Click here to load reader

Professionsbacheloruddannelsen i Natur Studieordning 2015 · PDF fileunder sociologi, kultur- og turismepolitik og offentlig fovaltning samt iværksætteri med markedsforhold og økonomi

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Professionsbacheloruddannelsen i Natur Studieordning 2015 · PDF fileunder sociologi, kultur-...

 • Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling

  University College Nordjylland 1/25

  Studieordning 2015 for uddannelsen til

  professionsbachelor i Natur- og kulturformidling

  (institutionsdel)

  Gældende for studerende, som begynder uddannelsen fra september 2015

 • Studieordning - Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling - institutionsdel

  University College Nordjylland 2/25

  1. Indholdsfortegnelse

  1. Indholdsfortegnelse ............................................................................................................... 2

  2. Moduler på uddannelsen ....................................................................................................... 3

  3. Tidsmæssig placering af prøverne .......................................................................................... 4

  4. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver ........................................................................ 4

  4.1 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Natur- og kulturformidling i et

  professionsperspektiv ....................................................................................................................... 4

  4.2 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Faglig formidling i praksis ..................................... 6

  4.3 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Oplevelsesformidling i et interkulturelt

  perspektiv .......................................................................................................................................... 9

  4.4 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Strategi og ledelse i formidlingsprojekter ........... 11

  5. Praktik .................................................................................................................................. 13

  6. Valgfri uddannelseselementer ............................................................................................... 14

  7. Professionsbachelorprojektet ................................................................................................ 15

  8. Uddannelseselementer som kan gennemføres i udlandet ...................................................... 16

  9. Anvendte undervisningsformer ............................................................................................. 17

  10. Merit for de valgfri uddannelseselementer ............................................................................ 17

  11. Redelighed ........................................................................................................................... 17

  12. Deltagelsespligt .................................................................................................................... 18

  13. Kriterier for vurdering af studieaktivitet ................................................................................ 18

  14. Fremmedsprog ..................................................................................................................... 18

  14.1 Eksamenssprog ................................................................................................................................ 18

  15. Adgang til prøver .................................................................................................................. 18

  16. Syge- og omprøver ................................................................................................................ 19

  16.1 Sygeprøve ........................................................................................................................................ 19

  16.2 Omprøver ........................................................................................................................................ 19

  17. Hjælpemidler ........................................................................................................................ 19

  18. Særlige prøvevilkår ............................................................................................................... 20

  19. Eksamenssnyd ...................................................................................................................... 20

  19.1 Brug af egne og andres arbejde - plagiat ........................................................................................ 20

  19.2 Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen .. 20

  19.3 Formodning om eksamenssnyd, herunder plagiering under og efter prøven ................................ 21

  19.4 Processen ved afklaring af eksamenssnyd, herunder plagiering .................................................... 21

  20. Klager over prøver og anke af afgørelser ................................................................................ 22

  20.1 Klager over prøver ........................................................................................................................... 22

  20.1.1 Klage over eksaminationsgrundlaget mv. prøveforløbet og bedømmelsen ..................... 22

  20.2 Anke ................................................................................................................................................ 24

  20.3 Klage over retlige forhold ................................................................................................................ 24

  21. Dispensation ........................................................................................................................ 25 .

 • Studieordning - Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling - institutionsdel

  University College Nordjylland 3/25

  2. Moduler på uddannelsen

  Undervisningen på 1.-4. semester er tilrettelagt inden for følgende moduler

  1. semester – Natur- og kulturformidling i et professionsperspektiv

  Moduler Ectsfordeling

  Naturforståelse, herunder især økologi,

  naturforvaltning og naturgeografi

  10 ECTS fra kerneområdet Naturforståelse, herunder især økologi, natur-

  forvaltning og naturgeografi

  Kulturforståelse og -analyse 10 ECTS fra kerneområdet Kulturforståelse og -analyse, kulturhistorie og

  kulturmøder

  Kommunikationsteori 5 ECTS fra kerneområdet Kommunikation, formidlingsformer og –

  koncepter og oplevelsesdesign

  Oplevelsesøkonomi

  5 ECTS fra kerneområdet Oplevelsesøkonomi i samfundsperspektiv, her-

  under sociologi, kultur- og turismepolitik og offentlig forvaltning samt

  iværksætteri med markedsforhold og økonomi.

  2. semester – Faglig formidling i praksis

  Moduler Ectsfordeling

  Naturoplevelse, friluftsliv samt krop og

  sundhed

  10 ECTS fra kerneområdet Naturoplevelse, friluftsliv samt krop og sund-

  hed

  Kulturoplevelse og kulturinstitutioner 10 ECTS fra kerneområdet Kulturoplevelse og kulturinstitutioner

  Kommunikationsplanlægning 5 ECTS fra kerneområdet Kommunikation, formidlingsformer, og –

  koncepter og oplevelsesdesign

  Oplevelseserhverv

  5 ECTS fra kerneområdet Oplevelsesøkonomi i samfundsperspektiv, her-

  under sociologi, kultur- og turismepolitik og offentlig fovaltning samt

  iværksætteri med markedsforhold og økonomi.

  3. semester – Oplevelsesformidling i et interkulturelt perspektiv

  Moduler Ectsfordeling

  Kommunikation i praksis 10 ECTS fra kerneområdet Kommunikation, formidlingsformer, og –

  koncepter og oplevelsesdesign

  Kulturturisme, destinationsbranding og

  kulturtræning

  10 ECTS fra kerneområdet Interkulturel kommunikation med udgangs-

  punkt i engelsk og tysk sprog

  Oplevelsesdesign og Innovation 5 ECTS fra kerneområdet Innovation og intra- og entreprenørskab

  Organisationsteori

  5 ECTS fra kerneområdet Oplevelsesøkonomi i samfundsperspektiv, her-

  under sociologi, kultur- og turismepolitik og offentlig fovaltning samt

  iværksætteri med markedsforhold og økonomi.

  4. semester – Strategi og ledelse i formidlingsprojekter

 • Studieordning - Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling - institutionsdel

  University College Nordjylland 4/25

  Moduler Ectsfordeling

  Intra- og entreprenørskab 5 ECTS fra kerneområdet Innovation og intra- og entreprenørskab

  Forretningsudvikling

  5 ECTS fra kerneområdet Oplevelsesøkonomi i samfundsperspektiv, her-

  under sociologi, kultur- og turismepolitik og offentlig fovaltning samt

  iværksætteri med markedsforhold og økonomi.

  Projektledelse og projektstyring 10 ECTS fra kerneområdet Projektstyring og projektledelse

  Branding- og markedsføringsstrategier 10 ECTS fra kerneområdet Kommunikation, formidlingsformer og -

  koncepter samt oplevelsesdesign

  Indholdbeskrivelser af de enkelte moduler vil være tilgængelig på intranettet.

  3. Tidsmæssig placering af prøverne

  Oversigt over alle prøverne og de tidsmæssige placeringer

  Tidsmæssig Placering

  Prøve 180 ECTS fordelt på prøverne

  Intern/ekstern Bedømmelse

  1. semester 1. Obligatoriske uddannelses- element: Natur- og k