66
FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja Drugo i treće predavanje

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM

Teorija rezanja

Drugo i treće predavanje

Page 2: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

Iz uvodnog predavanja – podjela postupaka

Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina.

Nastajanje i deformacija odvojene čestice.

Koeficijenti deformacije: a, b i l.

Trokut brzina (hodogram brzina).

Relativno smicanje: c=f(s, x), c=f (vsh, vshN) i c=f().

Brzina deformacije, vdef

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Sadržaj predavanja

Page 3: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Proizvodno inženjerstvo, OS

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Drugo i treće predavanje

Zašto je proizvodnja značajna ?

Proizvodnja generira 15%-25% bruto nacionalnog proizvoda – BNP.

Ekonomska definicija: Proizvodnja je pretvaranje (transformacija) materijala u artefakte

veće vrijednosti primjenom jednog ili više procesa obrade i/ili operacija montaže. Stoga, …

proizvodnjom se dodaje vrijednost proizvodu.

Proizvodnja je djelatnost kojom se generira blagostanje naroda. (Asian Institute of Technology)

Udio proizvodnje u GDP EU bio je 2008. godine 15,4% i do 2012. bio je u blagom

padu, kada je pao na manje od 15,1%.

Jedan od ciljeva EU je udio proizvodnje u GDP do 2020 godine dići na 20%.

Spominje se sintagma “Europska industrijska renesansa".

Izvor: CECIMO (European Association of the Machine Tool Industries )

Page 4: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Proizvodno inženjerstvo, OS

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Drugo i treće predavanje

Zašto je proizvodnja značajna ?

Šest razloga zbog koji je proizvodnja središte ekonomije

1. Proizvodnja je bila put (ključ) razvitka.

2. Proizvodnja je osnova globalno „velikih sila”.

3. Proizvodnja je najznačajniji faktor ekonomskog rasta.

4. Globalna trgovina se temelji na robama, ne na uslugama.

5. Usluge su u najvećoj mjeri ovisne o proizvedenim robama.

6. Proizvodnja kreira radna mjesta (ne samo u proizvodnji).

Izvor: Jon Rynn, Six Reasons Manufacturing is Central to the Economy, 2012

Page 5: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Proizvodno inženjerstvo, OS

Podjela proizvodnje ?

Diskretna i kontinuirana proizvodnja

Proizvodnja s velikim "P"

Proizvodnja je proces pretvorbe ideje i potrebe tržišta ili kupca u artefakt.

Proizvodnja s malim "p"

Proizvodnja je pretvaranje pripremka u koristan proizvod.

Proizvodne tehnologije:

”+”; ”-”; ”0”; aditivne ; hibridne

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Drugo i treće predavanje

Page 6: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Proizvodno inženjerstvo, OS

Specifičnosti postupaka OO

Odvajanjem materijala dodaje se vrijednost proizvodu.

(osim kod skidanja srha).

Odvajamo materijal – dodajemo vrijednost

Promjena koja se dogodila u diskretnoj proizvodnji:

Velike serije – jedan proizvod – duga vremena razvoja

Male serije – više različitih proizvoda – kratka vremena razvoja – česte promjene

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Drugo i treće predavanje

Page 7: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

Pripremak

(Sirovac)

Izradak

(Obrađeni dio)

Zahtjevi Poslužitelj

A L A T N I S T R O J

O B R A D A K A L A T

SHIP

Proces rezanja odvija se na

sučelju alata i obratka

Obrada odvajanjem kao sustav

Zakoni, ...

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Drugo i treće predavanje

FSB Zagreb, Proizvodno inženjerstvo, OS

Page 8: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

Utjecaj sastavnica obradnog sustava na proces obrade

REZNI ALATI

MATERIJALI, GEOMETRIJE

PREVLAKE

MATERIJALI OBRADAKA

MEH. SVOJSTVA, STRUKTURA, GEOMETRIJA, …

Ti i Ti-legure

KOMPOZITNI MATERIJALI

KERAMIKE

PRIHVATI ALATA I OBRADAKA

ALATNI STROJ

UPRAVLJANJE STROJEVIMA I PROCESIMA

MONITORING, AU

AI, AUTONOMNOST

“OKRUŽENJE” (uže i šire)

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Drugo i treće predavanje

FSB Zagreb, Proizvodno inženjerstvo, OS

Page 9: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

Utjecaj materijala obratka

Primjena materijala kao što su:

Magnezij i legure

Keramike

Titan(ij) i legure

Kompoziti ojačani vlaknima

„Sendvič” materijali

Biološka tkiva

. . .

