Click here to load reader

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ... · Web viewDjelovati na obogaćivanju ukupne turističke ponude općine i kreiranju novih proizvoda turističke destinacije, a poglavito

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRIJEDLOG PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ... · Web viewDjelovati na obogaćivanju ukupne...

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2019. GODINU

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2020. GODINU

Pakoštane, studeni 2019. godine

SADRŽAJ

UVOD31. Polazne osnove za izradu programa rada TZO Pakoštane za 2020. godinu41.1. Analiza registriranih smještajnih kapacitete te ostvarenih turističkih rezultata od 1.1. do. 30.9.2019. godine41.2. Procjena turističkog prometa u 2020. godini7oPlaniranje prihoda7oPlaniranje rashoda82. Ciljevi Programa rada9I ADMINISTRATIVNI RASHODI101. Rashodi za radnike102. Rashodi Turističkog ureda123. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice12II DIZAJN VRIJEDNOSTI (planirana sredstva)131. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine (osim izgradnje komunalne infrastrukture)131.1. Projekt Volim Hrvatsku141.2. Održavanje WEB kamere142. Manifestacije152.1. Kulturno-zabavne manifestacije152.2. Sportske manifestacije162.3. Ostale manifestacije172.4. Potpore i donacije ostalim događanjima173. Novi proizvodi174. Potpora razvoju DMK-a18III KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI191. Online komunikacija191.1. Community managment191.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama191.3. Mobilna aplikacije Pointers, Vision One i aplikacija događanja192. Offline komunikacija202.1. Sudjelovanje u regionalnom projektu udruženog oglašavanja usmjerenog prema niskotarifnom avio-prijevozniku Raynair202.2. Podrška promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora s područja Zajednice202.3. Sudjelovanje u zajedničkoj promotivnoj kampanji sustava TZ-a Zadarske regije „Say Yes“212.4. Opće oglašavanje212.5. Brošure i ostali tiskani materijal222.6. Suveniri i promo materijali222.7. Info table223. Smeđa signalizacija23IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI241. Sajmovi i posebne prezentacije242. Studijska putovanja, odnosi sa javnošću243. Posebne prezentacije24V INTERNI MARKETING251. Edukacija25VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA251. Proizvodnja multimedijalnih materijala252. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu26VII POSEBNI PROGRAMI261. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena26VIII OSTALE AKTIVNOSTI261. Izrada novog info centra Drage26IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI PAKOŠTANE27X ZAKLJUČNE ODREDBE27XI FINANCIJSKI PLAN28

UVOD

Program rada i Financijski plan za 2020. godinu izrađen je po metodologiji i standardima izrade Programa rada i Financijskog plana (HTZ-e) kojim će se po usvajanju, uz eventualne izmjene i dopune od strane nadležnih tijela TZO Pakoštane kao i uz prilagodbe novonastalim situacijama rukovoditi Turistički ured u svom djelovanju tijekom 2020.godine.

Smjernice Programa rada s Financijskim planom TZO Pakoštane za 2020. godinu predložene su nakon analize:

· Fizičkih rezultata turističkog prometa u razdoblju od 1.1. do 30.9.2019. godine;

· Strukture i raspoloživosti smještajnih kapaciteta na prostoru općine Pakoštane;

· Ostvarenih i započetih projekata u prethodnim godinama;

· Iskustvima u realizaciji aktivnosti iz prethodnih godina;

· Stanju komunalne i turističke infrastrukture.

A u skladu sa strateškim dokumentima:

· Strateški marketinški plan hrvatskog turizma za razdoblje 2014.-2020. godine;

· Glavni plan razvoja turizma Zadarske županije za razdoblje od 2013.-2023. godine.

Zadatak Turističke zajednice je isticati potencijal svog područja na svim nivoima i doprinositi stvaranjem uvjeta za daljnji turistički razvoj koji će promovirati destinaciju naše općine na turističkom tržištu što bi trebalo rezultirati poboljšanjem životnog standarda svih članova Zajednice.

Navedeno bi značilo da je potrebno poticati razvoj ponude aktivnog odmora i doživljajnog turizma, inzistiranje na zaštiti prirodnih vrijednosti i pravilnoj valorizaciji cjelokupnog prostora općine, usmjeravanju lokalnih turističkih subjekata na prilagođavanje novim trendovima potražnje (kvaliteta i vrsta smještajnih kapaciteta, gastronomija, komunikacija sa gostima, iniciranje izgradnje hotelskih kapaciteta).

Napomena: Programa rada s Financijskim planom realizirati će se temeljem raspoloživih sredstava zajednice.

1. Polazne osnove za izradu programa rada TZO Pakoštane za 2020. godinu

Program rada i Financijski plan za 2020 .godinu predložen je nakon analize ovogodišnjih ostvarenja za prvih devet mjeseci, vodeći računa o strukturi i raspoloživosti smještajnih kapaciteta za naredno razdoblje, trenutnom stanju na našim emitivnim tržištima, zakonskim okvirima, procjeni tržišta za sljedeće razdoblje te iskustvima iz prijašnjih godina.

1.1. Analiza registriranih smještajnih kapacitete te ostvarenih turističkih rezultata od 1.1. do. 30.9.2019. godine

Za procjenu fizičkog obujma turističkog prometa u 2020. godini, analizirati ćemo registrirane smještaje kapacitete te ostvarena noćenja u razdoblju od 1. siječanja do 30. rujna 2020. godine. Za analizu treba uzeti u obzir da je od 1.1.2020. godine temeljem odredbi članka 15. stavak 1. Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/2019) i Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (čl.12.) propisano da osobe koje pružaju usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu. Stoga smo za analizu uzeli navedene podatke od strane Ureda za turizam u razdoblju od 1.1. do 30.rujna 2019. godine te ih usporedili sa podacima za isto razdoblje 2018 godine. U 2019. godini u spomenutom razdoblju evidentirano je ukupno 17 895 ležaja što je povećanje od 636 ležaja u odnosu na 2018. godinu kad je registrirano 17 259 ležaja (glavni + pomoćni te smještajne jedinice u kampu) odnosno 3,6% više. Povećanje je ostvareno prvenstveno u objektima u domaćinstvu poput kampova do 10 kamp jedinica, kamp odmorištima te apartmanima. Iz analize smještajnih kapaciteta (tablica 1.) vidljivo je da u našoj destinaciji objekti u domaćinstvu čine 37,69% udjela u cjelokupnim kapacitetima, kampovi 25,40%, nekomercijalni smještaj (vikendice) 19,09%, nekomercijalni smještaj (kuća stanovnika općine) 8,56%…. Hotelski kapacitet je prisutan sa svega 0,18% što je otežavajuća okolnost u planiranju kvalitetnog razvoja destinacije.

Tablica 1 – Usporedba registriranih smještajnih kapaciteta općine Pakoštane 2018. godine s 2019. godinom (razdoblje 1.1. – 30.9.)

VRSTA SMJEŠTAJA

2019

2018

OBJEKTI

SMJEŠTAJNE JEDINICE

KAPACITETI

OBJEKTI

SMJEŠTAJNE JEDINICE

KAPACITETI

OBJEKTI U DOMAĆINSTVU (kampovi do 10 kamp jedinica, app, sobe)

693

1.957

6.745

666

1.917

6.549

OBJEKTI U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU (app, sobe)

3

6

25

3

6

25

PANSIONI

3

51

130

3

51

130

PRAVNE OSOBE (app, sobe)

55

230

815

56

239

848

HOTEL

1

16

32

1

16

32

KAMPOVI

7

1.515

4.545

6

1.465

4.395

KAMP ODMORIŠTA

4

118

354

4

118

354

KAMPIRALIŠTA

4

100

300

4

100

300

NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ (kuća stan. općine)

271

274

1.532

248

251

1.376

NEKOMRCIJALNI SMJEŠTAJ (vikendice)

693

704

3.417

657

668

3.250

UKUPNO

1.734

4.971

17.895

1.648

4.831

17.259

Glede analize ostvarenih turističkih rezultata u tablici 2. iznesena je usporedba dolazaka po turističkim subjektima u razdoblju od 1.1. do 30.9.2019. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Turistička zajednica općine Pakoštane u promatranom razdoblju zabilježila je ukupno 92 567 dolazaka što je povećanje od 5% u odnosu na 2018. godinu kad je ostvareno 88 097 dolazaka. Od navedenog strani državljani ostvarili su 79 925 dolaska što je povećanje od 4,7 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine kad smo bilježili 76 345 dolaska. Domaći turisti u 2019. godini ostvarili su 12 642 dolaska u odnosu na 11 752 dolaska u 2018. godini što je povećanje od čak 7,6%. Navedeni podaci su nastavak dugogodišnjeg pozitivnog trenda rasta broja dolazaka te nas posebno veseli značajan rast dolazaka domaćih gostiju koji su prijašnjih godina u dolascima bilježili stagnaciju i pad.

