of 27 /27
Institut za javno zdravlje Niš Centar za informatiku i biostatistiku PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA IZ PLANA MREŢE ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI Stanje na dan 31.12.2017. Izvor podataka: Baza kadrova iz zdravstvenih ustanova u nadležnosti Instituta za javno zdravlje Niš R. Srbija

PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

Embed Size (px)

Text of PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut...

Page 1: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

Institut za javno zdravlje Niš

Centar za informatiku i biostatistiku

PREGLED

SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA

U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

IZ PLANA MREŢE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

U REPUBLICI SRBIJI

Stanje na dan 31.12.2017.

Izvor podataka:

Baza kadrova iz zdravstvenih ustanova u nadležnosti

Instituta za javno zdravlje Niš – R. Srbija

Page 2: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

1

UVOD

U okviru poslova od opšteg interesa i realizacije Programa “ Razvoj zdravstvenog

informacionog sistema-resursne baze podataka”, Institut za javno zdravlje Niš, ažurira

kontinuirano bazu kadrova – registar zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. Dva puta godišnje

30.06. i 31.12. tekuće godine baze se šalju Institutu za javno zdravlje Srbije “Milan Jovanović-

Batut“. Pored brojnih varijabli vezanih za humane resurse u zdravstvenim ustanovama, ova baza

sadrži i podatke o specijalizacijam i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i saradnika. Broj

specijalizacija i broj osoba nije isti. Jedan zdravstveni radnik/saradnik može imati više

specijalizacija i jednu ili više užih specijalizacija.

Pregled specijalizacija i užih specijalizacija prikazan je kao broj završenih i započetih, po

pojedinačnim zdravstvenim ustanovama, sa područja za koje je nadležan Institut za javno zdravlje

Niš. Naveden je i broj lica koja su starija od 55 godina (za žene) i 60 godina (za muškarce), a sve

u cilju pokušaja da se pravovremeno i realno planiraju kadrovi u zdravstvu (visokoobrazovani

zdravstveni radnici i saradnici).

