of 12 /12
BANKOM GROUP Fabrika hrane za životinje BANKOM AGRAR PREMIER USPEH GAJENJA

Preuzmite katalog naših proizvoda

 • Author
  vuhuong

 • View
  240

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Preuzmite katalog naših proizvoda

 • BANKOMG R O U P

  Fabrika hrane za ivotinjeBANKOM AGRAR

  PREMIERUSPEHGAJENJA

 • BANKOM GRUPA, sledei svoj osnovni putokaz KVALITET IZNAD SVEGA, odluila se da pone sa proizvodnjom hrane za ivotinje i da svoje resurse stavi na raspolagnje jo veem broju krajnjih proizvoaa.

  Fabrika stone hrane koja je poela sa radom u avgustu 2014. god., ima kapacitet od 25 tona gotove hrane na sat i opremljena je najmodernijom opremom za proizvodnju hrane za ivotinje. Ceo proces proizvodnje je kompjuterizovan i automatizovan, to garantuje dobijanje visoko kvalitetnih proizvoda za sve vrste i kategorije domaih ivotinja.

  U okviru fabrike stone hrane konstruisane su dve odvojene linije za proizvodnju hrane, sa dve mealice i dve peletirke. Proizvodni proces se zavrava linijom za pakovanje koja je automatizovana i omoguuje pakovanje proizvoda u vree od10kg, 20 kg i 40 kg kao i sistemom za rinfuz robu.

 • Fabrika poseduje i sopstvenu hemijsku laboratoriju u kojoj struni i obueni radnici vre fiziko-hemijska, mikrobioloka i mikotoksikoloka ispitivanja sirovina i gotovih proizvoda.

  Pravilno i kvalitetno skladitenje sirovina je od posebnog znaaja. Silosni kapaciteti od 100.000.t opremljeni savremenom opremom i mernim instrumentima, daju nam mogunost da uvek imamo najbolji kvalitet sirovina.

  Iz nae fabrike, trite dobija prepoznatljive proizvode, gotove i dopunske krmne smee PREMIER kao i vitaminsko mineralne smee BIOVIT VSO.

  Svi nai proizvodi, plod su viegodinjeg iskustva Bankom strunog tima koji pored rezultata iz svakodnevnih praktinih aktivnosti, prati i primenjuje najnovija nauna saznanja.

  Bankom agrar, za farmere znai dobijanje VISOKOKVALITETNIH PROIZVODA, kao i kontinuirano praenje i savetovanje po pitanjima zdravlja i ishrane, to su osnovne pretpostavke za iskoriavanje genetskog proizvodnog potencijala ivotinja.

  Zajedno sa naim farmerima vrimo profesionalnu analizu, postavljamo ciljeve, pratimo i analiziramo rezultate.Stalnim praenjem i primenom savremenih trendova, neprestano radimo na unapreenju tih rezultata.

 • 22%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  PRASAD

  20%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  PRASAD

  18%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  PRASAD

  16%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  TOV SVINJA

  Potpuna smea za svinje u porastu i tovu - Iod 25kg do 60kg

  Potpuna smea za prasad - IIod 15kg do 25kg

  Potpuna smea za prasad - Ido 15kg

  Potpuna smea za prihranjivanje prasadi

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, proizvodi industrije skroba, proizvodi industrije eera, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, sintetike amino kiseline, antioksidans (E320, E321), enzimi.

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so), vitaminsko- mineralna predsmea, aroma, benzoeva kiselina, sintetike amino kiseline, antioksidans (E320,E321), enzimi.

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, ostali biljni proizvodi, surutka u prahu, dekstroza, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, benzoeva kiselina, sintetike amino kiseline, antioksidans (E320,E321), enzimi.

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, ostali biljni proizvodi, surutka u prahu, dekstroza, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, benzoeva kiselina, sintetike amino kiseline, antioksidans (E320,E321), enzimi .

  Nain upotrebe: Potpuna smea se koristi za ishranu svinja u porastu i tovu - Iod 25kg do 60kg. Hranu davati po volji uz stalno prisustvo svee vode za pie.