Tablica 2 - Usporedba broja dolazaka domaćih i stranih gostiju od 1.1. do 30.09.2019. godine u odnosu s istim razdobljem 2018. godine

VRSTA SMJEŠTAJA

2019.

2018.

INDEKS

DOMAĆI

STRANI

UKUPNO

DOMAĆI

STRANI

UKUPNO

OBJEKTI U DOMAĆINSTVU (kampovi do 10 kamp jedinica, app, sobe)

5.040

30.817

35.857

4.499

30.390

34.889

103

OBJEKTI U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU (app, sobe)

0

97

97

0

103

103

94

PANSIONI

32

878

910

21

974

995

91

PRAVNE OSOBE (app, sobe)

1.586

5.174

6.760

1.725

4.926

6.651

102

HOTEL

304

920

1.224

263

485

748

164

KAMPOVI

3.008

38.746

41.754

2.511

35.910

38.421

109

KAMP ODMORIŠTA

6

656

662

22

566

588

113

KAMPIRALIŠTA

25

385

410

20

638

658

62

NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ (kuća stan. općine)

414

1.103

1.517

280

1.091

1.371

111

NEKOMRCIJALNI SMJEŠTAJ (vikendice)

2.227

1.149

3.376

2.411

1.262

3.673

92

UKUPNO

12.642

79.925

92.567

11.752

76.345

88.097

105

U daljnjoj analizi (tablica 3) usporediti ćemo broj noćenja domaćih i stranih gostiju u razdoblju od 1.1. do 30.9.2019. godine u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Turistička zajednica općine Pakoštane u navedenom razdoblju ostvarila je rekordnih 801 572 noćenja turista što je povećanje od 4% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine kad smo zabilježili 772 065 noćenja. Domaći gosti u promatranom razdoblju ostvarili su 197 590 noćenja što je povećanje od čak 8 % u odnosu na 2018. godinu kad su ostvarili 182 907 noćenja. Strani turisti u promatranom razdoblju ostvarili su 603 982 što je povećanje noćenja od 3% u odnosu na 2018.godinu kad je zabilježeno 589 158 stranih dolazaka.

Tablica 3 - Usporedba broja noćenja domaćih i stranih gostiju 2019. godine s 2018. godinom u razdoblju od 1.1. do 30.09.2019. godine

VRSTA SMJEŠTAJA

2019.

2018.

INDEKS

DOMAĆI

STRANI

UKUPNO

DOMAĆI

STRANI

UKUPNO

OBJEKTI U DOMAĆINSTVU (kampovi do 10 kamp jedinica, app, sobe)

36.384

245.077

281.461

32.917

244.673

277.590

101

OBJEKTI U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU (app, sobe)

0

985

985

0

911

911

108

PANSIONI

87

5.754

5.841

106

6.285

6.391

91

PRAVNE OSOBE (app, sobe)

11.860

32.475

44.335

12.996

32.638

45.634

97

HOTEL

503

1.572

2.075

461

1.062

1.523

136

KAMPOVI

20.246

274.666

294.912

17.510

260.382

277.892

106

KAMP ODMORIŠTA

46

5.984

6.030

140

4.893

5.033

120

KAMPIRALIŠTA

160

3.451

3.611

144

5.380

5.524

65

NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ (kuća stan. općine)

5.901

13.840

19.741

5.531

12.572

18.103

109

NEKOMRCIJALNI SMJEŠTAJ (vikendice)

122.403

20.178

142.581

113.102

20.362

133.464

107

UKUPNO

197.590

603.982

801.572

182.907

589.158

772.065

104

Napomena: Izvještaji su u cijelosti kreirani na temelju podataka iz sustava „eVisitor“ pri čemu su korišteni podaci aktualni u vrijeme izrade izvještaja te se nalaze u izvještaju o turističkom prometu od 1.1.-30.9.2019.godine.

1.2. Procjena turističkog prometa u 2020. godini

Za procjenu turističkog prometa u 2020. godini analizirati ćemo ostvareni rezultat u razdoblju od 1.1. do 30.9.2019. godine, gdje je Turistička zajednice općine Pakoštane zabilježila dobar turistički rezultat od 5% dolazaka te 4% noćenja više nego u istom razdoblju prošle godine. Turistički rezultat u promatranom razdoblju ostvaren je po svim vrstama smještaja, a prvenstveno u objektima u domaćinstvu te kampovima. Iz prikupljenih podataka, iskustava i analiza za 2020. godinu planiramo nastavak trenda povećanja broja smještajni kapaciteta, ali u manjem obimu. Navedeno, uz činjenicu da se novim Zakonom o turističkoj pristojbi (NN 52/2019), ukidaju turistički razredi i zone unutar istih kao i to da će se paušal plaćati i na pomoćni ležaj (tablica 4.) procjenjujemo (bez obzira na činjenicu da će biti trenda odjave pomoćnih ležaja a negdje i oboje) znatno povećanje prihoda po stavci turističke pristojbe. Za procjenu turističkog prometa u 2020 godini uzet ćemo u obzir i novi Zakon o turističkoj članarini koji stupa na snagu 1.1.2020 godine, a na temelju kojeg će se Pravilnikom (stupa na snagu minim.30 dana od stupanja Zakona o turističkoj članarini) propisati visina paušalnog iznosa turističke članarine po broju kreveta.

· Planiranje prihoda

Prihodi Turističke zajednice općine Pakoštane prema izvorima su:

1. Turistička pristojba, u skladu sa posebnim zakonom;

2. Turistička članarina, u skladu s posebnim zakonom;

3. Prihodi iz proračuna države i županije za programske aktivnosti;

4. Ostali nespomenuti prihodi.

Novčana sredstva koja Turistička zajednica ima na raspolaganju su:

1. Prihodi drugih aktivnosti;

2. Prijenos prihoda iz prethodne godine.

Ukupni prihodi Turističke zajednice općine Pakoštane za 2020. godinu planiraju se u iznosu od 3.490.000,00 kuna i to:

1. Turistička pristojba plaćat će se temelju članka 15. stavaka 7. i 8., a u vezi s člankom 11. stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/2019). Iz gore navedenih izmjena za 2020. godinu planiramo značajno povećanje prihoda po stavci turističke pristojbe od čak 19% odnosno 2.800.000,00

2. Turistička članarina kako smo naveli plaćat će se temeljem novog Zakona o turističkoj članarini koji će stupiti na snagu 1.1.2020. godine gdje će se Pravilnikom o turističkoj članarini propisati visina paušalnog iznosa plaćanje turističke članarine po ukupnom broju ležaja (stalni i pomoćni) što će značajno doprinijeti rastu prihoda po ovoj stavci. Uz navedeno treba istaknuti da će pravne i fizičke osobe članarinu plaćati na području općine ili grada gdje je sjedište poslovnice te da će novim Zakonom o turističkoj članarini obveznici plaćanja turističke članarine biti banke i T-Com. Po ovoj stavci planiramo povećanje prihoda od 18% odnosno 200.000,00 kn.

3. Prihodi iz proračuna države i županije za programske aktivnosti - Turistička zajednica općine Pakoštane nije predviđena kroz financijsku potporu u proračunu Općine Pakoštane stoga se prihodi po ovoj stavci odnose na planirane prihode od strane Turističke zajednice Zadarske županije, Hrvatske turističke zajednice, Zadarske županije, Ministarstva turizma, a na osnovu raspisanih natječaja i po odobrenim sredstvima. U 2020. godini planiramo ostvariti iznos potpora u visini od 42.000,00 kuna.

4. Prihode od drugih aktivnosti planiramo u iznosu 10.000,00 kn.

5. Ostali nespomenuti prihodi su prihodi od donacija za naše aktivnosti po Programu rada u 2020. godini i planiramo ih u iznosu od 39.000,00 kuna.

6. Prijenos prihoda iz prethodne 2019. godine planiramo u iznosu od 399.000,00 kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Turističkog ureda i izvršavanje aktivnosti po Programu rada u prvoj polovini 2020.godine.