Page 3: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

2

NIŠAVSKI OKRUG

07283741 Apoteka Niš

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

127 Farmaceut Ispitivanje i kontrola lekova 1 0 1 0 0

128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0

130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0

Svega 5 0 5 1 0

17862952 Dom zdravlja Aleksinac

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

075 Lekar Pedijatrija 6 3 9 1 0

090 Lekar Ginekologija i akušerstvo 2 1 3 0 0

101 Lekar Epidemiologija 1 0 1 0 0

104 Lekar Medicina rada 1 0 1 1 0

105 Lekar Opšta medicina 12 4 16 4 0

112 Lekar Urgentna medicina 3 1 4 0 0

114 Stomatolog Preventivna i dečja

stomatologija 2 1 3 0 0

117 Stomatolog Ortopedija vilica 1 0 1 0 0

118 Stomatolog Stomatološka protetika 1 0 1 0 0

Svega 29 10 39 6 0

17211821 Dom zdravlja Doljevac

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 2 0 2 1 0

075 Lekar Pedijatrija 2 0 2 0 0

090 Lekar Ginekologija i akušerstvo 2 0 2 0 0

095 Lekar Radiologija 1 0 1 0 0

105 Lekar Opšta medicina 6 0 6 1 0

112 Lekar Urgentna medicina 2 0 2 0 0

114 Stomatolog Preventivna i dečja

stomatologija 2 0 2 0 0

120 Stomatolog Opšta stomatologija 1 0 1 1 0

123 Lekar Medicinska biohemija 1 0 1 1 0

203 Stomatolog Bolesti usta i zuba 1 0 1 0 1

Svega 20 0 20 4 1

Page 4: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

3

07203845 Dom zdravlja Gadžin Han

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 1 0 1 0 0

075 Lekar Pedijatrija 1 1 2 1 0

078 Lekar Neuropsihijatrija 1 0 1 0 0

090 Lekar Ginekologija i akušerstvo 1 0 1 0 0

105 Lekar Opšta medicina 10 0 10 4 1

Svega 14 1 15 5 1

06374506 Dom zdravlja Merošina

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

075 Lekar Pedijatrija 2 0 2 1 0

094 Lekar Fizikalna medicina i

rehabilitacija 1 0 1 1 0

095 Lekar Radiologija 1 0 1 0 1

105 Lekar Opšta medicina 5 0 5 1 0

112 Lekar Urgentna medicina 2 0 2 0 0

114 Stomatolog Preventivna i dečja

stomatologija 1 0 1 1 0

120 Stomatolog Opšta stomatologija 1 0 1 0 0

123 Biohemičar Medicinska biohemija 1 0 1 0 0

Svega 14 0 14 4 1

07215380 Dom zdravlja Ražanj

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 1 0 1 1 0

090 Lekar Ginekologija i akušerstvo 1 0 1 0 0

095 Lekar Radiologija 0 1 1 0 0

104 Lekar Medicina rada 1 0 1 0 1

105 Lekar Opšta medicina 2 0 2 0 1

114 Stomatolog Preventivna i dečja

stomatologija 1 0 1 1 0

117 Stomatolog Ortopedija vilica 1 0 1 0 0

123 Lekar Medicinska biohemija 1 0 1 0 0

Svega 8 1 9 2 2

Page 5: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

4

07173318 Dom zdravlja Niš

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 8 0 8 0 0

075 Lekar Pedijatrija 39 5 44 17 0

077 Lekar Neurologija 1 0 1 0 0

078 Lekar Neuropsihijatrija 1 0 1 0 1

079 Lekar Psihijatrija 1 2 3 0 0

083 Lekar Dečja hirurgija 1 0 1 1 0

087 Lekar Ortopedija sa traumatologijom 1 0 1 0 1

090 Lekar Ginekologija i akušerstvo 13 1 14 1 1

091 Lekar Otorinolaringologija 6 0 6 2 0

092 Lekar Oftalmologija 6 0 6 1 0

093 Lekar Dermatovenerologija 3 0 3 0 0

094 Lekar Fizikalna medicina i

rehabilitacija 7 0 7 0 0

095 Lekar Radiologija 6 2 8 1 1

100 Lekar Higijena 1 0 1 0 0

101 Lekar Epidemiologija 4 0 4 3 0

103 Lekar Socijalna medicina 1 0 1 1 0

105 Lekar Opšta medicina 94 1 95 37 3

107 Lekar Medicina sporta 3 0 3 0 1

109 Lekar Klinička biohemija 4 1 5 0 0

114 Stomatolog Preventivna i dečja

stomatologija 16 2 18 5 0

114 Lekar Preventivna i dečja

stomatologija 1 0 1 1 0

115 Stomatolog Bolesti zuba i endodoncija 1 0 1 0 0

