of 2/2
Præsentationsmateriale med introduktionsrabat De nye diktater 4. klasse – er differentierede diktatsæt på tre niveauer. – er opbygget på samme måde som kopimapperne “De nye diktater 5. klasse”, “De nye diktater 6. klasse”, “De nye diktater 7. klasse”, “De nye diktater 8. klasse” og “De nye diktater 9. klasse”. – er et praktisk og afprøvet stavemateriale, der udfordrer elevens stavepotentiale. – er et praktisk stavemateriale, der lægger op til en funktionel inddragelse af diktatarbejdet i den daglige undervisning i klassen. – er et praktisk stavemateriale, der giver læreren mulighed for at tilrettelægge en funktionel staveundervisning, hvor eleven kan arbejde systematisk med egne stavefejl. KLIP UD, SEND, ELLER FAX... Vi bestiller hermed: 1 stk. “De nye diktater 4. klasse”. Pris kr. 775,- (normalpris) ekskl. moms, frit leveret. (Ved bestilling inden 1. juli 2004 fratrækkes 50,- kr. i introduktionsrabat). 1 stk. “De nye diktater 5. klasse”. Pris kr. 775,- ekskl. moms, frit leveret. 1 stk. “De nye diktater 6. klasse”. Pris kr. 775,- ekskl. moms, frit leveret. 1 stk. “De nye diktater 7. klasse”. Pris kr. 725,- ekskl. moms, frit leveret. 1 stk. “De nye diktater 8. klasse”. Pris kr. 725,- ekskl. moms, frit leveret. 1 stk. “De nye diktater 9. klasse”. Pris kr. 725,- ekskl. moms, frit leveret. Skole: Att.: Skolens adresse: Postnr./by: Send, eller fax til Forlag Graff, Nygårdsvej 26c, 4573 Højby Telefon 59 30 33 74, fax 59 30 33 73, e-mail: [email protected] Fladså Grafisk · 55 96 04 00 Prisen er ekskl. moms frit leveret (derfor ingen ekspeditions- eller forsendelsesomkostninger for skolen oveni!) DE NYE DIKTATER 4. KLASSE Differentierede diktatsæt på tre niveauer TRÆNINGSDIKTATSÆT MED FORØVELSESARK, EFTERBEHANDLINGSARK OG RETTEARK 50,- kr. introduktionsrabat på 4. kl. mappe v/ bestilling inden 1. juli 2004 De nye diktater 4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasse Diktatmaterialet er udarbejdet af Søren Graff. Forfatter til en lang række materia- ler til folkeskolens undervisning, bl.a. “Arbejde med sproget”, “Konkret dansk”, “Skriveøvelser”, “Sprogkikkerten”, “Vi sta- ver med Søs og Bo”, “Staveværkstedet” samt Danmarks Radio og Dansk Sangs Piccolohæfter. Har været instruktør på mange amtscentralkurser i bl.a. stave- pædagogik. Tidligere udviklingskonsulent, Trundholm Kommune, regional konsulent, Undervisningsministeriet, pædagogisk konsulent på Danmarks Lærerhøjskole og Danmarks Pædagogiske Universitet, Efter- og videreuddannelse. Er tidligere beskikket censor ved folkesko- lens afsluttende prøver i dansk. Ansat som pædagogisk konsulent ved CVU Sjælland inden for skoleudvikling.

Præsentationsmateriale DE NYE DIKTATER 4. KLASSE · diktat og indsætningsdiktat til oplæsning og diktering. I hvert diktatsæt er indsætnings-diktat, tekstdiktat og opgaverne

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Præsentationsmateriale DE NYE DIKTATER 4. KLASSE · diktat og indsætningsdiktat til oplæsning og...

Prsentationsmateriale

med introduktionsrabat

De nye diktater4. klasse er differentierede diktatst p tre niveauer.

er opbygget p samme mde som kopimapperneDe nye diktater 5. klasse, De nye diktater 6. klasse, De nye diktater 7. klasse, De nye diktater 8. klasse ogDe nye diktater 9. klasse.

er et praktisk og afprvet stavemateriale, derudfordrer elevens stavepotentiale.

er et praktisk stavemateriale, der lgger op til en funktionel inddragelse af diktatarbejdet iden daglige undervisning i klassen.

er et praktisk stavemateriale, der giver lreren mulighed for at tilrettelgge enfunktionel staveundervisning, hvor eleven kan arbejdesystematisk med egne stavefejl.

KLIP UD, SEND, ELLER FAX...Vi bestiller hermed: 1 stk. De nye diktater 4. klasse. Pris kr. 775,- (normalpris) ekskl. moms, frit leveret.