· Planiranje rashoda

Godišnji Program rada i Financijski plan sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Program rada Turističke zajednice općine Pakoštane je po vrstama aktivnosti postavljen u osam dijelova:

1. Administrativni rashodi

2. Dizajn vrijednosti

3. Komunikacija vrijednosti

4. Distribucija i prodaja vrijednosti

5. Interni marketing

6. Marketinška infrastruktura

7. Posebni programi

8. Transfer boravišne pristojbe

2. Ciljevi Programa rada

Ciljevi Programa rada TZO Pakoštane za 2020. godinu naslanjaju se u znatnoj mjeri na ciljeve iz prethodnih godina iz razloga što nastojimo dugoročno razvijati Slatko slanu priču kroz spoj plavog i zelenog, mora i jezera, kao našu jedinstvenost u odnosu na sve ostale turističke destinacije u okruženju. Turistički razvoj općine Pakoštane temelji se na prirodnim resursima koji objedinjuju mjesta na obali, more s otokom Vrgadom i zaleđe sa mjestom Vrana. Posljednjih godina turistička ponuda se sve više oplemenjuje implementacijom kulturne baštine, značajnijom valorizacijom prirodnih izletišta poput Kamenjaka, ornitološke staze kao i novog Adventure parka unutar PP Vransko jezero. Novost je da će u narednoj godini konačno izletnički brod (pod nazivom Danguba) na Vranskom jezeru biti u funkciji (potvrđeno od strane JU PP Vransko jezero) kao i eko vlakić koji će voziti turiste s lokacije Prosika na vrh Kamenjaka po eko asfaltu. Nedostaci turističke ponude su i dalje isti, a to je stihijski rast objekata u domaćinstvu poput apartmana, kampova do 10 kamp jedinica s relativno niskim udjelom kapaciteta visoke kategorije. Navedeni problem prisutan je i na cijeloj jadranskoj obali. Uz navedeno prisutan je problem nedovoljnog broja kvalitetnih ugostiteljskih objekata, nered u komunalno turističkoj infrastrukturi (parking u centru, parking na plažama, promet u strogom centru mjesta…), nedovoljni sadržaji za mlade… Jedan od većih nedostataka turističke ponude naše Općine je nepostojanje hotelskog kapaciteta sa većim brojem ležaja koji bi bio pogon pokretač u vrijeme pred i pod sezone.

Preduvjet za značajnije povećanje turističkog prometa je povećanje kvalitete smještaja u objektima u domaćinstvu, rad na poboljšanju komunalno turističke infrastrukture, sadržajnija ugostiteljska ponuda, bolja koordinacija i sadržajniju suradnja sa svim dionicima i subjektima koji sudjeluju u odvijanju turističkog procesa, intenzivnija turistička valorizacija prirodne i kulturne baštine, kvalitetniji rad inspekcijskih službi te izrada dokumenta Strategije turizma općine Pakoštane koja će zadati smjernice i okvire budućeg turističkog razvoja.

Sukladno gore navedenom, strateški ciljevima Zadarske županije, kao i ostalim ulaznim parametrima, ciljevi Turističke zajednice općine Pakoštane u 2020 godini temeljili bi se na:

· Planiranju povećanja fizičkog obujma turističkog prometa s procjenom rasta dolazaka i noćenja od oko 2%;

· Planiranju povećanja prihoda turističke pristojbe od značajnih 19% uslijed izmjena Zakona o boravišnoj pristojbi te Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe. Po ovoj stavci planiramo naplatu turističke pristojbe u iznosu od oko 2.800.000,00 kuna;

· Povećanju udjela turističkog prometa izvan glavne turističke sezone u odnosu na ukupni godišnji promet;

· Nastavku razvoja procesa on-line komunikacijske strategije i marketinške infrastrukture;

· Nastavku i daljnjoj dinamici udruženog oglašavanja;

· Kontinuiranom radu na pozicioniranje naše destinacije kao prostora doživljaja - daljnji razvoj novih turističkih proizvoda kroz povećanje sveukupne atraktivnosti destinacije s naglaskom na tržišta posebnih interesa tzv. selektivni oblici turizma - tematske pješačke staze, poboljšanje biciklističkih staza, aktivnijem konzumiranju prednosti PP Vransko jezero;

· Sadržajnijem kalendaru kulturno - zabavnih i sportskih događanja sa uvođenjem novih elemenata u funkciji osvježenja i pristupa novim trendovima;

· Sudjelovanju u izradi strateških planova turizma – Strategije turizma općine Pakoštane u suradnji s Općinom Pakoštane;

· Sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine;

· Koordinaciji i sadržajnijoj suradnji sa svim dionicima i subjektima koji sudjeluju u odvijanju turističkog procesa.

I ADMINISTRATIVNI RASHODI

Administrativni poslovi obuhvaćaju sve poslove Turističkog ureda Turističke zajednice općine Pakoštane i ostale potrebe za ostvarenje Programa rada Turističke zajednice. To su poslovi ureda određeni Zakonom o Turističkim zajednicama i statutom Turističke zajednice, poslovi potrebni za ostvarenje Programa rada Turističke zajednice koje obavlja Turistički ured, poslovi u Turističko informativnim centrima tijekom ljetnih mjeseci i troškovi za rad tijela Turističke zajednice. Administrativni rashodi ureda za 2020 .godinu planiraju se u iznosu od 672.000,00 kn.

Rad tijela TZO Pakoštane u 2020. godini:

a) Skupština Turističke zajednice općine Pakoštane održat će u 2020. godini minimalno dvije redovne sjednice. Prva sjednica održat će se u ožujku kad će tema biti Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad financijskim i materijalnim poslovanjem TZO Pakoštane od 1.1. - 31.12.2020.godine, Izvješće o radu Turističkog vijeća, Izvješće o radu direktora, izvješće o izvršenju Programa rada. Druga sjednica Skupštine održat će se za potrebe usvajanja Programa rada i Financijskog plana za 2021. godinu kao i upoznavanje članova sa ostvarenim turističkim rezultatima.

b) Turističko vijeće Turističke zajednice općine Pakoštane održati će tijekom 2020. godine minimalno 4 sjednice. Na svojim sjednicama Turističko vijeće će:

· Donijeti prijedlog godišnjeg Programa rada i Financijskog plana;

· Donijeti prijedlog godišnjeg financijskog izvješća;

· Razmatrati izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Turističke zajednice općine Pakoštane;

· Razmatrati izvješće o radu direktora Turističkog ureda;

· Razmatrati tekuću problematiku, tijek sezone i statističke pokazatelje;

· Donositi odluke o potporama;

· Raspravljati i donositi mišljenja i odluke o svi bitnim pitanjima iz domene ciljeva i zadaća Turističke zajednice općine Pakoštane.

c) Nadzorni odbor Turističke zajednice općine Pakoštane održati će dvije sjednice, na kojima će nadzirati vođenje poslova zajednice, materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima zajednice, te izvršenje Programa rada i Financijskog plana za 9 mjeseci i godinu dana. O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor podnijeti će pismeno izvješće Turističkom vijeću, Skupštini i Turističkoj zajednici Zadarske županije.

1. Rashodi za radnike

U sklopu Zajednice djeluje Turistički ured sa sjedištem u Pakoštanima te dva Turističko-informativna centra raspoređena u mjestima Pakoštane (prostor Turističkog ureda tijekom ljetnih mjeseci) i Drage (do sad u prostoru Osnovne škole u Dragama a za 2020 g., a planiramo obavljanje u novom montažnom Info centra u Dugovači). Turistički ured posluje tijekom cijele godine te raspolaže sa 2 stalno zaposlena djelatnika: direktor TU i administrativno-stručni djelatnik i 1 djelatnikom na određeno vrijeme. U cilju pravovremenog i efikasnog izvršavanja zakonskih i planiranih zadaća i u 2020. godini planiramo angažirati djelatnika na određeno vrijeme za rad tijekom cijele godine.

Rashodi za radnike u 2020. godini odnose se na:

· Dva stalno zaposlena djelatnika: Direktorica Turističkog ureda i administrativno-stručna djelatnica;

· Jednog djelatnika na određeno vrijeme: Administrativno – stručni djelatnik;

· Jednog sezonskog djelatnika za potrebe TIC-a Pakoštane (turističko informativnog centra Pakoštane), kojeg ćemo nastojati zaposliti posredstvom Student servisa;

· Jednog sezonskog djelatnika za potrebe TIC-a Drage (turističko informativnog centra Drage), kojeg ćemo nastojati zaposliti posredstvom Student servisa.