  Nain upotrebe: Potpuna smea se koristi za ishranu prasadi od 15 kg do 25 kg. Hranu davati po volji uz stalno prisustvo svee vode za pie

  Nain upotrebe: Potpuna smea se koristi za ishranu prasadi do 15 kg. Hranu davati po volji uz stalno prisustvo svee vode za pie.

  Nain upotrebe: Potpuna smea se koristi za prihranjivanje prasadi na sisi.Hranu davati po volji uz stalno prisustvo svee vode za pie.

  Proteini, min...... . .16.00 %Vlaga, max...... . . . . .13.50 %Celuloza, max...... . . .7.00 %Pepeo, max...... . . . . . .8.00 %

  Proteini, min...... .18.00 %Vlaga, max...... . . .13.50 %Celuloca, max......6.00 %Pepeo, max...... . . . .8.00 %

  Proteini, min...... .20.00 %Vlaga, max...... . . .12.00 %Mast, min...... . . . . . . .5.00 %Celuloza, max......5.00 %

  Proteini, min...... .22.00 %Vlaga, max...... . . .12.00 %Mast, min...... . . . . . . .7.00 %Celuloza, max......4.00 %

  Kalcijum..... 0.60 do 0.80 %Fosfor, min...... . . . . . . . . .0.55 %Natrijum......0.15 do 0.25 %Lizin, min...... . . . . . . . . . . .0.80 %

  Kalcijum.....0.70 do 0.90 %Fosfor, min...... . . . . . . . .0.60 %Natrijum.....0.15 do 0.25 %Lizin, min...... . . . . . . . . . .1.00 %

  Pepeo, max...... . . . . . .8.00 %Kalcijum.....0.80 do 1.00 %Fosfor, min...... . . . . . . . .0.60 %Natrijum.....0.15 do 0.25 %

  Pepeo, max...... . . . . . . .8.00 %Kalcijum.... 0.80 do 1.00 %Fosfor, min...... . . . . . . . .0.65 %Natrijum.....0.15 do 0.25 %

  Metabolika energijaraunski, min...... . . . . .12.50 MJ/kgMetionin+cistin, min...... . . .0.45 %

  Metabolika energijaraunski, min...... . . . . .13.00 MJ/kgMetionin+cistin, min...... . . .0.60 %

  Metabolika energijaraunski, min...... . . . . . . .13.00 MJ/kgLizin, min...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.20 %Metionin+cistin, min...... . . . .0.70 %

  Metabolika energijaraunski, min...... . . . . .13.50 MJ/kgLizin, min...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.30 %Metionin+cistin, min...... . . . .0.75 %

  Hemijski sastav:

  Hemijski sastav:

  Hemijski sastav:

  Hemijski sastav:

  PREMIER KONCENTRATI - SVINJE:POTPUNE SMEE

 • 12%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  TOV SVINJA

  14%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  TOV SVINJA

  16%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  KRMAEDOJARE I NERASTE

  40%

  PREMIERSUPER

  PELETRIRANO

  PRASAD

  35%

  PREMIERSUPER

  PELETRIRANO

  TOV SVINJA

  Dopunska smea za tovne svinje

  Dopunska smea za prasad

  Potpuna smea za krmae dojare i neraste

  Potpuna smea za svinje u porastu i tovu - IIIpreko 100kg

  Potpuna smea za svinje u porastu i tovu - IIod 60kg do 100kg

  Sirovinski sastav: Proizvodi industrije ulja, ostali biljni proizvodi, mlinski proizvodi od ita, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, sintetike amino kiseline, antioksidans (E320, E321), enzimi.

  Sirovinski sastav: Proizvodi industrije ulja, ostali biljni proizvodi, mlinski proizvodi od ita, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, sintetike amino kiseline, antioksidans (E320, E321), enzimi.

  Priprema potpune smee Prasad do 15 kg Prasad od 15kg do 25kgSuper 35 31Kukuruz 65 69

  Priprema potpune smee Tov I od 25kg do 60kg Tov II od 60kg do kraja tovaSuper 30 23Kukuruz 70 77

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, proizvodi industrije skroba, proizvodi industrije eera, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (mokolacijum fosfat, stona kreda, stona so), vitamisnko-mineralna predsmea, aroma, sintetike amino kiseline, antioksidans (E320, E321), enzimi.