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Drugo i treće predavanje

FSB Zagreb, Proizvodno inženjerstvo, OS

Page 10: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

Utjecaj ostalih uvjeta (slika OP kao funkcije sustava)

Zahtjevi za većom produktivnošću i kraćim vremenima obrade

Zahtjevi za većim iskorištenjem alatnih strojeva

Zahtjevi očuvanja okoliša

Sve veći stupanj interdisciplinarnosti (medicina, elektronika), novi,

teže obradivi materijali obradaka

Individualizacija proizvodnje

Druge proizvodne tehnologije (NNS, RP, ...)

Minijaturizacija dijelova

Razvoj SW za projektiranje i upravljanje

Veća autonomnost sustava

TRŽIŠTE

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Drugo i treće predavanje

FSB Zagreb, Proizvodno inženjerstvo, OS

Page 11: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

Megatrendovi

PwC

Demografske promjene

Promjene u ekonomskoj moći

Ubrzana urbanizacija

Nedostatak sirovina i

klimatske promjene

Tehnološka postignuća i

dostupnost

DELOITTE

Promjene u ekonomskoj moći

Starenje populacije

Promjene u ponašanju

potrošača

Održivost

Tehnološka postignuća i

dostupnost

MANUFUTURE

Starenje populacije

Individualizacija

Tehnologija/znanje

Globalizacija

Urbanizacija

Održivost

Financije

Javni dug "Big Four" profesionalne uslužne tvrtke: Deloitte, PwC, EY, i KPMG.

Deloitte: osnovana u Londonu 1845.; sjedište u New Yorku; 210.000 zaposlenih.

PricewaterhouseCoopers– PwC: osnovana 1998 (od 1854.) i sjedište u Londonu ; 195.000 zapos.

Ernst & Young – EY: osnovana 1989 (od 1849.) i sjedište u Londonu ; 190.000 zaposlenih.

KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler): osnovana (1987); sjedište u Amstelveenu,

Nizozemska; 155.000 zaposlenih.

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Drugo i treće predavanje

FSB Zagreb, Proizvodno inženjerstvo, OS

Page 12: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

Promjena proizvodne paradigme ?

Paradigma osobne (personalizirane) proizvodnje

Baš proizvod koji je potreban …

… u trenutku kada je potreban

Yoram Koren i Jun Ni (University of Michigan, Ann Arbor)

“Following megatrends it is necessary to realize factories of emotions

inside of cities for design oriented products and let people work where

they live (no noise, no scrap, etc.). Bringing volume production back by

innovative solution or make factories lean, clean and green could be a

way to European answers to the megatrends. Another option is driven

by ICT-Solutions toward that what we call learning factories or ICT

oriented networking in manufacturing.”

Engelbert Westkämper

Voditelj IFF instituta na Sveučilištu u Stuttgartu i direktor IPA-e u Stuttgartu

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Drugo i treće predavanje

FSB Zagreb, Proizvodno inženjerstvo, OS

Page 13: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Zone formiranja odvojene čestice

obradak

alat

područje kontakta na

prednjoj površini alata ili

sekundarna (smična) zona

primarna

smična zona

područje kontakta na

stražnjoj površini alata ili

tercijarna zona

Page 14: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Zone formiranja odvojene čestice

obradak

alat

obradak

alat

Model smične zone (zone plastičnosti)

Palmer i Oxley;

Okushima i Hitomi

Model smične ravnine (tanke smične zone)

Piispanen, Merchant, Kobayashi i

Thomsen

Model se pokazao prikladnijim kod

manjih brzina rezanja

Model se pokazao prikladnijim kod

većih brzina rezanja

Page 15: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

obradak

alat

sekundarna

ravnina smicanja

smična

ravnina

Zone formiranja odvojene čestice

ap

(t)

Page 16: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

“Card model”

a1

- debljina odvojene čestice

“Card model” - model elementarnih lamela i jedne smične ravnine

ap

- dubina obrade

(dubina rezanja)

(debljina odvajanog sloja;

debljina nedeformiranog sloja)

U literaturi se češće koriste

oznake

t i t1 (eng. thickness)

t – debljina nedeformirane čestice

t1 – debljina deformirane čestice

ap

(t)

Page 17: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

Osnovne pretpostavke (preduvjeti) ortogonalnog

rezanja:

• brzina rezanja je okomita na glavnu

oštricu i na posmičnu brzinu;

• stalni uvjeti obrade (vc, f, ap=konst.);

• nema trenja na stražnjoj površini alata;

• smicanje se događa u ravnini;

• jednolika raspodjela naprezanja;

• glavna oštrica šira je od širine obrade (rubni uvjeti).

