Click here to load reader

PRIJEVOZ PUTNIKA NA X. PANEUROPSKOM PROMETNOM

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of PRIJEVOZ PUTNIKA NA X. PANEUROPSKOM PROMETNOM

 • PREGLED PREZENTACIJETrenutno stanjePlanovi u budunostiIntegrirani prijevoz

 • H PUTNIKI PRIJEVOZH Putniki prijevoz je jedini eljezniki operater u prijevozu putnika u Republici Hrvatskoj Drutvo je u 100% vlasnitvu drave Djelatnost H Putnikoga prijevoza jest obavljanje javnoga prijevoza putnika u unutarnjem i meunarodnom eljeznikom prijevozu te vua vlakova Vozni red 2012/2013.

  702 unutarnja vlaka 24 meunarodna vlaka

 • MREA PRUGA RHH Infrastruktura:2.722 km pruga, od toga:- 2.468 km jednokolosijenih pruga- 254 km dvokolosijenih pruga980 km elektrificiranih pruga,45 km/h prosjena komercijalna brzina putnikih vlakova578 slubenih mjesta1.514 eljezniko-cestovnih prijelaza (68 pjeakih)596 mostova (21,4 km)109 tunela (29,7 km)

  *

 • VOZNI PARKH PUTNIKOG PRIJEVOZA 41 elektrinih lokomotiva 28 dizel lokomotiva 10 lokomotiva za manevriranje 306 vagona 72 dizel motornih vlakova 23 elektromotornih vlakova

 • VRIJEME PUTOVANJA

 • PUTNICI I PUTNIKI KILOMETRI

 • PRIJEVOZ PUTNIKA U ISTONOJ SLAVONIJI

  u navedenom podatku nisu obuhvaeni putnici koji su kupili prijevoznu

  kartu u nekoj drugoj upaniji i vozili se po prugama u navedenim upanijama

  upanijaOtpremljeni putnici u 2012. (u 000)Poeko-slavonska346,9Brodsko-posavska1.110,5Osjeko-baranjska1.084,6Vukovarsko-srijemska446,8Ukupno2.988,8

 • VLAKOVI ZA PRIJEVOZ PUTNIKA U ISTONOJ SLAVONIJI

  svaka upanija je analizirana kao zasebna cjelina, a vei dio vlakova

  prometuje kroz vie upanija te u tom kontekstu treba promatrati broj vlakova

  upanijaVlakovi za prijevoz putnika u VR 2012/13.Poeko-slavonska28 lokalnih, 8 autobusaBrodsko-posavska62 vlaka (4 me., 10 daljinskih, 48 lokalnih)Osjeko-baranjska82 vlaka (6 daljinskih, 76 lokalnih), 8 autobusa Vukovarsko-srijemska92 vlaka (4 me., 10 daljinskih, 78 lokalnih)

 • SUBVENCIJE TROKOVA PRIJEVOZASubvencije trokova mjesenih karata na podruju istone Hrvatske

  temeljem Odluke Vlade RH subvencionirane su cijene mjesenih karata

  uenika srednjih kola u visini 75% kroz ugovore s upanijama

  osim navedenog i lokalna samouprava subvencionira dio trokova

  prijevoza vlakom prilikom kupovine mjesenih prijevoznih karata za uenike srednjih kola i redovne studente s prebivalitem na podruju upanija istone Hrvatske

  H Putniki prijevoz ima trenutno zakljuene ugovore s upanijama, jednim

  gradom i jedanaest opina istone Hrvatske

 • TRENUTNO RJEENJE JPP-a ISTONE HRVATSKE

  postojee prometne potekoe proizlaze iz neprimjerenog odnosa izmeu kapaciteta postojeih cestovnih prometnica i broja vozila u prometu:

  - prometna zaguenja u vrnim periodima- zagaenje okolia - visoka razina buke- nepovoljni uvjeti urbanog ivljenjaosnovu JPP u istonoj Hrvatskoj trenutno ini mrea autobusnih, tramvajskih (grad Osijek) i eljeznikih linija koje nisu meusobno integriranekroz etiri upanije istone Hrvatske prolazi kvalitetno distribuirana mrea eljeznikih pruga to omoguuje uinkovito ukljuivanje eljeznice u JGPP gradova Poega, Slavonski Brod, Osijek, Vukovar i Vinkovci.