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, proizvodi industrije skroba, proizvodi industrije eera, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, sintetike amino kiseline, antioksidans (E320, E321), enzimi.

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, proizvodi industrije skroba, proizvodi industrije eera, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, sintetike amino kiseline, antioksidans (E320, E321), enzimi.

  Nain upotrebe: Dopunska smea se koristi za pripremanje potpunih smea za ishranu prasadi meanjem sa itaricama.

  Nain upotrebe: Dopunska smea se koristi za pripremanje potpunih smea za ishranu tovnih svinja meanjem sa itaricama.

  Nain upotrebe: Potpuna smea se koristi za ishranu krmaa dojara i nerastova. Hranu davati po volji uz stalno prisustvo svee vode za pie.

  Nain upotrebe: Potpuna smea se koristi za ishranu svinja u porastu i tovu - III preko 100 kg. Hranu davati po volji uz stalno prisustvo svee vode za pie.

  Nain upotrebe: Potpuna smea se koristi za ishranu svinja u porastu i tovu - II od 60 kg do 100 kg. Hranu davati po volji uz stalno prisustvo svee vode za pie.

  Proteini, min...... .35.00 %Vlaga, max...... . . .12.00 %Pepeo, max...... . .15.00 %

  Proteini, min...... .40.00 %Vlaga, max...... . . .12.00 %Pepeo, max...... . .15.00 %

  Proteini, min...... .16.00 %Vlaga, max...... . . .13.50 %Celuloza, max......7.00 %Pepeo, max...... . . . .8.00 %

  Proteini, min...... .12.00 %Vlaga, max...... . . .13.50 %Celuloza, max......7.00 %Pepeo, max...... . . . .8.00 %

  Proteini, min...... .14.00 %Vlaga, max...... . . .13.50 %Celuloza, max......7.00 %Pepeo, max...... . . . .8.00 %

  Kalcijum.... 2.20 do 2.70 %Fosfor, min...... . . . . . . . .1.50 %Natrijum.....0.50 do 0.70 %

  Kalcijum.... 2.00 do 2.70 %Fosfor, min...... . . . . . . .1.80 %Natrijum. ...0.50 do 0.70 %

  Kalcijum.... 0.75 do 1.00 %Fosfor, min...... . . . . . . . .0.55 %Natrijum.....0.15 do 0.25 %Lizin, min...... . . . . . . . . . .0.75 %

  Kalcijum.... 0.40 do 0.60 %Fosfor, min...... . . . . . . .0.45 %Natrijum.....0.15 do 0.25 %Lizin, min...... . . . . . . . . . . .0.60 %

  Kalcijum.... 0.50 do 0.70 %Fosfor, min...... . . . . . . . .0.50 %Natrijum.....0.15 do 0.25 %Lizin, min...... . . . . . . . . . . .0.65 %

  Lizin, min...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.00 %Metionin+cistin, min...... . . . .1.00 %

  Lizin, min...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.30 %Metionin+cistin, min...... . . . . .1.70 %

  Metabolika energijaraunski, min...... . . . . . . .13.00 MJ/kgMetionin+cistin, min...... . . . .0.40 %

  Metabolika energijaraunski, min...... . . . . .12.00 MJ/kgMetionin+cistin, min...... . . . .0.35 %

  Metabolika energijaraunski, min...... . . . . . .12.50 MJ/kgMetionin+cistin, min...... . . . .0.40 %

  Hemijski sastav:

  Hemijski sastav:

  Hemijski sastav:

  Hemijski sastav:

  Hemijski sastav:

  DOPUNSKE SMEE - SUPERI

 • PREMIER KONCENTRATI - IVINA:POTPUNE SMEE

  22%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  TOV PILIA I

  Potpuna smea za tov pilia ISirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so, natrijum bikarbonat), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, sintetike amino kiseline, kokcidiostatik, magnezijum oksid, enzimi, antioksidans (E320,E321).

  Nain upotrebe: Potpuna smea za tov pilia od 1. do 21. dana starosti. Hranu davati po volji uz stalno prisustvo svee vode za pie. Ova smea sadri kokcidiostatik pa se zabranjuje upotreba 1 dan pre klanja. Ovaj dodatak sadri izvesne jonofore: istovremena upotreba slinih lekovitih supstanci (tiamulin) moe biti kontraindikovana. Ova smea je opasna za ekvide.