117 Stomatolog Ortopedija vilica 5 1 6 2 0

118 Stomatolog Stomatološka protetika 3 0 3 0 2

119 Stomatolog Oralna hirurgija 2 0 2 0 1

120 Stomatolog Opšta stomatologija 5 0 5 3 2

123 Farmaceut Medicinska biohemija 1 0 1 0 0

180 Stomatolog Parodontologija i oralna

medicina 1 0 1 0 0

205 Stomatolog Bolesti usta i paradentologije 1 0 1 1 0

Svega 236 15 251 76 13

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

135 Lekar Zdravstveno vaspitanje 1 0 1 1 0

136 Lekar Medicinska informatika 2 0 2 0 0

Svega 3 0 3 1 0

Page 6: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

5

07204604 Dom zdravlja Svrljig

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

075 Lekar Pedijatrija 2 0 2 1 0

090 Lekar Ginekologija i akušerstvo 2 0 2 0 0

094 Lekar Medicina rada 1 0 1 0 0

095 Lekar Radiologija 1 0 1 0 0

104 Lekar Fizikalna medicina i

rehabilitacija 1 0 1 1 0

105 Lekar Opšta medicina 2 2 4 0 0

109 Lekar Klinička biohemija 1 0 1 0 0

112 Lekar Urgentna medicina 2 0 2 0 0

203 Stomatolog Bolesti usta i zuba 1 0 1 0 1

Svega 13 2 15 2 1

07199520 Institut za javno zdravlje Niš

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

100 Lekar Higijena 10 0 10 1 0

101 Lekar Epidemiologija 12 1 13 0 2

102 Lekar Mikrobiologija sa

parazitologijom 16 0 16 7 0

103 Lekar Socijalna medicina 11 2 13 2 0

124 Hemičar Toksikološka hemija 1 0 1 0 0

125 Hemičar Sanitarna hemija 5 0 5 0 0

161 Lekar Medicinska statistika i

informatika 4 0 4 0 0

258 Lekar Medicinska mikrobiologija 0 1 1 0 0

Svega 59 4 63 10 2

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

027 Lekar Ishrana zdravih i bolesnih ljudi 1 0 1 0 0

057 Lekar Klinička mikrobiologija 1 0 1 0 0

135 Lekar Zdravstveno vaspitanje 1 0 1 0 0

136 Lekar Medicinska informatika 3 0 3 1 0

Svega 6 0 6 1 0

Page 7: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

6

07210582 Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja” Niš

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 21 0 21 2 1

077 Lekar Neurologija 1 0 1 0 0

085 Lekar Anesteziologija sa

reanimatologijom 1 0 1 0 0

087 Lekar Ortopedija sa traumatologijom 3 0 3 0 0

094 Lekar Fizikalna medicina i

rehabilitacija 9 0 9 2 0

095 Lekar Radiologija 2 0 2 0 0

256 Lekar Kardiologija 0 3 3 0 0

265 Lekar Reumatologija 0 1 1 0 0

Svega 37 4 41 4 1

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

024 Lekar Reumatologija 1 0 1 1 0

Svega 1 0 1 1 0

7173334 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 4 0 4 1 0

075 Lekar Pedijatrija 2 0 2 1 0

087 Lekar Ortopedija sa traumatologijom 2 0 2 0 0

105 Lekar Opšta medicina 6 0 6 2 0

112 Lekar Urgentna medicina 20 0 20 5 2

Svega 34 0 34 9 2

Page 8: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

7

07370989 Klinički centar Niš

Kabinet direktora

Šifra Zdr. radnik ili

saradnik Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

075 Lekar Pedijatrija 1 0 1 0 0

078 Lekar Neuropsihijatrija 1 0 1 1 0

082 Lekar Opšta hirurgija 2 0 2 0 0

083 Lekar Dečja hirurgija 1 0 1 0 0

085 Lekar Anesteziologija sa

reanimatologijom 1 0 1 0 1

088 Lekar Plastična i rekonstruktivna

hirurgija 1 0 1 0 0

091 Lekar Otorinolaringologija 1 0 1 0 1

092 Lekar Oftalmologija

093 Lekar Dermatovenerologija 1 0 1 1 0

094 Lekar Fizikalna medicina i

rehabilitacija 1 0 1 0 0

095 Lekar Radiologija 1 0 1 0 0

098 Lekar Patološka anatomija 1 0 1 0 1

123 Lekar Medicinska biohemija 1 0 1 0 0

129 Farmaceut Klinička farmakologija 1 0 1 0 0

129 Lekar Klinička farmakologija 2 0 2 1 0

