Proiect La Bazele Contabilitatii

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/21/2019 Proiect La Bazele Contabilitatii

  1/20

  Exemplul 1:

  Doi prieteni hotaresc infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata. Intocmind actul

  constitutiv, ei subscriu, iar ulterior varsa fiecare cate 20.000.000 lei in numerar.

  Operatiunea 1: subscriere capital social

  Operatiunea 2: asociatii varsa integral in numerar capitalul social

  Operatiunea 3: are loc transformarea capitalului subscris nevarsat in capital subscris varsat

  Nr.

  crt

  NA!"A

  #$E"

  AIEI

  E%E&EN!%

  $A"INIA%

  'A"E (E

  DI)I'A

  (EN

  (

  '#N!"I

  '#"E($#NEN

  E

  Debit*cr

  e

  di

  t

  )ormula (!&A

  1.Subscriere capital

  social

  Se constituie creante fata

  de actionari; deptul de a

  cere la scadenta capitalul

  subscris

  +A45!"econtari cu

  actionarii"

  45#1$1

  1

  4$.$$$.$$$

  leiSe recunoaste pasiv

  originea surselor de

  finantare pentru capitalulsubscris apelat nevarsat

  +%

  1$11!&apital

  subscris apelatnevarsat &

  2.'arsare capital

  social

  Are loc o crestere a

  disponibilitatilor banesti

  din casierie

  +A 5311!&asa in lei "

  5311#45 4$.$$$.$$$Are loc o scadere a

  creantei fata de actionari

  privind capitalul

  !A

  45!"econtari cu

  asociatii privind

  capitalul

  &

  3.

  (ransformarea

  capitalului

  subscris nevarsat

  in capital subscris

  varsat

  Are loc a scadere a

  capitalurilor propriu!%

  1$11!&apital

  subscris apelat

  nevarsat

  "1$11#1$

  124$.$$$.$$$

  Are loc o crestere a

  capitalului propriu+%

  1$12!&apital

  subscris varsat&

  45)"econtari cu asociatii si actionarii)# 1$11)&apital subscris nevarsat)

  45)"econtari cu asociatii si actionarii)

  1* 4$.$$$.$$$

  5311)&asa in lei)# 45)"econtari cu asociati si actionari)

  5311)&asa in lei)

  2* 4$.$$$.$$$

  (fd +0.000.000

  1$11)&apitalsubscris nevarsat)#1$12)&apital subscris varsat)

  1$11)&apital subscris nevarsat

  3* 4$.$$$.$$$ 1* 4$.$$$.$$$

  1$11)&apital subscris nevarsat)

  1* 4$.$$$.$$$

  45)"econtari cu asociati si actionari)

  1* 4$.$$$.$$$ 2* 4$.$$$.$$$

  1$12) &apital subscris varsat)

  3* 4$.$$$.$$$

  (fc +0.000.000

 • 8/21/2019 Proiect La Bazele Contabilitatii

  2/20

  Nr.

  'r

  t

  Explicatii

  &odificari'onturi

  corespondente(ume

  ilant '$$Debitoar

  e

  'reditoar

  e

  A (n D 'h -

  0 1 2 + / 3

  1. Subscrierecapital social

  ! ! ! 45 1$11 4$.$$$.$$$

  2.'arsare capital

  social, ! ! ! ! 5311 45

  4$.$$$.$$

  $

  3.

  (ransformarea

  capitalului

  social subscris

  nevarsat in

  capital subscris

  varsat

  ! , ! ! ! 1$11 1$124$.$$$.$$

  $

 • 8/21/2019 Proiect La Bazele Contabilitatii

  3/20

  Exemplul 2:

  $resupunem ca cei doi prieteni hotaresc primirea in afacere a unui prieten comun. Acesta se obli4a prin

  actul aditional la actul constitutiv ca pana la un anumit termen sa aduca ca aport un capital subscris in

  suma de 20.00.000 lei, repre5entat de un utila6 nou asociat. Noul asociat aduce aportul in societatein

  termenul preva5ut in actul aditional.