  Proteini, min...... .22.00 %Masti, min...... . . . . . . .5.00 %Vlaga max...... . . . .13.50 %Celuloza, max......5.00 %Pepeo, max...... . . . .8.00 %

  Kalcijum....... . . . .0.90 do 1.10 %Fosfor...... . . . . . . . . .0.65 do 0.85 %Fosfor iskoristivi, min....0.40 %Natrijum....... . . . .0.15 do 0.20 %

  Metabolika energijaraunski, min...... . . . . .13.00 MJ/kgLizin, min...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.15 %Metionin+cistin, min...... . . . .0.85 %

  Hemijski sastav:

  19%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  TOV PILIA II

  Potpuna smea za tov pilia IISirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so, natrijum bikarbonat), vitaminsko-mineralna predsmea, sintetike amino kiseline, kokcidiostatik, magnezium oksid, enzimi, antioksidans (E320,E321).

  Nain upotrebe: Potpuna smea za tov pilia od 22. do 35. dana starosti.Hranu davati po volji uz stalno prisustvo svee vode za pie. Ova smea sadri kokcidiostatik pa se zabranjuje upotreba 1 dan pre klanja. Ovaj dodatak sadri izvesne jonofore: istovremena upotreba slinih lekovitih supstanci (tiamulin) moe biti kontraindikovana. Ova smea je opasna za ekvide.

  Proteini, min...... .19.00 %Masti, min...... . . . . . . .5.00 %Vlaga max...... . . . .13.50 %Celuloza, max......5.00 %Pepeo, max...... . . . .8.00 %

  Kalcijum....... . . . .0.80 do 1.00 %Fosfor...... . . . . . . . . .0.60 do 0.80 %Fosfor iskoristivi, min....0.35 %Natrijum....... . . . .0.15 do 0.20 %

  Metabolika energijaraunski, min...... . . . . .13.00 MJ/kgLizin, min...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.90 %Metionin+cistin, min...... . . . .0.70 %

  Hemijski sastav:

  17%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  TOV PILIA III

  Potpuna smea za tov pilia IIISirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so, natrijum bikarbonat), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, sintetike amino kiseline, magnezijum oksid, enzimi, antioksidans (E320,E321).

  Nain upotrebe: Potpuna smea za tov pilia od 36. dana starosti do kraja tova.Hranu davati po volji uz stalno prisustvo svee vode za pie.

  Proteini, min...... .17.00 %Vlaga,max...... . . . .13.50 %Celuloza, max......6.00 %Pepeo, max...... . . . .8.00 %

  Kalcijum....... . . . .0.70 do 0.90 %Fosfor...... . . . . . . . . .0.50 do 0.70 %Fosfor iskoristivi, min....0.30 %

  Natrijum....... . . . . . .0.15 do 0.20 %Metabolika energijaraunski, min...... . . . . .13.00 MJ/kg

  Hemijski sastav:

 • 15%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  KOKE NOSILJE KONZUM

  16,5%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  KOKE NOSILJE KONZUM

  28%

  PREMIERKONCENTRATPELETIRANO

  URKE

  24%

  PREMIERKONCENTRATPELETIRANO

  URKE

  20%

  PREMIERKONCENTRATPELETIRANO

  URKE

  Potpuna smea za nosilje jaja za konzum I

  Potpuna smea za nosilje jaja za konzum II

  Potpuna smea za urke u porastu i tovu II

  Potpuna smea za urke u porastu i tovu I

  Potpuna smea za urke u porastu i tovu III

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, proizvodi industrije skroba, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so, natrijum bikarbonat), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, magnezium oksid, sintetike amino kiseline, enzimi, antioksidans (E320, E321), karofi l.

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, proizvodi industrije skroba, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so, natrijum bikarbonat), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, magnezium oksid, sintetike amino kiseline, enzimi, antioksidans (E320, E321), karofi l.

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so, natrijum bikarbonat), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, sintetike amino kiseline, kokcidiostatik, enzimi, antioksidans (E320,

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so, natrijum bikarbonat), vitaminsko- mineralna predsmea, sintetike amino kiseline, kokcidiostatik, enzimi, antioksidans (E320, E321).