Turistički ured će tijekom godine obavljati:

· Provoditi zadatke utvrđene Programom rada;

· Obavljati stručne i administrativne poslove u vezi s pripremom sjednice, te izradom i izvještavanjem akata tijela;

· Obavljati poslove pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove evidencije i statističkih podataka sukladno aktualnim propisima i aktivnostima;

· Izrada analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Turističke zajednice;

· Davati tijelima TZ i drugim zainteresiranima stručna mišljenja iz djelokruga TZ;

· Vršiti promociju turističke destinacije na razini općine samostalno i putem udruženog oglašavanja;

· Vršiti promocija turističke ponude općine u zemlji i inozemstvu u koordinaciji sa Turističkom zajednicom Zadarske županije;

· Sudjelovati u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine u svezi s politikom planiranja razvoja na županijskom nivou;

· Djelovati na obogaćivanju ukupne turističke ponude općine i kreiranju novih proizvoda turističke destinacije, a poglavito u selektivnim oblicima turizma;

· Djelovati na poticanju, očuvanju, unaprjeđenju i promicanju svih postojećih turističkih resursa i potencijala naše općine;

· Obavljanje informativnih poslova u svezi sa turističkom ponudom;

· Izradu polugodišnjih i godišnjih izvješća, analiza i ocjena ostvarenja Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice općine Pakoštane;

· Obavljati i druge poslove koje odrede tijela TZ;

· Ured će kontinuirano surađivati sa sustavom Turističkih zajednica, Ministarstvom turizma, Državnim inspektoratom i ostalim institucijama javnog i privatnog sektora.

Tablica 4 - Plan rashoda Turističkog ureda i Turističko informativnih centara za 2020. godinu

Red. br.

Opis

Turistički ured

TIC Pakoštane

TIC Drage

Ukupno

1.

Rashodi za radnike

355.000,00

190.000,00

20.000,00

565.000,00

1.1.

Neto plaće

200.000,00

100.000,00

0,00

300.000,00

1.2.

Porezi i doprinosi

130.000,00

70.000,00

0,00

200.000,00

1.3.

Izdaci po Ug. Učenič. servisa

0,00

20.000,00

20.000,00

40.000,00

1.4.

Ostali izdaci za zap.

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

1.5.

Premija osiguranja

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2.

Materijalni izdaci

23.000,00

13.000,00

3.000,00

39.000,00

2.1.

Materijal i energija

13.000,00

5.000,00

2.000,00

20.000,00

2.2.

Dnevnice i putni izd.

5.000,00

6.000,00

1.000,00

12.000,00

2.3.

Reprezentacija

5.000,00

2.000,00

0,00

7.000,00

3.

Izdaci za usluge

18.000,00

12.000,00

3.000,00

33.000,00

3.1.

Prijevozne usl./tel.pošta

9.000,00

8.000,00

2.000,00

19.000,00

3.2.

Usluge održavanja

3.000,00

4.000,00

1.000,00

8.000,00

3.3.

Usluge najma

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.

Intel. i osobne usluge

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

4.

Financijski rashodi

3.000,00

4.000,00

0,00

7.000,00

4.1.

Banka, FINA

3.000,00

4.000,00

0,00

7.000,00

5.

Ostali rashodi

1.000,00

2.000,00

0,00

3.000,00

5.1.

Ostalo

1.000,00

2.000,00

0,00

3.000,00

Ukupno

400.000,00

221.000,00

26.000,00

647.000,00

Cilj:Kontinuirano izvršavanje zadaća TZ propisanih zakonom

Nositelj projekta:TZO Pakoštane

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:565.000,00 kn

2. Rashodi Turističkog ureda

U ovu grupu rashoda planiraju se:

1. Materijalni rashodi (uredski materijal, e. energija, gorivo, putni nalozi);

2. Rashodi za usluge (usluge održavanja, pošta, telefon);

3. Rashodi amortizacije;

4. Financijski rashodi (troškovi usluge banaka, FINA);

5. Ostali rashodi;

6. Informatizacija (održavanje postojeće opreme, financijskog softwarea, nabava nove opreme).

Cilj:Kontinuirano izvršavanje zadaća TZ propisanih zakonom

Nositelj projekta:TZO Pakoštane

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:82.000,00 kn

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

U ove rashode spadaju troškovi koji proizlaze iz rada tijela zajednice (Skupština TZO Pakoštane i Turističko vijeće) te materijalni i ostali izdaci. Novim Statutom kojeg trebaju sve TZ – uskladiti u 2020. godini nije predviđen rad Nadzornog odbora.

Planirani rad tijela TZO Pakoštane u 2020. godini:

a) Skupština Turističke zajednice općine Pakoštane održat će u 2020. godini minimalno dvije redovne sjednice. Prva sjednica održat će se u ožujku kad će tema biti Izvješće o radu Turističkog vijeća, Izvješće o radu direktora te izvješće o izvršenju Programa rada. Druga sjednica Skupštine održat će se za potrebe usvajanja Programa rada i Financijskog plana za 2020 godinu kao i upoznavanje članova s ostvarenim turističkim rezultatima. Sjednice Skupštine po potrebi mogu se održavati više puta tijekom godine.

b) Turističko vijeće Turističke zajednice općine Pakoštane održati će tijekom 2020. godine minimalno 4 sjednice. Na svojim sjednicama Turističko vijeće će:

· Donijeti prijedlog godišnjeg Programa rada i Financijskog plana;

· Donijeti prijedlog godišnjeg Financijskog izvješća;

· Razmatrati izvješće o radu Direktora Turističkog ureda;

· Razmatrati tekuću problematiku, tijek sezone i statističke pokazatelje;

· Donositi odluke o potporama;

· Inicirati i donositi prijedloge za poboljšanje turističkih procesa na prostoru općine Pakoštane;

· Raspravljati i donositi mišljenja i odluke o svi bitnim pitanjima iz domene ciljeva i zadaća Turističke zajednice općine Pakoštane.

Cilj:Kontinuirano izvršavanje zadaća TZ propisanih zakonom

Nositelj projekta:TZO Pakoštane

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:25.000,00 kn

II DIZAJN VRIJEDNOSTI (planirana sredstva)

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine (osim izgradnje komunalne infrastrukture)

Poticanje i sudjelovanje Zajednice u uređenju općine vrši se prvenstveno kroz zajednički program korištenja 30% pripadajućeg dijela naplaćene boravišne pristojbe koji je Zajednica sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/09) dužna doznačiti u proračun Općine, a koji je za 2020. godinu planiran u iznosu od 840.000,00 kuna. Navedena sredstva namijenjena su isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista i planiraju se u sklopu stavke Transfer sredstava u proračun Općine Pakoštane, a za koja Općina u suradnji sa TZ–om treba napraviti plan ulaganja . U planu nam je navedena sredstava usmjeriti u ulaganje u javnu turističku infrastrukturu, posebice plaže i javne površine te sanitarne čvorove na plažama. U komunalnom segmentu i dalje ćemo inzistirati na kvalitetnijoj regulaciju prometa u centru i plažama te na ograničavanju izlaganja artikala i robe po ulicama mjesta Pakoštane. Navedeno je kronični problem koji se godinama provlači i narušava identitet mjesta. U sklopu ove stavke planiramo i određena sredstva koja ćemo uložiti sukladno Zakonu o turističkim zajednicama.

Cilj:Poboljšanje uvjeta boravka turista

Nositelj projekta:TZO Pakoštane

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:80.000,00 kn

1.1. Projekt Volim Hrvatsku

Projekt Volim Hrvatsku je projekt HTZ-e koji se provodi na svim razinama sustava TZ-a. Na razini naše Zajednice i u 2020. godini planiramo:

· ekološke akcije čišćenja podmorja Pakoštane, Drage, Vrgada;

· ekološke akcije čišćenja priobalnog pojasa i zaleđa općine;

· obilježavanje Dana planeta Zemlje odnosno Dana biološke raznolikosti u suradnji sa OŠ Pakoštane;

· provođenje ekološke literarno-likovne akcije na temu zavičajne baštine.

Kroz poticanje i podršku Osnovnoj školi Pakoštane na provođenju navedenih programa doprinosi se edukaciji i razvoju svijesti najmlađih članova zajednice i roditelja u pogledu očuvanja okoliša, vrednovanja vlastitih prirodnih vrijednosti i njegovog značaja za turizam i boljitak života svih u Zajednici. Svaka od realiziranih aktivnosti ujedno se otvara za širu publiku odnosno mještane i turiste čime se povećava edukativni domet i obogaćuje ponuda događanja.