168 Biolog Medicinska genetika 1 0 1 0 0

Svega 17 0 17 3 3

Šifra Zdr. radnik ili

saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

048 Lekar Dečja fizijatrija 0 1 1 0 0

049 Lekar Traumatologija 0 1 1 0 0

050 Lekar Medicinska citologija 1 0 1 0 1

066 Lekar Hirurgija digestivnog sistema 1 0 1 0 0

199 Lekar Neuroradiologija 1 0 1 0 0

Svega 3 2 5 0 1

Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

Šifra Zdr. radnik

ili saradnik Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

085 Lekar Anesteziologija sa

reanimatologijom 61 3 64 14 3

249 Lekar Anesteziologija,

reanimatologija i 1 0 1 0 0

Svega 62 3 65 14 3

Šifra Zdr. radnik

ili saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

296 Lekar Medicina bola 0 1 1 0 0

Svega 0 1 0 1 1

Page 9: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

8

Centar za medicinsko snabdevanje – bolnička apoteka

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

123 Farmaceut Medicinska biohemija 1 0 1 1 0

Svega 1 0 1 1 0

Centar za medicinsku biohemiju

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

109 Lekar Klinička biohemija 2 0 2 0 0

111 Lekar Imunologija 1 0 1 0 0

123 Lekar Medicinska biohemija 9 1 10 4 0

124 Farmaceut Toksikološka hemija 1 0 1 1 0

Svega 13 1 14 5 0

Šifra Zdr. radnik

ili saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

142 Lekar Laboratorijska endokrinologija 1 0 1 0 0

288 Lekar Molekularno-biološka i

imunohemijska… 0 1 1 0 0

Svega 1 1 2 0 0

Centar za minimalno invazivnu hirurgiju

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

082 Lekar Opšta hirurgija 5 0 5 0 1

Svega 5 0 5 0 1

Klinika za koţne i polne bolesti

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

093 Lekar Dermatovenerologija 12 0 12 5 0

Svega 12 0 12 5 0

Page 10: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

9

Centar za patologiju i patološku anatomiju

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

098 Lekar Patološka anatomija 14 1 15 4 0

261 Lekar Patologija 0 1 1 0 0

Svega 14 2 16 4 0

Šifra Zdr. radnik

ili saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

050 Lekar Medicinska citologija 1 0 1 0 0

051 Lekar Klinička patologija 2 1 3 2 0

Svega 3 1 4 2 0

Centar za nuklearnu medicinu

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

079 Lekar Psihijatrija 1 0 1 0 1

097 Lekar Nuklearna medicina 8 0 8 2 1

128 Hemičar Farmaceutska tehnologija 1 0 1 0 0

Svega 10 0 10 2 2

Centar za radiologiju

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

095 Lekar Radiologija 24 3 27 5 1

Svega 24 3 27 5 1

Šifra Zdr. radnik

ili saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

198 Lekar Interventna angiografija –

ultrazvučna… 1 0 1 0 0

199 Lekar Neuroradiologija 2 0 2 1 0

275 Lekar Digestivna radiologija 0 1 1 0 0

Svega 3 1 4 1 0

Page 11: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

10

Klinika za bolesti uva, grla i nosa

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

091 Lekar Otorinolaringologija 12 1 13 0 1

175 Logoped-

defektolog Medicinska defektologija 0 1 1 0 0

Svega 12 2 14 0 1

Klinika za dečje interne bolesti

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 1 0 1 0 0

075 Lekar Pedijatrija 30 0 30 6 0

077 Lekar Neurologija 1 0 1 0 0

078 Lekar Neuropsihijatrija 1 0 1 0 0

095 Lekar Radiologija 2 1 3 0 0

123 Lekar Medicinska biohemija 1 0 1 0 0

157 Psiholog Medicinska psihologija 3 0 3 1 0

Svega 39 1 40 7 0

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv UŢE specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