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so, natrijum bikarbonat), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, sintetike amino kiseline, enzimi, antioksidans (E320, E321).

  Nain upotrebe: Potpuna smea smea se koristi za ishranu koka nosilja jaja za konzum, od 18. do 52. nedelje starosti. Hranu davati u koliini od 115-125 g/grlu/danu uz stalno prisustvo svee vode za pie.

  Nain upotrebe: Potpuna smea se koristi za ishranu koka nosilja jaja za konzum, od 52.nedelje do kraja eksploatacije.Hranu davati u koliini od 115 do 125 g/grlu/dan, uz stalno prisustvo svee vode za pie.

  Nain upotrebe: Potpuna smea za tov uria od 5. do 8. nedelje starosti. Hranu davati po volji uz stalno prisustvo svee vode za pie. Ova smea sadri kokcidiostatik pa se zabranjuje upotreba 5 dana pre klanja. Ovaj dodatak sadri izvesne jonofore: istovremena upotreba slinih lekovitih supstanci moe biti kontraindikovana.

  Nain upotrebe: Potpuna smea za tov uria do 4. nedelje starosti. Hranu davati po volji uz stalno prisustvo svee vode za pie. Ova smea sadri kokcidiostatik pa se zabranjuje upotreba 5 dana pre klanja. Ovaj dodatak sadri izvesne jonofore: istovremena upotreba slinih lekovitih supstanci moe biti kontraindikovana.

  Nain upotrebe: Potpuna smea za tov uria od 9. do 12. nedelje starosti.Hranu davati po volji uz stalno prisustvo svee vode za pie.

  Proteini, min...... . .16.50 %Vlaga, max...... . . . . .13.50 %Celuloza, max...... . .8.00 %Pepeo, max...... . . . .13.00 %Kalcijum.....3.20 do 4.00 %

  Proteini, min...... . .24.00 %Vlaga, max...... . . . . .13.00 %Celuloza, max...... . .5.00 %Pepeo, max...... . . . . . .9.00 %Kalcijum....1.10 do 1.30 %

  Proteini, min...... . .28.00 %Vlaga, max...... . . . . .13.00 %Celuloza, max...... . .5.00 %Pepeo, max...... . . . . . .9.00 %Kalcijum....1.20 do 1.40 %

  Proteini, min...... . .20.00 %Vlaga, max...... . . . . .13.00 %Celuloza, max...... . .6.00 %Pepeo, max...... . . . . . .9.00 %Kalcijum...1.00 do 1.20 %

  Fosfor...... . . . . . . . . . 0.65 do 0.85 %Fosfor iskoristivi, min.....0.35 %Natrijum....... . . . . .0.15 do 0.20 %Linolenska kiselina, min...1.00 %

  Fosfor...... . . . . . . . . . .0.80 do 1.00 %Fosfor iskoristivi, min.....0.62 %Natrijum....... . . . . .0.15 do 0.20 %Linolenska kiselina, min 1.00 %

  Fosfor...... . . . . . . . . . 0.90 do 1.10 %Fosfor iskoristivi, min.....0.70 %Natrijum....... . . . . .0.15 do 0.20 %Linolenska kiselina, min 1.00 %

  Fosfor...... . . . . . . . . . .0.70 do 0.90 %Fosfor iskoristivi, min.....0.55 %Natrijum....... . . . . .0.15 do 0.20 %Linolenska kiselina, min 1.00 %

  Metabolika energijaraunski, min...... . .11.50 MJ/kgLizin, min...... . . . . . . . . . . . . . . . .0.75 %Metionin+cistin, min......0.65 %

  Metabolika energijaraunski, min...... . .12.10 MJ/kgLizin, min...... . . . . . . . . . . . . . . . .1.40 %Metionin+cistin, min......0.90 %

  Metabolika energijaraunski, min...... . .11.80 MJ/kgLizin, min...... . . . . . . . . . . . . . . . .1.70 %Metionin+cistin, min......1.00 %

  Metabolika energijaraunski, min...... . .12.50 MJ/kgLizin, min...... . . . . . . . . . . . . . . . .1.10 %Metionin+cistin, min......0.85 %