Cilj:Edukacija, ekološka osviještenost te čišćenje i uklanjanje dijela otpada

Nositelj projekta:TU TZO Pakoštane, Ronilačke udruge, Udruga ribolovnog kluba Pakoštane, OŠ Pakoštane, Hrvatske šume, JU PP Vransko jezero, Komunalna služba Juština

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:20.000,00 kn

1.2. Održavanje WEB kamere

TZO Pakoštane u ovoj godini financirala je postavljanje panoramske rotirajuće 365 kamere na vidikovac Čelinka te jednu u naselje Dolaška Draga u mjestu Drage. Za 2020. godinu ne planiramo postavljanje novih ali u okviru ove stavke planiramo redovna održavanja te unaprjeđenje mogućnosti istih. On line kadrovi Pakoštana (sa zvonika mjesne crkve u Pakoštanima) te kadrovi iz Draga dostupni su na službenoj web stranici TZO Pakoštane www.pakostane.hr a ujedno su i najposjećeniji segment naše Internet stranice.

Cilj:Promocija destinacije kroz on line kadrove

Nositelj projekta:TZO Pakoštane

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:15.000,00 kn

2. Manifestacije

TZO Pakoštane osmišljava, potiče, organizira i suorganizira kulturna, zabavna, sportska, etno i povijesna događanja sa naglaskom na razvoj i održavanje onih prepoznatljivih manifestacija kroz koje se ističe karakter i različitost destinacije. To se prvenstveno odnosi na slijedeće elemente: kulturna baština/tradicija, pred i pod sezona, aktivni odmor. Zajednici je u planu nastaviti sa navedenim i u 2020 godini uz uvođenje novih elemenata. Zajednica je kroz sve ove godine svojim događanjima uspjela stvoriti prepoznatljivost svoje turističke ponude te to namjerava dalje razvijati uz određena osvježenja.

Troškovi organizacije manifestacija podrazumijevaju angažman i troškove izvođača, tisak i distribuciju promidžbenog materijala (plakati, programi), oglašavanja i druge promotivne aktivnosti, organizaciju gastro ponude, nabavku potrebnog inventara, namirnica, angažiranje pomoćnog osoblja i stručnih subjekata, pribavljanje suglasnosti i dozvola, ZAMP i sl.

Otežavajuće okolnosti koje ograničavaju obujam i kvalitetu manifestacija na prostoru naše općine su financijska ograničenja, ograničenost i neopremljenost postojećih otvorenih prostora za održavanje manifestacija (male slobodne javne površine, nepostojeći priključci struje, rasvjeta i sl.), nedostatak zatvorenih prostora (galerijski, muzejski i/ili izložbeni prostori i sl.), nedostatak ustanova u kulturi, nedostatak sudjelovanja ugostiteljskih objekata u zajedničkim tematskim manifestacijama itd.

Kalendar događanja s popisom i datumima događanja svih manifestacijama bit će oglašen i postavljen na službene stranice Zajednice početkom mjeseca siječnja 2020 godine uz dopune i izmjene po potrebi.

2.1. Kulturno-zabavne manifestacije

TZO Pakoštane će u suradnji sa svim aktivnim Udrugama i inicijativama s prostora općine Pakoštane složiti kalendar događanja s naglaskom na tradicionalne elemente koji turistima nude osjećaj mediteranskog podneblja destinacije u kojoj borave.

Iznosimo neke od njih:

· Tematska događanja s naglaskom na eno, gastro i etno: Uskršnja marenda (21.4.), Prvosvibanjski zalogaj (1.5.), Mali Križi malo biži (20.6.), Mirisi Dalmacije (28.6.), Fešta od pamidora (26.7.), Litnja pričinjoža / sva lica smokve (23.8.), Materine užance (30.8.), Dragarske bumbete (4x kroz ljeto), Bokun lita…

· Tematska događanja sa naglaskom na kulturu kroz prikaz oživljavanje povijesti: Dani Vitezova vranskih (14.,15.8.), Srednjovjekovni sajam (14.,15.,16.8.), Pomorska noćna bitka (16.8.).

· Tematska događanja sa naglaskom na kulturne večeri: Koncerti na otočiću Sv. Juština (23.7.), filmska večer / projekcije filmova na otočiću Sv Juština (-.8.), književne večeri…

· Zabavna događanja: Ples pod zvijezdama (3 x kroz ljeto), koncerti zabavne glazbe, klapske večeri...

· Ostala događanja kulturno-zabavnog karaktera sukladno financijskim i organizacijskim mogućnostima, uz potporu Općine Pakoštane te u suradnji sa zainteresiranim članovima Zajednice.

Cilj:Obogaćivanje turističke ponude Općine Pakoštane

Nositelj projekta:TZO Pakoštane, KUD Pakoštane, KUD Sv. Ante, Drage, plesni studio K2, Udruga Vitezovi vranski, Etno udruga DAN, sportske udruge…

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:400.000,00 kn

2.2. Sportske manifestacije

TZO Pakoštane sad već tradicionalno sudjeluje putem organizacije i/ili suorganizacije i/ili potpora u organizaciji svih značajnijih turističko-sportskih događanja na prostoru Općine Pakoštane. Svjesni činjenice da u razvoju turizma sve značajniji utjecaj imaju tzv. Outdoor aktivnosti, naša Zajednica iste osmišljava samostalno ili u suradnji sa športskim Udrugama prvenstveno za vrijeme pred i pod sezone u cilju popunjavanja kapaciteta, obogaćivanju turističke ponude te promocije destinacije. Svake godine tako i ove postavili smo si za cilj unaprijediti postojeća uz osmišljavanje novih s naglaskom da budu usmjerena na sve skupine (profesionalce, rekreativce i djecu).

Izdvajamo sljedeće športske manifestacije: XCO Kamena/brdsko biciklistička utrka dalmatinske zimske lige (-.2.), dm Pakoštane trail (28.3.), dm Mali TRK (28.3.), Hajdemo do Vrane – planinarski pohod (-.4.), Dječja MTB utrka (1.5.), MTB Vransko jezero (Mount bike maraton) (1.5.), Regata malih katamarana (-.5.), Škojatlon (28.8.), Rođendanska biciklijada (-.10), Lignjolov (-.12.).

Cilj:Obogaćivanje turističke ponude Općine Pakoštane s naglaskom na pred i pod sezonu

Nositelj projekta:TZO Pakoštane, BBK Pakoštane, Planinarsko društvo Belveder, MNK Pakoštane, NK Pakoštane, Ribolovno društvo…

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:225.000,00 kn

2.3. Ostale manifestacije

Sve ostale manifestacije koje ne budu obuhvaćene kroz kulturno-zabave i sportske predvidjeti ćemo planom kroz ovu stavku sukladno vlastitim mogućnostima i vanjskim čimbenicima.

Cilj:Obogaćivanje turističke ponude Općine Pakoštane

Nositelj projekta:TZO Pakoštane

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:30.000,00 kn

2.4. Potpore i donacije ostalim događanjima

TZO Pakoštane je glavni organizator, suorganizator te inicijator većine manifestacija na prostoru naše destinacije izuzev organizacija manifestacija od strane samih udruga. Za sve one manifestacije koje doprinose obogaćivanju turističke ponude naše općine u organizaciji naših partnera.

Cilj:Obogaćivanje turističke ponude Općine Pakoštane

Nositelj projekta:TZO Pakoštane i Udruge

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:30.000,00 kn

3. Novi proizvodi

Ovom stavkom predviđeni su izdaci za razvoj novih proizvoda. Sukladno prirodnim potencijalima područja, turističkim trendovima te strategiji razvoja hrvatskog turizma, razvoj novih proizvoda usmjeren je prvenstveno na područje pustolovnog/outdoor turizma te kulturne baštine u funkciji turizma, odnosno, „doživljajnog turizma“. Stoga će TZO Pakoštane i u narednoj godini nastaviti sa svojim projektom PAKOSTANE AKCTIVE - Slatko slana avantura koja se godinama nadopunjuje. U narednoj godini planiramo realizirati projekt postavljanja signalizacijskih i interpretacijskih elemenata na pješačkim stazama projekta Slatko-slana avantura (ove godine smo dovršili markiranje Pakoštane, Draga, Vrana i Vragada i osmislili tekstove ali nismo uspjeli postaviti i interpretacijske elemente). Stoga nam je u planu krenuti s realizacijom istih čim prije. I dalje planiramo aktivno sudjelovati u razvoju ciklo-turizma na području Zadarske regije kroz projekt ZADAR BIKE. Projekt je pokrenula TZŽ Zadarske u 2015.g. s planom provođenja u višegodišnjem razdoblju. Projekt obuhvaća analizu stanja na terenu, standardizaciju, trasiranje, kartografiju i signalizaciju, edukaciju, licenciranje objekata i dr. te promidžbu proizvoda. Područje TZO Pakoštane od ranije raspolaže formiranim biciklističkim stazama koje planiramo uklopiti u regionalni turistički proizvod i time sveukupno povećati vrijednost proizvoda i cjelokupne destinacije. U sklopu projekta se i ove godine predviđa mogućnost ulaganja u radove na terenu (nove dionice staza, popravljanje oštećenih ruta…). Planirani bike park uslijed nedobivene koncesije od strane Hrvatskih šuma nažalost nismo realizirali ali nećemo odustati od naveden ideje te ćemo po tom pitanju nastaviti komunikaciju s nadležnim institucijama.