(Ved bestilling inden 1. juli 2004 fratrkkes 50,- kr. i introduktionsrabat).

1 stk. De nye diktater 5. klasse. Pris kr. 775,- ekskl. moms, frit leveret.

1 stk. De nye diktater 6. klasse. Pris kr. 775,- ekskl. moms, frit leveret.

1 stk. De nye diktater 7. klasse. Pris kr. 725,- ekskl. moms, frit leveret.

1 stk. De nye diktater 8. klasse. Pris kr. 725,- ekskl. moms, frit leveret.

1 stk. De nye diktater 9. klasse. Pris kr. 725,- ekskl. moms, frit leveret.

Skole: Att.:

Skolens adresse:

Postnr./by:

Send, eller fax til Forlag Graff, Nygrdsvej 26c, 4573 HjbyTelefon 59 30 33 74, fax 59 30 33 73, e-mail: [email protected]

S

REN

GR

AFF

Flad

s G

rafi

sk

55 9

6 04

00

Prisen er ekskl. momsfrit leveret (derfor ingen ekspeditions-

eller forsendelsesomkostningerfor skolen oveni!)

DE NYE DIKTATER4. KLASSEDifferentierede diktatst p tre niveauer

TRNINGSDIKTATST MED FORVELSESARK,EFTERBEHANDLINGSARK OG RETTEARK

50,- kr.introduktionsrabat

p 4. kl. mappe v/ bestilling inden 1. juli 2004

De nye diktater4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasseDiktatmaterialet er udarbejdet af SrenGraff. Forfatter til en lang rkke materia-ler til folkeskolens undervisning, bl.a.Arbejde med sproget, Konkret dansk,Skrivevelser, Sprogkikkerten, Vi sta-ver med Ss og Bo, Stavevrkstedetsamt Danmarks Radio og Dansk SangsPiccolohfter. Har vret instruktr pmange amtscentralkurser i bl.a. stave-pdagogik. Tidligere udviklingskonsulent,Trundholm Kommune, regional konsulent,Undervisningsministeriet, pdagogiskkonsulent p Danmarks Lrerhjskole ogDanmarks Pdagogiske Universitet, Efter-og videreuddannelse. Er tidligere beskikket censor ved folkesko-lens afsluttende prver i dansk. Ansat sompdagogisk konsulent ved CVU Sjllandinden for skoleudvikling.

DIFFERENTIEREDE DIKTATSTP TRE NIVEAUER I PRAKTISKKOPIMAPPE

Diktatserien fs nu til 4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasse seks mapper, det er svrt at komme uden om,

nr det glder mlrettet arbejde med udvikling af elevernes

stavekompetencer!

Oplsnings- og dikteringsarkmed oplsningsskrstreger ogmarkering af det/de ord, someleven skal skrive p de treniveauer.

Det andet diktatark medflere sm selvstndigeopgaver.

Den enkelte elev kanarbejde mlrettet ogsystematisk med egnefejltyper og problem-omrder. Skrper ele-vens opmrksomhedp staveprocessen ogtilgodeser elevensmedansvar for egenlring.

Forberedelse af diktaten. Arbejde medudvalgte ord og problemomrder, someleven vil mde i selve diktaten.Fx som hjemmearbejde eller som forberedelsei klassen evt. som gruppearbejde.

Hvert diktatst bestr af:- 1 oplsnings- og dikteringsark- 1 forvelsesark- 2 diktatark (1 side indstnings-

diktat og lille tekstdiktat samt1 side med flere selvstndigeopgaver

- 1 retteark til diktater- 3 opsamlingsark

Stavefejl og overblikMine bedste stavemedaljerMine egne stave- og huskeregler

Diktatmappen erpraktisk og bruger-venlig indrettetmed faneblade. Mappen er p 104 sider og indeholder 8 diktatst. Hvert diktat-st er p 3 niveauer.

Foruden diktatstteneindeholder kopimappengode rd om stave-arbejdet i den dagligeundervisning og ideer tilforskellige mder atorganisere stavearbejdetp.

Det frste diktatarkmed mindre tekst-diktat ogindstningsdiktat til oplsning og diktering.

I hvert diktatst er indstnings-diktat, tekstdiktat og opgavernei diktatens anden del udarbejdetmed overvejende tematisk sam-menhng.

Forlag Graff, Nygrdsvej 26c, 4573 Hjby, telefon 59 30 33 74, fax 59 30 33 73, e-mail: [email protected]

Andet og mere end

bare diktater!

Praktisk retteark. Funktionelt og brugbart for svel lrer som elever. Litteraturlistetil eleven med fag- og skn-litteratur samt henvisning tilinternetadresser med henblikp selvstndig lsning om diktatens emne.Plads til egne noter.