  Hemijski sastav:

  Proteini, min...... . . .15.00 %Vlaga, max...... . . . . .13.50 %Celuloza, max...... . .8.00 %Pepeo, max...... . . . .13.00 %Kalcijum.....3.20 do 4.00 %

  Fosfor...... . . . . . . . . . . . .0.60 do 0.80 %Fosfor iskoristivi, min...... .0.30 %Natrijum....... . . . . . . .0.15 do 0.20 %Linolenska kiselina, min...0.90 %

  Metabolika energijaraunski, min...... . .11.50 MJ/kgLizin, min...... . . . . . . . . . . . . . . . .0.70 %Metionin+cistin, min......0.60 %

  Hemijski sastav:

  Hemijski sastav:

  Hemijski sastav:

  Hemijski sastav:

 • 16%

  PREMIERKONCENTRATPELETIRANO

  URKE

  Potpuna smea za urke u porastu i tovu IVSirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so, natrijum bikarbonat), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, sintetike amino kiseline, enzimi, antioksidans (E320, E321).

  Nain upotrebe: Potpuna smea za tov uria od 13. nedelje starosti.Hranu davati po volji uz stalno prisustvo svee vode za pie.

  Proteini, min...... . .16.00 %Vlaga, max...... . . . . .13.50 %Celuloza, max...... . .6.00 %Pepeo, max...... . . . . . .9.00 %Kalcijum....0.90 do 1.10 %

  Fosfor...... . . . . . . . . .0.55 do 0.75 %Fosfor iskoristivi, min.....0.40 %Natrijum....... . . . . .0.15 do 0.20 %Linolenska kiselina, min 1.00 %

  Metabolika energijaraunski, min...... . .12.80 MJ/kgLizin, min...... . . . . . . . . . . . . . . . .0.60 %Metionin+cistin, min......0.60 %

  Hemijski sastav:

  40%

  PREMIERSUPER

  PELETRIRANO

  TOV PILIA

  Dopunska smea za tov piliaSirovinski sastav: Proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so, natrijum bikarbonat), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, sintetike amino kiseline, magnezijum oksid, enzimi, antioksidans (E320, E321).

  Nain upotrebe: Dopunska smea se koristi za pripremanje potpunih smea za ishranu tovnih pilia od 1. do 42. dana starosti, meanjem sa itaricama.

  Proteini, min...... . .40.00 %Vlaga, max...... . . . .13.00 %Celuloza, max...... .8.00 %Pepeo, max...... . . .16.00 %

  Kalcijum....... . .2.80 do 3.00 %Fosfor...... . . . . . . . . .1.70 do 1.9 %Fosfor iskoristivi, min...1.00%

  Natrijum....... . . .0.45 do 0.70 %Lizin, min...... . . . . . . . . . . . . . . .2.50 %Metionin+cistin, min.....1.50 %

  Hemijski sastav:

  30%

  PREMIERSUPER

  PELETRIRANOKOKE

  NOSILJE KONZUM

  Dopunska smea za nosilje jaja za konzumSirovinski sastav: Proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so, natrijum bikarbonat), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, sintetike amino kiseline, magnezijum oksid, enzimi, antioksidans (E320, E321), karofi l.

  Nain upotrebe: Dopunska smea se koristi za pripremanje potpunih smea za ishranu koka nosilja, jaja za konzum, meanjem sa itaricama.

  Proteini, min...... . .30.00 %Vlaga, max...... . . . .13.00 %Celuloza, max.....10.00 %Pepeo, max...... . . .30.00 %

  Kalcijum.......8.00 do 10.00 %Fosfor...... . ... . .1.80 do 2.00 %Fosfor iskoristivi, min...1.00%Natrijum....... . .0.45 do 0.60 %

  Linolenska kiselina, min...2.50 %Lizin, min...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.60 %Metionin+cistin, min...... . .1.10 %

  Hemijski sastav:

  DOPUNSKE SMEE - SUPERI

  Priprema potpune smee Tov I od 1. do 28. dana Tov II od 22. do 42. danaSuper 44 35Kukuruz 56 65

  Priprema potpune smee Koke nosilje jaja za konzum od 18. do 52. nedelje starosti Koke nosilje jaja za konzum od 52. nedelje starosti