Ortogonalno rezanje - pretpostavke

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM

Teorija rezanja

Page 18: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

“Card model” – model elementarnih lamela

Kako u primjeni ostvariti, ili se što više približiti ortogonalnom rezanju ?

ap

- dubina obrade

(debljina nedeformirane čestice)

ap

(t)

Page 19: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

“Card model” – model elementarnih lamela

ap

- dubina obrade

(debljina nedeformirane čestice)

ap

(t)

Page 20: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

“Card model” – model elementarnih lamela

ap

- dubina obrade

(debljina nedeformirane čestice)

ap

(t)

Page 21: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

“Card model” – model elementarnih lamela

ap

- dubina obrade

(debljina nedeformirane čestice)

ap

(t)

Page 22: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

“Card model” – model elementarnih lamela

ap

- dubina obrade

(debljina nedeformirane čestice)

ap

(t)

Page 23: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

“Card model” – model elementarnih lamela

ap

- dubina obrade

(debljina nedeformirane čestice)

ap

(t)

Page 24: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

ap

“Card model” – model elementarnih lamela

- dubina obrade

(debljina nedeformirane čestice)

ap

(t)

Page 25: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

“Card model” – model elementarnih lamela

ap

(t)

a1

- debljina odvojene čestice

ap

- dubina obrade

(dubina rezanja)

(debljina odvajanog sloja)

Page 26: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

“Card model” – model elementarnih lamela

ap

(t)

a1

- debljina odvojene čestice

ap

- dubina obrade

(dubina rezanja)

(debljina čestice prije deformacije)

U literaturi se češće koriste

oznake

t i t1 (eng. thickness)

t – debljina nedeformirane čestice

t1 – debljina deformirane čestice

Page 27: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Primarna i sekundarna smična zona

Izvor: J.S. Colton, Georgia Tec

Page 28: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Formiranje odvojene čestice

Page 29: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Formiranje odvojene čestice

FILMOVI

Page 30: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Page 31: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Page 32: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja https://av.tib.eu/media/12615

Page 33: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

Čelik iz eksperimenta:

Oznake:

DIN: Ck45

W.Nr. 1.1191

Stara oznaka: Č1531

Primjena:

Obični ugljični čelik (nelegirani) za primjenu u strojogradnji i

automobilskoj industriji.

Kemijski sastav:

C 0,45%; Si 0,25%; Mn 0,65%; S <0,030%; nešto Pb

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Page 34: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

L

b a1

ap

b1

L1

1

1

1

1

L

L

b

b

a

a

L

b

p

a

Koeficijenti deformacije

Page 35: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Koeficijenti deformacije

Skice smicanja

Page 36: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

obradak

alat

ap, t

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM

Teorija rezanja

Koeficijenti deformacije u ravnini

𝜃 =𝑎1𝑎𝑝

=𝑥 ∙ sin(

𝜋2− ∅ + 𝛾)

𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛∅=cos(∅ − 𝛾)

𝑠𝑖𝑛∅=cos𝛾)

𝑡𝑎𝑛∅+ 𝑠𝑖𝑛𝛾 → 𝑡𝑎𝑛∅ =

𝑐𝑜𝑠𝛾

𝜃 − 𝑠𝑖𝑛𝛾

Page 37: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

Postupcima obrade odvajanjem se obratku dodaje

nova vrijednost.

Međutim, u određenim uvjetima, prilikom formiranja

odvojene čestice, odnosno općenito pri obradi, nastaje

srh. U većini slučajeva srh je potrebno ukloniti, pa se

tada primjenjuju neke operacije za koje se ne može reći

da obratku dodaju vrijednost.

Predavanje o srhu će bit naknadno (možda kroz

studentski seminar).

Pojava srha kod obrade odvajanjem

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM

Teorija rezanja

Page 38: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

Brzine u zoni rezanja (trokut brzina)

sin

2sin

2sin

vvv shc

cos

coscsh vv

cos

sincvv

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM

Teorija rezanja

obradak

alat

v

shv

cv

sincshN vv

(/2-)

(/2-+) vsh

vc

v

vshN

Kinematika procesa

Page 39: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

Usporedba brzina u zoni rezanja

sincshN vv

cos

coscsh vv

cos

sincvv

cvv

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM

Teorija rezanja

obradak

alat

v

shv

cv

Omjer između brzine rezanja i brzine čestica jednak je koeficijentu deformacije.