018 Lekar Endokrinologija 1 1 2 1 0

020 Lekar Hematologija 2 0 2 0 0

021 Lekar Kardiologija 2 0 2 0 0

045 Lekar Neonatologija 4 0 4 1 0

Svega 9 1 10 2 0

Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

083 Lekar Dečja hirurgija 12 1 13 1 1

087 Lekar Ortopedija sa traumatologijom 1 0 1 1 0

Svega 13 1 14 2 1

Šifra Zdr. radnik

ili saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

049 Lekar Traumatologija 1 0 1 0 0

223 Lekar Dečja urologija 1 0 1 1 0

224 Lekar Dečja ortopedija i

traumatologija 1 1 2 1 0

Svega 3 1 4 2 0

Page 12: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

11

Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 18 0 18 1 1

Svega 18 0 18 1 1

Šifra Zdr. radnik

ili saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

018 Lekar Endokrinologija 1 2 3 0 0

034 Lekar Klinička toksikologija 1 0 1 0 0

Svega 2 2 4 0 0

Klinika za fizikalnu medicine i rehabilitaciju

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

094 Lekar Fizikalna medicina i

rehabilitacija 14 0 14 4 0

Svega 14 0 14 4 0

Šifra Zdr. radnik

ili saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

048 Lekar Dečja fizijatrija 2 0 2 1 0

Svega 2 0 2 1 0

Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 15 0 15 0 1

252 Lekar Gastroenterologija 4 0 4 0 0

Svega 19 0 19 0 1

Šifra Zdr. radnik

ili saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

019 Lekar Gastroenterohepatologija 2 0 2 0 0

189 Lekar Gastroenterologija 1 0 1 0 0

Svega 3 0 3 0 0

Page 13: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

12

Klinika za ginekologiju i akušerstvo

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

075 Lekar Pedijatrija 9 0 9 5 0

090 Lekar Ginekologija i akušerstvo 32 1 33 4 1

168 Biolog Medicinska genetika 1 0 1 0 0

Svega 42 1 43 9 1

Šifra Zdr. radnik

ili saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

045 Lekar Neonatologija 4 1 5 1 0

052 Lekar Fertilitet i sterilitet 2 0 2 0 0

071 Lekar Perinatologija 1 0 1 1 0

137 Lekar Onkologija 2 0 2 0 0

Svega 9 1 10 2 0

Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 12 0 12 1 0

254 Lekar Hematologija 1 0 1 0 0

Svega 13 0 13 1 0

Šifra Zdr. radnik

ili saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

020 Lekar Hematologija 2 2 4 0 0

Svega 2 2 4 0 0

Klinika za infektivne bolesti

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

074 Lekar Infektologija 12 0 12 1 1

085 Lekar Anesteziologija sa

reanimatologijom 1 0 1 0 0

Svega 13 0 13 1 1

Šifra Zdr. radnik

ili saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

019 Lekar Gastroenterohepatologija 2 0 2 1 0

Svega 2 0 2 1 0

Page 14: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

13

Klinika za kardiohirurgiju

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

082 Lekar Opšta hirurgija 4 0 4 0 0

108 Lekar Transfuziologija 1 0 1 0 0

255 Lekar Kardiohirurgija 1 0 1 0 0

268 Lekar Vaskularna hirurgija 0 1 1 0 0

Svega 6 1 7 0 0

Šifra Zdr. radnik

ili saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

065 Lekar Vaskularna hirurgija 1 1 2 0 0

069 Lekar Kardiohirurgija 2 0 2 0 0

Svega 3 1 4 0 0

Klinika za kardiovaskularne bolesti

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 36 0 36 3 2

256 Lekar Kardiologija 2 0 2 0 0

Svega 38 0 38 3 2

Šifra Zdr. radnik

ili saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

021 Lekar Kardiologija 7 7 14 3 0

Svega 7 7 14 3 0

Klinika za nefrologiju

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 13 0 13 0 1

085 Lekar Anesteziologija sa

reanimatologijom 1 0 1 0 0

Svega 14 0 14 0 1

Šifra Zdr. radnik

ili saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

022 Lekar Nefrologija 3 0 2 0 0

Svega 3 0 3 0 0

Page 15: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

14

Klinika za neurohirurgiju

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

084 Lekar Neurohirurgija 13 3 16 0 0

Svega 13 3 16 0 0

Klinika za neurologiju

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

077 Lekar Neurologija 19 1 20 1 0

078 Lekar Neuropsihijatrija 5 0 5 3 1

157 Psiholog Medicinska psihologija 1 0 1 0 0

Svega

Šifra Zdr. radnik

ili saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

046 Lekar Klinička neurofiziologija sa

epileptologijom 0 1 1 0 0

Svega 0 1 1 0 0

Klinika za očne bolesti

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

092 Lekar Oftalmologija 24 0 24 5 1

Svega 24 0 24 5 1

Klinika za opštu hirurgiju

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

082 Lekar Opšta hirurgija 24 1 25 1 2

Svega 24 1 25 1 2

Šifra Zdr. radnik

ili saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

066 Lekar Hirurgija digestivnog sistema 4 1 5 0 0

137 Lekar Onkologija 2 1 3 0 0

292 Lekar Endokrina hirurgija 1 0 1 0 0

Svega 7 2 9 0 0

Page 16: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

15

Klinika za onkologiju

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 18 0 18 3 2

090 Lekar Ginekologija i akušerstvo 1 0 1 0 1