  Super 39 32Kukuruz 61 68

  BANKOMG R O U P

 • PREMIER KONCENTRATI - PREIVARI:POTPUNE SMEE

  18%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  TELAD

  16%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  TELAD

  14%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  TOV JUNADI

  Potpuna smea za telad - IIod 50 kg do 100 kg

  Potpuna smea za telad u porastu i tovu - IIIod 100 kg do 250 kg

  Potpuna smea za tov junadi - Iod 250 kg do 350 kg

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, proizvodi industrije skroba, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda i stona so), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, antioksidans (E320, E321).

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, proizvodi industrije skroba, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda i stona so), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, antioksidans (E320, E321).

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, proizvodi industrije skroba, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda i stona so), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, antioksidans (E320, E321).

  Nain upotrebe: Potpuna smea se koristi za ishranu teladi od 50 kg do 100 kg telesne mase. Daje se u suvom stanju uz stalno prisustvo svee vode za pie.

  Nain upotrebe: Potpuna smea se koristi za ishranu teladi od 100 kg do 250 kg telesne mase. Daje se u suvom stanju uz stalno prisustvo svee vode za pie.

  Nain upotrebe: Potpuna smea se koristi za ishranu junadi u tovu od 250 kg do 350 kg. Daje se u suvom stanju uz stalno prisustvo svee vode za pie.

  Proteini, min...... . . .18.00 %Mast, min...... . . . . . . . . . .5.00 %Vlaga, max...... . . . . . .13.00 %Celuloza, max...... . . .8.00 %

  Proteini, min...... . . . . . . . . . . . .16.00 %Protein u obliku NPN u odnosu na ukupni protein, max 20.00 %Vlaga, max...... . . . . . . . . . . . . . . .13.50 %

  Proteini, min...... . . . . . . . . . . . .14.00 %Protein u obliku NPN u odnosuna ukupni protein, max 35.00 %Vlaga, max...... . . . . . . . . . . . . . . .13.50 %

  Pepeo, max...... . . . . . . .8.00 %Kalcijum.....0.60 do 0.80 %Fosfor...... . . .0.40 do 0.60 %

  Celuloza max...... . . .12.00 %Pepeo, max...... . . . . . .10.00 %Kalcijum......0.80 do 1.00 %Fosfor...... . . . .0.50 do 0.70 %

  Celuloza max...... . . .15.00 %Pepeo, max...... . . . . . .10.00 %Kalcijum......0.60 do 0.80 %Fosfor...... . . . .0.40 do 0.60 %

  Natrijum....... . . . . . . .0.20 do 0.30 %Ovsene jedinice/kg, raunski, min...... . . . . . . . . . . . . .0.90 %

  Natrijum....... .0.20 do 0.30 %Ovsene jedinice/kg, raunski, min...... . . . . . . . .0.95 %

  Natrijum....... .0.20 do 0.30 %Ovsene jedinice/kg, raunski, min...... . . . . . . . .1.00 %

  Hemijski sastav:

  Hemijski sastav:

  Hemijski sastav:

 • 14%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  SJAGNJENE OVCE I DVISKE

  16%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  JAGNJAD

  16%

  PREMIERKONCENTRATPELETRIRANO

  OVCE

  30%

  PREMIERSUPER

  PELETRIRANO

  TOV JUNADI

  30%

  PREMIERSUPER

  PELETRIRANO

  KRAVE

  Potpuna smea za jagnjad u porastu i tovu - IIod 15kg do 35kg

  Potpuna smea za sjagnjene ovce i dviske

  Potpuna smea za ovce u laktaciji

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, proizvodi industrije skroba, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, antioksidans (E320, E321).

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, proizvodi industrije skroba, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, antioksidans (E320, E321).

  Sirovinski sastav: itarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, proizvodi industrije skroba, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, antioksidans (E320, E321).

  Nain upotrebe: Potpuna smea se koristi za ishranu jagnjadi u porastu i tovu od 15 kg do 30 kg telesne mase. Koristi se u suvom stanju uz stalno prisustvo svee vode za pie.

