile, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.”

Observăm aşadar că sunt câteva condiţii suplimentare, cum ar fi faptul ca beneficiarul dividendului să deţină mai mult de 10% din capitalul social al plătitorului de dividend pentru o perioadă neîntreruptă de minim 1 an.

Notă: până la data de 31 decembrie 2013, toate veniturile din dividende încasate de la persoane juridice române au fost venituri neimpozabile, fără a exista şi alte condiţii.

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 26: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

Capitolul V- Subiecte de interes actual din activitatea financiar contabilă

Interviu scris – evoluţia economiei româneşti în anul 2014, domnul Dragoş Pătroi – consultant fiscal, doctor în economie.

Stimate domnule Pătroi, prin prisma experienţei dumneavoastră, ce opinie aveţi cu privire la evoluţia economiei româneşti în anul 2014? La ce ar trebui să fim atenţi? În opinia mea, în anul 2014, evoluţia economiei româneşti poate fi influenţată de două evenimente majore: 1. alegerile europarlamentare și cele prezidenţiale, fapt ce va orienta atenţia și preocupările decidenților publici către activitățile politice, de tip electoral. În aceste condiții, este de așteptat (evident, nu și de dorit!) ca implementarea unor măsuri pragmatice în sectorul economic să fie alterată de luarea unor decizii emoționale (pur electorale și fără suport real în economie), cum ar fi – spre exemplu – canalizarea resurselor financiare publice mai mult către cheltuieli sociale și mai puțin spre investiții. 2. obligația de rambursare a sumei de aproximativ 5,6 miliarde euro aferentă serviciului datoriei

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 27: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

publice, care – deși nu reprezintă un vârf de sarcină – constituie totuși un efort major, mai ales în condițiile în care nu putem vorbi încă de o creștere economică sustenabilă, care să garanteze un flux constant de resurse către bugetul general consolidat.

În circumstanțele date, totul va depinde de atitudinea guvernului în promovarea și satisfacerea unor pomeni electorale în schimbul voturilor. Îmi place să cred că actualul cabinet are discernământul necesar și nu va sacrifica actuala stabilitate relativă la nivel macroeconomic de dragul câtorva procente în plus la alegeri. Modul de structurare aL bugetului de stat pe anul 2014 - atât la nivelul veniturilor cât și al cheltuielilor - mă îndreptățește să fiu optimist, mai ales din perspectiva continuării procesului de restructurare la nivelul redimensionării aparatului bugetar .

Cred însă că va continua, și în anul 2014, tendința de pressing suplimentar pe încasările bugetare, ce se va concretiza prin posibile majorări discrete de impozite (cum ar fi reducerea unor sume deductibile din bazele impozabile), fară efecte vizibile la nivelul percepției publice imediate, fapt de natură a preîntâmpina tulburări sociale masive.

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 28: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

Pe de altă parte, economia românească este cuplată la economia Comunității Europene şi va urma tendința acesteia – de stagnare în principal şi de mici revirimente sectoriale. În lipsa unor previziuni privind modificări majore la nivelul comportamental al consumatorilor (intern versus import), precum și al expectativei în care e de așteptat să se afle investitorii, din perspectiva deznodământului electoral (nefiind de așteptat nici intrări, dar nici ieșiri masive la nivelul investițiilor directe, autohtone sau străine), cred că și cursul de schimb valutar se va stabiliza, pe fondul unei ușoare devalorizări, undeva în jurul valorii de 4,7 – 4,8 lei / euro.

Pericolul cel mai mare, în anul 2014, va veni din partea fenomenului inflaționist, în măsura în care ritmul de creștere al veniturilor populației (per ansamblu, indiferent de forma sub care se realizează) va devansa ritmul de creștere al productivității - diferența aferentă urmînd a fi acoperită prin aruncarea pe piață a așa numiților bani fierbinți (în speță, emisiunea monetară fără acoperire).

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Page 29: Prietenii Contabilitatii - Bazele Contabilitatii 1bentaconsult.ro/documents/PrieteniiContabilitatii-Bazele... · Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității Cuprins . 1

Prietenii Contabilității – Bazele Contabilității

Echipa redactională Prietenii Contabilității

Manager produs: Adrian Bența Manager Calitate: Mihaela Bența Manager Marketing: Arsene Emilia Manager IT: Radu Florin Consilier contabilitate: Bădoi Maria Consultant afaceri: Horațiu Sasu

Adresă:

CABINET CONSULTANT FISCAL ADRIAN BENȚA, Str. Aleea Posada, nr 8, Bl. 31, scara 2, ap. 19, Sector 5, Bucuresti, cod postal 051414.

Pentru alte informații vă stăm la dispoziție la

urmatoarele numere de telefon: 021 776 90 18 sau 0740 031 795

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760