  Operatiunea 1: subscriere capital social de catre al treilea asociat

  Operatiunea 2: noul asociat aduce utila-ul ca aport la capital

  Operatiunea 3: are loc transformarea capitalului subscris nevarsat in capital subscris varsat

  Nr.

  crt

  NA!"A

  #$E"A

  IEI

  E%E&EN!%

  $A"INIA%

  'A"E (E

  DI)I'A

  (EN

  (

  '#N!"I

  '#"E($#NEN

  E

  Debit*

  cr

  e

  di

  t

  )ormula (!&A

  1.Subscriere capital

  social

  Are loc o crestere a

  creantelor fata de

  asociati

  +A

  45!"econtari cu

  asociatii privind

  capitalul

  "

  451#1$

  11

  2$.$$$.$$$

  leiAre loc o crestere a

  capitalului subscrisnevarsat

  +%

  1$11!&apital

  subscris apelatnevarsat

  &

  2. Aportul utila-ului

  Are loc o crestere a

  eistentelor de active

  imobili/at

  +A

  2122!

  0cipamente

  tenologice

  "

  2122#45 2$.$$$.$$$Are loc o scadere a

  creantei fata de asociat

  privind capitalul

  !A

  45!"econtari cu

  asociatii privind

  capitalul

  &

  3.

  (ransformarea

  capitalului subscris

  nevarsat in capital

  subscris varsat

  Are loc a scadere a

  capitalului subscris

  nevarsat

  !%

  1$11!&apital

  subscris apelat

  nevarsat

  "1$11#1$

  12

  2$.$$$.$$$Are loc o crestere a

  capitalului subscris

  varsat

  +%

  1$12!&apital

  subscris apelat

  nevarsat

  &1$11#1$

  12

  45)"econtari cu asciatii si actionarii)# 1$11)&apital subscris nevarsat)

  45 "econtari cu asociatii si actionarii)

  1* 2$.$$$.$$$

  2131)0cipamente tenologice#45)"econtari cu asociatii si actionari)

  2131)0cipamente tenologice)

  2* 2$.$$$.$$$

  1$11)&apital subscris nevarsat)#1$12)&apital subscris varsat

  1$11)capital subscris nevarsat)

  3* 2$.$$$.$$$ 1* 2$.$$$.$$$

  1$11)&apital subscris nevarsat)

  1* 2$.$$$.$$$

  45)"econtari cu asociatii privind capitalul)

  1* 2$.$$$.$$$ 2* 2$.$$$.$$$

  1$12)&apital subscris varsat)

  3* 2$.$$$.$$$

 • 8/21/2019 Proiect La Bazele Contabilitatii

  4/20

  Nr.

  'r

  t

  Explicatii

  &odificari'onturi

  corespondente(ume

  ilant '$$Debitoar

  e

  'reditoar

  e

  A (n D 'h -

  0 1 2 + / 3

  1.Subscriere

  capital social ! ! ! 45 1$11

  2$.$$$.$$

  $

  2. 'arsare capitalsocial

  , ! ! ! ! 2122 45 2$.$$$.$$$

  3.

  (ransformarea

  capitalului

  social subscris

  nevarsat in

  capital subscris

  varsat

  ! , ! ! ! 1$11 1$122$.$$$.$$

  $

 • 8/21/2019 Proiect La Bazele Contabilitatii

  5/20

  Exemplul :

  #peratiunea 1:"etra4erea partiala a unui asociat cu /07 din partile sociale pe care le detine

  #peratiunea 2: Achitarea din casierie a datoriei fata de asociat

  Nr.

  crt

  NA!"A

  #$E"AIEI

  E%E&EN!%

  $A"INIA%

  'A"E (E

  DI)I'A

  (EN

  (

  '#N!"I

  '#"E($#NENE

  Debi

  t

  *

  c

  re

  d

  i

  t

  )ormula (!&A

  1.

  etragerea partiala

  a unui asociat cu

  5$ din partile

  sociale pe care

  acesta le detine

  Are loc o cresterer a

  datoriei fata de asociati+%

  45!"econtari cu

  asociatii privind

  capitalul

  &

  1$12#45 1$.$$$.$$$

  Are loc o scadere a

  capitalului social!%

  1$12!&apital

  subscris varsat"

  2.