U području

realnih

vrijednosti

kutova,

brzine imaju

jednak

red

veličina

sin

)cos(

pa

a1

c

pcp

vvbbi

a

auzvbavba 1

11 ,

Page 40: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Relativno smicanje

),( xshfc

),( shNshc vvf

)( fc

Relativno smicanje – mogućnosti definiranja

a)

b)

c)

U “card” modelu svaki element ima debljinu

x, a po susjednom elementu se, tijekom

formiranja čestice, “smakne” za pomak sh.

ap, t

Page 41: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

cos

1sin22 c

sin)cos(

cos

shN

shc

v

v

Relativno smicanje – mogućnosti definiranja i krajnji izrazi

),( xshfc

),( shNshc vvf

)( fc

a)

b)

c)

)(

tgctg

x

sh

c

Page 42: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

Relativno smicanje ),( xshfc

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Ad a)

sh1

sh2

sh

x

"A"

Detalj "A"

ctgtgx

ctgxtg

x

shsh

x

sh xc

)(

)(21

22 sin

1

)(cos

1)(

ctgtg

d

d

d

d c

240

d

d c

Kako je u praksi > 1, „stvarni” kut nema vrijednost (/4 + /2).

Zašto ??

ap,

t

Page 43: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

Relativno smicanje

0

2

4

6

8

10

12

14

0 10 20 30 40 50 60 70 80

rela

tivn

o s

mic

an

je

kut ravnine smicanja,

= 0

= 10

= -10

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Page 44: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

Relativno smicanje ),( shNshc vvf

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Ad b)

(/2-)

vsh

vc

v

sin

)cos(

cos

c

c

cv

v

v

v

shN

sh

)cos(sin

cos

c

240

d

d c

22 sin)(cos

coscos)cos(sin)sin(

sin)cos(

cos

d

d

d

d c

vshN

2

Page 45: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

sin

cos

sin

)cos(

tg

cos

1sin22 c

Uvrštavanjem

sin)cos(

cos

shN

shc

v

vu

2sin

coscdobije se:

Uvrštavanjem

21sin

tg

tg

sin

cos

tgi dobije se

2

22

2

2

2

22

2

2

2

2

2

2

2

2 cos

cos)sin(cos

)sin(

cos

)sin(

cos)sin(cos

)sin(

cos

)sin(

cos1cos

)1(cos

1

cos

tg

tg

tg

tgc

te konačno

Relativno smicanje )( fc

Ad c)

Page 46: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Deriviranjem

cos

1

cos

coscos2

2

22

2

d

d cdobije se:

Izjednačavanjem prve derivacije s 0, dobije se

cos

1sin22

cc

d

d

d

d

10

d

d c

Najmanja vrijednost relativnog smicanja dobije se pri =1, neovisno o kutu .

Za kut prednje površine alata =0, najmanje relativno smicanje iznosi, c=2.

Relativno smicanje

Page 47: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

Intenzitet, brzina deformacije u smičnoj zoni, vdef

def

cdef

tv

Uvrštavanjem izraza za relativno smicanje x

shc

xv

xt

sh

t

x

sh

v sh

defdef

def

1

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM

Teorija rezanja

, s-1

Page 48: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

Brzina deformacije u smičnoj zoni, vdef

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM

Teorija rezanja

Page 49: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Prema nekim autorima (Paul H. Blacka “Theory of Metal Cutting”,

1961.) obrada odvajanjem počinje prije 600,000 – 1,000,000 godina u

Africi. Razvoj ide dalje kroz doba Starog Egipta (4000 p.K.).

Današnje spoznaje uglavnom se temelje na dostignućima od 19

stoljeća do današnjih dana. Značajniji autori 19-og stoljeća su:

Time ( formiranje čestice smicanjem); Treska (formiranja čestice

uslijed tlačnog djelovanja alata na sloj ispred. Danas smatramo da

tlačno naprezanje prethodi smicanju.); Mallock; Briks; Reuleaux;

Zvorykin; Zorev; Taylor; Ernst; Merchant; Lee; Shafer; Rubenstein;

Oxley; Hastings; Dewhurst

Teorija rezanja – povijest

Page 50: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Prikazani izrazi vezani za formiranje i deformaciju

odvojene čestice zasnivaju se na modelu koji

formiranje čestice objašnjava smicanjem u jednoj

smičnoj ravnini. Obzirom da se rezultati eksperimenata

nisu baš podudarali s modelskim vijednostima, te da

postoji više teorijskih (fizikalnih) nejasnoća, razvijen je

i niz drugačijih pristupa. Pristup s jednom smičnom

ravninom je svakako najčešći i najjednostavnij.