091 Lekar Otorinolaringologija 1 0 1 1 0

095 Lekar Radiologija 11 0 11 3 0

101 Lekar Epidemiologija 1 0 1 0 0

129 Lekar Klinička farmakologija 0 1 1 0 0

264 Lekar Radijaciona onkologija 0 3 3 0 0

290 Lekar Internistička onkologija 1 2 3 0 0

Svega 33 6 39 7 3

Šifra Zdr. radnik

ili saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

137 Lekar Onkologija 3 3 6 1 0

275 Lekar Digestivna radiologija 0 1 1 0 0

Svega 3 4 7 1 0

Klinika za ortopediju i traumatologiju

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

087 Lekar Ortopedija sa traumatologijom 14 2 16 0 1

260 Lekar Ortopedska hirurgija i

traumatologija 1 0 1 0 0

Svega 15 2 17 0 1

Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

088 Lekar Maksilofacijalna hirurgija 1 0 1 0 0

121 Lekar Plastična i rekonstruktivna

hirurgija 7 0 7 2 0

262 Lekar Plastična, rekonstruktivna i

estetska hirurgija 1 0 1 0 0

Svega 9 0 9 2 0

Page 17: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

16

Klinika za plućne bolesti

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 3 0 3 2 1

076 Lekar Pneumoftiziologija 22 1 23 10 0

102 Lekar Mikrobiologija sa

parazitologijom 1 0 1 1 0

111 Lekar Imunologija 1 0 1 0 0

258 Lekar Medicinska mikrobiologija 0 1 1 0 0

Svega 27 2 29 13 1

Šifra Zdr. radnik

ili saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

023 Lekar Pulmologija 1 1 2 1 0

137 Lekar Onkologija 2 0 2 0 0

Svega 3 1 4 1 0

Klinika za psihijatriju

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

078 Lekar Neuropsihijatrija 3 0 3 2 1

079 Lekar Psihijatrija 16 1 17 1 1

157 Psiholog Medicinska psihologija 3 0 3 2 0

Svega

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

062 Lekar Psihoterapija 1 0 1 0 1

Svega 1 0 1 0 1

Klinika za urologiju

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

086 Lekar Urologija 12 2 14 0 2

Svega 12 2 14 0 2

Šifra Zdr. radnik

ili saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

137 Lekar Onkologija 2 0 2 0 0

Svega 2 0 2 0 0

Page 18: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

17

Klinika za vaskularnu hirurgiju

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

082 Lekar Opšta hirurgija 7 0 7 0 0

096 Lekar Grudna hirurgija 3 1 4 0 0

0255 Lekar Kardiohirurgija 1 0 1 0 0

Svega 11 1 12 0 0

Šifra Zdr. radnik

ili saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

065 Lekar Vaskularna hirurgija 3 0 3 0 0

Svega 3 0 3 0 0

Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

078 Lekar Neuropsihijatrija 11 0 11 6 0

079 Lekar Psihijatrija 12 1 13 2 0

081 Lekar Dečja psihijatrija 2 0 2 0 0

157 Psiholog Medicinska psihologija 1 2 3 0 0

250 Lekar Dečja i adolescentna psihijatrija 0 2 2 0 0

Svega 26 5 31 8 0

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

046 Lekar Klinička neurofiziologija sa

epileptologijom 0 1 1 0 0

061 Lekar Sudska psihijatrija

062 Lekar Psihoterapija 2 0 2 0 0

063 Lekar Bolesti zavisnosti 1 1 2 1 0

Svega 3 2 5 1 0

Urgentni centar

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

082 Lekar Opšta hirurgija 5 0 5 0 2

087 Lekar Ortopedija sa traumatologijom 1 0 1 0 0

096 Lekar Grudna hirurgija 4 0 4 0 0

Svega 10 0 10 0 2

Šifra Zdr. radnik

ili saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

068 Lekar Urgentna hirurgija 1 0 1 0 1

Svega 1 0 1 0 1

Page 19: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

18

17215426 Klinika za stomatologiju Niš

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

085 Lekar Anesteziologija sa

reanimatologijom 2 0 2 0 0

114 Stomatolog Preventivna i dečja

stomatologija 5 0 5 2 0

115 Stomatolog Bolesti zuba i endodoncija 6 0 6 1 0

117 Stomatolog Ortopedija vilica 8 0 8 4 0

118 Stomatolog Stomatološka protetika 5 0 5 0 0

119 Stomatolog Oralna hirurgija 6 1 7 0 0

121 Stomatolog Maksilofacijalna hirurgija 10 2 12 0 1

203 Stomatolog Bolesti usta i zuba 4 0 4 4 0

205 Stomatolog Bolesti usta i paradentologije 3 0 3 0 0

Svega 49 3 52 11 1

17862944 Opšta bolnica Aleksinac

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 8 1 9 2 0

075 Lekar Pedijatrija 5 0 5 4 0

076 Lekar Pneumoftiziologija 2 0 2 1 0

077 Lekar Neurologija 1 0 1 0 0

078 Lekar Neuropsihijatrija 1 0 1 0 0

082 Lekar Opšta hirurgija 5 0 5 0 1

085 Lekar Anesteziologija sa

reanimatologijom 3 1 4 0 0

086 Lekar Urologija 2 0 2 0 0

087 Lekar Ortopedija sa traumatologijom 3 0 3 0 0

090 Lekar Ginekologija i akušerstvo 6 1 7 1 1

091 Lekar Otorinolaringologija 2 0 2 0 1

092 Lekar Oftalmologija 2 0 2 0 0

093 Lekar Dermatovenerologija 1 0 1 0 0

094 Lekar Fizikalna medicina i

rehabilitacija 2 0 2 0 0

095 Lekar Radiologija 1 0 1 0 0

102 Lekar Mikrobiologija sa

parazitologijom 1 0 1 0 0

108 Lekar Transfuziologija 1 0 1 0 0

109 Lekar Klinička biohemija 1 0 1 0 0

123 Lekar Medicinska biohemija 1 0 1 0 0

Svega 48 3 51 8 3

Page 20: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

19

07185367 Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti “Gornja Toponica”,Niš