 • PLANOVI ZA BUDUNOSTKako bi se poveala razine usluge u prijevozu putnika (brzina, udobnost, sigurnost, kvaliteta) te smanjili operativni trokova poslovanja potrebno je ispuniti sljedee ciljeve:Nabavka novih vlakova (vozni park je prosjeno star vie od 30 godina)Razvoj integriranog prijevoza putnikaPotpuna informatizacija sustava prodajeRazvoj i implementacija novih kanala prodaje u skladu s novim tehnolokim trendovima

  Investicije u eljezniku infrastrukturu preduvjet su smanjenja vremena putovanja

 • PREDUVJETI ZA UKLJUIVANJE ELJEZNICE U JGPP GRADOVA ISTONE HRVATSKEJedinstvena tarifna unija s autobusnim i tramvajskim prijevoznicima, Stvaranje integriranog prijevoza kroz organizaciju putnikih terminala koji e biti toke skupljanja putnika (Poega, Slavonski Brod, Osijek, Vukovar i Vinkovci),izgradnja novih i modernizacija postojeih stajalita,rekonstrukcija postojeih kolodvora,elektrifikacija pruga,vei broj zaustavljanja u zoni JGPP-a,vozni park visokog stupnja raspoloivosti, udobnosti i sigurnosti,bolja usklaenost prijevozne ponude s potrebama putnika,poveanje kvalitete usluge (novi modeli karata, novi kanali prodaje, dodatne usluge, usluga informiranja putnika i sl.),postizanje optimalnog vremena putovanja

 • INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKAzajedniki sustav prijevoza putnika u odreenoj regiji,

  zajednika prijevozna karta za razliite grane prometa,

  taktni vozni redovi,

  veliki broj zajednikih stajalita (putnikih terminala),

  usklaeni vozni redovi u sustavu,

  kraljenicu sustava ini eljezniki sustav,

  ostala vozila javnog prijevoza slue kao pritoci eljeznikom sustavu.

 • PREDNOSTI INTEGRIRANOG PRIJEVOZA PUTNIKA ZA GRAANE

  objedinjuje sve vrste lokalnog javnog prijevoza u jedan zajedniki sustav i time poveava uinkovitost sustava,

  omoguuje vei broj polazaka na svim linijama i to od ranog jutra do kasno naveer pruajui time visoku mobilnost stanovnitva,

  moe kvalitetno zaustaviti iseljavanje ljudi iz manjih sredina u velike gradove,

  donosi kvalitetan ivot u velikim i malim regijama,

  omoguava ravnomjeran i kvalitetan gospodarski i drutveni razvitak gradskih i izvangradskih sredina,

  donosi mogunosti povlatenih i besplatnih putovanja za odreene drutvene skupine (uenici, studenti, umirovljenici).

 • PREDNOSTI INTEGRIRANOG PRIJEVOZA PUTNIKA ZA PRIJEVOZNIKE

  donosi znatno poveanje prihoda i broja putnika,

  omoguava dugoronu stabilnost poslovanja putem dugoronih ugovora o prijevozu (5, 10 ili vie godina),

  omoguava kvalitetno planiranje voznog parka i amortizacije vozila,

  omoguava optimalnu potronju energije,

  omoguava optimalne obrte vozila za optimalnu iskoritenost,

  dugorono uvelike smanjuje trokove poslovanja.

 • ZAKLJUAK

 • Hvala na [email protected]

  *

Search related