Formiranje čestice – drugi pristupi

Page 51: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Mogući pristupi (metode):

Formiranje čestice –pristupi

• Analitički

• Numerički (modeliranje)

• Eksperimentalni

Page 52: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Mogući pristupi (metode):

Formiranje čestice –pristupi

“Teorija je nešto što ne vjeruje nitko osim

osobe koja ju je razvila. Eksperiment je nešto

što vjeruju svi osim osobe koja ga je izvela.”

Pripisuje se Albert-u Einstein-u

Page 53: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Mogući pristupi (metode):

Formiranje čestice –pristupi

“Teorija ima samo dva ishoda ili je točna ili je

pogrešna. Model ima i treću mogućnost; može

biti točan ali potpuno nevažan (irelevantan).”

Manfred Eigen

Manfred Eigen, fizičar, rođen 1927 u Bochumu; 1967 dobio Nobelovu nagradu za kemiju.

Page 54: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Analitički pristup (metode) :

Formiranje čestice –pristupi

Najčešće zahtijeva neka pojednostavljenja i

pretpostavke kako bi se postavile i rješile ovisnosti

ulaznih i izlaznih veličina (najčešće opisane kao

parcijalne diferencijalne jednadžbe). To obično znači

postavljanje kvazi-statičkih stanja, pojednostavljenja

u geometriji i rubnim uvjetima, homogenost i sl.

Page 55: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Numerički pristupi (metode):

Formiranje čestice –pristupi

Točnost ovis o mreži i udaljenosti među čvorovima

mreže što u nekim slučajevima znači da će se

točnost “platiti” vremenom obrade, stabilnošću i

opasnošću od akumulacije pogreške.

Page 56: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Eksperimentalni pristupi (metode):

Formiranje čestice –pristupi

Ekperimentalne tehnike su ograničene

točnošću i drugim ograničenjima senzora i

primjenjene opreme.

Page 57: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Mogući pristupi (metode):

Formiranje čestice –pristupi

Dok eksperimenti otkrivaju (osvjetljavaju) samo

određene značajke nekoga procesa, teorija

omogućuje (dozvoljava) primjenu općih zakonitosti

doprinoseći fundamentalnom razumjevanju procesa.

Rosenthal

Page 58: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Simulacija obrade na razini atoma:

Formiranje čestice –pristupi

1. Obrada na nano razini neželjeznih materijala (Al, Cu)

i materijala poznate orjentacije kristalne rešetke i

poluvodičkih materijala kao što je silicij.

2. Djelovanje parametara procesa (kao što su kut

prednje površine, polumjer vrha alata, dubina obrade)

na sile rezanja, omjere među silama i specifičnu

energiju.

3. “Kosa” obrada.

Page 59: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Simulacija obrade na razini atoma

= 0

= -15

= 30

= 5

Page 60: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Simulacija obrade na razini atoma - glodanje

Page 61: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB, Proizvodno strojarstvo,OSiP, POO

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

a) b) c)

a) - lomljena (elementarna) odvojena čestica

b) - nasječena (lamelarna) odvojena čestica (više lamela zajedno)

c) - tekuća (kontinuirana) odvojena čestica

Oblici odovojene čestice

Page 62: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Posmak

Dubina

obrade

Oblik odvojene čestice – ovisnost o ap i f

Page 63: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Lomač

čestice

Rezni

alat

Odvojena

čestica

Zona smicanja

(smična zona)

Obradak

Oblik odvojene čestice – vanjski lomač

Page 64: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Oblik odvojene čestice – integrirani lomač

Page 65: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

a) Lomljena i segmentirana b) Kontinuirana

(nekontinuirana)

Oblik odvojene čestice – foto prikaz

Page 66: POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanjatitan.fsb.hr/~mklaic/Postupci obrade odvajanjem 2019 2020...Teorija rezanja-rekapitulacija osnovnih pojmova i veličina. Nastajanje i deformacija

FSB Zagreb, Studij strojarstva, Proizvodno inženjerstvo

POSTUPCI OBRADE ODVAJANJEM Teorija rezanja

Metode lomljenja odvojene čestice