Od novih projekata istaknula bih inicijativu privatnika Plava lagune d.o.o. (vlasnika podmornice) za osmišljavanjem muzeja pod morem na temu potopljenog broda a koji bi se nalazio s jugozapadne strane otoka Juštine. Postavka bi bila na dubini od 3-5 m a činili bi je betonski elementi posebno saliveni po projektu koje bi radila struka i odobrile nadležne institucije. Kako se radi o zanimljivoj ideji predlažem da se TZO Pakoštane uključi u navedeni projekt te ga prati kroz svoje mogućnosti u procesu njegova razvoja. (U planu je da se isti razvija sa novim elementima i sadržajem kroz naredne godine). Za proizvode koje su nam u planu te eventualne nove koje se tijekom godine pokažu zanimljivim i realnim za ostvarenje TZO Pakoštane u narednoj godini planira:

Cilj:Obogaćivanje turističke ponude općine Pakoštane

Nositelj projekta:TZO Pakoštane

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:130.000,00 kn

4. Potpora razvoju DMK-a

Kroz ovu stavku nastojat ćemo komunicirati sa turističkim zajednicama Biogradske rivijere – centar Jadrana (TZG Biograd na Moru, TZO Sv. Filip i Jakov, TZO Pašman i TZO Tkon) na razvijanju destinacijskog managementa.

Cilj:Stvaranje zajedničke platforme za razvoj destinacije Biogradska rivijera u sklopu Zadarske regije

Nositelj projekta:TZO Pakoštane i Zajednice Biogradske rivijere

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:20.000,00 kn

III KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacija

U promociji destinacije općine Pakoštane, uz postojeće kanale, on line komunikacija zauzima vodeće mjesto te planiramo i u 2020 godini nastaviti s realizacijom raznih oblika Internet oglašavanja.

1.1. Community managment

Kroz ovu stavku planiramo i u 2020. godini raditi na stvaranju kreativnog, edukativnog i sveobuhvatnog sadržaja za društvene mreže (Twitter, Instagram, Facebook…). Istim ćemo i dalje nastojati kvalitetnom komunikacijom i kontinuiranim informiranjem prezentirati na najbolji način naše ključne proizvode, vrijednosti te doživljaje naše destinacije.

Cilj:Kvalitetna online komunikacija sa followerima na društvenim mrežama okupljenih oko brenda destinacije Pakoštane

Nositelj projekta:TZO Pakoštane

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:20.000,00 kn

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

U okviru ove stavke planiramo redovno održavanje Internet stranice Zajednice (www.pakostane.hr) i servera te kontinuirano unaprjeđenje iste. Ovdje ćemo voditi i trošak objave aktualnosti kroz Newslettere te osmišljavanje i postavljanje banera kako bi privukli pozornost ciljane publike te dodatno promovirali naše aktivnosti.

Cilj:Snažan komunikacijski kanal za globalni pristup turističkom tržištu

Nositelj projekta:TZO Pakoštane

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:35.000,00 kn

1.3. Mobilna aplikacije Pointers, Vision One i aplikacija događanja

I u 2020. godini planiramo nastaviti sa projektom Mobilna aplikacije POINTERS i VISION ONE zajedno s Turističkim zajednicama Biogradske rivijere. Istu planiramo održavati i nadopunjavati tijekom 2020. godine gdje bi uz postojeće postavili i sve nove relevantne točke interesa. Projekt Pointers je koncept koji na jedinstven način kreira, obrađuje, plasira i promovira destinaciju, podiže njezinu globalnu vidljivost i prisutnost te je u skladu sa najnovijim turističkim trendovima.

Aplikacija događanja zamišljena je tako da posjetitelj može biti obaviješten o svim događanjima koja se zbivaju na području naše općine. U aplikaciji bi bili prikazani svi događaji koji se unesu putem administracijskog sučelja za uređivanje. Aplikacija radi na sustavima iOS i Android. Uz događanja, aplikacija bi sadržavala rubrike „info“, “restorani i barovi“, “ostali servisi“ te „biciklističke rute“. Svaka od rubrika, osim „biciklističkih ruta“ bi bila podijeljena na pod rubrike. Aplikacija ima mogućnost nadogradnje i proširenja (npr. karta mjesta). Sva eventualna proširenja možemo naknadno po potrebi utvrđivati sukladnu posebnom dogovoru s izrađivačem.

Cilj:Informiranje posjetitelja o svim događanjima destinacije kroz istaknutu vidljivost i promociju istih te o važnim točkama interesa u destinaciji

Nositelj projekta:TZO Pakoštane

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:32.000,00 kn

2. Offline komunikacija

U ovu grupu ubrajaju se izdaci za „klasične“ komunikacijske taktike koje se sastoji od:

2.1. Sudjelovanje u regionalnom projektu udruženog oglašavanja usmjerenog prema niskotarifnom avio-prijevozniku Raynair

Poticanje dolazaka avio-gostiju putem niskotarifnih letova avio kompanije Ryanaira predstavljaju i dalje značajnu obvezu TZO Pakoštane u sklopu TZ Zadarske županije i cijele regije te jačanje tržišne pozicije Zračne luke Zadar i cijele destinacije. Prema stavu TZ Zadarske županije potrebno je i dalje kvalitetno i dodatno iskorištavati ovaj potencijal u produljenju turističke sezone sa naglaskom da se uz postojeća radi na otvaranju nova emitivnih tržišta. U tu svrhu TZ Zadarske županije nastavlja sa projektom oglašavanja na web stranicama vodećeg svjetskog niskotarifnog, te za Zračnu luku Zadar najznačajnijeg avioprijevoznika – Ryanaira. Takvim oglašavanjem kao podršci ovoj povezanosti zadarske regije s ključnim tržištima sjeverne i zapadne Europe, TZ Zadarske županije opravdava ovu višegodišnje marketinšku investiciju. Stoga smo na inicijativu TZ Zadarske županije i u 2018. godini potpisali dvogodišnji ugovor o suradnji na marketinškim aktivnostima između TZO Pakoštane i TZ Zadarske županije za financiranje oglašavanja na stranicama niskotarifnih avio kompanija za 2019 i 2020. godinu. U prilog potpori projekta od strane naše destinacije ide i financiranje od strane općina Pakoštane kroz općinski proračun.

Cilj:Promoviranje Regije Zadar u interesu svih turističkih čindbenika

Nositelj projekta:TZO Pakoštane

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:80.000,00 kn

2.2. Podrška promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora s područja Zajednice

Pod ovom stavkom podrazumijevamo podršku Hrvatske turističke zajednice, Turističku zajednice Zadarske županije, TZO Pakoštane turističkim subjektima javnog i privatnog sektora sa prostora naše Općine koji za tim iskažu interes a pri tom zadovoljavaju propisane uvjete javnog poziva za udruženo oglašavanje.

Cilj:Pomoć u ciljanoj promociji privatnog i javnog sektora Općine u općem interesu Zajednice

Nositelj projekta:TZO Pakoštane, TZ Zadarske županije, HTZ-a, privatni i javni sektor

Rok provedbe:Do kraja godine

Planirana sredstva:60.000,00 kn

2.3. Sudjelovanje u zajedničkoj promotivnoj kampanji sustava TZ-a Zadarske regije „Say Yes“

I u 2020. godini planiramo sudjelovanje u zajedničkoj regionalnoj promotivnoj kampanji „Say Yes“ sa TZO Sv. Filip i Jakov i TZG Biograda koja bi ujedno i bila nositelj subregije Rivijera Biograd, a TZ Zadarske županije nositelj same kampanje. Promotivna kampanja nastavlja se u okviru novog projekta i brend strategije TZ Zadarske županije „Say Yes“ for ZADAR region. Udruženo destinacijsko oglašavanje sustava turističkih zajednica obuhvatio bi oglašavanje opće turističke ponude i selektivnog oblika turizma.