  Acitarea dindisponibilul din

  casierie a datoriei

  fata de asociat

  Are o scadere adatoriilor !%

  45!"econtari cu

  asociatii privindcapitalul

  "

  45#5311 1$.$$$.$$$Are loc o scadere a

  disponibilitattilor din

  casierie

  !A 5311!&asa in lei &

  1$12)&apital subscris varsat)#45)"econtari cu asociatii si actionarii)

  1$12)&apital subscris varsat)1* 1$.$$$.$$$ Si $.$$$.$$$

  45)"econtari cu asociatii si actionarii)#5311)&asa in lei)

  45)"econtari cu asociatii si actionarii)

  2* 1$.$$$.$$$ 1* 1$.$$$.$$$

  Nr.

  'rtExplicatii

  &odificari 'onturicorespondente

  (ume

  ilant '$$Debitoa

  re

  'reditoa

  re

  A (n D 'h -

  0 1 2 + / 3

  1.etragere

  asociat! , ! ! 1$12 45 1$.$$$.$$$

  2.

  Acitarea

  contravalorii

  partilor socialeasociatului

  , ! , ! ! 45 5311 1$.$$$.$$$

  45 "econtari cu asociatii si actionarii)

  1* 1$.$$$.$$$

  5311)&asa in lei)

  Si 4$.$$$.$$$ 2* 1$.$$$.$$$

 • 8/21/2019 Proiect La Bazele Contabilitatii

  6/20

  1$12)&apital subscris varsat)

  1* 1$.$$$.$$$ Si $.$$$.$$$

  d 1$.$$$.$$$ c $(sd 1$.$$$.$$$ (sc $

  (fc /0.000.000

  45)"econtari cu asociati privind capitalul

  2* 1$.$$$.$$$ 1* 1$.$$$.$$$d 1$.$$$.$$$ c 1$.$$$.$$$

  (sd 1$.$$$.$$$ (sc 1$.$$$.$$$

  A

  0cipamente

  tenologice

  2131*

  2$.$$$

  3$.$$$

  &apital subscris varsat

  1$12*

  5$.$$$ Sn

  "

  . (O(A6 A&(7' 5$.$$$ (O(A6 %AS7' 5$.$$$

  5311)&asa in lei)

  Si 4$.$$$.$$$ 2* 1$.$$$.$$$

  d $ c 1$.$$$.$$$

  (sd 4$.$$$.$$$ (sc 1$.$$$.$$$

  (fd 0.000.000

  2131)0cipamente tenologice)

  Si 2$.$$$.$$$

  d 2$.$$$.$$$ c $

  (sd 2$.$$$.$$$ (sc $

  (fd 20.000.000

 • 8/21/2019 Proiect La Bazele Contabilitatii

  7/20

  Exemplul +:

  Operatiunea 1: Se ma-orea/a capitalul social8 -umatate din re/erve incorporandu!se in capital

  Operatiunea 2: Se ma-orea/a capitalul social prin integrarea primelor de emisiune

  Operatiunea 3: Se ma-orea/a capitalul social prin incorporarea diferentelor de reevaluare8 in totalitate

  Operatiunea 4: Se ma-orea/a capitalul social pe seama profitului ramas nereparti/at8 reportat din eercitiile

  precedente

  Operatiunea 5: 9urni/orul accepta ca in scimbul banilor sa primeasca actiuni

  76A( 77(7A6

  A

  0cipamente tenologice

  2131*

  &reante fata de clienti

  411*

  "isponibil la banca

  5121*

  "isponibil in casierie

  5311*

  3$.$$$.$$$

  25.$$$.$$$

  15.$$$.$$$

  5.$$$.$$$

  &apital social 1$12*

  e/erve 1$*

  %rime de emisiune 1$41*

  e/ultat reportat 11

  4$1#1$12 5.$$$.$$$Are loc o crestere a

  capitalului social+%

  1$12!&apital

  subscris varsat &

  1$)e/erve)#1$12 capital social)