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 1 0 1 0 0

078 Lekar Neuropsihijatrija 17 0 17 9 0

079 Lekar Psihijatrija 22 7 29 2 0

095 Lekar Radiologija 1 0 1 0 0

099 Lekar Sudska medicina 0 1 1 0 0

123 Lekar Medicinska biohemija 1 0 1 0 0

157 Psiholog Medicinska psihologija 4 2 6 0 0

Svega 46 10 56 11 0

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

046 Lekar Klinička neurofiziologija sa

epileptologijom 1 0 1 0 0

061 Lekar Sudska psihijatrija 7 0 7 1 0

062 Lekar Psihoterapija 1 0 1 1 0

063 Lekar Bolesti zavisnosti 3 0 3 0 0

Svega 12 0 12 2 0

07185995 Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 1 0 1 0 0

076 Lekar Pneumoftiziologija 10 0 10 3 0

109 Lekar Klinička biohemija 1 0 1 0 0

Svega 12 0 12 3 0

17256475 Zavod za sudsku medicinu Niš

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

099 Lekar Sudska medicina 8 1 9 1 1

124 Hemičar Toksikološka hemija 2 1 3 0 0

Svega 10 2 12 1 1

Page 21: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

20

06852190 Zavod za transfuziju krvi Niš

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

105 Lekar Opšta medicina 1 0 1 1 0

108 Lekar Transfuziologija 15 0 15 4 1

267 Lekar Transfuzijska medicina 1 1 2 0 0

Svega 17 1 18 5 1

07211198 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 4 0 4 1 0

077 Lekar Neurologija 1 0 1 0 0

078 Lekar Neuropsihijatrija 2 0 2 2 0

090 Lekar Ginekologija i akušerstvo 4 0 4 3 0

091 Lekar Otorinolaringologija 2 0 2 1 0

092 Lekar Oftalmologija 2 0 2 1 0

093 Lekar Dermatovenerologija 1 0 1 1 0

095 Lekar Radiologija 2 0 2 1 0

104 Lekar Medicina rada 14 0 14 2 0

105 Lekar Opšta medicina 6 2 8 5 0

109 Lekar Klinička biohemija 2 0 2 1 0

157 Psiholog Medicinska psihologija 1 0 1 0 0

Svega 41 2 43 18 0

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

018 Lekar Endokrinologija 1 0 1 1 0

027 Lekar Ishrana zdravih i bolesnih ljudi 1 0 1 0 0

032 Lekar Alergologija 1 0 1 0 0

Svega 3 0 3 1 0

Page 22: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

21

17186523 Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Niš

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

078 Lekar Neuropsihijatrija 1 0 1 0 0

090 Lekar Ginekologija i akušerstvo 2 0 2 0 0

092 Lekar Oftalmologija 1 0 1 0 0

093 Lekar Dermatovenerologija 1 0 1 0 0

105 Lekar Opšta medicina 6 0 6 3 0

109 Lekar Klinička biohemija 1 0 1 1 0

119 Stomatolog Oralna hirurgija 1 0 1 0 1

120 Stomatolog Opšta stomatologija 3 0 3 0 2

Svega 16 0 16 4 3

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv UŢE

specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

135 Lekar Zdravstveno vaspitanje 1 0 1 1 0

Svega 1 0 1 1 0

Page 23: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

22

TOPLIČKI OKRUG

17217607 Apoteka Prokuplje

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

087 Lekar Ortopedija sa traumatologijom 1 0 1 0 0

Svega 1 0 1 0 0

17716409 Dom zdravlja Žitorađa

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 1 0 1 0 0

075 Lekar Pedijatrija 2 1 3 0 0

090 Lekar Ginekologija i akušerstvo 1 0 1 0 0

095 Lekar Radiologija 0 1 1 0 0

105 Lekar Opšta medicina 5 0 5 1 0

112 Lekar Urgentna medicina 1 0 1 0 0

114 Stomatolog Preventivna i dečja

stomatologija 2 0 2 0 1

120 Stomatolog Opšta stomatologija 1 0 1 0 0

123 Lekar Medicinska biohemija 0 1 1 0 0

Svega 13 3 16 1 1

17253379 Dom zdravlja Blace

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 2 0 2 0 0

075 Lekar Pedijatrija 1 0 1 0 0

076 Lekar Pneumoftiziologija 1 0 1 1 0

090 Lekar Ginekologija i akušerstvo 1 0 1 0 0

092 Lekar Oftalmologija 1 0 1 0 0

095 Lekar Radiologija 1 0 1 1 0

101 Lekar Epidemiologija 1 0 1 0 0

105 Lekar Opšta medicina 6 0 6 2 1

120 Stomatolog Opšta stomatologija 1 0 1 0 0

117 Stomatolog Ortopedija vilica 1 0 1 0 0

123 Farmaceut Medicinska biohemija 1 0 1 0 0

Svega 17 0 17 4 1

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv UŢE specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