Cilj:Objedinjena kampanja u cilju snažnije pozicije za promociju na inozemnom tržištu

Nositelj projekta:TZO Pakoštane, Zajednice Biogradske rivijere, TZ Zadarske županije

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:30.000,00 kn

2.4. Opće oglašavanje

Kroz ovu stavku planiramo financiranje oglašavanje u tiskanim medijima, TV oglašavanja, radijska oglašavanja, oglasne panoe, plakati, banere i ostalo. TZO Pakoštane nastoji sve značajnije aktivnosti i događanja oglasiti kroz of line komunikaciju kako bi dodatno promovirala iste.

Cilj:Promocija aktivnosti i događanja Zajednice

Nositelj projekta:TZO Pakoštane

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:30.000,00 kn

2.5. Brošure i ostali tiskani materijal

TZO Pakoštane će i ove godine raditi reprint značajnog broja brošura za potrebe za turističkog ureda, TIC-a, turističkih sajmova, prezentacija, recepcija turističkih objekata, turističkih agencije ali sve više i za potrebe privatnih iznajmljivača. Ovu godinu planiramo i tisak nove image brošure TZO Pakoštane uslijed činjenice da je postojeća s vremenom zastarjela.

Planiramo za sljedeću godinu gostima ponuditi: Novu image brošura TZO Pakoštane te dosadašnje materijale - Plan mjesta Pakoštane, Plan mjesta Drage, Izletišta / Vacation area, Biciklističku kartu - Vransko jezero, Biciklističku kartu - Pakoštane / Biograd, Turistički vodič Kao na dlanu, Kartu Avantura a la carte, Kartu pješačkih staza Slatko slana avantura, Turistički vodič za djecu te ostali promotivni materijal. Stoga kroz ovu stavku planiramo prema potrebama i ovisno o materijalima u narednoj godini izdvojiti:

Cilj:Promocija aktivnosti i događanja Zajednice

Nositelj projekta:TZO Pakoštane

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:140.000,00 kn

2.6. Suveniri i promo materijali

Po ovoj stavci TZO Pakoštane će i u 2020. godini nastaviti suradnju sa proizvođačima domaćih proizvoda i rukotvorina od kojih će otkupiti određene proizvode za potrebe darivanja (novinari, poslovni partneri…) i posebnih prezentacija. Cilj nam je proizvodima naših proizvođača predstaviti obilježja našeg kraja te sudjelovati u poticanju proizvodnje i prodaje domaćih proizvoda. U okviru ove stavke predviđeni su i izdaci za promo materijale.

Cilj:Promocija proizvodnih obilježja našeg kraja

Nositelj projekta:TZO Pakoštane

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:40.000,00 kn

2.7. Info table

Po ovoj stavci kao i svake godine planiramo održavanje, saniranje i nadopunu sustava interpretacijskih tabli prema potrebama i mogućnostima.

Cilj:Ciljano informiranje turista

Nositelj projekta:TZO Pakoštane

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:25.000,00 kn

3. Smeđa signalizacija

U okviru ove stavke planiramo i dalje nastaviti sa ulaganjem u smeđu signalizaciju kroz postavljanje novih te kroz zamjenu postojećih pocinčanih stupova i dotrajalih tabli. Ovaj projekt zahtjeva kontinuirana ulaganja uslijed vremenskih i delikventskih oštećenja.

Cilj:Ciljano informiranje turista

Nositelj projekta:TZO Pakoštane

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:35.000,00 kn

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi i posebne prezentacije

Turistička zajednica općine Pakoštane će u okviru svojih mogućnosti nastaviti promociju destinacije putem distribucije promidžbenog materijala na sajmovima organiziranim od strane sustava HTZ-e, a u suradnji sa TZ Zadarske županije te će se predstaviti na onim emitivnim tržištima za koje procijeni da će nam predstavljanje na istim uz svoje mogućnosti donijeti najbolji rezultat. Kroz ovu stavku financirat će se trošak prijevoza, trošak opreme za sajmove, distribucija promo materijala do skladišta HTZ-a te ostalih troškova nastupa. Predviđa se eventualna dodatna mogućnost nastupa na posebnim prezentacijama, samostalno i/ili u suradnji sa sustavom HTZ-e, TZ Zadarske županije, u sklopu Biogradske rivijere, u suradnji sa lokalnim turističkim subjektima kao i mogućnost rada direktora TU na sajmovima i/ili prezentacijama u organizaciji TZŽ Zadarske i HTZ-e.

Cilj:Neposredno predstavljanje turističke ponude Zajednice na emitivnim tržištima Europe

Nositelj projekta:TZO Pakoštane

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:30.000,00 kn

2. Studijska putovanja, odnosi sa javnošću

Zajednica će i u 2020. godini nastaviti suradnju sa TZ Zadarske županije po pitanju prihvat studijskih grupa novinara, agenata i blogera upućenih od strane sustava HTZ-e i/ili drugih interesnih subjekata te u vlastitoj organizaciji.

Cilj:Neposredna promotivna aktivnost Zajednice

Nositelj projekta:TZO Pakoštane

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:25.000,00 kn

3. Posebne prezentacije

U distribuciji i prodaji vrijednosti Posebne prezentacije zauzimaju važno mjesto. Stoga će TZO Pakoštane biti aktivna u ovom segmentu kroz svoje marketinške i PR aktivnosti (prezentacije i gostovanja na raznim tematskim događanjima…) bilo samostalno ili kroz djelovanja zajedno sa TZ Zadarske županije. Podržat ćemo i u 2020. godini prezentacije naših sportskih, etno i povijesnih udruga na raznim turnirima, natjecanjima, gostovanjima, a sve u cilju promocije i jačanja prepoznatljivosti destinacije.

Cilj:Promocija sadržaja i običaja u destinacije

Nositelj projekta:TZO Pakoštane

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:75.000,00 kn

V INTERNI MARKETING

1. Edukacija

U okviru stavke edukacija kroz Interni marketing planiramo:

· edukaciju za zaposlene te subjekte javnog i privatnog sektora;

· koordinaciju subjekata neposredno ili posredno uključenih u turistički promet;

· nagrade i priznanja;

· informiranje članova/sudionika turističkog prometa;

· ostale nespomenute aktivnosti interne komunikacije na području Zajednice.

Zajednica će sudjelovati u programima edukacije i drugim aktivnostima internog marketinga HTZ-e i TZŽ Zadarske te provoditi vlastite aktivnosti na području Zajednice.

Cilj:Primjena novih spoznaje i saznanja

Nositelj projekta:TZO Pakoštane

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:20.000,00 kn

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

U okviru ove stavke planiramo kao i do sad biti aktivni u proizvodnji raznih oblika multimedijalnih materijala (video zapisi tematskih događanja – Dana Vitezova vranskih, Školjinga, Pakoštane traila, kratkih turističkih zapisa i filmića…) za potrebe WEB-a i promocije uopće.

Cilj:Promocija destinacije kroz multimedijalni zapis

Nositelj projekta:TZO Pakoštane

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:65.000,00 kn

2. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Aktivnosti u skladu sa potrebama i unaprjeđenjem imagea općine Pakoštane kroz:

· izradu novih fotografija i obnovu te popunjavanje banke fotografija kao i njihovo pohranjivanje;

· grafičku pripremu fundusa.

Cilj:Aktivnosti u cilju kvalitetne promocije i prezentacije destinacije

Nositelj projekta:TZO Pakoštane

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:30.000,00 kn

VII POSEBNI PROGRAMI

1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena

Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena ima za cilj potaknuti razvoj turističke ponude na područjima na kojima turizam nije dovoljno razvijen, utjecati na oživljavanje gospodarske djelatnosti u turistički nerazvijenim područjima kroz stvaranje turističkih doživljaja u prostoru i turističke ponude uopće.

TZO Pakoštane će nastojati u okviru svojih mogućnosti poticati i pomagati razvoj turizma na područjima Općine koja nisu posebno turistički razvijena (Vrana i Vrgada). Prvenstveno se to odnosi na pružanje svih potrebnih informacija te pomoći u organizaciji manifestacija i događanja koji doprinose turističkom boljitku mjesta.