 • 8/21/2019 Proiect La Bazele Contabilitatii

  8/20

  1$)e/erve)

  Si 15.$$$.$$$

  1*

 • 8/21/2019 Proiect La Bazele Contabilitatii

  9/20

  4$1)9urni/oriSi 5.$$$.$$$

  Nr.

  'rtExplicatii

  &odificari 'onturicorespondente(ume

  ilant '$$Debitoa

  re

  'reditoa

  re

  A (n D 'h -

  0 1 2 + / 3

  1.

  =a-orarea

  capitalului

  social pe

  seama

  re/ervelor

  ! , ! ! ! 1$ 1$12

 • 8/21/2019 Proiect La Bazele Contabilitatii

  10/20

  A

  0cipamente tenologice

  2131*

  &reante fata de clienti 411*

  "isponibil la banca 5121*

  "isponibil in casierie 5311*

  3$.$$$.$$$

  25.$$$.$$$

  15.$$$.$$$

  5.$$$.$$$

  &apital social 1$12*

 • 8/21/2019 Proiect La Bazele Contabilitatii

  11/20

  Exemplul /:&icsorarea capitalului social prin rascumpararea si anularea propriilor actiuni si ca urmare

  a acoperirii pierderilor raportate.

  Operatiunea 1: Se rascumpara de pe piata 1$$ de actiuni proprii ce vor fi anulate ulterior8 la o valoare nominala

  egala cu pretul de rascumparare de actiune

  Operatiunea 2: Se anulea/a actiunile rascumparate

  Operatiunea 3: Se diminuea/a capitalul social pe seama pierderilor din eercitiile anterioare

  A

  0cipamente tenologice2131*

  &reante fata de clienti

  411*

  "isponibil in casierie

  5311*

  3$.$$$.$$$ reportat &

  5$2 Actiuni proprii)#5311)&asa in lei)

  5$2)Actiuni proprii)

  1) 7.500.000

  1$12)&apital subscris varsat)#5$2 Actiuni proprii)

  1$12)&apital subscris varsatSi 45.$$$.$$$

  2*

 • 8/21/2019 Proiect La Bazele Contabilitatii

  12/20

  1$12)&apital subscris varsat)

  2*

 • 8/21/2019 Proiect La Bazele Contabilitatii

  13/20

 • 8/21/2019 Proiect La Bazele Contabilitatii

  14/20

  Exemplul :

  Operatiunea 16a data de $1.$4.nnnn infiintarea unei societati comerciale cei doi otarasc sa subscrie un capital

  de 5$$.$$.$$ lei8 fiecare.

  Operatiunea 2: Se aduce aportul8 in natura8 un utila- de 15$.$$$.$$$8 restul depunandu!se la banca.

  Operatiunea 3: Se transforma capitalul subscris nevarsat in capital subscris varsat

  Operatiunea 4: @lterior se aci/itionea/a un autocamion in valoare de 21$.$$$.$$$8 pret negociabil cu

  furni/orul 9('A8 (' 1?

  Operatiunea 5: Se acita contravaloarea autocamionului furni/orilor8 prin virament bancar

  Operatiunea : Se aci/itionea/a un program informatic in valoare de 15.$$$.$$$8 pret negociat cu furni/orul9('A8 ('A 1?

  Operatiunea

 • 8/21/2019 Proiect La Bazele Contabilitatii

  15/20

  Are loc cresterea

  datoriilor fata de

  furni/ori

  +%4$4!9urni/ori de

  imobili/ari&

 • 8/21/2019 Proiect La Bazele Contabilitatii

  16/20

  4$4 9urni/ori de servicii)# 5121!&onturi la banci in lei

  4$4)9urni/ori de servicii)

  5* 24?.?$$.$$$ 4* 24?.?$$.$$$

  4 $4 9urni/ori de servicii)#

  2$)Alte imobili/ari necorporale)

  442)('A deductibila

  2$)Alte imobili/ari necorporale)

  * 15.$$$.$$$.