144 Lekar Ultrazvuk u kliničkoj medicini 0 1 1 0 1

Svega 0 1 1 0 1

Page 24: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

23

17209795 Dom zdravlja Kuršumlija

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 2 0 2 0 0

075 Lekar Pedijatrija 5 0 5 3 0

077 Lekar Neurologija 1 0 1 0 0

079 Lekar Psihijatrija 0 1 1 0 0

090 Lekar Ginekologija i akušerstvo 2 0 2 0 0

091 Lekar Otorinolaringologija 1 0 1 0 0

092 Lekar Oftalmologija 1 0 1 0 0

093 Lekar Dermatovenerologija 1 0 1 0 0

094 Lekar Fizikalna medicina i

rehabilitacija 1 0 1 0 0

095 Lekar Radiologija 1 0 1 0 0

104 Lekar Medicina rada 1 0 1 0 0

105 Lekar Opšta medicina 10 1 11 6 0

112 Lekar Urgentna medicina 1 1 2 0 0

114 Stomatolog Preventivna i dečja

stomatologija 1 0 1 0 0

117 Stomatolog Ortopedija vilica 1 0 1 0 0

120 Stomatolog Opšta stomatologija 1 0 1 0 0

Svega 30 3 33 9 0

17814303 Dom zdravlja Prokuplje

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

075 Lekar Pedijatrija 9 1 10 4 0

090 Lekar Ginekologija i akušerstvo 3 0 3 0 0

095 Lekar Radiologija 1 0 1 0 0

097 Lekar Nuklearna medicina 1 0 1 0 0

101 Lekar Epidemiologija 1 0 1 0 0

104 Lekar Medicina rada 3 0 3 1 0

105 Lekar Opšta medicina 24 1 25 9 2

109 Lekar Klinička biohemija 1 0 1 0 0

112 Lekar Urgentna medicina 2 2 4 0 0

114 Stomatolog Preventivna i dečja

stomatologija 6 0 6 2 0

117 Stomatolog Ortopedija vilica 2 0 2 1 0

118 Stomatolog Stomatološka protetika 1 0 1 1 0

119 Stomatolog Oralna hirurgija 1 0 1 0 0

120 Stomatolog Opšta stomatologija 1 0 1 0 0

123 Lekar Medicinska biohemija 1 0 1 1 0

203 Stomatolog Bolesti usta i zuba 1 0 1 1 0

204 Stomatolog Bolesti zuba 1 0 1 1 0

Svega 59 4 63 21 2

Page 25: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

24

17825755 Opšta bolnica Prokuplje

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 9 5 14 2 0

074 Lekar Infektologija 3 0 3 2 0

075 Lekar Pedijatrija 8 2 10 2 0

076 Lekar Pneumoftiziologija 3 0 3 1 1

077 Lekar Neurologija 5 0 5 1 0

078 Lekar Neuropsihijatrija 2 0 2 2 0

079 Lekar Psihijatrija 3 0 3 1 0

082 Lekar Opšta hirurgija 7 1 8 0 0

083 Lekar Dečja hirurgija 1 0 1 0 0

085 Lekar Anesteziologija sa

reanimatologijom 4 2 6 0 1

086 Lekar Urologija 2 1 3 0 1

087 Lekar Ortopedija sa traumatologijom 3 0 3 0 1

090 Lekar Ginekologija i akušerstvo 6 2 8 1 0

091 Lekar Otorinolaringologija 5 0 5 1 1

092 Lekar Oftalmologija 4 0 4 0 0

093 Lekar Dermatovenerologija 2 0 2 0 0

094 Lekar Fizikalna medicina i

rehabilitacija 3 0 3 1 0

095 Lekar Radiologija 4 1 5 1 0

098 Lekar Patološka anatomija 2 0 2 0 0

102 Lekar Mikrobiologija sa

parazitologijom 2 0 2 0 0

105 Lekar Opšta medicina 1 0 1 0 0

108 Lekar Transfuziologija 2 0 2 1 0

109 Lekar Klinička biohemija 2 0 2 1 0

112 Lekar Urgentna medicina 4 2 6 0 0

263 Lekar Pulmologija 1 0 1 0 0

267 Lekar Transfuzijska medicina 0 1 1 0 0

Svega 88 17 105 17 5

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv UŢE specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

018 Lekar Endokrinologija 1 1 2 1 0

019 Lekar Gastroenterohepatologija 1 0 1 0 0

021 Lekar Kardiologija 1 1 2 0 0

045 Lekar Neonatologija 1 0 1 0 0

046 Lekar Klinička neurofiziologija sa

epileptologijom 0 1 1 0 0

137 Lekar Onkologija 0 1 1 0 0

Svega 4 4 8 1 0

Page 26: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

25

ZAJEČARSKI OKRUG - Opština Sokobanja

06962203 Dom zdravlja Sokobanja

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 1 0 1 0 0

075 Lekar Pedijatrija 2 0 2 0 0

076 Lekar Pneumoftiziologija 1 0 1 0 0

078 Lekar Neuropsihijatrija 1 0 1 1 0

090 Lekar Ginekologija i akušerstvo 1 0 1 0 0

104 Lekar Medicina rada 1 0 1 0 1

105 Lekar Opšta medicina 7 0 7 5 1

114 Stomatolog Preventivna i dečja

stomatologija 2 0 2 2 0

Svega 16 0 16 8 2

07248261 Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti “Sokobanja”

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 7 2 9 1 0

075 Lekar Pedijatrija 4 0 4 2 0

076 Lekar Pneumoftiziologija 3 0 3 0 0

094 Lekar Fizikalna medicina i

rehabilitacija 5 1 6 1 0

095 Lekar Radiologija 1 0 1 0 0

102 Lekar Mikrobiologija sa

parazitologijom 1 1 2 1 0

107 Lekar Medicina sporta 1 0 1 0 0

123 Lekar Medicinska biohemija 1 0 1 1 0

Svega 23 4 27 6 0

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv UŢE specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

021 Lekar Kardiologija 2 0 2 1 0

032 Lekar Alergologija 0 1 1 0 0

Svega 2 1 3 1 0

Page 27: PREGLED SPECIJALIZACIJA I UŢIH SPECIJALIZACIJA U ... specijalizacija i... · 128 Farmaceut Farmaceutska tehnologija 2 0 2 0 0 130 Farmaceut Farmaceutska informatika 2 0 2 1 0 Svega

26

07248261 Specijalna bolnica za plućne bolesti “Ozren”, Sokobanja

Šifra

Zdravstveni

radnik ili

saradnik

Naziv specijalizacije Završena Započeta Ukupno Ţ≥55 M≥60

017 Lekar Interna medicina 2 2 4 0 1

076 Lekar Pneumoftiziologija 6 0 6 1 0

092 Lekar Oftalmologija 1 0 1 0 0

094 Lekar Fizikalna medicina i

rehabilitacija 1 0 1 0 0

095 Lekar Radiologija 1 0 1 0 0

102 Lekar Mikrobiologija sa

parazitologijom 1 0 1 1 0

123 Tehnolog Medicinska biohemija 1 0 1 1 0

258 Lekar Medicinska mikrobiologija 0 1 1 0 0

290 Lekar Internistička onkologija 0 2 2 0 0

Svega 13 5 18 3 1