Cilj:Iniciranje turističkog ozračja u pojedinim dijelovima Zajednice

Nositelj projekta:TZO Pakoštane

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:20.000,00 kn

VIII OSTALE AKTIVNOSTI

1. Izrada novog info centra Drage

U okviru ove stavke planiramo izradu montažnog info centra u Dragama kojeg bi postavili na prostoru uvale Dugovača. Dosadašnja praksa obavljanja aktivnosti info centra u Osnovnoj školi Drage je neodrživa jer ovsi o završetku i početku nastave te ne može kvalitetno odgovoriti potrebama turista i mještana. Za troškove izrade i opremanja istog planiramo izdvojiti:

Cilj:Podizanje kvalitete u radu TIC-a Drage

Nositelj projekta:TZO Pakoštane

Rok provedbe:Kontinuirano

Planirana sredstva:150.000,00 kn

IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI PAKOŠTANE

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Turistička zajednica Općine Pakoštane doznačit će u proračun Općine Pakoštane 30% pripadajućeg dijela boravišne pristojbe kojeg je Općina dužna utrošiti za unaprjeđenje uvjeta za boravak turista temeljem zajedničkog programa trošenja sredstava doznačenih od strane Zajednice.

Nositelj projekta:TU TZO Pakoštane

Rok provedbe:Do kraja godine

Planirana sredstva:840.000,00 kn

X ZAKLJUČNE ODREDBE

Za izvršenje Programa rada s Financijskim planom za 2020.g. zadužuju se Turističko vijeće i direktor Turističkog ureda. Turističko vijeće može, u okviru ukupne svote, tijekom godine vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana te odlučivati o izmjenama ukupnog plana do iznosa od 5%. Iznad toga se izrađuje rebalans koji usvaja Skupština. O sredstvima tekuće rezerve odlučuje Turističko vijeće. Direktor Turističkog ureda se ovlašćuje donositi odluke o iznosima do 50.000,00Kn. Za poslove vrijednosti iznad 70.000,00 kn vršit će se postupak prikupljanja najmanje 3 ponude. Izbor najpovoljnijeg izvođača vrši povjerenstvo od 3 člana iz redova Turističkog vijeća izabrano od strane Turističkog vijeća. Kako se prihodi Zajednice ostvaruju neravnomjerno tijekom godine Zajednica može uzimati pozajmice i kratkoročne kredite najviše do 50% visine financijskog plana za 2018. g.. O pozajmici i kreditu odlučuje Turističko vijeće a ugovor o pozajmici i kreditu zaključuje direktor ureda. Direktor Turističkog ureda podnosit će izvješća o tijeku realizacije programa rada na svakoj sjednici Turističkog vijeća, a cjelovita financijska izvješća podnose se kvartalno. Godišnje financijsko izvješće Turističko vijeće podnosi Skupštini koja ga je dužna donijeti do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Program rada usvaja Skupština na redovnoj sjednici do kraja tekuće godine za iduću godinu.

XI FINANCIJSKI PLAN

Tablica 5 – Financijski plan TZO Pakoštane za 2020. godinu

Red. br.

Prihodi po vrstama

Izmjena financijskog plana 2019.

Plan 2020.

Indeks Plan 2020/Izmjena 2019

Udjel u %

1.

Prihodi od turističke pristojbe

2.360.000,00

2.800.000,00

119

80,23

2.

Prihodi od turističke članarine

170.000,00

200.000,00

118

5,73

3.

Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog

 

- za programske aktivnosti

42.000,00

42.000,00

100

1,20

 

- za funkcioniranje turističkog ureda

0,00

0,00

 

4.

Prihodi od drugih aktivnosti

10.000,00

10.000,00

100

0,29

5.

Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)

518.000,00

399.000,00

77

11,43

6.

Ostali nespomenuti prihodi

20.000,00

39.000,00

195

1,12

SVEUKUPNO PRIHODI

3.120.000,00

3.490.000,00

112

100,00

Red. br.

Prihodi po vrstama

Izmjena financijskog plana 2019.

Plan 2020.

Indeks Plan 2020/Izmjena 2019

Udjel u %

I

ADMINISTRATIVNI RASHODI

589.000,00

672.000,00

114

19,74

1.

Rashodi za radnike

491.000,00

565.000,00

130

16,60

2.

Rashodi ureda

81.000,00

82.000,00

101

2,41

3.

Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

17.000,00

25.000,00

147

0,73

II

DIZAJN VRIJEDNOSTI

707.500,00

950.000,00

134

27,91

1.

Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine

42.000,00

80.000,00

190

2,35

1.1.

Volim Hrvatsku

4.500,00

20.000,00

444

0,59

2.2.

Održavanje WEB kamere

25.000,00

15.000,00

60

0,44

2.

Manifestacije

 

 

 

2.1.

Kulturno-zabavne

370.000,00

400.000,00

108

11,75

2.2.

Sportske manifestacije

200.000,00

225.000,00

113

6,61

2.3.

Ostale manifestacije

10.000,00

30.000,00

300

0,88

2.4.

Potpore i donacije manifestacijama

31.000,00

30.000,00

97

0,88

3.

Novi proizvodi

25.000,00

130.000,00

520

3,82

4.

Potpora razvoju DMK-a

0,00

20.000,00

-

0,59

III

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

389.000,00

527.000,00

135

15,44

1.

Online komunikacije

 

 

 

1.1.

Internet oglašavanje/commynity managment

20.000,00

20.000,00

100

0,59

1.2.

Internet stranice i upravljanje internet stranicama

25.000,00

35.000,00

140

1,03

1.3.

Mobilne aplikacije POINTERS, VISION ONE, APLIKACIJA DOGAĐANJA

10.000,00

32.000,00

320

0,94

2.

Offline komunikacije

 

 

 

2.1.

Udruženo oglašavanje - Ryanair

80.000,00

80.000,00

100

2,35

2.2.

Podrška u oglašavanju u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

25.000,00

60.000,00

240

1,76

2.3.

Zajednička promo. kampanja sustava regijeZadra "Say Yes"

25.000,00

30.000,00

120

0,88

2.4.

Opće oglašavanje

31.000,00

30.000,00

97

0,88

2.5.

Brošure i ostali tiskani materijal

110.000,00

140.000,00

127

4,07

2.6.

Suveniri i promo materijali

33.000,00

40.000,00

121

1,18

2.7.

Info table

4.000,00

25.000,00

625

0,73

3.

Smeđa signalizacija

26.000,00

35.000,00

135

1,03

IV

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

102.000,00

130.000,00

127

3,82

1. 

Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)

17.000,00

30.000,00

176

0,88

2.

Studijska putovanja

10.000,00

25.000,00

250

0,73

3.

Posebne prezentacije

75.000,00

75.000,00

100

2,21

V

INTERNI MARKETING

7.000,00

20.000,00

286

0,59

1.

Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)

7.000,00

20.000,00

286

0,59

VI

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

75.000,00

95.000,00

127

2,82

1.

Proizvodnja multimedijalnih materijala

54.000,00

65.000,00

120

1,94

2.

Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

21.000,00

30.000,00

143

0,88

VII

POSEBNI PROGRAMI

7.500,00

20.000,00

267

0,59

1. 

Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena

7.500,00

20.000,00

267

0,59

VIII

OSTALO *

0,00

150.000,00

-

4,41

IX

TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)

900.000,00 

840.000,00

93

24,68

X

POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)

0,00

0,00

-

-

SVEUKUPNO RASHODI

2.777.000,00

3.404.000,00

123

100,00

PRIJENOS VIŠKA PRIHODA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA PRIHODA U IDUĆOJ GODINI

343.000,00

86.000,00

25

-

* Napomena: Navedena stavka odnosi se na planiranju ulaganja u novi TIC Drage

Usporedba registriranih smještajnih kapaciteta općine Pakoštane 2018. godine s 2019. godinom

(razdoblje 1.1. - 30.9.)

OBJEKTI

2018201916481734SMJEŠTAJNE JEDINICE

2018201948314971KAPACITETI

201820191725917895

Usporedba broja dolazaka domaćih i stranih gostiju 2019. s 2018. godinom (razdoblje 1.1. - 30.9.)

DOMAĆI

201920181264211752STRANI

201920187992576345UKUPNO

201920189256788097

Usporedba broja noćenja domaćih i stranih gostiju 2019. s 2018. godinom (razdoblje 1.1. - 30.9.)

DOMAĆI

20192018197590182907STRANI

20192018603982589158UKUPNO

20192018801572772065