  (fc 1/.000.000

  4424 ('A de recuperat #442)('A deductibila)

  4424)('A de recuperat)

 • 8/21/2019 Proiect La Bazele Contabilitatii

  17/20

  3.

  (ransformarea

  capitalului

  subscris

  nevarsat in

  capital subscris

  si varsat

  ! , ! ! ! 1$11 1$12 5$$.$$$.$$$

  4.

  Aci/itia

  mi-locului de

  transportautocamion*

  ! ! !

  2133

  442

  4$4

  24?.?$$.$$$

  21$.$$$.$$$

  3?.$$$.$$$

  5.

  Acitare

  contravaloare

  camion

  , ! , ! ! 4$4 5121 24?.?$$.$$$

  .

  Aci/itia unui

  program

  informatic

  ! ! !

  2$

  442

  4$4

  1

 • 8/21/2019 Proiect La Bazele Contabilitatii

  18/20

  Exemplul :

  Operatiunea 1: 7ncasarea creantelor fata de stat privind ('A

  Operatiunea 2: Se calculea/a si se inregistrarea amorti/area programului informatic8 aferenta anului 88+1)

  Operatiunea 3: Se calculea/a si inregistrea/a amorti/area mi-locului de transport aferenta anului 88+1)

  Operatiunea 4: la finele anului 88+1) se incid conturile de venituri si celtuieli

  A

  Alte imobili/ari necorporale

  2$*

  =i-loace de transport 2133*&reante stat 4424*

  &onturi la banci in lei 5121*

  2$.$$$.$$$

 • 8/21/2019 Proiect La Bazele Contabilitatii

  19/20

  11)&eltuieli de eploatare)#2$) Amorti/area altor imobili/ari necorporale)

  11)&eltuieli de eploatare)

  2* 15.$$$.$$$

  11)&eltuieli de eploatare)#213)Amorti/area instalatii8 mi-loace de transport8 animale si plantatii)

  11)&eltuieli de eploatare)

  2*15.$$$.$$$

  3*$.$$$.$$$

  121 %rofit si %ierdere)# 11)&eltuieli de eploatare)

  121 %rofit si %ierdere)

  4* ?5.$$$.$$$.

  Nr.

  'r

  t

  Explicatii

  &odificari 'onturicorespondente

  (ume

  ilant '$$Debitoar

  e

  'reditoa

  re

  A (n D 'h -

  0 1 2 + / 3

  1. 7ncasare creanta , ! ! ! ! 5121 4424 ?$.$$$.$$$

  2.

  Amorti/area

  programului

  informatic

  , , ! ! 11 2$ 15.$$$.$$$

  3.

  Amorti/area

  mi-locului de

  transport

  , , ! ! 11 213 $.$$$.$$$

  4.

  7nciderea

  conturilor de

  celtuieli

  ! ! ! ! ! 121 11 ?5.$$$.$$$

  1$12) &apital subscris varsat)

  Si $$.$$$.$$$

  2$)Amorti/area altor imobili/ari

  necorporale)

  Si 2$.$$$.$$$ 2*15.$$$.$$$

  213)Amorti/area instalatii8 mi-loace de

  transport8animale si plantatii

  3*$.$$$.$$$

  11)&eltuieli de eploatare

  2* 15.$$$.$$$.$$$ 4* ?5.$$$.$$$.

  3* $.$$$.$$$

  5121) &onturi la banci in lei )

  Si1$$.$$$.$$$

  1* ?$.$$$.$$$

  d ?$.$$$.$$$ c $

  (sc $(fd 130.000.000

 • 8/21/2019 Proiect La Bazele Contabilitatii

  20/20