  Nain upotrebe: Potpuna smea se koristi za ishranu sjagnjenih ovaca i dviski. Smea se koristi uz redovan kabasti deo obroka uz stalno prisustvo svee vode za pie.

  Nain upotrebe: Potpuna smea se koristi za ishranu ovaca u laktaciji. Smea se koristi uz redovan kabasti deo obroka uz stalno prisustvo svee vode za pie.

  Proteini, min...... . . . . . . . . . . . .16.00 %Protein u obliku NPN u odnosuna ukupni protein, max 15.00 %Vlaga, max...... . . . . . . . . . . . . . . .13.50 %

  Proteini, min...... . . . . . . . . . . . .14.00 %Protein u obliku NPN u odnosuna ukupni protein, max 25.00 %Vlaga, max...... . . . . . . . . . . . . . . .13.50 %

  Proteini, min...... . . . . . . . . . . . .16.00 %Protein u obliku NPN u odnosuna ukupni protein, max 25.00 %Vlaga, max...... . . . . . . . . . . . . . . .13.50 %

  Celuloza max...... . . . . .8.00 %Pepeo, max...... . . . . . . . .8.00 %Kalcijum......0.80 do 1.00 %Fosfor...... . . . .0.50 do 0.70 %

  Celuloza max...... . . .15.00 %Pepeo, max...... . . . . . .10.00 %Kalcijum......0.80 do 1.00 %Fosfor...... . . . .0.50 do 0.80 %

  Celuloza max...... . . .15.00 %Pepeo, max...... . . . . . . . .8.00 %Kalcijum......0.80 do 1.00 %Fosfor...... . . . .0.50 do 0.80 %

  Natrijum....... .0.20 do 0.30 %Ovsene jedinice/kg, raunski, min...... . . . . . . . .0.90 %

  Natrijum....... .0.20 do 0.40 %Ovsene jedinice/kg, raunski, min...... . . . . . . . .0.95 %

  Natrijum....... .0.20 do 0.40 %Ovsene jedinice/kg, raunski, min...... . . . . . . . .0.95 %

  Hemijski sastav:

  Hemijski sastav:

  Hemijski sastav:

  Dopunska smea za tov junadi

  Dopunska smea za krave muzare

  Sirovinski sastav: Proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, antioksidans (E320, E321).

  Sirovinski sastav: Proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od ita, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stona kreda, stona so), vitaminsko-mineralna predsmea, aroma, antioksidans (E320, E321).

  Nain upotrebe: Dopunska smea se koristi za pripremanje potpunih smea za ishranu tovne junadi, meanjem sa itaricama.

  Nain upotrebe: Dopunska smea se koristi za pripremanje potpunih smea za ishranu krava muzara, meanjem sa itaricama.

  Hemijski sastav:

  Hemijski sastav:

  Priprema potpune smee Tov junadi I - od 250 kg do 350 kg Tov junadi II - preko 350 kgSuper 28 19Kukuruz 72 81

  Priprema potpune smee Potupna smea za krave, 15% proteina Potupna smea za krave, 18% proteinaSuper 33 43Kukuruz 67 57

  Proteini, min...... . . . . . . . . . . . .30.00 %Protein u obliku NPN u odnosu na ukupni protein, max 30.00 %

  Proteini, min...... . . . . . . . . . . . .30.00 %Protein u obliku NPN u odnosu na ukupni protein, max 25.00 %

  Vlaga, max...... . . . . . . .12.00 %Celuloza, max...... . .10.00 %Pepeo, max...... . . . . . .14.00 %

  Vlaga, max...... . . . . . . .12.00 %Celuloza, max...... . .10.00 %Pepeo, max...... . . . . . .14.00 %

  Kalcijum....... .3.00 do 3.60 %Fosfor...... . . . . . .2.00 do 2.60 %Natrijum....... .0.80 do 1.10 %

  Kalcijum....... .2.70 do 3.40 %Fosfor...... . . . . . .1.80 do 2.40 %Natrijum....... .0.60 do 0.90 %

 • Bulevar Nikole Tesle 30a, 11080, Zemun

  www.bankom.rs

  off [email protected]

  Tel.: (+381) (11) 319 00 52Fax.:(+381) (11) 319 07 70

  www.bankomagrar.rs

  GROUPBANKOM