of 17/17
Profesor Frank Yam Predsjednik Upravnog odbora i glavni izvršni direktor društva Focus Strategic Group Inc 23. studenoga/novembra 2020.

Predsjednik Upravnog odbora i glavni izvršni direktor

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Predsjednik Upravnog odbora i glavni izvršni direktor

PowerPoint PresentationPredsjednik Upravnog odbora i glavni izvršni direktor društva Focus Strategic
Group Inc 23. studenoga/novembra 2020.
Prihvaanje novonastale situacije (tzv. novo normalno)
COVID-19
Sve postaje digitalno
revizije:
lokacija, pri emu se oslanjaju na procese i kontrole nad
kibernetikim rizicima koji moda nisu adekvatno ocijenjeni.
2) Informacijska tehnologija
sigurnost podataka
• Manje od polovine (48%) organizacija izdvojilo je resurse UR-a
za odnose s treim stranama
MEUTIM, NIJE SAMO RIJE O KORONAVIRUSNOJ BOLESTI
Za organizacije:
osoba i (2) CEM i BCP
Nove strategije i inicijative
(ukljuujui one povezane s
(stoga se i fokus revizije mora
promijeniti)
5
6
Izvor: Video „Koje e vještine revizor trebati u budunosti?” (CA - A/NZ)
KLJU uspjeha = izgradnja timova koji mogu biti uspješni u budunosti koju nije mogue
predvidjeti
Umjetna inteligencija Strojno uenje Veliki podaci RPA Lanac blokova DevSecOps Agile / SCRUM Digitalna
transformacija Ekosustav UI / UX Razmišljanje o dizajnu
7
temeljeno na honorarnom radu
Suradnja
planiranje)
Upravljanje
projektima
Upravljanje
subjektima
revizije
10
Izvor: Glasilo ISACA-e – 1. svibnja/maja 2019. – „Razvoj plana revizije IT-a s pomou okvira COBIT 2019”
Razmotrite usvajanje pristupa temeljenog na agilnom upravljanju portfeljima
Prihvatite kratkorone prioritete
Redoviti pregledi/auriranje plana revizije (kako bi odraavali promjenu tempa u pogledu rizika i potreba za pruanjem uvjerenja)
Omoguite poveanu fleksibilnost plana revizije:
Nastojite pomoi s novim projektima / inicijativama
Sada je najbolje vrijeme za izgradnju odnosa i dokazivanje vrijednosti UR-a
Suraujte s kljunim zainteresiranim stranama (ukljuujui revizorski odbor) kako biste razumjeli sve nove i / ili poveane rizike i procijenili kako najbolje podrati pruanje uvjerenja
Poveajte broj sastanaka na temu postignutog napretka koje odravate s kljunim zainteresiranim stranama u razliitim djelatnostima. Kada je to mogue, sluite se videopozivima kako biste izgradili odnos i stekli povjerenje.
11
kibernetike ucjene)
Regulatorni zahtjevi u pogledu privatnosti podataka
(GDPR itd.)
Segregacija kritinih timova (u sluaju karantene)
Pregled digitalnih mogunosti od transakcija do interakcija s klijentima
Ponovno razmotrite analizu utjecaja na poslovanje (BIA) i „najgore scenarije”
Planovi za upravljanje medijima
(4) Pregledajte postojee politike, smjernice
13
Dostupnost elektronike dokumentacije (+ mogunost skeniranja dokumenata)
Pojašnjenja na daljinu, novosti o napretku i izvještaji o nalazima u nastanku
Dostupnost novih tehnologija za isporuku posla, kao što su Microsoft Teams, Zoom ili Skype za
virtualne sastanke / radionice (razmotrite snimanje takvih interakcija kako biste poboljšali dokaze o
uinku UR-a).
Poveani rizici od prijevare
budunosti)
Zaposlite i obuite djelatnike koji vladaju tehnologijom
Vlade / organizacije
raspodjeli radne snage
16
digitalna budunost ...